Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2022  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 393 din 21 aprilie 2022
    În contextul actual, evoluţia pandemiei de COVID-19 la nivel global este o urgenţă majoră de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, motiv pentru care statele membre ale Uniunii Europene, la fel ca şi România, continuă măsurile de natură economică pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.
    Prin circumstanţele excepţionale create de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă în continuare cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru a afectat grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, periclitând supravieţuirea acestora.
    Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii întreprinderilor, astfel încât acestea să se redreseze odată ce situaţia actuală este depăşită.
    Prin Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C (2020) 1.863], modificată prin Comunicările Comisiei Europene C(2020) 2.215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3.156 din 8 mai 2020, C(2020) 4.509 din 29 iunie 2020, C(2020) 7.127 din 13 octombrie 2020, C(2021) 564 din 28 ianuarie 2021 şi C(2021) 8.442 din 18 noiembrie 2021, s-a stabilit plafonul maxim care se poate acorda pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 290.000 euro, precum şi perioada de aplicare a schemei instituite în baza Comunicării, respectiv până la data de 30 iunie 2022.
    Schema de ajutor de stat a fost notificată la Comisia Europeană, iar în data de 1 aprilie 2022 a fost transmisă fişa de notificare. Ajutorul de stat a primit de la Comisia Europeană numărul de caz: SA.102487(2022/N).
    Sectoarele de creştere a bovinelor, suinelor şi păsărilor au întâmpinat, începând cu anul 2020, dificultăţi prin imposibilitatea de a comercializa carne, lapte, produse din carne, produse lactate şi ouă, înregistrând astfel pierderi economice însemnate, situaţie care s-a menţinut şi în anul 2021.
    Din cauza restricţiilor de mişcare impuse de situaţia creată de pandemia de COVID-19, încă din anul 2020 sectoarele de creştere a bovinelor, suinelor şi păsărilor s-au confruntat cu mari probleme, respectiv scăderea preţului la achiziţie, restricţii în transportul animalelor către procesare/vânzare directă pe piaţă, HoReCa, scăderea exportului de animale vii, diminuarea numărului de animale, precum şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare, situaţie care s-a menţinut şi în anul 2021 şi continuă şi în anul 2022.
    Restricţiile impuse începând cu anul 2020 care au continuat şi în anii 2021 şi 2022 au generat pierderi în rândul crescătorilor de animale şi păsări prin interzicerea mobilităţii forţei de muncă, imposibilitatea livrărilor materiilor prime către procesatori, oprirea livrărilor procesatorilor către retail şi HoReCa, acestea fiind doar câteva dintre motivele care au contribuit la destabilizarea economică a fermierilor.
    Restricţiile impuse de valurile 4 şi 5 ale pandemiei de COVID-19 în anii 2021 şi 2022, precum şi efectele secetei accentuate din România au condus la creşterea preţului de achiziţie a furajelor, precum şi la reducerea efectivelor de animale şi păsări. Reducerea efectivelor a generat diminuarea producţiilor de carne, lapte şi ouă, influenţând negativ balanţa comercială a acestora.
    Pandemia de COVID-19 a afectat în mod semnificativ creşterea animalelor şi vânzările produselor de origine animală de către fermieri. Principalele provocări cu care aceştia s-au confruntat au fost schimbarea tiparelor de consum la nivel de consumator şi pe lanţurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete şi produsele de bază, blocajele pe pieţele ţărăneşti şi creşterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea operatorilor economici din HoReCa, precum şi a şcolilor, cantinelor şi altele asemenea. Toate aceste provocări au avut ca efect, în primul rând, declinul producţiei, însoţit de scăderea veniturilor crescătorilor de animale şi păsări.
    Conform datelor furnizate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, denumit în continuare ICEADR, în anul 2021 s-a continuat trendul descendent început în anul 2020 al producţiilor de carne, lapte şi ouă, acesta fiind cauzat de creşterea preţurilor la materiile prime furajere, energie electrică şi gaze naturale, precum şi de cheltuielile suplimentare generate de perioada de stare de alertă.
