Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2021  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 646 din 30 iunie 2021
    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere implementarea de măsuri care să vizeze, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane, cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale şcolare, constând în rechizite şi vestimentaţie necesare frecventării şcolii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei celei mai expuse riscurilor de orice natură.
    Deoarece organizaţiile partenere prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, nu au capacitatea administrativă de a gestiona măsuri multiple simultane, finanţate în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), se impune modificarea categoriilor de organizaţii partenere implicate în mecanismul de colectare a datelor din fiecare judeţ şi de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la beneficiar către destinatarii finali.
    Deoarece alocarea financiară stabilită în cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, este insuficientă pentru a oferi sprijin educaţional tuturor copiilor care se încadrează în criteriile stabilite, având în vedere creşterea gradului de abandon şcolar cauzat de gradul ridicat de nevoi socioeconomice ale familiilor copiilor dezavantajaţi, în contextul epidemiologic al pandemiei de COVID-19, conform datelor actualizate oficiale,
    este nevoie de o intervenţie de urgenţă, în vederea demarării implementării acestei măsuri la nivel naţional, având în vedere imposibilitatea implementării acestei măsuri în cadrul anului şcolar 2020-2021, pentru anul şcolar 2021-2022, pentru a suprapune posibilitatea oferirii de sprijin educaţional odată cu începerea anului şcolar sau în prima parte a acestuia, pentru ca măsura să îşi atingă obiectivul, respectiv reducerea abandonului şcolar, care a devenit deosebit de semnificativ în contextul socioeconomic generat de pandemia de COVID-19.
    Neadoptarea modificărilor propuse determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate a unui sprijin financiar pentru copiii cei mai defavorizaţi, în contextul pandemiei de COVID-19,
    întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru copiii cei mai defavorizaţi ar conduce la blocarea/întârzierea lansării măsurii aferente POAD 2014-2020, precum şi imposibilitatea acordării sprijinului educaţional tuturor copiilor dezavantajaţi care se încadrează în criteriile stabilite prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României.
    Deoarece lipsa actualizării mecanismului de implementare prin corelare cu numărul destinatarilor finali eligibili şi prin adaptare la capacitatea administrativă şi operaţională a organizaţiilor partenere implicate poate conduce la blocarea totală şi iremediabilă a mecanismului de implementare şi, implicit, la creşterea semnificativă a riscului de abandon şcolar,
    totodată, în lipsa acestei intervenţii, respectiv de modificare a textului actului normativ în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului european şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui mecanism mai flexibil, care să confirme în timp real datele pe care le pune la dispoziţia beneficiarului sistemul de învăţământ, prin Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (S.I.I.I.R), este dificil de colectat grupul-ţintă eligibil,
    având în vedere că elementele mai sus menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 12 august 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) organizaţie parteneră - Ministerul Educaţiei, unităţile de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;"

    2. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Organizaţiile partenere ale beneficiarului stabilite conform art. 2 lit. e) au următoarele atribuţii:
    a) reprezentanţii unităţilor de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial identifică şi întocmesc listele cu destinatarii finali. Aceştia îşi asumă datele, introducându-le totodată în sistemul naţional de indicatori privind educaţia, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (S.I.I.I.R), submodulul rezervat indicatorilor S.N.S.E.D;
    b) reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti asigură transmiterea informaţiilor de la beneficiar către reprezentanţii unităţilor de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial, monitorizând procesul de colectare a datelor;
    c) reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti asigură distribuţia tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional unităţilor de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial, care le transmit destinatarilor finali;
    d) Ministerul Educaţiei colaborează cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru a asigura o bună comunicare a informaţiilor specifice S.N.S.E.D., precum şi pentru a asigura distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
(4) În calitate de coordonator al S.N.S.E.D., Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene colaborează cu Ministerul Educaţiei pentru a:
    a) se asigura că se transmit listele destinatarilor finali colectate pentru S.N.S.E.D. în sistemul naţional de indicatori privind educaţia prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, care vor cuprinde: numele şi prenumele destinatarului final, adresa de domiciliu şi codul numeric personal ale acestora şi ale unui părinte/reprezentant legal/tutore şi veniturile generate şi calculate conform art. 2 lit. k);
    b) intermedia relaţia cu inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv cu unităţile de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial, în vederea actualizării datelor colectate S.N.S.E.D."

