Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017  privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
    Având în vedere prevederile Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI“),
    luând în considerare faptul că preluarea directivei menţionate asigură condiţii necesare şi obligatorii în realizarea armonizării legislaţiei privind recunoaşterea calificărilor profesionale,
    ţinând seama de faptul că termenul pentru transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2013/55/UE a fost stabilit pentru data de 18 ianuarie 2016,
    având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene C(2016) 2.500/23 final din 23 martie 2016, prin care a fost transmisă autorităţilor române punerea în întârziere în Cauza 2016/0228 pentru neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2013/55/UE, prin care Comisia Europeană a invitat autorităţile române să îi comunice, până la data de 23 mai 2017, măsurile naţionale adoptate în acest sens,
    ţinând cont de faptul că, în scrisoarea menţionată, Comisia Europeană atrage atenţia asupra sancţiunilor financiare pe care le poate impune Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi pe care Comisia le va aplica astfel cum se prevede în Comunicarea sa din 11 noiembrie 2010 privind punerea în aplicare a art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
    luând în considerare că prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului îşi propune să transpună legislaţia comunitară şi să creeze cadrul organizatoric necesar pentru aplicarea măsurilor necesare recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar,
    ţinând cont de necesitatea adoptării, în regim de urgenţă, a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, având în vedere consecinţele negative cu privire la posibilitatea exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României,
    în condiţiile în care netranspunerea dispoziţiilor Directivei 2013/55/UE conduce la nerecunoaşterea sau recunoaşterea neconformă cu normele europene obligatorii a acestor calificări profesionale, ceea ce este de natură a restrânge exercitarea dreptului la liberă circulaţie a persoanelor, libertate fundamentală consacrată la nivelul Uniunii Europene în art. 45-53 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat de România,
    având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene C(2015) 3.352 final de somare suplimentară în Cauza 2014/4.096, referitoare la incompatibilitatea anumitor restricţii din cadrul dreptului românesc, privind structura acţionariatului farmaciilor veterinare, cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne,
    luând în considerare punctul de vedere al Comisiei Europene din data de 23 noiembrie 2016, transmis Curţii de Justiţie a Uniunii Europene la Cauza C-297/16 CMVRO, potrivit căruia libertatea de stabilire, în special principiul proporţionalităţii astfel cum este definit la art. 15 alin. (3) din Directiva 2006/123/CE, se opune unei cerinţe prin care se instituie obligativitatea organizării numai ca persoane juridice a farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice veterinare,
    în vederea evitării riscului iminent al declanşării unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru, potrivit art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
    având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituţional să asigure îndeplinirea obligaţiilor României faţă de Uniunea Europeană şi existenţa unei situaţii iminente de declanşare a procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
    întrucât aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 24 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară, după cum urmează:
    a) cetăţeni ai statului român;
    b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, respectiv al Confederaţiei Elveţiene, denumit în continuare stat membru;
    c) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;
    d) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3, 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre.
    (2) Medicii veterinari prevăzuţi la alin. (1) lit. b)-e), care exercită profesia de medic veterinar în România, au obligaţia de a se informa la Colegiul Medicilor Veterinari cu privire la legislaţia din domeniul veterinar, precum şi cu privire la prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de deontologie medical-veterinară şi să aibă cunoştinţele de limba română necesare.
    (3) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la cunoaşterea limbii române ca limbă oficială în România.
    (4) Colegiul Medicilor Veterinari poate efectua verificarea cunoştinţelor de limba română numai după emiterea, conform normelor europene, a cardului profesional european de medic veterinar sau, după caz, numai după recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar; în aprecierea cunoştinţelor de limba română Colegiul Medicilor Veterinari ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată.
    (5) Hotărârile Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la verificarea cunoştinţelor de limba română pot fi atacate de medicii în cauză la instanţa de contencios administrativ.
    (6) În cazul unor suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea şi autenticitatea înscrisurilor, precum şi a altor date şi informaţii prezentate, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităţilor competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii certificatelor şi a titlurilor de calificare de medic eliberate de acesta, precum şi, după caz, confirmarea faptului că medicul titular îndeplineşte condiţiile minime de formare prevăzute de normele europene pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent.
    (7) În cazul unor suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea şi autenticitatea înscrisurilor, precum şi a altor date şi informaţii prezentate, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităţilor competente din statele membre de stabilire să furnizeze orice informaţie relevantă pentru legalitatea stabilirii şi buna conduită a prestatorului de servicii, precum şi absenţa unor sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional.
    (8) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu autorităţile competente omoloage din statele membre şi, în calitate de operator de date cu caracter personal, efectuează, în aplicarea prezentei legi, prelucrări de date cu caracter personal, cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul schimbului de informaţii realizat prin Sistemul de informare al pieţei interne - IMI.
    (9) Medicii veterinari, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu privire la exercitarea acesteia ca şi medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari."

