Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 iunie 2022  privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 iunie 2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 601 din 20 iunie 2022
    Având în vedere că, în contextul economic şi geopolitic actual, pentru a preîntâmpina eventuale situaţii de criză, penurii sau creşteri nejustificate ale preţurilor unor produse sau servicii considerate esenţiale pentru sănătatea, siguranţa şi integritatea cetăţenilor, este necesară completarea cadrului legislativ actual. Deşi, în mod normal, economia de piaţă se bazează pe interacţiunea dintre cerere şi ofertă, care determină preţurile bunurilor şi serviciilor, în anumite situaţii bine justificate, precum de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative, este necesar ca statul să intervină pentru a asigura buna funcţionare a economiei, în interesul cetăţenilor săi.
    Luând în considerare faptul că elementele descrise mai sus constituie împrejurări extraordinare care, în contextul prezentat, impun intervenţia legislativă urgentă, în lipsa acesteia existând riscul afectării bunei funcţionări a pieţei, dar şi al prelungirii stării de incertitudine juridică cu impact negativ asupra posibilităţii de dezvoltare economică a întreprinderilor, a creşterii economice, a competitivităţii sau a capacităţii de inovare a companiilor, cu efecte negative asupra interesului public, este necesar ca acţiunile speculative să fie combătute prin măsurile cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă.
    Astfel, prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop crearea unui cadru legislativ general care să asigure un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi buna funcţionare a pieţei interne, fiind reglementate aspecte referitoare la protejarea directă sau indirectă a consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de preţuri şi disfuncţionalităţi evidente ale pieţei, în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative.
    De asemenea, având în vedere consecinţele negative asupra mediului economic generate de actualul context existent la nivel naţional şi internaţional, precum şi iminenţa apariţiei unor acţiuni de tip speculativ, de natură să destabilizeze, în lipsa adoptării, în regim de urgenţă, a unor măsuri corespunzătoare, echilibrul necesar bunei funcţionări a economiei naţionale, în beneficiul consumatorilor, este necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă.
    În acest sens, prin măsurile cuprinse în ordonanţa de urgenţă se urmăresc prevenirea şi stoparea unor asemenea consecinţe, precum şi asigurarea existenţei unui cadru normativ caracterizat de previzibilitate, certitudine şi securitate juridică, prin reglementarea concretă a mecanismului de combatere a acţiunilor speculative, în situaţiile extraordinare expres prevăzute în proiectul de act normativ, cu scopul de a asigura protecţia intereselor consumatorilor, buna funcţionare a mecanismelor pieţei şi, în general, a economiei şi asigurarea garanţiilor de protecţie a consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de preţuri şi disfuncţionalităţi evidente ale pieţei.
    Având în vedere faptul că aceste elemente reprezintă aspecte de natură să justifice încadrarea în ipoteza unei situaţii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care reclamă adoptarea de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel încât să se evite situaţia în care, în contextul unor dezechilibre majore ale pieţei şi al unor acţiuni de tip speculativ, precum cele din perioada recentă, respectiv creşteri excesive şi nejustificate ale preţurilor unor produse şi/sau servicii şi să existe certitudinea că mecanismele de intervenţie în relaţia business to business şi business to consumer sunt suficiente pentru intervenţia rapidă în vederea restabilirii bunei funcţionări a economiei.
    Luând în considerare faptul că fenomenele economice negative, precum cele anterior identificate, pot constitui pericol public, prin amploarea şi consecinţele lor, fiind astfel necesară adoptarea unor măsuri urgente care să aibă ca scop stoparea unor asemenea fenomene,
    luând în considerare faptul că, în calitatea de reglementator al pieţei, statul stabileşte regulile de bună funcţionare ale acesteia, garantând spiritul antreprenorial şi transparenţa, şi veghează la exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor şi a obligaţiilor participanţilor la circuitul economic, sancţionând atunci când se impune conduitele ilicite, precum şi faptul că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, legiuitorul are nu numai dreptul, ci şi obligaţia de a interveni, prin măsuri adecvate, în sensul prevenirii unor efecte negative ireversibile ori greu de înlăturat pentru întreg mediul economic, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, iar în contextul asigurării libertăţii economice, prevăzute de art. 45 din Constituţie, statul are obligaţia să impună reguli de disciplină economică şi să vegheze la securitatea circuitului civil, pentru a asigura acel climat de ordine şi încredere la nivel economic,
    în considerarea faptului că prin ordonanţe de urgenţă se poate realiza o conciliere între mai multe drepturi fundamentale pentru mai buna protecţie a altor drepturi fundamentale, în măsura în care este vizată combaterea, în fapt, a afectării drepturilor fundamentale ale unui număr mult mai semnificativ de persoane,
