Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 9 mai 2022  privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate  din fonduri externe nerambursabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022
    Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oţelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcţii, un indice compozit care cumulează impactul creşterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje şi transport asupra preţului contractelor de achiziţie legal încheiate pentru care finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcţii este comunicat de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.
    Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a determinat o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. Această creştere de preţ a fost reflectată în indicele de cost total în construcţii de către Institutul Naţional de Statistică începând cu luna martie 2021. Creşterea de preţ generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcţii a afectat preţul ferm al contractelor de achiziţie încheiate pentru cele trei categorii de contracte, şi anume: contractele de lucrări şi de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice şi care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice. Creşterea de preţ nu a putut fi avută în vedere de către ofertanţi la data depunerii ofertelor.
    Criza generată de contextul internaţional a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând la rândul ei influenţe majore asupra creşterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar şi la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcţii cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanţi întrucât decizia de liberalizare a preţului la energie a fost luată la nivel european şi naţional.
    Toate situaţiile mai sus menţionate care au condus la declanşarea crizei pe piaţa construcţiilor au caracter imprevizibil şi sunt considerate cauze care nu depind de acţiunea părţilor contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar şi a celor de furnizare echipamente, consecinţa fiind blocarea implementării proiectelor şi afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaţionale/naţionale finanţate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naţionale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.
    Având în vedere că sunt necesare măsuri de urgenţă pentru realizarea unei reechilibrări contractuale în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile, afectate în mod serios de creşteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcţii, dar şi dificultăţi şi întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale,
    ţinând cont de faptul că la criza declanşată la sfârşitul anului 2020, generată de revenirea economică post-SARS-CoV-2, se adaugă criza preţului la energie, precum şi criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creşterii semnificative a preţului la materiale, manoperă, utilaj şi transport, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe pieţele transportului maritim, pe piaţa materiilor prime şi a materialelor de construcţii, dar şi a semiconductorilor,
    deoarece multe dintre contractele de achiziţie au fost încheiate fără a avea o formulă de ajustare, chiar dacă, începând cu iunie 2018, orice contract cu o durată mai mare de 24 de luni trebuia să aibă, conform Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi similar în domeniul achiziţiilor sectoriale, o formulă de ajustare a preţului, dar şi datorită faptului că contractele de achiziţie cu preţuri ferme nu au putut să prevadă prin indicii totali de cost în construcţii impactul pe care îl vor avea criza generată de virusul SARS-CoV-2, criza preţului la energie, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, iar prognozele realizate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză la data depunerii ofertelor nu au putut să aibă în vedere impactul acestora asupra costurilor în construcţii,
    pentru a evita blocarea implementării proiectelor de infrastructură, precum şi a celor care au ca obiect furnizarea de echipamente, utilaje şi dotări necesare pentru realizarea obiectului contractelor de finanţare din fonduri externe nerambursabile,
    ţinând cont că sunt necesare măsuri de urgenţă în domeniul actualizării costurilor investiţiei, respectiv a devizelor generale de investiţii, precum şi în domeniul contractelor de finanţare, contractelor de achiziţie publică, contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum şi al altor categorii de contracte a căror finanţare este asigurată parţial sau integral din fonduri externe nerambursabile,
    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru deblocarea proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează unele măsuri pentru ajustarea preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei în contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum şi în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiţii în cadrul contractelor de finanţare care au asigurate sursele financiare parţial sau integral din fonduri externe nerambursabile.
    (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează metodologia de ajustare a preţurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum şi al altor categorii de contracte.
    (3) Costurile investiţiilor pentru proiectele de infrastructură publică, respectiv devizele generale de investiţii pentru proiectele a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate se pot actualiza cu indicii de cost în construcţii total, utilizând ca an de referinţă anul 2022.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) rezerva de implementare - necesarul de fonduri pentru implementarea contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru şi a altor categorii de contracte, constituit în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea categoriilor de cheltuieli care au caracter imprevizibil de natura ajustărilor de preţ, care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta, dar care sunt strict necesare pentru implementarea contractelor;
    b) rezerva de ajustare - necesarul de fonduri pentru implementarea contractelor de finanţare în limitele şi în condiţiile de constituire, utilizare şi evidenţă prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, din care se finanţează în exclusivitate rezervele de implementare, care au caracter imprevizibil;
    c) ajustare de preţ - o ajustare necesară ca urmare a creşterii de preţ la materiale, manoperă, utilaje, transport, echipamente, dotări independente, precum şi la alte elemente de cost generate de criza post-SARS-CoV-2, criza preţului la energie, precum şi criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, care au avut un caracter imprevizibil şi nu au putut fi anticipate în mod rezonabil la data încheierii contractului de achiziţie;
    d) reechilibrare contractuală - modificări ale contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru şi altor categorii de contracte prin acte adiţionale încheiate potrivit legii, ca urmare a apariţiei unor cauze imprevizibile în implementarea acestora, care au condus la creşteri ale preţului contractului prin creşteri ale preţurilor la materiale, utilaje, manoperă, transport, dar şi alte creşteri care pun în dificultate implementarea proiectelor;
    e) indice de cost în construcţii total, prognozat - indice prognozat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pentru ramura de activitate economică din construcţii, comunicat oficial cu o anumită periodicitate;
    f) indice de cost în construcţii total, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Naţional de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcţii, cu o anumită periodicitate, care stabileşte evoluţia cumulată a costurilor totale în construcţii;
    g) indice de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Naţional de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcţii pentru costul materialelor, cu o anumită periodicitate, care stabileşte evoluţia costurilor în construcţii pentru materiale;
    h) indicele valorii unitare - total, la import - indice comunicat oficial de Institutul Naţional de Statistică, cu o anumită periodicitate, calculat pe baza valorii unitare medii a bunurilor importate, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea preţului la bunurile care fac obiectul contractelor de produse/furnizare din import;
    i) indicele lunar al preţului de consum total - indice comunicat oficial de Institutul Naţional de Statistică, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea preţului la servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore şi care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice;
    j) element de cost semnificativ - categorii de costuri semnificative necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional sau european, de infrastructură majoră de apă - apă uzată şi deşeuri, care sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi sunt necesare la implementarea acestora.


    ART. 3
    (1) Preţul contractelor de achiziţie publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiţii finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de unele creşteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor de achiziţie şi care nu au putut fi prevăzute de ofertanţi la data elaborării ofertelor, chiar dacă preţurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a preţului au fost cuprinse în documentaţiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creşteri sau diminuări de costuri.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru după cum urmează:
    a) contractele de achiziţie publică de lucrări, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi m) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 alin. (1) lit. b) şi l) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) contractele de achiziţie publică de produse, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi n) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) şi m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect:
    (i) dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 si 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, necesare realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcţiune, şi/sau destinate echipării şi dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale;
    (ii) active fixe corporale, aşa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) contractele de achiziţie publică de servicii, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 alin. (1) lit. b) şi n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore şi care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice.

    (3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică şi de către beneficiarii de finanţare, entităţi juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contractele de la alin. (2) lit. a) şi c), entităţi juridice prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau entităţi juridice prevăzute prin prevederile Ghidului Solicitantului/contractelor de finanţare, şi care au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie încheiate de către beneficiarii privaţi pentru contractele de lucrări atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, denumit în continuare Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, cu condiţia ca suplimentarea preţului să nu conducă la depăşirea pragurilor valorice şi a condiţiilor cumulative prevăzute la art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie încheiate de către beneficiarii privaţi în cazul contractelor de produse atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 care au ca obiect dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale necesare realizării lucrărilor şi, respectiv, punerii în funcţiune şi/sau destinate echipării şi dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 şi 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Beneficiarii privaţi, prevăzuţi la alin. (4) şi (5), care au atribuit contracte de achiziţii ca parte a unor scheme de ajutor de stat, pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare şi se încadrează în condiţiile de acordare, conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, precum şi în plafoanele specifice ajutorului de stat. Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preţ peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari privaţi din bugetul propriu.
    (7) Beneficiarii publici care au atribuit contracte de achiziţii ca urmare a unor scheme de ajutor de stat pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare şi se încadrează în condiţiile de acordare, conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, precum şi în plafoanele specifice ajutorului de stat. Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preţ peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari publici din bugetele acestora aprobate potrivit legii.
    (8) Ajustările de preţ prevăzute la alin. (4) şi (5) vor fi suportate din capitolul 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute din devizul general reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi după epuizarea acestor sume din economiile contractului de finanţare, fără a depăşi 50% din preţul iniţial al contractului de achiziţie. În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse şi neprevăzute şi nici în economiile contractului de finanţare, se încheie act adiţional la contractul de finanţare pentru majorarea valorii eligibile şi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (9) Autorităţile de management ale programelor operaţionale, respectiv autorităţile responsabile de implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, şi Autoritatea responsabilă pentru gestionarea fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, denumită în continuare AR FAMI-FSI, nu califică drept cheltuială eligibilă ajustarea de preţ în următoarele situaţii:
    a) beneficiarul nu a respectat prevederile art. 8 referitoare la încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie;
    b) sumele aferente corecţiilor financiare aplicate beneficiarului, din vina exclusivă a acestuia, ca urmare a unor nereguli constatate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) nerespectarea prevederilor art. 14, referitoare la încadrarea cheltuielilor privind ajustarea de preţ pe categorii de cheltuieli eligibile şi neeligibile;
    d) ajustarea de preţ se referă doar la cheltuieli neeligibile sau la o activitate care conţine numai categorii de cheltuieli neeligibile.

