Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 11 august 2021  privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 11 august 2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 784 din 13 august 2021
    Având în vedere Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968), modificat în special de Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic şi direct aplicabil în fiecare stat membru,
    luând în considerare că acest principiu a fost confirmat de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, mai precis prin Hotărârea din 20 octombrie 1981 adoptată în Cauza 137/80 (Comisia/Regatul Belgiei),
    ţinând seama că Regulamentul 259/68 stabileşte între alte prevederi şi modul de reglementare a schemei de pensii aplicabile instituţiilor Uniunii Europene articolele 77-84, anexele VIII şi XII şi o parte din prevederile anexei XIII reglementând cadrul de funcţionare al schemei de pensii a instituţiilor europene (denumită în continuare PSEUI),
    pornind de la faptul că schema de pensii a instituţiilor Uniunii Europene este reglementată numai de Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, iar legislaţia UE reglementează regulile de securitate socială ale tuturor funcţionarilor şi agenţilor care lucrează în instituţiile Uniunii Europene,
    ţinând cont de faptul că persoanelor care lucrează un număr de ani în cadrul instituţiilor Uniunii Europene nu le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi, prin urmare, aceste persoane nu beneficiază de totalizarea perioadelor de timp lucrate la instituţiile Uniunii Europene cu perioadele de timp lucrate în statele membre de origine, în vederea stabilirii drepturilor lor de pensie,
    din acest considerent a fost nevoie de stabilirea la nivel european a unor reguli speciale care să permită funcţionarilor instituţiilor Uniunii Europene să se bucure atât de drepturile de pensie acumulate în sistemele naţionale, anterior angajării în cadrul unei instituţii a Uniunii Europene, cât şi de drepturile de pensie acumulate pe perioada angajării în cadrul acestor instituţii,
    având în vedere dreptul legal al funcţionarilor UE pentru transferul in al drepturilor de pensie prevăzut la punctele 2 şi 3 din articolul 11 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor UE,
    luând în considerare faptul că pot face obiectul transferului către PSEUI drepturile de pensie dobândite în temeiul unei activităţi profesionale şi strict legate de aceasta, dobândite înainte de a intra în serviciul unei instituţii a Uniunii Europene sau dobândite pe parcursul unei perioade de concediu din motive personale sau pentru o perioadă de detaşare,
    calculul valorii de capital a drepturilor de pensie acumulate care pot face obiectul transferului către PSEUI este de competenţa absolută a sistemului de pensii de origine, în cadrul căruia funcţionarul a acumulat aceste drepturi,
    la cererea funcţionarului UE, transferul poate fi realizat între data titularizării funcţionarului UE în cadrul unei instituţii UE şi data la care acesta obţine dreptul la o pensie pentru limită de vârstă în PSEUI,
    având în vedere faptul că funcţionarul UE care a dobândit dreptul la plata unei pensii pentru limită de vârstă a UE are posibilitatea de a efectua un transfer al tuturor drepturilor de pensie dobândite în cadrul PSEUI, însă numai către sistemul de pensii în cadrul căruia acesta dobândeşte drepturi la pensie după încetarea raporturilor de muncă în cadrul instituţiilor UE,
    luând în considerare că funcţionarul UE care nu a dobândit dreptul la plata unei pensii pentru limită de vârstă a UE are obligaţia de a efectua un transfer out al drepturilor sale de pensie dobândite în cadrul PSEUI fie către sistemul de pensii în cadrul căruia fostul funcţionar al UE dobândeşte drepturi de pensie ca urmare a noii sale activităţi profesionale, după încetarea raporturilor de muncă cu instituţiile UE, fie către un fond de pensii sau societate privată de asigurări, la alegerea sa,
    luând în considerare că sistemul de pensii din România este alcătuit din patru componente: sistemul public de pensii, de tip redistributiv, bazat pe solidaritate intergeneraţională, PAYG (pilonul I), sistemul pensiilor administrate privat (pilonul II), sistemul pensiilor facultative (pilonul III) şi sistemul pensiilor ocupaţionale, ultimele trei sisteme fiind bazate pe conturi individuale,
    pornind de la faptul că legislaţia de securitate socială din România nu conţine prevederi specifice privind modalităţile de calcul şi transfer al sumelor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale plătite în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
    luând în considerare particularităţile sistemului de pensii din România şi dificultăţile pe care le presupune proiectarea unui mecanism de transfer al drepturilor de pensie, inclusiv necesitatea amendării legislaţiei naţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, împreună cu instituţiile publice implicate, propune prezentul proiect de act normativ care să permită efectuarea transferului drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor contractuali, în conformitate cu prevederile articolelor 11 şi 12 ale anexei VIII din statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
    Deoarece transferul drepturilor de pensie, atât transferul in, cât şi transferul out, este stabilit prin prevederile unui regulament european, toate sistemele de pensii naţionale ale statelor membre ale UE sunt obligate să colaboreze şi să permită efectuarea unor astfel de transferuri. Acolo unde este necesar, statele membre sunt obligate să adopte prevederi legislative şi să pună în aplicare cadrul legal necesar efectuării unor astfel de transferuri.
    Neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra unui număr însemnat de persoane şi ar conduce la afectarea intereselor cetăţenilor care se află în situaţia de a nu putea beneficia de drepturile pentru care au contribuit la sistemul de pensii din România.
    Caracterul urgent al măsurii legislative este determinat de situaţia funcţionarilor şi agenţilor contractuali români care lucrează în instituţiile UE, în continuă creştere, şi care se apropie de vârsta de pensionare stabilită de PSEUI.
    Ţinând seama de faptul că aceste persoane ajunse la vârsta de pensionare, conform Regulamentului UE, îşi pierd dreptul de a mai solicita transferul drepturilor de pensie acumulate în România, anterior angajării lor la instituţiile europene, în acest caz existând riscul ca unele dintre aceste persoane să nu îndeplinească cerinţele necesare pentru a beneficia de o pensie pentru perioada lucrată în instituţiile europene, în baza PSEUI,
    luând în considerare că acestor persoane nu li se va lua în calcul perioada lucrată în cadrul instituţiilor europene pentru deschiderea unui drept de pensie în România, în baza activităţii desfăşurate anterior angajării lor la instituţiile europene, existând situaţii în care unele dintre aceste persoane să nu aibă stagiul minim de cotizare/vechimea minimă necesară şi să nu poată beneficia de pensie în România,
    pornind de la faptul că nu poate fi afectat dreptul de a beneficia de pensie al acestor persoane, măsura de legiferare se impune a fi adoptată de urgenţă, respectiv anterior împlinirii de către acestea a vârstei de pensionare stabilite de PSEUI.
    Având în vedere că, în lipsa unui cadru legislativ adecvat, cererile de transfer nu pot fi soluţionate,
    luând în considerare că, în cazul în care nu vor fi luate toate măsurile necesare pentru a permite transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor contractuali români, articolul 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) dă posibilitatea Comisiei Europene de a lua toate măsurile necesare şi de a aduce România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (procedura de încălcare a dreptului comunitar),
    în contextul în care ar fi deschisă procedura precontencioasă împotriva României de către Comisia Europeană prin transmiterea scrisorii de punere în întârziere pentru neaplicarea prevederilor Regulamentului 259/68 referitoare la transferul drepturilor de pensie, subliniem următoarele aspecte:
    - orice amânare a intrării în vigoare a actelor normative de aplicare creşte riscul sesizării CJUE;
    – în cazul unei sesizări a CJUE, România riscă o hotărâre de condamnare care va stabili că România încalcă prevederile Regulamentului UE, neaplicând în practică efectiv transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE. În această situaţie România va fi obligată să respecte această hotărâre.

