Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 25 iunie 2019  privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 25 iunie 2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 528 din 27 iunie 2019
    Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT“ s-a aprobat implementarea pe teritoriul României a Sistemului RO-ALERT, fără a fi stabilite şi condiţiile de operare a respectivului sistem,
    ţinând cont de faptul că echipamentele hardware, aplicaţiile software şi serviciile de instalare şi punere în funcţiune aferente acestora au fost recepţionate,
    ţinând cont de faptul că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în calitate de entitate responsabilă din punct de vedere tehnic, desemnată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017, a realizat canalele securizate de comunicaţii necesare funcţionării Sistemului RO-ALERT şi a implementat mecanismele de securitate la nivelul echipamentelor şi pentru utilizatorii acestuia,
    reţinând şi faptul că, deşi Sistemul RO-ALERT este funcţional din punct de vedere tehnic, la acest moment nu sunt stabilite atribuţii legale ale entităţilor publice şi private implicate în funcţionarea acestuia şi, de asemenea, nu pot fi luate măsurile necesare optimizării funcţionării sale,
    reţinând, totodată, că ultima perioadă de timp a fost caracterizată de manifestarea unor situaţii de urgenţă soldate cu urmări deosebit de grave atât din punctul de vedere al pagubelor materiale cât, mai ales, al pierderilor de vieţi omeneşti, urmări care puteau fi evitate sau, cel puţin, diminuate prin adoptarea în timp real a unor măsuri adecvate de autoprotecţie în situaţia în care, pe lângă mijloacele de alarmare a populaţiei utilizate în prezent,
    subliniind, în contextul celor reţinute mai sus, necesitatea imediată ca populaţia să fie anunţată în timp real de posibilitatea producerii sau de producerea situaţiilor de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită, prin intermediul mesajelor RO-ALERT, care permit recomandarea şi adoptarea în timp optim a măsurilor de autoprotecţie adecvate, pentru persoanele aflate în pericol,
    luând în considerare că, la acest moment, sistemul naţional de alertare nu dispune de mijloace care să permită transmiterea mesajelor de avertizare în mediile şi zonele greu accesibile, cum ar fi mediul montan, zona de deltă sau zone împădurite, iar Sistemul RO-ALERT poate suplini aceste neajunsuri prin transmiterea mesajelor RO-ALERT pe telefoanele mobile din posesia persoanelor aflate în acele zone,
    luând în considerare beneficiul public generat de operarea imediată a Sistemului RO-ALERT, prin utilizarea echipamentelor moderne din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei achiziţionate,
    având în vedere nevoia de timp a operatorilor de telefonie mobilă de a-şi configura capabilităţile tehnice pentru a putea susţine anumite funcţionalităţi solicitate de operarea Sistemului RO-ALERT, se impune stabilirea în regim de urgenţă a condiţiilor tehnice pe baza cărora aceştia să declanşeze procedurile de configurare,
    luând în considerare şi situaţia operativă foarte încărcată de la momentul punerii în funcţiune a Sistemului RO-ALERT, generată de producerea unor fenomene hidrometeorologice periculoase, cu manifestare imediată, 342 care au vizat căderi de grindină, vânt puternic, ploi însemnate cantitativ, polei, creşteri de debite şi niveluri cu depăşirea cotelor de pericol pe cursuri de apă, precum şi alte tipuri de risc ori evenimente cu potenţial impact asupra vieţii, incendii cu degajări masive de fum şi gaze toxice sau pericol generat de prezenţa unor animale sălbatice în zone urbane, context în care operarea sistemului a fost realizată în baza deciziei comandanţilor acţiunii sau a comenzii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă/Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în total până la data de 21 iunie 2019 fiind transmise 354 de mesaje de avertizare,
    întrucât pentru reglementarea tuturor aspectelor care privesc transmiterea mesajelor de avertizare, corelată cu nivelul de gravitate al evenimentelor produse şi cu responsabilităţile celorlalte autorităţi privind evaluarea impactului asupra situaţiilor de urgenţă, este imperios necesară şi urgentă adoptarea unui mecanism care să asigure fără sincope transmiterea mesajelor de avertizare, în special în cazul în care evenimentele produse de manifestarea unor tipuri de risc sunt în competenţa de gestionare a altor autorităţi decât Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în ceea ce priveşte impactul prognozat,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT“, denumit în continuare Sistemul RO-ALERT, este operat de către Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă subordonate, în cadrul structurilor operaţionale specializate din componenţă sau din coordonare, în scopul transmiterii mesajelor de avertizare a populaţiei vizate de producerea unei situaţii de urgenţă, denumite în continuare mesaje RO-ALERT.

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă au înţelesurile definite în Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Operarea Sistemului RO-ALERT
    ART. 3
    Operarea Sistemului RO-ALERT presupune desfăşurarea următoarelor activităţi:
    a) recepţionarea informaţiilor de la autorităţile şi instituţiile publice care monitorizează tipuri de risc şi prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă;
    b) verificarea atingerii sau depăşirii nivelului de gravitate al evenimentului prognozat ori produs, pentru care este necesară avertizarea populaţiei;
    c) introducerea în Sistemul RO-ALERT a mesajelor RO-ALERT şi transmiterea acestora prin intermediul reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice către telefoanele mobile conectate la aceste reţele şi aflate în zona vizată de manifestarea situaţiei de urgenţă.