    (10) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică tuturor contractelor de achiziţie care nu au clauză de ajustare de preţ sau care cuprind o clauză de ajustare care se aplică după îndeplinirea unor condiţii cumulative, respectiv după trecerea unei perioade de timp, sau care conţin clauze de ajustare de preţ care nu acoperă creşterile de preţ generate de condiţii de imprevizibilitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (11) Pentru contractele de achiziţie cu preţ ferm sau care cuprind o clauză de ajustare de preţ care intră în vigoare după trecerea unei perioade de timp, până la intrarea în vigoare a clauzei de ajustare de preţ se aplică prevederile art. 17.
    (12) Pentru contractele de achiziţie care conţin clauze de ajustare de preţ, dar care nu acoperă creşterile de preţ generate de cauze imprevizibile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se pot aplica prevederile art. 17, cu condiţia parcurgerii etapelor prevăzute la art. 10, întocmirii notei justificative de la art. 43 şi aplicării formulei de ajustare pentru valoarea rămasă de executat a contractului.
    (13) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică contractelor de achiziţie dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii de imprevizibilitate, astfel:
    a) schimbarea condiţiilor economice, pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor, a intervenit după termenul-limită pentru depunerea ofertelor;
    b) schimbarea, prevăzută la lit. a), nu putea fi avută în vedere de către părţile contractante la momentul iniţierii procedurii de atribuire sau al achiziţiei directe, respectiv la momentul elaborării ofertei;
    c) contractantul, în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), nu putea determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea financiară;
    d) contractantul face dovada creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul iniţial al contractului, inclusiv prin oferte de preţ actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia şi prin declaraţie pe proprie răspundere că în această perioadă nu a beneficiat de facilităţi acordate mediului de afaceri de către guvernele statelor unde contractanţii îşi au rezidenţa în vederea atenuării efectelor generate de criza economică în relaţia cu implementarea contractului.

    (14) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică contractelor de achiziţie în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalităţi de întârziere/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale asumate de contractant, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru cele care au depăşit durata de execuţie prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.

    ART. 4
    (1) Condiţia de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. a) se analizează pentru fiecare contract de achiziţie în parte de către beneficiari, raportându-se la momentul depunerii ofertei, respectiv cel la care contractantul îşi calculează preţul şi evaluează riscurile, astfel:
    a) criza economică post-COVID care a determinat creşteri ale indicelui de cost total în construcţii cauzate de creşterea preţului la materiale şi manoperă, echipamente/bunuri şi alte dotări independente;
    b) criza energiei care a determinat creşteri necontrolate la preţul combustibilului, energiei şi gazelor naturale care nu a depins de acţiunea/inacţiunea contractantului;
    c) criza generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creşterii preţului la materiale, echipamente, utilităţi publice, inclusiv energie, utilaje, precum şi dotări independente, iar impactul asupra creşterii elementelor de cost este reflectat în indicele de cost în construcţii total, indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, indicii valorii unitare - total la import şi indicii preţurilor de consum total, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică al României.

    (2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor consemna în nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a) modalitatea prin care una sau mai multe din împrejurările prevăzute la alin. (1) a/au avut impact asupra contractelor de achiziţie prin identificarea acestor influenţe la elementele de cost care formează preţul contractului. Aceste influenţe pot fi justificate prin cel puţin una sau mai multe oferte de preţ, care au stat la baza creşterii elementelor de cost.

    ART. 5
    (1) Condiţia prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de lucrări se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare ce putea fi avut în vedere de către un contractant, în funcţie de data întocmirii ofertei, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 şi 2025, respectiv indicele de cost total în construcţii prognozat prevăzut în anexa nr. 1. Indicele de cost total în construcţii prognozat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză se va menţiona de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile în funcţie de luna de referinţă a contractului de achiziţie în nota justificativă de verificare a condiţiilor de imprevizibilitate prevăzută la art. 10 lit. a).
    (2) Condiţia de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de produse se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat în luna de referinţă, publicat de Institutul Naţional de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“, prevăzuţi în anexa nr. 2.
    (3) Condiţia de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de servicii de realizare a studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare indicele preţurilor de consum, total, realizat în luna de referinţă, publicat de Institutul Naţional de Statistică, prevăzuţi în anexa nr. 3.
    (4) Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

    ART. 6
    (1) Condiţia de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. c) se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile prin raportare la riscul contractual din propunerea financiară a ofertantului câştigător.
    (2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor arăta în nota justificativă de la art. 10 lit. a) faptul că executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă pentru contractant din cauza situaţiilor imprevizibile prevăzute la art. 3.

    ART. 7
    (1) Condiţia de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. d) se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile sub două aspecte:
    a) costul: are în vedere reechilibrarea contractuală şi constă în suportarea de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile a diferenţei dintre evoluţia reală a costurilor din construcţii faţă de evoluţia prognozată la momentul datei de referinţă, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, a indicatorilor specifici de costuri sau, după caz, a indicatorilor similari specifici pentru furnizarea de bunuri şi prestarea de servicii de realizare a studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice. Pentru a determina aceste costuri necesare reechilibrării preţului contractului se vor aplica formulele de la art. 17;
    b) prelungirea duratei de execuţie pentru contractele de lucrări, respectiv prelungirea termenelor de livrare pentru contracte de furnizare.

    (2) Reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) va fi realizată în baza unei analize efectuate de părţile contractante la nivelul fiecărui contract.
    (3) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor menţiona în notă justificativă, prevăzută la art. 10 lit. a), modalitatea rezultată din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru suportarea costului de către beneficiari în vederea reechilibrării contractelor, precum şi modalitatea de reechilibrare a duratei contractului, dacă este cazul.
    (4) În măsura în care reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) nu este posibilă şi aplicarea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creşterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă chiar şi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, părţile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Încetarea anticipată a contractului în condiţiile prevăzute la alin. (4) nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor ce reveneau părţilor în cadrul contractului/acordului-cadru de achiziţie publică/sectorial, nu poate duce la penalităţi, sancţiuni sau/şi emiterea unui document constatator negativ.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (4), beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor determina lucrările pentru restul rămas de executat, vor actualiza devizele în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor elabora documentaţiile de atribuire prin includerea formulelor de ajustare şi vor lansa procedurile de achiziţie pentru restul de executat.

    CAP. II
    Prevederi referitoare la procedurile de încheiere a actelor adiţionale la contractele de achiziţie
    ART. 8
    (1) Modificarea preţului contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prevăzute la art. 1 se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în prevederile art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fără să depăşească 50% din preţul iniţial al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru, potrivit notei justificative prevăzute la art. 10 lit. a).
    (2) În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru prin mai multe modificări succesive, potrivit dispoziţiilor art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 237 alin. (1) şi art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanţe de urgenţă, nu va depăşi 50% din preţul iniţial al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru.
    (3) Modificarea valorii contractelor de lucrări şi/sau, după caz, a contractelor de produse pentru beneficiarii privaţi care aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 nu poate depăşi 50% din valoarea preţului iniţial al contractului de achiziţie, potrivit notei justificative prevăzute la art. 10 lit. a).

    ART. 9
    (1) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care aplică prevederile art. 3 constituie o rezervă de implementare, în limitele şi condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, destinată plăţii ajustărilor de preţ ale contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau altor categorii de contracte prin încheierea de act adiţional la contractul de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, în limitele şi condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile încheie acte adiţionale la contractele de achiziţie după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10.
    (3) Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie iniţial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ aferente ajustării preţului contractelor de achiziţie, fără a depăşi pragurile stabilite la art. 8 şi 18.
    (4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la data solicitării, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18.
    (5) Suplimentarea rezervei de implementare în condiţiile alin. (4) poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăţi de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depăşirea pragurilor prevăzute la art. 8 şi 18.
    (6) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au obligaţia de a ţine o evidenţă distinctă a rezervei de implementare destinate plăţii ajustărilor de preţ, atât la momentul constituirii acesteia, cât şi ulterior, prin suplimentare şi operarea plăţilor necesare finanţării ajustărilor de preţ.
    (7) Rezerva de implementare destinată finanţării ajustărilor de preţ face parte din valoarea investiţiei de bază şi se include în mod corespunzător în devizul general de investiţii reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiţiei şi se include în indicatorii tehnico-economici ai investiţiei a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6).
    (9) Evidenţierea plăţilor în cadrul rezervei de implementare se determină ca diferenţă între valoarea fiecărei plăţi actualizată cu ajustările de preţ şi valoarea neactualizată cu ajustarea de preţ.

