Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 20 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1049 din 30 decembrie 2019
    Având în vedere prevederile Directivei UE 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1.814 (Directiva EU ETS) prin care statele membre pot utiliza o parte din veniturile obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite statelor membre,
    luând în considerare faptul că, la acest moment, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu conferă cadrul legal pentru utilizarea efectivă a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră conform prevederilor Directivei,
    având în vedere că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie electrică cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii şi consecinţele acestor creşteri de preţuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piaţa internă europeană şi afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,
    în acest sens, cunoscând că cel mai mare pericol pentru desfăşurarea activităţii companiilor electrointensive din România este riscul de relocare cauzat de emisiile indirecte de dioxid de carbon,
    în considerarea creşterii de 7 ori a costului emisiilor indirecte de dioxid de carbon din ultimii 2 ani, fapt ce nu putea fi previzionat, precum şi a iminentei creşteri a preţului inclusiv în anul 2020, ce amplifică exponenţial riscul de la relocare cu consecinţe sociale imediate şi grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe şi indirecte,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă generează urmări cu impact negativ major inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive româneşti,
    având în vedere faptul că inclusiv Comisia Europeană a recunoscut impactul pe care emisiile indirecte îl au asupra preţului energiei şi asupra competitivităţii industriei electrointensive din Europa, sens în care a permis statelor membre să ofere compensaţii pentru emisiile indirecte şi această compensare este deja aplicată de peste 10 state membre,
    în vederea stabilirii unor măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,
    ţinând cont de faptul că România este obligată să raporteze Comisiei Europene modul de utilizare a veniturilor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, în temeiul Directivei 2003/87/CE, a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autorităţile competente responsabile pentru utilizarea veniturilor obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul finanţării proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4), art. 10 alin. (3), respectiv art. 10a alin. (6) din directivă sunt: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Administraţia Fondului pentru Mediu şi Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri."

    2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Autoritatea competentă responsabilă pentru utilizarea veniturilor obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri."

    3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Destinaţia contravalorii în lei a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:
    a) 29% din suma brută se virează de către gestionarul contului la bugetul de stat, într-un cont distinct, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar;
    b) 50% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării proiectelor prevăzute la alin. (1^1), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu;
    c) 15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, dar nu mai mult de 331 milioane de euro;
    d) 6% din suma brută se face venit la Fondul de mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru proiecte de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri."

    4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 10 alin. (1) lit. c).
    (2) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (1) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.
    (3) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (1) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
    (4) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (3) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1) şi (2), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie prin prezenta ordonanţă de urgenţă o schemă de ajutor de stat având ca scop sprijinirea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în unul din sectoarele sau subsectoarele prevăzute în anexa nr. 1, expuse unor riscuri semnificative de relocare, ca urmare a transferării costului emisiilor de dioxid de carbon în preţul energiei electrice.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat în scopul prevăzut la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (3) lit. c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi a prevederilor Comunicării Comisiei Europene nr. SWD (2012) 131 final, ce instituie Orientările privind măsurile de ajutor de stat ce pot fi acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012, denumită în continuare Orientările ETS.
    (3) Ajutorul de stat se acordă sub formă de subvenţii directe beneficiarilor, în conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri are calitatea de furnizor şi de autoritate responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat.
    (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi afişat pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se desemnează direcţia responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia.

    ART. III
    (1) Durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat este aferentă perioadei 2019-2021, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Plata ajutorului de stat în baza prezentei scheme se realizează pentru emisiile indirecte aferente anilor 2018-2020.
    (3) Ajutoarele de stat se acordă beneficiarilor, cu respectarea prevederilor europene în materie şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, prin alocări de la bugetul constituit din sumele virate potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Schema de ajutor de stat va avea un buget total de 331 milioane euro.
    (5) Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă este de 170.

    ART. IV
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele/subsectoarele indicate în anexa nr. 1 şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. VI din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Sectoarele eligibile sunt cele enumerate în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. V
    (1) Ajutorul de stat se acordă în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat sub forma unei alocări financiare nerambursabile.
    (2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat astfel acordat va reprezenta 80% pentru costurile eligibile suportate în anul 2018 şi 75% pentru costurile eligibile suportate în anii 2019 şi 2020.
    (3) Valoarea ajutorului de stat ce poate fi acordat va fi determinată conform următoarei formule de calcul:
    a) în cazul în care valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul care va fi plătit în cazul fiecărei instalaţii pentru costurile suportate în anul t este egal cu: A_maxt = Ai_t x C_t x P_t-1 x E x BO
    În această formulă:
    1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracţie (80% pentru costurile suportate în anul 2018 şi 75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020);
    2. C_t este factorul de emisie de CO_2 (tCO_2/MWh) aplicabil (în anul t) şi nu va depăşi niciodată factorul maxim regional de emisie de CO_2 precum este definit în anexa nr. 2;
    3. P_t-1 este preţul EUA la termen în anul t-1 (Euro/tCO_2);
    4. E este valoarea de referinţă aplicabilă privind eficienţa consumului de energie electrică specifică produsului conform anexei nr. 3; şi
    5. BO este producţia de referinţă calculată conform anexei nr. 2;


