Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 aprilie 2022  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 aprilie 2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 416 din 29 aprilie 2022
    Având în vedere:
    a) necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea finalizării proiectelor fazate din cadrul financiar 2007-2013 şi implementate în exerciţiul financiar 2014-2020, pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor şi diminuarea riscului de aplicare de corecţii financiare de către Comisia Europeană;
    b) întârzierile înregistrate în cadrul acestor proiecte, atât în procesul de achiziţie publică, cât şi în implementarea proiectelor de infrastructură care presupun o complexitate sporită;
    c) perioada de timp limitată până la finalul perioadei de eligibilitate aferente exerciţiului financiar 2014-2020, în raport cu volumul lucrărilor rămase de executat în cadrul acestor proiecte, insuficientă pentru derularea proceselor de achiziţie publică, precum şi pentru execuţia contractelor;
    d) necesitatea actualizării devizelor generale aferente contractelor de investiţii în vederea asigurării unei implementări adecvate a contractelor, pentru a evita situaţiile de reziliere a contractelor aflate la un progres fizic de circa 80%, care nu mai pot fi atribuite din cauza valorii subevaluate a restului de execuţie, necesitate generată de diferenţele majore dintre devizele generale ale proiectelor elaborate, respectiv aprobate, la nivelul anilor 2005-2006 şi costurile înregistrate la momentul execuţiei, respectiv anul 2022;
    e) asigurarea sumelor necesare ajustării preţului contractului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) că neadoptarea unor astfel de măsuri va conduce la blocarea contractelor semnate, la întârzierea implementării proiectelor, existând riscul de a nu se îndeplini obiectivele până la termenele stabilite prin documentele programatice cu consecinţa recuperării de către Comisia Europeană a sumelor decontate până în prezent, respectiv corecţii financiare suplimentare aplicate României;
    g) imposibilitatea atingerii într-un termen rezonabil a obiectivelor proiectelor de asistenţă tehnică finanţate prin POIM, respectiv elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 în vederea finanţării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a beneficiarului, în perioada 2014-2020 - Aplicaţie de finanţare, inclusiv documentele-suport - Studiu de fezabilitate, Analiză cost beneficiu, Evaluarea impactului asupra mediului, Analiză instituţională, realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări şi dispecerate SCADA pentru apă şi canal, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare,

    şi întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 5 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 şi a proiectelor de asistenţă tehnică, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027"

    2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează unele măsuri în domeniul fondurilor europene, având drept scop asigurarea surselor de finanţare pentru implementarea proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 şi a proiectelor de asistenţă tehnică, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020."

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, în calitate de ordonator principal de credite, de la poziţia bugetară corespunzătoare din cadrul titlului X «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», cod 58, se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor a căror fază a doua este inclusă la finanţare din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi a proiectelor de asistenţă tehnică, în concordanţă cu documentele programatice şi cu prevederile contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii.
    (2) Sumele alocate potrivit alin. (1) pentru proiectele fazate şi proiectele de asistenţă tehnică prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă se utilizează pentru suportarea următoarelor categorii de costuri şi cheltuieli:
    a) costuri aferente finalizării investiţiei pentru contractele încheiate între beneficiari şi furnizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, precum şi costuri legate de relansarea procesului de achiziţie, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări prealabile întemeiate;
    b) finanţarea costurilor suplimentare necesare implementării contractelor de asistenţă tehnică, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial;
    c) costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului, în baza unei justificări prealabile întemeiate;
    d) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi şi beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări prealabile întemeiate;
    e) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor."

