Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 14 aprilie 2022  pentru reglementarea muncii în domeniul maritim    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 14 aprilie 2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 382 din 19 aprilie 2022
    Luând în considerare Legea nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014, cu completările ulterioare, se instituie un sistem eficace de securitate financiară pentru a proteja drepturile navigatorilor în cazul abandonării lor şi a acorda despăgubiri pentru cererile contractuale în caz de deces sau incapacitate pe termen lung a navigatorilor ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a unui risc profesional.
    Ţinând cont de faptul că Directiva (UE) 2018/131 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 de punere în aplicare a Acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) pentru modificarea Directivei 2009/13/CE în conformitate cu modificările din 2014 la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006, astfel cum au fost aprobate de Conferinţa Internaţională a Muncii la 11 iunie 2014, pune în aplicare Amendamentele din 2014 la MLC 2006,
    având în vedere faptul că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2018/131/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 22 din 26 ianuarie 2018, trebuia realizată până la data de 16 februarie 2020, Comisia Europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere privind cauza 2020/0248, la data de 27 mai 2020,
    întrucât, în data de 2 decembrie 2021, Comisia Europeană a comunicat autorităţilor române Avizul motivat în această cauză, autorităţile române au solicitat Comisiei Europene prelungirea termenului de răspuns cu încă 2 luni, termen aprobat de Comisia Europeană până la data de 2 aprilie 2022, prelungit până la data de 15 aprilie 2022, dată până la care autorităţile române trebuie să transmită Comisiei Europene un răspuns detaliat, prin care să comunice finalizarea transpunerii Directivei (UE) 2018/131 şi notificarea măsurilor de transpunere, pentru a evita aplicarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sancţiuni pecuniare constituite din o sumă forfetară şi/sau penalităţi cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2018/131, într-o etapă ulterioară a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor,
    având în vedere că este necesar a fi consolidat şi optimizat sistemul existent privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi protecţia socială a lucrătorilor din sectorul transportului maritim, sector predominant transfrontalier, în raport cu noul cadru de reglementare ce vizează contractele de muncă, orele de muncă, repatrierea, protecţia sănătăţii şi siguranţei, asistenţa medicală, dezvoltarea competenţelor şi a carierelor navigatorilor, creat ca urmare a intrării în vigoare a MLC 2006 şi a amendamentelor din 2014 la aceasta, incluzând modificările aduse prin Directiva (UE) 2018/131 la Acordul încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006,
    în considerarea faptului că aceste elemente constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Obiectul reglementării
    ART. 1
    Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă este de a garanta fiecărui navigator dreptul la un loc de muncă sigur şi lipsit de pericole, care să respecte normele de siguranţă, dreptul la condiţii echitabile de încadrare în muncă, la condiţii de muncă şi de viaţă decente la bordul navelor şi la protecţia sănătăţii, asistenţă medicală, măsuri sociale şi alte forme de protecţie socială, astfel cum este prevăzut în Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) şi în amendamentele din 2014 la aceasta, precum şi în Acordul încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006.

    CAP. II
    Definiţii şi domeniu de aplicare
    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) abandon al navigatorului - situaţia în care, prin încălcarea prevederilor MLC 2006, a clauzelor contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau a legislaţiei naţionale în vigoare, armatorul:
    (i) nu respectă condiţiile de repatriere şi/sau nu reuşeşte să acopere costurile de repatriere ale navigatorului; sau
    (ii) a lăsat navigatorul fără mijloace de întreţinere şi sprijinul necesar; mijloacele de întreţinere necesare şi sprijinul navigatorilor trebuie să includă: o alimentaţie adecvată, cazare, provizii de apă potabilă, combustibil esenţial pentru supravieţuire la bordul navei şi asistenţă medicală necesară; sau
    (iii) prin alte mijloace a întrerupt unilateral legăturile cu navigatorul, inclusiv neplata salariilor contractuale pentru o perioadă de cel puţin două luni;

    b) armator - proprietarul navei sau o altă organizaţie ori persoană, cum ar fi operatorul, agentul ori navlositorul navei nude, care şi-a asumat răspunderea exploatării navei faţă de proprietarul acesteia şi care, prin asumarea acestei răspunderi, a fost de acord să preia toate obligaţiile şi răspunderile impuse armatorilor conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent dacă alte organizaţii sau persoane îndeplinesc anumite obligaţii ori răspunderi în numele armatorului;
    c) autoritate competentă - autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, căreia i se deleagă competenţele pentru respectarea obligaţiilor care revin României în calitate de stat de pavilion, respectiv Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR;
    d) autorităţi cu atribuţii - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Sănătăţii:
    (i) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, şi care stabileşte, urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale din domeniul său de activitate, denumit în continuare MTI;
    (ii) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, denumit în continuare MMSS;
    (iii) Ministerul Sănătăţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care reprezintă autoritatea centrală în sectorul asistenţei de sănătate publică, denumit în continuare MS;

    e) Codul SPS - Codul de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008, acceptat de România prin Legea nr. 42/2014;
    f) Federaţia Internaţională a Lucrătorilor din Transporturi - federaţia sindicală globală democratică a sindicatelor lucrătorilor din transporturi fondată în 1896, denumită în continuare ITF;
    g) Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi - organizaţia unională paneuropeană care cuprinde sindicate din transporturi din UE, SEE şi ţările Europei Centrale şi de Est, fondată în anul 1999, afiliată la ITF, denumită în continuare ETF;
    h) contractul de muncă al navigatorului - contractul individual de muncă încheiat între navigator şi armator sau un reprezentant al acestuia, în conformitate cu contractul colectiv de muncă încheiat între armator şi organizaţia reprezentativă a navigatorilor afiliată ITF şi/sau ETF şi, când acesta nu există, contractul de muncă tip IBF (International Bargaining Forum/Forumul Internaţional de Negociere Colectivă);
    i) Convenţia SOLAS - Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, în forma sa actualizată;
    j) Convenţia STCW - Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, în forma sa actualizată;
    k) MLC 2006 - Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi Amendamentele sale din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014, ratificată de România prin Legea nr. 214/2015, cu completările ulterioare;
    l) navigator - orice persoană care lucrează, indiferent de funcţie, la bordul unei nave căreia i se aplică prezenta ordonanţă de urgenţă;
    m) navă - orice navă, cu excepţia acelor nave care navighează exclusiv în apele interioare navigabile sau în apele situate în cadrul ori în imediata apropiere a apelor protejate sau a zonelor în care se aplică regulamentele portuare;
    n) timpul de muncă - timpul exprimat în ore în care navigatorului i se cere să efectueze muncă în beneficiul navei;
    o) timpul de odihnă - timpul exprimat în ore în afara timpului de muncă, termenul neincluzând pauza de masă şi pauzele scurte de mai puţin de 30 minute;
    p) muncă suplimentară - timpul exprimat în ore lucrat în plus peste timpul de muncă;
    q) organizaţie recunoscută - una dintre organizaţiile recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 131 din 28 mai 2009;
    r) munca de noapte - o perioadă de cel puţin 9 ore consecutive, care începe nu mai târziu de miezul nopţii şi care se încheie nu mai devreme de ora 5 dimineaţa;
    s) salariul de bază - contraprestaţia pentru orele normale de muncă; nu include orele suplimentare, prime sau gratificaţii, alocaţii, concediul plătit sau orice altă remuneraţie suplimentară;
    ş) salariul consolidat - salariul care include salariul de bază şi alte beneficii acordate; un salariu consolidat poate include compensaţii pentru toate orele suplimentare lucrate şi pentru toate celelalte beneficii sau poate include numai anumite beneficii în cazul unei consolidări brute parţiale;
    t) organizaţiile navigatorilor şi armatorilor - organizaţiile reprezentative ale navigatorilor şi armatorilor care au încheiat contracte colective de muncă şi/sau au aderat la convenţii colective maritime şi/sau sunt afiliate la organizaţiile semnatare ale Acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006;
    ţ) piraterie - astfel cum a fost definită la art. 101 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994, ratificată prin Legea nr. 110/1996;
    u) jaf armat al navelor - orice act ilegal de violenţă sau detenţie sau orice act de tâlhărie sau de ameninţare, altul decât un act de piraterie, comis în scopuri private şi împotriva persoanelor sau a bunurilor aflate la bordul navei, în apele interioare ale unui stat, ape arhipelagice şi mări teritoriale, sau orice act de incitare sau de facilitare internaţională a unui act descris mai sus;
    v) garanţie financiară - o poliţă de asigurare sau garanţie bancară încheiată la o societate de asigurări sau la o societate bancară de pe teritoriul UE sau al statelor din spaţiul economic european ori o poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurare P&I din Grupul Internaţional al Cluburilor P&I;
    w) contractul colectiv de muncă de tip IBF (International Bargaining Forum/Forumul Internaţional de Negociere Colectivă) negociat între ITF şi Organizaţia Internaţională a Angajatorilor (IMEC/International Maritime Employer’s Council) - contractul colectiv de muncă minim standard negociat la nivel internaţional, recunoscut şi depus la ANR de organizaţiile reprezentative ale navigatorilor din România;
    x) contractul de muncă tip IBF - acordul care stabileşte termenii şi condiţiile standard aplicabile numai navigatorilor care navighează pe o navă deţinută sau operată de o companie membră ITF, încheiat în baza unui acord-cadru special IBF care încorporează trei elemente principale: social, profesional şi financiar.


    ART. 3
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică tuturor navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilion român aflate în proprietate publică sau privată şi desfăşoară în mod obişnuit activităţi comerciale.
    (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică personalului aflat la bordul:
    a) navelor militare sau navelor militare auxiliare;
    b) navelor de pescuit sau care desfăşoară activităţi similare;
    c) navelor de construcţie tradiţională, cum ar fi joncile şi ambarcaţiunile mici cu pânze;
    d) iahturilor care nu desfăşoară activităţi comerciale;
    e) navelor care navighează în apele interioare navigabile ale României;
    f) navelor care navighează în zonele din România în care se aplică regulamentele portuare;
    g) navelor care navighează în limita a 20 de mile marine distanţă faţă de ţărmul românesc şi nu efectuează voiajuri internaţionale;
    h) unităţilor mobile de foraj marin, astfel cum sunt definite în Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), acceptat de România prin Legea nr. 17/2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013, în forma sa actualizată.

    (3) În cazul în care o navă nu se regăseşte în situaţiile prevăzute la alin. (2), ANR va stabili tipul acesteia după consultarea organizaţiilor navigatorilor şi armatorilor, conform dispoziţiilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care nu se cunoaşte dacă anumite persoane pot fi considerate navigatori în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, ANR va stabili încadrarea persoanelor respective, după consultarea organizaţiilor navigatorilor şi armatorilor, ţinând seama de rezoluţia celei de a 94-a Sesiuni maritime a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii de informare cu privire la categoriile profesionale.
    (5) Orice hotărâre luată în conformitate cu alin. (3) şi/sau alin. (4) este comunicată de către MMSS directorului general al Biroului Internaţional al Muncii care va notifica membrii organizaţiei.
    (6) Fiecare navă care arborează pavilion român trebuie să deţină la bord o copie a MLC 2006, o copie a prezentei ordonanţe de urgenţă şi un exemplar al contractului colectiv de muncă. Acestea vor fi puse la dispoziţie tuturor navigatorilor care muncesc la bordul navei, pe suport de hârtie sau electronic, prin mijloace adecvate, de către armator.
    (7) Orice navă care arborează pavilion străin, atunci când se află într-unul din porturile româneşti, poate fi supusă inspecţiei ANR pentru a se verifica conformitatea cu prevederile MLC 2006.

    CAP. III
    Condiţii minime necesare pentru munca navigatorilor la bordul unei nave
    SECŢIUNEA 1
    Vârsta minimă
    ART. 4
    Folosirea, angajarea sau munca la bordul unei nave a oricărei persoane în vârstă de mai puţin de 16 ani este interzisă.

    ART. 5
    (1) Munca de noapte a navigatorilor mai tineri de 18 ani este interzisă.
    (2) Folosirea, angajarea sau munca navigatorilor cu vârsta mai mică de 18 ani este interzisă atunci când sănătatea sau securitatea sunt susceptibile de a fi compromise. Aceste situaţii sunt următoarele:
    a) munca la cald sau lucru cu foc deschis;
    b) munca în afara bordului navei;
    c) munca în calitate de bucătar şi curăţarea aparatelor de bucătărie;
    d) ridicarea, deplasarea sau transportul încărcăturii sau obiectelor grele;
    e) munca în interiorul boilerelor, tancurilor şi coferdamurilor;
    f) expunerea la zgomote sau vibraţii cu nivel nociv;
    g) manipularea unor instalaţii de ridicat sau a altor echipamente sau utilaje cu motor ori comunicarea prin semnale cu operatorii de echipamente de acest gen;
    h) manipularea cablurilor de amaraj sau de remorcare sau a echipamentelor de ancorare;
    i) legarea/dezlegarea navei;
    j) munca la înălţime sau pe punte în condiţii de vreme rea;
    k) întreţinerea echipamentului electric;
    l) expunerea la materiale potenţial dăunătoare sau agenţi fizici nocivi precum substanţele periculoase sau toxice şi radiaţiile ionizante; şi
    m) manipularea sau controlul asupra bărcilor navei.

    (3) Această prevedere nu se aplică atunci când se desfăşoară pregătirea efectivă a navigatorilor în cadrul programelor de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare aprobate, potrivit Convenţiei STCW, fără a afecta sănătatea sau securitatea acestora, precum şi în situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Certificatul medical
    ART. 6
    (1) Niciun navigator nu poate lucra la bordul unei nave dacă nu posedă un certificat medical, în conformitate cu prevederile Regulii 1/9 şi a Secţiunii A-I/9 din Convenţia şi Codul STCW, care să ateste că este apt să îşi îndeplinească atribuţiile la bordul navei.
    (2) ANR solicită ca, înainte de a începe lucrul pe o navă, fiecare navigator să posede un certificat medical valabil care să ateste că acesta este apt să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute în cadrul muncii în larg.
    (3) Certificatele medicale se emit cu respectarea baremurilor de sănătate utilizate la controlul periodic, la reangajare şi la schimbarea în funcţie a navigatorilor, a normelor metodologice privind examinarea medicală şi/sau psihologică a navigatorilor, a periodicităţii examinărilor medicale şi psihologice şi a modelului de aviz sau de certificat medical, după caz, şi/sau psihologic de aptitudine stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, potrivit art. 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 67/2015.
    (4) Orice modificare referitoare la natura examenului medical care urmează să fie efectuat şi detaliile care se includ în certificatul medical se stabilesc după consultarea cu organizaţiile navigatorilor şi armatorilor implicate.
    (5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere Convenţiei STCW. Un certificat medical emis potrivit cerinţelor Convenţiei STCW este acceptat de către ANR ca îndeplinind prevederile Regulii 1.2 din MLC 2006.
    (6) Pentru navigatorii care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW, este acceptat un certificat medical care îndeplineşte condiţiile de fond ale cerinţelor Convenţiei STCW şi ale legislaţiei naţionale de securitate şi sănătate în muncă.
    (7) Certificatul medical este emis în baza rezultatului examinărilor specifice, efectuate de medici/examinatori în cadrul unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, publice sau private, agreate de MTI.
    (8) Navigatorii cărora le-a fost refuzată emiterea unui certificat medical sau a căror capacitate de muncă a fost limitată, în special în ceea ce priveşte durata, postul de lucru sau zona de navigaţie au dreptul la un nou examen medical, efectuat de un medic sau de un medic specialist, independent de cel prevăzut la alin. (7) şi în acest sens, se adresează Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor, care este organizată şi funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 67/2015.
    (9) Fiecare certificat medical trebuie să precizeze în special că:
    a) sunt satisfăcătoare auzul şi vederea navigatorului în cauză, precum şi vederea cromatică normală, în cazul navigatorilor care vor fi angajaţi pe posturi în care capacitatea de a efectua munca cerută poate fi afectată de tulburări de vedere cromatică; şi
    b) navigatorul respectiv nu suferă de nicio boală care ar putea să se agraveze din cauza muncii în larg, să îl facă inapt pentru munca în larg sau să pună în pericol sănătatea altor persoane de la bord.

    (10) În afara cazului în care natura atribuţiilor specifice îndeplinite de navigatorul respectiv sau dispoziţiile STCW prevăd o perioadă mai scurtă:
    a) un certificat medical este valabil pentru o perioadă de maximum doi ani, cu excepţia cazului în care navigatorul este mai tânăr de 18 ani, caz în care perioada maximă de valabilitate este de un an;
    b) o certificare a vederii cromatice normale este valabilă pentru o perioadă de maximum şase ani.