    2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2^1-2^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Deţine titlul oficial de calificare medic veterinar absolventul cu diplomă de licenţă de «doctor medic veterinar» eliberată de o instituţie de învăţământ superior de medicină veterinară acreditată din România, care îndeplineşte condiţiile minime de formare pentru profesia de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură, care transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI“), denumită în continuare Directiva.
    (2) Deţine titlul oficial de calificare medic veterinar absolventul cu diplomă, certificat sau cu alt document similar eliberat de instituţiile de învăţământ superior de medicină veterinară recunoscute de statele membre, care îndeplinesc condiţiile minime de formare pentru profesia de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015, conform certificatului de conformitate eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine.
    (3) Titlurile oficiale de calificare în medicina veterinară obţinute în afara României şi a statelor membre se echivalează potrivit legii; excepţie de la aceste prevederi fac titlurile oficiale de calificare în medicina veterinară care au fost recunoscute de unul dintre statele membre.
    (4) Colegiul Medicilor Veterinari este autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, obţinute în unul dintre statele prevăzute la alin. (2) şi (3), pentru eliberarea certificatelor de conformitate în scopuri profesionale, în vederea recunoaşterii de către statele membre a titlurilor de calificare în profesia de medic veterinar, eliberate de instituţii de învăţământ superior, pentru recunoaşterea titlului de medic veterinar specialist, pentru gestionarea dosarelor din IMI şi emiterea cardului profesional european în cazul în care dispoziţii adoptate la nivelul Uniunii Europene vor prevedea această emitere, pentru înregistrarea medicilor veterinari şi a unităţilor medicale veterinare, precum şi pentru dezvoltarea profesională continuă din domeniul veterinar, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (5) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine, precum şi exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.
    (6) Instituţiile de învăţământ superior din România acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu care au programe de studii universitare de medicină veterinară trebuie să respecte condiţiile minime de formare profesională pentru calificarea de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015.
    ART. 2^2
    (1) Pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari se asigură că toate cerinţele, procedurile şi formalităţile legate de accesul la aspecte reglementate de prezenta lege pot fi îndeplinite de la distanţă şi prin mijloace electronice, în condiţiile legislaţiei în vigoare, şi informează inclusiv prin mijloace electronice despre toate cerinţele, procedurile şi formalităţile privind accesul la aspecte reglementate ale profesiei de medic veterinar în România; Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita ulterior copii certificate, în cazul în care există suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea şi autenticitatea înscrisurilor, precum şi a altor date şi informaţii prezentate, şi atunci când este strict necesar.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul desfăşurării stagiilor profesionale sau a procedurilor de evaluare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei profesionale relevante.
    ART. 2^3
    Colegiul Medicilor Veterinari adoptă proceduri proprii, specifice, în condiţiile legii, pentru încurajarea dezvoltării profesionale continue şi se asigură că medicii veterinari din România au posibilitatea să îşi actualizeze cunoştinţele, abilităţile şi competenţele pentru a-şi exercita profesia în mod sigur şi eficient, în concordanţă cu noile descoperiri din domeniu."