    ART. 10
    Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile parcurg următoarele etape pentru încheierea actelor adiţionale la contracte de achiziţie, astfel:
    a) Etapa I: întocmesc nota justificativă privind îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016. Pentru demonstrarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) pct. i) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 238 lit. a) din Legea nr. 99/2016, întrunirea condiţiilor de imprevizibilitate ale contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru prevăzute la art. 3 alin (13) este considerată necesară şi suficientă. Nota justificativă este aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, care răspunde pentru realitatea îndeplinirii condiţiilor de imprevizibilitate a contractului şi corectitudinea informaţiilor cuprinse în aceasta.
    b) Etapa a II-a: pe baza notei justificative se încheie act adiţional la contract prin majorarea preţului cu valoarea rezervei de implementare. Actul adiţional va prevedea constituirea, evidenţa şi modul de utilizare a rezervei de implementare în relaţia cu contractantul şi va conţine:
    1. obiectul actului adiţional;
    2. valoarea rezervei de implementare;
    3. modul de evidenţă a rezervei de implementare;
    4. plăţile care pot fi efectuate din rezerva de implementare;
    5. formula de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
    6. valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ şi valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepţie şi dare în folosinţă pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăţi, cantitativ şi valoric;
    7. alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidenţa şi plăţile care vor avea loc din rezerva de implementare;
    8. anexe - inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13).    ART. 11
    (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat şi prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) şi a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul contractelor de achiziţie încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfăşurare, contractanţii pot transmite, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca şi pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) şi celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. Încheierea actelor adiţionale la contracte de achiziţie se realizează în termenul de valabilitate a contractelor şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
    (2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1) în termenul menţionat în cuprinsul aceluiaşi alineat sunt obligaţi să analizeze dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) în vederea ajustării preţului contractelor de achiziţie/acordurilor-cadru şi să încheie nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a), aprobată de reprezentantul legal al acestora, şi dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezenta ordonanţă de urgenţă sunt obligaţi să încheie acte adiţionale la contractele de achiziţie cu respectarea etapelor prevăzute la art. 10.
    (3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1).
    (4) În cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a preţului în conformitate cu documentaţia de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul adiţional prevăzut la alin. (2), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art. 10, etapa a-III-a, părţile pot conveni ca formula din contract să fie înlocuită cu formula de ajustare prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. a1) şi c1) dacă aceasta este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractului, demonstrând îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) şi întocmind nota justificativă prevăzută la art. 43 alin. (1).
    (5) Netransmiterea de către contractanţi a solicitării de ajustare a valorii pentru restul rămas de executat/furnizat şi prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (6) Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, obligaţia asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului.

    CAP. III
    Prevederi referitoare la încheierea de acte adiţionale la contractele de finanţare
    ART. 12
    (1) Autorităţile de management ale programelor operaţionale/naţionale, respectiv autorităţile responsabile de implementarea PNDR şi AR FAMI-FSI, încheie acte adiţionale la contractele de finanţare pentru majorarea valorii eligibile şi/sau, după caz, a valorii neeligibile a cheltuielilor aferente unui proiect, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puţin 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanţare, cu excepţia proiectelor finanţate prin PNDR, în cazul căruia procentul se stabileşte în conformitate cu procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Pentru proiectele care sunt structurate în faze/etape, procentul de 75% se va raporta la valoarea eligibilă a fazei/etapei;
    b) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a constituit rezerva de implementare a contractelor de achiziţie, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    c) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a solicitat încheierea de act adiţional la contractul de finanţare;
    d) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile demonstrează că a parcurs etapele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie, potrivit prevederilor art. 10, şi prezintă documente în acest sens, în caz contrar, cheltuiala beneficiarului aferentă rezervei de implementare devenind neeligibilă. Recuperarea cheltuielilor care devin neeligibile se realizează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) nu sunt afectaţi indicatorii de realizare şi rezultat al proiectelor, respectiv nu sunt afectaţi indicatorii de monitorizare a proiectelor finanţate prin PNDR;
    f) costurile iniţiale ale investiţiilor împreună cu ajustarea de preţ a contractelor de achiziţie nu determină influenţe majore asupra sustenabilităţii financiare a proiectelor, acolo unde este cazul. În aceste situaţii beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor reface analizele cost-beneficiu ale proiectelor cu luarea în considerare a ajustărilor de preţ din care va rezulta că valoarea netă actualizată şi/sau, după caz, rata internă de rentabilitate nu devin negative sau nu sunt în măsură să afecteze major sustenabilitatea financiară a proiectelor.

    (2) În situaţia contractelor de finanţare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile se vor putea încheia acte adiţionale de majorare a valorii eligibile numai pentru constituirea şi reconstituirea rezervei de ajustare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă chiar dacă această majorare conduce la depăşirea valorii nerambursabile şi/sau eligibile stabilite prin ghidurile solicitantului sau programele operaţionale/naţionale. Diferenţa de valoare peste valoarea cheltuielilor eligibile ale programelor operaţionale după efectuarea de plăţi în limita valorii de 100% a cheltuielilor eligibile ale programelor operaţionale se suportă din bugetul de stat.
    (3) Prin excepţie, pentru proiectele finanţate din FEADR, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, majorarea se va încadra în limitele valorii sprijinului public nerambursabil, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 3.508, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Autorităţile de management/AR FAMI-FSI au obligaţia de a parcurge procedurile legale în relaţia cu comitetele de monitorizare/directoare ale programelor operaţionale/naţionale şi de a solicita, după caz, aprobarea acestor modificări. Prin excepţie, pentru programele de cooperare teritorială europeană, actele adiţionale se încheie în conformitate cu regulile specifice şi în limita fondurilor disponibile alocate la nivelul programelor.
    (5) Autorităţile de management/AR FAMI-FSI ale programelor operaţionale/naţionale au dreptul de a încheia acte adiţionale la contractele de finanţare/decizii, în limitele aprobate pentru programele operaţionale, potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, sau în condiţiile alin. (6), cu încadrarea în creditele de angajament, aprobate anual cu această destinaţie, prin legile bugetare anuale.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, autorităţile responsabile cu implementarea PNDR sunt autorizate să încheie acte adiţionale la contractele de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea alocării cu până la 130%, a sumelor alocate în euro, la nivel de program operaţional din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legea bugetului, în limitele valorii sprijinului public nerambursabil din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 3.508, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care execuţia bugetară este de 100% la nivelul măsurilor de intervenţii ale programului operaţional, cheltuielile efectuate pentru ajustarea de preţ se suportă din bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, din bugetul beneficiarului.

    ART. 13
    (1) Autorităţile de management ale programelor operaţionale, respectiv autorităţile responsabile de implementarea PNDR şi AR FAMI-FSI, constituie rezerve de ajustare a valorii la nivelul contractelor de finanţare prin majorarea valorii iniţiale a cheltuielilor eligibile şi/sau, după caz, a cheltuielilor neeligibile ale contractelor de finanţare, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
    (2) Rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanţare se constituie pe baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru, potrivit art. 9, şi nu poate depăşi valoarea cumulată a acestora.
    (3) Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanţare poate avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită iniţial.
    (4) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanţare face parte din bugetul proiectului, se evidenţiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară, prin grija autorităţilor de management, şi se va opera în sistemul informatic MySMIS, acolo unde se impune, iar din aceasta se pot efectua plăţi numai pentru finanţarea ajustării de preţ necesare contractelor de achiziţie care stau la baza implementării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană.
    (5) Evidenţierea sumelor utilizate din cadrul rezervei de ajustare se determină ca diferenţă între valoarea fiecărei sume actualizată cu ajustările de preţ şi valoarea sumelor, neactualizată, în condiţiile art. 17 alin. (8) lit. a2), b2), c2) şi d2).
    (6) Autorităţile de management ale programelor operaţionale, respectiv autorităţile responsabile de implementarea PNDR şi AR FAMI-FSI, vor emite instrucţiuni pentru constituirea, evidenţa şi plăţile din rezerva de ajustare a preţului contractului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă este cazul.
    (7) Autorităţile de management ale programelor operaţionale şi/sau organismele intermediare şi/sau AR FAMI-FSI, după caz, încheie cu beneficiarii fondurilor externe nerambursabile acte adiţionale la contractele/deciziile/ordinele de finanţare, în termen de 45 de zile de la data depunerii solicitării de către beneficiari, cu verificarea respectării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 12 şi, după caz, a prezentării documentelor prevăzute la art. 10.

    ART. 14
    Rezervele de ajustare a valorii contractului de finanţare majorează valorile cheltuielilor eligibile şi/sau, după caz, cheltuielile neeligibile ale contractelor de finanţare după următoarele reguli:
    a) dacă ajustarea de preţ este aferentă unor cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a preţului majorează proporţional atât procentul de cheltuieli eligibile, cât şi procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanţare;
    b) dacă ajustarea de preţ este aferentă doar unor cheltuieli eligibile rezerva de ajustare a preţului contractelor de finanţare majorează în întregime valoarea cheltuielilor eligibile;
    c) dacă ajustarea de preţ este aferentă doar unor cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a preţului majorează în întregime valoarea cheltuielilor neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanţare;
    d) dacă ajustarea de preţ este aferentă unor cheltuieli eligibile şi cofinanţarea asumată de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile care, din diferite cauze, este peste limita prevăzută pentru programele operaţionale/naţionale, rezerva de ajustare a preţului contractului de finanţare poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului.


