Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 martie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 martie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 204 din 10 martie 2023
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează alocarea financiară a României din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european de garantare agricolă (FEGA), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) şi alocarea financiară suplimentară din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI).
    Având în vedere că procedura legislativă referitoare la propunerile legislative ale Comisiei Europene privind politica agricolă comună, denumită în continuare PAC, după anul 2020 nu a fost încheiată în timp util, s-au decis aplicarea în continuare, după anul 2020, a normelor actualului cadru PAC acoperind perioada 2014-2020 şi efectuarea de plăţi neîntrerupte către fermieri şi alţi beneficiari, oferind astfel previzibilitate şi stabilitate pe durata perioadei de tranziţie în anii 2021 şi 2022, denumită în continuare perioadă de tranziţie, până la data aplicării noului cadru juridic acoperind perioada care începe la data de 1 ianuarie 2023.
    Pentru a se asigura faptul că în 2021 şi 2022 se poate acorda sprijin fermierilor şi altor beneficiari din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea Europeană a stabilit să acorde în continuare acest sprijin pe durata perioadei de tranziţie în condiţiile cadrului PAC actual.
    În plus, pentru a limita răspândirea COVID-19 care, la 11 martie 2020, a fost declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a fost adoptat un set cuprinzător de măsuri de redresare economică, denumit Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI), care presupune importante investiţii publice şi private pentru a înscrie Uniunea în mod ferm pe calea unei redresări sustenabile şi reziliente, pentru crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, pentru a sprijini incluziunea socială şi pentru a repara daunele imediate cauzate de criza provocată de COVID-19, sprijinind totodată priorităţile în materie de ecologie şi digitalizare ale Uniunii Europene.
    Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022 şi ale Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, resursele suplimentare provenind din EURI fac obiectul unor condiţii specifice şi ar trebui să fie programate şi monitorizate separat de sprijinul acordat de Uniune pentru dezvoltarea rurală, aplicându-se în acelaşi timp, ca regulă generală, normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.
    Aceste resurse suplimentare se implementează prin Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 şi trebuie să fie luate în considerare în cadrul regulamentului respectiv ca sume care finanţează măsuri în cadrul FEADR. În consecinţă, cu excepţia cazului în care Regulamentul (UE) 2020/2.220 prevede altfel, trebuie să se aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 şi în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, inclusiv normele privind dezangajarea automată.
    Programul naţional de dezvoltare rurală (PNDR) 2014-2020 a fost modificat în vederea continuării aplicării în perioada de tranziţie 2021-2022, versiunea a 13-a, aprobată de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare C(2021) 4.643 final din 21.06.2021, disponibilă pe site-ul internet www.madr.ro.
    În scopul lărgirii sferei de competenţă a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), astfel încât agenţia, în condiţiile delegării de competenţe de către alte autorităţi de management, să îndeplinească rolul de organism de implementare a altor fonduri decât FEADR, pentru solicitanţii din categoria fermierilor sau întreprinzătorilor din sectoarele agricol şi industrie alimentară, apar ca necesare modificarea alin. (2) al art. 1, precum şi includerea unui nou alineat, alin. (4), la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare.
    Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt imperios necesare, astfel încât să existe cadrul normativ naţional care să permită gestionarea şi absorbţia fondurilor europene nerambursabile, în condiţiile adoptării EURI şi ale prelungirii aplicabilităţii normelor actualului cadru PAC, inclusiv pentru perioada de tranziţie, iar neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să împiedice absorbţia
    fondurilor EURI, să genereze pierderi directe şi indirecte fermierilor, procesatorilor şi lanţurilor de aprovizionare, să compromită grav procesul de modernizare a sectorului agricol, industria alimentară şi dezvoltare rurală, să menţină blocaje şi ambiguităţi pe fluxurile financiare ale fondurilor europene nerambursabile, să întârzie şi să facă ineficiente măsurile de redresare a mediului economic postpandemic, cu consecinţe severe în asigurarea securităţii alimentare şi realizării şi valorificării producţiilor agricole.
    Trebuie avut în vedere şi faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ar avea ca efect imposibilitatea implementării noilor proiecte selectate, în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, sau, în condiţiile în care aceste contracte nu ar fi selectate pentru finanţare, dezangajarea sumelor spre finalul perioadei de programare, cu consecinţe grave atât în plan economic, cât şi în plan social, în principal prin nerealizarea obiectivelor Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime POPAM 2014-2020. În actualul context economic, care se confruntă cu dificultăţi generate de efectele pandemiei de COVID-19, ale creşterii preţurilor materialelor de construcţii, a preţului la carburanţi, gaze naturale, energie electrică, precum şi de conflictul militar din regiunea Mării Negre, este imperios necesar ca în domeniul agriculturii să existe cadrul normativ care să permită gestionarea fondurilor europene nerambursabile în condiţiile regulamentelor europene incidente.
    În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi strategic, fiind o prioritate a Programului de guvernare, şi constituie o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea în lei şi euro a asistenţei financiare nerambursabile alocate României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, Instrumentul de redresare al Uniunii Europene, denumit în continuare EURI, şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, denumit în continuare FEPAM, pentru perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru perioada de tranziţie, conform Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013, în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022."