    În considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului european, iar reglementarea vizează interesul general public, cu repercusiuni directe asupra funcţionarilor UE, care constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează condiţiile de aplicare a articolelor 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene (partea I) stabilite în Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, precum şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcţionarilor Comisiei.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică următoarelor categorii de persoane, denumite în continuare funcţionari UE:
    a) funcţionarilor UE, conform art. 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, denumit în continuare Statut;
    b) agenţilor temporari, conform art. 39 alin. (1) şi (2) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai UE;
    c) agenţilor contractuali, conform art. 109 alin. (1) şi (2) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai UE.


    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) asigurat, stagiu de cotizare, stagiu complet de cotizare, stagiu minim de cotizare, vârstă standard de pensionare în sistemul public de pensii, număr total de puncte - conform definiţiilor din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) vârsta standard de pensionare, vechimea în serviciu, vechimea efectivă, cuantumul pensiei de serviciu - conform definiţiilor şi dispoziţiilor din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) instituţia competentă a Uniunii Europene - instituţia aparţinând structurilor Uniunii Europene desemnată să gestioneze transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene;
    d) instituţia competentă -administratorii fondurilor de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii; casele de pensii care administrează sistemele proprii de pensii, neintegrate în sistemul public de pensii;
    e) instituţia desemnată - instituţia/structura din subordinea/ cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, competentă să coordoneze aplicarea procedurii de calcul şi transfer către sistemul de pensii al UE al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România;
    f) sistemul de pensii din România - sistemul public de pensii, sistemul fondurilor de pensii administrate privat, sistemul fondurilor de pensii facultative, sistemul de pensii ocupaţionale, sistemul pensiilor militare de stat şi alte sisteme proprii de pensii, neintegrate sistemului public de pensii;
    g) sistem de pensii al Uniunii Europene, funcţionar al Uniunii Europene, agenţi temporari şi agenţi contractuali ai Uniunii Europene, echivalent actuarial - conform definiţiilor din Regulament;
    h) fondul de pensii administrate privat, fondul de pensii facultative, fondul de pensii ocupaţionale, participant, cont individual, activ personal net, unitatea de fond, valoarea unităţii de fond, administrator - conform definiţiilor din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004, Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, respectiv Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 1/2020;
    j) pensia de transfer - drepturile de pensie dobândite în timpul activităţii, calculate potrivit legislaţiei care reglementează sistemul de pensii din România în funcţie de elementele specifice fiecărui sistem de pensii;
    k) valoarea actuarială a drepturilor de pensie la data emiterii deciziei privind pensia de transfer - produsul actualizat dintre cuantumul pensiei de transfer a funcţionarului UE şi rata anuităţii aferente vârstei de pensionare a funcţionarului UE;
    l) rata anuităţii - valoarea la data emiterii deciziei pensiei de transfer a unei serii de plăţi de valoare unitară pe un anumit interval de timp, plătibilă unei persoane, calculată pe baza ratei de mortalitate a respectivei persoane şi a rentabilităţii probabile a investiţiei;
    m) rata de discount - rata de dobândă folosită în determinarea valorii prezente a fluxurilor monetare viitoare;
    n) tabela de mortalitate - pe baza căreia se calculează speranţa de viaţă (durata medie a vieţii), instrument statistic care include informaţii cu privire la probabilităţile de supravieţuire şi deces în funcţie de vârstă;
    o) curba spot - reprezentarea relaţiei dintre randamentele obligaţiunilor guvernamentale şi a maturităţilor aferente acestora, la momentul prezent;
    p) actuar certificat - actuar înscris în Registrul actuarilor.


    ART. 3
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte procedura de calcul şi transfer al drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE, astfel:
    a) procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al UE al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România;
    b) procedura de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în sistemul de pensii al UE.

    (2) Instituţia competentă să coordoneze aplicarea procedurii de calcul şi transfer prevăzută la alin. (1) lit. a) reprezintă instituţia/structura din subordinea/din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, desemnată, în acest scop, prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, denumită în continuare instituţia desemnată.

    ART. 4
    (1) Prevederile art. 3 alin. (1) se aplică următoarelor categorii de persoane:
    a) funcţionarilor UE care, anterior începerii activităţii în cadrul unei instituţii a UE, au realizat stagiu de cotizare şi/sau vechime în serviciu şi/sau au avut calitatea de participant în sistemul de pensii din România;
    b) funcţionarilor UE care şi-au încetat activitatea în cadrul unei instituţii a UE şi au plătit contribuţii la sistemul de pensii al UE.

    (2) Prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) nu se aplică persoanelor care la data solicitării transferului valorii de capital a drepturilor de pensie au calitatea de pensionari în cadrul sistemului de pensii din România.
    (3) Prevederile art. 3 alin. (1) nu se aplică persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) care optează pentru transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în cadrul sistemului de pensii al UE către o instituţie privată de asigurări.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), procedura de calcul şi transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din anexa VIII la Statut.

    CAP. II
    Procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al UE al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România
    ART. 5
    Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pot solicita calculul şi transferul către sistemul de pensii al UE al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în România, în situaţia în care fac dovada că au realizat stagiu de cotizare şi/sau vechime în serviciu şi/sau au avut calitatea de participant în:
    a) sistemul public de pensii administrat de Casa Naţională de Pensii Publice;
    b) sistemul pensiilor militare de stat administrat de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, denumite în continuare case de pensii sectoriale;
    c) sistemul de pensii administrate privat reglementat prin Legea nr. 411/2004;
    d) sistemul de pensii facultative reglementat prin Legea nr. 204/2006;
    e) sistemul pensiilor ocupaţionale reglementat prin Legea nr. 1/2020;
    f) alte sisteme proprii de pensii, neintegrate în sistemul public de pensii, ale căror organizare şi funcţionare sunt reglementate de alte acte normative.


