Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 21 iulie 2021  privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 21 iulie 2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 732 din 26 iulie 2021
    Având în vedere Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 1/2019 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 1.08.2019, prin care s-a aprobat iniţierea demersurilor de modificare şi completare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unui nou tip de risc, respectiv „atacul carnivorelor mari asupra populaţiei“, precum şi de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
    luând în considerare necesitatea asigurării unui cadru legislativ adecvat pentru intervenţia imediată în cazul situaţiilor critice generate de animalele sălbatice care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor,
    având în vedere necesitatea punerii în concordanţă a prevederilor mai multor acte normative specifice domeniilor sanitar-veterinar, cinegetic, precum şi celui referitor la regimul armelor şi muniţiilor pentru crearea cadrului legal în vederea asigurării răspunsului prompt şi eficient în cazul situaţiilor de risc generate de atacul exemplarelor de urs,
    pentru a crea un cadru unitar necesar aplicării rapide a unui mod de lucru la nivel naţional în cazul existenţei unei ameninţări iminente asupra vieţii sau integrităţii corporale a persoanelor,
    întrucât Directiva 92/43/CEE a Consiliului European din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva Habitate) la art. 16 pct. (b) şi (c) menţionează explicit situaţiile în care un stat membru poate interveni asupra efectivelor speciilor strict protejate, cu condiţia să nu fie alternative satisfăcătoare pentru derogare, astfel:
    "(b) pentru a evita daunele grave asupra recoltelor, efectivelor de animale, pădurilor, exploataţiilor piscicole, apelor şi altor forme de proprietate;
    (c) în folosul sănătăţii şi siguranţei publice sau pentru alte motive cruciale de interes public major, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic şi în situaţii care ar avea efecte benefice de importanţă majoră asupra mediului;,"

    ţinând cont că statutul actual de conservare a speciei urs în România este favorabil, ceea ce a determinat o creştere a numărului de exemplare ale căror acţiuni în intravilanul localităţilor pun în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor şi a bunurilor acestora,
    având în vedere că, de-a lungul timpului, procedura şi modalitatea de derogare nu răspund unor situaţii actuale, speciale, care impun intervenţia imediată în incidentele provocate de exemplarele de urs brun în intravilanul localităţilor, fiind necesară crearea unui cadru legal care să permită înlăturarea de îndată a riscurilor cauzate de atacul exemplarelor de urs,
    întrucât legislaţia actuală nu prezintă nicio diferenţă între măsurile de intervenţie realizate în habitatul natural al speciei, în extravilanul localităţilor şi cele necesare în cazurile de forţă majoră, atunci când ursul manifestă comportament agresiv, pătrunde în intravilan şi prezintă un pericol asupra omului,
    având în vedere faptul că măsurile luate până în prezent nu au răspuns eficient problemei atacurilor unor exemplare de urs asupra persoanelor, prezenţa acestora în spaţii publice sau private, producerea de pagube materiale în gospodăriile populaţiei fiind în continuă creştere,
    luând în considerare datele puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit cărora în perioada 1.01.2016-22.06.2021, la nivelul structurilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale au fost primite 6.400 de apeluri 112, prin care s-a sesizat atacul unor exemplare de urs asupra persoanelor, prezenţa unor exemplare de urs în spaţii publice ori private şi producerea de pagube materiale în gospodăriile populaţiei, cele mai multe apeluri fiind efectuate în anii 2019 şi 2020,
    întrucât la nivelul anului 2021 s-au înregistrat 1.493 de apeluri, reprezentând 85,6% din totalul apelurilor primite în anul 2020,
    întrucât la nivelul judeţelor Argeş, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Prahova numărul sesizărilor a crescut în 4 ani de 14, respectiv 17, 16, 8 şi 7 ori, iar în prima jumătate a anului 2021 cele mai multe apeluri prin care s-a semnalat prezenţa urşilor s-au înregistrat în judeţele Braşov, Prahova, Mureş, Harghita şi Covasna,
    întrucât în anii 2019 şi 2020 s-au înregistrat peste 1.000 de intervenţii pe an, de 3 ori mai multe faţă de anii anteriori,
    luând în considerare faptul că în perioada analizată s-au înregistrat 137 de sesizări de atacuri de urs asupra unor persoane, iar în 118 cazuri se semnala şi rănirea acestora,
    întrucât producerea de pagube materiale de către urs s-a extins în mai multe judeţe în care acest fenomen nu exista în urmă cu 3 sau 4 ani,
    având în vedere obligaţia instituţiilor statului de a garanta drepturile constituţionale ale persoanelor, cum ar fi dreptul la viaţă şi integritate corporală şi dreptul de proprietate,
    pentru că este nevoie urgentă de crearea unei stări de siguranţă a persoanelor în zonele cu densitate mare a exemplarelor de urşi, prin reducerea şi combaterea acţiunilor şi atacurilor acestora în intravilanul localităţilor,
    având în vedere că neadoptarea unor măsuri care să conducă la soluţionarea de urgenţă a atacurilor urşilor asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, ar perpetua o situaţie care pune în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor pe teritoriul României,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor şi bunurilor acestora în intravilanul localităţilor şi stabileşte sistemul de monitorizare a intervenţiilor imediate realizate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare.
    (2) Scopul principal al prezentei ordonanţe de urgenţă este ocrotirea unor valori esenţiale: viaţa şi integritatea corporală ale persoanei, sănătatea şi securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică şi privată a persoanelor juridice şi fizice, fără a afecta starea de conservare favorabilă a ursului brun.
    (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) intervenţie imediată - acţiunea umană rapidă, specializată, efectuată în intravilanul localităţilor de către echipa de intervenţie în cazuri urgente, în care siguranţa şi securitatea persoanelor, respectiv bunurile acestora sunt puse în pericol prin prezenţa sau activităţile unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora;
    b) gestionar - astfel cum este definit la art. 1 lit. p) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, persoană juridică care a încheiat un contract de prestări servicii de permanenţă/ intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială;
    c) intervenţie prin alungare - acţiunea umană imediată, specializată, de alungare prin diferite mijloace a unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care este prezent/sunt prezente în intravilanul localităţilor;
    d) intervenţie prin tranchilizare şi relocare - acţiunea umană imediată, specializată, efectuată în intravilanul localităţilor, de capturare, tranchilizare şi relocare a unui/unor exemplar/ exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care prin acţiunile sale poate ameninţa viaţa ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora;
    e) extragere prin împuşcare - acţiunea umană imediată, specializată, efectuată în intravilanul localităţilor, de împuşcare cu armă de vânătoare deţinută legal a unui/unor exemplar/ exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care ameninţă viaţa ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora;
    f) extragere prin eutanasiere - acţiunea umană imediată, specializată, efectuată în intravilanul localităţilor, de inducere de către medicul veterinar a morţii rapide şi nedureroase, prin injecţie letală efectuată după tranchilizarea totală a unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care ameninţă viaţa ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora;
    g) medic veterinar - astfel cum este definit la pct. 10 şi 11 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 2
    (1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, relocarea ori extragerea prin împuşcare a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. Modelul de contract de prestări servicii de permanenţă/ intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat cu gestionarul este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind tranchilizarea şi relocarea ori extragerea prin eutanasiere a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestări servicii cu medicul veterinar de liberă practică, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. Modelul de contract de prestări servicii încheiat cu medicul veterinar de liberă practică se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, care se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Echipa de intervenţie este formată din:
    a) primarul/viceprimarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, desemnat în comitetul local de situaţii de urgenţă potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezenţa exemplarului de urs;
    c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului care a încheiat contract de prestări servicii de permanenţă/ intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea serviciilor de specialitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în zona unde s-a produs evenimentul;
    d) medicul veterinar.