    2. La articolul 2, literele d), e), g), h), l), q), r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) sprijin financiar aferent FEGA - sumele provenite din alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din venituri din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului pentru finanţarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor FEGA, potrivit art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/1978, (CE) nr. 165/1994, (CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, până la transferarea plăţilor lunare de către Comisia Europeană, inclusiv a avansurilor acordate beneficiarilor FEGA pentru măsurile prevăzute de următoarele regulamente:
    - Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;
    – Regulamentul delegat (UE) 2015/1.829 al Comisiei din 23 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe;
    – Regulamentul delegat (UE) 2016/1.238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutoarele pentru depozitarea privată;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
    – Regulamentul (CE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei;
    – Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentelor (CE) nr. 2.200/1996, (CE) nr. 2.201/1996 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate;
    – Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/1972, (CEE) nr. 234/1979, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;
    – Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului cu privire la achiziţionarea şi vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenţie publică;
    – Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăti şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
    – Regulamentul (CE) nr. 452/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de comercializare a smântânii, a untului şi a untului concentrat pe piaţa comunitară;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole;
    – Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.216/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective;
    – Regulamentul delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 2.094/2020 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    – Regulamentul (UE) 2020/2.220;
e) cofinanţare publică - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, pentru beneficiarii Programului naţional pentru dezvoltare rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil şi în perioada de tranziţie 2021-2022, denumit în continuare PNDR 2014-2020, Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime, denumit în continuare POPAM, şi ai măsurilor finanţate din FEGA;
    ...................................................
g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate, după caz, din FEGA, FEADR, EURI sau FEPAM, care pot fi finanţate atât din contribuţia financiară a Uniunii Europene, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;
h) cheltuieli neeligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate, după caz, din FEGA, FEADR, EURI sau FEPAM, care nu pot fi finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene sau din cofinanţarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;
    ...........................................
l) programe - documentele de programare elaborate de România şi aprobate de Comisia Europeană, respectiv PNDR 2014-2020, finanţat din FEADR şi EURI, precum şi POPAM, finanţat din FEPAM;
    .............................................
q) contract/decizie de finanţare - documentul juridic încheiat între AFIR şi beneficiar prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte clauze şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR, EURI şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor şi măsurilor cuprinse în PNDR, şi care constituie titlu executoriu;
r) beneficiari - persoane fizice şi/sau juridice prevăzute în PNDR, POPAM şi în regulamentele UE care reglementează managementul fondurilor FEGA, FEADR, EURI sau FEPAM, după caz, care semnează contract de finanţare sau sunt beneficiari ai unui ordin sau ai unei decizii de finanţare;
s) solicitant - persoane fizice şi/sau juridice prevăzute în PNDR, POPAM şi în regulamentele UE care depun solicitarea de accesare a FEGA, FEADR, EURI sau FEPAM, după caz;"

    3. Titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Managementul financiar al sumelor provenite din FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM
"

    4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Guvernul, prin MADR, gestionează contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM şi asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor Uniunii Europene şi naţionale în vigoare."