    ART. 6
    (1) Procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al UE se iniţiază de către instituţia desemnată, în baza cererii instituţiei competente a Uniunii Europene.
    (2) Formularul-tip privind cererea transmisă de instituţia europeană este stabilit conform procedurii instituţiei europene.
    (3) Funcţionarul UE completează cererea pusă la dispoziţia sa de către instituţia competentă a Uniunii Europene, cu următoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele;
    b) adresa de domiciliu;
    c) data şi locul naşterii;
    d) codul numeric personal atribuit de autorităţile competente din România;
    e) stagiul de cotizare realizat de către funcţionarul UE în cadrul sistemului public de pensii, anterior începerii activităţii în cadrul unei instituţii a UE;
    f) vechimea în serviciu realizată de către funcţionarul UE în sistemul pensiilor militare de stat, anterior începerii activităţii în cadrul unei instituţii UE;
    g) fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative sau ocupaţionale unde funcţionarul a avut calitatea de participant anterior începerii activităţii în cadrul unei instituţii UE şi din care doreşte transferarea activului său personal net către sistemul de pensii al UE;
    h) vechimea în muncă realizată de către funcţionarul UE în alte sisteme proprii de pensii, prevăzute la art. 5 lit. f), anterior începerii activităţii în cadrul unei instituţii UE;
    i) stagiul de cotizare realizat de către funcţionarul UE în cadrul sistemului public de pensii, după data începerii activităţii în cadrul unei instituţii a UE, pentru agenţii temporari şi agenţii contractuali, dacă este cazul, conform prevederilor art. 42 şi 112 din Regulament (partea a II-a);
    j) vechimea în serviciu realizată de către funcţionarul UE în sistemul pensiilor militare de stat, după data începerii activităţii în cadrul unei instituţii a UE, pentru agenţii temporari şi agenţii contractuali, dacă este cazul, conform prevederilor art. 42 şi 112 din Regulament (partea a II-a);
    k) fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative sau ocupaţionale unde agentul temporar sau agentul contractual a avut calitatea de participant şi din care doreşte transferarea activului său personal net către sistemul de pensii al UE, după data începerii activităţii în cadrul unei instituţii a UE, dacă este cazul, conform prevederilor art. 42 şi 112 din Regulament (partea a II-a);
    l) vechimea în muncă realizată de către funcţionarul UE în alte sisteme proprii de pensii, prevăzute la art. 5 lit. f), după data începerii activităţii în cadrul unei instituţii a UE, pentru agenţii temporari şi agenţii contractuali, dacă este cazul, conform prevederilor art. 42 şi 112 din Regulament (partea a II-a).

    (4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii până la data de 1 aprilie 2001, cererea prevăzută la alin. (3) va fi însoţită de documentele care atestă vechimea în muncă realizată şi drepturile salariale aferente, care se utilizează, în condiţiile legii, la stabilirea pensiei. Funcţionarul UE prezintă documentele în original şi copie certificată conform cu originalul pe fiecare filă, instituţiei competente a Uniunii Europene, instituţie care le transmite instituţiei desemnate.
    (5) În lipsa informaţiilor şi a documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4), instituţia desemnată solicită persoanei în cauză, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la respectiva instituţie, completarea informaţiilor şi depunerea documentelor. Lipsa acestora atrage imposibilitatea calculării pensiei de transfer.
    (6) Instituţia desemnată înregistrează cererea prevăzută la alin. (3) transmisă prin intermediul serviciilor poştale sau prin mijloace de comunicare electronică de instituţia competentă a Uniunii Europene.

    ART. 7
    (1) În situaţia în care funcţionarul UE informează că se află în evidenţa mai multor sisteme de pensii dintre cele prevăzute la art. 5 lit. b)-f), în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 6, instituţia desemnată transmite o copie a cererii către instituţiile competente respective, în vederea stabilirii de către acestea a valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în aceste sisteme de funcţionarul UE.
    (2) În termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, instituţiile competente să gestioneze sistemele de pensii prevăzute la art. 5 lit. b) şi f) şi/sau administratorii fondurilor de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale calculează şi transmit instituţiei desemnate valoarea de capital a drepturilor de pensie care se cuvin funcţionarului UE.
    (3) Instituţiile competente să gestioneze sistemele de pensii prevăzute la art. 5 lit. b)-f) emit, în termenul prevăzut la alin. (2), o decizie de stabilire a valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE.
    (4) Pentru perioadele în care funcţionarul UE s-a aflat în evidenţa sistemului public de pensii, prevederile alin. (2) şi (3) se aplică de către instituţia desemnată.
    (5) În termen de 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, instituţia desemnată transmite funcţionarului UE deciziile de stabilire a valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE, precum şi informările cu privire la valoarea activului personal net, emise de una sau mai multe instituţii care gestionează/administrează sistemele de pensii/fondurile de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale din România, după caz.
    (6) Valoarea de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România se raportează la data înregistrării cererii, transmisă de instituţia competentă a Uniunii Europene la instituţia desemnată, denumită în continuare dată de referinţă.
    (7) Termenul de 90 de zile prevăzut la alin. (5) se prelungeşte corespunzător în cazul în care funcţionarul UE se află în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (5).

    SECŢIUNEA 1
    Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul public de pensii
    ART. 8
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, instituţia desemnată determină stagiul de cotizare realizat, numărul total de puncte, data împlinirii vârstei standard de pensionare de către funcţionarul UE şi stagiul complet de cotizare, în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.
    (2) Pe baza elementelor prevăzute la alin. (1) instituţia desemnată stabileşte cuantumul pensiei funcţionarului UE, exclusiv pentru stagiul de cotizare efectiv realizat, prin raportare la prevederile din legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România, denumită pensie de transfer.
    (3) Pensia de transfer nu se supune condiţiilor de stagiu minim de cotizare şi vârstă standard de pensionare, prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.
    (4) La determinarea pensiei de transfer nu se valorifică perioadele necontributive prevăzute, definite de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România ca stagii asimilate.
    (5) Pensia de transfer se calculează pentru stabilirea valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul public de pensii.
    (6) Pensia de transfer nu se supune impozitării pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    (7) Decizia privind stabilirea pensiei de transfer nu este supusă procedurii de contestare prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.
    (8) Decizia privind stabilirea pensiei de transfer cuprinde toate elementele referitoare la condiţiile de eligibilitate, precum şi de calcul al cuantumului pensiei de transfer, prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România, respectiv: vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare, stagiul de cotizare realizat, precum şi numărul total de puncte realizate de către funcţionarul UE.
    (9) Modelul deciziei privind pensia de transfer se stabileşte prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 9
    (1) Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul public de pensii reprezintă echivalentul actuarial al pensiei de transfer cuvenite în sistemul public de pensii până la data de referinţă, respectiv valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate.
    (2) Valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate în sistemul public de pensii reprezintă produsul actualizat dintre cuantumul pensiei de transfer a funcţionarului UE şi rata anuităţii aferente vârstei de pensionare a funcţionarului UE, determinată pe baza parametrilor descrişi la alin. (4).
    (3) Cuantumul pensiei de transfer a funcţionarului UE este cel stabilit conform deciziei privind pensia de transfer emisă de instituţia desemnată.
    (4) Determinarea ratei anuităţii se realizează pe baza următoarelor elemente:
    a) tabela de mortalitate bazată pe date furnizate de către Institutul National de Statistică;
    b) ratele de discount aferente curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană;
    c) vârsta standard de pensionare pentru limita de vârsta a funcţionarului UE, determinată conform legislaţiei care reglementează sistemul public de pensii din România.