    (4) Conducătorul echipei de intervenţie este primarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul sau, după caz, viceprimarul, în calitatea sa de conducător al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

    ART. 3
    Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (3) lit. c), în situaţia în care nu există contract de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi gestionar sau în cazul în care personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului nu se prezintă imediat la acţiunea de intervenţie, din echipa de intervenţie face parte personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere.

    CAP. II
    Metodele de intervenţie
    ART. 4
    (1) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităţilor se efectuează gradual prin următoarele metode:
    a) alungare prin diverse mijloace;
    b) tranchilizare şi relocare;
    c) extragere prin eutanasiere sau împuşcare.

    (2) În cazul intervenţiei prin tranchilizare şi relocare, precum şi al extragerii prin eutanasiere sau împuşcare, nu este necesară eliberarea prealabilă a autorizaţiei de recoltare/ capturare prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) este luată de către conducătorul echipei de intervenţie şi se consemnează în raportul evenimentului prevăzut la art. 11 alin. (1).

    ART. 5
    (1) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs aflate în intravilanul localităţilor se efectuează gradual, începând cu metoda alungării.
    (2) În cazul în care exemplarul alungat revine în intravilanul localităţilor, echipa de intervenţie procedează la tranchilizarea şi relocarea acestuia.
    (3) Marcarea şi monitorizarea exemplarelor tranchilizate care urmează a fi relocate se realizează prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare şi microcip, care nu afectează în niciun fel integritatea corporală a acestora.
    (4) Extragerea ursului prin eutanasiere sau împuşcare se face în următoarele situaţii:
    a) dacă intervenţiile prin metoda alungării, respectiv a tranchilizări şi relocării nu dau rezultate şi gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului;
    b) dacă siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse în pericol;
    c) dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;
    d) dacă exemplarul de urs în cauză se răneşte în cursul acţiunii de intervenţie şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
    e) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
    f) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa.