    5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEADR se suplimentează cu fondurile din EURI, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2020/2.220."

    6. La articolul 4, alineatele (4), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Sumele aferente derulării schemelor, măsurilor, respectiv proiectelor finanţate, după caz, din FEGA, FEADR, EURI sau FEPAM, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/ deciziilor de finanţare, cu excepţia situaţiei în care executarea silită priveşte creanţe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Plăţile aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din FEGA, precum şi măsurilor delegate finanţate din FEADR şi EURI se efectuează integral numai în contul beneficiarului, declarat la APIA, respectiv AFIR, pentru plăţile aferente PNDR 2014-2020, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
    ............................................
(8) Disponibilităţile din echivalentul în lei al contribuţiei financiare a Uniunii Europene aflate în contul de disponibilităţi al MADR deschis la Trezoreria Statului, inclusiv sumele recuperate în contul respectiv, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică şi se utilizează pentru finanţarea schemelor de sprijin direct şi a măsurilor finanţate, inclusiv a schemelor de ajutor de stat şi de minimis, din FEADR, EURI sau FEPAM."

    7. La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Obligaţiile de plată datorate de debitorii radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi se anulează după radiere, dacă se constată imposibilitatea recuperării acestora în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013."

    8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Contribuţia financiară a Uniunii Europene, aferentă FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM, se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene în materie şi a deciziilor Comisiei Europene."

    9. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Mecanismul de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM
"

    10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Sumele aferente fondurilor europene se transferă de către MADR, prin intermediul APIA, către beneficiarii schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din FEGA, la termene prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene şi în funcţie de prevederile bugetare anuale şi trimestriale aprobate cu această destinaţie.
    (2) Plăţile aferente schemelor de plăţi directe şi cererilor de plată aferente măsurilor de piaţă se efectuează integral numai în contul beneficiarului declarat la APIA în cererea unică de plată sau în cererea de plată, după caz, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
    (3) În anul financiar curent nu este permisă instrumentarea unui dosar din care ar putea rezulta o decizie şi un drept de plată cu o vechime mai mare de 5 ani. Excepţie la aceste prevederi fac situaţiile în care beneficiarului i-a fost admisă acţiunea formulată în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre judecătorească definitivă."

    11. Titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 4-a
    Mecanismul de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferent FEADR şi EURI
"

    12. La articolul 13 alineatul (1), literele h), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a FEADR sau EURI, inclusiv a accesoriilor ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;
    ...............................................
k) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat, neimputabile beneficiarilor, ca urmare a finalizării procedurilor administrative şi/sau judiciare aferente PNDR 2007-2013, PNDR 2014-2020 şi EURI;
    ...........................................
m) sumele necesare acoperirii drepturilor prevăzute pentru personalul beneficiarilor de asistenţă tehnică, potrivit capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, alocate temporar pentru aceste cheltuieli care se suportă din FEADR şi EURI;"

    13. La articolul 13 alineatul (1), după litera p) se introduc două noi litere, lit. q) şi r), cu următorul cuprins:
    "q) sumele necesare în urma încheierii contractelor/deciziilor de finanţare/angajamentelor multianuale de plată, potrivit prevederilor art. 22 alin. (3), pentru finanţarea diferenţelor rezultate ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de măsură în versiunea finala a planului financiar PNDR 2014-2020;
r) sumele rezultate la finalul perioadei de eligibilitate a PNDR ca urmare a depăşirii ratelor contribuţiei FEADR în urma aplicării prevederilor art. 59 alin. (4) lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 în primii doi ani de implementare."