    ART. 15
    (1) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanţare nu poate majora cheltuielile eligibile pentru următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli care au la bază contracte de consultanţă/supervizare, precum şi alte contracte de natură similară;
    b) cheltuieli care au la bază contracte de prestări servicii, cu excepţia contractelor care presupun elaborarea de studii geotehnice şi hidrogeologice;
    c) cheltuieli care au la bază contracte de asistenţă tehnică;
    d) cheltuieli care au la bază contracte pentru management de proiect;
    e) cheltuieli care au la bază contracte pentru auditul de proiect;
    f) cheltuieli de natură salarială;
    g) alte categorii de cheltuieli de prestări servicii sau de natură similară încheiate potrivit legii.

    (2) Pentru proiectele finanţate prin PNDR, rezerva de ajustare a preţului contractului de finanţare nu poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului pentru cheltuieli cu prestarea de servicii, indiferent de tipul acestora.

    ART. 16
    (1) În situaţia în care beneficiarii nu depun solicitări, însoţite de documentele justificative în condiţiile art. 12, în perioada de implementare a contractelor de finanţare sau pe durata de execuţie a contractelor de finanţare aferente proiectelor finanţate prin PNDR, FAMI sau FSI, sumele necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru se suportă în întregime de către beneficiari.
    (2) Până la încheierea actelor adiţionale prevăzute la art. 12 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă se pot utiliza sumele eligibile şi neeligibile disponibile în cadrul contractelor de finanţare cu condiţia respectării prevederilor capitolului II din prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea prevederilor din contractele de finanţare referitoare la modificări bugetare şi la eligibilitatea şi neeligibilitatea acţiunilor. Obligaţiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea şi plata rezervei de implementare rămân aceleaşi până la încheierea actelor adiţionale la contractele de finanţare şi constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanţare.
    (3) După efectuarea plăţilor de către beneficiari peste nivelul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a) autorităţile de management sau AR FAMI-FSI au obligaţia de a respecta prevederile capitolului III referitoare la încheierea de acte adiţionale cu beneficiarii potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. IV
    Prevederi referitoare la determinarea valorii ajustărilor de preţ ale contractelor de achiziţie
    ART. 17
    (1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat şi prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, respectiv până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor/echipamentelor/bunurilor achiziţionate, conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ studiul geotehnic, şi/sau hidrogeologice pentru infrastructura publică, potrivit prevederilor contractuale.
    (2) Prin valoarea restului rămas de executat se înţelege şi valoarea echipamentelor/bunurilor şi a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanţare, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepţie şi dare în funcţiune a acestora.
    (3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului pentru următoarele categorii de contracte:
    a) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) încheiate cu preţ ferm sau cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării proiectelor;
    b) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. b) încheiate cu preţ ferm sau cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării proiectelor;
    c) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. a), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzată şi deşeuri, care sunt încheiate cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării proiectelor;
    d) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. c), al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzată şi deşeuri şi care includ studiile geotehnice şi/sau hidrogeologice, care sunt încheiate cu preţ ferm.

    (4) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări prin aplicarea indicelui de cost în construcţii la materiale, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna de referinţă, definit potrivit alin. (8) lit. a1), denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcţii la materiale, realizat, publicat de către Institutul Naţional de Statistică prin publicaţii oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“, precum şi prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, prognozat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pentru luna de referinţă, definită la alin. (8) lit. a1), denumit în continuare ICC_plr, precum şi prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, realizat, denumit în continuare ICC_r, publicat de către Institutul Naţional de Statistică prin publicaţii oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Luna „n“ reprezintă luna depunerii solicitării de plată.
    (5) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional şi european, infrastructură majoră de apă-canalizare şi deşeuri, prin aplicarea indicelui de cost în construcţii la materiale, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna de referinţă, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcţii la materiale, realizat, publicat de către Institutul Naţional de Statistică în publicaţii oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“, precum şi prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna de referinţă, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_Rlr, precum şi prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, realizat, denumit în continuare ICC_r, realizat, publicat de către Institutul Naţional de Statistică în publicaţii oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Luna „n“ reprezintă luna depunerii solicitării de plată.
    (6) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de produse luând în considerare indicele valorii unitare - totale, la import, trimestrial, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“, valabil, la trimestrul de referinţă, definit potrivit alin. (8) lit. b1), denumit în continuare, IVUI_TRr, precum şi prin aplicarea indicelui valorii unitare - totale, la import, trimestrial, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“, denumit în continuare IVUI_Tr, aplicabil cu 90 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Luna „n“ reprezintă luna depunerii solicitării de plată.
    (7) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice şi care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice, prin aplicarea indicelui lunar al preţului de consum total, denumit în continuare IPC_lr, determinat de Institutul Naţional de Statistică, prin Baza de Date IPC - Lunar, disponibilă online, având ca perioadă curentă - data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“ şi ca perioadă de referinţă - luna de referinţă, definită potrivit alin. (8) lit. d1). Luna „n“ reprezintă luna depunerii solicitării de plată.
    (8) Formulele de ajustare aplicabile sunt următoarele:
    a.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin (3) lit. a), se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    ICC_mr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;
    ICC_mlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;
    ICC_r - indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;
    ICC_plr - indicele de cost în construcţii total, prognozat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, valabil în luna de referinţă, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii „n“, potrivit anexei nr. 4;
    %_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;
    %_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
    %_cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie;
    luna „n“ - luna depunerii solicitării de plată.

    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de datalimită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICC_r, sau indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor ICC_mr nu este disponibil şi definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în următoarea situaţie de plată, atunci când indicii de cost în construcţii totali şi indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor vor fi publicaţi şi definitivi.
    În situaţia în care raportul dintre indicii de cost în construcţii totali, realizaţi, respectiv prognozaţi, aplicaţi, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcţii total, prognozat, cu indicele de cost în construcţii total, realizat şi se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICC_plr va avea valoarea indicelui de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă.
    În situaţia în care şi acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31.12.2023, cu condiţia ca prin aplicarea raportului să nu se depăşească condiţia prevăzută la art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, preţul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:
    a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

    Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate şi, corespunzător, nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări, astfel:
    a) clădiri rezidenţiale noi - 47,31%;
    b) clădiri nerezidenţiale noi - 45,82%;
    c) construcţii inginereşti noi - 47,21%;
    d) clădiri rezidenţiale reparaţii capitale - 37,76%;
    e) clădiri nerezidenţiale reparaţii capitale - 42,42%;
    f) construcţii inginereşti reparaţii capitale - 33,89%;
    g) clădiri rezidenţiale reparaţii - 42,82%;
    h) clădiri nerezidenţiale reparaţii - 46,95%;
    i) construcţii inginereşti reparaţii - 46,82%.


    a.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. a), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitate de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.


    b.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:
    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă inicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrului IV al anului 2021 şi IVUI_TRr este aferent anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)

    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)

    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2023 şi IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    IVUI_Tr - Indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“, aplicabil cu 90 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;
    IVUI_TRr - indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat în luna de referinţă, publicat de Institutul Naţional de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“;
    IVUI_mA2021 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2021, publicat de Institutul Naţional de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“;
    IVUI_mA2022 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2022, publicat de Institutul Naţional de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“;
    %_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;
    %_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
    luna „n“ - luna depunerii solicitării de plată.

    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţa va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În cazul în care indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, IVUI_Tr, nu este disponibil şi definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil, respectiv când valoarea va deveni definitivă.
    Atunci când raportul dintre indicii valorii unitare - total, la import, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Până la data de 31.12.2023, atunci când valoarea raportului dintre indicii valorii unitare este subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiţia încadrării în prevederile art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar suplimentări de produse, preţul acestora se va ajusta în următoarele condiţii:
    a) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, pentru cantităţile de produse care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, pentru cantităţile suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.


    b.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. b), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.


    c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. c), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional şi european, infrastructura majoră de apă-apă uzată şi deşeuri, se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    ICC_mr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;
    ICC_mlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;
    ICC_r - indicele de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;
    ICC_Rlr - indicele de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;
    %av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;
    %p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
    %cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie;
    luna „n“ - luna depunerii solicitării de plată.

    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de datalimită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICC_r, sau indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, ICC_mr, nu este disponibil şi definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în
    următoarea situaţie de plată, atunci când indicele de cost în construcţii total şi indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor vor fi publicaţi şi definitivi.
    În situaţia în care raportul între indicii de cost în construcţii, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Până la data de 31.12.2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitară se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiţia încadrării în prevederile art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, preţul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:
    a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

    Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate şi corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele sau din diferite alte motive nu se poate stabili valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului Naţional de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări, astfel:
    a) construcţii inginereşti noi - 47,21%;
    b) construcţii inginereşti reparaţii capitale - 33,89%.


    c.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.


    d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. d) se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    IPC_lr - indicele lunar al preţului de consum total, determinat de Institutul Naţional de Statistică, prin baza de date IPC - Lunar, disponibilă online, având ca perioadă curentă data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“ şi ca perioadă de referinţă luna de referinţă;
    %av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;
    %p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
    luna „n“ - luna depunerii solicitării de plată.