    (11) În cazul în care certificatul medical a expirat pe perioada voiajului şi navigatorul este în imposibilitatea de a obţine altul până la următorul port de escală, unde navigatorul poate obţine un certificat medical de la un medic specialist, la solicitarea motivată a armatorului, ANR poate permite unui navigator să lucreze fără un certificat medical valabil pe o perioadă care să nu depăşească trei luni.
    (12) Dacă perioada de validitate a unui certificat medical urmează să expire în timpul unui voiaj, certificatul va rămâne în vigoare până la următorul port în care navigatorul poate obţine un certificat medical de la un medic specialist, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească trei luni.
    (13) Certificatele medicale pentru navigatorii care lucrează pe nave angajate în mod obişnuit în voiajuri internaţionale trebuie să fie emise şi în limba engleză.
    (14) Toţi navigatorii se supun periodic examenelor medicale. Periodicitatea examenelor medicale este stabilită prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 1.151/1.752/2021. Ofiţerii de cart cu probleme de sănătate, atestate de un medic ca fiind cauzate de munca pe timp de noapte, se transferă, dacă este posibil, la o muncă de zi pentru care sunt apţi.
    (15) Solicitarea pentru obţinerea certificatului medical, precum şi efectuarea examinării medicale prevăzute în prezentul articol sunt gratuite; orice costuri suportate de navigatori se returnează acestora de către armatorul navei care arborează pavilion român unde aceştia urmează a-şi desfăşura activitatea.
    (16) Examinările medicale prevăzute în prezentul articol respectă principiul confidenţialităţii medicale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Pregătire profesională şi calificări
    ART. 7
    (1) Toţi navigatorii care desfăşoară o activitate la bordul unei nave care arborează pavilion român trebuie să fie titularii unui brevet/certificat de capacitate, conform funcţiei exercitate, sau unui document care să ateste calificarea pentru aşi exercita atribuţiile sau munca la bord.
    (2) Navigatorii trebuie să fi absolvit un curs de pregătire obligatorie în materie de siguranţă maritimă la bordul navelor.
    (3) Fiecare navigator angajat pe o navă care arborează pavilion român, într-o funcţie care este reglementată de către Convenţia STCW, trebuie să fie pregătit şi certificat în conformitate cu prevederile acesteia.
    (4) Înainte de începerea muncii la bordul navei, tuturor navigatorilor li se va efectua instruirea de familiarizare cu nava, în conformitate cu atribuţiile acestora.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Recrutare şi plasare
    ART. 8
    (1) Agenţiile de furnizare navigatori sunt persoane juridice legal constituite în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizate de ANR, şi care au ca activitate principală „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă“ cod CAEN 7810.
    (2) Agenţiile de furnizare navigatori desfăşoară activităţi de recrutare şi plasare a navigatorilor în baza autorizaţiei emise de ANR şi cu respectarea caietului de sarcini, anexă la autorizaţie, întocmit de ANR, în conformitate cu MLC 2006.
    (3) Pentru a proteja şi promova drepturile navigatorilor în ceea ce priveşte angajarea, ANR stabileşte condiţiile de autorizare pentru agenţiile de furnizare navigatori prin decizie a directorului general al ANR, cu respectarea MLC 2006.
    (4) Agenţiile de furnizare trebuie să plaseze navigatorii la bordul navelor în baza contractului de muncă al navigatorului, care cuprinde contractul colectiv de muncă încheiat între armator şi organizaţia reprezentativă a navigatorilor afiliată ITF şi/sau ETF sau, când acesta nu există, contractul de muncă tip IBF (International Bargaining Forum/Forumul Internaţional de Negociere Colectivă).
    (5) Pentru autorizarea ca agenţie de furnizare navigatori şi reconfirmarea anuală a autorizaţiei emise, ANR percepe tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului transportului şi infrastructurii.
    (6) Modelul autorizaţiei care se emite de către ANR unei agenţii de furnizare navigatori este prevăzut în anexa nr. 1.
    (7) Agenţiile de furnizare navigatori au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data autorizării, să facă dovada implementării unui sistem de standarde de calitate pentru activităţile desfăşurate. Copii ale documentelor care atestă implementarea sistemului de standarde de calitate vor fi depuse la ANR, în termen de 7 zile de la data obţinerii acestora.

    ART. 9
    Agenţiile de furnizare navigatori:
    a) nu recurg la mijloace, mecanisme sau liste pentru a împiedica sau a face navigatorii să îşi schimbe hotărârea de a obţine un loc de muncă pentru care posedă calificările cerute;
    b) nu solicită onorarii sau cheltuieli navigatorilor, direct sau indirect, în totalitate sau în parte, pentru recrutarea, plasarea sau obţinerea unui loc de muncă, în afara costurilor pe care navigatorii trebuie să şi le asume pentru obţinerea unui certificat medical naţional obligatoriu, a carnetului de marinar şi a paşaportului sau altui document personal de călătorie similar, exceptând costurile de viză, atestat de recunoaştere şi orice alt document suplimentar emis de statul de pavilion, care trebuie să fie suportate de armator;
    c) nu solicită navigatorilor să facă plăţi cu privire la costul transportului către şi de la navă şi nici să acopere costurile legate de repatriere din salarii sau alte drepturi ale navigatorilor;
    d) asigură liberul acces la serviciul de furnizare navigatori, protejează şi promovează drepturile de angajare ale navigatorilor şi îndeplinesc prevederile Regulii 1.4 şi ale Normei 1.4 din MLC 2006.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de furnizare navigatori
    ART. 10
    În vederea autorizării de către ANR, agenţiile de furnizare navigatori trebuie:
    a) să depună actul constitutiv, în original şi în copie, pentru certificare conform cu originalul;
    b) să depună certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are ca activitate principală „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă“ cod CAEN 7810, în original şi în copie, pentru certificare conform cu originalul;
    c) să depună certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că nu se află în procedură de faliment sau dizolvare, în original şi în copie, pentru certificare conform cu originalul;
    d) să depună documentul de identitate al reprezentantului legal, în copie;
    e) să depună acte doveditoare sau declaraţie pe propria răspundere a coordonatorului activităţii de recrutare şi plasare navigatori, sub sancţiunea falsului în declaraţii, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penal), din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra libertăţii persoanei, infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile sau înşelăciune, prevăzute de Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    f) coordonatorul activităţii de recrutare şi plasare navigatori trebuie să deţină o calificare în domeniul maritim, cunoştinţe maritime minime şi experienţă pe navele pentru care se aplică prezenta ordonanţă de urgenţă, dovedită cu acte de studii şi adeverinţă de ambarcare;
    g) să garanteze protecţia datelor personale ale navigatorilor, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi altor acte normative incidente din domeniul protecţiei datelor personale;
    h) să depună o formă precontractuală sau o copie a contractului de intermediere încheiat cu armatorul în care sunt prevăzute în mod expres toate navele acestuia pentru care se vor efectua serviciile de recrutare şi plasare a navigatorilor, în original şi în copie, pentru certificare conform cu originalul;
    i) să facă dovada ofertelor de locuri de muncă transmise de armatori, care vor cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    (i) datele de identificare ale armatorului;
    (ii) modelul de contract individual de muncă al navigatorilor şi contractul colectiv de muncă;
    (iii) moneda în care se efectuează plata, modalităţile de plată şi datele de plată ale salariului;

    j) să depună la ANR o copie a garanţiei financiare încheiate de armator, pentru toate navele unde agenţiile plasează personal, care trebuie să acopere:
    (i) salariile restante şi alte drepturi datorate de armator navigatorului, stabilite prin contractul de muncă, contractul colectiv de muncă şi/sau legislaţia naţională în vigoare, limitate la 4 luni de neplată a acestora;
    (ii) toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de navigator sau pentru navigator, precum şi costul de repatriere;
    (iii) pierderile pecuniare ale navigatorilor dovedite cu documente justificative, în cazul nerespectării de către agenţia de furnizare navigatori sau de către armator a obligaţiilor din contractul de muncă al navigatorului;

    k) să facă dovada constituirii propriei garanţii financiare şi să depună la ANR o copie conformă cu originalul a acesteia, garanţie care să poată fi executată necondiţionat exclusiv de către ANR.


    ART. 11
    (1) Garanţia financiară a agenţiei de furnizare navigatori, prevăzută la art. 10 lit. k), poate consta în:
    a) o garanţie bancară în valoare de 300.000 de euro sau
    b) o poliţă de asigurare în valoare de 300.000 de euro.

    (2) Garanţia financiară prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă menţiunea ca sumele să fie plătite numai din dispoziţia ANR şi trebuie să acopere în orice moment, pentru navigatorii plasaţi de agenţia de furnizare navigatori, indiferent de cetăţenie:
    a) salariile restante şi alte drepturi datorate de armator navigatorului, stabilite prin contractul de muncă, contractul colectiv de muncă şi/sau legislaţia naţională în vigoare, limitate la 4 luni de neplată a acestora;
    b) toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de navigator sau pentru navigator, precum şi costul de repatriere;
    c) pierderile pecuniare ale navigatorilor dovedite cu documente justificative, în cazurile neîndeplinirii de către agenţia de furnizare navigatori sau de către armator a obligaţiilor din contractul de muncă al navigatorului.


    ART. 12
    (1) În vederea funcţionării şi menţinerii autorizaţiei, agenţiile de furnizare navigatori trebuie să:
    a) deţină un registru în format fizic sau digital, actualizat permanent cu toţi navigatorii recrutaţi sau plasaţi prin intermediul lor şi toate documentele şi calificările acestora, care este pus la dispoziţia ANR în scopul verificării;
    b) se asigure că, înaintea angajării sau pe parcursul procesului de angajare, navigatorii sunt informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile enunţate în contractul de muncă şi că sunt luate dispoziţiile necesare pentru ca navigatorii să poată să îşi examineze contractul de muncă înainte de semnare şi după semnare; un original al acestuia să le parvină;
    c) păstreze copiile contractelor individuale de muncă semnate de către armator cu navigatorii plasaţi prin intermediul lor, pentru un termen de 3 ani, în format fizic sau digital;
    d) verifice faptul că pentru toţi navigatorii recrutaţi sau plasaţi prin intermediul lor, contractele de muncă sunt în conformitate cu prevederile cap. IV, cu legislaţia şi prevederile contractului de muncă al navigatorului;
    e) verifice faptul că navigatorii recrutaţi şi care vor fi plasaţi prin intermediul lor posedă calificările cerute, deţin documentele necesare pentru postul respectiv, conform contractului de muncă al navigatorului, şi sunt în conformitate cu legislaţia statului de pavilion;
    f) verifice examinările medicale, documentele de identitate ale navigatorilor şi alte astfel de elemente, ce pot fi necesare navigatorilor pentru angajare;
    g) se asigure permanent că armatorul deţine o garanţie financiară valabilă pentru acoperirea cheltuielilor aferente în caz de abandon al navigatorilor într-un port străin;
    h) examineze orice plângere depusă cu privire la activitatea agenţiei, să răspundă la aceasta şi să informeze ANR cu privire la plângerile la care nu s-a identificat nicio soluţie, cu indicarea cauzelor nesoluţionării;
    i) informeze trimestrial ANR despre navigatorii plasaţi prin intermediul acestora pe nave;
    j) depună la ANR, la dosarul de autorizare, orice nou contract de intermediere semnat cu un armator, precum şi o copie a garanţiei financiare prevăzute la art. 10 lit. j) şi să nu plaseze niciun navigator la bordul navelor acestuia până ce respectivul contract nu a fost depus şi verificat;
    k) raporteze ANR imediat ce intră în posesia informaţiilor, cazurile de deces, accidente şi de îmbolnăvire soldate cu debarcarea de la navă precum şi, pe cât posibil, cauzele acestor evenimente, cazurile de piraterie sau abandon;
    l) depună la ANR, în situaţia expirării termenului de valabilitate a garanţiei financiare a agenţiei, o nouă garanţie, în original şi în copie, pentru certificare conform cu originalul, în termen de 5 zile de la data constituirii acesteia.

    (2) Pentru toţi navigatorii ambarcaţi pe nave care arborează pavilion român, în vederea funcţionării şi menţinerii autorizaţiei, agenţiile de furnizare navigatori trebuie să facă dovada menţinerii de către armator a măsurilor de protecţie socială prevăzute la art. 65 pe perioada angajării acestora.

    ART. 13
    Navigatorii români vor informa autoritatea competentă a statului de pavilion al navei, ANR, organizaţiile reprezentative ale navigatorilor din care fac parte aceştia şi agenţia de furnizare navigatori prin care au fost plasaţi cu privire la neplata tuturor drepturilor băneşti cuvenite conform contractului de muncă al navigatorului, după 2 luni de neplată a acestora.

    ART. 14
    (1) ANR are obligaţia de a solicita disponibilizarea sumelor prevăzute a fi acoperite de garanţia financiară prevăzută la art. 10 lit. k) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) navigatorul, o rudă apropiată a acestuia, un reprezentant al navigatorului sau un beneficiar desemnat al acestuia reclamă abandonul şi neplata drepturilor băneşti pe ultimele 2 luni;
    b) reprezentantul organizaţiilor navigatorilor implicate sau inspectorul Federaţiei internaţionale a lucrătorilor din transporturi - ITF/inspectorul Federaţiei Europene a lucrătorilor din transporturi - ETF, după caz, confirmă că s-au depus toate diligenţele pentru repatriere şi plata drepturilor băneşti cuvenite.

    (2) În situaţia în care garanţia financiară prevăzută la art. 10 lit. k) a fost executată parţial sau în totalitate, agenţia de furnizare navigatori are obligaţia reconstituirii acesteia, în termen de maximum 10 zile de la data executării acesteia.
    (3) În situaţia încetării activităţii, agenţia de furnizare navigatori rămâne responsabilă, în cazul tuturor navigatorilor care deţin un contract valabil, plasaţi prin intermediul acesteia, pentru:
    a) salariile restante şi alte drepturi datorate de armator navigatorului, stabilite prin contractul de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau legislaţia naţională în vigoare, limitate la 4 luni de neplată a acestora;
    b) toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de navigator, inclusiv costul de repatriere;
    c) pierderile pecuniare ale navigatorilor înregistrate de aceştia ca urmare a neîndeplinirii de către agenţia de furnizare navigatori sau de către armator a obligaţiilor stabilite prin contractul de muncă al navigatorului.


    ART. 15
    (1) Monitorizarea şi controlul agenţiilor de furnizare navigatori se fac de către ANR, prin persoane împuternicite în acest scop, denumite agenţi constatatori, urmărindu-se respectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării acestora de către ANR.
    (2) Monitorizarea şi controlul agenţiilor de furnizare navigatori au ca scop verificarea asigurării aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la recrutarea, plasarea şi protecţia în materie de securitate socială a navigatorilor.
    (3) Controlul se poate face şi ca urmare a unei informaţii, sesizări sau a unui raport depus de orice persoană interesată, navigator ori organizaţie a navigatorilor sau armatorilor interesaţi.
    (4) La finalizarea controlului, agenţii constatatori întocmesc un raport de inspecţie.
    (5) Forma şi conţinutul raportului de inspecţie prevăzut la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (6) În cazul în care în urma activităţilor de monitorizare şi control se constată că agenţia de furnizare navigatori nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare sau încalcă obligaţiile care decurg din prevederile legale, ANR transmite decizia de suspendare a autorizaţiei prevăzute la art. 8 alin. (2), motivată în mod detaliat, precum şi o notificare prin care se acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea remedierii celor constatate.
    (7) Agenţia de furnizare navigatori notifică ANR cu privire la îndeplinirea măsurilor stabilite în vederea remedierii neregulilor constatate şi prezintă documente doveditoare, după caz. ANR analizează documentele transmise de titular, constată îndeplinirea măsurilor şi emite o decizie privind ridicarea măsurii de suspendare a autorizaţiei.
    (8) ANR emite decizia de retragere a autorizaţiei acordate, când se constată următoarele:
    a) agenţia de furnizare navigatori nu îndeplineşte măsurile de remediere a neregulilor constatate, în termenul prevăzut la alin. (6);
    b) nu s-a reînnoit garanţia financiară, atunci când a fost executată sau când a expirat termenul de valabilitate.


    ART. 16
    (1) Perioada de valabilitate a autorizaţiei prevăzute la art. 8 alin. (2) este de maximum 5 ani, cu obligativitatea solicitării agenţiei de furnizare navigatori a reconfirmării anuale a acesteia.
    (2) Reconfirmarea autorizaţiei se face în baza activităţilor de monitorizare şi control prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi a rapoartelor de inspecţie prevăzute la art. 15 alin. (4), prin aplicarea vizei anuale.
    (3) Prin aplicarea vizei anuale se confirmă faptul că titularul desfăşoară activitatea cu respectarea condiţiilor pentru care a fost emisă autorizaţia de către ANR.
    (4) În situaţia în care agenţia de furnizare navigatori nu solicită reconfirmarea anuală, ANR emite decizia de retragere a autorizaţiei acordate.
    (5) Decizia de suspendare a autorizaţiei, decizia privind ridicarea măsurii de suspendare a autorizaţiei sau decizia de retragere a autorizaţiei se emite de către directorul general al ANR şi se comunică agenţiei de furnizare navigatori în cauză în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii.

    ART. 17
    (1) Agenţia de furnizare navigatori poate contesta decizia de suspendare şi/sau decizia de retragere a autorizaţiei emise de ANR la instanţele judecătoreşti competente.
    (2) În situaţia retragerii autorizaţiei, agenţia de furnizare navigatori rămâne responsabilă, în cazul tuturor navigatorilor care deţin un contract valabil, plasaţi prin intermediul acesteia, pentru:
    a) salariile restante şi alte drepturi datorate de armator navigatorului, stabilite prin contractul de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau legislaţia naţională în vigoare, limitate la 4 luni de neplată a acestora;
    b) toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de navigator, inclusiv costul de repatriere;
    c) pierderile pecuniare ale navigatorilor din cauză că agenţia de furnizare navigatori sau armatorul, în virtutea contractului individual de muncă al navigatorilor, nu şi-a îndeplinit obligaţiile.


