Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 mai 2022  privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 458 din 6 mai 2022
    Pandemia de COVID-19, ale cărei efecte se resimt accentuat în economie, a afectat în mod semnificativ sectorul agroalimentar. Principalele provocări cu care întreprinderile din domeniul agroalimentar se confruntă sunt schimbarea modelelor de consum la nivel de consumator şi pe lanţurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete şi produsele de bază, creşterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea operatorilor economici pentru care acestea erau furnizori.
    Întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se confruntă şi în acest an cu o lipsă majoră de lichiditate. Acest lucru a afectat din anul 2020 grav situaţia economică a multor întreprinderi şi situaţia angajaţilor acestora, periclitând supravieţuirea lor.
    Toate aceste provocări au ca efect declinul producţiei, însoţit de scăderea veniturilor operatorilor economici din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară, precum şi majorarea preţurilor produselor de bază pentru a acoperi pierderile înregistrate pe parcursul anilor pandemici şi a rămâne activi în piaţă.
    Pentru a reduce impactul semnificativ înregistrat la nivelul populaţiei prin creşterea preţurilor la produsele de bază şi derivatele acestora, precum şi pentru a asigura redresarea întreprinderilor din domeniile agriculturii, pisciculturii, acvaculturii şi industriei alimentare, unele dintre cele mai afectate domenii de efectele pandemiei de COVID-19, Guvernul României a adoptat un pachet de măsuri, „Sprijin pentru România“, pentru atenuarea efectelor generate de criza economică atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru populaţie.
    Rezultatul finanţării unui număr cât mai mare de entităţi, aproximativ 20.000 din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară, care deţin o parte însemnată în ponderea sectoarelor economice la nivelul economiei României, va conduce la redresarea economică naţională, crearea de noi locuri de muncă cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României.
    Având în vedere interesul ridicat al întreprinderilor mici şi mijlocii cu privire la măsurile de sprijin şi relansare economică implementate de Guvernul României, rezultă că entităţile din domeniile agriculturii, pisciculturii, acvaculturii şi industriei alimentare au nevoie de granturi pentru capital de lucru necesare pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar şi pentru achiziţionarea de echipamente, utilaje, tehnologii, iar în lipsa capitalului de lucru redresarea activităţii curente va fi dificil de realizat.
    Măsurile propuse sunt imperios necesare a fi adoptate în regim de urgenţă, având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 30 iunie 2022, data-limită prevăzută de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    În lipsa măsurilor propuse, domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu vor beneficia de condiţii de finanţare adecvate pentru proiectele de relansare a activităţilor, pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente a întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19.
    În absenţa actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanţare cu beneficiarii selectaţi, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaţionale.
    Întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile alocate României,
    în considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exerciţiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate şi implementate proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public, şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară prevăzuţi de prezenta ordonanţă de urgenţă, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.
    (2) Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cuprind:
    a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
    b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri.


    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) administrator al măsurii 1 - microgranturi - din schema de ajutor de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM-POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare semnate cu AM-POC, inclusiv pentru aplicaţiile eligibile a căror valoare excedează plafonului acestor contracte;
    b) administrator al măsurii 2 - granturi capital de lucru - din schema de ajutor de stat, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, în parteneriat cu agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin AM-POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare semnate cu AM-POC, inclusiv pentru aplicaţiile eligibile a căror valoare excedează plafonului acestor contracte;
    c) administrator de apel pentru proiecte - pentru microgranturi MADR în parteneriat cu APIA;
    d) administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat - este MAT, având atribuţii în operarea, asigurarea suportului operaţional pentru utilizatori şi prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
    e) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, având atribuţii în dezvoltarea sistemului informatic şi asigurarea mentenanţei acestuia;
    f) beneficiari ai ajutorului de stat - microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, întreprinderi individuale, denumite în continuare ÎI, societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup şi organizaţii de producători, întreprinderi familiale, denumite în continuare ÎF, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;
    g) capital de lucru - diferenţa dintre activele curente şi datoriile curente ale unei întreprinderi;
    h) cooperativă agricolă - înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) grant pentru capital de lucru - grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de sumă forfetară sau sumă reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2019;
    j) grup şi organizaţii de producători - înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) IMM - întreprinderile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, care au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat şi integrat de către STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MADR pentru microgranturi şi MAT pentru capital de lucru, în scopul gestionării apelurilor de proiecte, acesta fiind găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MAT în parteneriat cu AIMMAIPE, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MADR în parteneriat cu APIA;
    m) ÎF - întreprinderi familiale înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) ÎI - întreprinderi individuale, organizate potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) microgrant - grant direct în valoare de 5.000 euro acordat sub formă de sumă forfetară beneficiarilor de ajutor de stat în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2, prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă;
    p) PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă, înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) societate cooperativă agricolă - înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


    ART. 3
    (1) Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă din POC pentru care MIPE îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management, denumită în continuare AM-POC, şi de furnizor de ajutor de stat.
    (2) Pentru măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), MADR în parteneriat cu APIA îndeplineşte funcţia de administrator de schemă de ajutor de stat, în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare încheiat între MIPE, prin AM-POC, pe de o parte, şi MADR în parteneriat cu APIA, pe de altă parte.
    (3) Pentru măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), MAT în parteneriat cu AIMMAIPE îndeplineşte funcţia de administrator de schemă de ajutor de stat, în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare încheiate între MIPE, prin AM-POC, pe de o parte, şi MAT în parteneriat cu AIMMAIPE, pe de altă parte.

    CAP. II
    Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat pentru activităţi specifice din domeniul industriei agroalimentare
    ART. 4
    (1) Microgranturile au valoarea de 5.000 de euro pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la art. 5 şi se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, şi ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDR-REACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acţiunea 4.1.2 - Capital de lucru şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat în valoare de 20.154.920 euro prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, ca urmare a economiilor, fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi permise de regulamentele Comisiei Europene.

    ART. 5
    (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
    a) microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă;
    b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă;

    (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MADR, în parteneriat cu APIA, după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare.
    (3) Fondurile alocate prin microgrant se recuperează dacă se constată că beneficiarul nu s-a încadrat în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia fondurilor alocate către PFA/ÎI/ÎF.

    ART. 6
    Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
    b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b);
    c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.


    ART. 7
    (1) Beneficiarii pot utiliza microgranturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
    e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

    (2) Cheltuielile efectuate din microgranturi potrivit alin. (1) trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
    (3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR în parteneriat cu APIA pe un eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
    (4) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

    ART. 8
    Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi în limita fondurilor alocate conform art. 4 alin. (2).

    ART. 9
    (1) Pentru microgranturi, mecanismul financiar prin care se asigură finanţarea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor se derulează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) cuprinderea în bugetul de stat prin bugetul MADR reflectat corespunzător în bugetul propriu al ordonatorului secundar APIA şi prin bugetul propriu STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceştia a valorii totale a proiectelor corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii. În acest sens vor depune Fişa de fundamentare pentru proiectul propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile, denumite în continuare FEN, post aderare F1, conform art. 2 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament şi creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanţare şi implementării proiectelor;
    b) MADR, în parteneriat cu APIA şi STS, depune cererea de finanţare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aprobat prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, în termen de 5 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
    c) MIPE şi MADR, în parteneriat cu APIA şi STS, încheie contractul de finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară;
    d) MADR, în parteneriat cu APIA, evaluează cererile de finanţare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului prevăzut la art. 8 şi contractului de finanţare încheiat;
    e) MADR, în parteneriat cu APIA, va încheia până la data de 30 iunie 2022 contractele de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectaţi;
    f) MADR solicită Ministerului Finanţelor (MF) deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale a sumelor autorizate la plată, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie, şi transferul sumelor în bugetul MADR. MADR, în parteneriat cu APIA, efectuează plăţile în conturile bancare indicate de beneficiarii ajutorului de stat de tip microgrant în termen de maximum 15 zile calendaristice de la alimentarea contului şi aprobarea plăţii;
    g) beneficiarul ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, împreună cu documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MADR/APIA să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior Deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.
    h) MADR, în parteneriat cu APIA, efectuează plăţile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat şi încarcă în aplicaţia electronică extrasele de cont;
    i) înainte de depunerea cererilor de rambursare, MADR, în parteneriat cu APIA, verifică încadrarea beneficiarilor în categoria IMM;
    j) MADR, în parteneriat cu APIA şi STS, va depune la MIPE cereri de rambursare efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. MIPE verifică şi aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plăţile aferente FEDR către MADR, în parteneriat cu APIA şi STS, conform art. 21 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declaraţii de cheltuieli lunare;
    k) MADR, în parteneriat cu APIA, verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea activităţii timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date;
    l) verificarea utilizării fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face de către MADR, în parteneriat cu APIA, pe bază de eşantion de 1%, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani de la acordarea grantului.

    (2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă forfetară prevăzut de art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu condiţia depunerii raportului de progres în termenul prevăzut în cadrul mecanismului financiar de acordare a microgranturilor.