    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de datalimită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    Atunci când IPC_lr - indicele lunar al preţului de consum total este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.

    d.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.    (9) Pentru contractele de lucrări a căror formulă de ajustare a preţului este cea prevăzută la alin. (8) lit. c1) contractanţii au obligaţia de a defalca valoarea materialelor din situaţia de plată faţă de restul categoriilor de costuri, iar la determinarea valorii restului rămas de executat potrivit alin. (1) au obligaţia de a detalia valoarea materialelor faţă de restul categoriilor de costuri pe care le conţine valoarea rămasă. În situaţia în care valoarea materialelor nu poate fi separată distinct se vor aplica ponderile materialelor prevăzute la lit. c1).

    ART. 18
    (1) În cazul în care ajustarea prevăzută la art. 17 se aplică achiziţiilor directe, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (5), după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care ajustarea prevăzută la art. 17 se aplică contractelor încheiate ca urmare a unei proceduri simplificate, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (5), după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale de investiţii, precum şi a modificării valorii contractelor de finanţare
    ART. 19
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplică revizuirii devizelor generale de investiţii, a costului investiţiei, precum şi a valorilor estimate aferente proiectelor de infrastructură implementate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pentru care există încheiate contracte de finanţare/decizii de finanţare, a fost finalizată evaluarea cererilor de finanţare sau pentru proiectele care au aprobat formularul F1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Revizuirea devizelor generale de investiţii pentru proiectele de infrastructură prevăzute la alin. (1) se aplică pentru acele situaţii în care procedurile de atribuire nu au fost publicate, precum şi pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.
    (3) Revizuirea devizelor generale de investiţii, respectiv revizuirea costului investiţiilor pentru proiectele de infrastructură implementate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile se face utilizând indicii de cost în construcţii total, potrivit anexei nr. 5.
    (4) Costul investiţiei revizuit se obţine prin aplicarea la valoarea iniţială neactualizată a costului investiţiei, rezultată din valoarea cheltuielilor eligibile şi/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcţii, prevăzuţi de prezenta ordonanţă de urgenţă. Costul investiţiei revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile şi/sau neeligibile a contractelor de finanţare/deciziilor de finanţare în conformitate cu prevederile art. 12.

    ART. 20
    Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor, respectiv a costului investiţiei, precum şi a valorii estimate a procedurilor de atribuire, finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la art. 19, se realizează cu respectarea următoarelor etape:
    a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură publică având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022, precum şi indicii de cost total în construcţii prevăzuţi în anexa nr. 5;
    b) constituirea şi/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanţare pentru anii 2022-2023, în situaţia în care acestea există;
    c) verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/ deciziei de finanţare şi revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului;
    d) actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referinţă anul 2022, dacă este cazul;
    e) elaborarea documentaţiei de modificare a proiectului de infrastructură.


    ART. 21
    (1) Pentru stabilirea costului revizuit, respectiv a devizului general de investiţie, având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022, beneficiarul fondurilor externe nerambursabile stabileşte valoarea totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor neeligibile care fac parte din devizul general de investiţie, ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului de infrastructură publică, şi stabileşte impactul financiar asupra categoriilor de cheltuieli prin ajustarea cu ajutorul indicelui de cost în construcţii total a valorii contractului de finanţare/deciziei de finanţare, precum şi a valorii estimate, respectiv a costului investiţiei pentru proiectele de infrastructură a căror proceduri de atribuire sunt nepublicate sau pentru proceduri de atribuire aflate în situaţia de fi reluate.
    (2) Ajustarea costului investiţiei, a valorii devizului general de investiţii, respectiv a valorii estimate a unor proceduri de atribuire aferente unor contracte de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin. (1), se face folosind metoda şi indicii de creştere a costurilor totale în construcţii din anexa nr. 5, în funcţie de anul de referinţă a estimării iniţiale a preţurilor utilizate la elaborarea devizului general de investiţie.
    (3) Beneficiarul poate alege, în funcţie de situaţia fiecărui proiect de infrastructură, ca ajustarea costului investiţiei, a devizului general de investiţie, respectiv a valorii estimate să fie mai mică decât rezultatul aplicării metodei din anexa nr. 5.

    ART. 22
    Recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanţare pentru anii 2022-2023 se realizează conform indicilor de cost în construcţii totali, prognozaţi conform anexei nr. 5.

    ART. 23
    (1) Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanţare a proiectului de infrastructură se realizează prin raportarea valorii totale actualizate a costurilor eligibile şi/sau neeligibile ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului, în conformitate cu sumele rezultate din ajustări prevăzute la art. 21 şi 22, la valoarea contractului/deciziei de finanţare înainte de ajustare din care se deduce valoarea cumulată eligibilă şi/sau neeligibilă a contractelor de achiziţie semnate, valoarea cumulată eligibilă şi/sau neeligibilă a cheltuielilor angajate sau care urmează a fi angajate şi valoarea cumulată eligibilă şi/sau neeligibilă a contractelor de achiziţie care urmează a fi semnate în cadrul proiectului, conform planului de achiziţie aferent contractului de finanţare.
    (2) Dacă în urma verificării sumelor disponibile prevăzute la alin. (1) se constată că valoarea totală a costurilor eligibile şi/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât valoarea sumelor disponibile din cadrul contractului/deciziei de finanţare, în această situaţie nu se impune revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului.
    (3) Revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar asupra costurilor eligibile şi/sau neeligibile din cadrul proiectului de infrastructură, după cum urmează:
    a) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile şi/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât diferenţa dintre 10% din valoarea proiectului actualizată şi valoarea liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului se face prin modificarea devizului general al investiţiei în sensul creşterii valorii liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, a bugetului proiectului şi transmiterea documentaţiei necesare redepunerii proiectului şi modificării contractului de finanţare/deciziei de finanţare la autoritatea de management a programului operaţional/AR FAMI-FSI;
    b) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile şi/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mare decât diferenţa dintre 10% din valoarea proiectului actualizată şi valoarea liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului se face prin actualizarea analizei cost-beneficiu, după caz, potrivit prevederilor art. 20 lit. d), pentru proiectele unde aceasta a făcut parte din documentaţia contractului de finanţare, şi transmiterea documentaţiei necesare redepunerii proiectului şi modificării contractului de finanţare/deciziei de finanţare la autoritatea de management care gestionează programul operaţional/naţional.


    ART. 24
    (1) Actualizarea analizei cost-beneficiu, denumită în continuare ACB, se realizează pe baza costului revizuit potrivit art. 21, exclusiv prin modificarea costului de investiţie şi a referinţelor subsecvente acestuia, şi cuprinde:
    a) actualizarea cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, în cazul în care nivelul costurilor de exploatare şi întreţinere depinde de nivelul costului de investiţie;
    b) verificarea faptului că rata internă de rentabilitate economică, denumită în continuare RIR_e, este îndeplinită în continuare, respectiv înregistrează valori peste RIR_e > 5%;
    c) aprobarea, dacă este cazul, a planului tarifar de servicii actualizat;
    d) verificarea sustenabilităţii financiare atât la nivelul proiectului, cât şi la nivelul beneficiarului, dacă este cazul;
    e) recalcularea ratei deficitului de finanţare, dacă este cazul;
    f) actualizarea altor indicatori de sustenabilitate financiară/ economică a proiectului de infrastructură.

    (2) În situaţia în care ACB este realizată în euro, se va folosi rata de schimb valutar de 4,9448 lei pentru un euro, comunicată de Banca Naţională a României ca medie pentru luna ianuarie 2022 - luna de bază a costurilor.
    (3) În toate cazurile rata deficitului de finanţare nu va fi modificată.

    ART. 25
    Documentaţia de modificare a valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului, respectiv a valorii contractului de finanţare/deciziei de finanţare va cuprinde:
    a) o solicitare de revizuire a valorii eligibile şi/sau neeligibile a contractului de finanţare/deciziei de finanţare;
    b) un memoriu justificativ care consemnează modificările efectuate;
    c) documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta: devizele generale de investiţii revizuite, ACB revizuită, plan tarifar revizuit, dacă este cazul;
    d) cererea de finanţare revizuită.


    ART. 26
    În situaţia contractelor de finanţare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile, se vor putea încheia acte adiţionale de majorare a valorii eligibile numai pentru revizuirea devizului general de investiţii, prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, chiar dacă această majorare conduce la depăşirea valorii nerambursabile şi/sau eligibile stabilite prin ghidurile solicitantului sau programele operaţionale/naţionale. Diferenţa de valoare peste valoarea cheltuielilor eligibile ale programelor operaţionale şi peste valoarea de 100% rezultată din execuţia cheltuielilor publice se suportă din bugetul de stat.

    ART. 27
    Autorităţile de management ale programelor operaţionale sau AR FAMI-FSI, pe baza documentaţiei prevăzute la art. 25, întocmesc act adiţional la contractul de finanţare sau solicită modificarea valorii deciziei de finanţare, după caz, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) dacă ajustarea valorii este aferentă unor cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile, rezerva de ajustare a valorii majorează proporţional atât procentul de cheltuieli eligibile, cât şi procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanţare;
    b) dacă ajustarea valorii este aferentă doar unor cheltuieli eligibile, rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanţare majorează în întregime valoarea cheltuielilor eligibile;
    c) dacă ajustarea valorii este aferentă doar unor cheltuieli neeligibile, rezerva de ajustare a valorii majorează în întregime valoarea cheltuielilor neeligibile;
    d) dacă ajustarea valorii este aferentă unor cheltuieli eligibile şi cofinanţarea asumată de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile care, din diferite cauze, este peste limita prevăzută pentru programele operaţionale/naţionale, rezerva de ajustare a valorii contractului poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului.