    3. La articolul 4, alineatele (5)-(7) se abrogă.
    4. La articolul 6, alineatele (6)-(10) vor avea următorul cuprins:
    "(6) Beneficiarul asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la unitatea emitentă către inspectoratele şcolare şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform listelor cu destinatarii finali colectate pentru S.N.S.E.D. în sistemul naţional de indicatori privind educaţia prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România şi transmise de către Ministerul Educaţiei.
(7) Inspectoratele şcolare şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către unităţile de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali, împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate.
(8) Reprezentanţii unităţilor de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate de pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa.
(9) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, reprezentanţii unităţilor de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial au obligaţia de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reşedinţa acestora.
(10) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi procedura specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a eventualelor sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului educaţiei."

    5. Articolul 11 se abrogă.
    6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Lista destinatarilor finali pentru anul şcolar 2021-2022 se comunică de către inspectoratele şcolare către Ministerului Educaţiei până la data de 23 septembrie 2021, respectiv 23 septembrie 2022, pentru anul şcolar 2022-2023.
    (2) Ministerul Educaţiei comunică beneficiarului - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene listele destinatarilor finali pentru anul şcolar 2021-2022 la nivel de judeţ până la data de 7 octombrie 2021, respectiv 7 octombrie 2022, pentru anul şcolar 2022-2023."

    7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. II
    (1) Ordinul comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului educaţiei prevăzut la art. 6 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Raporturile juridice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se supun legislaţiei în vigoare la data naşterii lor.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marius-Mihai Vasiliu,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 29 iunie 2021.
    Nr. 72.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020)
    ATRIBUŢIILE
    instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea S.N.S.E.D.
    A. Instituţii cu rol în sistemul de management şi control al POAD pentru măsura de acordare de sprijin educaţional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
    1. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management:
    a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
    b) pune la dispoziţia beneficiarului informaţii relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
    c) instituie un sistem de înregistrare şi stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operaţiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit;
    d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate şi stocate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    e) elaborează şi după consultarea cu părţile interesate relevante transmite Comisiei Europene rapoartele anuale şi finale de implementare;
    f) elaborează şi aplică proceduri şi/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii şi transparente, conform programului operaţional aprobat;
    g) asigură faptul că operaţiunea selectată:
    1. intră în domeniul de aplicare al fondului şi al programului operaţional;
    2. îndeplineşte criteriile stabilite în programul operaţional şi la art. 22, 23 şi 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11)-(14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabileşte condiţiile acordării sprijinului pentru fiecare operaţiune, inclusiv cerinţele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operaţiunii, planul de finanţare şi termenul îndeplinirii;
    i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară şi operaţională pentru a îndeplini condiţiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operaţiunii;
    j) se asigură că, în cazul în care operaţiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanţare către autoritatea de management, legislaţia aplicabilă relevantă pentru operaţiune a fost respectată;
    k) determină tipul de asistenţă care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operaţiuni;
    l) verifică dacă produsele cofinanţate au fost livrate şi dacă serviciile cofinanţate au fost prestate, precum şi faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate şi că acestea sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a sprijinului pentru operaţiunea respectivă;
    m) efectuează următoarele tipuri de verificări:
    1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;
    2. verificări la faţa locului ale operaţiunilor. Verificările la faţa locului ale operaţiunilor individuale pot fi efectuate prin eşantionare.
    În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, şi beneficiar al programului operaţional, modalităţile de verificare asigură separarea adecvată a funcţiilor;