    având în vedere că, în prezent, la nivel naţional, domeniul combaterii concurenţei neloiale este reglementat de o serie de acte normative ce transpun directive europene (Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată, ce transpune prevederile Directivei 2006/114/CE, Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, ce transpune prevederile Directivei 2005/29/CE, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ce transpune prevederile Directivei 2016/943/CE etc.), precum şi de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, act normativ revizuit anterior în două situaţii distincte, respectiv prin Legea nr. 298/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, aprobată ulterior prin Legea nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea
    Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei. În ambele situaţii, cadrul de reglementare a fost consolidat, astfel încât actul normativ rezultat să includă recomandările formulate de către experţii Băncii Mondiale, mediului juridic şi economic, corespunzând principiilor Uniunii Europene. Autoritatea administrativă autonomă desemnată să gestioneze aplicarea prevederilor Legii nr. 11/1991, în limita competenţelor stabilite în cuprinsul acestui act normativ, este Consiliul Concurenţei.
    Luând în considerare că, în contextul pandemic actual, generat de apariţia virusului COVID-19, activitatea economică a anumitor sectoare de interes (de exemplu, alimentar, farmaceutic) a cunoscut la nivel naţional o serie de transformări şi oscilaţii, care au dat naştere necesităţii reglementării, cu precădere şi în regim de urgenţă, a situaţiilor în care apar frecvent decalaje semnificative de negociere şi practici specifice, prin care anumite companii îşi folosesc poziţia de piaţă în detrimentul altora,
    având în vedere şi necesitatea asigurării bunei funcţionalităţi a pieţei produselor şi serviciilor şi a unui nivel adecvat de protecţie a consumatorilor cu privire la practicile comerciale care pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, în vederea garantării existenţei unui mecanism care să asigure posibilitatea combaterii acţiunilor speculative ale operatorilor economici în situaţii excepţionale, cum ar fi starea de urgenţă, starea de alertă, starea de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate, starea de război, starea de asediu sau alte situaţii de criză identificate explicit prin acte normative, astfel că toate acestea pot duce la o destabilizare a pieţei naţionale,
    ţinând cont de aceste aspecte şi luând în considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru legislativ corespunzător, care să asigure certitudine juridică, de natură să crească încrederea consumatorilor, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general, precum şi în considerarea faptului că, în practica de soluţionare a practicilor de concurenţă neloială din ultimii ani, Consiliul Concurenţei a identificat o serie de aspecte ce reclamă o reglementare suplimentară, în sensul clarificării şi completării textului de lege, atât din perspectivă procedurală, cât şi din perspectiva explicitării câmpului contravenţional, fiind necesare o serie de completări şi modificări ale actualului cadru legal, al combaterii concurenţei neloiale,
    având în vedere că elementele descrise mai sus constituie împrejurări extraordinare care, în contextul prezentat, impun intervenţia legislativă urgentă, în lipsa acesteia existând riscul afectării bunei funcţionări a pieţei, dar şi al prelungirii stării de incertitudine juridică cu impact negativ asupra posibilităţii de dezvoltare economică a întreprinderilor, a creşterii economice, a competitivităţii sau a capacităţii de inovare a companiilor, cu efecte negative asupra interesului public,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Obiectul şi domeniul de reglementare
    ART. 1
    (1) În scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a unei bune funcţionări a pieţei interne, prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt reglementate aspecte referitoare la protejarea directă sau indirectă a consumatorilor în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative emise de Parlamentul sau Guvernul României.
    (2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (1), Guvernul României stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Economiei şi a ministerului/instituţiei de resort, produsele, categoriile de produse sau serviciile apreciate ca fiind esenţiale în raport cu specificul situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi care sunt considerate în situaţie de risc speculativ ce pot afecta buna funcţionare a economiei sau bunăstarea consumatorului. Hotărârea va fi emisă pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită, succesiv, prin hotărâre, pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri, şi detaliază criteriile de evaluare potrivit alin. (5), procedura de analiză, aplicare şi colaborare dintre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi procedura prin care pot fi consultate structurile asociative reprezentative ale mediului de afaceri sau ale consumatorilor.
    (3) Noţiunea de risc speculativ vizează acele situaţii în care pot apărea majorări nejustificate de preţuri sau poate exista un dezechilibru major între cerere şi ofertă pe piaţă, identificate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în urma unor evaluări realizate în urma controalelor efectuate potrivit atribuţiilor sale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte autorităţi sau instituţii publice în funcţie de aria de competenţă, din oficiu sau la sesizarea structurilor asociative reprezentative ale mediului de afaceri sau ale consumatorilor.
    (4) Pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile identificate potrivit prevederilor alin. (2) constituie acţiuni speculative:
    a) practicarea unor preţuri nejustificat de mari;
    b) limitarea, în mod nejustificat, a producţiei sau a vânzărilor;
    c) acumularea de mărfuri de pe piaţa externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piaţa românească şi revânzării lor ulterioare la un preţ crescut în mod nejustificat.

