Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 iunie 2022  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 iunie 2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 547 din 3 iunie 2022
    Având în vedere că dreptul persoanei la ocrotirea sănătăţii este garantat în mod expres, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
    având în vedere obligaţia statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice instituită potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
    având în vedere că una dintre măsurile necesare pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice şi, pe cale de consecinţă, pentru protejarea dreptului la ocrotirea sănătăţii constă în crearea, menţinerea şi dezvoltarea unei infrastructuri naţionale de sănătate moderne, care să corespundă specificaţiilor şi standardelor de performanţă aplicabile la nivel european şi internaţional,
    având în vedere starea generală precară, învechită, inadecvată şi insuficientă a infrastructurii de sănătate existente, precum şi numeroasele incidente generate de aceasta,
    având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi faptul că, într-un astfel de context, infrastructura de sănătate existentă este utilizată în principal pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19,
    având în vedere numeroasele situaţii în care infrastructura de sănătate existentă, inclusiv dotările existente în unităţile sanitare, nu poate asigura un tratament corespunzător al pacienţilor cu diferite afecţiuni specifice, ceea ce face necesar transferul acestora la unităţi sanitare din străinătate, fiind astfel afectat accesul persoanelor la servicii medicale în România,
    având în vedere că, pentru realizarea obiectivului strategic de construcţie a unor spitale regionale moderne, în prezent, Ministerul Sănătăţii gestionează proiectele de investiţii privind realizarea a trei spitale regionale de urgenţă, Iaşi, Cluj şi Craiova, finanţate din fonduri structurale în cadrul perioadei de programare financiară 2014-2020 prin Programul operaţional Regional, pentru faza I, şi propuse a fi finanţate în cadrul perioadei de programare financiară 2021-2027 prin Programul operaţional Sănătate, pentru faza a II-a,
    având în vedere contribuţia semnificativă pe care finalizarea acestor proiecte o va aduce la dezvoltarea infrastructurii de sănătate din România,
    având în vedere importanţa deosebită a fondurilor europene pentru sectorul sănătăţii şi în ansamblul economiei naţionale, precum şi efectele negative asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale generate de un nivel redus al absorbţiei fondurilor europene,
    având în vedere că proiectele de investiţii privind realizarea celor trei spitale regionale de urgenţă sunt gestionate de Ministerul Sănătăţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul sănătăţii care are numeroase atribuţii în acest domeniu, printre care se numără şi cele legate de dezvoltarea infrastructurii de sănătate,
    având în vedere că pentru eficientizarea implementării proiectelor de investiţii privind realizarea celor trei spitale regionale este necesară gestionarea acestora de către o entitate specializată exclusiv în dezvoltarea infrastructurii de sănătate, cu personal corespunzător şi expertiză înaltă, un centru de excelenţă în domeniu, având capacitatea necesară pentru gestionarea de proiecte complexe finanţate din fonduri europene,
    întrucât în cuprinsul Componentei C12 -Sănătate a Pilonului V - Sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aprobat de către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare din data de 3 noiembrie 2021, înfiinţarea şi operaţionalizarea unei agenţii specializate în investiţiile în domeniul sănătăţii sunt prevăzute ca una dintre principalele măsuri care vor fi luate în cadrul reformei din domeniul sănătăţii, făcând obiectul Reformei R2 - Dezvoltarea capacităţii de investiţii în infrastructura sanitară,
    întrucât în cuprinsul Componentei C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aprobat de către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare din data de 3 noiembrie 2021 sunt prevăzute o serie de etape necesare a fi îndeplinite în cursul anului 2022 pentru operaţionalizarea agenţiei specializate în investiţiile în domeniul sănătăţii, care presupun, printre altele, înfiinţarea acesteia cel târziu în prima parte a anului 2022, numirea conducerii agenţiei, angajarea de personal şi deschiderea (operaţionalizarea) agenţiei, până la data de 30 iunie 2022,
    având în vedere că pentru parcurgerea tuturor acestor etape în cursul anului 2022 este necesară înfiinţarea agenţiei specializate în investiţiile în domeniul sănătăţii în cel mai scurt timp, cu respectarea termenelor stabilite în conformitate cu prevederile anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României prin Componenta C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, astfel încât implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă să poată fi realizată conform termenelor asumate, neimplementarea la termen a unui jalon sau a unei ţinte ducând la consecinţe negative pentru România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv suspendarea plăţilor de la Comisia Europeană pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă,
    având în vedere importanţa îndeplinirii jalonului M 355 - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ de instituire a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) cu termen de realizare al doilea trimestru al anului 2022, în conformitate cu prevederile anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României,
    având în vedere că pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea agenţiei specializate în investiţiile în domeniul sănătăţii este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, astfel încât Reforma R2 - Dezvoltarea capacităţii de investiţii în infrastructura sanitară din cadrul Componentei C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională din Planul naţional de redresare şi rezilienţă să poată fi implementată în termenele asumate,
    ţinând seama că nerealizarea proiectelor de investiţii privind realizarea spitalelor regionale ar duce la pierderea unei importante oportunităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de sănătate, ar adânci deficitul de infrastructură existent în sistemul sanitar,
    cu consecinţe negative semnificative asupra accesului la serviciile medicale şi dreptului la ocrotirea sănătăţii şi ar conduce la pierderea finanţării europene nerambursabile alocate acestor proiecte, cu impact negativ asupra dezvoltării economiei naţionale,
    ţinând cont de faptul că nerealizarea proiectelor de investiţii privind realizarea spitalelor regionale poate reprezenta un exemplu negativ şi, având în vedere dimensiunea acestora, poate conduce la afectarea finanţării din fonduri europene a unor proiecte de interes public şi la corecţii financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbţie a fondurilor europene,
    în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în caz contrar fiind afectat în mod semnificativ dreptul la ocrotirea sănătăţii prevăzut şi garantat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, denumită în continuare ANDIS, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul sănătăţii, prin preluarea inclusiv a activităţii structurii şi a personalului Direcţiei monitorizare implementare spitale regionale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având drept rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate.
    (2) ANDIS este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
    (3) Sediul ANDIS este în municipiul Bucureşti.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) agenţie de implementare - entitatea care realizează toate etapele de planificare, pregătire şi implementare a unui obiectiv/proiect de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate până la aducerea obiectivului în stare de exploatare şi care nu are calitatea de beneficiar al investiţiei potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) beneficiari externi - ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii sau spitalele publice din reţeaua sanitară a acestora care implementează proiecte de investiţii considerabile, precum şi responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale în sensul art. 2 lit. ll) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, în cazul proiectelor de investiţii din categoriile descrise în cadrul Investiţiei I.2 - Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice din cadrul Componentei C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate şi rezilienţă economică, socială şi instituţională din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aprobat de către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare din data de 3 noiembrie 2021, denumit în continuare PNRR;
    c) infrastructura de sănătate - infrastructura spitalelor publice prevăzute la art. 169 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii - au înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) obiectiv/proiect de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate sau obiectiv/proiect de investiţii considerabil - un obiectiv/proiect de investiţii în infrastructura de sănătate cu o valoare mai mare decât limita prevăzută de dispoziţiile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta poate fi modificată potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate - programul multianual aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru o perioadă echivalentă cu perioadele de programare financiară aplicabile la nivelul Uniunii Europene, prin care se stabilesc proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prioritare în legătură cu care ANDIS exercită atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.