    (5) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs aflate în intravilanul localităţilor se efectuează gradual, prin analizarea la faţa locului de către echipa de intervenţie a nivelului de risc stabilit potrivit Procedurii privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile în gestionarea intervenţiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 6
    (1) Tranchilizarea şi eutanasierea se efectuează de medicul veterinar, cu sprijinul personalului tehnic de specialitate al gestionarului sau al Gărzii forestiere. Arma de tranchilizare/eutanasiere poate fi deţinută de medicul veterinar sau poate fi pusă la dispoziţia acestuia de către autorităţi publice, persoane fizice sau juridice care deţin în mod legal asemenea arme, cu respectarea art. 65 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul extragerii prin împuşcare, arma de vânătoare poate fi folosită exclusiv de personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau de către personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere.
    (3) În cazul exemplarelor de sex feminin, intervenţia imediată se va efectua cu precădere prin metoda alungării sau prin metoda tranchilizării şi relocării; în cazul extragerii prin eutanasiere/împuşcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, aceştia sunt relocaţi de urgenţă în cadrul unor centre de reabilitare specializate sau adăposturi autorizate.
    (4) Costurile de întreţinere a puilor de urs relocaţi după intervenţia imediată în zonele din intravilanul localităţilor sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Cuantumul şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, care se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 7
    (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte sistemul de monitorizare a intervenţiilor imediate realizate în intravilanul localităţilor asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare.
    (2) Sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabileşte pe baza registrului naţional al alungărilor, tranchilizărilor şi relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Aplicarea măsurilor de monitorizare a intervenţiilor imediate prevăzute la alin. (1) este asigurată de:
    a) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi structurile teritoriale;
    b) Garda Naţională Forestieră, prin structurile teritoriale;
    c) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
    d) unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a produs evenimentul;
    e) centrele de reabilitare/îngrijire.


    ART. 8
    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
    a) desemnează prin decizie a conducătorului instituţiei un punct de contact naţional pentru gestionarea registrului naţional al alungărilor, tranchilizărilor şi relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs;
    b) înfiinţează şi gestionează registrul naţional prevăzut la art. 7 alin. (2);
    c) în baza datelor centralizate la nivel naţional, elaborează Raportul anual privind alungarea, tranchilizarea şi relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împuşcare, denumit în continuare Raport, pe care îl transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.


    ART. 9
    Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
    a) desemnează o persoană de contact privind alungarea, tranchilizarea şi relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs;
    b) transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului date relevante în conformitate cu cerinţele registrului naţional prevăzut la art. 7 alin. (2), ori de câte ori este cazul;
    c) colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a produs evenimentul pentru punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a intervenţiilor imediate realizate în intravilanul localităţii asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare, prevăzut la art. 7 alin. (1).


    ART. 10
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
    a) colaborează la nivel local cu autorităţile competente pentru protecţia mediului şi cu autorităţile administraţiei publice locale pentru implementarea la nivel local a sistemului de monitorizare a intervenţiilor imediate realizate în intravilanul localităţii asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare, prevăzut la art. 7 alin. (1);
    b) prin intermediul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, asigură prezenţa la acţiunea de intervenţie imediată, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit.


    ART. 11
    (1) După finalizarea acţiunii de intervenţie imediată, în cel mult 24 de ore, se întocmeşte un raport al evenimentului, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care este semnat de:
    a) conducătorul echipei de intervenţie;
    b) medicul veterinar care participă la intervenţie;
    c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau al Gărzii forestiere, care participă la intervenţia imediată;
    d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la intervenţia imediată.

    (2) La raport se anexează, după caz, declaraţiile persoanelor păgubite.
    (3) Raportul evenimentului prevăzut la alin. (1) se transmite în termen de 24 de ore de la întocmire către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, precum şi către comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă competent.

    ART. 12
    (1) În cazul extragerii prin eutanasiere sau împuşcare, gestionarea exemplarului se face de către gestionar sau Garda forestieră, după caz.
    (2) Blana şi craniul exemplarului extras conform prevederilor alin. (1), preparate de către gestionar, se predau Gărzii forestiere şi rămân în proprietatea publică a statului.
    (3) Carcasa exemplarului extras prin împuşcare revine gestionarului care a efectuat extragerea şi poate fi folosită conform normelor stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vigoare sau distrusă prin incinerare, dacă intervenţia imediată a fost efectuată de Garda forestieră sau exemplarul a fost extras prin eutanasiere.

    ART. 13
    (1) Costurile privind intervenţia imediată prin metodele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi costurile legate de prepararea blănurilor şi a craniilor exemplarelor de urs extrase prin eutanasiere sau împuşcare sunt suportate de către autoritatea publică locală care are contract de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul, respectiv contract de prestări servicii cu medicul veterinar de liberă practică.
    (2) Tarifele standard privind intervenţia imediată prin metodele prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, care se elaborează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Costurile prevăzute la alin. (1) se achită de către unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a efectuat intervenţia imediată, în baza contractului de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat cu gestionarul, respectiv a contractului de prestări servicii încheiat cu medicul veterinar de liberă practică, şi se decontează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita tarifelor standard stabilite prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în baza documentelor justificative depuse de către unităţile administrativ-teritoriale la Gărzile forestiere.
    (4) Costurile prevăzute la alin. (3) se decontează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în baza referatului şi a notei justificative depuse de către unitatea administrativ-teritorială la Garda forestieră, care certifică documentaţia primită şi o transmite Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (5) Sumele prevăzute la alin. (3) se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor de la o poziţie distinctă în cadrul titlului „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ către bugetele locale.
    (6) Costurile aferente tranchilizării şi eutanasierii efectuate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de imobilizare a animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi al altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care autoritatea trebuie să le pună în aplicare, conform tarifului stabilit potrivit legislaţiei în vigoare.