    14. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin. (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora şi criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare şi specifice stabilite prin fişa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul Programului, aşa cum sunt specificate în cadrul capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt rambursabile din FEADR şi EURI şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    15. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:
    "(5) Sumele suplimentare destinate finanţării PNDR 2014-2020, asigurate din EURI, conform Regulamentului 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 şi Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului Uniunii Europene, se cuprind la o poziţie distinctă de transferuri în bugetul MADR în calitate de ordonator principal de credite.
(6) Rata sprijinului financiar pentru operaţiuni care primesc finanţare din resursele suplimentare menţionate la art. 58 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului este de 100%.
(7) În bugetul AFIR şi APIA se cuprind sumele necesare implementării PNDR 2014-2020 finanţate din EURI, la poziţii distincte de venituri şi cheltuieli."

    16. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat şi din bugetul fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii finanţate din FEADR şi EURI.
    (2) În bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii finanţate din FEADR şi EURI."

    17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii finanţate din FEADR şi EURI."

    18. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul măsurii de asistenţă tehnică, sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor/cheltuielilor directe se suportă de către beneficiarii măsurii din bugetul de stat şi ulterior vor face obiectul rambursării din FEADR sau EURI de către AFIR, în baza deciziilor de finanţare iniţiale."

    19. La articolul 21 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) anexează documentele solicitate prin anexa privind instrucţiunile de plată la contractul de finanţare, inclusiv ordinele de plată, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor atât pentru partea de contribuţie publică, cât şi pentru cea proprie; sau;"

    20. La articolul 21 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) după efectuarea verificărilor dosarului cererii de plată şi autorizării plăţii, AFIR virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuţia publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului; AFIR diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din valoarea facturii/statului de plată a salariilor în vederea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de plată aferente facturilor deja decontate de beneficiari, în aceste situaţii beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume;
    .............................................
c) beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuţiei publice, pentru fiecare factură, stat privind plata salariilor, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuţia publică, precum şi pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AFIR."

    21. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b) aferentă statelor privind plata salariilor trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
    a) numărul şi data statului privind plata salariilor;
    b) codul de identificare fiscală şi denumirea beneficiarului sumei care se înscriu şi în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;
    c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, pentru cheltuielile stabilite conform contractelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la AFIR şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;
    d) suma din statul privind plata salariilor, aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la AFIR şi din suma din contribuţia proprie;
    e) suma din statul privind plata salariilor, aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la AFIR şi din suma din contribuţia proprie."

    22. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (2) lit. c), unităţile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (2) lit. b), după caz, următoarele:
    a) concordanţa dintre numărul şi data statelor privind plata salariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;
    b) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la AFIR şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la AFIR şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (2) lit. b), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului;
    c) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b)."

    23. La articolul 21, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (4) şi (4^1), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în cazul constatării concordanţei de date, virează suma totală primită de la AFIR din contul prevăzut la alin. (2) în contul prevăzut la alin. (5).
(7) Operaţiunile prevăzute la alin. (4), (4^1) şi (5) se efectuează în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiari.
(8) În cazul în care beneficiarul privat nu depune ordinele de plată conform cerinţelor şi termenului prevăzute la alin. (2), pentru toată suma prevăzută în notificare, sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (4) şi (4^1), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral în conturile AFIR sumele primite de acestea din contul indicat la alin. (2)."

    24. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Plata avansului trebuie să fie subordonată constituirii unei garanţii necondiţionate prin condiţii generale şi/speciale de garantare, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie eliberată de instituţii financiare nebancare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. În cazul beneficiarilor privaţi ai sprijinului pentru investiţii, precum şi al beneficiarilor submăsurii 19.4, plata avansului poate fi subordonată şi unei poliţe de asigurare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei în vigoare."