    CAP. II
    Scopul, obiectivele şi atribuţiile ANDIS
    ART. 3
    (1) Scopul ANDIS constă în dezvoltarea infrastructurii de sănătate, prin pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate.
    (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte domeniul de reglementare şi competenţa ANDIS pentru realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.
    (3) În activitatea sa, ANDIS urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:
    a) crearea şi, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate apte să asigure accesul unui număr cât mai mare de persoane la asistenţă medicală de specialitate în cele mai bune condiţii de calitate;
    b) asigurarea unor cerinţe înalte de calitate şi performanţă privind infrastructura de sănătate şi transformarea sa într-un centru de excelenţă în gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate;
    c) pregătirea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, astfel încât acestea să fie finalizate la termen, conform specificaţiilor şi în cadrul bugetului aprobat;
    d) atragerea fondurilor europene şi a altor surse de finanţare legal constituite în domeniul infrastructurii de sănătate;
    e) asigurarea unui management performant al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea permanentă a capacităţii administrative necesare pentru pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate.


    ART. 4
    (1) Pentru atingerea scopului prevăzut la art. 3 alin. (1) şi în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 3 alin. (3), ANDIS exercită următoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea de proiecte de acte normative cu impact în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura de sănătate în vederea adoptării/aprobării de către Guvern şi transmiterea către Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării iniţierii acestora;
    b) elaborarea şi adoptarea de instrucţiuni, orientări şi recomandări, aprobate prin ordin al preşedintelui ANDIS în legătură cu pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, în aplicarea dispoziţiilor legale în materie;
    c) elaborarea, emiterea de instrucţiuni şi adoptarea de orientări şi recomandări, aprobate prin ordin al preşedintelui ANDIS, în ceea ce priveşte conţinutul documentaţiilor de atribuire şi specificaţiile tehnice standard pe bază de indicatori de performanţă cu privire la iniţierea, proiectarea, construcţia, supravegherea executării lucrărilor la infrastructura de sănătate şi activităţile de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor şi dotărilor medicale, precum şi orice alte activităţi necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinaţiei;
    d) elaborarea de metodologii cu privire la strategii de finanţare a obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate de la momentul conceperii proiectului până la punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii realizat în cadrul proiectului conform destinaţiei, prioritizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, gestionarea, supravegherea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate conform destinaţiei;
    e) gestionarea, monitorizarea şi evaluarea portofoliului obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    f) identificarea, definirea şi planificarea obiectivelor/ proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, precum şi stabilirea obiectivelor şi a strategiei de implementare a acestora;
    g) elaborarea programului multianual al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi supunerea acestuia, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, spre aprobare Guvernului;
    h) monitorizarea implementării obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, furnizarea şi publicarea de date, informaţii şi rapoarte în legătură cu implementarea acestora;
    i) stabilirea de parteneriate şi încheierea de contracte de finanţare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, inclusiv a obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR;
    j) stabilirea specificaţiilor tehnice, financiare şi juridice, organizarea de proceduri de atribuire, încheierea şi executarea de contracte de achiziţii publice în legătură cu obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    k) elaborarea şi transmiterea către Ministerul Sănătăţii a proiectelor hotărârilor Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele publice din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
    l) furnizarea de asistenţă specializată, în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii în infrastructura de sănătate implementate de beneficiari externi, inclusiv prin participarea la realizarea acestora;
    m) realizarea, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, şi implementarea, în calitate de agenţie de implementare, de proiecte finanţate din fonduri europene în domeniul dezvoltării infrastructurii de sănătate;
    n) implementarea şi derularea, în calitate de beneficiar în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, individual sau în parteneriat, a obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR;
    o) colaborarea cu instituţii publice şi entităţi private în legătură cu gestionarea şi implementarea obiectivelor/ proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat sau prin orice alte modalităţi prevăzute de lege;
    p) cooperarea cu organisme similare din alte ţări, precum şi cu alte organisme internaţionale de specialitate în domeniul său de activitate;
    q) organizarea de programe de formare şi de perfecţionare, precum şi alte evenimente de specialitate, conferinţe sau schimburi de experienţă în domeniul investiţiilor în infrastructura de sănătate.