    (5) Pentru perioada stabilită în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2), în vederea evaluării acţiunilor speculative prevăzute la alin. (4), sunt avute în vedere următoarele criterii:
    a) marjele de profit sau adaosurile comerciale pentru produsul sau serviciul respectiv, pentru a analiza o majorare disproporţionată a preţurilor faţă de cheltuieli;
    b) nivelul preţului de vânzare comparativ cu preţurile practicate în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/ servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferenţele să fie justificate obiectiv;
    c) creşterea artificială a costurilor de producţie, inclusiv salariale, pentru a masca o creştere nejustificată a preţului produsului/serviciului final;
    d) distribuţia produselor printr-un lanţ care cuprinde mai mulţi intermediari decât în mod uzual, fără ca acesta să sufere vreo transformare, cu scopul de majorare a preţului;
    e) limitarea nejustificată a producţiei sau a vânzărilor, care a avut ca efect stoparea/diminuarea semnificativă a aprovizionării pieţei interne în lipsa unor factori economici sau de altă natură care să justifice o astfel de limitare/stopare;
    f) mărirea stocurilor, într-o anumită perioadă, comparativ cu nivelul mediu al stocurilor existent în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferenţele să fie justificate obiectiv.


    ART. 2
    (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor aplică dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă în situaţia în care faptele prevăzute la art. 1 alin. (4) vizează în mod direct consumatorul, persoana fizică, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul săvârşirii faptelor care constituie acţiuni speculative potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) faţă de alte întreprinderi, competenţa de instrumentare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare aparţine Consiliului Concurenţei, în condiţiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare. Cele două autorităţi vor colabora şi vor face schimb de informaţii cu privire la posibilele încălcări identificate, în vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când faptele identificate sunt săvârşite în asemenea condiţii încât să reprezinte practici anticoncurenţiale prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau art. 101 sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 3
    (1) La cererea Guvernului României, transmisă prin adresă semnată de prim-ministru, formulată în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), Consiliul Concurenţei, în aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va putea însoţi, în vederea acordării asistenţei de specialitate prin inspectorii de concurenţă desemnaţi, alte autorităţi şi instituţii publice în exercitarea atribuţiilor de control ale acestora. Dispoziţiile prezentului alineat nu sunt incidente în situaţiile în care temeiurile de fapt ale solicitării menţionate anterior sunt investigate de autoritatea de concurenţă ca practici anticoncurenţiale privind produsele sau serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2), în temeiul prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 101 şi 102 Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (2) Ulterior adoptării hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2), fără a aduce atingere aplicării dispoziţiilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei va putea declanşa o cercetare aprofundată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la posibila incidenţă a art. 1 alin. (4).

    ART. 4
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Consiliului Concurenţei, cu celeritate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale specifice ale acestora, datele necesare solicitate cu privire la întreprinderile care desfăşoară activitate pe teritoriul României, pe care le are la dispoziţie sau pe care le-a obţinut în urma controalelor efectuate potrivit atribuţiilor sale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Mecanismul de colaborare va fi prevăzut prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care va cuprinde modalitatea de schimb obligatoriu de date, interoperabilitatea cu bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea principiilor protecţiei datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut şi ca GDPR (General Data Protection Regulation).

    CAP. II
    Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative
    ART. 5
    Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurenţe loiale, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe, pentru protejarea interesului legitim public şi/sau privat, prin aplicarea normelor de drept contravenţional, penal sau civil, după caz.
    (2) Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite, în conformitate cu principiul general al bunei-credinţe şi cu prezenta lege.
    (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică întreprinderilor şi persoanelor fizice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială."