    ART. 28
    Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care nu depun documentaţia prevăzută la art. 25 în perioada de implementare a contractului de finanţare nu beneficiază de prevederile legale referitoare la revizuirea valorii eligibile a contractului de finanţare, iar eventualele cheltuieli aferente rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.

    ART. 29
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 20-25 şi 27-28, în cazul proiectelor finanţate prin PNDR 2014-2020 se poate proceda la ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de investiţii al căror obiect principal al proiectului este reprezentat de investiţii realizate prin contracte de achiziţie publică de lucrări, conform reglementărilor specifice.
    (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile responsabile de implementarea PNDR vor emite instrucţiuni pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), stabilind inclusiv termene procedurale şi metodologia de aplicat.
    (3) Pentru proiectele finanţate prin PNDR 2014-2020, autorităţile responsabile de implementarea PNDR sunt autorizate să încheie acte adiţionale la contractele de finanţare, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (6).

    CAP. VI
    Formula de ajustare a preţurilor pentru documentaţiile de atribuire care urmează a fi publicate pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzată şi deşeuri
    ART. 30
    Pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pot include în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră de apă-apă uzată şi deşeuri formula de ajustare a preţurilor prevăzută la art. 31.

    ART. 31
    (1) Formula de ajustare a preţurilor pentru situaţiile prevăzute la art. 30 este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    cu condiţia ca: Σ^10_i = 1 c_i = 1,
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată care nu face obiectul actualizării;
    V_sl - valoarea situaţiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către contractant conform graficelor de execuţie;
    c_i - ponderea elementului de cost semnificativ, stabilită în cadrul contractului;
    I_CCrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Naţional de Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din luna de referinţă „n“ de depunere a situaţiei de plată;
    I_CClrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Naţional de Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.


    (2) Prin element de cost semnificativ se înţelege orice categorie de cost specifică de natura materialelor, manoperei, utilajelor, echipamentelor şi a altor categorii de costuri de natură similară care deţin o pondere însemnată în valoarea proiectului de infrastructură şi sunt strict necesare pentru implementarea acestuia.

    ART. 32
    (1) Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură de transport de interes naţional sau european, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de apă-apă uzată şi deşeuri se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de infrastructură prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, emis şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea autorităţilor publice şi a organizaţiilor de profil din domeniul apă-apă uzată, deşeuri şi în baza unor justificări.

    ART. 33
    Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificativ potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Naţional de Statistică, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 34
    (1) În situaţia în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile optează pentru aplicarea formulei de ajustare a preţurilor potrivit art. 31 alin. (1), aceştia sunt obligaţi să includă în documentaţiile de atribuire prevederi referitoare la obligaţia contractanţilor de a defalca ofertele de preţ, conform ponderilor pentru elementele semnificative comunicate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru următoarele categorii de valori:
    a) valori aferente fiecărui element de cost semnificativ;
    b) valori care nu sunt incluse în ajustarea de preţ.

    (2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile sunt obligaţi să cuprindă în documentaţiile aferente procedurilor de atribuire ponderile şi indicii de cost în construcţii pentru elemente de cost semnificative în vigoare cu 60 de zile faţă de data lansării procedurii de atribuire, care se vor prelua ulterior şi în contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru care urmează a fi încheiate.

    ART. 35
    Contractantul are obligaţia de defalcare a valorii situaţiilor de plată depuse la beneficiar pentru fiecare valoare a elementelor de cost semnificativ în funcţie de ponderile acestora, precum şi pentru valorile care nu se cuprind în ajustarea de preţ.

    ART. 36
    Contractanţii nu pot aplica formula de ajustare a preţurilor prevăzută la art. 31 alin. (1) pentru valori mai mari decât cele comunicate la data-limită de depunere a ofertei pentru elementele semnificative de cost care fac obiectul ofertelor de preţ, cu excepţia situaţiilor în care valoarea elementelor de cost semnificative a fost modificată prin act adiţional.

    ART. 37
    Formula pentru ajustare de preţ prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), aferentă contractelor în vigoare prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c) poate fi înlocuită cu formula prevăzută la art. 31, pentru a asigura echilibrarea contractuală în condiţii de imprevizibilitate, numai cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (13) şi numai după stabilirea indicilor de cost în construcţii specifici elementelor de cost semnificative prevăzută la art. 32 şi la art. 33, respectiv parcurgerea procedurii prevăzute la art. 43 alin. (1) şi a procedurii prevăzute de art. 10. În baza actelor adiţionale încheiate potrivit art. 10, autorităţile de management ale programelor operaţionale au obligaţia de a parcurge procedura prevăzută la art. 12.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 38
    Actelor adiţionale, indiferent de obiectul lor, încheiate la contractele de finanţare pentru beneficiarii ai căror proiecte sunt finanţate din fonduri externe nerambursabile le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la mecanismele cererilor de prefinanţare, mecanismele cererilor de plată şi mecanismele cererilor de rambursare, precum şi la cererile de fonduri definite în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 39
    Beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene care nu au încheiate contracte de finanţare pentru proiecte de infrastructură de interes naţional sau european, de infrastructură majoră apă-apă uzată şi deşeuri au obligaţia de a cuprinde în buget sumele necesare în conformitate cu prevederile art. 9.

    ART. 40
    Autorităţile de management ale programelor operaţionale, respectiv autorităţile responsabile de implementarea PNDR/AR FAMI-FSI, în calitate de furnizor de ajutor de stat, au obligaţia să verifice condiţiile de acordare, valabilitatea şi încadrarea în plafoanele de la nivelul schemelor de ajutor de stat pe care le administrează conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă.

    ART. 41
    Actele adiţionale la contractele de achiziţie care se încheie potrivit cerinţelor prevăzute la capitolul II sunt supuse procedurilor specifice de verificare ale programelor, în vederea aprobării.

    ART. 42
    (1) Beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile care au încheiat contracte de achiziţie publică/contracte sectoriale/acorduri-cadru care au clauze referitoare la ajustările de preţ în vigoare, inclusiv prin aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, le sunt aplicabile dispoziţiile capitolului III - Prevederi referitoare la încheierea de acte adiţionale la contractele de finanţare.
    (2) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanţare prevăzute la alin. (1) se va constitui în limitele procentuale ale rezervei de implementare prevăzute la art. 9 alin (3) şi (4).

    ART. 43
    (1) În situaţia în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile întocmesc acte adiţionale la contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru sau alte categorii de contracte pentru introducerea unor formule de ajustare a preţului prevăzute la art. 17 alin. (8) necesare pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale, care se încadrează în condiţiile de imprevizibilitate prevăzute de art. 3 alin. (13), aceştia sunt obligaţi să întocmească o notă justificativă aprobată de reprezentantul legal în care vor menţiona:
    a) caracterul de imprevizibilitate al reechilibrării contractuale;
    b) clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilibrate;
    c) modalitatea prin care se manifestă dezechilibrul contractual raportat la clauzele contractuale existente, inclusiv prin prezentarea de documente justificative în acest sens;
    d) impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a preţului existent în contract la valoarea restului rămas de executat a contractului;
    e) impactul financiar al reechilibrării contractuale prin aplicarea formulei de ajustare a preţului prevăzută de art. 17 alin. (8) la valoarea restului rămas de executat a contractului.

    (2) Dacă diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) este mai mică sau egală cu 10%, nu este necesară reechilibrarea contractuală.
    (3) Dacă diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) este mai mare de 10%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 44
    (1) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare pentru modificarea valorii contractelor de finanţare în vederea constituirii rezervelor de ajustare a valorii contractului de finanţare prevăzute la art. 13 se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/AR FAMI-FSI odată cu aprobarea legilor bugetare anuale şi ale legilor de rectificare bugetare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
    (2) Pentru beneficiarii fondurilor externe nerambursabile finanţaţi integral sau parţial de la bugetul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare pentru modificarea valorii contractelor de achiziţie în vederea constituirii rezervelor de implementare a valorii contractului de achiziţie prevăzute la art. 12 se alocă în bugetele ordonatorilor de credite, odată cu aprobarea legilor bugetare anuale şi ale legilor de rectificare bugetare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

    ART. 45
    Sumele suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru din cadrul proiectelor finanţate din programele de cooperare teritorială europeană pot fi suportate din bugetul proiectelor de la capitolul diverse şi neprevăzute sau de la alte categorii/capitole bugetare sau din economii înregistrate la nivelul proiectului, conform regulilor specifice fiecărui program.

    ART. 46
    În cazul contractelor de achiziţii publice/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiţionale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum şi al contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, sau al actelor adiţionale prevăzute la art. III alin. (2) din Legea nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, pentru care contractanţii nu depun solicitarea prevăzută la art. 11 alin. (1), prevederile respectivei ordonanţe a Guvernului se aplică până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, respectiv a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.