    CAP. III
    Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor din domeniul industriei agroalimentare
    ART. 10
    (1) Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, şi ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor, societăţilor agricole, cooperativelor agricole, grupului de producători, organizaţiilor de producători, cu activitate autorizată într-unul din codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă.
    (3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MAT/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare.
    (4) Fondurile alocate prin acordarea de granturi pentru capital de lucru se recuperează dacă se constată că beneficiarul nu s-a încadrat în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare.

    ART. 11
    (1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileşte astfel:
    a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
    b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120.000 euro.

    (2) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanţarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.
    (3) Fondurile alocate pentru acordarea de granturi pentru capital de lucru în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro, respectiv 125.000.000 euro FEDR-REACT EU şi 24.225.400 euro cofinanţare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.2 - Capital de lucru şi 100.774.600 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat în valoare de 100.774.600 euro prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, ca urmare a economiilor, fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020.

    ART. 12
    Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: agricultură, piscicultură şi acvacultură, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19. Lista domeniilor de activitate afectate de efectele pandemiei COVID-19, eligibile, este prevăzută în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 13
    Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/operaţională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanţare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    c) menţin sau, după caz, suplimentează numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri;
    d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.


    ART. 14
    (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
    e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
    g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

    (2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie să fie în legătură cu activităţile/ subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
    (3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MAT/AIMMAIPE şi AM-POC pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
    (4) Beneficiarii vor depune declaraţie pe propria răspundere că utilizarea grantului pentru capital de lucru în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

    ART. 15
    Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt evaluate şi selectate la finanţare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Procedura de implementare aprobată prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului, care va detalia modalitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, şi în limita fondurilor alocate conform art. 11 alin. (3).

    ART. 16
    (1) Pentru granturi destinate capitalului de lucru, mecanismul financiar prin care se asigură finanţarea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) MAT, AIMMAIPE şi STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceştia, vor trebui să îşi cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii. În acest sens vor depune fişa de fundamentare pentru proiectul propus la finanţare/finanţat din FEN postaderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament şi creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanţare şi implementării proiectelor;
    b) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune cererea de finanţare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aprobat prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
    c) MIPE şi MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, vor încheia contractul de finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară;
    d) MAT va încheia acte adiţionale la convenţiile de colaborare cu băncile selectate pentru implementarea măsurilor stipulate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru derularea operaţiunilor de efectuare a plăţilor către beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum şi orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi de capital de lucru;
    e) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanţare depuse potrivit prevederilor Procedurii de implementare prevăzute la art. 15 şi contractului de finanţare încheiat;
    f) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia până la data de 30 iunie 2022 contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectaţi;
    g) MAT solicită MF deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale a sumelor autorizate la plată, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie, şi transferul sumelor în bugetul MAT în parteneriat cu AIMMAIPE. AIMMAIPE, în baza convenţiilor bancare şi a necesarului de fonduri, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convenţiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plăţile, în baza autorizării la plată emise de AIMMAIPE, în conturile bancare indicate de beneficiarii ajutorului de stat de tip grant pentru capital de lucru;
    h) beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoţite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/ AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru. Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat, elaborată de MAT, care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
    i) băncile efectuează plăţile către beneficiari pe seama autorizării plăţii de către AIMMAIPE în baza contractului de acordare a ajutorului de stat şi a verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi transmit prin aplicaţia electronică ordinele de plată către MAT;
    j) înainte de depunerea cererilor de rambursare, MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE, verifică încadrarea beneficiarilor în categoria IMM;
    k) MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune la MIPE cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. MIPE verifică şi aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plăţile aferente FEDR către MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită rambursarea sumelor prin declaraţii de cheltuieli lunare;
    l) MAT verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea sau suplimentarea numărului de angajaţi timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, pe bază de eşantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

    (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă după regimul de sumă forfetară, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

    CAP. IV
    Condiţii referitoare la încheierea contractelor de ajutor de stat, până la data de 30 iunie 2022
    ART. 17
    (1) Administratorii schemelor de ajutor de stat, respectiv MAT în parteneriat cu AIMMAIPE şi MADR în parteneriat cu APIA încheie contracte de ajutor de stat, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate potrivit legii, pe baza preevaluării realizate prin platforma informatică IMM Recover şi a declaraţiilor pe propria răspundere care însoţesc cererile de finanţare depuse de beneficiari.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de ajutor de stat se face pe baza contractelor încheiate cu respectarea prevederilor alin. (1), cu respectarea condiţiei de verificare până la data plăţii aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat dacă preevaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate, precum şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate specifice măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) În situaţia în care se constată neconcordanţe între preevaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover şi documentele anexate cererii de finanţare, respectiv cu condiţiile de eligibilitate specifice măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezoluţiunea contractului de acordare a ajutorului de stat de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.
    (4) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de administratorii de schemă de ajutor de stat vor conţine în mod obligatoriu o clauză de rezoluţiune a contractului de plin drept fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată, cu următorul conţinut:
    "În situaţia în care se constată neconcordanţe între preevaluarea cererilor de finanţare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover, şi verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plăţii, referitoare la respectarea condiţiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată"