    2. Articolul 1^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) concurenţă loială - situaţia de piaţă în care fiecare întreprindere încearcă să obţină vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe;
    b) practici comerciale - acţiunea, omisiunea, demersul sau comunicarea comercială a unei întreprinderi, realizată în legătură directă cu producerea, furnizarea, promovarea şi comercializarea unui produs sau a unui serviciu;
    c) uzanţe cinstite - ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor şi intereselor legitime private ale acestora;
    d) poziţie superioară de negociere - situaţia în care se află o întreprindere care nu deţine o poziţie dominantă conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie determinată de caracteristici ale pieţei, în măsură să favorizeze apariţia unor dezechilibre semnificative generate de factori, precum structura specifică a lanţului de producţie sau de distribuţie, vulnerabilitatea faţă de factori externi, perisabilitatea sau sezonalitatea, şi de relaţia specifică dintre aceasta şi alte întreprinderi care desfăşoară activitate pe pieţe diferite, relaţie analizată în baza următoarelor criterii cumulative:
    1. existenţa unui raport dezechilibrat de forţe, ca urmare a unor elemente precum cota de piaţă sau notorietatea mărcii;
    2. importanţa relaţiei comerciale pentru activitatea celeilalte întreprinderi, ca urmare a unor elemente precum ponderea semnificativă a vânzărilor sau a achiziţiilor sale în activitatea celeilalte întreprinderi, rolul critic al produselor sau serviciilor sale pentru derularea activităţii celeilalte întreprinderi sau existenţa unor investiţii semnificative din partea acesteia din urmă, realizate în vederea onorării raporturilor comerciale stabilite;
    3. absenţa unei soluţii alternative echivalente pentru cealaltă întreprindere;
    e) secret comercial - informaţiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:
    1. sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau uşor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informaţii în cauză;
    2. au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;
    3. au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanţele date, luate de către persoana care deţine în mod legal controlul asupra informaţiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;
    f) deţinătorul secretului comercial - orice persoană fizică sau juridică care deţine controlul legal asupra unui secret comercial;
    g) întreprindere - definită conform art. 2 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) angajat - persoană fizică ce a avut sau are calitatea de salariat, reprezentant sau colaborator extern al unei întreprinderi;
    i) sesizare - petiţie/reclamaţie formulată în scris de către o persoană fizică sau juridică având ca obiect posibile practici de concurenţă neloială;
    j) informaţii confidenţiale - orice informaţii, altele decât secretele comerciale, a căror dezvăluire neautorizată este de natură să producă daune unei întreprinderi."

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi, şi sunt interzise următoarele practici comerciale ale întreprinderii şi/sau ale angajatului care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi, după cum urmează:
    a) denigrarea unei întreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natură să îi lezeze interesele legitime, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat de informaţii care nu corespund realităţii;
    b) deturnarea clientelei unei întreprinderi concurente de către un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informaţii despre care acesta avea cunoştinţă la momentul săvârşirii faptei că reprezintă secrete comerciale sau informaţii confidenţiale şi a căror dezvăluire poate dăuna semnificativ intereselor acelei întreprinderi;
    c) discreditarea activităţii unei întreprinderi concurente sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acţiuni menite să atragă pierderea bunei reputaţii sau a credibilităţii acesteia, prin alte mijloace decât cele prevăzute la lit. a);
    d) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube concurenţilor.
    (2) În perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situaţie de risc speculativ prin hotărâre a Guvernului, sunt interzise practicile de concurenţă neloială care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe, săvârşite de întreprinderi faţă de alte întreprinderi, care constau în: practicarea unor preţuri nejustificat de mari, limitarea în mod nejustificat a producţiei sau a vânzărilor, acumularea de mărfuri de pe piaţa externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piaţa românească şi revânzării lor ulterioare la un preţ crescut în mod nejustificat.
    (3) Este, de asemenea, practică de concurenţă neloială care contravine uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe exploatarea poziţiei superioare de negociere a unei întreprinderi faţă de o altă întreprindere cu care s-a aflat sau se află într-o relaţie comercială de natură să îi producă acesteia din urmă un prejudiciu semnificativ şi să fie de natură să afecteze concurenţa pe piaţă, realizată prin acţiuni sau inacţiuni precum: refuzul nejustificat de a furniza sau de a cumpăra bunuri sau servicii, nerespectarea clauzelor contractuale privind plata, furnizarea sau achiziţia, impunerea unor condiţii nejustificat de oneroase sau discriminatorii faţă de obiectul contractului sau modificarea ori încetarea nejustificată a relaţiilor comerciale cu întreprinderea parteneră.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când faptele identificate sunt săvârşite în asemenea condiţii încât să reprezinte practici anticoncurenţiale prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau art. 101 sau 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.
    (5) Prevederile alin. (3) nu se aplică domeniului reglementat de Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi domeniului reglementat de Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar."

    4. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Consiliul Concurenţei constată şi sancţionează practicile de concurenţă neloială în limita competenţelor prevăzute de prezenta lege, din oficiu sau la sesizare, atunci când în cauză există un interes public constând într-o afectare a bunei funcţionări a pieţei.
    (2) Consiliul Concurenţei evaluează măsura în care o posibilă practică de concurenţă neloială afectează interesul public potrivit următoarelor criterii:
    a) gradul ridicat de pericol social;
    b) importanţa sau dimensiunea sectorului economic vizat, numărul de întreprinderi implicate în săvârşirea faptei, numărul de întreprinderi afectate; sau
    c) durata practicii de concurenţă neloială.
    (3) În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că nu este îndeplinit niciunul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) va comunica autorului sesizării decizia de a nu interveni, motivată de lipsa interesului public, în termen de 45 de zile de la data la care sesizarea este considerată completă.
    (4) În vederea evaluării practicilor de concurenţă neloială autorii sesizărilor trebuie să furnizeze indiciile şi, în măsura în care le sunt disponibile, elementele de probă, în legătură cu posibila practică de concurenţă neloială, interesul legitim şi cu prejudiciul produs sau iminenţa producerii acestuia, precum şi toate informaţiile necesare analizei cazului, solicitate de către Consiliul Concurenţei, sesizarea fiind completă la data primirii tuturor documentelor şi informaţiilor.
    (5) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că sesizarea este incompletă şi autorul acesteia nu o completează în termenul acordat de către autoritatea de concurenţă, sesizarea se consideră a fi retrasă, urmând a fi instrumentată din oficiu dacă există suficient temei.
    (6) În situaţia în care Consiliul Concurenţei constată că practicile sesizate nu intră sub incidenţa legii, va răspunde în scris în termen de 30 de zile de la data la care sesizarea este considerată completă.
    (7) În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că o posibilă practică de concurenţă neloială afectează interesul legitim public, dispune efectuarea unei cercetări aprofundate cu privire la aceasta, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi contestat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată. Ordinul se comunică autorului sesizării şi întreprinderilor care fac obiectul cercetării aprofundate.
    (8) În urma efectuării cercetării aprofundate prevăzute la alin. (7), Consiliul Concurenţei poate constata prin decizie săvârşirea practicii de concurenţă neloială, dispune interzicerea acesteia şi aplică amenzi pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta lege.
    (9) Consiliul Concurenţei poate impune, prin decizie, pe o perioadă determinată, orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de finalizarea cercetării aprofundate, în cazul unei urgenţe determinate de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor fapte interzise expres de lege şi care trebuie eliminate. Înainte de luarea unei măsuri interimare, părţile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, termenele şi procedura pentru adoptarea unor măsuri interimare.
    (10) Deciziile Consiliului Concurenţei, emise în temeiul prezentei legi, vor fi motivate şi comunicate părţilor în termen de maximum 60 de zile de la deliberare şi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Sentinţa va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    (11) În cazul în care, la finalizarea cercetării aprofundate, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente pentru încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni, Consiliul Concurenţei va decide închiderea acesteia."

    5. Articolul 3^2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^2
    (1) Consiliul Concurenţei va stabili prin regulament procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială şi va emite instrucţiuni şi orientări pentru punerea în aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin emis de preşedintele Consiliului Concurenţei ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Deciziile Consiliului Concurenţei rămase definitive prin care se constată şi, după caz, se sancţionează practicile de concurenţă neloială au caracter probator cu privire la săvârşirea acestora pentru instanţa de judecată învestită cu soluţionarea acţiunilor în despăgubire pentru prejudiciile cauzate de respectivele practici de concurenţă neloială."