    (2) Activităţile de asistenţă specializată în domeniul obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. m) realizate de ANDIS pot consta în:
    a) activităţi de îndrumare în legătură cu oportunităţile de finanţare a obiectivelor/proiectelor, activităţi de pregătire a obiectivelor/proiectelor, inclusiv activităţi de promovare activă a obiectivelor/proiectelor, elaborarea cererilor de finanţare a proiectelor din fonduri europene, realizarea de studii şi cercetări de piaţă, organizarea de consultări cu piaţa;
    b) activităţi de îndrumare în legătură cu strategia de contractare, modul de organizare a procedurilor de atribuire, conţinutul documentaţiilor de atribuire, inclusiv al specificaţiilor tehnice, clauzelor contractuale şi modificărilor contractuale;
    c) activităţi de management şi implementare a proiectelor, inclusiv monitorizarea implementării acestora şi oferirea de recomandări cu privire la diverse aspecte în legătură cu implementarea acestora;
    d) participarea ANDIS la realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate prin efectuarea de activităţi în legătură cu organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru având ca obiect prestarea serviciilor prevăzute la alin. (3), acordarea de asistenţă tehnică necesară pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, pentru sau în comun cu beneficiarii externi, precum şi în asigurarea, integral sau parţial, de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile, a finanţării necesare plăţii contractanţilor desemnaţi să presteze aceste servicii.

    (3) Contractele de achiziţie publică de servicii şi acordurile-cadru de servicii prevăzute la alin. (2) lit. d) au ca obiect elaborarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice sau alte documentaţii tehnico-economice necesare în procesul de implementare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.
    (4) Activităţile de asistenţă specializată realizate de ANDIS, inclusiv condiţiile participării ANDIS la realizarea unui anumit proiect de investiţii în infrastructura de sănătate, sunt stabilite prin acord sau contract încheiat între ANDIS şi beneficiarul extern.
    (5) ANDIS realizează studii, strategii, prognoze, precum şi alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile în legătură cu iniţierea, gestionarea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.
    (6) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ANDIS administrează, în condiţiile legii, patrimoniul propriu.
    (7) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului, sunt prevăzute activităţile realizate de ANDIS în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi modalitatea de colaborare cu celelalte entităţi implicate în realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate.

    ART. 5
    (1) ANDIS îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în legătură cu pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate:
    a) în mod obligatoriu, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, în cazul altor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, selectate potrivit dispoziţiilor alin. (2), dacă finanţarea acestora este asigurată în integralitate sau în majoritate de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile;
    b) la solicitarea beneficiarilor externi, exclusiv prin realizarea de activităţi de asistenţă tehnică dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) şi la art. 4 alin. (2) şi (3), în cazul obiectivelor/ proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii.

    (2) Obiectivele/Proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. a) în legătură cu care ANDIS îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, altele decât obiectivele/proiectele de investiţii privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova, sunt selectate de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor criterii:
    a) necesitatea îndeplinirii măsurilor prevăzute în PNRR sau în alte documente aprobate de instituţiile Uniunii Europene ori în cuprinsul documentelor strategice naţionale în domeniul sănătăţii;
    b) existenţa, la momentul selecţiei, a capacităţii administrative a ANDIS care să permită pregătirea şi implementarea obiectivului/proiectului de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, astfel încât acesta să fie finalizat la termen, conform specificaţiilor şi în cadrul bugetului aprobat.

