Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017  pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017
    Având în vedere:
    - analiza execuţiei bugetare pe primul semestru al anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
    – necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu gradul de colectare a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele luni ale anului;
    – necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;
    – asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi caselor judeţene de pensii până la finele anului;
    – prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,

    şi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:
    - neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie pe anul 2017;
    – riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi caselor judeţene de pensii, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare,

    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 17 februarie 2017, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 2
    Influenţele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole şi subcapitole, şi asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului fondurilor externe nerambursabile detaliate pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 606.949 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 1.203.512 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu suma de 596.563 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 606.949 mii lei.
    (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 10.310 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 17.649 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 27.959 mii lei.

    ART. 4
    Influenţele asupra veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017, detaliate pe capitole şi subcapitole, şi asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului fondurilor externe nerambursabile detaliate pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 5
    (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 44.695 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 139.000 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 183.695 mii lei.
    (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 883 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.

    ART. 6
    (1) Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale să introducă în bugetul fondurilor externe nerambursabile credite bugetare aferente sumelor primite de bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare.
    (2) Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale să introducă în anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare şi să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice.
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 7
    Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“.

    ART. 8
    (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele fondurilor externe nerambursabile, precum şi să efectueze virări de credite bugetare în bugetele aprobate şi în anexele la acestea pe anul 2017 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017:
    a) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, este de 57.394,8 milioane lei şi pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 1.002,0 milioane lei;
    b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor de stat este de 309,6 milioane lei, al bugetului asigurărilor pentru şomaj este de 1.226,1 milioane lei;
    c) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 211,5 milioane lei şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 108,0 milioane lei.


    ART. 10
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rîndunică,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 13 septembrie 2017.
    Nr. 64.
    ANEXA NR. 1

    
                                                                                         - mii lei -
    ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
    │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
    │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
    │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
    │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
    ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │
    ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │0001 03 │VENITURI - TOTAL │ 617.259│
    │0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ 1.213.822│
    │2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.223.359│
    │2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 812.074│
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ 801.764│
    │ │angajatori │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 10.310│
    │ │boli profesionale datorate de angajatori │ │
    │2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 411.285│
    │ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ 414.011│
    │ │asiguraţi │ │
    │ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ 31.414│
    │ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ │
    │ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ -171.227│
    │ │(se scade) │ │
    │ 10 │Contribuţii ale persoanelor care realizează venituri │ 7.806│
    │ │de natură profesională, altele decât cele de natură │ │
    │ │salarială, plătite de angajatori │ │
    │ 11 │Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor │ 132.262│
    │ │pentru perioadele şi care acestea nu au avut calitatea│ │
    │ │de asigurat în sistemul de pensii │ │
    │ 12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ -19.915│
    │ │persoane care realizează venituri din activităţi │ │
    │ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │
    │ │personalitate juridică │ │
    │ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ 4.316│
    │ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │
    │ │proprietate intelectuală │ │
    │ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
    │ │de persoanele care realizează venituri din │ │
    │ │activităţi desfăşurate în baza contractelor/ │ 12.618│
    │ │convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil, │ │
    │ │precum şi a contractelor de agent │ │
    │2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ -9.537│
    │3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ -9.537│
    │3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -15.685│
    │ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 18│
    │ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ -15.703│
    │3603 │DIVERSE VENITURI │ 6.148│
    │ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 9.444│
    │ 50 │Alte venituri │ -3.296│
    │4100 03 │IV. SUBVENŢII │ -596.563│
    │4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -596.563│
    │4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -596.563│
    │ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ -596.563│
    │ │de stat │ │
    │4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 606.949│
    │4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ 10.310│
    │ │profesionale │ │
    │5000 │TOTAL GENERAL │ 589.300│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 604.662│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.885│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -67.115│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.700│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 650.000│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │
    │ │FINANCIAR 2014-2020 │ 592│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.362│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.362│
    │5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 589.300│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 604.300│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.000│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -67.000│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.700│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 650.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000│
    │6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 589.300│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 604.300│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.000│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -67.000│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.700│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 650.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000│
    │6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 606.949│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 621.949│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.665│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -67.000│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.700│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 667.984│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.000│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.000│
    │6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
    │ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ -17.649│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -17.649│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 335│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -17.984│
    │9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 27.959│
    │9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ 27.959│
    │ │profesionale │ │
    │5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 362│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -115│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │
    │ │FINANCIAR 2014-2020 │ 592│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -362│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -362│
    │6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 362│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -115│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
    │ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │
    │ │FINANCIAR 2014-2020 │ 592│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -362│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -362│
    └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    ANEXA NR. 2

    
                                                                             - mii lei -
    ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┐
    │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
    │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
    │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
    │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
    ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │
    ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 45.578│
    │0002 04 │I. VENITURI CURENTE │ 45.578│
    │2000 04 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 42.700│
    │2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 21.261│
    │ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │
    │ │datorate de angajatori │ 21.261│
    │2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 21.439│
    │ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │
    │ │datorate de asiguraţi │ 21.177│
    │ 09 │Contribuţii de la persoane care realizează │ │
    │ │venituri de natură profesională cu │ │
    │ │caracter ocazional │ -1│
    │ 10 │Contribuţii ale persoanelor care realizează │ │
    │ │venituri de natură profesională, altele │ │
    │ │decât cele de natură salarială, plătite │ 263│
    │ │de angajatori │ │
    │2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 2.878│
    │3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 2.045│
    │3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 2.045│
    │ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 1.132│
    │ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │
    │ │pentru plata creanţelor salariale │ 913│
    │3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 833│
    │3604 │DIVERSE VENITURI │ 833│
    │ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │
    │ │plata creanţelor salariale │ -30│
    │ 50 │Alte venituri │ 863│
    │4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 44.695│
    │4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │
    │ │creanţelor salariale │ 883│
    │5000 │TOTAL GENERAL │ -139.000│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -135.716│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 967│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -9.040│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -400│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
    │ │POSTADERARE │ 2.400│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -30.000│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │
    │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -99.643│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.284│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.284│
    │5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -139.000│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -136.000│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -9.000│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -400│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
    │ │POSTADERARE │ 2.400│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -30.000│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │
    │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -100.000│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000│
    │6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -11.400│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.400│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -9.000│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -400│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000│
    │6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 10│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10│
    │6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -11.410│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.410│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 990│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -9.000│
    │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -400│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000│
    │8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ -127.600│
    │8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
    │ │DE MUNCĂ │ -127.600│
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -127.600│
    │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
    │ │POSTADERARE │ 2.400│
    │ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -30.000│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │
    │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -100.000│
    │8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ -139.000│
    │9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 184.578│
    │9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pt. şomaj │ 183.695│
    │9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
    │ │creanţelor salariale │ 883│
    │5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 284│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -33│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │
    │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 357│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -284│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -284│
    │8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
    │ │DE MUNCĂ │ │
    │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 284│
    │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -33│
    │ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40│
    │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
    │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │
    │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 357│
    │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -284│
    │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -284│
    └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016