    ART. 47
    Pentru proiectele finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică sub rezerva şi de la data obţinerii acceptului Comisiei Europene cu privire la modificarea PNDR pentru ajustarea valorii contractelor de finanţare, în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013. În situaţia în care decizia Comisie Europene conţine prevederi noi sau diferite faţă de cele ale prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea de management în colaborare cu autorităţile responsabile de implementarea PNDR vor iniţia proiectul de act normativ de completare sau modificare, după caz.

    ART. 48
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile cu competenţe în gestionarea programelor cu finanţare europeană şi alte programe cu finanţare externă nerambursabilă şi/sau autorităţile naţionale pentru programe de cooperare teritorială europeană vor proceda, după caz, la elaborarea unor reglementări/ instrucţiuni pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, stabilind inclusiv termenele procedurale şi metodologia de aplicat, conform regulilor specifice programelor.

    ART. 49
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, după alin. (3) al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă de Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Autorităţile responsabile de implementarea PNDR 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură din alocarea publică prevăzută în program, în limita a 130%, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale."


    ART. 50
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 9 mai 2022.
    Nr. 64.
    ANEXA 1

    Indicii de cost în construcţii, total, prognozaţi de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză în luna de referinţă, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 şi 2025

┌───────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐
│Luna de │Indicii de │Indicii de │Indicii de cost în construcţii, │
│referinţă (luna│cost în │cost în │totali, prognozaţi de Comisia │
│anterioară faţă│construcţii│construcţii│Naţională de Strategie şi Prognoză│
│de data-limită │totali, │pentru │în luna de referinţă, pentru anii │
│de depunere a │realizaţi, │materiale, │2021, 2022, 2023, 2024 şi 2025 │
│ofertelor) │valabili în│realizaţi, │ │
├────┬──────────┤luna de │valabili în├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│An │Luna │referinţă │luna de │Anul │Anul │Anul │Anul │Anul │
│ │ │ │referinţă │2021 │2022 │2023 │2024 │2025 │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ianuarie │104,50 │101,50 │110,14│110,14│110,14│110,14│110,14│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │februarie │106,50 │103,40 │112,24│112,24│112,24│112,24│112,24│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │martie │107,20 │102,90 │112,98│112,98│112,98│112,98│112,98│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │aprilie │106,60 │101,70 │115,58│115,58│115,58│115,58│115,58│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │mai │105,90 │99,90 │114,82│114,82│114,82│114,82│114,82│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iunie │107,20 │101,50 │116,23│116,23│116,23│116,23│116,23│
│2017├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iulie │107,30 │101,20 │116,34│116,34│116,34│116,34│116,34│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │august │107,80 │102,10 │116,88│116,88│116,88│116,88│116,88│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │septembrie│109,00 │104,80 │123,98│123,98│123,98│123,98│123,98│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │octombrie │109,40 │104,80 │124,44│124,44│124,44│124,44│124,44│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │noiembrie │111,80 │106,50 │127,17│127,17│127,17│127,17│127,17│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │decembrie │112,90 │108,90 │128,42│128,42│128,42│128,42│128,42│
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ianuarie │119,50 │104,90 │130,07│130,07│130,07│130,07│130,07│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │februarie │123,60 │109,70 │134,53│134,53│134,53│134,53│134,53│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │martie │123,30 │108,00 │134,21│134,21│134,21│134,21│134,21│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │aprilie │121,10 │105,40 │139,62│139,62│139,62│139,62│139,62│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │mai │121,40 │105,50 │139,97│139,97│139,97│139,97│139,97│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iunie │123,20 │108,70 │142,05│142,05│142,05│142,05│142,05│
│2018├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iulie │124,30 │111,30 │143,31│147,61│147,61│147,61│147,61│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │august │124,60 │111,70 │143,66│147,97│147,97│147,97│147,97│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │septembrie│123,80 │107,90 │142,74│147,02│147,02│147,02│147,02│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │octombrie │127,70 │115,50 │147,23│151,65│151,65│151,65│151,65│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │noiembrie │129,80 │116,30 │149,66│154,14│154,14│154,14│154,14│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │decembrie │127,00 │110,30 │146,43│150,82│150,82│150,82│150,82│
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ianuarie │129,50 │108,40 │140,20│144,40│144,40│144,40│144,40│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │februarie │130,60 │108,50 │141,39│145,63│145,63│145,63│145,63│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │martie │133,70 │112,40 │144,74│149,09│149,09│149,09│149,09│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │aprilie │134,50 │114,60 │145,61│149,98│149,98│149,98│149,98│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │mai │136,20 │117,30 │147,45│151,87│151,87│151,87│151,87│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iunie │135,80 │114,20 │147,02│151,43│151,43│151,43│151,43│
│2019├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iulie │135,90 │116,50 │147,13│151,54│151,54│151,54│151,54│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │august │135,00 │113,40 │146,15│150,54│150,54│150,54│150,54│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │septembrie│133,80 │109,50 │144,85│149,20│149,20│149,20│149,20│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │octombrie │134,70 │111,80 │145,83│150,20│150,20│150,20│150,20│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │noiembrie │137,90 │112,60 │155,08│161,29│167,26│167,26│167,26│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │decembrie │136,90 │110,30 │153,96│160,12│166,04│166,04│166,04│
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ianuarie │134,40 │110,50 │151,15│157,19│163,01│163,01│163,01│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │februarie │135,20 │110,10 │152,05│158,13│163,98│163,98│163,98│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │martie │134,00 │109,60 │150,70│156,73│162,53│162,53│162,53│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │aprilie │133,70 │108,10 │133,70│133,70│133,70│133,70│133,70│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │mai │134,20 │105,70 │134,20│134,20│134,20│134,20│134,20│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iunie │135,80 │108,00 │135,80│135,80│135,80│135,80│135,80│
│2020├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iulie │135,80 │109,90 │135,80│135,80│135,80│135,80│135,80│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │august │136,40 │110,10 │136,40│136,40│136,40│136,40│136,40│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │septembrie│136,80 │110,20 │136,80│136,80│136,80│136,80│136,80│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │octombrie │136,40 │109,20 │136,40│136,40│136,40│136,40│136,40│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │noiembrie │140,00 │110,00 │145,32│145,32│145,32│145,32│145,32│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │decembrie │140,00 │109,80 │145,32│145,32│145,32│145,32│145,32│
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ianuarie │135,70 │109,80 │135,70│139,64│143,41│147,13│147,13│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │februarie │137,90 │110,20 │137,90│141,90│145,73│149,52│149,52│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │martie │142,20 │116,70 │142,20│146,32│150,27│154,18│154,18│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │aprilie │146,30 │127,00 │146,30│149,81│153,11│156,17│156,17│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │mai │150,10 │133,60 │150,10│153,70│157,08│160,23│160,23│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iunie │153,30 │138,90 │153,30│156,98│160,43│163,64│163,64│
│2021├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │iulie │155,60 │143,70 │155,60│159,33│162,84│166,10│166,10│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │august │157,20 │146,10 │157,20│160,97│164,51│167,80│167,80│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │septembrie│158,30 │147,70 │158,30│162,10│165,67│168,98│168,98│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │octombrie │161,20 │151,60 │161,20│165,07│168,70│172,07│172,07│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │noiembrie │167,50 │157,20 │167,50│180,73│191,21│200,01│206,61│
│ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │decembrie │165,20 │151,90 │165,20│178,25│188,59│197,26│203,77│
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ianuarie │164,30 │155,20 │164,30│177,28│187,56│196,19│202,66│
│2022├──────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │februarie │166,00 │158,90 │166,00│179,11│189,50│198,22│204,76│
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    Indicii de cost în construcţii totali, prognozaţi, au fost determinaţi pe baza indicilor de cost în construcţii totali, realizaţi, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, valabili în luna de referinţa, şi a prognozei creşterii costului în construcţii (%) - media anuală, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, valabile în luna de referinţă, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 şi 2025,

    ANEXA 2

    Indicii valorii unitare - total, la import, trimestrial şi mediu anual, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică
    Indicii valorii unitare - total, la import:

┌────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ │Trim. │Trim. │Trim. │Trim. │AN │
│ │I │II │III │IV │ │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2017│103,17│102,69│102,00│103,87│102,94│
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2018│101,68│101,63│102,93│103,44│102,43│
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2019│100,28│101,02│99,76 │99,44 │100,12│
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2020│97,17 │95,48 │95,28 │95,25 │95,80 │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2021│102,22│106,60│111,36│112,98│108,35│
└────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    Media anului precedent = 100,00
    Sursa: Institutul Naţional de Statistică - publicaţiile „Indicii valorii unitare în comerţul internaţional“, la secţiunea 2 „Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import“.