    3. La articolul 4, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) prescrierea produselor medicinale veterinare;"

    4. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Produsele medicinale veterinare se comercializează numai din depozite farmaceutice veterinare, puncte farmaceutice veterinare şi farmacii veterinare.
    (2) Înfiinţarea şi funcţionarea depozitelor farmaceutice veterinare, a farmaciilor veterinare şi a punctelor farmaceutice veterinare se realizează conform prevederilor legislaţiei aplicabile în vigoare; în cazul în care acestea se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o cotă din capitalul social poate fi deţinută de un medic veterinar, indiferent de mărimea acestei cote.
    (3) Activitatea din cadrul farmaciilor veterinare şi al punctelor farmaceutice veterinare este coordonată de medici veterinari cu drept de liberă practică.
    (4) Depozitele farmaceutice veterinare, farmaciile veterinare şi punctele farmaceutice veterinare funcţionează în baza autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare emise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Produsele medicinale veterinare, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege, pot fi comercializate cu amănuntul prin farmacii veterinare şi puncte farmaceutice veterinare, fie pe baza de prescripţie, fie fără prescripţie, după caz; lista produselor medicinale veterinare care se comercializează pe bază de prescripţie, precum şi cerinţele de comercializare a acestora se stabilesc de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (6) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează prin unităţi autorizate sanitar-veterinar.
    (7) Produsele medicinale veterinare care conţin substanţe din categoria stupefiante, psihotrope, precum şi produsele medicinale veterinare care conţin substanţe aflate sub control naţional sunt utilizate şi se administrează doar de către medicii veterinari, atât la sediul unităţilor de asistenţă medicală veterinară, cât şi în condiţii de teren; medicul veterinar întocmeşte şi păstrează un registru de evidenţă a acestor produse medicinale veterinare, care este prezentat organelor de control sau de inspecţie, la solicitarea acestora.
    (8) Utilizarea produselor medicinale veterinare este în responsabilitatea medicului veterinar; unităţile medicale-veterinare pot comercializa cu amănuntul numai acele produse medicinale veterinare pe care le folosesc în actul medical, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege şi care sunt înregistrate în registrul de consultaţii şi tratamente.
    (9) Este interzisă comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare cu timp de aşteptare, a produselor medicinale veterinare altele decât cele cu timp de aşteptare, dar care se eliberează pe bază de prescripţie medicală veterinară, fără dovada acesteia, a produselor imunologice, a produselor care conţin substanţe din categoria psihotrope, stupefiante, precum şi a produselor medicinale veterinare care conţin substanţe aflate sub control naţional; în cazul în care, prin legislaţia europeană, comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare este altfel reglementată, prevalează prevederile legislaţiei europene.
    (10) Proprietarii ori deţinătorii de animale pot deţine şi administra numai acele produse medicinale veterinare care sunt dobândite legal, fie prin achiziţie pe baza de prescripţie, fie prin achiziţie fără prescripţie, după caz, sub supravegherea medicului veterinar."

    5. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari informează autorităţile competente din toate celelalte state membre cu privire la un medic veterinar care deţine titlul de calificare prevăzut la pct. 5.4.2 din anexa V la Directivă, căruia i s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare activităţile profesionale, pe teritoriul României, chiar şi cu caracter temporar.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari transmite informaţiile prevăzute la alin. (1) prin alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi profesionale de către medicul veterinar în cauză; aceste informaţii cuprind:
    a) identitatea profesionistului, respectiv datele cu caracter personal necesare identificării profesionistului, conform legislaţiei în vigoare;
    b) profesia în cauză;
    c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia;
    d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; şi
    e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia.
    (3) Cel târziu în termen de trei zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, Colegiul Medicilor Veterinari informează autorităţile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea medicilor veterinari care au solicitat recunoaşterea unei calificări în temeiul Directivei şi în cazul cărora instanţele au constatat ulterior că au făcut uz, în acest context, de titluri falsificate de calificare profesională.
    (4) Atunci când expiră o interdicţie sau o restricţie prevăzută la alin. (1), Colegiul Medicilor Veterinari informează fără întârziere autorităţile competente din celelalte state membre, menţionând data expirării şi orice altă schimbare ulterioară a respectivei date.
    (5) Colegiul Medicilor Veterinari informează în scris medicii veterinari faţă de care se trimit alerte altor state membre cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanşarea şi derularea procedurii de alertă a celorlalte state membre.
    (6) Medicii veterinari prevăzuţi la alin. (5) au posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea alertei, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, sau pot solicita Colegiului Medicilor Veterinari rectificarea unei astfel de decizii.
    (7) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedeşte a fi neîntemeiată, medicul veterinar în cauză poate obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta; în aceste cazuri, decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionist.
    (8) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile; alertele vor fi şterse în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei sau restricţiei prevăzute la alin. (1)."    *
    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi (6), art. 22, art. 50, art. 53, art. 56 alin. (2) şi (2a), art. 56a alin. (1) lit. (f) şi alin. (2) - (7) şi art. 57a alin. (1) şi (2) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI“), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.


                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Geronimo Răducu Brănescu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Liviu-Marian Pop
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Victor Negrescu

    Bucureşti, 5 octombrie 2017.
    Nr. 70.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016