    ART. 18
    (1) Activităţile de autorizare a agenţiilor de furnizare navigatori efectuate de ANR se vor desfăşura în cadrul unui sistem de management al calităţii care trebuie să fie certificat în conformitate cu standardele internaţionale aplicabile în materie de calitate.
    (2) Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc mecanisme şi proceduri adecvate pentru soluţionarea oricărei cereri, plângeri sau raport depus de orice persoană interesată, navigator ori organizaţie a navigatorilor sau armatorilor interesaţi cu privire la activitatea unei agenţii de furnizare navigatori.
    (3) ANR postează pe site-ul instituţiei lista cuprinzând statele care au ratificat MLC 2006, precum şi informaţii privind riscurile angajării unui navigator pe o navă aflată sub pavilionul unui stat care nu a ratificat MLC 2006.
    (4) Organizaţiile reprezentative ale navigatorilor din România sunt obligate să raporteze ANR, imediat ce intră în posesia informaţiilor, cazurile de deces, accidente şi de îmbolnăvire soldate cu debarcarea de la navă, precum şi, pe cât posibil, cauzele acestor evenimente, cazurile de piraterie sau abandon, care privesc navigatorii români.

    ART. 19
    Armatorii navelor care arborează pavilion român, care folosesc serviciile agenţiilor de furnizare navigatori stabilite în statele în care MLC nu se aplică, trebuie să se asigure că acele agenţii de furnizare navigatori respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

    CAP. IV
    Condiţii de angajare
    SECŢIUNEA 1
    Contractele de muncă ale navigatorilor
    ART. 20
    (1) Navigatorii de cetăţenie română care lucrează la bordul navelor care arborează pavilion român ori străin trebuie să deţină un contract de muncă al navigatorilor semnat atât de navigator, cât şi de armator sau de un reprezentant al armatorului, prin care sunt garantate condiţii decente de muncă şi de viaţă la bordul navei conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Navigatorilor care semnează un contract de muncă al navigatorilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a examina şi de a solicita consiliere cu privire la contract înainte de semnarea acestuia, precum şi alte astfel de facilităţi necesare pentru a garanta faptul că aceştia au încheiat în mod liber un contract cu o înţelegere suficientă a drepturilor şi responsabilităţilor lor.
    (3) Armatorul navei care arborează pavilion român şi navigatorul angajat pe nava sa deţin fiecare câte un exemplar original al contractului de muncă.
    (4) Armatorii navelor care arborează pavilion român asigură fiecărui navigator, precum şi comandantului navei, acces la toate informaţiile referitoare la condiţiile contractului de muncă.
    (5) Armatorii navelor care arborează pavilion român iau măsuri pentru a facilita reprezentanţilor autorităţilor competente din porturile în care nava face escală accesul la toate informaţiile referitoare la condiţiile locului de muncă, precum şi la copii după contractele de muncă ale fiecărui navigator.
    (6) Perioada de angajare a navigatorului la bordul unei nave care arborează pavilion român se evidenţiază prin înscrierea în carnetul de marinar, menţionându-se poziţia caracteristică muncii pe care acesta o efectuează. La terminarea acestei perioade, navigatorului i se va înmâna o adeverinţă de stagiu de ambarcare.
    (7) Carnetul de marinar şi adeverinţa de stagiu de ambarcare nu conţin nicio apreciere a calităţii muncii desfăşurate la bord de către navigator şi nicio indicaţie referitoare la salarizarea acestuia.
    (8) Forma şi conţinutul adeverinţei de stagiu de ambarcare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Adeverinţa de stagiu de ambarcare este redactată în limba română şi în limba engleză.
    (9) Armatorii navelor care arborează pavilion român au obligaţia de a se asigura că o copie a contractului colectiv de muncă este disponibilă la bord.
    (10) În cazul în care limba în care este redactat contractul de muncă al navigatorilor sau contractul colectiv de muncă nu este limba engleză, următoarele documente trebuie să fie disponibile la bord, în limba engleză:
    a) o copie a unui formular standard al contractului; şi
    b) contractul colectiv de muncă care face obiectul inspecţiilor statului portului.


    ART. 21
    (1) Contractul de muncă al navigatorului de cetăţenie română, indiferent de pavilionul navei, trebuie să conţină minimum următoarele elemente:
    a) numele complet al navigatorului, data naşterii sau vârsta, precum şi locul naşterii;
    b) numele şi adresa armatorului;
    c) locul şi data când intră în vigoare contractul de muncă;
    d) funcţia/poziţia pe care este angajat navigatorul;
    e) salariul navigatorului sau, după caz, formula utilizată pentru calcularea acestuia;
    f) cuantumul concediului anual plătit sau, după caz, formula utilizată pentru calcularea acestuia;
    g) termenul contractului şi condiţiile încetării sale, în special atunci când:
    (i) contractul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată şi prevederile acestuia îndreptăţesc ambele părţi să înceteze contractul, iar perioada de preaviz solicitată nu este mai scurtă pentru armator decât pentru navigator; sau
    (ii) contractul a fost încheiat pentru o perioadă determinată de maximum 8 luni de la data semnării acestuia;
    (iii) contractul a fost încheiat pentru un singur voiaj, cu indicarea portului de destinaţie şi perioada de timp care trebuie să treacă de la sosire înainte ca navigatorul să poată fi concediat;

    h) beneficiile în materie de sănătate şi protecţie socială care trebuie asigurate navigatorului de către armator;
    i) dreptul navigatorului de a fi repatriat; şi
    j) trimiterea la contractul colectiv de muncă, după caz;
    k) orice alte detalii care pot fi solicitate de legislaţia naţională.

    (2) Preavizul dat de către navigatori armatorilor în cazul încetării anticipate a contractului de muncă nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
    (3) Preavizul dat de către armatori în cazul încetării anticipate a contractului de muncă nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

    ART. 22
    (1) Un navigator este pe deplin îndreptăţit să solicite încetarea contractului de muncă fără preaviz şi fără penalităţi, în conformitate cu orice contract colectiv de muncă aplicabil, în următoarele situaţii:
    a) când survine moartea sau boala gravă a soţiei/soţului, copilului sau a unui părinte;
    b) dacă nava pe care navigatorul se află îmbarcat este pe cale de a naviga într-o zonă de război, aşa cum este definită în asigurarea navei, şi în care navigatorul nu consimte să meargă.

    (2) Un navigator poate să înceteze contractul de muncă fără preaviz sau cu preaviz de o perioadă mai mică decât cea prevăzută în contract, în situaţia în care:
    a) nava este vândută sau reţinută pentru neîndeplinirea standardelor de siguranţă mai mult de 30 de zile;
    b) navigatorul este în imposibilitatea de a continua îndeplinirea îndatoririlor la bordul navei, consecinţă a rănirii sau îmbolnăvirii.

    (3) Contractul de muncă al navigatorului va continua să îşi producă efectele atât timp cât navigatorul este ţinut captiv la navă sau în afara ei ca urmare a actelor de piraterie sau jafuri armate, indiferent de data încetării acestuia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Salarii
    ART. 23
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român iau măsuri pentru ca plata salariilor navigatorilor să se facă în următoarele condiţii:
    a) să fie efectuată la intervale care să nu depăşească o lună;
    b) navigatorii să primească extras lunar cu totalul sumelor datorate şi cu cele vărsate, pe care trebuie să figureze cel puţin:
    (i) salariul, diurnele şi/sau orice altă plată făcută pentru acoperirea cheltuielilor pe parcursul extern al navigatorului;
    (ii) plăţile suplimentare;
    (iii) ratele de schimb aplicate, dacă vărsămintele au fost făcute într-o monedă sau la o rată de schimb distinctă de cele convenite;

    c) să dea posibilitatea navigatorilor să trimită în mod regulat o parte din remuneraţie sau remuneraţia integrală familiilor sau persoanelor pe care le au în întreţinere sau care au dreptul la aceasta, în următoarele condiţii:
    (i) la solicitarea acestora, făcută la momentul începerii sau în cursul desfăşurării activităţii prin virament bancar sau prin mijloace analoge; şi
    (ii) viramentele bancare să fie efectuate în timp util şi direct persoanei sau persoanelor desemnate de navigatori;


    (2) Orice sumă reţinută pentru un serviciu vizat la alin. (1) lit. c) trebuie să fie într-un cuantum rezonabil şi rata de schimb aplicată să corespundă ratelor oficiale publicate de Banca Naţională a României.
    (3) Salariul navigatorului cu toate beneficiile din contractul de muncă va continua să fie plătit atât timp cât navigatorul este ţinut captiv la navă sau în afara ei ca urmare a actelor de piraterie sau jafuri armate, până la eliberarea sa şi revenirea în ţară.

    ART. 24
    (1) În situaţia în care contractul de muncă include compensaţii separate pentru timpul suplimentar de lucru, armatorii navelor care arborează pavilion român iau măsuri pentru ca la bord să fie respectate următoarele:
    a) în scopul calculării salariilor de bază, timpul normal de lucru pe mare şi în port nu poate să depăşească 8 ore/zi;
    b) în scopul calculării timpului de muncă suplimentară, timpul normal de lucru pe săptămână remunerată prin salariul de bază nu trebuie să depăşească 40 de ore pe săptămână;
    c) rata sau ratele de remunerare pentru timpul suplimentar de lucru nu trebuie să fie mai mici de 125% din salariul de bază sau salariul pe oră; şi
    d) comandantul sau persoana desemnată de acesta trebuie să păstreze o înregistrare cu toate orele suplimentare efectuate, semnate de către navigator şi de cel care înregistrează la intervale nu mai mari de o lună.

    (2) Pentru navigatorii ale căror salarii sunt total sau parţial consolidate:
    a) contractul de muncă al navigatorului trebuie să specifice clar, dacă este cazul, numărul de ore de muncă pe care navigatorul trebuie să le desfăşoare în schimbul remuneraţiei sale şi orice sumă care poate fi datorată în plus faţă de salariul consolidat, precum şi condiţiile acordării acesteia;
    b) în cazul în care timpul suplimentar de lucru este plătit ca timp suplimentar de lucru din timpul acoperit de salariul consolidat, rata orară nu trebuie să fie mai mică de 125% din rata orară de bază, corespunzătoare timpului normal de lucru, aşa cum este definit la alin. (1) lit. a);
    c) prevederile alin. (1) se aplică şi timpului de muncă suplimentar inclus în salariul consolidat;
    d) remuneraţia pentru acea parte din salariul total sau parţial consolidat, reprezentând timpul normal de lucru, aşa cum este definit la alin. (1) lit. a), nu este mai mică decât salariul minim aplicabil; şi
    e) pentru navigatorii ale căror salarii sunt parţial consolidate, arhiva timpului de muncă suplimentar trebuie păstrată şi aprobată potrivit alin. (1) lit. d).

    (3) Reprezentanţii organizaţiilor reprezentative ale armatorilor şi navigatorilor participă la stabilirea procedurilor în vederea determinării salariului minim pentru navigatori la momentul negocierii contractului colectiv de muncă.
    (4) La stabilirea nivelului minim al salariului de bază trebuie să se ia în considerare: natura muncii în sectorul maritim, numărul membrilor echipajului navelor şi durata normală de lucru a navigatorilor; nivelul minim al salariului de bază nu trebuie să fie mai mic decât nivelul salariului de bază agreat pentru timonier în Forumul Comisiei Maritime - Joint Maritime Commission - JMG din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
    (5) Prevederile din prezenta secţiune reprezintă termenii şi condiţiile minime standard de angajare a navigatorului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă
    ART. 25
    (1) Norma timpului de muncă pentru navigator este prevăzută în contractul colectiv de muncă şi nu poate fi mai mare de 8 ore/zi, cu două zile de odihnă săptămânal şi odihna în zilele de sărbătoare.
    (2) Durata de odihnă reprezintă:
    a) durata maximă legală a timpului de muncă nu trebuie să depăşească:
    (i) 14 ore în orice perioadă de 24 ore;
    (ii) 72 de ore în orice perioadă de şapte zile;
    sau

    b) timpul legal de odihnă nu poate fi mai mic de:
    (i) 10 ore în orice perioadă de 24 ore;
    (ii) 77 de ore în orice perioadă de şapte zile.


    (3) Timpul de odihnă poate fi împărţit în cel mult două perioade, dintre care una este de cel puţin 6 ore, iar intervalul dintre două perioade consecutive de odihnă nu va depăşi 14 ore.
    (4) Rolurile de echipaj de adunare, de abandon pentru stingerea incendiilor şi de salvare, precum şi alte roluri şi exerciţii prevăzute în reglementările naţionale şi în convenţiile internaţionale aplicabile se efectuează astfel încât să se diminueze perturbarea timpului de odihnă şi să nu genereze oboseală.
    (5) Atunci când un navigator aflat în perioada normală de odihnă este chemat la post, cum ar fi cazul în care o sală a maşinilor a rămas nesupravegheată, navigatorului i se acordă o perioadă corespunzătoare de odihnă compensatorie la bord, dacă perioada normală de odihnă este perturbată de chemări la post.
    (6) Armatorul şi comandantul navei trebuie să se asigure că navigatorul beneficiază de timpul minim de ore de odihnă.

    ART. 26
    (1) Niciuna dintre prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduce atingere dreptului imperativ al comandantului unei nave de a cere unui navigator să efectueze oricâte ore de muncă sunt necesare pentru siguranţa navei, a persoanelor de la bord şi a încărcăturii sau în scopul ajutorării altor nave ori a persoanelor aflate în pericol pe mare.
    (2) În conformitate cu alin. (1), comandantul poate să suspende programul orelor de lucru sau al orelor de odihnă şi să solicite unui navigator să efectueze oricâte ore de lucru sunt necesare, până la restabilirea situaţiei normale.
    (3) De îndată ce este practic posibil, după restabilirea situaţiei normale, comandantul are obligaţia de a se asigura că toţi navigatorii care au efectuat o activitate în perioada programată pentru odihnă să beneficieze de o perioadă de odihnă corespunzătoare.

    ART. 27
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român au obligaţia de a se asigura că la bordul navelor lor, în locuri uşor accesibile, este afişat un tabel cu organizarea muncii la bord.
    (2) Tabelul trebuie să indice, pentru fiecare funcţie, cel puţin următoarele:
    a) programul de serviciu pe mare şi în port; şi
    b) numărul maxim de ore de lucru sau numărul minim de ore de odihnă, prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (3) Tabelul utilizat la bordul navelor care arborează pavilion român este cel stabilit de către Organizaţia Internaţională a Muncii, publicat pe site-ul ANR în limba de lucru folosită la bordul navei şi în limba engleză.
    (4) Pentru a permite monitorizarea respectării prevederilor art. 25, la bordul navelor care arborează pavilion român se înregistrează timpul de muncă sau de odihnă al navigatorilor.
    (5) La bordul navelor care arborează pavilion român sunt păstrate copii ale înregistrărilor prevăzute la alin. (4) pentru o perioadă de 3 ani. Acestea trebuie să fie în formatul standard publicat de către Organizaţia Internaţională a Muncii în limba română şi în limba engleză.
    (6) Fiecare navigator trebuie să primească o copie a înregistrărilor care îl privesc, semnată de comandant sau de o persoană autorizată de comandant, precum şi de navigator.
    (7) Înregistrările prevăzute la alin. (4) sunt examinate şi vizate la intervale corespunzătoare de comandantul navei sau de o persoană autorizată de comandant, în vederea monitorizării respectării prevederilor care reglementează timpul de muncă şi timpul de odihnă, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (8) Nivelurile de dotare cu personal sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (9) În cazul nerespectării la bordul navelor a prevederilor care reglementează timpul de muncă şi timpul de odihnă, autoritatea de control a portului în care se află nava ia măsuri de remediere, inclusiv revizuirea mărimii echipajului navei, atunci când este cazul, în scopul evitării unor încălcări viitoare.
    (10) Toate navele care arborează pavilion român trebuie să fie asigurate cu un echipaj suficient, sigur şi eficient, în conformitate cu certificatul privind echipajul minim de siguranţă emis de ANR.
    (11) Următoarele prevederi trebuie aplicate pe mare şi în port pentru toţi navigatorii tineri care au mai puţin de 18 ani:
    a) orele de muncă nu trebuie să depăşească 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar orele suplimentare pot fi asigurate numai în situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1);
    b) trebuie acordat un timp suficient pentru toate mesele şi trebuie asigurată o pauză de cel puţin o oră pentru masa principală; şi
    c) trebuie acordată o pauză de odihnă de 15 minute la fiecare două ore de muncă continuă.

    (12) Prevederile alin. (11) nu scutesc tinerii navigatori de obligaţia general valabilă pentru toţi navigatorii de a lucra în situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1).
    (13) Armatorul navei asigură comandantului resursele necesare în vederea respectării obligaţiilor care decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv cele referitoare la asigurarea echipajului minim de siguranţă al navei.
    (14) Comandantul ia toate măsurile necesare pentru ca cerinţele privind orele de muncă şi orele de odihnă ale navigatorilor, care decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă, să fie respectate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dreptul la concediu
    ART. 28
    (1) Fiecare navigator care îndeplineşte atribuţii la bordul navelor care arborează pavilion român are dreptul la concediu anual, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel:
    a) concediu anual plătit, calculat pe baza unui minim de 2,5 zile calendaristice pe lună de angajare lucrată şi, proporţional, pentru lunile lucrate incomplet;
    b) absenţele justificate de la locul de muncă, perioadele de concediu medical de care navigatorul a beneficiat în timpul muncii la bord nu sunt considerate concedii anuale;
    c) zilele de sărbători legale naţionale acordate libere la bord unui navigator nu vor fi considerate ca parte din concediu anual plătit.