    (5) Formula de calcul al ratei anuităţii prevăzută la alin. (4) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului prin care se aprobă normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 10
    (1) În baza calculului prevăzut la art. 9, instituţia desemnată emite o decizie privind valoarea de capital a pensiei de transfer cuvenite în sistemul public de pensii funcţionarului UE.
    (2) Modelul deciziei privind valoarea de capital a pensiei de transfer dobândite de funcţionarul UE în sistemul public de pensii se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale
    ART. 11
    (1) Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale reprezintă activul personal net al funcţionarului UE, acumulat în fondul de pensii private unde acesta deţine calitatea de participant, calculat în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    (2) Administratorul fondului de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale emite un document de informare cu privire la valoarea activului personal net deţinut de către funcţionarul UE în respectivul fond de pensii private.

    ART. 12
    Administratorul fondului de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale transmite instituţiei desemnate documentul de informare prevăzut la art. 11 alin. (2), în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul pensiilor militare de stat
    ART. 13
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, casa de pensii sectorială efectuează un calcul al pensiei de transfer definite conform art. 2 lit. j), în condiţiile legislaţiei care reglementează sistemul pensiilor militare de stat din România, proporţional cu vechimea în serviciu realizată.
    (2) Pensia de transfer nu se supune condiţiilor de vechime efectivă, vechime în serviciu şi vârstă standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul pensiilor militare de stat din România, respectiv nu se supune impozitării pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    (3) Actul administrativ prin care se stabileşte pensia de transfer, emis de casele de pensii sectoriale, nu este supus procedurii de contestare prevăzută de legislaţia care reglementează sistemul pensiilor militare de stat din România.
    (4) Actul administrativ privind stabilirea pensiei de transfer cuprinde şi data împlinirii vârstei de pensionare pentru limită de vârstă a funcţionarului UE.
    (5) Modelul actului administrativ prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 14
    Casa de pensii sectorială utilizează actul administrativ privind stabilirea pensiei de transfer, emis potrivit art. 13, în vederea stabilirii valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de către funcţionarul UE în sistemul pensiilor militare de stat.

    ART. 15
    (1) Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul pensiilor militare de stat reprezintă echivalentul actuarial al drepturilor de pensie de transfer cuvenite în sistemul pensiilor militare de stat până la data de referinţă, respectiv valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate.
    (2) Valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate reprezintă produsul actualizat dintre cuantumul pensiei de transfer a funcţionarului UE şi rata anuităţii aferente vârstei de pensionare a funcţionarului UE, determinată pe baza parametrilor descrişi la alin. (4).
    (3) Cuantumul pensiei de transfer a funcţionarului UE este cel stabilit conform actului administrativ prin care se stabileşte pensia de transfer, emis de instituţia competentă.
    (4) Determinarea ratei anuităţii se realizează pe baza următoarelor elemente:
    a) tabela de mortalitate bazată pe date furnizate de către Institutul Naţional de Statistică;
    b) ratele de discount aferente curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană;
    c) vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă a funcţionarului UE, determinată conform prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Formula de calcul al ratei anuităţii prevăzută la alin. (4) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului prin care se aprobă normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 16
    (1) În baza calculului prevăzut la art. 13, casa de pensii sectorială emite o decizie privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în sistemul pensiilor militare de stat de funcţionarul UE.
    (2) Modelul deciziei privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de către funcţionarul UE în sistemul pensiilor militare de stat se stabileşte prin ordin comun al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, emis în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 17
    Casa de pensii sectorială transmite instituţiei desemnate decizia privind valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii militare de stat în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în alte sisteme de pensii neintegrate sistemului public de pensii, altele decât sistemul pensiilor militare de stat
    ART. 18
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data primirii cererii, casa de pensii care gestionează sistemul propriu de pensii neintegrat sistemului public efectuează un calcul al pensiei de transfer definite conform art. 2 lit. j), în conformitate cu reglementările legale ale acestuia, proporţional cu perioadele de contribuţie realizate exclusiv în sistemul respectiv.
    (2) Pensia de transfer nu se supune condiţiilor de vechime efectivă, vechime în serviciu şi vârstă standard de pensionare pentru limită de vârstă sau altor condiţii de vechime şi vârstă existente în reglementările legale ale sistemului propriu de pensii neintegrat sistemului public, respectiv nu se supune impozitării pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    (3) Actul administrativ prin care se stabileşte pensia de transfer, emis de casa de pensii care gestionează sistemul propriu de pensii neintegrat sistemului public, nu este supus procedurii de contestare prevăzute de legislaţia proprie sistemului neintegrat.
    (4) Actul administrativ prin care se stabileşte pensia de transfer cuprinde şi data împlinirii vârstei de pensionare pentru limită de vârstă a funcţionarului UE.
    (5) Modelul actului administrativ prevăzut la alin. (3) se aprobă prin reglementare internă a casei de pensii care gestionează sistemul propriu de pensii neintegrat sistemului public, emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 19
    Casa de pensii care gestionează sistemul propriu de pensii neintegrat sistemului public utilizează actul administrativ privind stabilirea pensiei de transfer, emis potrivit art. 18, în vederea stabilirii de către aceasta a valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de către funcţionarul UE în sistemul respectiv de pensii.

    ART. 20
    (1) Valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în sistemul propriu de pensii, neintegrat sistemului public de pensii, reprezintă echivalentul actuarial al drepturilor de pensie de transfer cuvenite în sistemul respectiv de pensii până la data de referinţă, respectiv valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate.
    (2) Valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate în sistemul propriu de pensii, neintegrat sistemului public de pensii, reprezintă produsul actualizat dintre cuantumul pensiei de transfer a funcţionarului UE şi rata anuităţii aferente vârstei de pensionare a funcţionarului UE, determinată pe baza parametrilor descrişi la alin. (4).
    (3) Cuantumul pensiei de transfer a funcţionarului UE este cel stabilit conform actului administrativ emis de casa de pensii care gestionează sistemul propriu de pensii, neintegrat sistemului public.
    (4) Determinarea ratei anuităţii se realizează pe baza următoarelor elemente:
    a) tabela de mortalitate bazată pe date furnizate de către Institutul Naţional de Statistică;
    b) ratele de discount aferente curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană;
    c) vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă a funcţionarului UE, determinată conform prevederilor legale ale sistemului de pensii neintegrat sistemului public.