    b) în cazul în care valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică nu se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul maxim care poate fi plătit în cazul fiecărei instalaţii pentru costurile suportate în anul t este egal cu: A_maxt = Ai_t x C_t x P_t-1 x EF x BEC.
    În această formulă:
    1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracţie (80% pentru costurile suportate în anul 2018 şi 75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020);
    2. C_t este factorul de emisie de CO_2 (t CO_2/MWh) aplicabil (în anul t) şi nu va depăşi niciodată factorul maxim regional de emisie de CO_2 precum este definit în anexa nr. 2;
    3. P_t-1 este preţul EUA la termen în anul t-1 (Euro/tCO_2);
    4. EF este valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică specific instalaţiei; şi
    5. BEC este consumul de energie electrică de referinţă (MWh) calculat conform anexei nr. 2.    (4) În cazul în care o instalaţie fabrică produse pentru care se aplică o valoare de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică şi produse pentru care se aplică valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, consumul de energie electrică pentru fiecare produs trebuie repartizat în funcţie de tonajul respectiv al producţiei pentru fiecare produs.
    (5) În cazul în care o instalaţie fabrică atât produse care sunt eligibile pentru ajutor - produse care se încadrează în sectoarele sau subsectoarele eligibile enumerate în anexa nr. 1, cât şi produse care nu sunt eligibile pentru ajutor, ajutorul maxim care poate fi plătit se calculează numai pentru produsele care sunt eligibile pentru ajutor.
    (6) Ajutorul va fi plătit beneficiarului în anul în care au fost suportate costurile sau în anul următor celui în care au fost suportate costurile, adică în anul t + 1.
    (7) În cazul în care ajutorul este plătit în anul în care sunt suportate costurile, plata se ajustează prin mecanismul ex post de ajustare a plăţii prevăzut la art. VIII din prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel încât orice plată excedentară a ajutorului va fi rambursată înainte de data de 1 iulie a anului următor.
    (8) Ajutorul de stat acordat conform prezentei scheme nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE sau cu alte forme de finanţare din partea Uniunii Europene în cazul în care o asemenea suprapunere are drept rezultat o intensitate a ajutorului mai mare decât cea prevăzută în Orientările ETS.

    ART. VI
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;
    c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului;
    d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    e) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul punctului 2.2 din Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
    f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) pe durata de valabilitate a acordului de finanţare, menţin activitatea în România şi eventualele disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor efectivi din luna anterioară depunerii cererii de finanţare.

    (2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare.

    ART. VII
    (1) Ajutorul de stat se acordă pentru costurile eligibile aferente perioadei 2018-2020 după notificarea şi autorizarea schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi în condiţiile prevăzute de decizia Comisiei Europene.
    (2) Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a depus la autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat o cerere în acest scop, denumită cerere de acord de finanţare, şi dacă Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a confirmat ulterior încadrarea beneficiarului în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă.
    (3) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri publică invitaţia adresată beneficiarilor de a depune cereri pentru obţinerea subvenţiei directe reglementate prin prezenta schemă de ajutor de stat pentru anii 2018 şi 2019 în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar pentru anul 2020 în termen de 10 zile de la data stabilirii, în condiţiile legii, a bugetului anual al prezentei scheme de ajutor de stat, dar nu mai târziu de 31 martie al anului 2020.
    (4) În scopul evaluării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, beneficiarii potenţiali înregistrează solicitări privind obţinerea subvenţiei directe pentru primul an de aplicare a prezentei scheme, începând cu data comunicării invitaţiei prevăzută la alin. (3), urmând ca decizia furnizorului şi acordarea ajutorului de stat să fie luată ulterior aprobării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare a ajutorului de stat.
    (5) În aplicarea prevederilor alin. (4), solicitantul transmite Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri o cerere de emitere a acordului de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (6) Pentru primul an de aplicare a schemei de ajutor de stat, în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii de către Comisia Europeană a Deciziei de autorizare a ajutorului de stat, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va solicita celor care au depus cereri potrivit prevederilor alin. (4) transmiterea documentelor prevăzute la alin. (7) lit. a)-e).
    (7) În vederea obţinerii acordului de finanţare, solicitantul transmite Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri o cerere de emitere a acordului de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;
    b) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
    c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
    d) documentele justificative aferente anului calendaristic pentru care se acordă ajutorul de stat din care să rezulte:
    (i) volumul de producţie exprimată în tone pe an şi stabilit potrivit anexei nr. 2;
    (ii) valoarea medie a certificatelor ETS folosită în calculaţia de costuri indirecte, calculată potrivit anexei nr. 2;
    (iii) cantitatea de energie achiziţionată şi consumată în anul în care se acordă ajutorul, pe baza facturilor de achiziţie de energie electrică şi/sau distribuţie/transport;

    e) documente care să ateste numărul efectiv al salariaţilor la momentul depunerii cererii de emitere a acordului de finanţare.

    (8) În vederea emiterii acordului de finanţare, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, verifică eligibilitatea solicitanţilor şi încadrarea în unul dintre sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat, în baza domeniului principal sau/şi domeniului secundar de activitate menţionat(e) în certificatul constatator prezentat conform alin. (7) lit. a), şi determină valoarea ajutorului de stat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (9) Cererea de acord de finanţare se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.
    (10) Cererea de acord de finanţare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, menţionându-se pe plic „Schema de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele considerate a fi expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice“.
    (11) Cererea de acord de finanţare este înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii.
    (12) Înregistrarea cererilor de acord de finanţare începe după data intrării în vigoare a ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri prevăzut la art. II alin. (5).
    (13) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizează procesul de evaluare a cererii de acord de finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data de la care dosarul este considerat complet conform prevederilor prezentei scheme.
    (14) În urma procesului de evaluare a cererii de acord de finanţare, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    a) acordul de finanţare, în maximum 30 de zile de la data de la care dosarul se consideră complet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare;
    b) o înştiinţare prin care se precizează că cererea de finanţare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau că există neconcordanţe între informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord de finanţare curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării;
    c) o scrisoare de respingere a cererii de acord de finanţare în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau a expirat perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în care se pot emite acorduri de finanţare.


    ART. VIII
    (1) În conformitate cu cerinţele de monitorizare prevăzute în paragraful 5.3 din Orientările ETS, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri verifică anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor impuse de reglementările Uniunii Europene şi cele naţionale în vigoare, precum şi de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi monitorizează schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă în baza documentaţiei depuse anual de către beneficiar.
    (2) Dacă în cursul monitorizării se constată:
    a) înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat faţă de limitele prevăzute la art. V, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ia măsurile necesare pentru ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului;
    b) că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri notifică beneficiarul asupra încetării acordului de finanţare şi ia măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii.

    (3) Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă determină aplicarea de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat conform reglementărilor europene şi naţionale.
    (4) Recuperarea ajutorului de stat se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedurilor de recuperare elaborate de furnizorul ajutorului de stat.
    (5) În fiecare an, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, rapoarte anuale cu privire la ajutorul plătit în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 94/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE. În plus, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri include informaţiile enumerate la cap. 5 pct. 5.1 teza 49 din Orientările ETS în rapoartele sale către Comisia Europeană.
    (6) În conformitate cu cerinţele de transparenţă prevăzute la pct. 5.2 din Orientările ETS, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va publica textul complet al schemei de ajutor de stat, în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, pe internet pentru ca statele membre, operatorii economici, părţile interesate şi Comisia Europeană să aibă acces facil la textul complet al tuturor schemelor de ajutor de mediu aplicabile.