    (2) Perioada minimă de concediu anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizaţie financiară, cu excepţia cazului în care contractul de muncă încetează.
    (3) Orice acord de renunţare la concediul anual minim plătit este interzis.
    (4) Navigatorilor li se pot acorda de către comandantul navei permisii la uscat ori de câte ori este posibil doar în cazul în care cerinţele operaţionale ale funcţiei/poziţiei lor de la bord permit acest lucru, acestea nefiind scăzute din concediul anual plătit.
    (5) Orice perioadă de muncă efectuată la bordul navei după încetarea contractului de muncă, până în primul port în care navigatorul se repatriază, trebuie considerată ca făcând parte din perioada de muncă cu toate drepturile incluse.
    (6) Absenţa de la serviciu în scopul participării, la solicitarea armatorului, la un curs de pregătire în sectorul maritim sau pentru alte motive precum boală, accidente ori maternitate trebuie considerate ca fiind parte din perioada de muncă.
    (7) Nivelul plăţii pe perioada concediului anual trebuie să fie acelaşi cu nivelul normal al remuneraţiei navigatorului. În cazul navigatorilor angajaţi pe perioade mai scurte de un an sau în cazul încetării contractului de muncă, dreptul la concediu trebuie calculat potrivit formulei pro-rata.
    (8) Tinerii sub 18 ani care au o perioadă de 6 luni de ambarcare ori mai mică stabilită prin contractul colectiv de muncă fără a fi efectuat concediul de odihnă au dreptul la repatriere pe cheltuiala armatorului pentru efectuarea concediului acumulat.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Repatrierea
    ART. 29
    (1) Navigatorii au dreptul la repatriere fără niciun cost suportat de aceştia în următoarele situaţii:
    a) atunci când contractul de muncă al navigatorului încetează în timp ce navigatorul este în străinătate;
    b) atunci când contractul de muncă al navigatorului încetează la cererea angajatorului în conformitate cu termenii acestuia;
    c) atunci când contractul de muncă al navigatorului încetează la cererea navigatorului din motive întemeiate;
    d) atunci când navigatorii nu mai sunt apţi de a-şi îndeplini îndatoririle potrivit contractului de muncă sau când nu mai este posibil să i se ceară acest lucru, ţinând cont de împrejurări speciale.

    (2) Circumstanţele în care navigatorii au dreptul la repatriere, potrivit alin. (1) lit. b)-d) sunt:
    a) atunci când se depăşeşte durata maximă a perioadei de muncă la bordul navei; astfel de perioade nu trebuie să fie mai mari de 8 luni;
    b) în caz de boală, accident sau alt motiv medical care impune repatrierea acestora, dacă sunt transportabili din punct de vedere medical;
    c) în caz de naufragiu;
    d) în cazul în care armatorul nu mai este în măsură de a-şi îndeplini obligaţiile legale sau contractuale ca angajator al navigatorilor din motive precum insolvabilitatea, vânzarea navei, schimbarea înregistrării navei sau orice alt motiv similar;
    e) în cazul în care nava este trimisă spre o zonă de război, aşa cum se stipulează în legislaţia naţională sau contractele de muncă, unde navigatorul nu consimte să meargă;
    f) în cazul încetării contractului de muncă al navigatorului, a contractului colectiv de muncă conform unei sentinţe arbitrale sau din orice alte motive similare.

    (3) Costurile care trebuie suportate de armator pentru repatriere trebuie să includă cel puţin:
    a) călătoria prin mijloace potrivite şi rapide, de regulă cu avionul, până la destinaţia aleasă pentru repatriere, conform alin. (4);
    b) cazarea şi masa din momentul în care navigatorii părăsesc nava şi până ajung la destinaţia de repatriere;
    c) plata unei sume raportate la salariul de bază/zi de transport sau cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă, transportul şi transbordul efectelor personale ale navigatorului până la destinaţia de repatriere, precum şi orice alte costuri sau cheltuielile rezonabile;
    d) tratament medical, dacă este cazul, până când navigatorii sunt apţi pentru transport către destinaţia de repatriere şi asistenţa medicală necesară pe perioada repatrierii;
    e) cheltuielile aferente însoţitorului, dacă necesitatea prezenţei acestuia este decisă de medicul calificat.

    (4) Dacă nu se specifică în clar în contractul de muncă, destinaţia de repatriere este:
    a) locaţia unde navigatorul a semnat contractul de muncă;
    b) statul de domiciliu al navigatorului; sau
    c) orice astfel de locaţii care pot fi stabilite de comun acord la momentul repatrierii.

    (5) Dreptul la repatriere poate înceta dacă navigatorul în cauză nu îl revendică într-o perioadă de timp mai mică de 10 săptămâni de la data încetării contractului sau astfel cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă, cu excepţia cazului în care navigatorul este ţinut captiv pe sau în afara navei ca rezultat al actelor de piraterie sau jaf armat împotriva navei.

    ART. 30
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român, angajate în voiajuri internaţionale, trebuie să facă dovada constituirii şi, după caz, a reconstituirii unei garanţii financiare care va asigura acces direct, acoperire suficientă şi asistenţă financiară rapidă şi eficace pentru orice navigator abandonat pe una din navele sale.
    (2) Garanţia financiară trebuie să acopere în orice moment cheltuielile de repatriere ale tuturor navigatorilor angajaţi la bordul navelor lor şi neplata drepturilor băneşti cuvenite acestora, stabilite prin contractul de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau legislaţia naţională în vigoare, limitate la 4 luni de neplată pentru oricare astfel de drepturi restante, toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de navigator, inclusiv costul repatrierii prevăzut la art. 29 alin. (3), precum şi nevoile esenţiale ale navigatorului, inclusiv elemente cum ar fi: hrană adecvată, îmbrăcăminte, dacă este necesar, cazare, rezerve de apă potabilă, combustibil esenţial pentru supravieţuirea la bordul navei, asistenţă medicală necesară, precum şi orice ale costuri rezonabile sau taxe determinate de acţiunea sau prin omisiunea ce au condus la abandon, până la sosirea navigatorului la domiciliu.
    (3) Garanţia financiară trebuie să fie valabilă şi să fie disponibilă la bordul navei.
    (4) Garanţia financiară trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) denumirea navei;
    b) portul de înmatriculare al navei;
    c) indicativul de apel al navei;
    d) numărul IMO al navei;
    e) numele şi adresa furnizorului sau furnizorilor garanţiei financiare;
    f) datele de contact ale persoanelor sau ale entităţii responsabile cu prelucrarea cererilor de asistenţă din partea navigatorilor;
    g) numele armatorului;
    h) perioada de valabilitate a garanţiei financiare; şi
    i) o atestare din partea furnizorului garanţiei financiare a faptului că aceasta îndeplineşte în mod cumulativ toate aspectele prevăzute în normele A2.5.2 şi A4.2.1 din MLC 2006.

    (5) Garanţia financiară în caz de abandon al navigatorilor se emite individual pentru fiecare navă.
    (6) Garanţia financiară în caz de abandon al navigatorilor se întocmeşte bilingv, atât în limba română, cât şi în limba engleză.
    (7) Armatorul navei care arborează pavilion român, precum şi ANR au obligaţia de a notifica navigatorul cu privire la faptul că garanţia financiară urmează să fie anulată sau să expire. Pentru cazul anulării garanţiei financiare, ANR va notifica navigatorul imediat ce constată cauzele ce impun anularea acesteia. În cazul în care garanţia financiară urmează să expire, atât armatorul, cât şi ANR vor notifica navigatorul cu 45 de zile înainte de data expirării.

    ART. 31
    Armatorii navelor care arborează pavilion român trebuie să depună la ANR garanţia financiară în caz de abandon al navigatorilor şi o copie a acesteia, conformitatea cu originalul fiind certificată de către personalul ANR.

    ART. 32
    Armatorii navelor care arborează pavilion român trebuie să informeze în scris ANR cu privire la orice modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost emisă garanţia financiară în caz de abandon al navigatorilor.

    ART. 33
    (1) ANR, navigatorii, reprezentanţii acestora şi/sau organizaţia reprezentativă a navigatorilor sau orice persoană interesată au dreptul de a solicita disponibilizarea garanţiei financiare prevăzută la art. 30 alin. (1) prin notificarea emitentului garanţiei financiare care este responsabil în această situaţie.
    (2) Sumele disponibilizate din garanţia financiară prevăzută la art. 30 alin. (1) vor fi depuse în contul indicat de navigator sau de organizaţia navigatorilor care dovedeşte că are acordul navigatorului în cauză.

    ART. 34
    (1) Dacă armatorul unei nave care arborează pavilion român nu întreprinde măsurile necesare pentru repatrierea navigatorilor care au acest drept sau nu îşi asumă costul acesteia, ANR împreună cu organizaţiile reprezentative ale navigatorilor repatriază navigatorii în cauză.
    (2) Cheltuielile generate de situaţia de abandon vor fi acoperite prompt din garanţia financiară prevăzută la art. 30 alin. (2), la cererea făcută de către navigatorul în cauză, de o rudă apropiată, de un reprezentant al navigatorului sau de beneficiarul desemnat al acestuia şi însoţită de justificarea corespunzătoare a acestui drept, în conformitate cu art. 30 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) În cazul în care armatorul nu efectuează plata tuturor costurilor generate de abandon în termen de 30 de zile de la solicitarea ANR, aceasta va dispune disponibilizarea sumelor respective.
    (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduc atingere dreptului furnizorului de garanţie financiară de a face apel la o cale de atac împotriva unei părţi terţe.
    (5) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduc atingere altor drepturi mai favorabile ale navigatorilor, cererilor sau căilor de atac legale pe care le poate utiliza navigatorul în scopul obţinerii despăgubirilor pentru situaţii de abandon.

    ART. 35
    În situaţia în care compania armatorului îşi încetează activitatea, ANR verifică îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale acestuia faţă de navigatori.

    ART. 36
    (1) ANR controlează respectarea tuturor condiţiilor privind constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la art. 30 alin. (1).
    (2) În toate cazurile în care se constată, din oficiu sau la sesizarea altor părţi interesate, că nu mai sunt îndeplinite condiţiile stabilite în garanţia financiară în caz de abandon al navigatorilor, ANR reţine certificatul MLC.

    ART. 37
    ANR are obligaţia, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de reţinere a certificatului MLC, să comunice în scris companiei aplicarea măsurii de reţinere a acestuia, cu motivarea deciziei.

    ART. 38
    Armatorii navelor care arborează pavilion român:
    a) nu recurg la mijloace, mecanisme sau liste pentru a împiedica sau a face navigatorii să îşi schimbe hotărârea de a obţine un alt loc de muncă pentru care posedă calificările cerute;
    b) nu solicită onorarii sau cheltuieli navigatorilor, direct sau indirect, în totalitate sau în parte, pentru obţinerea unui loc de muncă, în afara costurilor pe care navigatorii trebuie să şi le asume pentru obţinerea unui certificat medical naţional obligatoriu, a carnetului de marinar şi a paşaportului sau altui document personal de călătorie similar, exceptând costurile de viză, atestat de recunoaştere şi orice alt document suplimentar emis de statul de pavilion, care trebuie să fie suportate de armator;
    c) nu solicită navigatorilor să facă plăţi cu privire la costul transportului către navă şi nici să acopere costurile legate de repatriere din salariile sau alte drepturi ale navigatorilor;
    d) asigură liberul acces la serviciul de recrutare şi plasare personal navigant, protejează şi promovează drepturile de angajare ale navigatorilor şi îndeplinesc prevederile Regulii 1.4 şi ale Normei 1.4 din MLC 2006.


    ART. 39
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român trebuie să se asigure că la bordul navelor lor există o copie a garanţiei financiare constituite în conformitate cu dispoziţiile art. 30 şi o copie a prevederilor naţionale referitoare la repatriere, redactate în limba de lucru de la bordul navei, şi că acestea sunt puse la dispoziţia navigatorilor, afişate într-un loc vizibil la bord. Copia garanţiei financiare în caz de abandon al navigatorilor trebuie să fie în limba engleză sau însoţită de o traducere în limba engleză. În cazul în care există garanţii financiare emise de mai mulţi furnizori, documentul emis de fiecare furnizor trebuie să fie disponibil la bord.
    (2) Garanţia financiară nu trebuie să înceteze înainte de sfârşitul perioadei sale de valabilitate, cu excepţia cazului în care furnizorul garanţiei financiare a înaintat ANR o notificare prealabilă cu cel puţin 30 de zile înainte de încetarea perioadei de valabilitate a garanţiei financiare respective.

    ART. 40
    (1) Dacă un armator al unei nave care arborează pavilion străin şi nici autoritatea statului de pavilion nu iniţiază demersurile necesare pentru repatrierea navigatorilor români care au acest drept şi care au contract de muncă încheiat cu armatorul şi sunt plasaţi pe nava respectivă printr-o agenţie de furnizare navigatori cu sediul în România, ANR împreună cu reprezentanţii organizaţiilor navigatorilor şi agenţia de furnizare navigatori implicată au obligaţia de a asigura repatrierea navigatorilor în cauză.
    (2) Cheltuielile de repatriere vor fi acoperite din garanţia financiară a agenţiei de furnizare navigatori.

    ART. 41
    (1) În situaţia prevăzută la art. 40, ANR va solicita disponibilizarea sumelor necesare, acoperite de garanţia financiară pentru cazurile de abandon al navigatorilor, dacă aceştia, o rudă apropiată, un reprezentant al navigatorului sau un beneficiar desemnat reclamă abandonul şi necesitatea repatrierii, confirmate de autoritatea competentă a statului portului unde a avut loc abandonul sau de organizaţiile naţionale/internaţionale ale navigatorilor.
    (2) În cazul imposibilităţii executării garanţiei din vina exclusivă a agenţiei de furnizare navigatori, pentru orice navigator plasat la bordul navelor de către respectiva agenţie, plata drepturilor băneşti neachitate de armator pentru o perioadă de patru luni şi repatrierea vor fi făcute pe cheltuiala proprie a agenţiei de furnizare navigatori.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Compensarea navigatorilor în cazul pierderii sau scufundării navei
    ART. 42
    (1) În toate cazurile determinate de pierderea sau naufragiul navei, armatorul unei nave care arborează pavilion român trebuie să plătească fiecărui navigator aflat la bord o compensaţie financiară adecvată pentru pierderea locului de muncă, din acest motiv.
    (2) Compensaţia financiară pentru pierderea locului de muncă este în cuantumul a două salarii de bază.
    (3) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere oricăror altor drepturi de care beneficiază un navigator, ca urmare a pierderilor sau vătămărilor cauzate de naufragiu ori de pierderea navei.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Dotarea cu echipaj
    ART. 43
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român trebuie să se asigure că au la bord un număr suficient de navigatori, pe funcţii adecvate, pentru ca navele lor să fie exploatate eficient şi în siguranţă.
    (2) Fiecare navă care arborează pavilion român trebuie să aibă un echipaj adecvat, în ceea ce priveşte numărul şi calificările, pentru a asigura siguranţa şi securitatea navei, respectând toate condiţiile de exploatare, precum şi particularităţile specifice voiajului, conform certificatului privind echipajul minim de siguranţă emis de ANR.
    (3) La stabilirea echipajului minim de siguranţă al navei se iau în considerare următoarele:
    a) nevoia de evitare sau minimizare, în măsura posibilului, a timpului excesiv de muncă, de a asigura suficient timp de odihnă şi a limita oboseala;
    b) cerinţele cuprinse în MLC 2006, Regula 3.2 şi Norma A 3.2 - referitoare la alimentaţia şi serviciul de servire a mesei, precum şi în Regula 4.1 şi Norma A 4.1 - referitoare la îngrijirile medicale la bordul navei şi pe uscat din MLC 2006;
    c) principiile din instrumentele internaţionale aplicabile, în special cele ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitoare la dotările cu echipaj.

    (4) În situaţia în care există înscrisuri privind încălcarea prevederilor care guvernează orele de muncă sau de odihnă, ANR ia măsuri de rectificare inclusiv, dacă se impune, măsuri de modificare a echipajului minim de siguranţă.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Cariera, dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi oportunităţile de angajare pentru navigatori
    ART. 44
    În elaborarea şi menţinerea unei politici naţionale pentru promovarea ocupării forţei de muncă în sectorul maritim şi pentru încurajarea dezvoltării carierei şi a competenţelor, în scopul furnizării sectorului maritim a unei forţe de muncă stabile şi competente, MTI are în vedere următoarele:
    a) criterii de competenţă cel puţin în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale aplicabile la care România este parte;
    b) principiul liberului acces la piaţa muncii, naţională şi internaţională;
    c) asigurarea unui număr echilibrat de furnizori de servicii de recrutare şi plasare a navigatorilor care operează pe teritoriul României, raportat la oferta pieţei; şi
    d) respectarea de către armatori a prevederilor MLC 2006 şi a prezentei ordonanţe de urgenţă.


    ART. 45
    (1) Scopul politicii prevăzute la art. 44 este acela de a ajuta navigatorii să îşi consolideze competenţele, cariera şi posibilităţile de încadrare în muncă.
    (2) Politica naţională prevăzută la art. 44 include obiective clare pentru dezvoltarea aptitudinilor profesionale, educaţia şi formarea navigatorilor, inclusiv formare continuă, atât la bordul navelor, cât şi la ţărm, în scopul operării în siguranţă a navei.

    ART. 46
    Armatorii navelor care arborează pavilion român încheie contracte cu furnizori de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare a personalului navigant, pentru asigurarea condiţiilor de efectuare a stagiului obligatoriu conform Convenţiei STCW pentru cel puţin un cadet/pe compartiment/pe navă.