    ART. 21
    (1) În baza calculului prevăzut la art. 20, casa de pensii care gestionează un sistem propriu de pensii, neintegrat sistemului public de pensii, emite o decizie privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de funcţionarul UE în sistemul propriu de pensii, neintegrat sistemului public de pensii.
    (2) Modelul deciziei privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de către funcţionarul UE în sistemul propriu de pensii, neintegrat sistemului public, se stabileşte prin reglementare internă a casei de pensii care gestionează sistemul respectiv care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 22
    Casa de pensii care gestionează sistemul propriu de pensii, neintegrat sistemului public, transmite instituţiei desemnate decizia privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii respectiv, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 5-a
    Procedura de contestare a calculului valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer ale funcţionarilor UE dobândite în România
    ART. 23
    Instituţia desemnată centralizează deciziile privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de funcţionarul UE, respectiv documentele de informare cu privire la valoarea activului personal net emise de administratorii fondurilor de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale şi le transmite instituţiei europene competente şi funcţionarului UE prin intermediul serviciilor poştale sau prin mijloace de comunicare electronică.

    ART. 24
    (1) Funcţionarul UE poate contesta decizia privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite, în unul sau mai multe sisteme de pensii dintre cele prevăzute la art. 5 lit. a), b) şi f), după caz, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, la instituţia desemnată.
    (2) Data comunicării deciziei este data confirmării de primire a acesteia.

    ART. 25
    (1) În situaţia în care funcţionarul UE formulează contestaţie împotriva deciziei privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite, instituţia desemnată informează instituţia competentă a Uniunii Europene privind înregistrarea contestaţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul înregistrării acesteia.
    (2) Contestaţia formulată de funcţionarul UE împotriva deciziei privind valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în alte sisteme de pensii decât sistemul public este transmisă de instituţia desemnată către instituţiile competente, în vederea soluţionării, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul înregistrării contestaţiei.
    (3) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei, instituţia care a emis decizia contestată reevaluează documentele care au stat la baza emiterii acesteia şi stabileşte menţinerea sau revizuirea, după caz, a actului administrativ privind pensia de transfer, respectiv deciziei privind valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE.
    (4) Decizia/Actul administrativ emisă/emis în soluţionarea contestaţiei se transmite instituţiei desemnate în termenul prevăzut la alin. (3).
    (5) Instituţia desemnată centralizează deciziile/actele administrative emise în soluţionarea contestaţiei şi le transmite instituţiei competente a Uniunii Europene şi funcţionarului UE prin intermediul serviciilor poştale sau prin poşta electronică, în termen de 10 zile.
    (6) Deciziile/Actele administrative emise în soluţionarea contestaţiei pot fi contestate la tribunalul competent, în termen de 45 zile de la data comunicării.
    (7) Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind decizia emisă în urma soluţionării contestaţiei.
    (8) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face apel la curtea de apel competentă.
    (9) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive.

    ART. 26
    (1) Decizia de stabilire a valorii de capital şi documentul de informare asupra valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE, necontestate în termenul prevăzut la art. 24, sunt definitive.
    (2) Instituţia desemnată transmite instituţiei competente a Uniunii Europene decizia/documentul de informare privind valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE după ce acestea rămân definitive.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Procedura de comunicare şi transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România
    ART. 27
    (1) Funcţionarul UE poate opta pentru transferul valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de către acesta din toate sistemele de pensii în care a acumulat drepturi de pensie sau doar din anumite sisteme de pensii.
    (2) Instituţia desemnată declanşează procedura de transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer după primirea de la instituţia competentă a Uniunii Europene a informaţiilor privind opţiunea funcţionarului UE cu referire la transferul valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de către acesta în cadrul sistemelor de pensii din România.

    ART. 28
    (1) În cazul în care funcţionarul UE optează pentru efectuarea transferului valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în unul sau mai multe sisteme de pensii din România, în termen de 10 zile de când a luat la cunoştinţă, instituţia desemnată comunică reprezentanţilor sistemelor de pensii/administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale opţiunea funcţionarului UE în favoarea efectuării transferului şi stabileşte o perioadă de 5 zile lucrătoare, în interiorul unui termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data comunicării opţiunii funcţionarului UE privind transferul, în cadrul căreia se efectuează plata valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer.
    (2) Plata valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer se face de instituţia emitentă a deciziei privind stabilirea valorii de capital, respectiv de către administratorul fondului de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale, în perioada de 5 zile lucrătoare comunicată de instituţia desemnată.
    (3) Valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de funcţionarul UE comunicată prin decizia sau prin documentul de informare privind stabilirea valorii de capital se actualizează la data efectuării plăţii valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer.

    ART. 29
    (1) Plata valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer se face de fiecare instituţie competentă în parte, în termenul prevăzut la art. 28 alin. (2), în contul comunicat de instituţia europeană competentă.
    (2) Plata valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer se face în moneda naţională.
    (3) Valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în sistemul public de pensii se transferă din bugetul asigurărilor sociale de stat în contul comunicat de instituţia competentă a Uniunii Europene, sumele reprezentând cheltuieli din acest buget. Transferul se realizează de către instituţia desemnată din contul de cheltuieli bugetare deschis de aceasta la Trezoreria Statului în conturile proprii deschise la instituţiile bancare din România conform art. 70, ulterior fiind transferate din aceste conturi în contul comunicat de instituţia europeană competentă.
    (4) Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul pensiilor militare de stat se transferă din bugetul de stat în contul comunicat de instituţia competentă a Uniunii Europene, sumele reprezentând cheltuieli din acest buget. Transferul se realizează de către casele de pensii sectoriale din contul de cheltuieli bugetare deschis de acestea la Trezoreria Statului în conturile proprii deschise la instituţiile bancare din România conform art. 71 şi ulterior din aceste conturi în contul comunicat de instituţia europeană competentă.
    (5) Activul personal net deţinut în sistemul de pensii administrate privat şi/sau în sistemul de pensii facultative şi/sau în sistemul de pensii ocupaţionale se transferă de către administratorul fondului în contul comunicat de instituţia competentă a Uniunii Europene.
    (6) Valoarea de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în sistemele proprii de pensii, neintegrate sistemului public de pensii, altele decât sistemul pensiilor militare de stat, se transferă din bugetul propriu sistemului.

    ART. 30
    (1) La data efectuării plăţii valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer către instituţia indicată de instituţia europeană competentă, funcţionarul UE nu mai este îndreptăţit la beneficiul unui drept de pensie, în baza legislaţiei naţionale, în sistemele de pensii prevăzute la art. 5 lit. a), b) şi f) din care a optat în favoarea efectuării transferului.
    (2) În urma efectuării plăţii valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer, instituţiile competente să gestioneze sistemele de pensii prevăzute la art. 5 lit. a), b) şi f) modifică bazele de date proprii pentru a evidenţia transferul valorii de capital a drepturilor de pensie şi încetarea drepturilor funcţionarului UE în cadrul acestor sisteme.

