Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 decembrie 2019  pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019
    Având în vedere complexitatea elementelor de natură tehnică şi a multitudinii de proceduri operaţionale ce trebuie elaborate şi implementate corespunzător la nivelul operatorilor sau al partenerilor acestora, necesitatea derulării unor programe de instruire a personalului tehnic şi administrativ pentru gestionarea noilor situaţii care pot apărea în noul context, necesitatea alinierii sistemelor proprii ale operatorilor cu cele ale partenerilor acestora, precum şi aspectele de ordin practic constând în modificările de natură tehnică care includ dezvoltarea ori modificarea aplicaţiilor informatice proprii ori achiziţia de noi aplicaţii informatice şi integrarea acestora cu sistemele proprii, pe care furnizorii trebuie să le finalizeze până la data de 1 ianuarie 2020, în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi faptul că toate aceste modificări şi ajustări trebuie să nu afecteze procesele derulate anterior,
    pentru evitarea unor blocaje în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor privind furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile,
    ţinând cont de situaţia obiectivă creată de instituirea la nivel de lege a datei de la care devine obligatorie punerea în aplicare a acestor obligaţii şi de faptul că modificarea acestui termen nu se poate realiza decât printr-un act normativ de acelaşi nivel,
    având în vedere că măsura prelungirii acestui termen până la 31 martie 2020 - de maniera în care aceasta să permită furnizorilor de telefonie mobilă să finalizeze modificările de natură tehnică şi operaţională necesare - trebuie să fie adoptată anterior datei de la care obligaţiile devin efective,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea acestei măsuri ar conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la imposibilitatea furnizării serviciilor de telefonie mobilă destinate publicului la puncte mobile,
    având în vedere că până în prezent, cu toate eforturile depuse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Bucureşti - Ilfov, constituită în noiembrie 2017 prin asocierea municipiului Bucureşti, judeţului Ilfov şi a celor 40 de localităţi din Ilfov, au rămas neatribuite un număr de 16 rute din Programul integrat de transport Bucureşti - Ilfov, este necesară adoptarea unei măsuri de urgenţă pentru a se asigura deplasarea persoanelor pe aceste rute.
    Pentru a se evita practici ilicite în activităţile de transport de persoane, practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum şi de a evita impactul negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în lipsa unui cadru legal în vigoare,
    în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, respectiv acciza globală pe ţigarete să reprezinte cel puţin 60% din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea acestei măsuri poate conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la declanşarea procedurii de infringement ca urmare a constatării neîndeplinirii obligaţiilor care îi revin României în calitate de stat membru,
    având în vedere necesitatea asigurării fondurilor de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru desfăşurarea normală a activităţii federaţiilor sportive naţionale începând cu data de 1.01.2020, în contextul în care, până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea bugetului de stat pe anul 2020 nu a fost aprobată,
    având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Alineatele (1) şi (4) ale articolul 51^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 51^1
    (1) Furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, începând cu data de 31 martie 2020, numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55.
    ...............................................................................................
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 30 martie 2020, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează, în condiţiile prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale acestora prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, până cel târziu la data de 31 august 2020."


    ART. II
    (1) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în actualul program de transport în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte licenţele de traseu însoţite de graficele de circulaţie, pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la data de 31.12.2020, dar nu mai târziu de data atribuirii de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru transport public a obligaţiei prestării serviciului de transport public către operatorii de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Procedura şi modalitatea de prelungire a valabilităţii licenţelor de traseu pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.

    ART. III
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 343, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 ianuarie 2020-31 martie 2020, acciza specifică pentru ţigarete este de 386,377 lei/ 1.000 ţigarete."

    2. La anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale, la numărul curent 6, coloanele 6-8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────┬──────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Denumirea │ │Acciza (lei/U.M.) │
│Nr │produsului│ │ │
│crt. │sau a │U.M. ├──────┬──────┬───────┬────────┬──────┬──────┤
│ │grupei de │ │2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │2022 │
│ │produse │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│(...)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────┴──────┤
│ │Tutun prelucrat │
├─────┼──────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬────────┬──────┬──────┤
│6 │Ţigarete │1.000 │439,94│448,74│483,74*│503,97**│563,97│563,97│
│ │ │ţigarete│ │ │ │533,97 │ │ │
└─────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────┴──────┘


    *Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2019.
    **Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2020."    ART. IV
    Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul rezultat din execuţia bugetului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pe anul 2019 se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. V
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul tineretului şi sportului,
                    Marian Ionuţ Stroe

    Bucureşti, 30 decembrie 2019.
    Nr. 89.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016