    CAP. III
    Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenţia imediată
    ART. 14
    Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenţia imediată se face de către orice persoană prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.

    CAP. IV
    Sancţiuni
    ART. 15
    Împiedicarea prin orice mijloace a intervenţiei imediate de către orice persoane constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 7.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune.

    ART. 16
    Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 15 se realizează de către ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române, respectiv ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române.

    ART. 17
    Contravenţiei prevăzute la art. 15 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative
    ART. 18
    Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum şi personalul tehnic de specialitate al Gărzilor forestiere pot utiliza arma de vânătoare deţinută legal pentru intervenţii asupra exemplarelor de urs brun care pun în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora, de orice fel."

    2. La articolul 74 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) Gărzile forestiere, prin personalul tehnic de specialitate, pot deţine şi folosi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare în exercitarea atribuţiilor de serviciu;"    ART. 19
    La articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 30 iunie 2021, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Gărzile forestiere sunt autorizate să deţină arme de vânătoare şi muniţia aferentă acestora, în condiţiile legii, pentru folosirea acestora de către personalul tehnic de specialitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu."


    ART. 20
    La articolul 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de imobilizare a animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot încheia contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii."


    ART. 21
    Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera ad) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ad) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate;"
    2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

    "ART. 1^1
    (1) Nu constituie vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora.
    (2) Nu constituie vânătoare activităţile de alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs brun, desfăşurate de către personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere sau de către personalul tehnic de specialitate al gestionarilor faunei cinegetice, ca urmare a aplicării procedurii de intervenţie aprobate conform legislaţiei în vigoare, şi nici activităţile desfăşurate de către personalul Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în scopul:
    a) îndepărtării, imobilizării sau eliminării animalelor care ameninţă viaţa ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora;
    b) imobilizării animalelor a căror viaţă ori integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenţii umane realizate cu orice mijloace legale de protecţie şi imobilizare."

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    Prevederile art. 15-17 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 23
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 24
    (1) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (2) Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificarea adusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (3) Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

    PRIM-MINISTRU
    FLORIN-VASILE CÎŢU
    Contrasemnează:
    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
    Robert-Eugen Szép,
    secretar de stat
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
    Cseke Attila Zoltán
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    Secretarul general al Guvernului,
    Tiberiu Horaţiu Gorun
    Ministrul afacerilor externe,
    Bogdan Lucian Aurescu
    Ministrul finanţelor, interimar,
    Florin-Vasile Cîţu
    Bucureşti, 21 iulie 2021.
    Nr. 81.
    ANEXA 1

    CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
    de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
    Nr. .... /....2021
    Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...../2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 1
    Părţile contractante
    Autoritatea contractantă:
    Primăria/UAT ..................., cu sediul în .............., telefon ............., fax .................., cod de înregistrare fiscală ..............., cont nr. ......................... deschis la Trezoreria ..................., reprezentată prin ..........................., în calitate de Achizitor,
    şi
    Gestionar fond cinegetic .............................................., cu sediul în localitatea ............................, str. ............................. nr. .........., judeţul .........................., telefon .........................., fax .........................., mobil .................., e-mail .........................., cod de înregistrare fiscală ..............................................., cont nr. ......................... deschis la Trezoreria ..................., reprezentat prin .............................................., în calitate de Prestator.

    ART. 2
    Definiţii
    În prezentul contract, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă - în calitate de achizitor şi un prestator de servicii - în calitate de prestator;
    b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
    c) servicii - totalitatea activităţilor desfăşurate de prestator în cadrul prezentului contract;
    d) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
    e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
    f) zi - zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit; an - 365 de zile.


    ART. 3
    Obiectul contractului
    3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă asigurarea de servicii de permanenţă şi intervenţie imediată asupra speciei urs brun, efectuată în intravilanul localităţilor.
    3.2. Activitatea Prestatorului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ......./................. .

    ART. 4
    Durata contractului
    4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............ şi intră în vigoare la data semnării. Această perioadă se poate prelungi prin act adiţional semnat de către ambele părţi.

    ART. 5
    Aplicabilitate
    5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării.
    5.2. Prin intrarea în vigoare a contractului se înţelege începerea efectivă a serviciilor de către Prestator în favoarea Achizitorului.

    ART. 6
    Preţul şi modalitatea de plată
    6.1. Tariful convenit pentru serviciile de intervenţie este de ................. la care se adaugă TVA, dacă este cazul.
    Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data primirii fiecărei facturi.

    6.2. Plata facturii se va face prin ordin de plată în contul indicat/înscris pe factura fiscală.
    6.3. În cazul în care nu se achită la scadenţă facturile emise de către Prestator, Achizitorul se află de drept în întârziere în ceea ce priveşte executarea obligaţiei de plată a preţului contractului. Pentru plata cu întârziere faţă de termenul scadent al facturilor emise în baza prezentului contract se vor percepe penalităţi de întârziere, conform legislaţiei în vigoare.
    6.4. Preţul contractului poate fi ajustat doar în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţi acte administrative care au ca obiect creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului şi/sau doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor salariale.