    CAP. III
    Procedura de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în sistemul de pensii al UE
    ART. 31
    (1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) care, după încetarea activităţii în cadrul unei instituţii a UE, realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu, în baza actului de numire sau realizează venituri din activităţi independente şi sau drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuţii de asigurări sociale, în temeiul căreia dobândesc calitatea de asigurat în cadrul sistemului de pensii din România, pot solicita transferul valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în sistemul de pensii al UE către sistemul de pensii în evidenţa căruia se află în România, respectiv:
    a) sistemul public de pensii reglementat prin legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România, administrat de Casa Naţională de Pensii Publice;
    b) un fond de pensii administrat privat, reglementat prin Legea nr. 411/2004;
    c) un fond de pensii facultative, reglementat prin Legea nr. 204/2006;
    d) un fond de pensii ocupaţionale, reglementat prin Legea nr. 1/2020;
    e) sistemul pensiilor militare de stat reglementat prin legislaţia care reglementează sistemul de pensii militare de stat din România gestionat de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;
    f) alte sisteme proprii de pensii neintegrate sistemului public de pensii administrate de casele de pensii proprii.

    (2) În situaţia în care funcţionarul UE se află în România în evidenţa mai multor sisteme de pensii, acesta trebuie să opteze pentru realizarea transferului valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în sistemul de pensii al UE numai către unul dintre aceste sisteme.
    (3) Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE către un fond de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din anexa VIII la Statut.

    ART. 32
    În situaţia în care nu optează pentru transferul valorii de capital a drepturilor de pensie potrivit prevederilor art. 31, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), care, după încetarea activităţii în cadrul unei instituţii a UE, realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu, în baza actului de numire sau realizează venituri din activităţi independente şi sau drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuţii de asigurări sociale în temeiul cărora dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de pensii din România, pot opta pentru transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE către o instituţie privată de asigurări, cu respectarea condiţiilor expres prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din anexa VIII la Statut.

    ART. 33
    (1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), care îndeplinesc condiţiile de vechime minimă în serviciu, în cadrul unei instituţii UE, necesară pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă, conform Regulamentului, şi care, după încetarea activităţii în cadrul unei instituţii a UE, realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu, în baza actului de numire sau care realizează venituri din activităţi independente şi sau drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuţii de asigurări sociale în temeiul cărora dobândesc calitatea de asigurat în cadrul sistemului de pensii din România, pot solicita transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE exclusiv către un sistem de pensii în care este asigurat sau participant, la data solicitării transferului.
    (2) În situaţia în care funcţionarul UE se află în România în evidenţa mai multor sisteme de pensii, acesta trebuie să opteze pentru realizarea transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE numai către unul dintre aceste sisteme.

    ART. 34
    – Prin derogare de la prevederile art. 74 din Legea nr. 204/2006, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), care, după încetarea activităţii în cadrul unei instituţii a UE, nu desfăşoară o activitate salariată sau independentă în temeiul căreia dobândeşte calitatea de asigurat şi/sau participant în cadrul sistemului de pensii din România, pot solicita transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE către un fond de pensii facultative, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din anexa VIII la Statut.

    ART. 35
    Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) care după încetarea activităţii în cadrul unei instituţii a UE nu desfăşoară o activitate salariată sau independentă în temeiul căreia dobândesc calitatea de asigurat şi/sau participant în cadrul sistemului de pensii din România, dar care au calitatea de pensionar al unuia dintre sistemele de pensii din România, respectiv au realizat stagiu de cotizare în România, anterior încadrării într-o instituţie a UE, pot opta doar pentru transferul valorii de capital a drepturilor de pensie potrivit prevederilor art. 34.

    ART. 36
    (1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) care optează pentru transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE în condiţiile prevăzute la art. 31 şi 33 transmit cererea de transfer cuprinzând calculul provizoriu al valorii de capital a drepturilor de pensie către instituţia desemnată/instituţia care gestionează sistemul de pensii/administratorul fondului de pensii private, facultative sau ocupaţionale în care au dobândit calitatea de asigurat sau participant şi în care aleg să realizeze transferul.
    (2) În cazul sistemelor de pensii prevăzute la art. 5 lit. a), b) şi f), cererea de transfer este însoţită de dovada calităţii de asigurat.
    (3) Formularul-tip privind cererea de transfer este stabilit conform procedurii instituţiei europene.
    (4) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu următoarele documente:
    a) adeverinţă eliberată de angajator sau de casa teritorială de pensii competentă, după caz, pentru persoanele aflate în evidenţa sistemului public de pensii;
    b) adeverinţă eliberată de angajator sau de casa de pensii sectorială, după caz, pentru persoanele aflate în evidenţa sistemului pensiilor militare de stat;
    c) adeverinţă eliberată de casele de pensii care administrează sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii, altele decât sistemul pensiilor militare de stat.


    ART. 37
    (1) Instituţia care gestionează sistemul/ Administratorul fondului de pensii pentru care persoana optează să realizeze transferul, căreia/căruia îi este adresată cererea de transfer a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, în vederea soluţionării cererii, verifică respectarea următoarelor condiţii:
    a) funcţionarul UE se află/s-a aflat în evidenţa sistemului de pensii sau are calitatea de participant la fondul căruia i s-a adresat cu cererea de transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE;
    b) cererea de transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE cuprinde calculul provizoriu al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE.

    (2) În cazul sistemelor de pensii prevăzute la art. 5 lit. a), b) şi f), în situaţia în care, în urma analizării cererii de transfer, instituţia sesizată constată lipsa unor documente din cele prevăzute la art. 36, aceasta solicită funcţionarului UE să completeze cererea, în termen de 30 de zile lucrătoare, sub sancţiunea respingerii cererii de transfer.
    (3) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (1) atrage respingerea cererii de transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE.

    ART. 38
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de transfer, instituţia/administratorul sesizat(ă) cu cererea de transfer transmite instituţiei competente a Uniunii Europene cererea de transfer completată, însoţită de o notificare prin care comunică acceptul sau refuzul transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, după caz.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:
    a) informaţii privind condiţiile în care se realizează transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE şi condiţiile în care acesta va beneficia de pensie în baza transferului efectuat, în cazul în care cererea de transfer este acceptată, respectiv
    b) motivele care au stat la baza refuzului transferului, în cazul în care cererea de transfer nu este acceptată.

    (3) Termenul de 30 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul în care funcţionarul UE se află în situaţia prevăzută la art. 37 alin. (2).
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit instituţiei competente a Uniunii Europene prin intermediul serviciilor poştale sau al mijloacelor de comunicare electronice.

    ART. 39
    (1) În situaţia acceptării transferului de către instituţia care gestionează sistemul de pensii/administratorul fondului pentru care persoana optează să realizeze transferul şi a validării acestuia de către instituţia europeană competentă, conform procedurilor proprii, instituţia europeană competentă transmite instituţiei/administratorului fondului către care se va realiza transferul documentele bancare şi scrisoarea oficială de realizare a transferului.
    (2) Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se realizează de către instituţia competentă a Uniunii Europene şi se efectuează în euro.