    ANEXA 3

    Indicii preţului de consum total, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică
    Indicii preţului de consum total:

┌──────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Indice│Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai │Iunie │Iulie │August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│
├──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2017 │99,81 │99,91 │100,08│100,28 │100,28│100,04│100,32│99,80 │100,50 │101,28 │100,66 │100,32 │
├──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2018 │100,78 │100,30 │100,29│100,54 │100,47│100,02│99,52 │100,28│100,47 │100,52 │99,87 │100,16 │
├──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2019 │100,83 │100,79 │100,49│100,61 │100,46│99,77 │99,80 │100,06│100,09 │100,43 │100,23 │100,42 │
├──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2020 │100,41 │100,25 │100,50│100,26 │100,05│100,08│100,00│99,95 │99,86 │100,22 │100,13 │100,34 │
├──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2021 │101,33 │100,41 │100,38│100,45 │100,53│100,27│100,97│100,24│100,84 │101,78 │100,00 │100,71 │
├──────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2022 │101,48 │100,58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Luna anterioară = 100,00
    Sursa: Institutul Naţional de Statistică - Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 4.

    ANEXA 4

    ICC_plr - Indicele de cost în construcţii total, pentru luna „n“, în funcţie de luna de referinţă, prognozat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

┌───────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna de │Indicii de │Indicele de cost total în construcţii, pentru luna „n“, în funcţie de luna de │
│referinţă (luna│cost în │referinţă. │
│anterioară faţă│construcţii│Prognoză de evoluţie lunară calculată pe baza prognozelor de evoluţie anuală │
│de data-limită │total, │emise de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, precum şi pe baza │
│de depunere a │realizaţi, │evoluţiei efective conform publicaţiilor Institutului Naţional de Statistică │
│ofertelor) │valabili în├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │luna de │Anul 2022 │
├────┬──────────┤referinţă ├────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│An │Luna │ │ianuarie│februarie│martie│aprilie│mai │iunie │iulie │august│septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│
├────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ianuarie │135,7 │139,64 │139,64 │139,64│139,64 │139,64│139,64│139,64│139,64│139,64 │139,64 │139,64 │139,64 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │februarie │137,9 │141,90 │141,90 │141,90│141,90 │141,90│141,90│141,90│141,90│141,90 │141,90 │141,90 │141,90 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │martie │142,2 │146,32 │146,32 │146,32│146,32 │146,32│146,32│146,32│146,32│146,32 │146,32 │146,32 │146,32 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │aprilie │146,3 │149,81 │149,81 │149,81│149,81 │149,81│149,81│149,81│149,81│149,81 │149,81 │149,81 │149,81 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │mai │150,1 │153,70 │153,70 │153,70│153,70 │153,70│153,70│153,70│153,70│153,70 │153,70 │153,70 │153,70 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │iunie │153,3 │156,98 │156,98 │156,98│156,98 │156,98│156,98│156,98│156,98│156,98 │156,98 │156,98 │156,98 │
│2021├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │iulie │155,6 │159,33 │159,33 │159,33│159,33 │159,33│159,33│159,33│159,33│159,33 │159,33 │159,33 │159,33 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │august │157,2 │160,97 │160,97 │160,97│160,97 │160,97│160,97│160,97│160,97│160,97 │160,97 │160,97 │160,97 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │septembrie│158,3 │162,10 │162,10 │162,10│162,10 │162,10│162,10│162,10│162,10│162,10 │162,10 │162,10 │162,10 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │octombrie │161,2 │165,07 │165,07 │165,07│165,07 │165,07│165,07│165,07│165,07│165,07 │165,07 │165,07 │165,07 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │noiembrie │167,5 │180,73 │180,73 │180,73│180,73 │180,73│180,73│180,73│180,73│180,73 │180,73 │180,73 │180,73 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │decembrie │165,2 │178,25 │178,25 │178,25│178,25 │178,25│178,25│178,25│178,25│178,25 │178,25 │178,25 │178,25 │
├────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ianuarie │164,3 │177,28 │177,28 │177,28│177,28 │177,28│177,28│177,28│177,28│177,28 │177,28 │177,28 │177,28 │
│2022├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │februarie │166,0 │179,11 │179,11 │179,11│179,11 │179,11│179,11│179,11│179,11│179,11 │179,11 │179,11 │179,11 │
└────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Pentru anul 2023

┌───────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna de │Indicii de │Indicele de cost total în construcţii, pentru luna „n“, în funcţie de luna de │
│referinţă (luna│cost în │referinţă. │
│anterioară faţă│construcţii│Prognoză de evoluţie lunară calculată pe baza prognozelor de evoluţie anuală │
│de data-limită │total, │emise de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, precum şi pe baza │
│de depunere a │realizaţi, │evoluţiei efective conform publicaţiilor Institutului Naţional de Statistică │
│ofertelor) │valabili în├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │luna de │Anul 2023 │
├────┬──────────┤referinţă ├────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│An │Luna │ │ianuarie│februarie│martie│aprilie│mai │iunie │iulie │august│septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│
├────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ianuarie │135,7 │143,41 │143,41 │143,41│143,41 │143,41│143,41│143,41│143,41│143,41 │143,41 │143,41 │143,41 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │februarie │137,9 │145,73 │145,73 │145,73│145,73 │145,73│145,73│145,73│145,73│145,73 │145,73 │145,73 │145,73 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │martie │142,2 │150,27 │150,27 │150,27│150,27 │150,27│150,27│150,27│150,27│150,27 │150,27 │150,27 │150,27 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │aprilie │146,3 │153,11 │153,11 │153,11│153,11 │153,11│153,11│153,11│153,11│153,11 │153,11 │153,11 │153,11 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │mai │150,1 │157,08 │157,08 │157,08│157,08 │157,08│157,08│157,08│157,08│157,08 │157,08 │157,08 │157,08 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │iunie │153,3 │160,43 │160,43 │160,43│160,43 │160,43│160,43│160,43│160,43│160,43 │160,43 │160,43 │160,43 │
│2021├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │iulie │155,6 │162,84 │162,84 │162,84│162,84 │162,84│162,84│162,84│162,84│162,84 │162,84 │162,84 │162,84 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │august │157,2 │164,51 │164,51 │164,51│164,51 │164,51│164,51│164,51│164,51│164,51 │164,51 │164,51 │164,51 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │septembrie│158,3 │165,67 │165,67 │165,67│165,67 │165,67│165,67│165,67│165,67│165,67 │165,67 │165,67 │165,67 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │octombrie │161,2 │168,70 │168,70 │168,70│168,70 │168,70│168,70│168,70│168,70│168,70 │168,70 │168,70 │168,70 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │noiembrie │167,5 │191,21 │191,21 │191,21│191,21 │191,21│191,21│191,21│191,21│191,21 │191,21 │191,21 │191,21 │
│ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │decembrie │165,2 │188,59 │188,59 │188,59│188,59 │188,59│188,59│188,59│188,59│188,59 │188,59 │188,59 │188,59 │
├────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ianuarie │164,3 │187,56 │187,56 │187,56│187,56 │187,56│187,56│187,56│187,56│187,56 │187,56 │187,56 │187,56 │
│2022├──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │februarie │166,0 │189,50 │189,50 │189,50│189,50 │189,50│189,50│189,50│189,50│189,50 │189,50 │189,50 │189,50 │
└────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    ANEXA 5

    Recalcularea valorii estimate în preţuri 2022 şi a rezervei de ajustare a preţurilor pentru anii 2022-2023
    1. Calculul valorii estimate, respectiv a costului investiţiilor, în preţuri ianuarie 2022 se face folosind:
    a) valoarea estimată în lei, exprimată în anul de bază (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sau 2021, după caz). Aceasta este valoare în preţuri constante, fără TVA şi fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de preţuri;
    b) indicii costurilor în construcţii total pentru fiecare an (coeficienţi publicaţi de către Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2014-2021 şi în funcţie de prognoza realizată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru anul 2022), din tabelul următor:

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┐
│Indice│2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │Ianuarie│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2022 │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │100,00│97,99 │99,45 │106,04│121,95│132,21│133,70│149,89│161,44 │
│2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │ │100,00│101,49│108,22│124,45│134,92│136,44│152,96│164,75 │
│2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │ │ │100,00│106,63│122,62│132,93│134,43│150,71│162,33 │
│2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │ │ │ │100,00│115,00│124,67│126,08│141,35│152,25 │
│2017 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │ │ │ │ │100,00│108,41│109,64│122,92│132,40 │
│2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │ │ │ │ │ │100,00│101,13│113,38│122,12 │
│2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │ │ │ │ │ │ │100,00│112,11│120,75 │
│2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Baza │ │ │ │ │ │ │ │100,00│107,71 │
│2021 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┘
    2. Calculul rezervei de ajustare a preţurilor se face folosind:
    a) valorile estimate în preţuri ianuarie 2022 pentru procedurile de achiziţie publicate/nepublicate, respectiv pentru proceduri de achiziţie publică în situaţia de fi reluate;
    b) restul de executat pentru contractele încheiate anterior şi care au formulă de ajustare, în funcţie de anul datei de bază din acele contracte;
    c) graficul de eşalonare a plăţilor pe ani;
    d) indicii costurilor în construcţii total pentru anii 2022 şi 2023, din tabelul următor:

┌────────────────────────┬──────┬──────┐
│ │2022 │2023 │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2014 │171,32│183,83│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2015 │174,83│187,59│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2016 │172,26│184,83│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2017 │161,56│173,35│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2018 │140,5 │150,76│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2019 │129,59│139,05│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2020 │128,14│137,49│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază 2021 │114,3 │122,64│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Data de bază ianuarie │106,12│113,87│
│2022 │ │ │
└────────────────────────┴──────┴──────┘

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016