    ART. IX
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat, păstrează, pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ajutorului, înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate potrivit prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. X
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 20 decembrie 2019.
    Nr. 81.
    ANEXA 1

    LISTA
    sectoarelor şi subsectoarelor eligibile în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă
    considerate ex ante ca fiind expuse unui risc important de relocare
    a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a costurilor emisiilor indirecte
    În scopul prezentei ordonanţe de urgenţă, o instalaţie deţinută de beneficiarul ajutorului poate primi ajutor de stat pentru costurile cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice numai dacă îşi desfăşoară activitatea în unul dintre sectoarele sau subsectoarele de mai jos. Niciun alt sector sau subsector nu va fi considerat eligibil pentru un astfel de ajutor de stat.

┌───┬───────────────────┬────────┬─────┐
│ │ │ │Cod │
│Nr.│Descriere │Cod CAEN│CAEN │
│ │ │ │Rev. │
│ │ │ │2 │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│1 │Producţia de │27.42 │24.42│
│ │aluminiu │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Extracţia │ │ │
│ │mineralelor pentru │ │ │
│2 │industria chimică │14.30 │08.91│
│ │şi a │ │ │
│ │îngrăşămintelor │ │ │
│ │naturale │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │
│3 │produse chimice │24.13 │20.13│
│ │anorganice │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│4 │Producţia de plumb,│27.43 │24.43│
│ │zinc şi cositor │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Fabricarea │ │ │
│5 │articolelor de │18.10 │14.11│
│ │îmbrăcăminte din │ │ │
│ │piele │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Producţia de metale│ │ │
│ │feroase sub forme │ │ │
│6 │primare şi de │27.10 │24.10│
│ │feroaliaje, │ │ │
│ │inclusiv ţevi de │ │ │
│ │oţel fără sudură │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│7 │Fabricarea hârtiei │21.12 │17.12│
│ │şi a cartonului │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Fabricarea │ │ │
│8 │îngrăşămintelor şi │24.15 │20.15│
│ │a produselor │ │ │
│ │azotoase │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│9 │Producţia de cupru │27.44 │24.44│
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │
│10 │produse chimice │24.14 │19.10│
│ │organice de bază │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│11 │Filarea fibrelor │17.11 │13.10│
│ │tip bumbac │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Fabricarea fibrelor│ │ │
│12 │sintetice şi │24.70 │20.60│
│ │artificiale │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Extracţia │ │ │
│13 │minereurilor │13.10 │07.10│
│ │feroase │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Următoarele │ │ │
│ │subsectoare din │ │ │
│ │cadrul sectorului │ │ │
│ │Fabricarea │ │ │
│ │materialelor │ │ │
│ │plastice în forme │ │ │
│ │primare (2416, Cod │ │ │
│ │CAEN Rev. 2 - │ │ │
│ │2016): │24161039│ │
│ │Polietilena de │24161035│ │
│14 │joasă densitate │24161050│ │
│ │(LDPE) │24165130│ │
│ │Polietilena lineară│24163010│ │
│ │de joasă densitate │24164040│ │
│ │(LLDPE) │ │ │
│ │Polietilena de │ │ │
│ │înaltă densitate │ │ │
│ │(HDPE) │ │ │
│ │Polipropilenă (PP) │ │ │
│ │Clorură de │ │ │
│ │polivinil (PVC) │ │ │
│ │Policarbonat (PC) │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼─────┤
│ │Următorul subsector│ │ │
│ │din cadrul │ │ │
│ │sectorului │ │ │
│15 │fabricării │21111400│ │
│ │celulozei (2111, │ │ │
│ │Cod CAEN Rev. 2 - │ │ │
│ │1711): Pastă │ │ │
│ │mecanică │ │ │
└───┴───────────────────┴────────┴─────┘    ANEXA 2

    DEFINIŢII ŞI MOD DE CALCUL
    Diverşi parametri care se utilizează în formulele de calcul pentru stabilirea compensaţiilor ce se acordă
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) administratorul/autoritatea care acordă ajutorul de stat - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    b) ajutorul de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile de la art. 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    c) anul de decontare - oricare dintre anii calendaristici între 2018 până în 2020 pentru care se acordă ajutorul;
    d) beneficiarul ajutorului de stat - o întreprindere care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. VI din prezenta ordonanţă de urgenţă şi care primeşte ajutorul de stat;
    e) consumul de energie electrică de referinţă (exprimat în MWh) - consumul mediu anual de energie electrică în cadrul instalaţiei (inclusiv consumul de energie electrică pentru fabricarea produselor externalizate eligibile pentru ajutorul de stat) în cursul perioadei de referinţă 2011-2017. Pentru calcularea consumului de energie electrică de referinţă, cu respectarea Orientărilor, se aplică următoarele reguli:
    (i) pentru instalaţiile care s-au aflat în funcţiune în fiecare an pe întreaga perioadă de referinţă cuprinsă între 2011 şi 2017, consumul de energie electrică de referinţă este consumul mediu de energie electrică al instalaţiei în perioada de referinţă, anul calendaristic cu volumul cel mai scăzut excluzânduse din această perioadă de referinţă de şapte ani;
    (ii) dacă în intervalul de timp 2011-2017 instalaţia nu s-a aflat în funcţiune timp de cel puţin un an, consumul de energie electrică de referinţă va fi definit drept consumul de energie electrică anual până când vor exista patru ani de funcţionare înregistraţi ai instalaţiei respective, iar ulterior consumul de energie electrică de referinţă va fi media consumurilor de energie electrică înregistrate în cei patru ani anteriori acestei perioade din care este exclus anul calendaristic cu cel mai mic consum;
    (iii) în cazul în care, în perioada în care se acordă ajutorul, capacitatea de producţie dintr-o instalaţie este extinsă semnificativ, consumul de energie electrică de referinţă va fi majorat începând cu anul de decontare ulterior anului în care a avut loc extinderea semnificativă a producţiei, proporţional cu extinderea respectivă a capacităţii;
    (iv) în cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de consum de energie electrică cu 50% până la 75% în comparaţie cu consumul de energie electrică de referinţă, consumul de energie electrică de referinţă pentru anul respectiv de decontare luat în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 50%, iar în cazul unei scăderi a nivelului de consum de energie electrică cu 75% până la 90%, consumul de energie electrică de referinţă pentru anul respectiv de decontare luat în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. În cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de consum de energie electrică cu cel puţin 90% în comparaţie cu consumul de energie electrică de referinţă, instalaţia nu va primi niciun ajutor în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;