    CAP. V
    Cazare, facilităţi de recreere, alimentaţie şi serviciul de masă
    SECŢIUNEA 1
    Cazare şi facilităţi de recreere
    ART. 47
    (1) Prevederile Normei A3.1 - Cazarea şi facilităţile de recreere din MLC 2006 se aplică navelor care arborează pavilion român, construite începând cu data de 24 noiembrie 2016.
    (2) Pentru navele care arborează pavilion român prevăzute la alin. (1), prevederile referitoare la construcţia şi echipamentul navelor, enunţate în Convenţia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuită), adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 18 iunie 1949, şi Convenţia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor (dispoziţii complementare), adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 30 octombrie 1970, pe care România le-a ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii, aprobată prin Legea nr. 155/2000, vor continua să fie aplicate în măsura în care acestea erau aplicabile înainte de data prevăzută la alin. (1), potrivit legislaţiei naţionale.
    (3) Prevederile din MLC 2006 referitoare la cazarea şi facilităţile de recreere se aplică doar navelor care arborează pavilion român construite începând cu data de 24 noiembrie 2016.

    ART. 48
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român trebuie să se asigure că pe navele lor sunt oferite condiţii de masă şi cazare, precum şi facilităţi de recreere sigure şi decente pentru navigatorii care se află la bordul acestora, în conformitate cu Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987, ratificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 52/2001, aprobată prin Legea nr. 772/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 672/2003.
    (2) Toate navele care arborează pavilion român trebuie să îndeplinească standardele minime pentru cazarea navigatorilor, condiţiile de viaţă şi de muncă de la bord potrivit prevederilor paragrafelor 6-17 din Norma A3.1 din MLC 2006.
    (3) ANR va inspecta navele care arborează pavilion român, conform Regulii 5.1.4 din MLC 2006, atunci când:
    a) o navă este înmatriculată sau reînmatriculată; sau
    b) condiţiile de cazare pe navă au fost substanţial modificate.


    ART. 49
    Standardele minime pentru nave, în ceea ce priveşte condiţiile de cazare, sunt următoarele:
    a) (i) în locurile destinate cazării, înălţimea spaţiului liber trebuie să fie suficientă de minimum 203 centimetri, în scopul asigurării unei depline libertăţi de mişcare;
    (ii) o excepţie de la această prevedere, privind o anumită reducere limitată a înălţimii spaţiului liber într-o parte sau în întreg locul, se poate acorda de către ANR, dacă această reducere este rezonabilă şi nu va avea ca efect disconfortul navigatorilor;

    b) spaţiile de cazare sunt suficient de bine izolate;
    c) pe nave, altele decât navele de pasageri, aşa cum sunt ele definite prin Regula 2 e) şi f) a Convenţiei SOLAS, cabinele pentru dormit sunt situate deasupra liniei de încărcare, la centrul sau la pupa navei, exceptând cazurile speciale. Acolo unde mărimea, tipul sau serviciul planificat al navei vizează un loc impracticabil cabinele pot fi poziţionate la prova navei, dar în niciun caz mai spre prova decât peretele de coliziune prova;
    d) pe navele de pasageri şi navele speciale construite conform Codului SPS, denumite în continuare „nave cu destinaţie specială“, ANR poate, sub rezerva luării unor măsuri corespunzătoare pentru iluminat şi ventilaţie, să permită locaţia cabinelor pentru dormit sub linia de încărcare, dar în niciun caz sub pasarelele de lucru;
    e) să nu existe acces direct la cabinele de dormit dinspre spaţiile de marfă, sala maşini, bucătării, magazii, uscătorii sau zone sanitare comune; acea parte a peretelui de rezistenţă care separă aceste locuri de cabine şi pereţii de rezistenţă externi este construită din oţel sau alt material care să fie etanş la apă şi gaz;
    f) materialele folosite pentru a construi pereţii de rezistenţă interiori, panourile şi căptuşelile, podelele şi racordurile trebuie să fie adaptate scopului şi favorabile asigurării unui mediu sănătos;
    g) spaţiile de cazare trebuie să fie bine iluminate şi prevăzute cu dispozitive suficiente pentru scurgerea apei;
    h) cazarea şi facilităţile de recreere şi de masă trebuie să respecte dispoziţiile din Regula 4.3 şi prevederile similare din MLC 2006 cu privire la protecţia sănătăţii şi securităţii, prevenirea accidentelor, prevenirea riscurilor expunerii la niveluri nocive de zgomot şi vibraţie, ale altor factori ambientali şi produse chimice de la bordul navelor şi trebuie să garanteze un mediu acceptabil de viaţă şi de muncă la bord pentru navigatori.


    ART. 50
    Standardele minime pentru nave, în ceea ce priveşte ventilaţia, încălzirea şi iluminatul, sunt următoarele:
    a) cabinele de dormit şi sălile de masă trebuie să fie prevăzute cu sisteme de ventilaţie adecvate, cu posibilitate de reglare;
    b) navele, cu excepţia acelora care navighează în mod obişnuit acolo unde condiţiile temperate de climă nu necesită acestea, trebuie să fie echipate cu sistem de climatizare pentru cazarea navigatorilor, pentru orice staţie radio poziţionată separat, precum şi pentru postul central de comandă din sala maşini;
    c) toate spaţiile sanitare trebuie să asigure ventilaţie în aer liber, independentă de orice altă parte a spaţiului de locuit;
    d) trebuie asigurată căldură adecvată printr-un sistem de încălzire corespunzător, cu excepţia navelor aflate exclusiv în voiajuri cu condiţii de climă tropicale;
    e) sub rezerva unor amenajări speciale, eventual permise la bordul navelor de pasageri, cabinele de dormit şi sălile de servit masa trebuie să asigure lumină naturală şi să fie prevăzute cu lumina artificială adecvată;
    f) în cabinele de dormit, la capul patului trebuie să fie fixată o lampă electrică pentru citit.


    ART. 51
    Standardele minime pentru nave, în ceea ce priveşte spaţiile de odihnă la bord, acolo unde se impun, sunt următoarele:
    a) pe nave, altele decât navele de pasageri, o cabină individuală este asigurată fiecărui navigator; în cazul navelor cu un tonaj brut mai mic de 3.000 sau al navelor cu destinaţie specială, pot fi acordate excepţii de la această prevedere, de către ANR, după consultarea organizaţiilor de armatori şi de navigatori interesate;
    b) sunt asigurate cabine separate pentru bărbaţi şi femei;
    c) cabinele au o dimensiune adecvată şi sunt corespunzător echipate, astfel încât să asigure un confort rezonabil şi să uşureze întreţinerea;
    d) o cuşetă separată este asigurată în orice situaţie pentru fiecare navigator;
    e) dimensiunile interioare minime ale unei cuşete sunt de cel puţin 198 centimetri per 80 centimetri;
    f) suprafaţa pentru fiecare ocupant al cabinei nu poate fi mai mică decât:
    (i) 4,5 metri pătraţi pentru navele cu un tonaj brut mai mic de 3.000;
    (ii) 5,5 metri pătraţi pentru navele cu un tonaj brut între 3.000 şi 10.000;
    (iii) 7 metri pătraţi pentru navele cu un tonaj brut egal sau mai mare de 10.000;

    g) cu toate acestea, pentru a asigura o singură cuşetă în cabine, pe nave cu tonaj brut mai mic de 3.000, nave de pasageri şi nave cu destinaţie specială, ANR poate permite o suprafaţă mai mică;
    h) pe navele cu un tonaj brut mai mic de 3.000, altele decât navele de pasageri şi navele cu destinaţie specială, cabinele sunt ocupate de maximum 2 navigatori; suprafaţa podelei acestor cabine nu este mai mică de 7 metri pătraţi;
    i) pe navele de pasageri şi navele cu destinaţie specială, suprafaţa podelei cabinelor pentru navigatorii care nu îndeplinesc funcţia de ofiţer al navei nu este mai mică de:
    (i) 7,5 metri pătraţi în cabinele de 2 persoane;
    (ii) 11,5 metri pătraţi în cabinele de 3 persoane;
    (iii) 14,5 metri pătraţi în cabinele de 4 persoane;

    j) pe navele cu destinaţie specială cabinele găzduiesc mai mult de 4 persoane; suprafaţa pe ocupant a acestor cabine nu este mai mică de 3,6 metri pătraţi;
    k) pe navele, altele decât navele de pasageri şi navele cu destinaţie specială, cabinele pentru navigatorii care îndeplinesc funcţia de ofiţer al navei, acolo unde nu există saloane particulare sau birouri, suprafaţa pe ocupant a cabinelor nu este mai mică de:
    (i) 7,5 metri pătraţi pe navele cu un tonaj brut mai mic de 3.000;
    (ii) 8,5 metri pătraţi pe navele cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, dar mai mic de 10.000;
    (iii) 10 metri pătraţi pe navele cu un tonaj brut egal sau mai mare de 10.000;

    l) pe navele de pasageri şi navele cu destinaţie specială, suprafaţa pe ocupant pentru navigatorii care îndeplinesc funcţia de ofiţer al navei, acolo unde nu există saloane particulare sau birouri, nu este mai mică de 7,5 metri pătraţi pentru ofiţerii inferiori şi 8,5 metri pătraţi pentru ofiţerii superiori; prin ofiţeri inferiori se înţelege ofiţerii la nivel operaţional şi prin ofiţeri superiori se înţelege ofiţerii la nivel managerial;
    m) comandantul, şeful mecanic şi ofiţerii secunzi au, în completarea cabinei lor, o încăpere care serveşte drept salon privat, birou sau spaţiu echivalent; navele cu un tonaj brut mai mic de 3.000 pot fi scutite de către ANR de la această prevedere, după consultarea cu organizaţiile interesate ale armatorilor şi navigatorilor;
    n) pentru fiecare ocupant, mobila include un dulap de haine de minimum 475 litri şi un sertar sau spaţiu echivalent nu mai mic de 56 de litri. Dacă sertarul este încorporat în dulapul de haine, atunci volumul minim combinat al dulapului de haine este de 500 litri, acesta fiind prevăzut cu o etajeră şi încuietoare, astfel încât să îi asigure intimitatea;
    o) fiecare cabină este prevăzută cu o masă sau birou fix, rabatabil sau culisant şi scaune confortabile, după nevoi;
    p) fiecare cabină este prevăzută cu o oglindă.


    ART. 52
    Standardele minime pentru nave, în ceea ce priveşte spaţiul de servit masa, sunt următoarele:
    a) spaţiul de servit masa este amplasat separat de cabine şi cât de aproape posibil de bucătăria de pe navă; navele cu un tonaj brut mai mic de 3.000 pot fi scutite de către ANR de la această prevedere, după consultarea organizaţiilor interesate ale armatorilor şi navigatorilor;
    b) spaţiile de servit masa au o dimensiune adecvată, sunt confortabil mobilate şi amenajate, având inclusiv posibilitatea procurării de apă de băut la orice oră, luând în considerare numărul navigatorilor susceptibili să le folosească la un moment dat. Spaţiile de servit masa pot fi separate sau comune, după caz;
    c) spaţiul de servit masa este dotat cu mese şi scaune în număr adecvat numărului membrilor de echipaj;
    d) spaţiul de servit masa este dotat tot timpul cât sunt navigatori la bord cu frigider cu capacitate adecvată numărului membrilor de echipaj, cu facilităţi pentru apă potabilă rece şi pregătire băuturi calde.


    ART. 53
    Standardele minime pentru nave, în ceea ce priveşte facilităţile sanitare, sunt:
    a) toţi navigatorii au acces convenabil pe navă la facilităţi sanitare care să întrunească normele minime de sănătate şi igienă şi normele rezonabile de confort. Sunt prevăzute facilităţi sanitare separate pentru bărbaţi şi femei;
    b) există facilităţi sanitare uşor accesibile din comanda de navigaţie şi din sala maşini sau aproape de postul de comandă al sălii maşini; navele cu un tonaj brut mai mic de 3.000 pot fi scutite de către ANR de la această cerinţă, după consultarea organizaţiilor de armatori şi de navigatori interesate;
    c) pe toate navele se asigură într-o locaţie adecvată cel puţin o toaletă, o chiuvetă şi o cadă sau duş sau ambele pentru fiecare 6 persoane sau mai puţin, în cazul celor care nu dispun de facilităţi personale;
    d) cu excepţia navelor de pasageri, fiecare cabină este dotată cu o chiuvetă care să aibă apă dulce curentă, caldă şi rece, exceptând cazul în care o asemenea chiuvetă este situată în baia privată asigurată;
    e) pentru navele de pasageri care efectuează în mod obişnuit voiajuri mai mici de 4 ore, ANR poate avea în vedere dispoziţii speciale sau o reducere a numărului de instalaţii sanitare cerute;
    f) apa dulce curentă caldă şi rece este furnizată în toate incintele destinate igienei personale şi prelucrării alimentelor;
    g) vor fi disponibile facilităţile de spălătorie, corespunzător plasate şi utilate.


    ART. 54
    Standardele minime cu caracter general sunt următoarele:
    a) navele care au la bord 15 sau mai mulţi navigatori şi sunt angajate într-un voiaj cu o durată mai mare de 3 zile dispun de un spaţiu rezervat exclusiv scopurilor medicale. ANR poate acorda excepţii de la această dispoziţie pentru navele angajate în navigaţia costieră; la aprobarea spaţiului pentru scopuri medicale, ANR are obligaţia de a se asigura că acesta este, în toate cazurile, uşor accesibil, asigură găzduire confortabilă pentru ocupanţi şi permite acordarea de atenţie promptă şi adecvată;
    b) toate navele au un spaţiu sau spaţii pe o punte deschisă la care navigatorii să poată avea acces în afara timpului de muncă, care să aibă dimensiuni adecvate în raport cu dimensiunea navei şi numărul de navigatori aflaţi la bord;
    c) toate navele sunt dotate cu birouri separate sau cu un birou comun al navei pentru folosirea de către compartimentele de punte şi de maşină; navele cu un tonaj brut mai mic de 3.000 pot fi scutite de către ANR de la această cerinţă, după consultarea organizaţiilor de armatori şi de navigatori interesate;
    d) navele care în mod regulat iau contact cu porturi infestate de ţânţari au ventilatoarele şi ieşirile spre punţile deschise dotate cu apărători corespunzătoare contra ţânţarilor;
    e) având în vedere dispoziţiile Regulii 4.3 şi cele ale Codului din MLC 2006 privind protecţia sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirea accidentelor, sunt asigurate în beneficiul tuturor navigatorilor facilităţi de recreere adecvate, comodităţi şi servicii, astfel adaptate pentru a răspunde nevoilor speciale ale navigatorilor care se află la bordul navei. Dotarea cuprinde cel puţin un televizor şi un radio.


    ART. 55
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român au obligaţia de a se asigura că la bordul navelor lor sunt proceduri care să reglementeze efectuarea de inspecţii frecvente, de către sau sub autoritatea comandantului, pentru a se asigura că este menţinută o stare bună de întreţinere şi curăţenie a cabinelor navigatorilor, că acestea sunt spaţii locuibile în condiţii de decenţă.
    (2) Deficienţele descoperite în timpul unei inspecţii trebuie să fie remediate prompt şi rezultatele fiecărei inspecţii, inclusiv orice deficienţe care sunt găsite, înregistrate. Înregistrările inspecţiilor trebuie să fie păstrate la bordul navei pentru cel puţin 3 ani şi trebuie să fie disponibile oricărui inspector care inspectează nava, conform titlului 5 din MLC 2006.
    (3) Inspecţiile prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate periodic, la intervale care să nu depăşească 10 zile.
    (4) Pentru navele cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 200 ANR poate, după consultarea organizaţiilor de armatori şi de navigatori interesate, să stabilească excepţii de la prevederile Normei A3.1 din MLC 2006, în funcţie de dimensiunea navei şi numărul navigatorilor aflaţi la bord, respectiv:
    a) paragraful 7 lit. b), paragraful 11 lit. d) şi paragraful 13; şi
    b) paragraful 9 lit. f), h)-l), doar în ceea ce priveşte suprafaţa pardoselii.

    (5) Excepţiile se acordă prin decizie a directorului general al ANR care se comunică MTI.
    (6) ANR poate, după consultarea organizaţiilor de armatori şi de navigatori implicate, să permită modificări ale amenajărilor pentru cazare, facilităţi de recreere, alimentaţie şi serviciul de masă în vederea satisfacerii intereselor diferite ale navigatorilor cu religii şi practici sociale diferite, fără discriminare, cu condiţia ca astfel de amenajări să nu fie mai puţin favorabile decât cele care ar rezulta din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Alimentaţia şi serviciul de servire a mesei
    ART. 56
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român au obligaţia de a se asigura că pe navele lor este furnizată hrană şi apă potabilă de calitate corespunzătoare, a cărei valoare nutriţională şi cantitate corespund nevoilor persoanelor aflate la bord, ţinându-se seama de apartenenţa lor culturală şi religioasă, prin următoarele măsuri:
    a) o aprovizionare suficientă cu alimente şi apă potabilă, de o valoare nutritivă, calitate şi varietate adecvată, ţinând seama de numărul navigatorilor aflaţi la bord, de religia lor, de obiceiurile culturale în materie de alimentaţie, cât şi de durata şi natura voiajului;
    b) o amenajare şi un echipament ale serviciului de bucătărie şi de servire a mesei care să ofere navigatorilor mese variate şi hrănitoare, preparate şi servite în condiţii igienice; şi
    c) personal de bucătărie şi de servire a mesei format corespunzător sau instruit conform funcţiei.