    Creşterea preţurilor la furaje în anul 2021 conform Federaţiei Europene a Producătorilor de Furaje a fost de cca 25-35%. Având în vedere că furajele reprezintă aproximativ 60-70% din costurile de producţie, situaţia este deosebit de complicată, chiar catastrofală pentru crescătorii de păsări.
    Totodată, preţurile energiei electrice şi combustibilului au crescut cu aproximativ 20%, preţurile la gazele naturale cu cca 25-30%, iar costurile pentru medicamente şi materiale sanitare cu aproximativ 11%.
    Astfel, cheltuielile totale pe cap de animal au crescut în 2021 faţă de 2020 cu aproximativ 7% la bovinele de carne şi 6% la bovinele de lapte.
    Conform estimărilor furnizate de către ICEADR, în sectorul bovine, pierderile pentru primul semestru al anului 2022 vor fi la vaca de lapte, de 665,20 lei/cap pentru o producţie medie de 3.500 l/cap şi de 512,40 lei/cap pentru o producţie medie de 6.000 l/cap, iar la vaca de carne, de 130,30 lei/cap.
    De asemenea, în sectorul avicol, costurile de producţie au crescut în perioada 2020-2021 după cum urmează: la carnea de pasăre cu cca 9,71%, la carnea de curcă cu cca 7,41% şi la ouă de consum cu cca 14,73%.
    În sectorul creşterii porcului din România se înregistrează pierderi de venit din livrarea porcilor sub costurile de producţie, care au crescut cu cca 6,0 lei/kg viu.
    În anul 2021 continuă trendul descendent început în anul 2020 al efectivelor de animale faţă de anul 2019, înregistrându-se scăderi de aproximativ 1,7% la bovine şi 7% la suine.
    De asemenea, în anul 2021, în sectorul avicol s-au înregistrat scăderi faţă de anul 2020 ale producţiilor de carne cu cca 10,68%.
    Conform datelor transmise de către ICEADR, pierderile înregistrate în anul 2021 au fost de aproximativ 113,9 lei/cap la suine şi de 0,076 lei/cap pui carne.
    La costurile enumerate mai sus se adaugă costurile suplimentare impuse de aplicarea măsurilor de protecţie impuse de pandemia de COVID-19, respectiv măşti de protecţie, mănuşi de unică folosinţă, dezinfectanţi şi alte cheltuieli materiale, precum şi costurile suplimentare cu forţa de muncă pentru a respecta măsurile impuse de starea de alertă, cum ar fi distanţarea fizică, carantina în anumite localităţi care determină restricţii de mişcare şi altele asemenea.
    Ţinând cont de dificultăţile din sectoarele de creştere a bovinelor, suinelor şi păsărilor, este necesară susţinerea activităţii de creştere a animalelor şi păsărilor şi în anul 2021 prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară şi menţinerii locurilor de muncă.
    În lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, crescătorii de animale şi păsări sunt în imposibilitatea de a-şi asigura continuarea activităţii.
    Consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ de crescători de animale şi păsări şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante.
    Având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii economice şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, denumită în continuare schemă, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C (2020) 1.863], modificată prin Comunicările Comisiei Europene C(2020) 2.215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3.156 din 8 mai 2020, C(2020) 4.509 din 29 iunie 2020, C(2020) 7.127 din 13 octombrie 2020, C(2021) 564 din 28 ianuarie 2021 şi C(2021) 8.442 din 18 noiembrie 2021, denumită în continuare Comunicarea CE.
    (3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.
    (4) Schema se aplică până la data de 30 iunie 2022, pe întreg teritoriul României.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, potrivit art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) bovine - animale din speciile taurine şi bubaline;
    d) Registrul naţional al exploataţiilor - astfel cum este definit la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare RNE;
    e) exploataţia în sectorul zootehnic - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    f) sistem naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă:
    a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfăşoară activitate de creştere a bovinelor;
    b) în sectorul suine, crescătorilor persoane juridice, precum şi întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, după caz, care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploataţii autorizate sanitar-veterinar;
    c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie tineret şi adulte şi/sau de incubaţie şi/sau de creştere a păsărilor pentru carne sau de creştere a tineretului de înlocuire şi a găinilor adulte pentru ouă consum în exploataţii autorizate sanitar-veterinar.


    ART. 4
    Pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 3 trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;
    b) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;
    c) să deţină, la data depunerii cererii, bovine în exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, înregistrate în RNE, pentru categoria prevăzută la art. 3 lit. a);
    d) să deţină, la data depunerii cererii, exploataţie autorizată sanitar-veterinar, pentru categoriile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c).


    ART. 5
    (1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 lit. a), în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga şi bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.
    (2) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 lit. b), astfel:
    a) pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută în anul 2021, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine, respectiv suine la îngrăşat şi/sau scroafe şi scrofiţe montate, denumite în continuare animale de reproducţie femele, cu scopul de a menţine exploataţia în bune condiţii tehnologice;
    b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de animale de reproducţie femele şi/sau efectivul livrat în anul 2021/efectivul eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de suine la îngrăşat.

    (3) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 lit. c), astfel:
    a) pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 şi/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 de zile şi/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 de zile, livraţi în 2021/efectivul eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 şi/sau efectivul mediu anual de tineret de reproducţie aferent anului 2021 şi/sau efectivul mediu anual de tineret de înlocuire pentru găini ouătoare aferent anului 2021; pentru beneficiarii care deţin atât efective de tineret, cât şi adulte, pentru acordarea ajutorului de stat se calculează efectivul mediu anual al celor două categorii cumulate;
    b) pentru capacitatea de producţie deţinută în anul 2021, echivalent UVM, aferentă unei serii de pui eclozionaţi.


    ART. 6
    Transformarea efectivelor de suine/păsări în UVM se realizează potrivit coeficienţilor de conversie stabiliţi în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011, respectiv:
    a) pentru schema prevăzută la art. 5 alin. (2): 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducţie - scroafe şi scrofiţe;
    b) pentru schema prevăzută la art. 5 alin. (3): 0,007 UVM pentru pui de carne şi pui eclozionaţi, 0,03 UVM pentru pui de curcă, respectiv 0,014 UVM pentru tineret de înlocuire şi găini ouătoare, tineret de reproducţie şi găini rase grele.


    ART. 7
    (1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. a), valoarea ajutorului de stat se calculează pe baza cuantumului stabilit potrivit prevederilor alin. (5), pentru fiecare beneficiar, în funcţie de numărul de capete de bovine eligibile în condiţiile art. 5 alin. (1), până la concurenţa plafonului prevăzut la alin. (4).
    (2) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. b), valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar, în funcţie de efectivul de suine şi de capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută în anul 2021, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului prevăzut la alin. (4).
    (3) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. c), valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar, în funcţie de efectivul de păsări şi de capacitatea de producţie deţinută în anul 2021, echivalent UVM, aferentă unei serii de pui eclozionaţi, până la concurenţa plafonului prevăzut la alin. (4).
    (4) Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, aşa cum este definită la art. 2 lit. b), care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro.
    (5) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel:
    a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;
    b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine;
    c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.

    (6) În sectorul bovine, cuantumul pe cap de animal se calculează prin raportarea plafonului prevăzut la alin. (5) lit. a) la efectivul total de bovine eligibile.
    (7) Cuantumul ajutorului de stat în sectorul suin:
    a) pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare, echivalent UVM, este de 10 euro/UVM, echivalent în lei;
    b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, se calculează astfel:
    (i) din plafonul prevăzut la alin. (5) lit. b) se scade valoarea totală aferentă capacităţii de producţie în condiţii minime de bunăstare, echivalent UVM;
    (ii) suma rezultată din calculul prevăzut la pct. (i) se împarte la efectivul total de suine eligibile, echivalent UVM.


    (8) În sectorul avicol, cuantumul pe UVM se calculează prin raportarea plafonului prevăzut la alin. (5) lit. c) la efectivul total de păsări eligibile, echivalent UVM, şi la capacitatea totală de producţie a staţiilor de incubaţie, echivalent UVM.
    (9) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se cumulează cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secţiunea 3.1 din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele de stat aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2021, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2021, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 21/2021, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 122/2021, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 34/2022, fără a depăşi echivalentul în lei a 290.000 euro pentru acelaşi beneficiar.
    (10) Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 8
    (1) Beneficiarii depun la centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti câte o cerere pentru fiecare tip de ajutor de stat dintre cele prevăzute la art. 3, însoţită de copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului, precum şi de documentul privind coordonatele bancare/trezorerie.
    (2) Modelele cererilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexele nr. 1-3.
    (3) În funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat, beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat la:
    a) centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul art. 3 lit. a);
    b) centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul art. 3 lit. b);
    c) centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul art. 3 lit. c);

    (4) În cererea prevăzută la alin. (1) beneficiarii declară tipurile de ajutoare primite, aşa cum sunt prevăzute la art. 7 alin. (9), urmând ca valoarea acestora să fie dedusă din plafonul prevăzut la art. 7 alin. (4).
    (5) Cererile de solicitare a ajutorului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. a) sunt însoţite de documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni şi/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod atribuit de ANSVSA, înscrisă/înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului şi va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/judeţene ale APIA.
    (6) Cererile pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. b) sunt însoţite de un document emis de direcţia judeţeană sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare, calculată cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată de locurile de cazare şi exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a).
    (7) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) care au accesat măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020, APIA va prelua datele operate şi verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru gestionarea măsurilor menţionate anterior, referitoare la beneficiarii acestora din anul 2021. Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor menţionate anterior sunt valabile şi pentru acordarea prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea şi copii ale documentelor care au suferit modificări.
    (8) Cererile pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) care nu au accesat măsura 14 Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020 se depun la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social, însoţite de:
    a) mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de animale, echivalent UVM, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), pentru care se solicită ajutor de stat;
    b) fişa urmăririi activităţii la păsări pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de păsări, echivalent UVM, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), pentru care se solicită ajutor de stat;
    c) pentru activitatea de incubaţie, document oficial care să certifice capacitatea staţiei de incubaţie, respectiv pui eclozionaţi pe serie, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (3) lit. b);
    d) documente de transfer către abatorul propriu sau facturi şi/sau avize de însoţire către terţi, după caz.

    (9) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) care accesează ajutorul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b) sau la art. 5 alin. (3) lit. a), cererile sunt însoţite de copii ale documentelor care atestă proprietatea asupra animalelor sau, în cazul în care beneficiarul nu este proprietarul animalelor, acordul proprietarului animalelor în vederea solicitării ajutorului, împreună cu documentele care dovedesc proprietatea.

    ART. 9
    (1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

    ART. 10
    (1) În termen de 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti efectuează controlul administrativ al tuturor solicitărilor, întocmesc şi transmit la APIA structura centrală situaţia centralizatoare cu beneficiarii, efectivele de bovine eligibile, precum şi efectivele de suine/păsări pe specii echivalent UVM, capacităţile de producţie în condiţii minime de bunăstare pentru suine deţinute în anul 2021 eligibile, echivalent UVM, precum şi capacităţile de producţie pentru staţiile de incubaţie deţinute în anul 2021, echivalent UVM.
    (2) După centralizarea datelor din situaţiile centralizatoare prevăzute la alin. (1), APIA structura centrală calculează cuantumul ajutorului de stat, în funcţie de specie şi categorie, potrivit art. 7 alin. (6)-(8).
    (3) În termen de 10 zile de la stabilirea cuantumurilor, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti stabilesc şi aprobă pentru fiecare beneficiar sumele cuvenite sub forma ajutorului de stat.
    (4) Suma cuvenită pentru prezenta schemă de ajutor de stat se calculează după cum urmează:
    a) se calculează echivalentul în lei al sumei de 290.000 euro la cursul stabilit conform art. 7 alin. (10);
    b) din valoarea rezultată la lit. a) se vor scădea sumele în lei acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 7 alin. (9), dacă este cazul;
    c) dacă sumele acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 7 alin. (9) au atins deja plafonul de 290.000 euro, pentru prezenta schemă de ajutor de stat nu se va acorda plata;
    d) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mică decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 8 alin. (4), suma acordată va fi suma rezultată din aplicarea cuantumurilor pentru capacităţile de producţie şi efectivele de suine/păsări, echivalent UVM, precum şi pentru efectivele de bovine eligibile din cerere;
    e) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mare decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 8 alin. (4), valoarea ajutorului de stat prevăzut la art. 7 alin. (1), (2) sau (3) va fi plafonată la suma calculată în urma deducerii.

    (5) După aprobarea pentru fiecare beneficiar a sumelor cuvenite, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit la APIA structura centrală situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aprobate, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4-6.
    (6) După primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (5), APIA structura centrală întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţiile centralizatoare ale beneficiarilor şi sumelor aprobate, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7-9.
    (7) În situaţia în care sumele depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului de stat se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.

    ART. 11
    În baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 10 alin. (6) transmise de APIA structura centrală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

    ART. 12
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
    (2) Centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) APIA structura centrală publică pe site-ul instituţiei informaţiile relevante cuprinse în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează la centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti şi APIA structura centrală, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.
    (2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.

    ART. 14
    Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

    ART. 15
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
    (8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.

    ART. 16
    Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor de stat.

    ART. 17
    În situaţia în care, anterior emiterii deciziei Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător.

    ART. 18
    Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    *) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.


    ART. 20
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la o zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 21 aprilie 2022.
    Nr. 51.
    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016