    25. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Garanţiile care stau la baza avansurilor acordate, prezentate sub forma poliţelor de asigurare, trebuie să fie necondiţionate de clauze ale contractului de asigurare, acordului de garantare, de condiţiile speciale sau generale privind garanţia contractuală, prin care să se restricţioneze eliberarea lor imediată, la simpla cerere de executare a AFIR."

    26. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Disponibilităţile din fonduri nerambursabile FEADR sau EURI, rămase la sfârşitul anului bugetar în contul MADR, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (2) Disponibilităţile din fondurile nerambursabile FEADR sau EURI, rămase la sfârşitul anului bugetar în conturile APIA şi AFIR, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."

    27. La articolul 25 alineatul (1), după litera p) se introduc două noi litere, lit. q) şi r), cu următorul cuprins:
    "q) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor de finanţare/angajamentelor multianuale de plată, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2);
r) sumele alocate temporar de la bugetul de stat, necesare pentru asigurarea finanţării componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile aferente plăţii beneficiarilor pentru cazurile în care între statul român şi Comisia Europeană sunt situaţii divergente, până la finalizarea situaţiei divergente."

    28. La articolul 29, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul beneficiarilor privaţi ai sprijinului financiar nerambursabil, plata avansului este subordonată constituirii unei garanţii necondiţionate, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SGB, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, sau a unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului."

    29. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Garanţiile care stau la baza avansurilor acordate, prezentate sub forma poliţelor de asigurare, trebuie să fie necondiţionate de clauzele contractului de asigurare, acordului de garantare, de condiţiile speciale sau generale privind garanţia contractuală, acestea fiind eliberate la simpla cerere de executare a Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM."

    30. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Sumele alocate potrivit art. 25 alin. (1) lit. r) rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat în situaţia în care divergenţele cu Comisia Europeană se soluţionează în defavoarea statului român."

    31. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Structurile responsabile de implementarea POPAM 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale."

    32. Titlul secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 6-a
    Alte dispoziţii privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM
"

    33. La articolul 42, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Fondurile cuprinse în bugetul MADR, destinate proiectelor finanţate din FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM, se utilizează exclusiv cu această destinaţie şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
    (2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM.
    (3) Se autorizează MADR să efectueze pe tot parcursul exerciţiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare din FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM, precum şi virări de credite de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor."

    34. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente derulării schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate de la bugetul de stat, din FEGA, precum şi a proiectelor finanţate, după caz, din FEADR, EURI sau FEPAM, instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii financiar-bancare."

    35. La articolul 45, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Autorizarea şi plata în contextul unei plăţi individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafaţă/animale, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 40 lei.
    (2) Acţiunile de recuperare a sumelor acordate necuvenit aferente bugetului de stat şi FEGA se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând creanţele accesorii, este mai mare de 40 lei.
    ..........................................
    (4) Acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente EURI şi FEADR, inclusiv cofinanţarea de la bugetul de stat pentru FEADR, se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând creanţele accesorii, este mai mare de 40 lei."

    36. La articolul 45, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Titlul de creanţă se modifică de către autoritatea emitentă în situaţia în care, după reanalizarea în Sistemul integral de administrare şi control a condiţiilor de eligibilitate şi a tuturor documentelor ce au stat la baza emiterii titlului de creanţă, se impune diminuarea creanţei bugetare stabilite anterior, în condiţiile art. 31 şi cu respectarea termenului de prescriere prevăzut la art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    37. La articolul 46, alineatele (1), (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Creanţele bugetare datorate de beneficiar, inclusiv accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare aplicate în materia prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, realizate din derularea de către APIA a schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate prin FEGA, FEADR şi EURI, se deduc din rambursările/plăţile datorate debitorului conform art. 38 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    ..............................................
    (3) Sumele reprezentând debite aferente măsurilor de sprijin finanţate din FEADR şi EURI, inclusiv cofinanţarea de la bugetul de stat pentru FEADR, compensate din FEGA, din cofinanţare de la bugetul de stat aferent FEGA sau din bugetul de stat, se solicită de către APIA la MADR şi se virează către AFIR pentru stingerea acestora.
    (3^1) Sumele reprezentând debite aferente schemelor de ajutor/măsurilor de sprijin finanţate din FEGA, compensate din EURI sau FEADR, inclusiv cofinanţarea de la bugetul de stat pentru acesta, se vor solicita de către AFIR la MADR şi se vor vira către APIA pentru stingerea acestora."

