Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 iunie 2022  privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile  pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării,  în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 iunie 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 598 din 20 iunie 2022
    Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,
    ţinând cont de faptul că microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat atât în pandemia de COVID-19, cât şi în prezent, ca efect al consecinţelor macroeconomice generate de aceasta, cu probleme determinate de lipsa consumatorilor, situaţie în care activităţile IMM-urilor au fost puternic afectate, precum şi de lipsa măsurilor de sprijin destinate retehnologizării liniilor de producţie, iar personalul angajat a fost trimis în şomaj tehnic ori a migrat către alte sectoare care nu s-au confruntat atât de acut cu efectele crizei economice,
    întrucât măsurile de restrângere a activităţii IMM-urilor au afectat capacitatea de producţie şi de prestare de servicii ale IMM-urilor, iar în acest context a fost afectată capacitatea de rezilienţă a acestora, motiv pentru care sunt necesare măsuri de urgenţă pentru a reface capacitatea de producţie şi de prestări servicii prin asigurarea de granturi destinate investiţiilor care constau în dotări cu echipamente şi utilaje necesare proceselor de producţie şi de prestări servicii,
    deoarece IMM-urile deţin o pondere importantă în activitatea economică la nivel naţional, numărul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum şi 9.009 întreprinderi mijlocii care desfăşoară activităţi în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activităţii curente au nevoie de investiţii,
    având în vedere faptul că refacerea capacităţilor de producţie şi de prestări servicii şi odată cu aceasta a capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare până la data de 31 decembrie 2022 ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de ajutor de minimis şi de ajutor de stat, iar procesul de alocare a fondurilor presupune parcurgerea etapelor de depunere a cererilor de finanţare, evaluare, contractare şi implementare care necesită derularea acestor etape cu maximă celeritate pentru a putea încheia contractele de acordare a sprijinului sub formă de ajutor de stat până la sfârşitul anului 2022,
    în circumstanţele excepţionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate, care periclitează atingerea obiectivelor de creştere asumate la nivel guvernamental.
    Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de COVID-19.
    Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la finanţare în domenii prioritare pentru economia românească, în cadrul cărora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de granturi pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor.
    Deoarece în absenţa actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanţare cu beneficiarii selectaţi, astfel încât pentru aceste proiecte să fie demarată implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaţionale,
    întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru domeniul producţie şi servicii ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile alocate României,
    în considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exerciţiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate şi implementate proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public, şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure redresarea economică a mediului de afaceri, un climat investiţional atractiv pentru domeniile economice vizate, menite să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgenţă conducând pe termen lung la contracţia economiei româneşti.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2014)10.233 din data de 19 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare POC, pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (3).
    (2) Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cuprind granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii şi granturi pentru investiţii destinate retehnologizării şi se acordă pe baza criteriilor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi detaliate în Ghidul solicitantului, care va fi emis prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene.
    (3) Microîntreprinderile şi IMM-urile sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2).

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) administrator al apelurilor de proiecte - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum şi prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor;
    b) administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat şi de minimis - Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuţii în operarea, asigurarea suportului operaţional pentru utilizatori şi prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
    c) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat şi de minimis - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, având atribuţii în dezvoltarea sistemului informatic şi asigurarea mentenanţei acestuia;
    d) ajutor de minimis - ajutor acordat în conformitate cu regulile de ajutor de stat prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro şi valoarea maximă nu depăşeşte 200.000 de euro, în ultimii trei ani fiscali;
    e) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 112I din 4 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro şi valoare maximă nu depăşeşte 500.000 de euro, pentru realizarea de investiţii în retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat regionale;
    f) beneficiari ai ajutorului de minimis - IMM şi microîntreprinderi, care primesc ajutorul de minimis prin intermediul grantului pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, prin încheierea unui contract de finanţare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;
    g) beneficiari ai ajutorului de stat - IMM şi microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiţii în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanţare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;
    h) capacitate de rezilienţă - capacitatea IMM-urilor de a rezista la şocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamităţi naturale, războaie şi altele asemenea constatate şi stabilite în condiţiile legii, respectiv de a-şi adapta capacităţile de producţie/servicii la cerinţele specifice pieţei în perioade de crize;
    i) cofinanţare - procent din valoarea proiectului depus la finanţare, asigurat de către IMM-uri, prin contribuţia proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
    j) grant pentru investiţii productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiţii în retehnologizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;
    k) IMM - microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane de euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane de euro;
    l) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat şi integrat de către STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat şi de minimis, acesta fiind găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MIPE;
    m) investiţii în retehnologizare - investiţii în active corporale, necorporale, precum şi alte categorii de active care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare, care sunt necesare pentru asigurarea capacităţii de producţie şi/sau a capacităţilor de prestării servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă.