    ART. 40
    Perioada în care funcţionarul UE a desfăşurat activitate în cadrul unei instituţii europene reprezintă stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, vechime în serviciu în sistemul pensiilor militare de stat, respectiv stagiu de cotizare în alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în vederea deschiderii drepturilor la pensie reglementate de legislaţia specifică acestor sisteme.

    SECŢIUNEA 1
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE către sistemul public de pensii
    ART. 41
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se realizează către bugetul de asigurări sociale de stat, în contul indicat de instituţia desemnată în cuprinsul notificării transmise instituţiei competente a Uniunii Europene, sumele reprezentând venituri ale acestui buget. Transferul se realizează de către instituţia competentă a Uniunii Europene în conturile proprii deschise de instituţia desemnată la instituţiile bancare din România, conform art. 70, ulterior fiind transferate în conturi de venituri ale bugetului de asigurări sociale de stat deschise la Trezoreria Statului.

    ART. 42
    Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE, transferată către sistemul public de pensii, reprezintă valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate în sistemul de pensii al UE până la data transferului.

    ART. 43
    Instituţia desemnată ţine evidenţa următoarelor informaţii aferente transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, astfel:
    a) numele şi prenumele;
    b) adresa de domiciliu;
    c) data naşterii;
    d) codul numeric personal atribuit de autorităţile abilitate din România;
    e) perioada în care funcţionarul UE a desfăşurat activitate profesională în cadrul instituţiei UE;
    f) valoarea de capital transferată;
    g) vârsta standard de pensionare a funcţionarului UE prevăzută de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România;
    h) data împlinirii vârstei standard de pensionare a funcţionarului UE;
    i) numărul total de puncte rezultate în urma transferului valorii de capital;
    j) alte elemente necesare determinării cuantumului pensiei în condiţiile legii la data realizării transferului.


    ART. 44
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data efectuării transferului valorii de capital, instituţia desemnată emite o decizie de transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, denumită în continuare decizie de transfer, în cuprinsul căreia este evidenţiat punctajul acumulat de funcţionarul UE în urma transferului.
    (2) Modelul deciziei de transfer se stabileşte prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Decizia de transfer se comunică funcţionarului UE prin intermediul serviciilor poştale în termen de 5 zile de la data emiterii.

    ART. 45
    (1) Determinarea punctajului acumulat în urma transferului valorii de capital a drepturilor de pensie acumulate în sistemul de pensii al UE se realizează prin împărţirea cuantumului pensiei de transfer la valoarea punctului de pensie în vigoare la data realizării transferului.
    (2) Cuantumul pensiei de transfer se determină prin împărţirea valorii de capital transferate la rata anuităţii aferente vârstei de pensionare a funcţionarului UE, determinată pe baza parametrilor descrişi la art. 9 alin. (4).

    ART. 46
    (1) Decizia de transfer se pune în plată, din oficiu, de instituţia desemnată, la data împlinirii vârstei standard de pensionare potrivit legislaţiei care reglementează sistemul public de pensii din România.
    (2) Pensia pentru limită de vârstă dobândită prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se determină prin înmulţirea punctajului acumulat în urma transferului, stabilit în decizia de transfer, cu valoarea punctului de pensie în vigoare la data punerii în plată a deciziei de transfer.
    (3) Pensia pentru limită de vârstă dobândită prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se modifică ori de câte ori se majorează valoarea punctului de pensie, în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.
    (4) Pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE îi este aplicabil regimul fiscal prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pensia pentru limită de vârstă dobândită prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.
    (6) Plata pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se face în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.

    ART. 47
    În cazul decesului titularului pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, soţul supravieţuitor şi copiii beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România, calculată din pensia pentru limită de vârstă obţinută în urma transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE către sistemul de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale
    ART. 48
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se realizează către fondul de pensii administrate privat, facultative sau ocupaţionale ales de acesta, la care funcţionarul UE deţine calitatea de participant, în contul indicat de administratorul fondului de pensii private în cuprinsul notificării transmise instituţiei europene competente.

    ART. 49
    (1) Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, transferată către fondul de pensii private, se converteşte în unităţi de fond, la valoarea unităţii de fond valabilă la data convertirii.
    (2) La conversia valorii de capital transferate nu se percepe comision de administrare din contribuţii.

    ART. 50
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data efectuării transferului, administratorul fondului de pensii private emite un document de informare cu privire la transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, denumit în continuare document de informare, prin care comunică participantului următoarele informaţii:
    a) numărul de unităţi de fond existente în contul participantului înainte de data transferului valorii de capital;
    b) valoarea de capital transferată;
    c) numărul de unităţi de fond rezultate în urma conversiei valorii de capital transferate;
    d) valoarea unităţii de fond utilizată pentru conversia valorii de capital;
    e) numărul total de unităţi de fond;
    f) valoarea activului personal net al participantului rezultată în urma transferului valorii de capital.

    (2) Documentul de informare se comunică funcţionarului UE prin intermediul serviciilor poştale sau prin mijloace electronice de comunicare, în termen de 5 zile de la data emiterii.

    ART. 51
    În cazul în care funcţionarul UE optează pentru realizarea transferului valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite în sistemul de pensii al UE către un fond de pensii administrate privat, administratorul informează instituţia de evidenţă în vederea actualizării de către aceasta a Registrului participanţilor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE către sistemul pensiilor militare de stat
    ART. 52
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se realizează către bugetul de stat, în contul indicat de casa de pensii sectorială în cuprinsul notificării transmise instituţiei competente a Uniunii Europene sumele reprezentând venituri ale acestui buget. Transferul se realizează de către instituţia competentă a Uniunii Europene în conturile proprii deschise de casele de pensii sectoriale la instituţiile bancare din România, conform art. 71, ulterior fiind transferate în conturi de venituri ale bugetului de stat deschise la Trezoreria Statului.

    ART. 53
    Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE, transferată către sistemul pensiilor militare de stat, reprezintă valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate în sistemul de pensii al UE până la data transferului.

    ART. 54
    Casa de pensii sectorială ţine evidenţa următoarelor informaţii aferente transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, astfel:
    a) numele şi prenumele;
    b) adresa de domiciliu;
    c) data naşterii;
    d) codul numeric personal atribuit de autorităţile abilitate din România;
    e) perioada în care funcţionarul UE a desfăşurat activitate profesională în cadrul instituţiei UE;
    f) valoarea de capital transferată;
    g) vârsta standard de pensionare a funcţionarului UE conform prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) data împlinirii vârstei standard de pensionare a funcţionarului UE.