    (2) Armatorii navelor care arborează pavilion român au obligaţia de a se asigura că personalul angajat la pregătirea şi servirea hranei respectă următoarele cerinţe:
    a) toţi navigatorii care participă la manipularea, înmagazinarea, pregătirea alimentelor şi servirea hranei la bord trebuie să fie calificaţi, conform prevederilor legislaţiei naţionale, pentru meseria pe care o practică;
    b) la bordul navelor care operează cu un efectiv de 10 persoane sau mai mult trebuie să existe un bucătar maritim;
    c) navigatorul angajat ca bucătar trebuie să deţină un certificat de bucătar maritim emis de ANR, care demonstrează că acesta:
    (i) este calificat, conform prevederilor legislaţiei naţionale, pentru meseria pe care o practică;
    (ii) a terminat un curs de specializare de bucătar maritim aprobat de ANR. Specializarea va cuprinde, fără a se limita la: cursuri de igienă personală şi alimentară, manipularea şi păstrarea hranei la bordul navei, gestiunea de stoc şi protecţia mediului şi sănătatea şi securitatea în serviciul de masă şi de bucătărie, igiena personală şi alimentară;

    d) modelul certificatului de bucătar maritim este prevăzut în anexa nr. 2;
    e) niciun navigator cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să fie încadrat în muncă sau angajat ca bucătar maritim;
    f) la bordul navelor care operează cu un efectiv de mai puţin de 10 persoane şi nu au la bord un bucătar maritim, orice persoană care prepară hrana în bucătărie trebuie să fie formată sau instruită în domeniile incluzând igiena alimentară şi personală, precum şi în manipularea şi stocarea alimentelor la bord;
    g) în cazuri de extremă necesitate, ANR poate elibera o dispensă care autorizează un bucătar care nu este pe deplin calificat să servească pe o anumită navă pe o perioadă determinată până la portul de escală următor sau pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data acordării acesteia, cu condiţia ca persoana căreia i se acordă dispensa să fi primit o formare sau o instruire în domenii care includ igiena personală şi alimentară, precum şi manipularea şi păstrarea hranei la bordul navei.

    (3) Navigatorilor aflaţi la bordul navei li se asigură hrana şi apa potabilă în mod gratuit, până la încetarea contractului şi debarcarea de pe navă.
    (4) Armatorii au obligaţia de a se asigura că la bordul navelor există proceduri care să reglementeze efectuarea de inspecţii frecvente de către sau sub autoritatea comandantului, pentru a se verifica:
    a) aprovizionarea cu alimente şi apă potabilă;
    b) toate locaţiile şi echipamentele utilizate pentru stocarea şi manipularea alimentelor şi a apei potabile; şi
    c) bucătăria şi toate instalaţiile folosite pentru prepararea şi servirea meselor.

    (5) Comandantul navei are obligaţia de a se asigura că deficienţele constatate în timpul unei inspecţii sau în afara acesteia sunt remediate prompt şi înregistrate. Înregistrările inspecţiilor trebuie să fie păstrate la bordul navei pentru cel puţin 3 ani şi trebuie să fie disponibile oricărui inspector care inspectează nava conform titlului 5 din MLC 2006.
    (6) Inspecţiile prevăzute la alin. (4) se efectuează periodic, la intervale care să nu depăşească 10 zile.
    (7) ANR va inspecta navele care arborează pavilion român, conform Regulii 5.1.4 din MLC 2006, pentru a verifica respectarea prevederilor acestui capitol.

    CAP. VI
    Protecţia sănătăţii, îngrijiri medicale, bunăstarea şi protecţia în sectorul securităţii sociale
    SECŢIUNEA 1
    Îngrijirile medicale la bordul navei şi pe uscat
    ART. 57
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român au obligaţia de a se asigura că la bordul navelor lor sunt luate măsuri pentru protecţia sănătăţii şi îngrijiri medicale, inclusiv asistenţa stomatologică de bază, acordate navigatorilor, după cum urmează:
    a) se aplică toate prevederile generale referitoare la protecţia sănătăţii în muncă şi la îngrijirile medicale relevante muncii acestora, precum şi toate prevederile specifice muncii la bordul navelor;
    b) se realizează protecţia sănătăţii şi îngrijiri medicale comparabile pe cât posibil cu cele de care beneficiază în general lucrătorii de la ţărm, inclusiv acces rapid la medicamente, instrumentar medical, servicii de diagnosticare şi tratament necesare, precum şi acces la informaţii şi cunoştinţe medicale;
    c) se acordă dreptul de a consulta, fără întârziere, un medic sau un stomatolog calificat în porturile de escală, când acest lucru este posibil;
    d) serviciile de îngrijire medicală şi protecţie a sănătăţii sunt furnizate fără cheltuieli din partea navigatorului aflat la bord sau care a fost trimis la ţărm într-un port străin; şi
    e) sunt luate la bord măsuri cu caracter preventiv, în special prin programe de promovare a sănătăţii şi educaţiei sanitare.

    (2) Ori de câte ori este necesar pentru a acorda primul ajutor medical sau a se asigura pe navă tratament medical unui navigator sau când acesta este trimis la ţărm pentru consultaţie/tratament, comandantul completează raportul medical cu datele relevante pe care le deţine.
    (3) În cazul în care este necesară trimiterea unui navigator pentru consult/tratament/intervenţie de natură medicală la uscat, se va solicita personalului medical de la uscat să completeze un raport medical cu datele relevante, certificat corespunzător, returnând comandantului raportul astfel completat.
    (4) Raportul medical are un caracter confidenţial şi serveşte exclusiv pentru a asigura tratamentul navigatorilor.
    (5) Comandantul are obligaţia de a păstra la bord rapoartele medicale pe o perioadă de 3 ani şi de a le pune la dispoziţia oricărui inspector care verifică nava, conform prevederilor din titlul 5 din MLC.
    (6) Raportul medical se întocmeşte în limba de lucru de la bordul navei şi în limba engleză, iar forma şi conţinutul acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 58
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român au obligaţia de a se asigura că sunt luate următoarele măsuri:
    a) dotarea navei cu minimum o farmacie, echipament medical, ghid medical şi listă completă şi actualizată a staţiilor de radio prin intermediul cărora pot fi obţinute consultaţiile medicale şi, dacă sunt echipate cu un sistem de comunicaţii prin satelit, listă completă şi actualizată a staţiilor de coastă prin intermediul cărora pot fi obţinute consultaţiile medicale;
    b) angajarea pe nava care are la bord 100 de persoane sau mai mult şi care efectuează în mod obişnuit voiajuri internaţionale cu o durată mai mare de 72 ore a unui medic calificat, însărcinat cu îngrijirile medicale;
    c) la bordul navei, acolo unde nu este doctor, iar în activitatea normală a acesteia accesul la medic calificat şi la facilităţi medicale nu este posibil mai repede de 8 ore, cel puţin un navigator este însărcinat cu asistenţa medicală şi administrarea medicamentelor, în cadrul exercitării îndatoririlor sale obişnuite;
    d) navigatorii care trebuie să asigure asistenţa medicală la bord şi care nu sunt medici trebuie să fi încheiat un curs de formare în sectorul îngrijirilor medicale, la nivel managerial, care să respecte prevederile Convenţiei STCW;
    e) la bordul navei, acolo unde nu este doctor, iar în activitatea normală a acesteia accesul la medic calificat şi la facilităţi medicale se poate face în limita a 8 ore, cel puţin un navigator este însărcinat să acorde primul ajutor medical;
    f) navigatorii însărcinaţi cu acordarea primului ajutor medical trebuie să fi încheiat un curs de prim ajutor medical, potrivit prevederilor Convenţiei STCW;
    g) pentru navele aflate pe mare, accesul gratuit al comandantului, 24 de ore pe zi, la consultările medicale prin radio sau satelit, inclusiv solicitare sfaturi specialişti.

    (2) Necesarul de instrumentar medical de la bord şi de medicamente în farmacie este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor, cu modificările ulterioare.
    (3) Atunci când o navă transportă mărfuri periculoase, comandantul trebuie să fie informat despre riscurile la care se expune echipajul, iar la bord trebuie să existe echipament individual de protecţie, proceduri medicale şi antidoturi, specifice fiecărui tip de marfă transportată.
    (4) ANR va inspecta navele care arborează pavilion român, conform programului de inspecţii prevăzut la cap. VII, secţiunea a 3-a pentru a verifica respectarea prevederilor acestui capitol.
    (5) Pentru navele aflate la ancoră în rada porturilor sau în porturile româneşti, indiferent de pavilionul acestora, navigatorii de la bord care necesită îngrijiri medicale imediate au acces fără dificultate şi indiferent de naţionalitate sau religie la facilităţile medicale de la uscat, pentru:
    a) tratament pentru boală sau răniri;
    b) spitalizare, atunci când este necesar;
    c) tratament stomatologic, în caz de urgenţă.

    (6) Oricărei nave, indiferent de pavilionul pe care aceasta îl arborează, i se acordă acces gratuit, la solicitare, 24 de ore pe zi, la consultări medicale prin radio sau satelit, inclusiv solicitare sfaturi specialişti, în sistemul naţional de sănătate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Răspunderea armatorului
    ART. 59
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român sunt responsabili pentru protecţia sănătăţii, îngrijirea medicală şi sprijinul tuturor navigatorilor care lucrează la bordul navelor lor, suportă costurile generate de boală, accident sau deces survenit în timp ce navigatorii îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă al navigatorului, potrivit unei garanţii financiare încheiate în acest sens.
    (2) În acest sens:
    a) armatorii sunt obligaţi să suporte costurile pentru navigatorii care lucrează pe navele lor, în ceea ce priveşte bolile şi accidentele suferite de navigatori între data începerii activităţii şi data la care sunt consideraţi repatriaţi sau rezultând din angajarea lor între aceste date;
    b) armatorii sunt obligaţi să suporte costurile necesare în caz de deces sau dizabilitate pe termen lung a navigatorilor cauzată de un accident de muncă, boală sau risc profesional, după cum prevede contractul de muncă al navigatorului;
    c) armatorii sunt obligaţi să acopere costul concediului medical, îngrijirilor medicale, inclusiv costul tratamentului medical şi procurarea medicamentelor necesare şi a dispozitivelor terapeutice, precum şi masa şi cazarea pe timpul efectuării tratamentului când acesta nu se afla la domiciliu, până când navigatorul accidentat s-a recuperat sau până când incapacitatea a fost declarată ca având caracter permanent; în cazul îmbolnăvirii plata concediului medical, tratamentului şi îngrijirilor medicale este limitată la 16 săptămâni;
    d) armatorii sunt obligaţi să suporte cheltuielile de înmormântare în cazul decesului survenit la bord sau pe ţărm în perioada de angajare într-un cuantum de 2 salarii de bază aferente funcţiei de timonier sau cum se prevede în contractul de muncă al navigatorului, cum e cel mai favorabil pentru navigator;
    e) armatorii deţin o garanţie financiară care să acopere cel puţin situaţiile prevăzute în prezentul alineat.

    (3) În cazul în care boala sau accidentul provoacă incapacitate de muncă, armatorul este obligat:
    a) să plătească toate drepturile salariale, cât timp navigatorii bolnavi sau accidentaţi rămân la bord sau până când sunt repatriaţi;
    b) să plătească toate drepturile salariale sau un procent din acestea conform contractului de muncă al navigatorului, de la data la care navigatorii sunt repatriaţi sau debarcaţi până la recuperarea lor sau, dacă este mai devreme, până când sunt îndreptăţiţi să încaseze beneficiile conform prevederilor legislaţiei naţionale.

    (4) Armatorii sunt responsabili pentru luarea măsurilor de salvare a bunurilor lăsate la bord de către navigatorii bolnavi, accidentaţi sau decedaţi şi de returnarea către aceştia sau ruda cea mai apropiată.
    (5) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere altor drepturi legale şi/sau contractuale de care poate beneficia navigatorul.

    ART. 60
    (1) În situaţia decesului sau incapacităţii pe termen lung a navigatorilor ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a unui risc profesional, navigatorul în cauză, rudele de gradul I, un reprezentant al navigatorului sau beneficiarul desemnat au dreptul la despăgubiri potrivit contractului de muncă al navigatorului în baza unei cereri contractuale.
    (2) Garanţia financiară care asigură compensarea în condiţiile prevăzute de art. 59 alin. (2) lit. b) cu privire la cererile contractuale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
    a) să poată fi plătită integral şi fără întârziere, fără a aduce atingere lit. c);
    b) să nu impună navigatorului acceptarea unei plăţi mai mici decât suma contractuală;
    c) în cazul în care natura dizabilităţii navigatorului este de durată şi face ca despăgubirea integrală să fie greu de evaluat, o plată sau plăţi intermediare vor fi efectuate navigatorului astfel încât acesta să nu se găsească, în mod nejustificat, într-o situaţie dificilă;
    d) să asigure dreptul navigatorului de a primi plata fără a aduce atingere altor drepturi legale; o astfel de plată poate fi compensată de către armator din eventualele despăgubiri rezultate, din oricare altă pretenţie de compensare adresată de către navigator armatorului şi care a decurs din acelaşi incident;
    e) poate fi solicitată direct de navigatorul în cauză, de rudele de gradul I, de un reprezentant al navigatorului sau de beneficiarul desemnat.

    (3) ANR publică pe site-ul propriu lista garanţiilor financiare a armatorilor navelor ce arborează pavilion român, care urmează să fie anulate sau să expire, informând corespunzător şi organizaţiile reprezentative ale navigatorilor.
    (4) În cazul în care garanţia financiară a armatorului este anulată sau îşi încetează valabilitatea, furnizorul garanţiei financiare este obligat să notifice ANR. În cazul încetării valabilităţii poliţei de asigurare, furnizorul de garanţie financiară notifică ANR despre această situaţie, cu 30 de zile înainte de data la care îi încetează valabilitatea.
    (5) Navele care arborează pavilion român vor deţine la bord, ca documente justificative privind garanţia financiară, poliţa de asigurare sau garanţia bancară emisă de furnizorul de garanţie financiară. O copie a acesteia este plasată la bord într-un loc sigur la care navigatorii au acces. În cazul în care mai mulţi furnizori de garanţii financiare oferă acoperire, documentul emis de fiecare furnizor este păstrat la bord.
    (6) Armatorul este obligat să menţină valabilitatea garanţiei financiare pe toată perioada contractuală.
    (7) Garanţia financiară trebuie să asigure plata tuturor cererilor contractuale care apar în timpul perioadei de valabilitate a acesteia.
    (8) Garanţia financiară a armatorului este redactată în limba engleză şi este însoţită de o traducere în limba română şi conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea navei;
    b) portul de înmatriculare al navei;
    c) indicativul de apel al navei;
    d) numărul IMO al navei;
    e) numele şi adresa furnizorului sau furnizorilor garanţiei financiare;
    f) datele de contact ale persoanelor sau ale entităţii responsabile cu prelucrarea cererilor contractuale din partea navigatorilor;
    g) numele armatorului;
    h) perioada de valabilitate a garanţiei financiare; şi
    i) o atestare din partea furnizorului garanţiei financiare a faptului că aceasta îndeplineşte în mod cumulativ toate aspectele prevăzute în Norma A 4.2.1 din MLC 2006.

    (9) Garanţia financiară nu trebuie să înceteze înainte de sfârşitul perioadei sale de valabilitate, cu excepţia cazului în care furnizorul de garanţie financiară a înaintat ANR o notificare în acest sens, cu cel puţin 30 de zile înainte de încetarea valabilităţii acesteia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Protecţia sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirea accidentelor
    ART. 61
    (1) În vederea asigurării la bordul navelor care arborează pavilion român a unui mediu de muncă şi de trai sigur şi igienic pentru navigatori, precum şi a accesului acestora la un sistem de protecţie a sănătăţii adecvat, MTI, în consultare cu organizaţiile reprezentative ale armatorilor şi navigatorilor şi luând în considerare codurile, directivele şi normele aplicabile recomandate de către organizaţiile internaţionale şi organismele din sectorul maritim, adoptă următoarele măsuri:
    a) elaborează ghiduri la nivel naţional pentru gestionarea securităţii şi sănătăţii în muncă a navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român;
    b) adoptă legislaţia privind normele pentru protecţia securităţii şi a sănătăţii în muncă la bordul navelor care arborează pavilion român; şi
    c) verifică aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a ghidurilor pentru protecţia securităţii şi a sănătăţii în muncă la bordul navelor de către armatorii acestora.

    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt stabilite pentru:
    a) adoptarea şi implementarea efectivă, precum şi promovarea politicilor şi a programelor de securitate şi de sănătate în munca la bord;
    b) evaluarea riscurilor, formarea şi instruirea navigatorilor;
    c) prevenirea la bord a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inclusiv prin programe la bordul navelor;
    d) reducerea şi prevenirea riscurilor de expunere la factori nocivi din mediul ambiant şi la produse chimice;
    e) prevenirea, respectiv reducerea riscului de îmbolnăvire, care poate rezulta din folosirea echipamentului şi a maşinilor de la bord;
    f) îmbunătăţirea constantă a protecţiei securităţii şi a sănătăţii în muncă, acţiuni desfăşurate împreună cu reprezentanţii navigatorilor şi ai oricăror persoane interesate de aplicarea acestor programe, ţinându-se cont de măsurile de prevenire;
    g) controlul în sectorul proiectării şi al tehnologiei, înlocuirea proceselor şi procedurilor aplicabile sarcinilor colective şi individuale şi folosirea echipamentului de protecţie individuală;
    h) inspecţia, raportarea şi corectarea zonelor cu risc ridicat şi specific;
    i) investigarea şi raportarea accidentelor de muncă survenite la bord.