    ART. 3
    (1) Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă din fonduri externe nerambursabile, alocate României prin REACT-EU, în cadrul POC 2014-2020, pentru care MIPE îndeplineşte funcţia de Autoritate de management, denumită în continuare AM-POC.
    (2) Pentru schema de ajutor de minimis şi schema de ajutor de stat, AM-POC îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de art. 2 lit. a), atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi funcţia de furnizor de ajutor de minimis şi ajutor de stat.

    CAP. II
    Granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de producţie/servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă
    ART. 4
    (1) Prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie şi servicii, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

    (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanţare şi până la încheierea contractelor de finanţare.

    ART. 5
    (1) Granturile pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii se acordă pe proiect şi beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minimum 50.000 de euro şi maximum 200.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2019, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse, pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în clasa P - Învăţământ, clasa Q - Sănătate şi asistenţa socială, clasa S - Alte activităţi de servicii potrivit anexei nr. 1.
    (2) Codul CAEN pentru care se solicită finanţare trebuie să fie autorizat la 31 decembrie 2019.
    (3) Granturile pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii prevăzute la alin. (1) se acordă pe întreg teritoriul naţional şi nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii.
    (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor necesare capacităţilor de prestare de servicii, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 59.690.099 de euro, din care 50.000.000 de euro FEDR-REACT EU şi 9.690.099 de euro cofinanţare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive, şi 54.595.615 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene.

    ART. 6
    Domeniile de investiţii necesare pentru capacităţile de producţie şi prestări servicii susţinute din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat includ clasa P - Învăţământ, clasa Q - Sănătate şi asistenţă socială, clasa S - Alte activităţi de servicii pentru granturile de investiţii sub forma de ajutor de minimis. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 7
    Granturile pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii se acordă IMM-urilor pe bază de contract de finanţare încheiat cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Granturile pentru investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea operaţională, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2019;
    b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;
    e) nu sunt consideraţi întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi categorii de activităţi sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
    g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;
    h) grantul pentru investiţii în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 de euro şi valoarea maximă de 200.000 de euro şi nu depăşeşte de maximum cinci ori cifra de afaceri în anul 2019;
    i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.


    ART. 9
    (1) Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii sunt prevăzute în anexa nr. 2 şi includ:
    a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 faţă de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    b) scăderea ratei profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2020 în raport cu exerciţiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    c) rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019, înainte de apariţia pandemiei de COVID-19;
    d) apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3. Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României;
    e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

    (2) Proiectele de investiţii sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019.
    (4) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale este calculată cu 3 zecimale.
    (5) Solicitanţii trebuie să depună la cererea de finanţare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (6) În urma evaluării cererilor de finanţare depuse, AM-POC va încheia contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi.
    (7) Acordarea finanţării se face pe criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte.
    (8) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanţare.