    38. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Beneficiarul unui proiect cofinanţat din FEADR, EURI sau FEPAM are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului."

    39. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    Sumele aferente FEGA, FEADR, EURI şi FEPAM, precum şi cofinanţarea de la bugetul de stat, virate eronat sau necuvenit de către instituţiile publice responsabile, respectiv MADR, AFIR şi APIA, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în conturile din care au fost dispuse plăţile, la cererea scrisă a instituţiilor publice cu rol de agenţii de plăţi care au efectuat virarea eronată/necuvenită. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată/necuvenită revine exclusiv instituţiei publice care solicită restituirea."

    40. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    Articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 332/2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ART. 2
    Finanţările aprobate de instituţiile de finanţare care pot fi garantate de fondurile de garantare vor fi acordate pentru:
    a) emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    b) creditele de investiţii necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii cofinanţate din FEADR sau EURI de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    c) emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare beneficiarilor prevăzuţi la art. 11 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu MADR prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    41. La articolul 58, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele prevăzute la alin. (1) declarate eligibile în urma închiderii conturilor de către Comisia Europeană se utilizează pentru finanţarea instrumentelor financiare de creditare şi garantare gestionate de MADR prin fondul constituit în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ............................................
(5) Obligaţiile de plată reprezentând debite sau plăţi compensatorii aferente PNDR 2007-2013 şi care nu fac obiectul prevederilor cap. 19 din noul PNDR 2014-2020, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, se cuprind în bugetul AFIR."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Scopul Agenţiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, şi a Instrumentului european de redresare, denumit în continuare EURI, precum şi gestionarea tehnică şi financiară a altor fonduri europene sau naţionale încredinţată prin acorduri de delegare sau acorduri de implementare, cu impact în domeniile de investiţii specifice agriculturii şi dezvoltării rurale."

    2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Agenţia are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de management pentru PNDR/PS 2023-2027, precum şi implementarea financiară (plata) FEADR prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 (PNDR 2014-2020), inclusiv a fondurilor aferente perioadei de tranziţie 2021-2022, respectiv prin Planul strategic pentru PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027. Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 şi atribuţiile de raportare, recuperare debite, precum şi cea de monitorizare ex post ale Agenţiei pentru Programul SAPARD."

    3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Atribuţiile Agenţiei privind gestionarea tehnică şi financiară a fondurilor europene sau naţionale prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc în conformitate cu competenţele şi atribuţiile cuprinse în acordurile de delegare sau în acordurile de implementare şi care se circumscriu domeniului de activitate al Agenţiei."

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    În funcţie de diversitatea şi complexitatea măsurilor incluse în Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, respectiv a celor incluse în PS 2023-2027, Agenţia va putea delega atribuţii unor terţe instituţii competente în baza unor acorduri interinstituţionale, în concordanţă cu Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în concordanţă cu Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia are dreptul de a stabili o bază de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente specializate, servicii şi cu standarde de cost pentru lucrări ce vor fi utilizate în cadrul măsurilor/intervenţiilor finanţate din FEADR. Preţurile de referinţă şi standardele de cost publicate pe site-ul instituţiei sunt bazate pe o analiză a preţurilor din piaţă, au caracter obligatoriu şi reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate."

                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Iulian Fota,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 martie 2023.
    Nr. 9.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016