    (3) Ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii sau spitalele publice din reţeaua sanitară a acestora, precum şi responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR, au dreptul de a pregăti, implementa şi finaliza obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate pentru care sunt responsabili fără implicarea ANDIS şi nu au nicio obligaţie cu privire la transmiterea către ANDIS a unei solicitări potrivit alin. (1) lit. b).
    (4) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a) şi b), obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate sunt pregătite, implementate şi finalizate astfel:
    a) de către ANDIS, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile prevăzute la alin. (1) lit. a) care nu sunt implementate de spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
    b) de către ANDIS în parteneriat cu spitalul public din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii sau ca agenţie de implementare, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile prevăzute la alin. (1) lit. a) implementate de spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
    c) de către beneficiarii externi în colaborare cu ANDIS, în ceea ce priveşte obiectivele/proiectele de investiţii considerabile prevăzute la alin. (1) lit. b), ANDIS participând exclusiv prin realizarea de activităţi de asistenţă tehnică dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) şi la art. 4 alin. (2) şi (3).

    (5) Condiţiile de realizare a obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) se stabilesc prin acord încheiat între ANDIS şi:
    a) spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, în cazul obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. b);
    b) beneficiarii externi, în cazul obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. c).

    (6) În situaţia în care ANDIS are calitatea de beneficiar, individual sau în parteneriat, în cadrul planurilor şi programelor finanţate din fonduri structurale, ANDIS poate încheia contracte de finanţare cu autorităţile competente pentru gestionarea fondurilor structurale, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului sau în alte documente de implementare a planurilor şi programelor în domeniul fondurilor structurale, şi poate implementa în această calitate obiectivele/proiectele de investiţii considerabile finanţate din fonduri structurale, utilizând, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, resursele financiare alocate.
    (7) În situaţia în care ANDIS are calitatea de agenţie de implementare în cadrul planurilor şi programelor finanţate din fonduri structurale, contractele de finanţare cu autorităţile competente pentru gestionarea fondurilor structurale sunt încheiate de entităţile care au calitatea de beneficiari ai obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile finanţate din fonduri structurale, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului sau în alte documente de implementare a planurilor şi programelor în domeniul fondurilor structurale, iar activităţile de implementare sunt realizate de ANDIS, conform acordurilor încheiate cu beneficiarii.
    (8) În situaţia în care ANDIS are calitatea de beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, individual sau în parteneriat, al obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR, ANDIS încheie contractele de finanţare în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi asigură implementarea şi derularea proiectelor.

    ART. 6
    (1) Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, ANDIS colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate, precum şi cu orice alte entităţi publice sau private.
    (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ANDIS este abilitată să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţiile necesare de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice.
    (3) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 3 alin. (1), ANDIS poate colabora cu instituţiile financiare internaţionale, precum şi cu mediul academic şi asociaţiile profesionale în domeniul sănătăţii.

    CAP. III
    Gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 7
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ANDIS va gestiona obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) în următoarea ordine de prioritate:
    a) obiectivele/proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a);
    b) obiectivele/proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a ministerelor şi a instituţiilor publice cu reţele sanitare proprii, altele decât autorităţile administraţiei publice locale;
    c) obiectivele/proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), având ca obiect investiţii în spitalele publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale.

    (2) Proiectele de investiţii considerabile sunt incluse în programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate în urma aplicării regulilor şi criteriilor de prioritizare prevăzute la art. 8.
    (3) Programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g) se actualizează ori de câte ori este cazul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obiectivele/Proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii
    ART. 8
    (1) Proiectele de investiţii considerabile având ca obiect investiţii în spitalele publice din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii aflate în diferite faze de iniţiere, implementare şi finalizare sunt incluse în programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate pe baza unei analize multicriteriale realizate de către ANDIS, care ţine seama de următoarele criterii de prioritizare:
    a) existenţa unor obligaţii expres prevăzute în acte normative în legătură cu realizarea unuia sau anumitor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    b) includerea unuia sau mai multor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate în cuprinsul Acordului de parteneriat încheiat cu Comisia Europeană, al programelor operaţionale aprobate de Comisia Europeană, al PNRR sau al altor documente aprobate de instituţiile Uniunii Europene;
    c) includerea unuia sau mai multor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate în cuprinsul documentelor strategice în domeniul sănătăţii;
    d) compatibilitatea, complementaritatea şi alinierea obiectivelor/ proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate cu obiectivele stabilite în cuprinsul Strategiei naţionale de sănătate şi al altor documente strategice în domeniul sănătăţii;
    e) potenţialul de finanţare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate din punctul de vedere al sursei de finanţare şi al asigurării finanţării;
    f) creşterea rezilienţei sistemului de sănătate în situaţii de criză sanitară;
    g) stadiul de progres al proiectelor;
    h) tipul infrastructurii de sănătate, nouă sau existentă, şi tipul de intervenţie asupra infrastructurii de sănătate existente.