    ART. 7
    Obligaţiile părţilor
    7.1. Obligaţiile Prestatorului:
    a) Prestatorul este licenţiat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în baza Licenţei nr. ……./…………............şi are încheiat contract de gestionare a unui fond cinegetic;
    b) Prestatorul este deservit de o echipă formată din personal specializat care asigură permanenţa, numărul membrilor echipei fiind proporţional cu dimensiunile şi complexitatea activităţii pentru care se solicită intervenţia, pe toată durata prezentului contract;
    c) dispune de echipamentele specifice de intervenţie;
    d) pregăteşte echipamentele de intervenţie şi se deplasează de urgenţă spre zona de intervenţie;
    e) face analiza gradului de risc împreună cu ceilalţi reprezentanţi ai echipei de intervenţie, respectiv reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale, ai personalului unităţilor specializate de jandarmi, medicul veterinar, şi stabileşte natura intervenţiei;
    f) după finalizarea intervenţiei, completează raportul de eveniment;
    g) nu părăseşte locul evenimentului până la soluţionarea acestuia şi informează Achizitorul despre eveniment şi modul de soluţionare.

    7.2. Obligaţiile Achizitorului:
    a) contactează Prestatorul şi convoacă echipa de intervenţie constituită la nivel local, aflată cel mai aproape de zona de intervenţie;
    b) comunică Prestatorului toate informaţiile pe care le deţine, necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii de intervenţie;
    c) coordonează intervenţia asupra exemplarului/ exemplarelor de urs în cauză şi sprijină Prestatorul pe parcursul derulării intervenţiei;
    d) asigură accesul reprezentanţilor Prestatorului în zona de intervenţie;
    e) pune la dispoziţia Prestatorului orice echipamente necesare intervenţiei pe care le deţine;
    f) achită facturile emise de către Prestator în condiţiile prezentului contract.


    ART. 8
    Încetarea/Rezilierea contractului
    8.1. Prezentul contract se derulează până la data de ……….., cu posibilitatea prelungirii prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi.
    8.2. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele situaţii:
    a) prin acordul scris al părţilor, înainte de termenul prevăzut, în baza unor motive temeinic justificate, cu condiţia înştiinţării în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării;
    b) la expirarea termenului;
    c) prin rezilierea contractului pentru cauză de neexecutare;
    d) prin apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract.


    ART. 9
    Forţa majoră
    9.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    9.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    9.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    ART. 10
    Notificări
    10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte părţi este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prezent(ă) în partea introductivă a prezentului contract.
    10.2. Schimbările datelor de contact/corespondenţă ale părţilor contractante, necomunicate de acestea, nu pot fi imputabile părţii adverse.
    10.3. În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită la data menţionată de oficiul poştal primitor.
    10.4. Refuzul primirii notificării pe cale poştală şi/sau prin curier de oricare dintre părţile contractante nu va putea fi invocat de aceasta ca motiv de neîndeplinire a procedurii.
    10.5. Notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
    10.6. Înştiinţările şi notificările vor fi transmise la adresele de mai jos:
    către Achizitor:
    către Prestator:


    ART. 11
    Soluţionarea litigiilor
    11.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen de 15 zile lucrătoare de la intervenirea acestora.
    11.2. Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

    ART. 12
    Limba care guvernează contractul
    12.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

    ART. 13
    Legea aplicabilă contractului
    13.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    14.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Orice modificare a datelor de contact din preambulul contractului se va aduce la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maximum 24 de ore.
    14.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

    Prezentul contract se încheie la sediul Achizitorului azi, ......................................., în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost înmânat Prestatorului, iar celelalte 2 (două) rămân la autoritatea contractantă.
    Achizitor,
    Prestator,

    ANEXA 2

    PROCEDURĂ
    privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile în gestionarea intervenţiilor
    în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun)
    1. Activităţi derulate în cazul incidentelor generate de specia urs brun
    1.1. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR, prin unităţile subordonate, ca urmare a repartizării apelului prin SNUAU 112 sau a sesizării prin altă modalitate, desfăşoară următoarele activităţi:
    a) înştiinţează telefonic şi/sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă instituţiile şi/sau persoanele cu atribuţii în domeniu;
    b) solicită date şi informaţii care să conducă la stabilirea nivelului de risc al intervenţiei;
    c) deplasează la faţa locului efectivele de jandarmi aflate în serviciu;
    d) evaluează situaţia şi riscurile de agresiune generate de către exemplarele de urs, respectiv prezenţa umană în zonă, factori ce pot provoca dezvoltarea spontană a agresivităţii, şi comunică datele către ceilalţi membri ai echipei de intervenţie;
    e) asigură măsurile de ordine şi de protecţie a zonei în care s-au produs sau există pericolul de producere a unor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;
    f) delimitează perimetrul şi restricţionează accesul în zona unde există pericolul unei agresiuni;
    g) îndepărtează alte persoane care nu îşi justifică prezenţa şi avertizează populaţia prin semnale acustice şi luminoase;
    h) asigură accesul celorlalte instituţii specializate de intervenţie pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
    i) participă la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a alunga exemplarul de urs din zona incidentului;
    j) participă la scoaterea persoanei/persoanelor agresate din zona de pericol;
    k) asigură protecţia personalului care încearcă imobilizarea exemplarului de urs prin tranchilizare pe timpul desfăşurării intervenţiei;
    l) stabileşte şi menţine contactul permanent cu instituţiile şi/sau persoanele cu atribuţii în domeniu.