    f) costuri eligibile - costurile suportate de către beneficiar în anul de decontare ca urmare a reflectării în preţul energiei a costurilor aferente emisiilor de gaze de seră, determinate, după caz, ca produs între (i) factorul de emisii de CO_2, preţul EUA la termen, producţia relevantă şi valoarea de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică sau (ii) factorul de emisii de CO_2, preţul EUA la termen, consumul de energie electrică relevant şi valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică;
    g) cotă a Uniunii Europene (EUA/EUAA) - un certificat transferabil pentru emiterea unei tone de echivalent dioxid de carbon într-o anumită perioadă;
    h) extindere semnificativă a capacităţii - creştere a capacităţii instalate iniţiale a unei instalaţii, care produce toate consecinţele următoare:
    • au loc una sau mai multe modificări fizice identificabile, care privesc configuraţia tehnică şi funcţionarea acesteia, altele decât simpla înlocuire a unei linii de producţie existente; şi
    • instalaţia poate funcţiona la o capacitate cu cel puţin 10% mai mare decât capacitatea instalată iniţială a instalaţiei înainte de modificare, acesta fiind rezultatul unei investiţii în active corporale (sau al unei serii de investiţii progresive în active corporale).
    Pentru ca o extindere semnificativă a capacităţii să determine o majorare a ajutorului în conformitate cu prevederile lit. e), instalaţia trebuie să furnizeze administratorului/autorităţii care acordă ajutorul de stat dovezi care să demonstreze că au fost îndeplinite criteriile pentru o extindere semnificativă a capacităţii şi că această extindere a fost evaluată ca fiind satisfăcătoare de către un verificator/expert independent. Verificarea priveşte fiabilitatea, credibilitatea şi acurateţea datelor furnizate de instalaţie şi are ca rezultat un aviz de verificare, în care se precizează cu o asigurare rezonabilă că datele transmise nu conţin erori semnificative;

    i) factorul de emisie de dioxid de carbon - intensitatea maximă specifică a dioxidului de carbon pentru România, stabilită în conformitate cu anexa IV din Orientările ETS privind ajutoarele la valoarea de 1,10 t CO_2/MWh;
    j) instalaţie - orice unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi, din sectoarele/ subsectoarele aferente anexei nr. 3, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament şi care pot genera emisii de gaze cu efect de seră;
    k) intensitatea ajutorului - valoarea totală a ajutorului exprimată ca procentaj din costurile eligibile, fiind luate în considerare costurile înregistrate înaintea oricărei deduceri de impozite sau alte taxe; intensitatea ajutorului din 2018 până în 2020 este prevăzută la art. V alin. (2) din cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă;
    l) Orientările privind ajutoarele - comunicarea Comisiei „Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012“, nr. 2012/C 158/04;
    m) preţul EUA la termen, exprimat în EUR, înseamnă media simplă a preţurilor zilnice EUA la termen de un an (preţurile ofertei de închidere) pentru livrarea în luna decembrie a anului pentru care se acordă ajutorul, astfel cum se observă la o anumită bursă de certificate de dioxid de carbon din UE de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului anterior anului pentru care se acordă ajutorul. De exemplu, pentru ajutorul acordat pe 2018, este media simplă a preţurilor ofertei de închidere EUA pentru decembrie 2018 observate de la 1 ianuarie 2017 la 31 decembrie 2017 la o anumită bursă de certificate de dioxid de carbon din UE;
    n) producţia de referinţă - exprimată în tone pe an, înseamnă producţia medie anuală realizată în cadrul instalaţiei în perioada de referinţă 2011-2017; Pentru calcularea producţiei de referinţă se aplică următoarele reguli:
    (i) pentru instalaţiile care s-au aflat în funcţiune în fiecare an pe întreaga perioadă de referinţă cuprinsă între 2011 şi 2017, producţia de referinţă este volumul mediu al producţiei instalaţiei în perioada de referinţă, anul calendaristic cu volumul cel mai scăzut excluzându-se din această perioadă de referinţă de şapte ani;
    (ii) dacă în intervalul de timp 2011-2017 instalaţia nu s-a aflat în funcţiune timp de cel puţin un an, producţia de referinţă va fi definită ca producţia anuală până când vor exista patru ani de funcţionare înregistraţi ai instalaţiei respective, iar ulterior producţia de referinţă va fi media producţiilor înregistrate în cei patru ani anteriori acestei perioade din care este exclus anul calendaristic cu cel mai mic volum de producţie;
    (iii) în cazul în care, în perioada în care se acordă ajutorul, capacitatea de producţie dintr-o instalaţie este extinsă semnificativ în sensul art. 4 (h) de mai sus, producţia de referinţă va fi majorată începând cu anul de decontare ulterior anului în care a avut loc extinderea semnificativă a producţiei, proporţional cu extinderea respectivă a capacităţii;
    (iv) în cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de producţie cu 50% până la 75% în comparaţie cu producţia de referinţă, producţia de referinţă pentru anul respectiv de decontare luată în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 50%, iar în cazul unei scăderi a nivelului de producţie cu 75% până la 90%, producţia de referinţă pentru anul respectiv de decontare luată în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. În cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de producţie cu cel puţin 90% în comparaţie cu producţia de referinţă, instalaţia nu va primi niciun ajutor în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;

    o) valoare alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică - conform Comunicării Comisiei 2012/C 387/06, reprezintă 80% din consumul de energie electrică de referinţă. Această valoare corespunde efortului mediu de reducere impus de aplicarea valorilor de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică (consumul de energie electrică de referinţă/consumul de energie electrică ex ante). Aceasta se aplică tuturor produselor şi procedeelor care intră sub incidenţa sectoarelor sau subsectoarelor eligibile, dar care nu sunt reglementate de valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică stabilite în anexa nr. 3;
    p) valoarea de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică (exprimată în MWh/tonă de producţie şi definită la nivel Prodcom 8) - consumul de energie electrică specific produsului per tona de producţie realizată prin metodele de producţie cele mai eficiente din punct de vedere energetic pentru produsul vizat. Pentru produsele din cadrul sectoarelor eligibile pentru care Decizia 2011/278/UE a Comisiei a instituit interschimbabilitatea combustibilului şi energiei electrice, valoarea de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică se stabileşte în limitele aceluiaşi sistem, luând în considerare doar partea reprezentată de energia electrică. Valorile de referinţă corespunzătoare privind eficienţa consumului de energie electrică pentru produsele care fac parte din sectoarele şi subsectoarele eligibile au fost publicate prin „Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicării Comisiei «Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după anul 2012» nr. 2012/C 387/06“ şi sunt prezentate în anexa nr. 3.


    ANEXA 3

    VALORI DE REFERINŢĂ
    privind eficienţa consumului de energie electrică pentru produsele cu coduri NACE
    din anexa II conform ghidului Comisiei Europene 2012/C387/06

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │Valoare │ │ │ │Procesele │Codul │ │
│NACE│Produs de │de │Unitate de │Unitate de │Definiţia │acoperite de │Prodcom │Descriere │
│4 │referinţă │referinţă│referinţă │producţie │produsului │produsul de │relevant │ │
│ │ │ │ │ │ │referinţă │(Rev. 1.1)│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aluminiul lichid │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nealiat, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neprelucrat, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultat din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │electroliză, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unităţile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │control al │ │ │
│ │ │ │ │ │ │poluării, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │auxiliare şi hala│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de turnare. Pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │lângă definiţiile│ │ │
│ │ │ │ │ │ │produsului din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Decizia 2011/278/│ │ │
│ │ │ │ │ │ │UE, se include şi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │atelierul de │ │Aluminiu sub │
│ │ │ │MWh/t │ │Aluminiu lichid │producţie a │ │formă brută, │
│ │ │ │produs │Tonă de aluminiu │nealiat, │anozilor (anozi │ │nealiat │
│2742│Aluminiu │14,256 │(consum în │lichid nealiat, │neprelucrat, │pre-arşi). În │27421130 │(exceptând │
│ │primar │ │curent │neprelucrat │rezultat din │cazul în care │ │aluminiul sub │
│ │ │ │alternativ)│ │electroliză │sunt furnizaţi │ │formă de pulbere│
│ │ │ │ │ │ │anozi dintr-un │ │şi de solzi) │
│ │ │ │ │ │ │atelier de sine │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stătător din │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Europa, acest │ │ │
│ │ │ │ │ │ │atelier nu ar │ │ │
│ │ │ │ │ │ │trebui să │ │ │
│ │ │ │ │ │ │beneficieze de o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │compensaţie, dat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fiind că a fost │ │ │
│ │ │ │ │ │ │deja inclus în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │suma de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │referinţă. În │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cazul în care │ │ │
│ │ │ │ │ │ │anozii sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │ │produşi în afara │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Europei, poate fi│ │ │
│ │ │ │ │ │ │aplicată o │ │ │
│ │ │ │ │ │ │corecţie. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Aliaje primare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de aluminiu brut│
│ │ │ │ │ │ │ │27421153 │(exceptând │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aluminiul sub │
│ │ │ │ │ │ │ │ │formă de pulbere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi de solzi) │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │Oxid de aluminiu│
│ │Alumină │ │MWh/t │ │ │legate direct sau│ │(exceptând │
│2742│(rafinare) │0,225 │produs │Tonă de alumină │ │indirect de │27421200 │corindonul │
│ │ │ │ │ │ │producţia de │ │artificial) │
│ │ │ │ │ │ │alumină │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Metalurgia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │secundară, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │instalaţiile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │preîncălzire a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │materialelor │ │ │
│ │Oţel de │ │ │ │ │refractare, │ │Oţel nealiat │
│ │convertizor│ │MWh/t │Tonă de oţel brut│ │instalaţiile │ │produs prin alte│
│2710│obţinut cu │0,036 │produs │(turnat) │ │auxiliare (în │2710T122 │procedee decât │
│ │insuflare │ │ │ │ │special de │ │în furnale │
│ │de oxigen │ │ │ │ │desprăfuire) şi │ │electrice │
│ │ │ │ │ │ │instalaţiile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │turnare până la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tăierea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │produselor de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │oţel brut │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oţel aliat, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │altul decât │
│ │ │ │ │ │ │ │ │oţelul │
│ │ │ │ │ │ │ │2710T132 │inoxidabil, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produs prin alte│
│ │ │ │ │ │ │ │ │procedee decât │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în furnale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │ │ │ │indirect de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unităţile de │ │ │
│ │ │ │ │ │Oţel cu conţinut│proces: │ │ │
│ │ │ │ │ │mai mic de 8% de│- cuptorul │ │ │
│ │ │ │ │ │elemente de │electric cu arc; │ │ │
│ │ │ │ │ │aliere metalice │- metalurgia │ │ │
│ │ │ │ │ │şi cu un │secundară; │ │ │
│ │ │ │ │ │conţinut de │- turnarea şi │ │ │
│ │ │ │ │Tonă de oţel brut│oligoelemente de│tăierea; │ │ │
│ │Oţel carbon│ │ │de fuziune │un nivel care │- unitatea de │ │Oţel brut: oţel │
│2710│de cuptor │0,283 │tCO_2/t │secundară │limitează │postcombustie; │2710T121 │nealiat produs │
│ │electric cu│ │produs │(instalaţie de │utilizarea la │- unitatea de │ │în furnale │
│ │arc │ │ │turnare) │acele aplicaţii │desprăfuire; │ │electrice │
│ │ │ │ │ │pentru care nu │- posturile de │ │ │
│ │ │ │ │ │sunt necesare o │încălzire a │ │ │
│ │ │ │ │ │calitate a │cuvelor; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafeţei şi o │- posturile de │ │ │
│ │ │ │ │ │procesabilitate │preîncălzire a │ │ │
│ │ │ │ │ │înalte │lingourilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │turnate; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- uscarea; şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- preîncălzirea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fierului vechi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sunt incluse. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oţel brut: oţel │
│ │ │(Pe baza │ │ │ │ │ │aliat, altul │
│ │ │mediei │ │ │ │ │ │decât oţelul │
│ │ │celor mai│ │ │ │ │2710T131 │inoxidabil, │
│ │ │bune 10%)│ │ │ │ │ │produs în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │furnale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oţel brut: oţel │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inoxidabil şi │
│ │ │ │ │ │ │ │2710T141 │termorezistent, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produs în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │furnale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │ │ │ │indirect de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unităţile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │proces: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- cuptorul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │electric cu arc; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- metalurgia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │secundară; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- turnarea şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tăierea; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- unitatea de │ │ │
│ │ │ │ │ │Oţel cu conţinut│postcombustie; │ │ │
│ │ │ │ │ │de elemente de │- unitatea de │ │ │
│ │ │ │ │ │aliere metalice │desprăfuire; │ │ │
│ │Oţel înalt │ │ │ │mai mare sau │- posturile de │ │ │
│ │aliat de │ │ │ │egal cu 8 % sau │încălzire a │ │Oţel brut: oţel │
│2710│cuptor │0,352 │tCO_2/t │Tonă de oţel brut│supus unor │cuvelor; │2710T121 │nealiat produs │