    6. Articolul 3^3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^3
    (1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei prin care se aplică sancţiuni contravenţionale constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
    (2) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei, ţinându-se seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul comercial să nu fie divulgat, inclusiv cu respectarea principiilor protecţiei datelor cu caracter personal."

    7. Articolul 3^4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^4
    (1) Inspectorii de concurenţă pot solicita întreprinderilor, angajaţilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi terţilor care deţin date relevante informaţiile şi documentele care le sunt necesare pentru instrumentarea cazurilor de practici de concurenţă neloială şi pot intervieva, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi, orice persoană care a consimţit acest lucru, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege.
    (2) În vederea identificării posibilelor practici de concurenţă neloială ale întreprinderilor, precum şi pentru identificarea uzanţelor cinstite existente în relaţiile dintre acestea în diverse sectoare economice, Consiliul Concurenţei poate efectua analize preliminare, în realizarea cărora poate solicita date şi documente de la orice persoană fizică sau juridică ce ar putea deţine informaţii relevante, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege.
    (3) Informaţiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) pot fi folosite numai în scopul aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei.
    (4) În scopul constatării şi sancţionării practicilor de concurenţă neloială, potrivit competenţelor sale, Consiliul Concurenţei utilizează instrumentele investigative şi aplică procedurile prevăzute la art. 36-40 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Constituie contravenţii săvârşirea practicilor de concurenţă neloială care afectează interesul public, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c), alin. (2) şi alin. (3), şi se sancţionează după cum urmează:
    a) amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice;
    b) amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.
    (2) În cazul în care persoanele fizice sau juridice recunosc, în mod expres, săvârşirea practicilor de concurenţă neloială prevăzute la art. 2, care afectează interesul public, în termen de 30 de zile de la comunicarea concluziilor rezultate în urma cercetării aprofundate, termen acordat pentru exprimarea punctului de vedere cu privire la faptele imputate, autoritatea de concurenţă poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 20% din amenda finală. Termenul acordat pentru exprimarea punctului de vedere cu privire la faptele imputate în cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) şi, implicit, pentru recunoaşterea faptei este de 7 zile.
    (3) Exercitarea de către persoanele fizice sau juridice a acţiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenţei, în privinţa aspectelor care fac obiectul recunoaşterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului Concurenţei, instanţa va soluţiona acţiunea în anulare înlăturând beneficiul reducerii acordat pentru recunoaştere şi va stabili amenda în consecinţă.
    (4) Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice sau juridice:
    a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 3^4;
    b) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate;
    c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune inspecţiilor desfăşurate potrivit prevederilor art. 3^4 alin. (4);
    d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei prevăzute la art. 3^1 alin. (8) şi (9).
    (5) Săvârşirea de către întreprinderi a contravenţiilor prevăzute la alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice amenda va fi stabilită în intervalul de 5.000 lei-50.000 lei.
    (6) Săvârşirea de către persoanele fizice a contravenţiilor prevăzute la alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 2.500 lei.
    (7) În cazul nerespectării măsurilor prevăzute la art. 3^1 alin. (8) şi (9), Consiliul Concurenţei poate obliga persoanele juridice la plata unor amenzi cominatorii în cuantum de 5.000 lei, pentru fiecare zi de întârziere. În cazul persoanelor fizice amenda cominatorie este în sumă de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere."

    9. Articolul 4^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) Individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, cu respectarea principiului eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului disuasiv al sancţiunii aplicate. Prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurenţei se stabilesc şi celelalte elemente în funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor, precum:
    a) veniturile totale anuale ale întreprinderii realizate pe teritoriul României, veniturile realizate la nivelul unui punct de lucru sau alte tipuri de venituri;
    b) circumstanţele atenuante şi agravante;
    c) capacitatea întreprinderii de a plăti amenda;
    d) majorarea specifică pe care o poate stabili Consiliul Concurenţei în realizarea efectului disuasiv.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 4 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii contravenţiilor. În cazul contravenţiilor continue sau continuate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt de concurenţă neloială în cauză.
    (3) Orice act de procedură întreprins de către Consiliul Concurenţei în scopul analizei preliminare sau în scopul cercetării aprofundate a unei încălcări a legii, precum solicitări de informaţii, în scris, ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei de declanşare a unei cercetări aprofundate, desfăşurarea de inspecţii, comunicarea concluziilor analizei, întrerupe cursul termenelor de prescripţie prevăzute la alin. (2). Întreruperea termenului de prescripţie produce efect de la data comunicării acţiunii întreprinse de către Consiliul Concurenţei, făcută către cel puţin o persoană fizică sau juridică care a participat la săvârşirea încălcării legii.
    (4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (4) lit. a) şi d) se realizează prin decizie a Consiliului Concurenţei, care se comunică potrivit termenului prevăzut la art. 3^1 alin. (10).
    (5) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b) şi c) se realizează de către inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi.
    (6) Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege nu li se aplică prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.
    (7) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (4) lit. a) şi d) nu li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b) şi c) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5-7, art. 28 alin. (1) şi art. 29.
    (9) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
    (10) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b) şi c) se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei poate fi atacată numai cu apel ce se soluţionează de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti."