    (2) Metodologia de realizare a analizei multicriteriale prevăzute la alin. (1), cuprinzând modul de aplicare a criteriilor de prioritizare prevăzute la alin. (1), ponderea fiecărui criteriu, periodicitatea realizării analizei, precum şi alte elemente relevante pentru realizarea analizei, se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 9
    (1) În ceea ce priveşte elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), ANDIS urmează etapele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii emisă anterior începerii activităţilor de elaborare a primei documentaţii tehnico-economice pentru obiectivul/ proiectul de investiţii considerabil în cauză.
    (2) În urma aprobării Ministerului Sănătăţii prevăzute la alin. (1), ANDIS exercită atribuţiile în legătură cu aplicarea regulilor şi criteriilor de prioritizare prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă în vederea propunerii includerii în programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.
    (3) ANDIS asigură, prin încheierea de contracte cu operatori economici specializaţi, realizarea activităţilor de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor şi a dotărilor medicale, precum şi a oricăror altor activităţi necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinaţiei, dacă şi în măsura în care aceste activităţi sunt incluse în cadrul obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obiectivele/Proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie
    ART. 10
    (1) La solicitarea beneficiarilor externi, ANDIS poate desfăşura activităţi de asistenţă specializată în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), inclusiv prin participarea la realizarea acestora.
    (2) Activităţile de asistenţă specializată care pot fi desfăşurate de ANDIS în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), inclusiv prin participarea la realizarea acestora, sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (3), în conformitate cu acordul încheiat potrivit art. 4 alin. (4).
    (3) Pentru obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) în legătură cu care ANDIS a aprobat solicitarea beneficiarului extern transmisă potrivit alin. (1), ANDIS aplică regulile şi criteriile prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă în vederea includerii acestora în programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.

    CAP. IV
    Organizarea şi funcţionarea ANDIS
    SECŢIUNEA 1
    Conducerea ANDIS
    ART. 11
    Organizarea, funcţionarea, sediul şi numărul maxim de posturi al ANDIS, precum şi patrimoniul ANDIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 12
    Organele de conducere ale ANDIS sunt:
    a) Consiliul de supraveghere;
    b) preşedintele ANDIS şi vicepreşedintele ANDIS.


    ART. 13
    (1) Consiliul de supraveghere al ANDIS, organ colectiv de conducere al ANDIS, este format din 7 membri, reprezentanţi ai următoarelor instituţii, astfel:
    a) doi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii;
    b) un reprezentant al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene;
    c) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    d) un reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului;
    e) preşedintele ANDIS;
    f) vicepreşedintele ANDIS.

    (2) Membrii Consiliului de supraveghere al ANDIS prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-d), precum şi câte un supleant pentru fiecare membru se propun prin act administrativ emis de conducătorii instituţiilor respective şi sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) Membrii Consiliului de supraveghere nu beneficiază de remuneraţie pentru activitatea desfăşurată în această calitate.
    (4) Preşedintele ANDIS sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele ANDIS conduce şedinţele Consiliului de supraveghere.

    ART. 14
    (1) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii principale:
    a) îndeplineşte atribuţiile specifice în cadrul concursului în vederea ocupării funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANDIS stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la art. 16 alin. (6);
    b) aprobă planul de acţiune strategică propus de preşedintele ANDIS;
    c) evaluează, pe baza auditului performanţei prevăzut la lit. i), îndeplinirea de către preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în planul de acţiune strategică;
    d) asigură compatibilitatea documentelor strategice ale ANDIS cu priorităţile şi iniţiativele Guvernului şi documentele strategice emise de Ministerul Sănătăţii;
    e) asigură compatibilitatea planurilor de investiţii în infrastructura de sănătate ale ANDIS cu documentele strategice naţionale;
    f) avizează raportul anual de activitate al ANDIS;
    g) avizează şi supune aprobării de către Ministerul Sănătăţii, prin hotărâre a Guvernului, structura organizatorică a ANDIS, la propunerea preşedintelui ANDIS;
    h) avizează şi monitorizează modul de implementare a programului multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi a fiecărui proiect de investiţii considerabil din cuprinsul acestuia şi ia măsuri corective în legătură cu asigurarea îndeplinirii acestora;
    i) decide contractarea unui audit anual al performanţei având ca obiect evaluarea îndeplinirii de către preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în planul de acţiune strategică şi contractarea unui audit de sistem dacă în urma auditului performanţei s-a constatat neîndeplinirea indicatorilor de performanţă pentru doi ani consecutivi şi stabileşte cerinţele aplicabile misiunilor de audit care urmează a fi realizate.

    (2) Auditurile prevăzute la alin. (1) lit. i) sunt realizate de entităţi independente care au capacitatea necesară prestării serviciilor relevante, iar contractarea acestora se realizează în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Plata serviciilor de audit prevăzute la alin. (1) lit. i) se realizează din fonduri externe nerambursabile acordate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.
    (3) Auditurile prevăzute la alin. (1) lit. i) sunt suplimentare şi nu aduc atingere activităţilor de audit exercitate de Curtea de Conturi potrivit dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Consiliul de supraveghere se întruneşte în şedinţe trimestriale sau, la intervale mai scurte, la solicitarea preşedintelui ANDIS sau a ministrului sănătăţii.
    (5) Pentru validitatea şedinţelor Consiliului de supraveghere este necesară prezenţa a cel puţin cinci membri.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere decide cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate, prevalează votul preşedintelui ANDIS sau, în lipsa acestuia, al vicepreşedintelui ANDIS.
    (7) Preşedintele ANDIS şi vicepreşedintele ANDIS nu au drept de vot în legătură cu aspectele prevăzute la alin. (1) lit. c), f) şi i) sau în legătură cu orice alte aspecte care ar putea constitui situaţii de conflict de interese, conform prevederilor legale.
    (8) Aspectele procedurale în legătură cu desfăşurarea activităţii şi a şedinţelor Consiliului de supraveghere, inclusiv procedura de vot, se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANDIS.