    (3) La stabilirea măsurilor prevăzute la alin. (2), MTI va avea în vedere:
    a) instrumentele internaţionale aplicabile referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii în muncă în general;
    b) toate aspectele legate de prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale care pot fi generate de riscurile specifice activităţii în sectorul maritim;
    c) obligaţia pe care o au armatorii, navigatorii şi celelalte persoane aflate la bordul navei, în ceea ce priveşte respectarea normelor aplicabile;
    d) politicile şi programele aplicabile navei în materie de securitate şi sănătate în muncă, acordând o atenţie deosebită sănătăţii şi securităţii navigatorilor sub 18 ani;
    e) funcţiile comandantului şi/sau ale persoanei desemnate de către acesta în vederea asumării responsabilităţii aplicării şi respectării politicii şi programului navei în materie de securitate şi sănătate în muncă;
    f) obligaţia conform căreia la bordul fiecărei nave pe care se află 5 sau mai mulţi navigatori se înfiinţează şi activează un comitet de securitate şi sănătate în muncă ce include reprezentanţi din toate departamentele de la bord, cu specificarea autorităţii cu care sunt investiţi navigatorii care au fost numiţi sau aleşi în calitate de reprezentanţi pentru a participa la reuniunile comitetului de securitate şi sănătate în muncă al navei.

    (4) Entităţile prevăzute la alin. (1) se vor asigura că gestionarea securităţii şi sănătăţii se referă, în special, la:
    a) prevederi generale şi de bază;
    b) aspectele structurale ale navei, inclusiv mijloacele de acces şi riscurile în ceea ce priveşte produsele din azbest;
    c) instalaţii mecanice;
    d) efectele temperaturii extrem de scăzute sau ridicate de pe oricare suprafaţă cu care navigatorii pot fi în contact;
    e) efectele zgomotului la locul de muncă şi în spaţiile de cazare pe navă;
    f) efectele vibraţiilor la locul de muncă şi în spaţiile de cazare pe navă;
    g) efectele factorilor de mediu, altele decât acelea la care se referă lit. e) şi f), la locul de muncă şi în spaţiile de cazare pe navă, inclusiv fumatul;
    h) măsuri speciale de siguranţă pe şi sub punte;
    i) echipamentul de încărcare şi descărcare;
    j) prevenirea şi combaterea incendiilor;
    k) ancore, lanţuri şi cabluri;
    l) mărfuri periculoase şi balast;
    m) echipamentul individual de protecţie pentru navigatori;
    n) munca în spaţii închise;
    o) efectele fizice şi mentale ale oboselii;
    p) efectele dependenţei de drog şi alcool;
    q) protecţia şi prevenirea HIV/SIDA; şi
    r) răspunsul la urgenţe şi accidente.

    (5) Actele normative elaborate în acest domeniu, în conformitate cu alin. (1), sunt examinate periodic prin consultări cu reprezentanţii organizaţiilor de armatori şi de navigatori şi, dacă este necesar, acestea sunt revizuite ţinându-se cont de schimbările intervenite în tehnologie şi cercetare, cu scopul de a facilita o îmbunătăţire constantă a politicilor şi programelor în materie de sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea unui mediu de lucru care nu este periculos pentru navigatorii care lucrează la bordul navelor sub pavilionul românesc.

    ART. 62
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român iau măsuri ca:
    a) orice eveniment, aşa cum este definit la art. 5 lit. f) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, petrecut la bordul navelor care arborează pavilion românesc să fie comunicat comandantului navei de către accidentat sau de orice altă persoană de la bordul navei care are cunoştinţă despre producerea acestuia;
    b) comandantul navei să comunice armatorului şi ANR evenimentele prevăzute la lit. a), de îndată ce acest lucru este posibil de la producerea unui eveniment. Armatorul va comunica evenimentele prevăzute la lit. a), conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cercetarea evenimentelor prevăzute la lit. a) să se facă, conform legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare, de către ANR.

    (2) Atunci când evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru, armatorii trebuie să aibă în vedere informaţiile statistice privind navele lor şi statisticile generale furnizate de ANR şi vor informa navigatorii asupra riscurilor particulare întâlnite la bordul navelor unde aceştia lucrează.
    (3) Armatorul are obligaţia de a pregăti şi, ori de câte ori este necesar, de a revizui politicile sale generale cu privire la sănătatea şi securitatea la bordul navei şi de a aduce aceasta la cunoştinţa navigatorilor.
    (4) Raportarea şi investigarea aspectelor privind siguranţa şi sănătatea lucrătorilor se vor realiza cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal ale navigatorilor, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Accesul la facilităţi de bunăstare la ţărm
    ART. 63
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi instituţiile din subordine, în consultare cu organizaţiile interesate ale navigatorilor şi armatorilor, promovează crearea facilităţilor de bunăstare şi servicii sociale în porturile româneşti, aşa cum sunt definite în norma A4.4 şi ghidul de aplicare a MLC 2006 şi a Convenţiei 163/1987 privind serviciile de bunăstare a navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987, ratificată de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 52/2001, aprobată prin Legea nr. 772/2001.
    (2) La bordul navelor care arborează pavilion român navigatorii pot înfiinţa consilii pentru bunăstare la bord care vor evalua periodic facilităţile şi serviciile de bunăstare pentru a se asigura că acestea sunt adaptate la nevoile lor, nevoi rezultând din evoluţia tehnicii, a exploatării sau a oricărei alte noutăţi în sectorul transporturilor maritime. Aceste comisii, acolo unde sunt înfiinţate, vor înştiinţa prin rapoarte periodice ANR pentru analiză şi pentru a impune măsurile necesare în conformitate cu nevoile navigatorilor.
    (3) Navigatorii de pe navele care arborează pavilion străin şi care se află în porturile româneşti au dreptul la acces liber la facilităţile şi serviciile de bunăstare de la ţărm. Autorităţile româneşti competente vor lua măsuri pentru a facilita accesul navigatorilor în cauză la reprezentanţele diplomatice şi posturile consulare din România ale statului lor de cetăţenie sau ale statului de reşedinţă.
    (4) Autorităţile româneşti competente cooperează cu reprezentanţele diplomatice şi posturile consulare pentru rezolvarea unor probleme ale navigatorilor angajaţi pe navele care arborează pavilion străin, acostate în porturile româneşti, informând despre cazurile de abandon şi facilitând accesul acestora la navigatorii în cauză, în toate cazurile în care se solicită acest lucru.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Securitate socială
    ART. 64
    Toţi navigatorii ambarcaţi pe nave care arborează pavilion român, precum şi persoanele aflate în sarcina acestora, beneficiază de dreptul la măsuri de protecţie potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, fără a prejudicia în niciun fel condiţiile mai favorabile la care se face referire în paragraful 8 al art. 19 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, denumită în continuare ILO.

    ART. 65
    (1) Pentru toţi navigatorii ambarcaţi pe nave care arborează pavilion român, măsurile de protecţie socială care se acordă conform legislaţiei naţionale cuprind cel puţin următoarele: îngrijiri medicale, indemnizaţii de boală, indemnizaţii în caz de accidente de muncă sau boală profesională, conform Normei A.4.5 paragraful 1 din MLC 2006, indemnizaţie de şomaj, pensii şi indemnizaţii familiale, conform Normei B.4.5 paragraful 2 din MLC 2006 şi declaraţiei statului român la ILO, conform Normei A.4.5 paragraful 10 din MLC 2006. Protecţia astfel garantată nu trebuie să fie mai puţin favorabilă decât aceea de care se bucură lucrătorii de la ţărm, domiciliaţi în România.
    (2) Responsabilităţile armatorilor navelor care arborează pavilion român privind navigatorii aflaţi la bordul acestora sunt prevăzute în Regulile 4.1 şi 4.2 din MLC 2006, în prevederile corespunzătoare ale Codului MLC 2006, precum şi în legislaţia internaţională aplicabilă.
    (3) În absenţa acoperirii adecvate a măsurilor de securitate socială prevăzute în Codul la MLC 2006, navigatorilor le sunt oferite prestaţii comparabile, conform legislaţiei naţionale.
    (4) În conformitate cu legislaţia şi practica naţională, autorităţile cu atribuţii, conform domeniului de responsabilitate, trebuie să coopereze prin acorduri bilaterale sau multilaterale sau prin alte reglementări pentru menţinerea drepturilor de securitate socială, ca acestea să fie asigurate prin schemele contributive sau necontributive care au fost obţinute sau care sunt în curs de obţinere de către toţi navigatorii, indiferent de domiciliu.
    (5) Autorităţile cu atribuţii conform domeniului de responsabilitate trebuie să stabilească proceduri efective şi corecte pentru reglementarea diferendelor apărute în aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni.
    (6) Rapoartele către Biroul Internaţional al Muncii, potrivit art. 22 din Constituţia ILO, vor include de asemenea şi informaţii referitoare la măsurile adoptate, potrivit paragrafului 2 al Regulii 4.5 din MLC 2006 cu privire la extinderea protecţiei sociale.

    CAP. VII
    Conformitate şi punere în aplicare
    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţile statului de pavilion
    ART. 66
    (1) ANR este autoritatea competentă pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, pentru punerea în aplicare a prevederilor MLC 2006.
    (2) Navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilion român li se garantează existenţa şi menţinerea conformităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă cu cerinţele MLC 2006, prin instituirea unui sistem de inspecţii ale condiţiilor de muncă în sectorul maritim pentru aceste nave, conform Regulilor 5.1.3 şi 5.1.4 din MLC 2006.

    ART. 67
    (1) În scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin statului român pentru punerea în aplicare a prevederilor MLC (2006), ANR are obligaţia de a asigura un număr suficient de inspectori calificaţi, conform cerinţelor MLC (2006), care să fi absolvit un curs de pregătire organizat de un furnizor de servicii de pregătire şi perfecţionare a personalului din transportul maritim, autorizat de ANR şi acreditat în condiţiile legii.
    (2) În mod obligatoriu calificarea inspectorilor trebuie să asigure o bună cunoaştere a condiţiilor de muncă şi viaţă ale navigatorilor, precum şi cunoaşterea limbii engleze.
    (3) Inspectorii ANR au obligaţia de a efectua inspecţiile pentru punerea în aplicare a prevederilor MLC 2006 în mod obiectiv şi independent.

    ART. 68
    ANR răspunde pentru orice prejudiciu sau pierdere rezultat(ă) din exercitarea ilicită, abuzivă a atribuţiilor de inspecţie privind verificarea respectării prevederilor MLC 2006.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Certificatul de muncă în sectorul maritim şi declaraţia de conformitate în sectorul maritim
    ART. 69
    (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2), fiecare navă care arborează pavilion român şi are un tonaj brut de 500 sau mai mare, angajată în voiajuri internaţionale, trebuie să deţină şi să actualizeze:
    a) un certificat de muncă în sectorul maritim, cu valabilitate ce nu va depăşi 5 ani; şi
    b) o declaraţie de conformitate a muncii în sectorul maritim.

    (2) Un certificat provizoriu de muncă în sectorul maritim, valid pentru o perioadă nu mai mare de 6 luni, poate fi eliberat unei nave, în conformitate cu prevederile Normei A.5.1.3 din MLC 2006, în situaţiile în care:
    a) este o navă nouă la livrare;
    b) este o navă care şi-a schimbat pavilionul în pavilion român; sau
    c) în cazul în care un armator îşi asumă responsabilitatea pentru exploatarea unei nave noi pentru acesta.

    (3) Certificatele prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit de către ANR. Forma şi conţinutul acestora sunt stabilite prin anexa nr. 4.
    (4) O navă cu un tonaj brut mai mic de 500 nu este obligată să deţină un certificat de muncă în sectorul maritim şi o declaraţie de conformitate a muncii în sectorul maritim, dar armatorul acesteia poate alege să solicite emiterea acestor documente, caz în care nava trebuie să îndeplinească toate condiţiile aplicabile navelor cu un tonaj brut de 500 sau mai mare, angajate în voiajuri internaţionale.
    (5) Navele cu un tonaj brut mai mic de 500 cărora li se aplică prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru care nu se solicită emiterea certificatului de muncă în sectorul maritim trebuie să aibă la bord raportul de inspecţie al statului de pavilion, care să ateste îndeplinirea cerinţelor.

    ART. 70
    (1) Un certificat de muncă în sectorul maritim poate fi emis ulterior unei inspecţii, care va verifica faptul că nava îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. A5-I din MLC 2006.
    (2) Un certificat de muncă provizoriu în sectorul maritim poate fi emis ulterior unei inspecţii, care va verifica faptul că:
    a) nava a fost inspectată, în măsura posibilului, în ceea ce priveşte cerinţele din anexa nr. A5-I din MLC 2006, luând în considerare verificarea aspectelor prevăzute la lit. b), c) şi d);
    b) armatorul a demonstrat ANR sau organizaţiei recunoscute că nava are proceduri adecvate pentru a se conforma prevederilor MLC 2006;
    c) comandantul cunoaşte prevederile MLC 2006 şi obligaţiile privind aplicarea acestora; şi
    d) informaţiile cerute au fost puse la dispoziţia ANR sau organizaţiei recunoscute pentru a întocmi o declaraţie de conformitate a muncii în sectorul maritim.

    (3) Declaraţia de conformitate a muncii în sectorul maritim se ataşează la certificatul de muncă în sectorul maritim şi cuprinde două părţi:
    a) Partea I, elaborată de către ANR şi:
    (i) cuprinde lista elementelor de inspectat, conform paragrafului 1 al Normei 5.1.3 din MLC 2006;
    (ii) conţine, de asemenea, prevederile naţionale ce încorporează dispoziţiile relevante ale MLC 2006, oferind o referinţă la dispoziţiile legale naţionale relevante, precum şi, dacă este necesar, informaţii concise despre principalele aspecte ale prevederilor naţionale;
    (iii) cuprinde referiri la prevederile legislaţiei naţionale specifice, în funcţie de tipul navei;
    (iv) înregistrează orice dispoziţii echivalente adoptate, potrivit paragrafului 3 al art. VI din MLC 2006;
    (v) indică orice derogare acordată de către ANR, conform titlului 3 din MLC 2006; şi

    b) Partea a II-a, întocmită de armator, cuprinde măsurile adoptate pentru a asigura conformitatea continuă cu prevederile naţionale între inspecţii şi măsurile propuse pentru a asigura îmbunătăţirea continuă. ANR sau organizaţia recunoscută, pe deplin autorizată în acest scop, certifică partea a II-a şi emite declaraţia de conformitate a muncii în sectorul maritim.

    (4) Certificatul de muncă în sectorul maritim şi declaraţia de conformitate se vor redacta în limba română şi în limba engleză.

    ART. 71
    (1) Un exemplar valabil şi actualizat al certificatului de muncă în sectorul maritim şi al declaraţiei de conformitate a muncii în sectorul maritim se află la bordul navei şi se afişează de către comandant într-un loc vizibil la bord, pentru a fi la dispoziţia navigatorilor. O copie a acestor documente se pune la dispoziţie, conform legislaţiei naţionale, la cerere, navigatorilor, inspectorilor statului de pavilion, ofiţerilor autorizaţi ai statului portului şi reprezentanţilor navigatorilor şi armatorilor.
    (2) Orice certificat emis potrivit paragrafului 1 sau 5 al Normei A 5.1.3 din MLC 2006 îşi încetează valabilitatea, în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) dacă inspecţiile relevante nu sunt încheiate în perioadele specificate la paragraful 2 al Normei A 5.1.3 din MLC 2006;
    b) dacă certificatul nu este aprobat conform paragrafului 2 al Normei A 5.1.3 din MLC 2006;
    c) în cazul în care o navă schimbă pavilionul;
    d) în cazul în care un armator nu îşi mai asumă responsabilitatea pentru exploatarea unei nave; şi
    e) în cazul în care au fost efectuate schimbări substanţiale în structura sau echipamentul la care se referă titlul 3 din MLC 2006.

    (3) În cazul prevăzut la paragraful 14 lit. c), lit. d) sau e) al Normei A 5.1.3 din MLC 2006, un nou certificat este emis numai dacă ANR sau organizaţia recunoscută care emite noul certificat este convinsă că nava îndeplineşte cerinţele acestei norme.
    (4) Un certificat de muncă în sectorul maritim este reţinut de ANR, dacă există dovezi că nava respectivă nu îndeplineşte prevederile MLC 2006 şi nicio măsură corectivă nu a fost luată.
    (5) Când se analizează dacă un certificat de muncă în sectorul maritim ar trebui reţinut, conform paragrafului 16 al Normei A 5.1.3 din MLC 2006, ANR sau organizaţia recunoscută va lua în considerare gravitatea sau frecvenţa deficienţelor.

    ART. 72
    Forma şi conţinutul certificatului de muncă în sectorul maritim, ale certificatului provizoriu de muncă în sectorul maritim, ale declaraţiei de conformitate a muncii în sectorul maritim - partea I, ale declaraţiei de conformitate a muncii în sectorul maritim - partea II şi ale raportului de inspecţie al statului de pavilion sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5, 6, 7 şi 8.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sistem de inspecţii
    ART. 73
    În scopul garantării navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilion român a existenţei şi menţinerii conformităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă cu cerinţele din părţile relevante ale MLC 2006, ANR instituie mecanisme eficace şi adecvate de asigurare a aplicării şi de monitorizare printr-un sistem de inspecţii ale condiţiilor de muncă în sectorul maritim pentru aceste nave.