    n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operaţiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile referitoare la o operaţiune;
    o) instituie măsuri eficace şi proporţionale de prevenire, detectare, corectare şi monitorizare a neregulilor şi a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;
    p) stabileşte proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile şi auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;
    q) întocmeşte declaraţia de gestiune şi rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operaţiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puţin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziţia Comisiei Europene şi a Curţii de Conturi Europene, la cerere, timp de 5 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective. În cazul altor operaţiuni decât cele menţionate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziţie pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operaţiunii încheiate;
    s) primeşte de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii şi transmiterii raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    ş) publică un rezumat al conţinutului fiecărui raport anual de implementare, precum şi al celui final;
    t) asigură funcţionarea sistemului de gestiune şi control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, şi se asigură că acest sistem funcţionează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea şi raportarea neregulilor şi fraudelor, prin următoarele acţiuni:
    1. evaluează riscurile antifraudă;
    2. stabileşte măsuri antifraudă şi elaborează planuri de combatere a fraudelor;
    3. asigură mecanisme de prevenire şi detectare a fraudelor;
    4. sesizează autorităţilor şi organelor judiciare competente indiciile de fraudă şi tentativa de fraudă, conform dispoziţiilor legale incidente;
    5. implementează măsuri corective privind fraudele;
    6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;
    7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigaţiile la toate operaţiunile care ar putea fi afectate;
    8. previne, detectează, corectează neregulile şi recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăţilor întârziate;
    9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă şi cazurile de nereguli care afectează o contribuţie din fond a cărei valoare depăşeşte 10.000 EUR şi care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepţia neregulilor care intră sub incidenţa art. 30 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, şi o informează în mod periodic cu privire la evoluţia semnificativă a procedurilor administrative şi juridice corespunzătoare;

    ţ) coordonează, monitorizează şi evaluează modul de implementare a POAD şi ia măsuri de creştere a eficienţei derulării, inclusiv prin emiterea de instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene;
    u) primeşte şi analizează propunerile de îmbunătăţire a implementării programului şi ia măsuri în consecinţă;
    v) stabileşte formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;
    w) informează Comisia Europeană în termen de 3 luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observaţii cu privire la implementarea programului;
    x) în perioada de derulare a programului poate evalua eficacitatea şi eficienţa acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;
    y) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acţiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puţin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informaţii: numele şi adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acţiune materială vizat;
    z) sub rezerva disponibilităţii fondurilor din prefinanţare şi din plăţile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
    aa) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    bb) stabileşte operaţiunile eligibile din cadrul programului operaţional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;
    cc) asigură monitorizarea implementării programului operaţional gestionat;
    dd) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;
    ee) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, autorităţii de certificare şi autorităţii de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor;
    ff) asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, potrivit prevederilor cap. IV din acelaşi act normativ;
    gg) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    hh) transmite autorităţii de certificare informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    ii) transmite Comisiei Europene, prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS, rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    jj) aplică corecţiile financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    kk) transmite autorităţii de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale;
    ll) elaborează şi actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management şi control pentru programul operaţional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru transmiterea anumitor informaţii către Comisie;
    mm) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    nn) elaborează şi încheie contracte de finanţare/decizii de finanţare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;
    oo) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
    pp) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi ulterior asigură recuperarea prefinanţării;
    qq) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, elaborează şi transmite autorităţii de certificare declaraţii de cheltuieli;
    rr) elaborează şi transmite autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor şi structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declaraţii de cheltuieli aferente programului operaţional, pentru exerciţiul financiar în curs şi, după caz, pentru exerciţiul financiar următor;
    ss) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exerciţiul financiar în curs şi pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;
    şş) asigură închiderea programului operaţional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile şi legislaţiei naţionale;
    tt) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.