    ART. 15
    (1) ANDIS este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte numiţi pentru un mandat de 4 ani, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului sănătăţii, în urma unui concurs organizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza rezultatelor acestuia.
    (2) Aceeaşi persoană poate ocupa, în condiţiile prevăzute la alin. (1), funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS pentru cel mult două mandate.
    (3) Preşedintele ANDIS este ordonator terţiar de credite şi reprezintă ANDIS în relaţiile cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi instituţii publice din ţară sau din străinătate, cu persoane fizice şi juridice din ţară ori din străinătate, precum şi în justiţie.
    (4) Preşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS le sunt aplicabile dispoziţiile art. 72 privind conflictul de interese din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANDIS sunt incompatibile cu exercitarea oricărei alte funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele ANDIS emite ordine.
    (7) În cazul în care preşedintele ANDIS nu îşi poate exercita atribuţiile din orice motiv, atribuţiile sale sunt exercitate de vicepreşedintele ANDIS.
    (8) Persoana care ocupă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) să deţină cetăţenia română;
    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit, precum şi o limbă de circulaţie internaţională, nivel intermediar, scris şi vorbit;
    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea funcţiei, atestată pe bază de examen medical, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să aibă studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, în una dintre următoarele specializări: administraţie publică, medicină, inginerie, arhitectură, economie, drept;
    f) să nu fi suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) să nu se afle în perioada de interdicţie de trei ani de a ocupa funcţii sau demnităţi publice, prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să nu se încadreze în dispoziţiile art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare;
    i) să aibă experienţă în specialitatea studiilor de cel puţin 5 ani şi experienţă în domeniul gestionării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri rambursabile sau nerambursabile de cel puţin 2 ani.

    (9) Mandatul încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei sale;
    b) în caz de demisie;
    c) în caz de deces;
    d) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătăţii, în situaţia în care persoana care ocupă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (8) sau a fost declarată incompatibilă sau în conflict de interese, în mod definitiv, în conformitate cu dispoziţiile legii;
    e) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătăţii, pe baza recomandării Consiliului de supraveghere, în situaţia în care în urma unui audit independent efectuat de către o entitate cu reputaţie şi competenţă recunoscute în domeniul auditului performanţei se constată neîndeplinirea de către preşedintele sau vicepreşedintele ANDIS a indicatorilor de performanţă ai activităţii sale pentru o perioadă de cel puţin doi ani.

    (10) Preşedintele sau vicepreşedintele ANDIS care se află în momentul numirii în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile legale are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile pentru ieşirea din situaţia de incompatibilitate.
    (11) În cazul în care funcţia de preşedinte al ANDIS devine vacantă, atribuţiile preşedintelui ANDIS sunt exercitate de vicepreşedintele ANDIS.
    (12) În cazul în care funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al ANDIS sunt vacante în mod simultan, până la numirea persoanelor în funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al ANDIS, în condiţiile prevederilor alin. (1), ministrul sănătăţii numeşte prin ordin persoanele care să îndeplinească cu caracter temporar atribuţiile preşedintelui ANDIS, respectiv vicepreşedintelui, pentru o perioadă maximă de 6 luni, termen în care Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a organiza concurs. Perioada maximă de 6 luni nu poate fi prelungită.

    ART. 16
    (1) Concursul în vederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS se organizează de către Ministerul Sănătăţii. În procesul de evaluare Ministerul Sănătăţii poate fi asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.
    (2) Anunţul privind concursul în vederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS se publică în cel puţin două publicaţii cu largă răspândire şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie îndeplinite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.
    (3) Publicarea anunţului privind concursul în vederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS în conformitate cu prevederile alin. (2) se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ.
    (4) Participanţii la concursul în vederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS vor prezenta, ca parte a dosarului de concurs, proiectul propriu de management, care, în situaţia în care participantul este numit în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS, va constitui baza pentru stabilirea planului de acţiune strategică al ANDIS, care va conţine indicatorii de performanţă ai activităţii preşedintelui şi a vicepreşedintelui ANDIS şi va fi aprobat de membrii consiliului prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. a)-d).
    (5) Concursul în vederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS are loc în două etape:
    a) evaluarea dosarelor de concurs ale tuturor participanţilor şi stabilirea clasamentului acestora pe baza criteriilor de evaluare de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ministrului sănătăţii;
    b) susţinerea de către primii cinci candidaţi clasaţi în urma evaluării prevăzute la lit. a) de interviuri şi prezentarea proiectelor de management ale acestora în faţa comisiei de evaluare şi a Consiliului de supraveghere al ANDIS.