    ART. 55
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data efectuării transferului valorii de capital, casa de pensii sectorială emite o decizie de transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, denumită în continuare decizie de transfer, în cuprinsul căreia evidenţiază cuantumul pensiei pentru limită de vârstă dobândite de funcţionarul UE în urma transferului.
    (2) Modelul deciziei de transfer se stabileşte prin ordin comun al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Decizia de transfer se comunică funcţionarului UE prin intermediul serviciilor poştale, în termen de 5 zile de la data emiterii.

    ART. 56
    Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă cuvenite funcţionarului UE în urma transferului se determină prin împărţirea valorii de capital transferate la rata anuităţii aferente vârstei de pensionare a funcţionarului UE, determinată pe baza parametrilor descrişi la art. 15 alin. (4).

    ART. 57
    (1) Decizia de transfer se pune în plată, din oficiu, de casa de pensii sectorială, la data împlinirii vârstei standard de pensionare din sistemul pensiilor militare de stat, stabilită în raport cu data naşterii, în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul pensiilor militare de stat.
    (2) Pensia pentru limită de vârstă dobândită prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se actualizează în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul pensiilor militare de stat.
    (3) Pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE îi este aplicabil regimul fiscal prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pensia pentru limită de vârstă dobândită prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.
    (5) Plata pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se face în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul pensiilor militare de stat.

    ART. 58
    În cazul decesului titularului pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, soţul supravieţuitor şi copiii beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculată din pensia pentru limită de vârstă obţinută în urma transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE către alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii
    ART. 59
    Transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se realizează către bugetul sistemului de pensii neintegrat sistemului public în contul indicat în cuprinsul notificării transmise instituţiei competente a Uniunii Europene de către casa de pensii care gestionează sistemul respectiv, sumele reprezentând venituri ale acestui buget.

    ART. 60
    Valoarea de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul de pensii al UE, transferată către un sistem neintegrat sistemului public de pensii, reprezintă valoarea actuarială prezentă a drepturilor de pensie acumulate în sistemul de pensii al UE până la data transferului.

    ART. 61
    Casa de pensii care gestionează sistemul respectiv ţine evidenţa următoarelor informaţii aferente transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, astfel:
    a) numele şi prenumele;
    b) adresa de domiciliu;
    c) data naşterii;
    d) codul numeric personal atribuit de autorităţile abilitate din România;
    e) perioada în care funcţionarul UE a desfăşurat activitate profesională în cadrul instituţiei UE;
    f) valoarea de capital transferată;
    g) vârsta de pensionare a funcţionarului UE conform prevederilor legale care reglementează sistemul de pensii neintegrat sistemului public de pensii;
    h) data împlinirii vârstei de pensionare a funcţionarului UE.


    ART. 62
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data efectuării transferului valorii de capital, casa de pensii care gestionează sistemul respectiv emite o decizie de transfer al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, denumită în continuare decizie de transfer, în cuprinsul căreia evidenţiază cuantumul pensiei pentru limită de vârstă dobândite de funcţionarul UE în urma transferului.
    (2) Modelul deciziei de transfer se stabileşte printr-un document emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de instituţia care gestionează sistemul de pensii neintegrat sistemului public de pensii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Decizia de transfer se comunică funcţionarului UE prin intermediul serviciilor poştale, în termen de 5 zile de la data emiterii.

    ART. 63
    Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă cuvenite funcţionarului UE în urma transferului se determină prin
    împărţirea valorii de capital transferate la rata anuităţii aferente vârstei de pensionare a funcţionarului UE, determinată pe baza parametrilor descrişi la art. 20 alin. (4).

    ART. 64
    (1) Decizia de transfer se pune în plată, din oficiu, de casa de pensii care gestionează sistemul de pensii neintegrat sistemului public de pensii, la data împlinirii vârstei de pensionare din sistemul respectiv, potrivit legislaţiei.
    (2) Pensia pentru limită de vârstă dobândită prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se actualizează în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul neintegrat sistemului public de pensii.
    (3) Pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE îi este aplicabil regimul fiscal prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pensia pentru limită de vârstă dobândită prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.
    (5) Plata pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE se face în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează sistemul neintegrat sistemului public de pensii.

    ART. 65
    În cazul decesului titularului pensiei pentru limită de vârstă dobândite prin transferul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE, soţul supravieţuitor şi copiii beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul de pensii neintegrat sistemului public de pensii, calculată din pensia pentru limită de vârstă obţinută în urma transferului valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite de către funcţionarul UE în sistemul de pensii al UE aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 66
    (1) Cererile privind transferul valorii de capital a drepturilor de pensie ale persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (1), înregistrate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) În situaţia cererilor prevăzute la alin. (1), valoarea de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România se calculează prin raportare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca dată de referinţă.

    ART. 67
    Institutul Naţional de Statistică transmite instituţiilor cu atribuţii în efectuarea transferului drepturilor de pensie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă, precum şi anual, până la sfârşitul lunii ianuarie, tabela de mortalitate actualizată pe baza ultimelor date disponibile.

    ART. 68
    Instituţiile care gestionează sistemele de pensii din România, precum şi administratorii fondurilor de pensii private au obligaţia ca, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să transmită instituţiei competente a Uniunii Europene datele de contact necesare comunicării în vederea realizării procedurilor de transfer prevăzute la art. 3 alin. (1).

    ART. 69
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, calculul valorilor actuariale şi ratele anuităţilor se realizează de un actuar certificat.
    (2) Instituţiile care gestionează sistemele de pensii din România pot încheia protocoale de colaborare cu instituţii publice care au angajaţi actuari, respectiv pot să încheie contracte de muncă/de prestări servicii cu actuari certificaţi, cu încadrarea în cheltuielile bugetare alocate.

    ART. 70
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 500/2002, pentru sistemul public de pensii, instituţia desemnată deschide conturi în lei şi/sau în euro, după caz, în vederea încasării/plăţii sumelor reprezentând valoarea de capital a drepturilor de pensie transferate la/de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Conturile prevăzute la alin. (1) se deschid la instituţiile bancare din România.

    ART. 71
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 500/2002, pentru sistemul pensiilor militare de stat, casele de pensii sectoriale deschid conturi în lei şi/sau în euro, după caz, în vederea încasării/plăţii sumelor reprezentând valoarea de capital a drepturilor de pensie transferate la/de la bugetul de stat.
    (2) Conturile prevăzute la alin. (1) se deschid la instituţiile bancare din România prin care casele de pensii sectoriale asigură exportul prestaţiilor în aplicarea Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

    ART. 72
    Pentru sistemele neintegrate sistemului public de pensii, casele de pensii care gestionează sistemele respective deschid conturi în lei şi/sau în euro, după caz, în vederea încasării/ plăţii sumelor reprezentând valoarea de capital a drepturilor de pensie transferate la/de la bugetul sistemului respectiv.

    ART. 73
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la jurisdicţie se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 74
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale elaborează normele de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor, interimar,
                    Florin-Vasile Cîţu

    Bucureşti, 11 august 2021.
    Nr. 86.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016