    4. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 5 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
                    Dan Dumitrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 55.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020)
    Sumele alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor de infrastructură
    fazate din perioada de programare 2007-2013, precum şi a proiectelor
    de asistenţă tehnică, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │ │Suma │
│Nr. │Denumirea proiectului │alocată│
│crt.│ │(mii │
│ │ │lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Modernizarea │ │
│1. │infrastructurii de apă şi│145.940│
│ │apă uzată în judeţul │ │
│ │Caraş-Severin │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Reabilitarea şi │ │
│2. │modernizarea sistemelor │12.400 │
│ │de apă şi canalizare în │ │
│ │judeţul Prahova │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Extinderea şi │ │
│3. │modernizarea sistemelor │135 │
│ │de apă şi apă uzată în │ │
│ │judeţul Covasna │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Reabilitarea şi │ │
│4. │extinderea sistemelor de │26.450 │
│ │alimentare cu apă şi │ │
│ │canalizare în judeţul │ │
│ │Teleorman │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Extinderea şi │ │
│5. │reabilitarea │165 │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată în judeţul │ │
│ │Vâlcea │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Extinderea şi │ │
│6. │reabilitarea │11.612 │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată în judeţul │ │
│ │Maramureş │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Reabilitarea şi │ │
│7. │modernizarea sistemelor │36.827 │
│ │de alimentare cu apă şi │ │
│ │canalizare în judeţul │ │
│ │Mehedinţi │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Reabilitarea şi │ │
│8. │extinderea sistemelor de │46.942 │
│ │apă şi apă uzată în │ │
│ │judeţul Tulcea │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Reabilitarea sistemului │ │
│ │de alimentare cu apă, a │ │
│9. │sistemului de canalizare │90.541 │
│ │şi a staţiilor de epurare│ │
│ │în aglomerările Vaslui, │ │
│ │Bârlad, Huşi şi Negreşti │ │
│ │- judeţul Vaslui │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│10. │Sistem integrat de │839 │
│ │management al deşeurilor │ │
│ │în judeţul Caraş-Severin │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│11. │Reabilitarea sitului │2.093 │
│ │poluat istoric Iaz Batal │ │
│ │30 Ha - Târgu Mureş │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│12. │Sistem de management │136.314│
│ │integrat al deşeurilor în│ │
│ │judeţul Maramureş │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│13. │Sistem de management │9.156 │
│ │integrat al deşeurilor │ │
│ │solide în judeţul Vâlcea │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Extinderea şi │ │
│14. │modernizarea │4.014 │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată în judeţul │ │
│ │Bihor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│15. │Sistem de management │39.218 │
│ │integrat al deşeurilor în│ │
│ │judeţul Cluj │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Extinderea şi │ │
│16. │reabilitarea │717 │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată în judeţul │ │
│ │Mureş │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│17. │Sistem de management │1.855 │
│ │integrat al deşeurilor în│ │
│ │judeţul Dolj │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fazarea proiectului │ │
│ │Extinderea şi │ │
│ │modernizarea sistemelor │ │
│18. │de alimentare cu apă şi │17.813 │
│ │canalizare-epurarea │ │
│ │apelor uzate în judeţul │ │
│ │Botoşani │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru pregătirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi a documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│19. │proiectul regional de │7.787 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată în judeţele │ │
│ │Ilfov, Giurgiu şi │ │
│ │Ialomiţa │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru pregătirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi a documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│20. │proiectul regional de │5.807 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată din judeţul │ │
│ │Argeş, în perioada │ │
│ │2014-2020 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru pregătirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│21. │proiectul regional de │316 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată din judeţul │ │
│ │Braşov/Regiunea Centru, │ │
│ │în perioada 2014-2020 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru întocmirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi a documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│22. │proiectul regional de │1.485 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată din judeţul │ │
│ │Teleorman, în perioada │ │
│ │2014-2020 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru pregătirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi a documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│23. │proiectul regional de │1.249 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată din judeţul │ │
│ │Botoşani, în perioada │ │
│ │2014-2020 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru pregătirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi a documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│24. │proiectul regional de │3.290 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată din judeţul │ │
│ │Arad, în perioada │ │
│ │2014-2020 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru pregătirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi a documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│25. │proiectul regional de │1.692 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată din judeţul │ │
│ │Vâlcea, în perioada │ │
│ │2014-2020 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sprijin pentru pregătirea│ │
│ │aplicaţiei de finanţare │ │
│ │şi a documentaţiilor de │ │
│ │atribuire pentru │ │
│26. │proiectul regional de │1.383 │
│ │dezvoltare a │ │
│ │infrastructurii de apă şi│ │
│ │apă uzată din judeţul │ │
│ │Prahova, în perioada │ │
│ │2014-2020 │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016