Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 23 aprilie 2020  privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 347 din 29 aprilie 2020
    Având în vedere Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României prin care s-a instituit la art. 78 din anexa nr. 1 faptul că, „Pe durata stării de urgenţă, unităţile de învăţământ preuniversitar organizează, în măsura posibilităţilor, desfăşurarea de activităţi din planurile de învăţământ, în format online. Derularea acestor activităţi, precum şi modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării“ şi în ceea ce priveşte învăţământul universitar se statuează la art. 79 din anexa nr. 1 faptul că, „Pe durata stării de urgenţă, instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare-învăţare-evaluare, în format online“,
    luând în considerare Hotărârea nr. 7 din 11 martie 2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căreia se recomandă „utilizarea unor metode didactice alternative de învăţământ“,
    luând în considerare situaţia extraordinară generată de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2,
    ţinând cont că Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia de a asigura securitatea raporturilor juridice în domeniul educaţiei şi de a implementa toate măsurile necesare astfel încât efectele negative generate de pandemia de coronavirus SARSCoV-2 să aibă un impact minim asupra sistemului de învăţământ,
    având în vedere că în România educaţia este considerată prioritate naţională, iar continuarea activităţilor didactice specifice aferente anului şcolar, respectiv anului universitar 2019-2020 vizează interesul public general,
    ţinând cont de obligaţia respectării principiului relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice - şi principiului eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente, principii ce guvernează sistemul de învăţământ din România,
    întrucât se impune adoptarea unor măsuri urgente astfel încât atât procesul de învăţământ universitar, cu toate componentele sale, didactice şi de cercetare, aşa cum sunt definite de art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi procesul de învăţământ preuniversitar privitor la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar să se poată desfăşura în continuare,
    pentru desfăşurarea optimă a anului şcolar/universitar în curs, precum şi facilitarea unei perioade de tranziţie cât mai scurte, ulterioară încetării stării de urgenţă şi care să nu afecteze interesul superior al elevului/studentului, evoluţia şi dezvoltarea educaţională, profesională şi de carieră reprezintă o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    pentru a asigura, pe durata decretării stării de urgenţă şi până la data de 1 septembrie 2020, posibilitatea cadrelor didactice de a beneficia de dreptul la titularizare, obţinerea gradului didactic I, gradului didactic II, definitivatul în profesie şi restrângerea de activitate şi în condiţiile restricţiilor privind adunările publice impuse de autorităţile de resort,
    ştiind că desfăşurarea în bune condiţii a activităţii aferente anului şcolar/universitar în curs creează premisele începerii viitorului an şcolar/universitar la termenele preconizate, în bune condiţii şi fără un impact negativ asupra beneficiarilor direcţi ai actului educaţional,
    având în vedere situaţia extraordinară generată de suspendarea pe termen lung a cursurilor pentru elevi şi studenţi, în contextul necesităţii limitării efectelor negative generate de pandemia de coronavirus, precum şi faptul că neadoptarea unor măsuri adecvate care să creeze posibilitatea încheierii anului şcolar, respectiv universitar, în bune condiţii, ar conduce la grave consecinţe asupra întregului sistem de învăţământ şi pentru buna desfăşurare a activităţilor planificate, aceste măsuri nu pot fi amânate,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Pe durata stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, desfăşurarea tuturor activităţilor de predare-învăţare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza şi în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi reprezintă modalităţi de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevăzute la art. 139 lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pe durata stării de urgenţă şi până la începutul anului universitar 2020-2021, instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, utilizează ca metodă didactică alternativă de învăţământ modul on-line. Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fişelor de pontaj către responsabilii desemnaţi de conducerea facultăţilor/ departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfăşurată în modul on-line.
    (3) Pe durata stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfăşura şi în modul on-line.

    ART. 2
    (1) În perioada stării de urgenţă şi până la începutul anului universitar 2020-2021, activităţile cuprinse în norma didactică prevăzute de art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi realizate şi în modul on-line.
    (2) În situaţia desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în modul on-line, norma didactică se stabileşte cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Activităţile cuprinse în norma didactică prevăzute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat, desfăşurate în modul on-line în anul universitar 2019-2020, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă reprezintă modalităţi de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevăzute la art. 139 lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt recunoscute.
    (4) Participarea studenţilor şi studenţilor doctoranzi la examenele prevăzute de art. 143 şi 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care pe perioada stării de urgenţă au urmat activităţi de învăţare şi predare în modul online, se realizează potrivit metodologiilor aprobate de instituţiile de învăţământ universitar.

    ART. 3
    Activităţile didactice care impun interacţiunea „faţă în faţă“ se recuperează în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgenţă şi înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.

    ART. 4
    Măsurile luate de instituţiile de învăţământ universitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pe perioada anului universitar 2019-2020.

    ART. 5
    În perioada stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, activităţile desfăşurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea şi recapitularea programei şcolare reprezintă forme de realizare a activităţilor prevăzute la art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pot fi realizate în modul on-line.

    ART. 6
    Prin derogare de la prevederile art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin o inspecţie la clasă.

    ART. 7
    Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru evoluţia în carieră prin gradul didactic II, sesiunea 2020, gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea a cel puţin două inspecţii şcolare susţinute până la data înscrierii pentru susţinerea probei orale.

    ART. 8
    Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (5) lit. b) şi d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea gradului didactic II prin promovarea a două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice care se poate realiza şi în modul on-line, în faţa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 9
    Pe durata decretării stării de urgenţă şi până la data de 1 septembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor art. 252 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de învăţământ preuniversitar supuse restrângerii de activitate.

    ART. 10
    Pe durata decretării stării de urgenţă şi până la data de 1 septembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază de soluţionarea restrângerii de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 11
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, concursul prevăzut la art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constă în probă practică sau inspecţia specială la clasă după cum urmează:
    a) pentru personalul didactic încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată în anul şcolar curent, la nivelul unităţii de învăţământ în care este încadrat;
    b) pentru personalul didactic care nu este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată în anul şcolar curent, la nivelul unităţii de învăţământ la care este arondat de către inspectoratul şcolar.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constă în:
    a) probă practică sau inspecţie specială, evaluată prin acordarea de calificative „Admis/Respins“;
    b) probă scrisă cu aplicarea art. 89 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


    ART. 12
    Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 1 septembrie 2020 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Măsurile luate de inspectoratele şcolare/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi de unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pe perioada anului şcolar 2019-2020.

    ART. 14
    Termenele opozabile furnizorilor de educaţie din domeniul învăţământului superior şi preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau menţinerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din acelaşi act normativ, se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului şcolar/universitar 2021-2022.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 23 aprilie 2020.
    Nr. 58.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016