Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019  pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 553 din 5 iulie 2019
    Având în vedere că trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului Ministerului Afacerilor Externe este un element esenţial de care depinde capacitatea de îndeplinire a obiectivelor de politică externă ale României,
    pornind de la statutul socioprofesional specific, conferit de atribuţiile, răspunderile şi incompatibilităţile ce revin personalului Ministerului Afacerilor Externe în activitatea de înfăptuire a politicii externe,
    pornind de la actualul cadru normativ ce reglementează trimiterea în misiune permanentă a personalului Ministerului Afacerilor Externe, reprezentat de cap. V „Trimiterea în misiune permanentă a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României“ din Legea nr. 269/2003 privind Statului Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, respectiv art. 35-48,
    având în vedere aspectele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 840 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, potrivit cărora, pentru înlăturarea viciului de neconstituţionalitate, aspectele esenţiale pentru trimiterea în misiune permanentă a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României la misiunile diplomatice şi consulare ale României trebuie să fie reglementate prin lege,
    luând în considerare necesitatea unei reglementări legale unitare, uniforme, care să instituie norme clare, previzibile şi accesibile referitoare la trimiterea în misiune,
    având în vedere faptul că trimiterea in misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic şi consular reprezintă un proces complex care determină schimbări majore, atât de ordin profesional, cât şi de ordin personal, fiind necesară asigurarea stabilităţii locului de muncă pe durate mai lungi de timp,
    ţinând cont de faptul că, în urma pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 840 din 14 decembrie 2017, prevederile declarate ca fiind neconstituţionale au încetat să mai producă efecte juridice, fapt ce a dus la imposibilitatea trimiterii în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic şi consular pe perioade de 4 ani, respectiv 3 ani în ţările cu climă dificilă,
    fiind necesare măsuri care să nu afecteze reprezentarea curentă a României în străinătate în perioada imediat următoare, într-un context internaţional în continuă schimbare, prin asigurarea mobilităţii personalului Ministerului Afacerilor Externe între centrală şi serviciul exterior,
    apreciind că remedierea acestor deficienţe este posibilă doar pe calea unei intervenţii normative urgente,
    deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Articolul 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cu excepţia ambasadorilor extraordinari şi plenipotenţiari şi a consulilor generali care sunt şefi de consulate generale, sunt trimişi în misiune permanentă în străinătate prin ordin al ministrului afacerilor externe, în urma unei proceduri de selecţie organizată anual sau ori de câte ori este necesar, pe baza principiilor imparţialităţii, obiectivităţii, competenţei şi dezvoltării carierei diplomatice.
    (2) Pot participa la procedura de selecţie prevăzută la alin. (1) membrii Corpului diplomatic şi consular al României, angajaţi pe durată nedeterminată în Ministerul Afacerilor Externe, care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrală;
    b) se află în misiune permanentă în serviciul exterior, al cărei termen expiră în cursul anului calendaristic pentru care se organizează procedura de selecţie;
    c) se află în misiune cu durata determinată de până la 13 luni sau sunt trimişi de Ministerul Afacerilor Externe la organizaţii interguvernamentale;
    d) sunt detaşaţi la alte instituţii publice;
    e) au contractul de muncă suspendat în condiţiile legii, din motive neimputabile, cu condiţia încetării cazului de suspendare a contractului individual de muncă la data stabilită pentru trimiterea în misiune.
    (3) Situaţiile prevăzute la alin. (2) încetează la data trimiterii în misiune.
    (4) Pot participa la procedura de selecţie, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi a condiţiilor prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. a)-f) şi h), şi consilierii pentru afaceri europene, angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe, precum şi funcţionarii publici aflaţi în raporturi de serviciu cu Ministerul Afacerilor Externe, cu acordarea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade diplomatice sau consulare.
    (5) Ministerul Afacerilor Externe afişează anual sau ori de câte ori este nevoie lista posturilor diplomatice şi consulare din serviciul exterior, vacante sau care devin vacante în cursul unui an calendaristic, aprobată de ministrul afacerilor externe, atât în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, cât şi în serviciul exterior, prin mijloace care să asigure publicitatea corespunzătoare.
    (6) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum şi personalul prevăzut la alin. (4) care îndeplinesc condiţiile de participare la procedura de selecţie optează pentru posturile cuprinse în lista prevăzută la alin. (5) şi prezintă un dosar de înscriere.
    (7) Selecţia persoanelor înscrise potrivit prevederilor alin. (6) se face de către o comisie anuală de selecţie, denumită în continuare Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă, constituită prin ordin al ministrului afacerilor externe, având un număr impar de membri şi un preşedinte numit dintre aceştia.
    (8) Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este membru al Corpului diplomatic şi consular al României;
    b) deţine, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, funcţia de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct, director general, director;
    c) nu participă la procedura de selecţie şi nu este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre participanţii la procedura de selecţie ori cu un alt membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă.
    (9) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă selectează persoanele înscrise la procedura de selecţie, prin votul majorităţii membrilor, pe baza unui interviu şi a dosarului de înscriere. Rezultatul selecţiei se consemnează într-un proces-verbal şi se afişează în administraţia centrală şi în serviciul exterior prin mijloace care să asigure publicitatea corespunzătoare.
    (10) Selecţia prevăzută la alin. (9) are în vedere următoarele:
    a) pregătirea şi experienţa profesională;
    b) evaluarea activităţii profesionale;
    c) abilităţile profesionale dovedite pe parcursul carierei;
    d) potenţialul profesional;
    e) necesităţile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
    (11) Persoanele înscrise la procedura de selecţie pot contesta motivat rezultatul selecţiei Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă cu privire la propria persoană. Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită anual în acest scop, denumită în continuare Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, formată din trei membri desemnaţi prin ordin al ministrului afacerilor externe. Poate avea calitatea de membru al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (8) şi nu are calitatea de membru al Comisiei pentru trimiterea în misiune permanentă.
    (12) Soluţionarea contestaţiilor de către Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se comunică în scris persoanelor vizate. Rezultatul soluţionării contestaţiei unei persoane nu poate influenţa rezultatele iniţiale privind alţi participanţi la procedura de selecţie.
    (13) Ministrul afacerilor externe aprobă lista finală a persoanelor selectate pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, care se afişează în administraţia centrală şi în serviciul exterior prin mijloace care să asigure publicitatea corespunzătoare a acesteia.
    (14) Durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani. În ţările cu condiţii dificile, durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 3 ani. Lista ţărilor cu condiţii dificile se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe. Cu excepţia ambasadorilor extraordinari şi plenipotenţiari şi a consulilor generali care sunt şefi de consulate generale, durata misiunii permanente poate fi prelungită în funcţie de necesităţi, prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (15) Posturile diplomatice şi consulare vacante în serviciul exterior care necesită o ocupare urgentă, precum şi cele rămase neocupate ca urmare a procedurii de selecţie se anunţă în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, prin mijloace care să asigure publicitatea corespunzătoare, ulterior aprobării de către ministrul afacerilor externe. Pentru aceste posturi, ministrul afacerilor externe decide trimiterea în misiune cu durata determinată de până la 13 luni, cu posibilitatea de prelungire, o singură dată, cu până la un an.
    (16) Trimiterea în misiune în serviciul exterior are loc după finalizarea unei perioade obligatorii de pregătire specifică în Ministerul Afacerilor Externe.
    (17) Aspectele de ordin tehnic şi organizatoric ale procedurii de selecţie se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe."
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 59.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice