Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 3 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 3 noiembrie 2015  pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 3 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015

    Având în vedere:
    - instabilitatea existentă în mai multe regiuni ale lumii care a generat, în ultima perioadă de timp, o amplificare a fenomenului migraţionist, cu efecte directe asupra unui număr semnificativ de state europene;
    - contextul în care ţările cele mai afectate de dezvoltarea acestui fenomen au adoptat diverse măsuri de combatere a migraţiei, fără ca acestea să aibă un caracter unitar şi fără a se contura perspectiva soluţionării acestui fenomen;
    - legătura directă dintre evenimentele internaţionale şi fenomenul migraţiei ilegale la frontierele României, exemplificată prin creşterea, începând cu anul 2011, a intenţiei de organizare a unor rute de migraţie bine conturate direct spre Spaţiul Schengen, ca urmare a evenimentelor din Siria;
    - poziţionarea geografică a României în calea a patru potenţiale rute de migraţie către Europa de Vest, respectiv:
    - ruta estică de migraţie, la frontierele cu Ucraina şi Republica Moldova;
    - ruta de migraţie a Balcanilor de Vest (Turcia-Grecia-Macedonia-Serbia-Croaţia/Ungaria), la frontiera cu Serbia;
    - ruta terestră est-mediteraneană (Turcia-Grecia-Bulgaria), la frontiera cu Bulgaria;
    - ruta Mării Negre, la frontiera maritimă;
    - conturarea, pe teritoriul ţării noastre, începând cu anul 2011, a unei noi rute de migraţie care se desprinde din cea a Balcanilor de Vest, având ca principală sursă de migranţi tot zona Turcia-Grecia şi Albania-Kosovo;
    - faptul că intensificarea fenomenului imigraţionist la nivelul României poate determina apariţia, în unele regiuni, a unor potenţiale efecte negative, din punct de vedere socioeconomic şi al securităţii naţionale;
    - necesitatea creşterii capacităţii operative a instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în managementul situaţiei imigranţilor ilegali şi a persoanelor aflate în nevoie de protecţie internaţională, inclusiv prin cooperarea dintre acestea în cadrul unor centre ad-hoc în care să fie integrate toate instrumentele prevăzute de legislaţia în vigoare ca măsuri concrete de răspuns la diferitele situaţii generate de străinii care intră sau încearcă să intre într-un număr foarte mare şi într-un timp foarte scurt pe teritoriul României,
    luând în considerare faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar conduce la consecinţe grave asupra utilizării prompte şi cât mai eficiente a întregii capacităţi a instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor generate de imigranţii ilegali sau de persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională, care intră sau intenţionează să intre pe teritoriul României într-un număr foarte mare,
    în considerarea faptului că reglementările propuse vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru integrarea activităţilor de control la trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice şi de clarificare a situaţiei străinilor care intră sau încearcă să intre în România, prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul constatării la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi, actual sau iminent.
    (2) În scopul prevenirii şi înlăturării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, precum şi al menţinerii climatului de ordine şi siguranţă publică în cazul unui aflux masiv de imigranţi, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte un instrument de coordonare integrată a acţiunilor autorităţilor române cu atribuţii în aceste domenii.
    (3) Aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă nu este condiţionată de constatarea printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene a existenţei afluxului masiv de imigranţi.
    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) aflux masiv de imigranţi - trecerea frontierei de stat a României de către străini, într-un număr care determină depăşirea capacităţii operaţionale a structurilor Poliţiei de Frontieră Române competente teritorial şi limitrofe locului unde are loc trecerea;
    b) clarificarea situaţiei străinilor - înregistrarea, verificarea şi dispunerea, în cel mai scurt timp posibil şi în funcţie de situaţia fiecărui străin, a măsurilor prevăzute de lege;
    c) sistemul AFIS naţional - sistem automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice, organizat potrivit legii la nivelul Poliţiei Române.
    ART. 3
    În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile române respectă următoarele principii:
    a) principiul nereturnării, care reprezintă interdicţia de a returna un străin către un teritoriu unde viaţa ori libertatea îi pot fi puse în pericol;
    b) principiul proporţionalităţii şi eficienţei în privinţa măsurilor luate şi a mijloacelor utilizate pentru soluţionarea situaţiei străinilor;
    c) principiul nediscriminării, constând în interdicţia de a dispune măsuri împotriva străinilor întemeiate exclusiv pe motive de rasă, culoare, sex, etnie sau origine socială, limbă, religie ori convingeri, opinie politică sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, situaţia materială, gradul şi tipul unei deficienţe, statutul la naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală;
    d) principiul respectării demnităţii umane, prin interdicţia de a aplica orice tratamente care pot fi considerate degradante ori care sunt în conflict cu convingerile religioase sau de altă natură ale străinilor;
    e) principiul respectării unităţii familiei şi a vieţii de familie.

