Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 8 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 8 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 134 din 9 februarie 2021
    Având în vedere contextul actual al epidemiei de COVID-19, precum şi faptul că activitatea de vaccinare se află deja în etapa a II-a destinată unui număr mult mai mare de persoane,
    ţinând cont de exigenţele şi nevoile necesare funcţionării optime a centrelor de vaccinare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de faptul că etapa a II-a de vaccinare a început în data de 15 ianuarie 2021, este necesară indicarea procedurii de achiziţie cu celeritate pentru a putea operaţionaliza centrele de vaccinare.
    Având în vedere misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului român la care personalul din Ministerul Apărării Naţionale este participant, conform hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum rotaţia trupelor în teatrele de operaţii din Afganistan şi Balcani, care se va desfăşura în perioada februarie-martie 2021, cerinţa imperativă ca acesta să fie vaccinat împotriva COVID-19 şi lipsa prevederilor legale clare şi precise pentru realizarea unei capacităţi solide de vaccinare la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Apărării Naţionale,
    luând în considerare astfel situaţia extraordinară determinată de cerinţa obligatorie de creştere a capacităţii de vaccinare pentru a asigura vaccinarea personalului din cadrul sistemului naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi consecinţele negative pe care le-ar genera nerealizarea acestei cerinţe - impactul negativ extrem de puternic asupra participării personalului Ministerului Apărării Naţionale la misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului român asumate prin angajamentele internaţionale,
    neadoptarea în regim de urgenţă a măsurii poate determina repercusiuni grave, dată fiind necesitatea atingerii imunităţii colective (circa 70% din populaţie să fie protejată), pentru a permite ca pandemia să fie sub control şi, în cele din urmă, eradicată.
    De asemenea, neadoptarea în regim de urgenţă a măsurii poate determina grave întârzieri cauzate de alegerea altor proceduri de achiziţie cu durată mare de finalizare, care au drept consecinţă directă lipsa dotărilor din centre, fapt care poate determina blocarea procesului de vaccinare din etapa a II-a.
    Având în vedere importanţa procesului de vaccinare, precum şi a activităţilor de informare, programare la vaccinare, de monitorizare şi raportare a reacţiilor adverse pe care medicii de familie le efectuează atât pentru persoanele aflate pe listele proprii, cât şi pentru persoanele aflate pe lista altui medic de familie, este imperios necesară crearea cadrului legal cu privire la desfăşurarea şi decontarea întregii activităţi de la demararea etapei a II-a de vaccinare, luându-se în calcul numărul total al persoanelor vaccinate.
    În considerarea faptului că activitatea desfăşurată de medici, în acord cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu ar putea fi asumată ca fiind desfăşurată în cadrul procesului de vaccinare care se derulează la nivel naţional,
    pentru claritatea normei juridice şi pentru evitarea apariţiei unor inechităţi este necesar a se institui măsuri, astfel încât, începând cu etapa a II-a de vaccinare, procesul de vaccinare să se realizeze în centre de vaccinare, iar medicii de familie care au desfăşurat activitatea de informare şi programare la vaccinare încă de la apariţia cadrului legislativ să beneficieze de acordarea drepturilor ca urmare a activităţilor prestate.
    Ţinând cont de faptul că statul are, pe de o parte, obligaţia de asigurare a sănătăţii publice, prin accesul populaţiei la servicii medicale, şi, pe de altă parte, obligaţia de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate procesului de vaccinare împotriva COVID-19, astfel încât să fie atins potenţialul maxim al sistemului public de sănătate din România,
    întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătăţii publice şi ar conduce la afectarea intereselor cetăţenilor în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare în condiţiile în care vaccinarea se realizează în dezacord cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul ca statul are obligaţia respectării Constituţiei României, republicată, drept garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice,
    în considerarea faptului că este imperios necesar ca la nivelul acestor centre de vaccinare să fie asigurate dotările necesare funcţionării acestora, iar aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Unităţile sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Apărării Naţionale pot organiza centre de vaccinare împotriva COVID-19 care funcţionează în interiorul acestora sau în unităţi militare, în condiţiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea acestor centre se asigură prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale."

    2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Personalul medico-sanitar din centrele de vaccinare, organizate de unităţile sanitare sau de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, are obligaţia să efectueze procesul de vaccinare cu respectarea programării în platforma naţională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Medicul de familie, medicul curant şi operatorul de call center au obligaţia să programeze grupele populaţionale prioritare în platforma naţională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Medicii de familie cu liste proprii, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:
    a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;
    b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
    c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.
(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare, şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, iar pragurile prevăzute la alin. (2) se calculează prin raportare la numărul total de persoane programate şi vaccinate din lista fiecărui medic de familie, indiferent de modalitatea de programare la vaccinare a acestora."

    5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare, inclusiv cele reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi plata medicilor de familie pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) se fac în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii în asistenţă medicală primară, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    6. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) privind plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi cheltuielile privind plata medicilor de familie pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens."

    7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    Pentru dotarea şi operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în limitele prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, autorităţile contractante pot achiziţiona materialele şi echipamentele de necesitate imediată prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) şi art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:
    "ART. 12
    Persoanele aparţinând grupelor populaţionale prevăzute în etapele de vaccinare astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se programează în platformă şi prin intermediul instituţiilor cu care acestea au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu, după caz."    ART. II
    Personalul medico-sanitar şi registratorii medicali din centrele de vaccinare împotriva COVID-19, precum şi medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază de prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, pentru etapele a II-a şi a III-a.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marius-Mihai Vasiliu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 8 februarie 2021.
    Nr. 7.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016