    ART. 10
    (1) Beneficiarii de granturi pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie/servicii care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia;
    b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
    1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor, cu condiţia ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziţiei şi să fie incluse în valoarea investiţiei;
    2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau care nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include şi cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activităţii de producţie/servicii sau susţin aceste categorii de activităţi şi sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    5. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - proiectare şi inginerie - cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie;

    c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
    d) cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:
    1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;
    2. plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanţă în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

    e) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activităţi de marketing şi promovare nu sunt eligibile;
    f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

    (2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanţare.
    (3) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. d);
    b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;
    c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri, construcţii-anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi cele destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară;
    d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;
    e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1).


    ART. 11
    Cheltuielile generate după punerea în funcţiune a proiectului de investiţii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile, reparaţii şi mentenanţă sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis.

    CAP. III
    Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă
    ART. 12
    (1) Prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie şi servicii, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

    (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanţare şi până la încheierea contractelor de finanţare.

    ART. 13
    (1) Granturile pentru investiţii necesare retehnologizării se acordă pe proiect şi beneficiar, sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 de euro şi 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2019, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse, pentru beneficiarii a căror activitate se încadrează în secţiunea C - Industria prelucrătoare, cu excepţia celor care se încadrează în subdiviziunile 11 - Fabricarea băuturilor, 12 - Fabricarea produselor din tutun şi 254 - Fabricarea armamentului şi muniţiei; secţiunea F - Construcţii; secţiunea G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; secţiunea H - Transport şi depozitare; secţiunea I - Hoteluri şi restaurante potrivit anexei nr. 4.
    (2) Activitatea pentru care se solicită finanţare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.
    (3) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor, în conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5.
    (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor în retehnologizare necesare capacităţilor de producţie, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 358.140.596 de euro, din care 300.000.000 de euro cu finanţare prin FEDR-REACT EU şi 58.140.596 de euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

    ART. 14
    Domeniile de investiţii necesare pentru capacităţile de producţie şi prestări servicii susţinute din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat includ secţiunea C - Industria prelucrătoare, cu excepţia codurilor 11 - Fabricarea băuturilor, 12 - Fabricarea produselor din tutun şi 254 - Fabricarea armamentului şi muniţiei; secţiunea F - Construcţii; secţiunea G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor; secţiunea H - Transport şi depozitare; secţiunea I - Hoteluri şi restaurante pentru granturile de investiţii sub forma de ajutor de stat. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 15
    Granturile pentru investiţii în retehnologizare se acordă IMM-urilor, pe baza unor contracte de finanţare în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea prevederilor legale privind Comunicarea Comisiei Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 121I din 4 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea 3.13 din Cadrul Temporar COVID-19 - Sprijin pentru investiţii în vederea unei redresări durabile.

    ART. 16
    Granturile pentru investiţii prevăzute la art. 13 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2019;
    b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 de euro şi valoare maximă de 500.000 de euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019;
    e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de 25% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici, în conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5;
    f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
    h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;
    i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul, în condiţiile art. 2 pct. II subpunctul 61^1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 17
    (1) Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii sunt prevăzute în anexa nr. 2 şi includ:
    a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 faţă de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    b) scăderea ratei profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2020 în raport cu exerciţiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    c) rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019, înainte de apariţia pandemiei de COVID-19;
    d) apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3. Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României;
    e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

    (2) Proiectele de investiţii sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019.
    (4) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale este calculată cu 3 zecimale.
    (5) Solicitanţii trebuie să depună la cererea de finanţare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (6) În urma evaluării cererilor de finanţare depuse, AM-POC va încheia contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi.
    (7) Acordarea finanţării se va face pe criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte.
    (8) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanţare.

    ART. 18
    (1) Beneficiarii de granturi pentru investiţii destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea activelor corporale şi necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie/servicii care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia;
    b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
    1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor şi altora asemenea, cu condiţia ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziţiei şi să fie incluse în valoarea investiţiei;
    2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care au solicitat finanţare. Dacă este necesar, pentru instalarea/montarea acestor echipamente, se pot include şi cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activităţii de producţie/servicii sau susţin aceste categorii de activităţi;
    5. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie;

    c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
    d) cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:
    1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;
    2. plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanţă în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

    e) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activităţi de marketing şi promovare nu sunt eligibile;
    f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă, conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

    (2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanţare.
    (3) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. d);
    b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;
    c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţii-anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi cele destinate clădirilor, construcţiilor-anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;
    e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 13 alin. (1).