│ │electric cu│ │produs │înalt aliat │cerinţe │- posturile de │ │în furnale │
│ │arc │ │ │ │riguroase în │preîncălzire a │ │electrice │
│ │ │ │ │ │materie de │lingourilor │ │ │
│ │ │ │ │ │calitate a │turnate; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafeţei şi de│- groapa de │ │ │
│ │ │ │ │ │prelucrabilitate│răcire lentă; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- uscarea; şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- preîncălzirea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fierului vechi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sunt incluse. Nu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sunt incluse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unităţile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │proces: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │convertizorul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │FeCr şi stocarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │criogenică a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │gazelor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │industriale. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oţel brut: oţel │
│ │ │(Pe baza │ │ │ │ │ │aliat, altul │
│ │ │mediei │ │ │ │ │ │decât oţelul │
│ │ │celor mai│ │ │ │ │2710T131 │inoxidabil, │
│ │ │bune 10%)│ │ │ │ │ │produs în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │furnale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Oţel brut: oţel │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inoxidabil şi │
│ │ │ │ │ │ │ │2710T141 │termorezistent, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produs în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │furnale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct de │ │ │
│ │ │ │MWh/t │Tonă de FeSi-75 │ │funcţionarea │27102020/ │Ferosiliciu cu │
│2710│FeSi │8,540 │produs │final │FeSi-75 │furnalelor │24101230 │un conţinut de │
│ │ │ │ │ │ │Dispozitivele │ │siliciu de 75% │
│ │ │ │ │ │ │auxiliare nu sunt│ │ │
│ │ │ │ │ │ │incluse. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │Tonă de FeMn cu │FeMn cu conţinut│legate direct de │ │Feromangan (în │
│2710│FeMn HC │2,760 │MWh/t │conţinut ridicat │ridicat de │furnale │27102010 │conformitate cu │
│ │ │ │produs │de carbon │carbon │Procesele │ │BREF) │
│ │ │ │ │ │ │auxiliare nu sunt│ │ │
│ │ │ │ │ │ │incluse. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Silicomangan cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conţinut diferit│ │ │ │
│ │ │ │ │ │de carbon, │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │inclusiv SiMn, │legate direct de │ │ │
│ │ │ │MWh/t │Tonă de SiMn │SiMn cu un │funcţionarea │ │Silicomangan, cu│
│2710│SiMn │3,850 │produs │final │conţinut de │furnalelor │27102030 │excepţia FeSiMn │
│ │ │ │ │ │carbon scăzut, │Procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │SiMn cu un │auxiliare nu sunt│ │ │
│ │ │ │ │ │conţinut de │incluse. │ │ │
│ │ │ │ │ │carbon foarte │ │ │ │
│ │ │ │ │ │scăzut │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │ │ │ │indirect de │ │ │
│ │ │ │MWh/t │ │ │unitatea de │ │ │
│2413│Cl2 │2,461 │produs │Tonă de clor │Clor │electroliză, │24131111 │Clor │
│ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │ │ │ │dispozitivele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │auxiliare, precum│ │ │
│ │ │ │ │ │ │motoarele │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct de │ │Siliciu cu un │
│2413│Si metal │11,870 │MWh/t │Tonă de Si metal │Siliciu cu un │furnale. │24131155 │conţinut de │
│ │ │ │produs │ │grad 90-99,99% │Procesele │ │siliciu < 99,99%│
│ │ │ │ │ │ │auxiliare nu sunt│ │din greutate │
│ │ │ │ │ │ │incluse. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │Siliciu cu un │
│13 │Polisiliciu│60,000 │MWh/t │Tonă de Si metal │Siliciu cu un │indirect de │24131153 │conţinut de │
│ │ultrapur │ │produs │ultrapur │grad > 99,99% │furnal, inclusiv │ │siliciu ≥ 99,99 │
│ │ │ │ │ │ │dispozitivele │ │% din greutate │
│ │ │ │ │ │ │auxiliare │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │Carburi, fie că │
│2413│SiC │6,200 │MWh/t │Tonă de SiC 100% │Carbură de │indirect de │24135450 │sunt sau nu │
│ │ │ │produs │ │siliciu 100% pur│furnal, inclusiv │ │definite chimic │
│ │ │ │ │ │ │dispozitivele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │auxiliare │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sunt incluse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │Amestec de │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │ │ │produse chimice │indirect de │ │ │
│ │ │ │ │ │cu valoare │producţia de │ │ │
│ │ │ │ │ │înaltă (HVC), │produse chimice │ │ │
│ │ │ │ │ │exprimat ca masă│cu valoare înaltă│ │ │
│ │ │ │ │ │totală de │ca produse │ │ │
│ │ │ │ │ │acetilenă, │purificate sau │ │ │
│ │ │ │ │ │etilenă, │intermediare, cu │ │ │
│ │ │ │ │ │propilenă, │conţinutul │ │ │
│ │ │ │ │ │butadienă, │concentrat din │ │ │
│ │ │ │ │ │benzen şi │HVC respective │ │ │
│ │ │ │ │ │hidrogen, │care corespunde │ │ │
│ │ │ │ │ │exceptând HVC │formei │ │ │
│ │ │ │ │ │obţinute din │comercializabile │ │ │
│ │ │ │ │Tonă de produs │componente de │cu cea mai slabă │ │ │
│ │ │ │ │chimic cu valoare│alimentare │calitate │ │ │
│ │ │ │ │înaltă (high │suplimentare │(hidrocarburi C4 │Mai multe │ │
│ │Produse │ │ │value chemical, │(hidrogen, │brute, benzină de│coduri │ │
│2414│chimice cu │0,702 │tCO_2/t │HVC) (tonă de │etilenă, alte │piroliză │Prodcom - │ │
│ │valoare │ │produs │acetilenă, │HVC), cu un │nehidrogenată), │în cadrul │ │
│ │înaltă │ │ │etilenă, │conţinut de │exceptând │NACE 2414 │ │
│ │ │ │ │propilenă, │etilenă al │extracţia │ │ │
│ │ │ │ │butadienă, benzen│amestecului │hidrocarburilor │ │ │
│ │ │ │ │şi hidrogen) │total de produse│C4 (uzina de │ │ │
│ │ │ │ │ │de cel puţin 30%│butadienă), │ │ │
│ │ │ │ │ │în greutate şi │hidrogenarea │ │ │
│ │ │ │ │ │un conţinut de │hidrocarburilor │ │ │
│ │ │ │ │ │HVC, gaz │C4, hidrotratarea│ │ │
│ │ │ │ │ │combustibil, │benzinei de │ │ │
│ │ │ │ │ │butene şi │piroliză şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hidrocarburi │extracţia │ │ │
│ │ │ │ │ │lichide luate │compuşilor │ │ │
│ │ │ │ │ │împreună, al │aromatici, precum│ │ │
│ │ │ │ │ │amestecului de │şi activităţile │ │ │
│ │ │ │ │ │produse, de cel │logistice/ │ │ │
│ │ │ │ │ │puţin 50% în │stocarea în │ │ │
│ │ │ │ │ │greutate │vederea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │efectuării │ │ │
│ │ │ │ │ │ │operaţiunilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │zilnice. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocarburi │
│ │ │ │ │ │ │ │24141120 │aciclice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │saturate │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocarburi │
│ │ │ │ │ │ │ │24141130 │aciclice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nesaturate; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │etilenă │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocarburi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aciclice │
│ │ │ │ │ │ │ │24141140 │nesaturate; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │propenă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(propilenă) │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocarburi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aciclice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nesaturate; │
│ │ │ │ │ │ │ │24141150 │butenă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(butilenă) şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │izomerii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acesteia │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocarburi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aciclice │