    2. Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală Autoritatea de certificare şi plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:
    a) întocmeşte şi transmite către Comisia Europeană cererile de plată şi certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile şi că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;
    b) întocmeşte conturile prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    c) certifică integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislaţia aplicabilă şi că ele au fost angajate pentru operaţiunile selectate în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operaţional şi cu dreptul aplicabil;
    d) asigură un sistem în care se înregistrează şi se stochează în format electronic evidenţele contabile pentru fiecare operaţiune şi care conţine toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată şi a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune sau pentru un program operaţional;
    e) se asigură că pentru întocmirea şi depunerea cererilor de plată a primit informaţii adecvate din partea autorităţii de management privind procedurile şi verificările efectuate cu privire la cheltuieli;
    f) ia în considerare, la momentul întocmirii şi depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfăşurate de către sau sub responsabilitatea autorităţii de audit;
    g) păstrează în format electronic evidenţele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene şi contribuţia publică corespunzătoare plătită către beneficiari;
    h) păstrează evidenţele contabile ale sumelor recuperabile şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operaţional, prin deducerea acestora din următoarea declaraţie de cheltuieli;
    i) asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente programului operaţional pentru care autoritatea de management se află în România;
    j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorităţii de management;
    k) asigură aplicarea corecţiilor financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    l) contribuie la elaborarea şi actualizarea descrierii sistemului de management şi control pentru programul operaţional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competenţelor;
    m) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    n) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorităţii de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor lor;
    o) furnizează autorităţii de management, conform competenţelor, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.

    3. Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile prevăzute de art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

    B. Instituţii implicate în implementarea programului Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar:
    a) asigură iniţierea şi implementarea operaţiunilor de achiziţionare şi distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional prin:
    1. organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, conform prevederilor legale;
    2. încheierea şi implementarea contractelor cu operatorul/ operatorii economic/economici selectat/selectaţi;
    3. virarea în contul emitentului a sumelor de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional ale destinatarilor finali;
    4. urmărirea modului de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, luarea măsurilor ori de câte ori este nevoie pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    5. arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor aferente implementării măsurii;

    b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Educaţiei listele cu destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, la nivel de judeţ;
    c) asigură fundamentarea numărului de destinatari finali, în baza centralizatoarelor primite de la Ministerul Educaţiei;
    d) asigură achiziţionarea, prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, prin inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru acordarea de sprijin educaţional destinatarilor finali;
    e) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în funcţie de numărul de destinatari finali;
    f) stabileşte, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional ce va fi alocat fiecărui judeţ şi fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform centralizatoarelor primite de la Ministerul Educaţiei;
    g) asigură, prin personalul propriu şi, după caz, împreună cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, verificarea fizică, prin sondaj, la faţa locului a modului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    h) asigură, prin personalul propriu şi, după caz, împreună cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, verificarea prin sondaj sau ca urmare a sesizărilor primite a modalităţii de vânzare a materialelor şcolare;
    i) se asigură că au fost efectuate acţiuni de informare şi comunicare către destinatarii finali, publicul larg şi mass-media privind rolul şi contribuţia Uniunii Europene, a instituţiilor implicate în derularea programului.
    j) realizează o scurtă descriere a operaţiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul şi rezultatele sale, evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
    k) comunică operativ inspectoratelor şcolare judeţene şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Ministerului Educaţiei evoluţia calendarului procedurilor de achiziţie publică şi încheierea contractelor de furnizare;
    l) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    m) transmite, în sistem electronic, către autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind realizarea S.N.S.E.D., cu păstrarea detaliată, la nivel de organizaţie parteneră, a indicatorilor raportaţi;
    n) se asigură că operatorii economici care furnizează serviciile de vânzare a materialelor şcolare respectă legislaţia din domeniul comerţului şi normele de protecţie pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a copilului. Transmite eventuale reclamaţii şi sesizări privind siguranţa şi calitatea produselor spre soluţionare către instituţiile abilitate;
    o) asigură verificarea eligibilităţii, realităţii şi regularităţii cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare autorităţii de management.