    (6) Condiţiile detaliate de organizare a concursului în vederea ocupării funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al ANDIS, criteriile care trebuie îndeplinite de membrii comisiei de evaluare prevăzute la alin. (5) lit. a), condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de participanţi, conţinutul dosarelor de concurs, criteriile de evaluare a acestora, termenele aplicabile şi modelul-cadru al contractului de management se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (7) Preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS care au ocupat funcţiile prin concurs vor încheia cu ANDIS, reprezentată de unul dintre membrii Consiliului de supraveghere prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. a)-d) desemnat de către aceştia, un contract de management pe o perioadă egală cu perioada mandatului prevăzută la art. 15 alin. (1), cu respectarea cerinţelor specifice prevăzute la art. 543 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării concursului din motive imputabile candidatului câştigător, ANDIS va semna contractul de management cu candidatul clasat pe locul al doilea, dacă acesta a promovat concursul. În cazul în care contractul de management nu se semnează nici cu candidatul clasat pe locul al doilea din motive imputabile acestuia în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de către candidat, se declară postul vacant şi se procedează conform art. 15 alin. (12).
    (9) Activitatea desfăşurată de preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS, pe durata contractului de management, conferă vechime în muncă şi specialitate.

    ART. 17
    (1) Preşedintele ANDIS îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ANDIS, programele de activitate şi programele de cooperare;
    b) propune ministrului sănătăţii spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANDIS;
    c) propune structura organizatorică a ANDIS, precum şi orice modificare a acesteia, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 391 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, o supune avizării Consiliului de supraveghere şi aprobării Ministerului Sănătăţii;
    d) elaborează planul de acţiune strategică pe care îl supune aprobării Consiliului de supraveghere;
    e) elaborează programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi îl transmite spre avizare Consiliului de supraveghere;
    f) propune raportul anual de activitate al ANDIS şi îl transmite Consiliului de supraveghere;
    g) aprobă planul anual de activitate al ANDIS pe baza planului de acţiune strategică şi a programului multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    h) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
    i) urmăreşte modul de implementare a proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    j) informează Consiliul de supraveghere în legătură cu implementarea planului de acţiune strategică;
    k) aprobă regulamentul intern al ANDIS şi codul de conduită al personalului ANDIS;
    l) propune ministrului sănătăţii spre aprobare statul de funcţii, cu respectarea dispoziţiilor legale şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate;
    m) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANDIS, în condiţiile legii;
    n) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile bugetare anuale.

    (2) Preşedintele ANDIS îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin alte acte normative.
    (3) Vicepreşedintele ANDIS îndeplineşte atribuţiile preşedintelui ANDIS, în lipsa acestuia, precum şi atribuţiile specifice stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 11.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Personalul ANDIS
    ART. 18
    (1) Personalul ANDIS este format din funcţionari publici şi personal contractual.
    (2) Angajarea, promovarea în funcţii, grade sau trepte profesionale şi eliberarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare, prin ordin al preşedintelui ANDIS.
    (3) Începând cu data încadrării, drepturile salariale ale personalului ANDIS, inclusiv ale preşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS, se stabilesc conform dispoziţiilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aplicabile pentru fiecare categorie de personal bugetar.
    (4) Personalul ANDIS care desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În sensul alin. (4), prin activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene se înţeleg următoarele activităţi desfăşurate de personalul ANDIS, cu excepţia celui care beneficiază potrivit altor dispoziţii legale de prevederile art. 16 şi 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) activităţi necesare în vederea implementării/evaluării proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene, respectiv activităţile desfăşurate de personalul care participă la elaborarea/avizarea tuturor documentelor necesare implementării proiectelor/programelor, inclusiv la emiterea/ avizarea actelor administrative privind constituirea şi salarizarea echipelor de proiecte, la acordarea vizelor de control financiar preventiv şi controlul activităţilor specifice proiectelor/ programelor;
    b) activităţi de asistenţă tehnică pentru beneficiarii externi în legătură cu realizarea de către aceştia a obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile în infrastructura de sănătate finanţate din fonduri europene;
    c) activităţi în legătură cu constituirea şi operaţionalizarea centrului de excelenţă în domeniul managementului de proiecte, inclusiv activităţi privind transferul de cunoştinţe şi expertiză în ceea ce priveşte pregătirea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate finanţate din fonduri europene;
    d) activităţi în legătură cu elaborarea de metodologii, instrucţiuni, recomandări, orientări, colectarea de date, realizarea de studii, analize, rapoarte, în legătură cu implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate finanţate din fonduri europene;
    e) activităţi care contribuie în mod direct la implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile în infrastructura de sănătate finanţate din fonduri europene.

    (6) Personalului ANDIS i se aplică dispoziţiile legale generale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese, precum şi dispoziţiile specifice prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (7) Salariul de bază al preşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS se stabileşte potrivit art. 28 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin asimilare cu funcţiile de conducere şi salariile de bază prevăzute în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi aplicabile categoriei de personal care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de administrare.