│ │ │ │ │ │ │ │24141160 │nesaturate; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │buta-1,3-dienă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi izopren │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocarburi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aciclice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nesaturate │
│ │ │ │ │ │ │ │24141190 │(exceptând │
│ │ │ │ │ │ │ │ │etilena, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │propena-butena, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │buta-1,3- diena │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi izoprenul) │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │24/ │Benzen │
│ │ │ │ │ │ │ │20141223 │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │ │ │ │indirect de │Mai multe │ │
│ │ │ │ │ │ │subunităţile de │coduri │ │
│ │ │ │ │ │ │producţie a │Prodcom - │ │
│ │ │ │ │ │Amestec de │compuşilor │în cadrul │ │
│ │ │ │ │ │compuşi │aromatici: │NACE 2414.│ │
│ │ │ │ │ │aromatici, │- hidrotratarea │A se vedea│ │
│2414│Compuşi │0,030 │tCO_2/t │Tonă de CO_2 │exprimat în CWT │benzinei de │documentul│ │
│ │aromatici │ │produs │ponderată │(CO_2 weighted │piroliză; │orientativ│ │
│ │ │ │ │ │tonne - tonă de │- extracţia │9 privind │ │
│ │ │ │ │ │CO_2 ponderată) │benzenului/ │emisiile │ │
│ │ │ │ │ │ │toluenului/ │directe, │ │
│ │ │ │ │ │ │xilenului (BTX); │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │- TDP; │lista │ │
│ │ │ │ │ │ │- HDA; │completă. │ │
│ │ │ │ │ │ │- izomerizarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │xilenului; │ │ │
├────┼───────────┴───┬─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- unităţile de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │producţie a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │P-xilenului; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- producţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cumenului; şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- producţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ciclohexanului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sunt incluse. │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Negru de fum de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │furnal. Nu sunt │Sunt incluse │ │ │
│ │ │ │ │ │incluse în acest│toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │produs de │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │ │Tonă de negru de │referinţă │indirect de │ │ │
│ │ │ │ │fum de furnal │tipurile de │producţia │ │Carbon (negru de│
│2414│Negru de fum │1,954│tCO_2/t │(unitate │negru de fum │negrului de fum │24131130 │fum şi alte │
│ │ │ │produs │comercializabilă,│obţinute prin │de furnal, precum│ │forme de carbon,│
│ │ │ │ │>96%) │arderea │şi finisarea, │ │n.c.a.) │
│ │ │ │ │ │incompletă a │ambalarea şi │ │ │
│ │ │ │ │ │gazului natural │arderea cu │ │ │
│ │ │ │ │ │sau a │flacără liberă. │ │ │
│ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lichide. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │ │ │ │indirect de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │producţia: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- stirenului; │ │ │
│ │ │ │ │ │Stiren monomer │precum şi │ │ │
│ │ │ │tCO_2/t │Tonă de stiren │(vinil-benzen, │- a produsului │ │ │
│2414│Stiren │0,527│produs │(produs │nr. CAS: │intermediar etil │24141250 │Stiren │
│ │ │ │ │comercializabil) │100-42-5) │benzen (în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cantitatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │utilizată ca │ │ │
│ │ │ │ │ │ │materie primă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru producerea│ │ │
│ │ │ │ │ │ │stirenului) sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │ │incluse. │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Produsul de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │referinţă oxid │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de etilenă/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etilenglicol │ │ │ │
│ │ │ │ │ │include │ │ │ │
│ │ │ │ │ │produsele: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- oxid de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │etilenă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(ethylene oxide │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- EO, puritate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │înaltă); │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │monoetilenglicol│ │ │ │
│ │ │ │ │Tonă de │[MEG, tipul │Sunt incluse │ │ │
│ │ │ │ │echivalent EO │standard + tipul│toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │(EOE), definit ca│fibre (puritate │legate direct sau│ │ │
│ │Oxid de etilenă│ │ │fiind cantitatea │înaltă)]; │indirect de │ │ │
│2414│/etileniglicoli│0,512│tCO_2/t │de EO (masa) │- dietilenglicol│unităţile de │24146373 │Oxiran (oxid de │
│ │EO/EG │ │produs │încorporată │(DEG); │proces: producţia│ │etilenă) │
│ │ │ │ │într-o unitate de│- │de EO, │ │ │
│ │ │ │ │masă a glicolului│trietilenglicol │purificarea EO şi│ │ │
│ │ │ │ │specific │(TEG). │secţia de │ │ │
│ │ │ │ │ │Cantitatea │glicoli. │ │ │
│ │ │ │ │ │totală de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │produse este │ │ │ │
│ │ │ │ │ │exprimată în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │echivalent EO │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(EOE), definit │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ca fiind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cantitatea de EO│ │ │ │
│ │ │ │ │ │(masa) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │încorporată │ │ │ │
│ │ │ │ │ │într-o unitate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de masă a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │glicolului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specific. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │24142310 │Etilen glicol │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(etandiol) │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │24146333 │2,2-oxidietanol │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(dietilenglicol)│
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │legate direct sau│ │Zinc brut, │
│ │ │ │ │ │ │indirect de │ │nealiat │
│ │Electroliza │ │MWh/t │ │ │unitatea de │ │(exceptând │
│2743│zincului │4,000│produs │Tonă de zinc │Zinc primar │electroliză a │27431230 │zincul sub formă│
│ │ │ │ │ │ │zincului, │ │de praf, pulberi│
│ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │şi solzi) │
│ │ │ │ │ │ │dispozitivele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │auxiliare │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Aliaje de zinc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │brut (exceptând │
│ │ │ │ │ │ │ │2743125 │zincul sub formă│
│ │ │ │ │ │ │ │ │de praf, pulberi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi solzi) │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sunt incluse │ │ │
│ │ │ │ │Tonă de amoniac │ │toate procesele │ │ │
│ │ │ │ │fabricat, │Amoniacul (NH3) │legate direct sau│ │ │
│ │ │ │tCO_2/t │exprimat ca │care se │indirect de │ │ │
│415 │Amoniac │1,619│produs │producţie │înregistrează în│producţia │24151075 │Amoniac anhidru │
│ │ │ │ │comercializabilă │tone produse │amoniacului şi a │ │ │
│ │ │ │ │(netă) şi cu o │ │hidrogenului ca │ │ │
│ │ │ │ │puritate de 100% │ │produs │ │ │
│ │ │ │ │ │ │intermediar. │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴───────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘    ANEXA 4