    ART. 19
    Cheltuielile generate după punerea în funcţiune a proiectului de investiţii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile, reparaţii şi mentenanţă şi alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Contractelor de finanţare pentru realizarea de investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii prevăzute la art. 5 alin. (1), respectiv pentru realizarea de investiţii în retehnologizare prevăzute la art. 13 alin. (1), le sunt aplicabile prevederile legale privind mecanismele cererilor de plată şi/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanţare sau al cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În ceea ce priveşte valoarea asumată prin analiza DNSH anexată cererii de finanţare, prin care minimum 20% din valoarea proiectului este aferentă investiţiei verzi, ce urmează a fi realizată în cadrul proiectelor, beneficiarii vor trebui să ateste la momentul implementării, respectiv în derularea achiziţiilor prin îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările în cauză a unor criterii care să ateste caracterul verde, conform analizei DNSH.
    (3) În situaţia în care în cadrul unor verificări suplimentare pe tot parcursul de implementare a proiectului şi în perioada de sustenabilitate se constată că documentele ce atestă caracterul verde în cadrul proiectului nu sunt în conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului, finanţarea proiectului va fi retrasă integral sau proporţional cu gradul de neîndeplinire a obligaţiilor privind caracterul verde.

    ART. 21
    (1) Se autorizează AM-POC să utilizeze potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru contravaloarea cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile, disponibilul existent din FEN pentru a efectua plăţi către beneficiari în limita valorii acestor categorii de cheltuieli.
    (2) Autoritatea de certificare şi plăţi din cadrul Ministerului Finanţelor virează către AM-POC, în conturile deschise de aceasta la Trezoreria Statului, pe bază de cerere de fonduri, sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Cheltuielile aferente cofinanţării pentru implementarea categoriilor de cheltuieli cu investiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în limita valorii prevăzute pentru creditele de angajament şi pentru creditele bugetare cu această destinaţie.

    ART. 22
    Cheltuielile privind resursele umane, resursele materiale, precum şi orice alte categorii de cheltuieli necesare administrării platformei informatice menţionate la art. 2 lit. l) se suportă din bugetul apelului de proiecte, pe bază de contract de finanţare încheiat în condiţiile legii.

    ART. 23
    (1) După întocmirea listei finale a beneficiarilor de fonduri, precum şi după verificarea calităţii de IMM de către AM-POC, inclusiv soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile încarcă în sistemul informatic MYSMIS toate informaţiile necesare încheierii contractului de finanţare.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de instrucţiuni emise de AM-POC, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care beneficiarul de fonduri a fost notificat pentru depunerea documentaţiei de contractare.

    ART. 24
    (1) Regulile de acordare a ajutorului de minimis vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis - Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, care va fi supusă avizării Consiliului Concurenţei şi aprobată prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României.
    (2) Regulile de acordare a ajutorului de stat vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19, care va fi supusă aprobării Comisiei Europene şi va fi aprobată prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

    ART. 25
    (1) Prelucrarea datelor în sistemul informatic prevăzut la art. 2 lit. l) se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.
    (2) MIPE, MAT şi STS, în calitate de operatori asociaţi, prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM Recover, în conformitate cu responsabilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul IMM Recover sunt stocate pe toată perioada de implementare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum şi cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se adresează şi se soluţionează de către MIPE.
    (5) Cerinţele operaţionale de dezvoltare şi adaptare a IMM Recover, modul de implementare a funcţionalităţilor, seturile de date, modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM Recover sunt stabilite, de comun acord, prin acord de colaborare, de către instituţiile menţionate la alin. (2).
    (6) În vederea implementării măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), instituţiile şi autorităţile publice care deţin şi furnizează pentru IMM Recover, în condiţiile legii, date privind existenţa şi activitatea economică a solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. f) şi g) răspund pentru actualitatea, realitatea şi integralitatea datelor furnizate.