    CAP. V
    Transparenţă, informare, monitorizare, supraveghere şi control
    ART. 19
    ANDIS are obligaţia de a realiza, menţine, dezvolta şi actualiza permanent o pagină de internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului şi a tuturor persoanelor interesate într-o manieră accesibilă cu privire la:
    a) organizarea, funcţionarea, obiectivele şi atribuţiile ANDIS, precum şi atribuţiile fiecărei structuri interne a ANDIS;
    b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficientă cu structurile interne ale ANDIS;
    c) bugetul ANDIS şi execuţia bugetară;
    d) planul de acţiune strategică;
    e) programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    f) planul anual şi raportul anual de activitate al ANDIS;
    g) stadiul realizării fiecărui proiect din portofoliul proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    h) sintezele rezultatelor auditurilor realizate conform art. 14 alin. (1) lit. i) şi alin. (2);
    i) orice alte informaţii utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ANDIS.


    ART. 20
    (1) ANDIS are obligaţia de a înfiinţa şi implementa un sistem performant de management şi control intern al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate pentru a asigura în cea mai mare măsură posibilă realizarea acestora la timp, conform specificaţiilor şi în cadrul bugetului aprobat.
    (2) Sistemul de management şi control intern al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate trebuie să asigure în special următoarele:
    a) furnizarea informaţiilor necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    b) administrarea corespunzătoare a contractelor încheiate în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    c) identificarea la timp a oportunităţilor şi riscurilor în legătură cu realizarea, respectiv nerealizarea obiectivelor proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    d) analiza sistematică şi determinarea cauzelor care ar putea conduce la neîndeplinirea obiectivelor proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi propunerea de soluţii şi luarea de măsuri pentru remedierea acestora.


    ART. 21
    (1) Până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior, ANDIS pregăteşte un raport anual în legătură cu activitatea sa, care cuprinde şi gradul de realizare a indicatorilor de performanţă ai activităţii preşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS, prevăzuţi în planul de acţiune strategică.
    (2) Ministerul Sănătăţii are dreptul să solicite ANDIS orice documente şi informaţii necesare în exercitarea activităţilor de supraveghere şi control ierarhic, iar ANDIS are obligaţia de a transmite aceste documente şi informaţii.

    ART. 22
    Activitatea ANDIS este supusă controlului Curţii de Conturi, exercitat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 23
    (1) ANDIS îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27.
    (2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27, activităţile în legătură cu pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii se realizează în continuare de către Ministerul Sănătăţii sau spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor legale.

    ART. 24
    (1) Ministerul Sănătăţii şi ANDIS iau toate măsurile administrative şi organizatorice necesare astfel încât, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27, ANDIS să îşi poată exercita atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 11, ANDIS preia prin protocol de predare-primire activitatea, structura şi personalul Direcţiei monitorizare implementare spitale regionale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii şi procedează la reîncadrarea personalului preluat în cadrul ANDIS în termenele şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.
    (3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (2) în cadrul ANDIS se face pe perioadă nedeterminată pe funcţiile, gradele/treptele profesionale, gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate avute, cu stabilirea drepturilor salariale potrivit art. 18.

    ART. 25
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 15 alin. (1), ministrul sănătăţii numeşte prin ordin persoanele care să îndeplinească cu caracter temporar atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui ANDIS.
    (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
    a) instituţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d) îşi desemnează reprezentanţii în cadrul Consiliului de supraveghere al ANDIS;
    b) ministrul sănătăţii emite ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6).


    ART. 26
    (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27:
    a) ANDIS preia activităţile de pregătire, implementare şi finalizare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare, activităţile de asistenţă tehnică aferente acestora şi orice alte activităţi conexe în legătură directă cu aceste proiecte, precum şi atribuţiile corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii;
    b) ANDIS se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Sănătăţii rezultate din contractele şi celelalte acte juridice încheiate în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii de la lit. a), inclusiv contractele de finanţare nerambursabilă şi asistenţă tehnică încheiate în legătură cu acestea, cu excepţia contractelor de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru susţinerea realizării spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova, respectiv cu excepţia contractelor de finanţare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Sănătăţii nr. 5.046/31.12.2019 aferent proiectului cod SMIS 133903, nr. 5.305/5.05.2020, aferent proiectului cod SMIS 134195, nr. 5.441/30.04.2020 aferent proiectului cod SMIS 134201, până la reglementarea finală a condiţiilor de finanţare.

    (2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27 ANDIS încheie cu Ministerul Sănătăţii protocolul de predare-primire privind activităţile şi atribuţiile Ministerului Sănătăţii prevăzute la alin. (1) lit. a), patrimoniul aferent acestor activităţi şi atribuţii, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi finanţarea aferentă activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) preluate de la Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.

    ART. 27
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul aprobă prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia, elaborate de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu ANDIS, prin care se stabilesc următoarele:
    a) activităţile detaliate pe care le va realiza ANDIS în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    b) detalierea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (2) pentru selecţia obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii încredinţate de către Ministerul Sănătăţii ANDIS şi metodologia de aplicare a acestora;
    c) metodologia de realizare a analizei multicriteriale pentru stabilirea obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile care urmează a fi incluse în programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    d) orice alte aspecte prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.


    ART. 28
    În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul aprobă hotărârea prevăzută la art. 11.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Dumitrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 76.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016