Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 11 octombrie 2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 11 octombrie 2017  privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 11 octombrie 2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 835 din 20 octombrie 2017
    Având în vedere că elaborarea, evaluarea, aprobarea şi achiziţionarea manualelor şcolare, precum şi asigurarea finanţării acestora reprezintă atribuţia Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind singura autoritate cu competenţe în domeniu, aşa cum se prevede expres în dispoziţiile art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    dat fiind faptul că la începutul anului şcolar 2017-2018 la peste 70% dintre disciplinele clasei a V-a nu existau manuale şcolare şi din cele 108 loturi pentru clasa a V-a doar 26 au fost ofertate, iar pentru cele 82 de loturi nu a existat nicio ofertă de manual, aspect care afectează în momentul de faţă atât o mare parte a cultelor, cât şi unele minorităţi naţionale,
    ţinând cont de faptul că toate procedurile de licitaţie publică deschisă organizate pentru achiziţia de manuale şcolare sau derulat parcurgându-se etapele specifice, conform reglementărilor legale: depunerea ofertelor, deschiderea ofertelor, evaluarea ofertelor, comunicarea rezultatelor evaluării, depunerea contestaţiilor la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), emiterea deciziei CNSC, reevaluarea ofertelor conform deciziei CNSC, comunicarea rezultatelor reevaluării, procesul reluânduse de câte două-trei ori, iar o parte dintre operatorii economici contestatari au atacat în instanţă deciziile CNSC, contestaţii respinse în mod temeinic şi legal de către instanţa de judecată, iar deciziile CNSC, fiind obligatorii, au fost puse în aplicare întocmai de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ca autoritate contractantă,
    având în vedere că pentru procedura de licitaţie deschisă privind achiziţionarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a anunţul de participare a fost publicat în data de 16.03.2017, depunerea ofertelor a avut ca termen-limită data de 16.06.2017, iar evaluarea calităţii ştiinţifice a proiectelor de manuale şcolare s-a desfăşurat în perioada 19-30.06.2017, iar procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a a fost finalizat prin Raportul procedurii nr. 2.347 din 17.07.2017, iar comunicarea rezultatelor evaluării către ofertanţi s-a realizat la data de 19.07.2017. În urma comunicării rezultatului procedurii au fost depuse contestaţii pentru un număr de 19 loturi din cele 26 ofertate, iar pentru celelalte 7 loturi s-au încheiat acorduri-cadru. În data de 30.08.2017 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a emis Decizia nr. 2.218/C3 din 25.08.2017 în urma căreia se pot încheia acorduri-cadru pentru 5 loturi, iar pentru 13 loturi va avea loc reevaluarea ofertelor,
    dat fiind faptul că noile planuri-cadru pentru clasele V-VIII prevăd ca în anul şcolar următor să se editeze şi tipărească noi manuale pentru clasa a VI-a,
    raportându-ne la faptul că după reorganizare Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. va trece din coordonarea în subordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi urmează a întruni condiţiile cumulative şi obligatorii prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că societatea este înfiinţată cu capital exclusiv de stat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, şi în aceste condiţii, în calitate de autoritate tutelară, acesta va exercita un control ca şi asupra propriilor departamente, şi conform previziunilor de afaceri mai mult de 80% din activitate va reprezenta editarea de manuale şcolare,
    luând în considerare faptul că mandatul Consiliului de administraţie a expirat, iar în urma demarării procedurilor de selecţie de noi membri, acesta nu s-a putut finaliza întrucât până la data-limită de depunere a dosarelor a existat un singur candidat, acest lucru ducând la imposibilitatea luării deciziilor stabilite de lege în sarcina Consiliului de administraţie,
    având în vedere faptul că neadoptarea prin ordonanţă de urgenţă a acestor măsuri imediate şi a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncţionalităţi majore la nivel naţional, ajungând în situaţia deja perpetuată în ultimii ani în care elevii nu vor avea la început de an şcolar manuale obligatorii prevăzute prin lege,
    având în vedere prevederile art. 45 alin. (13), art. 69 alin. (4) şi art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1, 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările ulterioare, prevederile din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum şi art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în sprijinul îndeplinirii în condiţii optime a atribuţiei Ministerului Educaţiei Naţionale de furnizare a manualelor şcolare obligatorii către unităţile de învăţământ, precum şi pentru realizarea obiectului de activitate al acestei entităţi de stat, propunem înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu capital integral de stat, de interes naţional, având ca unic acţionar pe Ministerul Educaţiei Naţionale, prin reorganizarea regiei autonome,
    în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică“ îşi încetează existenţa, ca urmare a reorganizării prin transformare, urmând a fi radiată din registrul comerţului, concomitent cu înfiinţarea în locul ei a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., denumită în continuare societatea, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.
    (2) Drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ care îşi încetează existenţa conform alin. (1) se transferă în patrimoniul societăţii înfiinţate în locul ei conform art. 241 alin. (2) şi art. 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Capitalul social al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este deţinut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii acesteia.

    ART. 3
    (1) Capitalul social al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este evaluat la 1.726.446 lei, conform situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2016, şi împărţit în acţiuni nominative în număr de 575482 cu o valoare nominală de 3 lei.
    (2) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. se constituie prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ care se desfiinţează, pe baza situaţiilor financiare anuale.
    (3) Capitalul social al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. nu cuprinde bunuri proprietate publică prevăzute la art. 136 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

    ART. 4
    Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. are drept scop editarea manualelor şcolare obligatorii conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. are ca obiect principal de activitate editarea de: manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, postliceal şi universitar, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, de lucrări pentru învăţământul preşcolar; manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduse din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.
    (2) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.
    (3) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. va realiza manualele şcolare la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 6
    Acţiunile Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile, în calitatea sa de acţionar unic, prin Ministerul Educaţiei Naţionale.

    ART. 7
    (1) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un consiliu de administraţie format din 5 membri.
    (2) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.
    (3) Primii membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale pe termen de cel mult un an, până la definitivarea selecţiei în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.
    (4) Conducerea executivă a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este asigurată de un director general.
    (5) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliului de administraţie sunt prevăzute în actul constitutiv al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
    (6) Actul constitutiv al societăţii se poate modifica prin hotărârea Adunării generale a acţionarilor potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ şi se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“.

    ART. 9
    Finanţarea programelor de investiţii şi de retehnologizare ale Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. se asigură din surse proprii.

    ART. 10
    (1) Personalul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este preluat în totalitate de la Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică“ fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării.
    (2) Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. poate negocia un contract colectiv de muncă potrivit legii.

    ART. 11
    Patrimoniul Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ se transferă la Societatea Editura Didactică şi Pedagogică pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.

    ART. 12
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 21 septembrie 1995, cu modificările ulterioare.



                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul educaţiei naţionale,
                    Petru Andea,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rîndunică,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 octombrie 2017.
    Nr. 76.
    ANEXA 1

    ACT CONSTITUTIV

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016