    C. Instituţii cu rol în distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
    1. La nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti, prin decizie a inspectorului şcolar general de la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se numeşte Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D., din care vor face parte reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi ai unităţilor de învăţământ de pe raza judeţului.
    Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. are următoarele atribuţii:
    a) centralizează la nivel de judeţ listele cu destinatarii finali ai S.N.S.E.D., pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, cu indicarea numelui şi prenumelui, adresei de domiciliu şi codului numeric personal, pe baza listelor de destinatari primite de la unităţile de învăţământ;
    b) asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către destinatarii finali pe baza listelor aprobate la nivel judeţean şi transmise Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene;
    c) centralizează şi transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene lista nominală a persoanelor destinatari finali care au primit tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în cadrul schemei, validată la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene şi de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
    d) centralizează şi transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru care va avea loc decontarea vânzării de materiale şcolare către destinatarii finali;
    e) solicită unităţilor de învăţământ, daca este cazul, date necesare în derularea S.N.S.E.D., în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile, necesar a fi comunicate beneficiarului, în vederea fundamentării necesarului de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste;
    g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamaţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi solicită instituţiilor abilitate efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate;
    h) în baza rapoartelor de control prevăzute la lit. g), sesizează beneficiarul pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, distribuirea neconformă către persoane neeligibile, alte aspecte sesizate sau reclamate;
    i) trimite către beneficiar o raportare periodică privind derularea proiectului;
    j) trimite beneficiarului, în sistem electronic, până la data de 1 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea S.N.S.E.D. la nivelul judeţului, centralizând informaţiile şi sintezele de date primite de la unităţile de învăţământ, precum şi alte date şi informări despre derularea S.N.S.E.D. la nivelul judeţului, solicitate de beneficiar. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării S.N.S.E.D. la nivelul judeţului, probleme în desfăşurare, propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la unităţile de învăţământ, evidenţa detaliată a indicatorilor raportaţi, sinteza măsurilor auxiliare realizate în judeţ;
    k) inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti colaborează cu instituţiile abilitate în soluţionarea reclamaţiilor privind siguranţa şi calitatea materialelor şcolare distribuite prin program;
    l) la finalizarea distribuirii, transmite beneficiarului sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul unităţilor de învăţământ şi centralizat la nivel de judeţ, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea S.N.S.E.D., precum şi sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
    m) transmite beneficiarului, la finalizarea fazei de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, procesele-verbale de recepţie a tichetelor sociale pe suport electronic, însoţite de sinteza privind derularea S.N.S.E.D., sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum şi documentele de redistribuire între unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, dacă este cazul;
    n) arhivează, timp de 3 ani, începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective, următoarele documente:
    1. procesele-verbale de recepţie a tichetelor sociale pe suport electronic;
    2. listele cu destinatarii finali, împreună cu documentele justificative anexate;
    3. documentele de evidenţă a gestiunii;
    4. sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul unităţii de învăţământ şi sinteza datelor privind realizarea măsurilor auxiliare;
    5. alte documente legate de derularea S.N.S.E.D.;

    o) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor şi a ieşirilor tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către unităţile de învăţământ de la prima recepţie şi până la consemnarea de finalizare, la nivelul inspectoratului şcolar judeţean şi al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;
    p) asigură, la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al unităţilor de învăţământ, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) exercită alte atribuţii stabilite prin ordine/instrucţiuni comune ale ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului educaţiei.


    2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor verifică respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu şi reclamaţiile privind siguranţa şi calitatea materialelor şcolare acordate, unde este cazul. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
    3. Unităţile de învăţământ participante la program din comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii cu privire la distribuţia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional:
    a) comunică inspectoratelor şcolare judeţene şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, anterior demarării procedurii de achiziţie publică, în vederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, numărul de destinatari finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
    b) întocmesc şi aprobă listele pentru destinatari finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, conform evidenţelor proprii;
    c) întocmesc şi aprobă listele la nivelul unităţii de învăţământ cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, sens în care organizează sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalităţi de identificare a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016