    ART. 74
    (1) Sistemul de inspecţii ale condiţiilor de muncă în sectorul maritim pentru navele care arborează pavilion român are două componente principale, inspecţiile obligatorii şi verificările aleatorii, prin aplicarea cărora se realizează îndeplinirea obligaţiilor care revin României în calitate de stat de pavilion.
    (2) Inspecţiile obligatorii constituie un sistem de inspecţii efectuate de inspectorul autorizat în acest sens, pentru verificarea după un program determinat a respectării prevederilor MLC 2006 şi, după caz, de certificare a navelor respective.
    (3) Verificările aleatorii constituie un sistem de inspecţii efectuate de inspectorul autorizat în acest sens, pentru verificarea menţinerii condiţiilor relevante ale MLC 2006 şi care să nu se suprapună peste inspecţiile obligatorii prevăzute la alin. (2).

    ART. 75
    (1) Inspecţiile obligatorii sunt:
    a) pentru navele cu tonaj brut mai mic de 500 şi pentru navele care nu efectuează voiajuri internaţionale:
    (i) iniţială, efectuată la emiterea raportului de inspecţie al statului de pavilion; şi
    (ii) inspecţie de reînnoire a raportului de inspecţie al statului de pavilion; şi
    (iii) inspecţii suplimentare, dacă este cazul. Acestea se fac ori de câte ori sunt modificări substanţiale ale condiţiilor de cazare şi facilităţilor de recreere pentru navigatori, pe navă.

    b) pentru navele cu tonaj brut mai mare sau egal cu 500 care efectuează voiajuri internaţionale:
    (i) inspecţia iniţială, efectuată la emiterea certificatului de muncă în sectorul maritim; şi
    (ii) inspecţia intermediară, efectuată pentru a asigura continuarea respectării cerinţelor interne de aplicare a MLC 2006; şi
    (iii) inspecţia de reînnoire, efectuată pentru reînnoirea certificatului de muncă în sectorul maritim; şi
    (iv) inspecţii suplimentare, dacă este cazul. Acestea se fac ori de câte ori sunt modificări substanţiale ale condiţiilor de cazare şi ale facilităţilor de recreere pentru navigatori, pe navă.


    (2) Verificările aleatorii sunt efectuate cel puţin o dată pe an pentru fiecare navă.
    (3) Valabilitatea raportului de inspecţie este de maximum 5 ani.
    (4) Valabilitatea certificatului de muncă în sectorul maritim este subiectul unei inspecţii intermediare a ANR sau a unei organizaţii recunoscute, autorizate în acest scop, pentru a asigura continuarea respectării cerinţelor interne de aplicare a MLC 2006. În cazul în care este efectuată o singură inspecţie intermediară, iar perioada de valabilitate a certificatului este de 5 ani, aceasta va avea loc între a doua şi a treia dată aniversară a certificatului. Această dată reprezintă ziua şi luna fiecărui an care corespunde datei de expirare a certificatului de muncă în sectorul maritim. Scopul şi complexitatea inspecţiei intermediare vor fi aceleaşi ca în cazul unei inspecţii pentru reînnoirea certificatului. Certificatul este confirmat în urma inspecţiei intermediare favorabile.
    (5) În cazul în care inspecţia pentru reînnoire este încheiată cu mai mult de trei luni înainte de data expirării certificatului existent, noul certificat de muncă în sectorul maritim este valabil pentru o perioadă ce nu va depăşi 5 ani, începând de la data încheierii inspecţiei pentru reînnoire.
    (6) În cazul în care există un certificat provizoriu eliberat pentru 6 luni, în vederea eliberării certificatului de muncă în sectorul maritim este efectuată o inspecţie completă înaintea expirării certificatului provizoriu. Un nou certificat provizoriu nu mai poate fi eliberat după expirarea celor 6 luni iniţiale, prevăzute la art. 69 alin. (2). Pentru perioada de valabilitate a certificatului provizoriu nu este necesară eliberarea unei Declaraţii de conformitate a muncii în sectorul maritim.

    ART. 76
    Pentru navele cu tonaj brut mai mic de 200, care nu efectuează voiajuri internaţionale, ANR poate să adapteze mecanismele de monitorizare, inclusiv inspecţiile, la condiţiile specifice acestui tip de nave, numai după consultarea cu organizaţiile navigatorilor şi ale armatorilor interesate, în conformitate cu prevederile art. II alin. (6) din MLC 2006.

    ART. 77
    (1) Data terminării inspecţiilor prevăzute la art. 75 este notată în certificatul de muncă în sectorul maritim sau în raportul de inspecţie al statului de pavilion.
    (2) Rezultatul tuturor inspecţiilor ulterioare sau ale altor verificări efectuate în legătură cu nava respectivă şi orice deficienţe sesizate în timpul unei asemenea verificări vor fi înregistrate împreună cu data la care s-a constatat că au fost remediate deficienţele.

    ART. 78
    Dacă ANR primeşte o plângere pe care o consideră întemeiată sau obţine dovezi că o navă care arborează pavilion român nu respectă prevederile acestei MLC 2006 sau dacă există deficienţe majore în aplicarea măsurilor cuprinse în declaraţia de conformitate a muncii în sectorul maritim, aceasta va întreprinde acţiunile necesare pentru a investiga această problemă şi pentru a se asigura că sunt luate măsurile de remediere a oricăror deficienţe constatate.

    ART. 79
    (1) Inspecţiile şi verificările prevăzute la art. 74 şi 75 se efectuează, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile sau instalaţiile româneşti din largul mării, care operează pe sau deasupra platoului continental românesc, republicată, de inspectori autorizaţi din cadrul ANR.
    (2) Inspectorii autorizaţi au dreptul:
    a) să urce la bordul unei nave care arborează pavilion român;
    b) să desfăşoare orice examinări, controale sau investigaţii pe care le-ar putea considera necesare pentru a se asigura că normele sunt respectate cu stricteţe; şi
    c) să solicite ca orice deficienţă să fie remediată.

    (3) Orice măsură adoptată ca urmare a alin. (2) lit. c) poate fi atacată în faţa unei autorităţi judecătoreşti sau administrative.

    ART. 80
    (1) Inspectorii vor depune la ANR un raport al fiecărei inspecţii. O copie a raportului în limba engleză sau în limba de lucru de la bordul navei este transmisă comandantului navei şi o altă copie este expusă la avizierul navei pentru informarea navigatorilor şi, la cerere, trimisă reprezentanţilor lor.
    (2) ANR păstrează registre ale inspecţiilor privind condiţiile navigatorilor de pe navele care arborează pavilion român şi va publica un raport anual cu activităţile de inspecţie, într-un termen rezonabil de la încheierea anului care nu va depăşi în niciun caz 6 luni de la sfârşitul anului în cursul căruia s-au desfăşurat inspecţiile.
    (3) În cazul unei anchete ca urmare a unui incident major, raportul este înaintat ANR de îndată ce este disponibil, nu mai târziu de 30 de zile de la emiterea concluziilor anchetei.
    (4) La efectuarea unei inspecţii sau când sunt adoptate măsuri potrivit dispoziţiilor prezentului articol vor fi depuse toate eforturile pentru a se evita reţinerea sau întârzierea nejustificată a navei.
    (5) Prejudiciile care rezultă din exercitarea ilicită şi/sau abuzivă a atribuţiilor de inspecţie de către inspectorii ANR sunt stabilite şi plătite potrivit legislaţiei naţionale.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Proceduri de plângere la bord
    ART. 81
    (1) Armatorii navelor care arborează pavilion român trebuie să aibă la bordul navelor lor o procedură de gestionare corectă, efectivă şi rapidă a plângerilor care fac obiectul unei încălcări ale prevederilor MLC 2006, inclusiv anumite drepturi ale navigatorilor.
    (2) Procedura va respecta prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.225/2015 privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006).
    (3) Procedura va conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) modul de depunere:
    (i) navigatorii au dreptul de a depune o plângere direct comandantului navei şi, dacă consideră necesar, direct autorităţilor competente;
    (ii) plângerea este înregistrată. La bord va exista un sistem de înregistrare a plângerilor, dovada înregistrării trebuie să fie dată persoanei care a depus-o.

    b) timpul maxim necesar pentru acordarea unui răspuns. Acest timp nu trebuie să depăşească 3 zile consecutive de la data înregistrării;
    c) prevederea că navigatorul care face plângerea are dreptul de a fi însoţit sau reprezentat pe toată perioada derulării procedurii;
    d) datele de contact ale ANR sau ale autorităţii din ţara de reşedinţă a navigatorului, în cazul în care acesta are altă cetăţenie decât cea română;
    e) măsuri de protecţie împotriva victimizării a oricărui navigator care face plângere, caz în care victimizarea include orice acţiune ostilă iniţiată împotriva unui navigator de către orice persoană în urma unei plângeri care nu este rău intenţionată sau ofensatoare.

    (4) Fiecărui navigator trebuie să i se înmâneze la îmbarcare pe navă o copie a procedurii de plângere. Aceasta trebuie să existe în limba de lucru de la bordul navei.
    (5) Dispoziţiile prezentei reglementări nu aduc atingere dreptului navigatorului de a solicita despăgubire prin orice alte mijloace juridice pe care acesta le consideră adecvate.
    (6) Rezolvarea unei plângeri la uscat se desfăşoară conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.225/2015.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Accidentele maritime
    ART. 82
    (1) MTI, prin Compartimentul investigaţii incidente şi accidente în transporturi navale, face o anchetă oficială asupra oricărui accident maritim grav care a avut ca urmare rănirea sau pierderea unei vieţi omeneşti în care a fost implicată o navă aflată sub pavilion român. Raportul final al acestei anchete este făcut public.
    (2) MTI cooperează cu autorităţile competente din statele parte la MLC 2006 pentru a înlesni anchetele privind accidentele maritime grave prevăzute la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 6-a
    Responsabilităţile statului portului - inspecţii la nave
    ART. 83
    (1) Orice navă care nu arborează pavilion român şi intră pe parcursul normal al activităţii sale într-un port românesc poate face obiectul unei inspecţii, în scopul de a verifica conformitatea cu cerinţele cu privire la condiţiile de muncă şi de viaţă ale navigatorilor de pe navă, inclusiv drepturile navigatorilor, elementele inspectate fiind conform cerinţelor anexei A5-III din MLC 2006.
    (2) Inspecţiile se efectuează de către inspectorii autorizaţi ai ANR inclusiv în cazul unor plângeri ale navigatorilor aflaţi pe aceste nave. Desfăşurarea unor astfel de inspecţii, inclusiv acţiunile întreprinse ca urmare a acestora, trebuie să fie în conformitate cu Norma A 5.2.1 din MLC 2006 şi cu procedurile naţionale în vigoare privind controlul statului portului.
    (3) Când inspectează o navă ce se află sub pavilionul unui stat care nu este parte la MLC 2006, ANR are obligaţia de a se asigura că tratamentul acordat unei asemenea nave şi echipajului acesteia nu este mai favorabil decât cel acordat unei nave ce se află sub pavilionul unui stat care este parte la convenţie.
    (4) ANR răspunde pentru orice prejudiciu sau pierdere rezultate din exercitarea ilicită, abuzivă a atribuţiilor de inspecţie privind verificarea respectării prevederilor MLC 2006.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Contravenţii
    ART. 84
    Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:
    a) efectuarea de activităţi de recrutare şi plasare a navigatorilor de către o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată fără obţinerea autorizaţiei de furnizare navigatori emise de ANR;
    b) efectuarea de activităţi de recrutare şi plasare a navigatorilor de către agenţia de furnizare navigatori fără deţinerea garanţiei financiare prevăzute la art. 10 lit. k) care să asigure compensarea tuturor navigatorilor recrutaţi şi plasaţi prin intermediul ei, care pot suferi pierderi pecuniare din cauză că agenţia de furnizare navigatori sau armatorul, în virtutea contractului de muncă al navigatorului nu şi-a îndeplinit obligaţiile;
    c) recrutarea şi plasarea navigatorilor înainte de depunerea la ANR, de către agenţia de furnizare navigatori la dosarul de autorizare, a oricărui nou contract de intermediere semnat de aceasta cu un armator şi a copiei de pe garanţia financiară prevăzută la art. 10 lit. k) care să acopere repatrierea şi pierderile pecuniare ale navigatorilor;
    d) solicitarea de către agenţiile de furnizare navigatori sau de armatori a unor onorarii sau cheltuieli navigatorilor, direct sau indirect, în totalitate sau în parte, pentru recrutarea, plasarea sau obţinerea unui loc de muncă, în afara costurilor pe care navigatorii trebuie să şi le asume pentru obţinerea unui certificat medical naţional obligatoriu, a carnetului de marinar şi a paşaportului sau altui document personal de călătorie similar, exceptând costurile de viză, atestat de recunoaştere şi orice alt document suplimentar emis de statul de pavilion, care trebuie să fie suportate de armator, precum şi crearea de mijloace, mecanisme sau liste pentru a împiedica sau a face navigatorii să îşi schimbe hotărârea de a obţine un loc de muncă pentru care posedă calificările cerute;
    e) solicitarea adresată navigatorilor de către agenţiile de furnizare navigatori sau de către armatori privind suportarea costurilor transportului către navă şi/sau a costurilor legate de repatriere;
    f) nedeţinerea de către agenţiile de furnizare navigatori a unui registru actualizat permanent cu toţi navigatorii recrutaţi sau plasaţi prin intermediul lor şi toate documentele şi calificările acestora;
    g) neasigurarea informării navigatorilor de către agenţiile de furnizare navigatori sau de către armatori, înaintea angajării sau pe parcursul procesului de angajare a acestora, cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de muncă şi neluarea măsurilor necesare pentru ca navigatorii să poată să îşi examineze contractul de muncă înainte de semnare şi după semnare şi să primească un original al acestuia, care să le parvină;
    h) nepăstrarea de către agenţiile de furnizare navigatori sau de către armatori a copiilor contractelor de muncă ale navigatorilor semnate de către armator cu navigatorii plasaţi prin intermediul lor, pentru un termen de 3 ani în format fizic şi/sau digital;
    i) neefectuarea informării trimestriale către ANR de agenţiile de furnizare navigatori a navigatorilor plasaţi prin intermediul acestora pe nave, şi
    j) neraportarea către ANR de agenţiile de furnizare navigatori sau de către armatori, imediat ce intră în posesia informaţiilor, a cazurilor de deces, accidente, de îmbolnăvire soldate cu debarcarea de la navă a navigatorilor plasaţi prin intermediul lor, precum şi, pe cât posibil, cauzele acestor evenimente, cazurile de piraterie sau abandon;
    k) nerespectarea de către comandant a obligaţiei de afişare la bordul navei a tabelului cu organizarea muncii la bord, prevăzut de art. 27 alin. (2);
    l) nerespectarea de către comandant a obligaţiei de a păstra evidenţa orelor suplimentare prevăzute de art. 24 alin. (1) lit. d) şi a orelor zilnice de odihnă prevăzute de art. 27 alin. (4);
    m) nerespectarea obligaţiei de a constitui şi de a reconstitui o garanţie financiară, astfel cum este prevăzută la art. 30 alin. (1);
    n) nerespectarea de către comandant a obligaţiei de a deţine şi afişa la bordul navei documentele prevăzute de art. 71 alin. (1).


    ART. 85
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 84 se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 84 lit. a), b), c) şi m) şi/sau retragerea autorizaţiei de furnizare a navigatorilor sau a certificatului MLC, după caz;
    b) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei contravenţia prevăzută la art. 84 lit. d), e) şi g);
    c) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 84 lit. f), h), k) şi l);
    d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 84 lit. i), j) şi n).

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorul ANR autorizat, care efectuează controlul.
    (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 86
    (1) Autorizaţiile de funcţionare emise agenţiilor de furnizare navigatori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la data expirării termenelor de valabilitate a poliţelor de asigurare, dar nu mai mult de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În această perioadă, agenţiile de furnizare navigatori au obligaţia depunerii documentaţiei necesare autorizării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) În situaţia în care termenul de valabilitate a poliţei de asigurare expiră după 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, agenţia de furnizare navigatori are obligaţia să completeze, înăuntrul acestor 180 de zile, documentaţia necesară autorizării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În cazul în care garanţia a fost constituită prin garanţie bancară, autorizaţia de funcţionare emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 83/2003, cu modificările şi completările ulterioare, rămâne valabilă pentru cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 87
    Raporturile juridice aferente activităţilor care fac obiectul Convenţiei MLC 2006 aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi produc efectele până la data încetării, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul declanşării acestora.

    ART. 88
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 89
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 11 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 247/2010 pentru stabilirea procedurii de constituire a garanţiilor financiare şi de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului de garanţie financiară, precum şi stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garanţie financiară în caz de abandon al navigatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 12 aprilie 2010;
    c) art. 4 lit. j) şi art. 41 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 9 mai 2003, cu completările ulterioare.


    ART. 90
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva (UE) 2018/131 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 de punere în aplicare a Acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) pentru modificarea Directivei 2009/13/CE în conformitate cu modificările din 2014 la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006, astfel cum au fost aprobate de Conferinţa Internaţională a Muncii la 11 iunie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 22 din 26 ianuarie 2018.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Ilie Stanciu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 aprilie 2022.
    Nr. 50.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016