    CERERE
    de emitere a acordului de finanţare
    Data înregistrării: ........................................
    Numărul înregistrării: ........................................
    Subscrisa, .........................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ......................, având calitatea de ........................, solicit acordarea unei subvenţii directe pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. [...], cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Prezentarea întreprinderii
    Denumirea întreprinderii: ..................................................
    Data înregistrării întreprinderii: .........................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ........................................
    Codul de identificare fiscală: ........................................
    Adresa: ............................................................................................................................................, cod poştal: .................
    Telefon: ....................., fax: ....................., e-mail: ....................................................., forma juridică: .................................
    Tipul întreprinderii: ........................................
    IMM^1: |_|
    Societăţi mari^2: |_|
    Obiectul principal de activitate: ........................................
    Cod CAEN: ........................................
    Obiectul secundar de activitate pentru care se solicită subvenţia: ........................................
    Cod CAEN: ........................................
    Numărul de angajaţi la data înregistrării cererii de emitere a acordului de finanţare: ........................................

    II. Situaţia întreprinderii în absenţa acordării subvenţiei
    Consumul estimat de energie: ........................................ MWh.
    Valoarea estimată a costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice: .................... lei.
    Estimare privind ponderea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice în costul total cu energia electrică: .......%.
    Datele de la pct. II sunt aferente anului anterior depunerii cererii de emitere a acordului de finanţare.

    III. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ................, eliberat de .................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ......................................, str. ..................................... nr. ....., bl. ......., sc. ......., ap. ...., sectorul/judeţul .........................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........................................, declar pe propria răspundere că:
    a. întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata diferenţei dintre subvenţia primită şi nivelul efectiv al valorii costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, calculate conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat;
    b. va respecta criteriile de eligibilitate prevăzute la art. VI alin. (1) pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare;
    c. întreprinderea se angajează să menţină evidenţă contabilă separată pentru obiectivul secundar de activitate^3;
    d. toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte.

    Înţeleg că orice incorectitudine în prezentarea informaţiilor şi a documentelor ataşate în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Numele: ..........................
    Funcţia: ..........................
    Semnătura autorizată a solicitantului (cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea): .................
    Data semnării: ..........................

    ^1 IMM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ca societăţi cu numărul mediu scriptic de personal până la 250 (inclusiv) de angajaţi raportat în anul anterior, care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau care deţin active totale ce nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
    ^2 Societatea mare este acea societate care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.
    ^3 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

    ANEXA 5

    ACORDUL DE FINANŢARE^1
    MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Unitatea de implementare ............................................
    Data înregistrării: ..........................
    Numărul înregistrării: ..........................
    DESTINATAR:
    Denumirea întreprinderii: ...........................................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..........................
    Codul de identificare fiscală: ................................................
    Adresa: .................................................................................
    Telefon: .........................., fax: ..........................
    E-mail: ..................................................................................

    Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. .................. din data de ........................ vă comunicăm Acordul de finanţare nr. .............. din data de ......................., prin care întreprinderii ................................................. i se acordă plata unei subvenţii directe în cuantum de ..................... lei pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice.
    Prezentul acord de finanţare este acordat în baza documentaţiei depuse de dumneavoastră, în calitate de solicitant, şi este valabil pentru un an, cu posibilitatea de a fi reînnoit anual, prin raportare la bugetele anuale disponibile, sub rezerva constatării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în cadrul verificărilor anuale realizate de către unitatea de implementare.
    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri
    [...]
    ^1 Se completează de către unitatea de implementare.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016