Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 2 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 2 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 551 din 6 iunie 2022
    Luând în considerare că, în data de 23 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat Cadrul Temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, denumit în continuare Cadrul Temporar, care cuprinde, printre altele, măsuri de ajutor de stat similare celor adoptate pentru criza provocată de pandemia de COVID-19, respectiv ajutor de stat sub forma garanţiilor şi creditelor cu dobândă subvenţionată care vor permite accesul la lichiditate companiilor afectate direct sau indirect de efectele invaziei, inclusiv cele generate de sancţiunile impuse Rusiei de către Uniunea Europeană şi partenerii săi internaţionali,
    întrucât EximBank - S.A. intenţionează să implementeze noi scheme de sprijin pentru companiile afectate de criză, elaborate în baza prevederilor noului Cadru Temporar, care să vină în completarea eforturilor Guvernului României de asigurare a protecţiei financiare şi lichidităţii, având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare a firmelor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora,
    ţinând cont de importanţa participării EximBank - S.A., în numele României, la diverse acţiuni iniţiate de către acţionarii Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, care să contribuie la creşterea vizibilităţii proiectelor şi programelor investiţionale ale ţărilor din regiune, inclusiv a celor promovate de România,
    în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, întreprinderile afectate de actuala criză economică nu ar dispune de instrumentele necesare accesării surselor de finanţare suplimentare necesare continuării proiectelor de investiţii sau derulării activităţii în noua conjunctură economică.
    Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă va accentua dezechilibrele existente generate de pandemia de COVID-19, cu posibilitatea de a fi proiectate pe termen mediu/lung.
    Deoarece solicitarea de autorizare a unor astfel de măsuri adresată Comisiei Europene trebuie realizată cât mai repede pentru a putea beneficia de un termen cât mai extins de implementare, termenul maxim permis de Cadrul Temporar fiind 31 decembrie 2022, iar orice solicitare de autorizare implică stabilirea unui buget alocat pentru perioada de implementare a măsurilor de ajutor de stat,
    având în vedere că, în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (5) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 30 iunie 2022, fondul pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis pus la dispoziţia EximBank - S.A. pentru derularea de scheme de ajutor de stat/de minimis nu va mai avea sume disponibile întrucât acestea vor fi restituite la bugetul de stat,
    situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării certitudinii juridice şi crearea temeiului legal pentru ca EximBank - S.A. să poată direcţiona fondurile existente pentru aceste măsuri de sprijin, inclusiv pentru participarea, în numele României, la diverse acţiuni iniţiate de acţionarii Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, care contribuie la creşterea vizibilităţii proiectelor şi programelor investiţionale ale ţărilor din regiune, inclusiv a celor promovate de România.
    Pentru combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    având în vedere Ordinul preşedintelui Băncii Naţionale a României nr. 7/2021 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), prin care Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. a fost identificată, alături de alte instituţii de credit autorizate, ca fiind „alte instituţii de importanţă sistemică’’ (O-SII), context în care a fost solicitată de către Banca Naţională a României respectarea cerinţelor prudenţiale pentru instituţiile de credit prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, care recomandă menţinerea unui amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, dar şi un grad sporit de independenţă a consiliului de administraţie, precum şi a comitetelor constituite în cadrul consiliului de administraţie,
    în cazul neadoptării prin ordonanţă de urgenţă a acestor măsuri imediate până la data de 30 iunie 2022, EximBank - S.A. se va afla în imposibilitatea de a continua implementarea în numele şi în contul statului a schemelor de ajutor de stat, precum şi a altor măsuri de sprijin prin intermediul instrumentelor financiare specifice, cu consecinţe negative asupra accesului operatorilor economici la lichidităţile necesare pentru continuarea activităţii şi participarea acestora la dezvoltarea şi relansarea economică a României.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după litera m^1) se introduce o nouă literă, litera m^2), cu următorul cuprins:
    "m^2) participarea la acţiuni iniţiate de către acţionarii Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, care contribuie la creşterea vizibilităţii proiectelor comune ale ţărilor din regiune;"

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri. Preşedintele consiliului de administraţie este desemnat de către adunarea generală ordinară a acţionarilor dintre membrii neexecutivi. Dintre membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, majoritatea membrilor sunt independenţi."

    3. La articolul 10, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) fondul pentru participarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. la Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări şi pentru acoperirea altor cheltuieli aferente acţiunilor iniţiate de către acţionarii Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, de tipul cheltuieli de organizare, promovare, reprezentare."

    4. La articolul 11, alineatul (3^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^2) Sumele aferente fondului prevăzut la art. 10 lit. d) se pun gradual la dispoziţia EXIMBANK - S.A. de către Ministerul Finanţelor, pentru derularea schemelor de ajutor de stat/ de minimis pe baza documentelor justificative transmise lunar de EXIMBANK - S.A."

    5. La articolul 12, litera b) a alineatului (3^1) şi alineatele (3^2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) participarea la activitatea Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări şi la acţiunile iniţiate de către acţionarii Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, pe bază de mandat acordat de Guvernul României, în scopul promovării proiectelor avansate de România, până la momentul înfiinţării Băncii de Dezvoltare a României.
(3^2) Ministerul Finanţelor este autorizat să vireze EXIMBANK - S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii către EXIMBANK - S.A. a contribuţiei aferente participării României la Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări şi a contribuţiei României la acţiunile iniţiate de către acţionarii Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferenţe de curs valutar la data efectuării plăţii la extern de către EXIMBANK - S.A. Diferenţa în lei rămasă neutilizată de către EXIMBANK - S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la data efectuării plăţii la extern de către EXIMBANK - S.A.
    ..........................................................................................
(5) În cazul în care în fondul prevăzut la art. 10 lit. d) nu mai există sume disponibile datorită executărilor de garanţii şi nerambursării creditelor acordate, pentru acoperirea situaţiilor de executare de garanţii ulterioare, Ministerul Finanţelor va suplimenta acest fond cu sumele necesare aferente acestor plăţi din veniturile din privatizare, până la alocarea acestor sume din bugetul de stat cu această destinaţie. Cu sumele alocate din bugetul de stat se reîntregesc veniturile din privatizare. La împlinirea a 6 luni de la data expirării duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat/de minimis, sumele rămase disponibile în fondul prevăzut la art. 10 lit. d) se restituie la bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare sau, după caz, Guvernul poate realoca, prin hotărâre a Guvernului, sumele rămase pentru implementarea altor măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis de către EximBank în numele şi în contul statului."

    6. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    Controlul modului de constituire şi utilizare a surselor financiare necesare desfăşurării operaţiunilor în numele şi în contul statului de către EXIMBANK - S.A., cu excepţia celor pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis, se efectuează de Ministerul Finanţelor prin aparatul de inspecţie economico-financiară, astfel cum acesta este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012."

    7. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    Adunarea generală a acţionarilor va putea decide oricând asupra schimbării denumirii Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu statutul EXIMBANK - S.A."    ART. II
    În cazul reglementat la art. 17^1 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 77.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016