    ART. 26
    Cheltuielile eligibile şi neeligibile se detaliază prin Ghidul solicitantului aprobat în condiţiile legile prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene.

    ART. 27
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.



                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Florin-Sergiu Dobrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 16 iunie 2022.
    Nr. 82.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    DOMENII DE ACTIVITATE
    eligibile pentru granturile de investiţii acordate sub formă de ajutor de minimis
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    CRITERIILE DE SELECŢIE
    la finanţare ale proiectelor de investiţii
    a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 faţă de 31 decembrie 2019, ca urmare a crizei COVID-19 - 15 puncte
    Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - ∆CA - reprezintă modificarea cifrei de afaceri la data de 31.12.2020 faţă de 31.12.2019;
    – CA_2019 - reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanţelor:
    – CA_2020 - reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanţelor;
    • ≥ 30% - 15 puncte;
    • (20% [ ] 30%) - 10 puncte
    • (10% [ ] 20%) - 5 puncte;
    • < 10% - 0 puncte;




    b) Scăderea ratei profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2020 în raport cu exerciţiul financiar 2019, ţinând cont de valorile rezultatului exerciţiului financiar ca urmare a crizei COVID-19 - 35 de puncte
    Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - ∆[ ]_op - reprezintă variaţia profitului operaţional la data de 31.12.2020 faţă de 31.12.2019;
    – [ ]_op2019 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanţelor;
    – [ ]_op2020 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanţelor;
    • ≤ 30% - 35 de puncte;
    • (30% [ ] 40%) - 25 de puncte;
    • (40% [ ] 50%) - 15 puncte;
    • (50% [ ] 60%) - 10 puncte;
    • (60% [ ] 70%) - 5 puncte;
    • > 70% - 0 puncte;




    c) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019 - 30 de puncte
    Se determină cu relaţia de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - R_op2019 - reprezintă rentabilitatea activităţii operaţionale realizată în anul 2019;
    – [ ]_op2019 - reprezintă profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanţelor;
    – CA_2019 - reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019;
    • > 30% - 30 de puncte;
    • (20% [ ] 30%) - 20 de puncte;
    • (10% [ ] 20%) - 10 puncte;
    • (5% [ ] 10%) - 5 puncte;
    • ≤ 5% - 0 puncte;




    d) Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României - 5 puncte:
    • Sold negativ - 5 puncte;
    • Sold pozitiv - 0 puncte.

    e) Creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de afaceri împărţită la numărul mediu de angajaţi (anul de referinţă este 2020, iar numărul de angajaţi în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puţin egal cu cel din anul 2020) - 15 puncte:
    Se determină cu formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - ∆W - reprezintă variaţia productivităţii muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului şi productivitatea din anul de referinţă al proiectului, respectiv anul 2020;
    – W_N+3 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri realizată în anul 3 de implementare a proiectului şi numărul de angajaţi prevăzut pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajaţi luat în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul de referinţă 2020;
    – W_2020 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2020 şi se determină ca raport între cifra de afaceri din anul 2020 şi numărul mediu de angajaţi deţinut de IMM-uri în anul 2020;
    • ≥15% - 15 puncte;
    • ≥10% < 15% - 7 puncte;
    • < 10% - 0 puncte;


    Criteriu suplimentar
    În situaţia în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de la depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.




    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    APARTENENŢA
    domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale,
    potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    DOMENII DE ACTIVITATE
    eligibile pentru granturile de investiţii acordate sub formă de ajutor de stat
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
    HARTA
    ajutoarelor regionale pentru regiunile României care se aplică de la
    1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027 - Cadrul temporar COVID secţiunea 3.13
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016