    ART. 18
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzuţi de prezenta ordonanţă de urgenţă au dreptul de a depune contestaţii în conformitate cu regulile specifice de acordare a ajutorului de stat.
    (2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului de stat obţine decizie de soluţionare a contestaţiei în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Din bugetele alocate pentru măsurile de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se pot reloca sume între tipurile de măsuri, în condiţiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 20
    (1) Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia între MIPE prin AM-POC şi MAT, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, respectiv MIPE prin AM-POC şi MADR, în parteneriat cu APIA şi STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 11 alin. (3), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile solicitate la rambursare de către MADR pentru microgranturi şi MAT pentru capital de lucru, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile, respectiv din economii, relocări de fonduri între axele prioritare ale programului operaţional, cheltuieli neeligibile declarate de autorităţile competente, precum şi din orice alte asemenea cauze, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat.

    ART. 21
    Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este cursul info/euro aferent lunii mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 RON.

    ART. 22
    Solicitanţii de ajutor de stat pot depune o singură solicitare de ajutor de stat pentru oricare dintre măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 23
    (1) Fondurile acordate beneficiarilor sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru rămase neutilizate vor fi returnate administratorului de schemă în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.
    (2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului de stat nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi recuperate.

    ART. 24
    Fondurile aferente măsurilor de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se plătesc după verificarea condiţiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu condiţia încadrării în plafoanele menţionate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în celelalte domenii de activitate.

    ART. 25
    (1) Regulile de acordare a ajutorului de stat vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru entităţile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19, care va fi supusă aprobării Comisiei Europene şi va fi aprobată prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României.
    (2) Contractele de acordare a ajutorului de stat vor fi încheiate de către administratorii schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru entităţile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19 ulterior Deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat emise de Comisia Europeană şi cu respectarea prevederilor acesteia.

    ART. 26
    Cheltuielile aferente implementării schemei de ajutor de stat efectuate de MADR în parteneriat cu APIA, MAT în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS sunt eligibile pentru sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020, în condiţiile legii pentru asigurarea resurselor umane şi materiale necesare derulării activităţilor din contractul de finanţare.

    ART. 27
    (1) Prelucrarea datelor în sistemul informatic prevăzut la art. 2 lit. f) se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.
    (2) MADR, MAT, APIA, AIMMAIPE, STS, în calitate de operatori asociaţi, prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM Recover, în conformitate cu responsabilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul IMM Recover sunt stocate pe toată perioada de implementare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum şi cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se adresează şi se soluţionează de către instituţiile menţionate la art. 2 lit. a), b), după caz.
    (5) Cerinţele operaţionale de dezvoltare şi adaptare a IMM Recover, modul de implementare a funcţionalităţilor, seturile de date, modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum şi modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM Recover sunt stabilite, de comun acord, prin Acord de colaborare, de către instituţiile menţionate la alin. 2.

    ART. 28
    Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Lucian-Ioan Rus,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 6 mai 2022.
    Nr. 61.
    ANEXA 1

    LISTA
    domeniilor de activitate eligibile (CAEN REV 2)

    Secţiunea A - Agricultură, silvicultură şi pescuit
    0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
    0112 - Cultivarea orezului
    0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
    0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
    0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
    0121 - Cultivarea strugurilor
    0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
    0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
    0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
    0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
    0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
    0129 - Cultivarea altor plante permanente
    0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    0141 - Creşterea bovinelor de lapte
    0142 - Creşterea altor bovine
    0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
    0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
    0146 - Creşterea porcinelor
    0147 - Creşterea păsărilor
    0149 - Creşterea altor animale
    0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
    0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
    0163 - Activităţi după recoltare
    0164 - Pregătirea seminţelor
    0311 - Pescuitul maritim
    0312 - Pescuitul în ape dulci
    0321 - Acvacultura maritimă
    0322 - Acvacultura în ape dulci

    Secţiunea C - Industria prelucrătoare
    10 - Industria alimentară
    1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
    1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
    1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
    1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
    1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
    1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
    1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
    1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
    1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
    1052 - Fabricarea îngheţatei
    1061 - Fabricarea produselor de morărit
    1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
    1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
    1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
    1073 - Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare
    1081 - Fabricarea zahărului
    1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
    1084 - Fabricarea condimentelor ingredientelor
    1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
    1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
    1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
    1106 - Fabricarea malţului
    1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
    1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016