    1.2. Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin structurile subordonate, desfăşoară următoarele activităţi:
    a) sprijină unităţile subordonate IGJR în activitatea de asigurare a măsurilor de ordine şi de protecţie în proximitatea locului intervenţiei;
    b) întreprinde activităţi pentru devierea/restricţionarea circulaţiei rutiere.

    1.3. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, denumită în continuare DSVSA, desfăşoară următoarele activităţi:
    a) coordonează şi supraveghează activitatea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi.

    1.4. Medicii veterinari desfăşoară următoarele activităţi:
    1.4.1. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi:
    a) folosesc mijloacele specifice de intervenţie pentru administrarea substanţelor necesare pentru imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs;
    b) la solicitarea DSVSA, recoltează probe biologice de la exemplarul în cauză, suspect de boli infecţioase, pentru stabilirea diagnosticului;
    c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării.

    1.4.2. Medicii veterinari de liberă practică desfăşoară următoarele activităţi, în baza contractului încheiat cu unitatea administrativ-teritorială:
    a) folosesc mijloacele specifice de intervenţie pentru administrarea substanţelor necesare pentru imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs;
    b) recoltează probe biologice, asigurând, după caz, următoarele resurse materiale: autolaborator, trusă recoltare probe, echipament de protecţie, ladă izotermă pentru transportul probelor;
    c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării.


    1.5. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, prin unităţile subordonate, desfăşoară următoarele activităţi:
    a) asigură monitorizarea, evaluarea situaţiilor de urgenţă din domeniul de competenţă şi centralizează datele şi informaţiile necesare;
    b) participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă prin intermediul echipajelor de prim ajutor;
    c) acordă primul ajutor şi asistenţă medicală avansată de urgenţă;
    d) asigură transportul răniţilor la unităţile spitaliceşti;
    e) solicită sprijin de la serviciul de ambulanţă judeţean, când situaţia o impune;
    f) informează populaţia din zona vizată, prin sistemul RO-ALERT.

    1.6. Primarul/Viceprimarul unităţii administrativ-teritoriale, denumită în continuare UAT, desfăşoară următoarele activităţi:
    a) se deplasează la locul incidentului şi conduce echipa de intervenţie;
    b) iniţiază măsuri pentru informarea populaţiei cu privire la existenţa unui potenţial pericol determinat de prezenţa unor exemplare de urs, modul de comportare, metode de protejare a bunurilor şi animalelor domestice, restricţii şi obligaţia de respectare a recomandărilor reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în gestionarea evenimentelor;
    c) informează prefectul cu privire la resursele umane şi materiale la dispoziţie cu care pot acţiona în sprijin pentru gestionarea situaţiei;
    d) consultă registrul naţional al alungărilor, tranchilizărilor şi relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs, în vederea fundamentării deciziei de intervenţie;
    e) pune la dispoziţia medicului veterinar de liberă practică împuternicit arma de tranchilizare/eutanasiere;
    f) pune la dispoziţia gestionarului fondului cinegetic contractant/Gărzii forestiere situaţia actualizată a delimitării zonei intravilanului localităţilor în scopul stabilirii cu precizie a modului de acţiune.

    1.7. Personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic desfăşoară următoarele activităţi:
    a) se deplasează la faţa locului şi participă la intervenţie prin desfăşurarea de acţiuni menite a alunga/imobiliza/captura animalul;
    b) evaluează situaţia, atunci când ajunge primul la locul incidentului, şi comunică datele către ceilalţi membri ai echipei de intervenţie;
    c) asigură relocarea exemplarului de urs în locaţiile de destinaţie indicate de Garda forestieră;
    d) extrage prin împuşcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenţie;
    e) asigură condiţii optime pentru exemplarele rămase orfane/rănite până la predarea acestora centrelor autorizate.

    1.8. Garda forestieră desfăşoară următoarele activităţi:
    a) pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale lista actualizată a gestionarilor fondurilor cinegetice, în scopul stabilirii competenţei teritoriale a acestora;
    b) se deplasează la faţa locului şi participă la intervenţie prin desfăşurarea de acţiuni menite a alunga/imobiliza/captura animalul;
    c) evaluează situaţia, atunci când ajunge prima la locul incidentului, şi comunică datele către ceilalţi membri ai echipei de intervenţie;
    d) în cazul acţiunilor de relocare, identifică posibilele locaţii de destinaţie şi asigură obţinerea acceptului gestionarului de fond cinegetic;
    e) extrage prin împuşcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenţie.

    1.9 Centrul de reabilitare/Entitatea autorizată sprijină cu personal de specialitate echipa de intervenţie prin preluarea, eliberarea/plasarea provizorie în custodie în cadrul centrelor de reabilitare/îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate, bolnave, rănite, până la reintroducerea în habitatele naturale de origine sau în sanctuare în care este posibilă deţinerea pe termen lung.