    10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Orice persoană care are un interes legitim privat se poate adresa direct instanţelor de judecată competente pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale şi morale suferite ca urmare a acestora, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalităţi în faţa Consiliului Concurenţei.
    (2) Acţiunile izvorând dintr-o practică de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.
    (3) În vederea prevenirii unei pagube iminente, instanţele judecătoreşti competente pot dispune, în procedură de urgenţă, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor practici de concurenţă neloială, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la soluţionarea cauzei.
    (4) Instanţa, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cheltuiala autorului încălcării, măsura publicării, integrale sau parţiale, a hotărârii judecătoreşti cu privire la o practică de concurenţă neloială, într-un ziar de largă circulaţie, disponibil în format fizic şi în format digital.
    (5) În scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre părţi, izvorând din încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, şi fără a aduce atingere dreptului acestora de a sesiza Consiliul Concurenţei, părţile pot recurge la procedura medierii, conform prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluţionarea diferendelor dintre părţi nu afectează drepturile acestora de a iniţia acţiuni în justiţie în orice moment înainte de procesul de mediere, pe parcursul său sau după ce acesta a luat sfârşit."

    11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale."    ART. 6
    Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situaţie de risc speculativ prin hotărâre a Guvernului, sunt interzise faptele unor întreprinderi faţă de consumatorul persoană fizică care constau în:
    a) practicarea unor preţuri nejustificat de mari;
    b) limitarea în mod nejustificat a producţiei sau a vânzărilor;
    c) acumularea de mărfuri de pe piaţa externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piaţa românească şi revânzării lor ulterioare la un preţ crescut în mod nejustificat.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică atunci când faptele identificate sunt săvârşite în asemenea condiţii încât să reprezinte practici anticoncurenţiale prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau art. 101 sau 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene."

    2. La articolul 50 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4), cu amendă contravenţională de la 50.000 lei la 500.000 lei."

    3. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Individualizarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. g) se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, cu respectarea principiului eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului disuasiv al sancţiunii aplicate. Prin instrucţiuni adoptate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor se stabileşte mecanismul de individualizare şi aplicare, precum şi celelalte elemente în funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor, precum:
    a) veniturile totale anuale ale întreprinderii realizate pe teritoriul României, veniturile realizate la nivelul unui punct de lucru sau alte tipuri de venituri;
    b) circumstanţele atenuante şi agravante;
    c) capacitatea întreprinderii de a plăti amenda;
    d) majorarea specifică pe care o poate stabili Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în realizarea efectului disuasiv."

    4. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 58^1
    (1) În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. g), pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate propune următoarele măsuri:
    a) revenirea la preţul de vânzare de pe site-ul comerciantului practicat anterior acţiunii speculative într-un termen de maximum 24 de ore sau oprirea de la comercializare;
    b) revenirea la preţul de vânzare la punctul de lucru controlat, practicat anterior acţiunii speculative, în termen de 24 de ore de la comunicarea documentului de control sau oprirea de la comercializare.
    (2) Contravenţiei prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. g) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi art. 29.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contravenţia prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. g), termenul de prescripţie a constatării şi aplicării sancţiunii contravenţionale este de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
    (4) Prevederile art. 51 alin. (7) şi art. 56 se aplică în mod corespunzător, după caz."    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 7
    (1) Dispoziţiile art. 5 pct. 3, 8 şi 9 şi ale art. 6 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 5, Consiliul Concurenţei va modifica în mod corespunzător Regulamentul privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014, cu modificările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.
    (2) Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                    Dan-Virgil Pascu
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
                    Horia-Miron Constantinescu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 16 iunie 2022.
    Nr. 84.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016