    CAP. II
    Managementul unui aflux masiv de imigranţi prin intermediul centrelor integrate

    SECŢIUNEA 1
    Centrele integrate

    §1. Înfiinţarea centrelor integrate

    ART. 4
    În situaţia în care constată prezenţa sau iminenţa unui aflux masiv de imigranţi, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră înfiinţează, prin dispoziţie, unul sau mai multe centre de integrare a activităţilor de control la trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice şi de clarificare a situaţiei străinilor care se prezintă la frontieră, denumite în continuare centre integrate.
    ART. 5
    Centrele integrate sunt locuri special amenajate, având regimul zonei de tranzit, destinate realizării următoarelor activităţi:
    a) trierea epidemiologică;
    b) controlul pentru trecerea frontierei de stat;
    c) primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de acordare a protecţiei internaţionale;
    d) clarificarea situaţiei juridice a străinilor din centrele integrate care nu solicită protecţie internaţională şi dispunerea măsurilor specifice;
    e) cazarea străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în centrele integrate;
    f) alte activităţi specifice, destinate clarificării situaţiei străinului.
    ART. 6
    (1) Prin dispoziţia de înfiinţare a unui centru integrat se stabilesc cel puţin următoarele:
    a) amplasamentul centrului integrat şi schema acestuia;
    b) şeful centrului integrat, precum şi celelalte persoane cu funcţii de conducere, de coordonare şi control al forţelor participante;
    c) modalitatea de cooperare a instituţiilor care desfăşoară activităţi în cadrul centrului integrat, inclusiv organizarea accesului, protecţiei, supravegherii şi însoţirii străinilor în şi din centrul integrat, potrivit competenţelor acestora;
    d) regulile de ordine interioară;
    e) modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative;
    f) periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate.
    (2) La dispoziţie se anexează planurile de cooperare încheiate între autorităţile şi instituţiile care desfăşoară activităţi în cadrul centrelor.
    ART. 7
    Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să acorde sprijin Poliţiei de Frontieră Române în identificarea şi stabilirea locurilor în care să fie amplasate centrele integrate, inclusiv prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit şi pentru o perioadă determinată a unor clădiri sau terenuri, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

    §2. Desfiinţarea centrelor integrate

    ART. 8
    (1) Centrele integrate se desfiinţează prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
    (2) Decizia cu privire la desfiinţarea centrelor integrate se ia numai după consultarea autorităţilor sau a instituţiilor care participă la activităţile realizate în cadrul acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Activitatea centrelor integrate

    ART. 9
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice reprezentate în cadrul Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 572/2008, cu modificările şi completările ulterioare, asigură buna desfăşurare a activităţii centrelor integrate, potrivit competenţelor proprii, cu logistică, tehnică şi personal.
    (2) Trierea epidemiologică în cadrul centrelor se realizează de către personalul spitalelor şi unităţilor sanitare ale Ministerului Sănătăţii sau ale ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, potrivit dispoziţiilor legale în materie.
    (3) Activităţile prevăzute la art. 5 lit. b)-f) se realizează de către personalul Poliţiei de Frontieră Române, al Inspectoratului General pentru Imigrări şi al altor autorităţi publice, potrivit atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 5 se asigură de către Jandarmeria Română.
    ART. 10
    (1) Conducerea de ansamblu a activităţii centrelor integrate se asigură de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
    (2) În cadrul centrelor integrate, conducerea nemijlocită a activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi participante se asigură de către conducătorii acestora, potrivit atribuţiilor şi competenţelor proprii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii speciale şi derogatorii

    §1. Trecerea frontierei de stat

    ART. 11
    (1) Poliţia de Frontieră Română organizează activitatea din cadrul punctelor de trecere a frontierei din zona în care se manifestă afluxul masiv de imigranţi astfel încât trecerea frontierei de stat de către persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să fie cât mai puţin afectată.
    (2) În scopul limitării efectelor negative ale unui aflux masiv de imigranţi asupra activităţii punctelor de trecere a frontierei, Poliţia de Frontieră Română este abilitată să organizeze, în zona în care funcţionează un centru integrat, trecerea frontierei de stat a României de către străini prin alte locuri decât punctele de trecere a frontierei, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

    §2. Prelucrarea unor date cu caracter personal

    ART. 12
    (1) În scopul apărării ordinii şi siguranţei publice, odată cu efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat în cadrul centrelor integrate, personalul Poliţiei de Frontieră Române preia impresiunile digitale şi imaginea facială ale tuturor străinilor care, potrivit documentelor prezentate sau declaraţiilor acestora, au împlinit cel puţin vârsta de 14 ani.
    (2) Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în cazul străinilor care depun cerere de acordare a protecţiei internaţionale după ce le-au fost preluate impresiunile digitale şi imaginea facială potrivit alin. (1).
    ART. 13
    (1) Impresiunile digitale preluate potrivit art. 12 alin. (1) sunt comparate, căutate şi stocate în format electronic în sistemul AFIS naţional, într-o partiţie special constituită în acest scop, asociate cu următoarele date:
    a) numele şi prenumele;
    b) cetăţenia;
    c) data naşterii;
    d) sexul;
    e) imaginea facială;
    f) data şi locul preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale.
    (2) Datele stocate în sistemul AFIS naţional potrivit alin. (1) sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale, după care sunt şterse.
    ART. 14
    (1) Datele stocate în sistemul AFIS naţional potrivit art. 13 alin. (1) pot fi accesate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, de:
    a) personalul Poliţiei de Frontieră Române, în scopul verificării identităţii străinilor care au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României ori pentru care se solicită Poliţiei de Frontieră Române readmiterea pe teritoriul României în baza unui acord de readmisie;
    b) personalul Inspectoratului General pentru Imigrări, în scopul îndeplinirii activităţilor prevăzute la art. 44 alin. (3) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru verificarea identităţii străinilor luaţi în custodie publică ori pentru care se solicită Inspectoratului General pentru Imigrări readmiterea pe teritoriul României în baza unui acord de readmisie.
    (2) Datele stocate în sistemul AFIS naţional potrivit art. 13 alin. (1) pot fi puse la dispoziţia personalului autorităţilor cu atribuţii de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în cadrul unui dosar penal sau al unei investigaţii.
    ART. 15
    (1) Pentru punerea la dispoziţie în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) se transmite către Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române o cerere scrisă, care cuprinde în mod obligatoriu menţiuni referitoare la identitatea şi funcţia solicitantului, dosarul penal sau lucrarea care face necesar accesul şi scopul în care se solicită accesul.
    (2) Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează verificări în sistemul AFIS naţional şi comunică rezultatul acestora.
    ART. 16
    (1) Datele cu caracter personal care fac obiectul art. 12-15 sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată.
    (2) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se exercită, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 238/2009, republicată.

    §3. Clarificarea situaţiei străinilor din centrele integrate

    ART. 17
    Prin derogare de la art. 9 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care Poliţia de Frontieră Română constată că măsura nepermiterii intrării în România, dispusă împotriva unui străin care a făcut obiectul controlului pentru trecerea frontierei de stat în cadrul unui centru integrat, nu poate fi pusă în executare în termen de cel mult 10 zile, măsura se pune în executare de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin îndepărtarea sub escortă a străinului. Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind îndepărtarea sub escortă, luarea în custodie publică a străinilor şi tolerarea rămânerii pe teritoriul României se aplică în mod corespunzător.
    ART. 18
    (1) Cererile pentru acordarea protecţiei internaţionale depuse de străinii care fac obiectul controlului pentru trecerea frontierei de stat în cadrul unui centru integrat se soluţionează în procedură de azil la frontieră, dispoziţiile art. 82-87 din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 82 din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia prevăzută la alin. (1), termenul de analizare şi pronunţare a unei hotărâri este de maximum 10 zile de la primirea cererii.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 83 din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda accesul la teritoriu şi la procedura ordinară de azil fără efectuarea unui interviu în una dintre următoarele situaţii:
    a) solicitantul provine dintr-o ţară de origine pentru care rata de admisibilitate în faza administrativă a procedurii de azil, la nivel naţional, este de cel puţin 30%;
    b) solicitantul face parte din categoria persoanelor vulnerabile.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Drepturile şi obligaţiile străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate

    §1. Drepturile străinilor

    ART. 19
    (1) Străinii care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate au dreptul la cazare, hrană, asistenţă medicală şi măsuri de prevenţie, precum şi materiale de igienă personală, care se acordă gratuit, cu respectarea, pe cât posibil, a opiniei şi specificului propriu acestora în materie religioasă, filozofică şi culturală, indiferent de situaţia juridică a acestora, potrivit dispoziţiilor art. 21 şi 22.
    (2) Străinii cazaţi în centrele integrate au dreptul de a fi informaţi, într-o limbă pe care o înţeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înţeleg, cu privire la regulile de ordine interioară pe care trebuie să le respecte în cadrul centrelor integrate, cu privire la drepturile şi obligaţiile care le revin pe durata şederii acestora în centrele integrate, precum şi cu privire la implicaţiile trecerii ilegale a frontierei de stat a României.
    ART. 20
    (1) Centrele integrate sunt organizate, autorizate sanitar, sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii adecvate de cazare, hrană, asistenţă medicală primară şi igienă personală străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul acestora.
    (2) Centrele integrate sunt administrate de către Poliţia de Frontieră Română, prin ordonatorii terţiari de credite din subordine.
    ART. 21
    (1) Pentru asigurarea suportului necesar cazării străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate se utilizează inclusiv construcţii uşoare din elemente modulate, dotate cu materiale corespunzătoare, aflate în dotarea structurilor Poliţiei de Frontieră Române sau puse la dispoziţia Poliţiei de Frontieră Române de către alte instituţii sau autorităţi publice ori din rezerva de stat, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, în cazul în care necesarul depăşeşte capacitatea operaţională a Poliţiei de Frontieră Române.
    (2) Hrana străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate se asigură potrivit normelor de hrană prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2003 privind stabilirea normelor de hrană pentru străinii luaţi în custodie publică şi cazaţi în centrele de cazare ale Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Structura normelor de hrană, regulile de acordare şi de aplicare a acestora, dotarea locurilor de cazare din cadrul centrelor integrate, precum şi asigurarea cu materiale de igienă personală se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Condiţiile de cazare, hrana şi materialele de igienă personală pentru străinii care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate se asigură de Poliţia de Frontieră Română, prin structurile ai căror conducători au calitatea de ordonatorii terţiari de credite care administrează respectivele centre integrate.
    ART. 22
    Asistenţa medicală şi măsurile de prevenţie aplicate străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate se realizează prin spitalele şi unităţile sanitare ale Ministerului Sănătăţii, respectiv prin cele ale ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii.

    §2. Obligaţiile străinilor

    ART. 23
    (1) Străinii care fac obiectul controlului pentru trecerea frontierei de stat în cadrul centrelor integrate sunt obligaţi să prezinte toate documentele sau informaţiile necesare stabilirii identităţii lor şi să se supună fotografierii şi amprentării.
    (2) Străinii care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate sunt obligaţi să respecte regulile de ordine interioară, să nu distrugă bunurile din dotarea centrelor integrate, să se conformeze dispoziţiilor personalului autorităţilor care desfăşoară activităţi în cadrul centrelor integrate şi să se supună investigaţiilor şi tratamentelor medicale în cazul constatării unor afecţiuni medicale de natură să pună în pericol sănătatea celorlalte persoane aflate în centrul integrat.
    ART. 24
    (1) În cazul nerespectării de către străini a obligaţiilor prevăzute la art. 23 personalul autorităţilor care desfăşoară activităţi în centrele integrate poate lua măsurile legale necesare, inclusiv prin utilizarea forţei şi a mijloacelor din dotare, pentru protejarea vieţii sau a integrităţii fizice a personalului centrelor integrate, a străinilor ori a altor persoane, împiedicarea producerii de pagube materiale, a părăsirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea ordinii interioare. Măsurile se aplică gradual şi proporţional cu starea de pericol ce trebuie înlăturată.
    (2) Folosirea măsurilor de constrângere a străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în cadrul centrelor integrate trebuie să fie proporţională cu starea de pericol, să se aplice numai pe perioada necesară şi doar atunci când nu există o altă modalitate de înlăturare a pericolului. Folosirea măsurilor de constrângere nu are caracterul unei sancţiuni.
    (3) Străinii care incită la nerespectarea regulilor de ordine interioară ale centrelor integrate sau care, prin comportamentul lor, pun în pericol în mod repetat propria securitate ori securitatea celorlalţi străini aflaţi în centrul integrat, a personalului instituţiilor sau autorităţilor care desfăşoară activităţi în cadrul centrului integrat sunt transferaţi în locuri special amenajate în acest scop în cadrul sediilor structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române pentru o perioadă de maximum 24 de ore.

    §3. Raportul cu alte reglementări

    ART. 25
    Dispoziţiile legale prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii ale străinilor, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător, în funcţie de situaţia juridică a fiecărui străin.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Monitorizarea activităţii centrelor integrate

    ART. 26
    Organizaţiilor şi organismelor naţionale, internaţionale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniul migraţiei şi azilului li se asigură posibilitatea de a vizita centrele integrate, cu respectarea regulilor de ordine interioară.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Suportarea cheltuielilor

    ART. 27
    (1) Cheltuielile necesare organizării, autorizării, amenajării şi dotării centrelor integrate, precum şi cele determinate de asigurarea condiţiilor de cazare, hrană şi igienă personală se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate pentru aceste destinaţii, precum şi din alte surse legal constituite.
    (2) Cheltuielile referitoare la asigurarea asistenţei medicale primare şi a tratamentului corespunzător, a asistenţei medicale spitaliceşti de urgenţă, precum şi a asistenţei medicale şi a tratamentului în cazurile de boli acute sau cronice care pun viaţa în pericol iminent acordate străinilor care solicită acordarea unei forme de protecţie internaţională, precum şi asistenţa medicală acordată solicitanţilor de azil cu nevoi speciale se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Cheltuielile referitoare la asigurarea asistenţei medicale pentru activitatea de prevenţie se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, respectiv prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, potrivit legii, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

    CAP. III
    Coordonarea integrată a activităţilor din domeniul securităţii naţionale şi al ordinii publice în cazul unui aflux masiv de imigranţi

    ART. 28
    (1) În vederea coordonării integrate a activităţilor determinate de apariţia, pe teritoriul României sau la frontieră, într-o perioadă scurtă de timp, a unui aflux masiv de imigranţi, Ministerul Afacerilor Interne întocmeşte, împreună cu autorităţile şi instituţiile reprezentate în Grupul de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, Planul de contingenţă privind principalele măsuri necesare pentru înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale generate de un aflux masiv de imigranţi, precum şi pentru prezervarea climatului de ordine şi siguranţă publică.
    (2) Planul de contingenţă prevăzut la alin. (1) se aprobă potrivit legii.

    CAP. IV
    Măsuri adiacente managementului unui aflux masiv de imigranţi prin intermediul centrelor integrate

    ART. 29
    În vederea creşterii capacităţii de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, prin derogare de la art. 102 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul apariţiei la frontieră a unui aflux masiv de imigranţi, cazarea străinilor se poate realiza şi în alte spaţii care se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne sau puse la dispoziţia ministerului, cu titlu gratuit, de către alte autorităţi ori instituţii publice.
    ART. 30
    (1) În vederea creşterii capacităţii operaţionale de management a situaţiilor determinate de apariţia pe teritoriul României sau la frontieră a unui aflux masiv iminent de imigranţi, structurile competente ale Ministerului Afacerilor Interne pot desfăşura exerciţii, antrenamente şi simulări.
    (2) Cheltuielile necesare desfăşurării exerciţiilor, antrenamentelor şi simulărilor, în vederea creşterii capacităţii operaţionale de management al situaţiilor determinate de apariţia pe teritoriul României sau la frontieră a unui aflux masiv iminent de imigranţi, se asigură prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
    ART. 31
    Asistenţa medicală şi măsurile de prevenţie pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne implicat în activităţile realizate în cadrul centrelor integrate se asigură prin unităţile sanitare din subordinea Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin celelalte structuri medicale din sistemul de ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească şi prin unităţi sanitare publice.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 32
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră întocmeşte un plan de măsuri după consultarea autorităţilor şi instituţiilor care ar putea să desfăşoare activităţi în cadrul centrelor integrate.
    (2) Ordinul prevăzut la art. 21 alin. (3) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

                       PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA

                      Contrasemnează:
                      ---------------
                     Viceprim-ministru,
               ministrul afacerilor interne,
                       Gabriel Oprea

               Ministrul apărării naţionale,
                        Mircea Duşa

               Ministrul finanţelor publice,
                 Eugen Orlando Teodorovici

              Ministrul dezvoltării regionale
                 şi administraţiei publice,
                       Sevil Shhaideh

                    Ministrul sănătăţii,
                     Nicolae Bănicioiu

               Ministrul afacerilor externe,
                  Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 3 noiembrie 2015.
    Nr. 53.

                          -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016