    2. Evaluarea comportamentului animalului sălbatic
    2.1. Comportamentul general oferă informaţii de bază referitoare la animal, de care se va ţine seama în cadrul evaluării finale, individuale, realizate cu ocazia intervenţiei rapide la faţa locului.

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Comportamentul general │Nivelul│
│ │de risc│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul a fost observat │redus │
│ocazional în intravilan. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul se retrage la │ │
│observarea oamenilor (50-100 │redus │
│m). │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul nu se retrage la │ │
│observarea oamenilor (50-100 │mediu │
│m). │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul surprins/alungat │mediu │
│lansează un atac fals. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul a fost observat │mediu │
│repetat în intravilan. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul nu este oprit de │ │
│măsurile de protecţie │mediu │
│existente. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul se hrăneşte cu │mediu │
│gunoaie în prezenţa oamenilor.│ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul nu se retrage când │mediu │
│este alungat. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul se află prins într-o │ │
│capcană neautorizată şi │mare │
│prezintă răni grave. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul intră în gospodării, │ │
│nu se retrage în prezenţa │mare │
│omului şi devine agresiv. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul surprins/alungat │mare │
│lansează un atac. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul devine agresiv în │ │
│urma rănirii sau a │mare │
│administrării substanţelor │ │
│tranchilizante. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul atacă omul în zona │mare │
│locuită. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Animalul atacă animale │mare │
│domestice în intravilan. │ │
└──────────────────────────────┴───────┘
    3. Niveluri de risc.
    3.1. La nivelul de risc redus
    Dacă în urma evaluării la faţa locului echipa de intervenţie constată că nivelul de risc este redus, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace, intervenţie prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, şi se vor lua următoarele măsuri:
    a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, poliţişti şi poliţişti locali, după caz;
    b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă, respectiv goane oarbe, semnale acustice şi luminoase, gloanţe de cauciuc, petarde, de către jandarmi şi personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz;
    c) în urma intervenţiei se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenţie şi rezultatele obţinute;
    d) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorităţii administraţiei publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.


    3.2. La nivelul de risc mediu
    Dacă în urma evaluării la faţa locului echipa de intervenţie constată că nivelul de risc este mediu, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace sau la tranchilizare şi relocare, intervenţii prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, şi se vor lua următoarele măsuri:
    a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, poliţişti şi poliţişti locali, după caz;
    b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă, respectiv goane oarbe, semnale acustice şi luminoase, gloanţe de cauciuc, petarde, de către jandarmi şi personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz;
    c) medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează la tranchilizarea exemplarului de urs;
    d) autoritatea locală şi gestionarul pun la dispoziţia echipei de intervenţie echipamentul specializat pentru marcarea şi transportul exemplarului tranchilizat;
    e) în urma intervenţiei se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenţie şi rezultatele obţinute;
    f) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorităţii publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.


    3.3. La nivel de risc mare
    Dacă în urma evaluării la faţa locului echipa de intervenţie constată că nivelul de risc este mare, se intervine prin metoda extragerii prin eutanasiere/împuşcare, intervenţie prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, şi se vor lua următoarele măsuri:
    a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, poliţişti şi poliţişti locali, după caz;
    b) medicul veterinar împuternicit procedează la tranchilizarea şi eutanasierea exemplarului, după caz;
    c) extragerea prin împuşcare de către personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz, a exemplarului de urs agresiv, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenţie;
    d) în urma intervenţiei se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenţie şi rezultatele obţinute;
    e) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorităţii publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.

    Decizia privind utilizarea uneia dintre metodele enumerate mai sus este luată de către conducătorul echipei de intervenţie prin raportare la nivelul de risc constatat la faţa locului.
    Decizia de intervenţie prin metoda extragerii prin eutanasiere sau împuşcare, după caz, trebuie luată gradual, cu respectarea condiţiei proporţionalităţii, în funcţie de circumstanţele concrete de la faţa locului.
    Având în vedere faptul că din echipa de intervenţie face parte şi un medic veterinar, prima opţiune pentru extragere este eutanasierea exemplarului de urs, dacă situaţia la faţa locului permite această procedură de intervenţie.
    Metoda de extragere prin împuşcare a exemplarului de urs este utilizată numai în cazurile în care exemplarul de urs prezintă un comportament agresiv sau se află într-o situaţie de natură a dezvolta un comportament agresiv, care poate pune în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora. De asemenea, metoda extragerii prin eutanasiere sau împuşcare se va utiliza şi în cazul în care metodele anterioare nu au dat rezultate, iar nivelul de risc se modifică din risc redus sau mediu în risc mare, precum şi în situaţia în care echipa de intervenţie ia decizia că exemplarul în cauză, ca urmare a eventualelor răni, dezvoltă un comportament agresiv care pune în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor.


    4. Procedura de intervenţie se realizează astfel:
    a) echipa de intervenţie, în urma solicitării, pregăteşte, potrivit responsabilităţilor ce rezultă din prezenta ordonanţă de urgenţă, echipamentul de intervenţie, respectiv autoutilitară specială, armă de tranchilizare, trusă de tranchilizare, trusă de prim ajutor pentru animale, targă de transport, laţ de imobilizare, trusă de autoapărare echipă asupra potenţialului atac al ursului;
    b) echipa de intervenţie intervine doar dacă zona este asigurată din punctul de vedere al siguranţei cetăţenilor, măsură realizată de către jandarmi, poliţişti şi poliţişti locali, după caz;
    c) în cazul în care animalul trebuie imobilizat prin tranchilizare - capturat - , scos din capcană ilegală - laţ -, medicul veterinar de liberă practică împuternicit apreciază greutatea ursului, stabileşte şi administrează exemplarului de urs substanţa tranchilizantă în vederea imobilizării animalului.

    5. Alte obligaţii şi responsabilităţi
    5.1. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin structurile subordonate, are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor locale şi structurilor de jandarmerie o listă completă şi actualizată cu datele de contact ale medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi şi ale persoanelor ce pot fi anunţate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariţia unui incident provocat de urşi.
    5.2. UAT are obligaţia de a pune la dispoziţia structurilor de jandarmerie şi direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor o listă completă şi actualizată cu datele de contact ale primarului/viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale desemnat în comitetul local de situaţii de urgenţă potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, date ce pot fi utilizate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariţia unui incident provocat de urşi, precum şi orice schimbare apărută.
    5.3. Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţilor locale şi structurilor de jandarmerie o listă completă şi actualizată cu datele de contact, date ce pot fi utilizate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariţia unui incident provocat de urşi, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale.


    ANEXA 3

    REGISTRUL NAŢIONAL
    al relocărilor/extragerilor prin împuşcare sau eutanasiere

┌─────┬───────────┬───┬────┬───┬───┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────────┬──────────┬────┬────┬──┬─────────────┬──────┬─────┐
│ │Echipa de │ │Nume│Nr.│ │Nr. │Nume FC │Nr. FC │GFC la │Sex │Starea │Stadiul de│ │ │ │Proces-verbal│X │Y │
│Judeţ│intervenţie│UAT│FC │FC │GFC│exemplare│la │la │relocare│specie│fiziologică│dezvoltare│Ziua│Luna│An│de ecarisare │(long)│(lat)│
│ │ │ │ │ │ │ │relocare│relocare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───┼────┼───┼───┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───┼────┼───┼───┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───┼────┼───┼───┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──┼─────────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴───┴────┴───┴───┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴────┴────┴──┴─────────────┴──────┴─────┘


    FC - fond cinegetic
    GFC - gestionar fond cinegetic
    X, Y - coordonate în sistemul de proiecţie naţional

    ANEXA 4

    RAPORT DE EVENIMENT
    al echipei de intervenţie constituit pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ......
    Data .....................Ora ..............
    Subsemnaţii:
    Reprezentant Jandarmerie ............................ Unitatea ............................
    Reprezentant UAT/CJ ..................................................................
    Localitatea .....................................................
    Judeţul ..........................................
    Personal tehnic ................. Gestionar .......................
    Medic veterinar împuternicit .........................
    Zona ............................................
    Personal Gardă forestieră (dacă este cazul) ..........................................
    Zona .................\u-3928? \u-3928? \u-3928?
    Modalitatea intervenţiei: ALUNGARE TRANCHILIZARE/RELOCARE EXTRAGERE
    Număr exemplare asupra cărora s-a intervenit: \u-3928?
    Locul extragerii/capturării: ..........................................................
    Aria naturală protejată (dacă este cazul) .......................................
    Stadiul de dezvoltare a exemplarului/lor (adult/tineret/pui): ........................
    Sexul: \u-3928? MASCUL \u-3928? FEMELĂ \u-3928? FEMELĂ CU PUI
    Vârsta estimată: Apreciere: \u-3928? ANI ….. Pe baza danturii (dacă este cazul) \u-3928? ANI
    Nivelul de risc evaluat conform anexei nr. II pct. 2.1
    Decizie la nivelul echipei de intervenţie conform art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ..........................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    Detalii/Descriere intervenţie
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    Starea exemplarului/lor după recoltare/capturare (viu/mort/rănit): ....................................

┌──────┬───┬────────┬───────┬────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬──────────┬───────────┐
│Vârsta│Sex│Greutate│Lungime│Lungime │Circumferinţă│Înălţime│Circumferinţă│Lungime │Lungime │
│ani │M/F│kg │cap mm │nas-baza│torace │greabăn │gât │talpă │talpă │
│ │ │ │ │cozii mm│mm │mm │mm │inferioară│posterioară│
├──────┼───┼────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴────────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴──────────┴───────────┘


    Serie/Nr. marcaj (dacă este cazul) …………………………………………….
    Coordonate stereo 70 la eliberare …………………………………………….
    Stocarea şi destinaţia exemplarului/lor (dacă este cazul)
    ..............................................................................................
    Alte relatări (dacă este cazul)
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    Semnături
    Personal Jandarmerie .............................
    Reprezentant UAT/CJ .............................
    Personal tehnic gestionar .........................
    Medic veterinar împuternicit ........................
    Persoana păgubită/apelant .........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016