    ART. 4
    (1) În vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recepţionează informaţii de la autorităţile şi instituţiile publice care monitorizează tipuri de risc şi prin intermediul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
    (2) Fluxul informaţional privind recepţionarea informaţiilor de la autorităţile şi instituţiile publice care monitorizează tipuri de risc se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
    (3) Fluxul informaţional privind recepţionarea informaţiilor prin intermediul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă se realizează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Pentru a fi transmise în conţinutul mesajelor RO-ALERT, informaţiile recepţionate potrivit prevederilor art. 4 sunt selectate în funcţie de tipul de risc şi de nivelul de gravitate al evenimentului prognozat sau produs, potrivit unei proceduri operaţionale.
    (2) Procedura operaţională privind stabilirea tipurilor de risc, a nivelului de gravitate şi a structurilor responsabile pentru verificarea atingerii sau depăşirii nivelului de gravitate al evenimentului prognozat ori produs, pentru care este necesară avertizarea populaţiei, se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se avizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi se aprobă prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

    ART. 6
    (1) Mesajele RO-ALERT sunt de interes public, gratuite şi au caracter de recomandare pentru persoanele aflate în zone ameninţate de manifestarea unor situaţii de urgenţă.
    (2) Mesajele RO-ALERT conţin recomandări pentru adoptarea unui comportament care să asigure autoprotecţie persoanelor aflate într-o zonă vizată de manifestarea unei situaţii de urgenţă, în funcţie de specificul acesteia.
    (3) Nerespectarea recomandărilor din conţinutul mesajelor RO-ALERT nu atrage răspunderea persoanelor care recepţionează aceste mesaje.

    ART. 7
    (1) În vederea transmiterii către populaţie a mesajelor RO-ALERT, Sistemul RO-ALERT se conectează cu reţelele publice mobile de comunicaţii electronice.
    (2) Prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice mesajele RO-ALERT pot fi transmise pe întreg teritoriul naţional sau numai pe o parte din acesta, în funcţie de zona vizată de manifestarea unei situaţii de urgenţă.
    (3) Furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice nu percep tarife sau alte sume de bani, indiferent de titlu, pentru transmiterea mesajelor RO-ALERT.

    ART. 8
    (1) Sistemul RO-ALERT prevede interfeţe deschise pentru conectarea oricărei entităţi abilitate să transmită înştiinţări, potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi care dispune de mijloace compatibile cu acesta.
    (2) Modalitatea şi condiţiile de conectare sunt stabilite în baza protocolului încheiat de fiecare dintre entităţile prevăzute la alin. (1) cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    CAP. III
    Obligaţii şi competenţe ale instituţiilor publice
    ART. 9
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, este responsabil cu organizarea campaniilor de informare a populaţiei privind existenţa şi funcţionarea Sistemului RO-ALERT.
    (2) Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune au obligaţia de a difuza, cu titlu gratuit, în cadrul serviciilor publice de televiziune şi radiodifuziune furnizate, materiale media, puse la dispoziţie de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă sau de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, al căror conţinut îl reprezintă informaţii cu privire la existenţa, rolul şi modul de funcţionare a Sistemului RO-ALERT.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, poate încheia protocoale pentru promovarea, cu titlu gratuit, a Sistemului RO-ALERT, în sensul prevăzut la alin. (2), cu orice operator audiovizual privat de pe teritoriul României.

    ART. 10
    (1) În vederea informării populaţiei cu privire la Sistemul RO-ALERT, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este responsabil cu punerea în funcţiune, găzduirea şi administrarea portalului web RO-ALERT.
    (2) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are obligaţia publicării pe portalul prevăzut la alin. (1) a informaţiilor de interes pentru populaţie privind destinaţia şi modul de funcţionare a Sistemului RO-ALERT.
    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are obligaţia publicării pe portalul prevăzut la alin. (1) a cerinţelor privind interpretarea mesajelor RO-ALERT de către telefoanele mobile.

    ART. 11
    Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă subordonate, precum şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor tehnice primite de la furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice.

    ART. 12
    (1) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă asigură dezvoltarea ulterioară a Sistemului RO-ALERT.
    (2) Dezvoltarea Sistemului RO-ALERT potrivit prevederilor alin. (1) se realizează în funcţie de resursele financiare disponibile în bugetul propriu sau prin proiecte cu finanţare externă.

    ART. 13
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este responsabil de implementarea măsurilor tehnice necesare pentru buna funcţionare a Sistemului RO-ALERT, precum şi a măsurilor tehnice de securitate cibernetică.
    (2) În scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale colaborează cu Direcţia generală de protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Activităţile prevăzute la alin. (1) nu vizează elementele aparţinând reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice.
    (4) Finanţarea cheltuielilor pentru activităţile prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat sau din alte surse de finanţare, potrivit legii, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 14
    (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, stabileşte, prin decizie a preşedintelui acesteia, condiţiile tehnice referitoare la utilizarea reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice şi conectarea acestora cu Sistemul RO-ALERT, în scopul transmiterii mesajelor RO-ALERT.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM are obligaţia de a respecta procedura de consultare prevăzută la art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Obligaţii ale entităţilor private
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile furnizorilor reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice
    ART. 15
    (1) În vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT, furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite Serviciului de Telecomunicaţii Speciale informaţiile tehnice ale reţelelor proprii, relevante pentru transmiterea mesajelor RO-ALERT, în condiţiile solicitate de acest serviciu.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate prin intermediul mijloacelor securizate agreate de fiecare furnizor al reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (3) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute la alin. (1), furnizorii au obligaţia să transmită, în termen de 14 zile, actualizările bazei de date referitoare la celulele radio şi, în termen de 24 de ore, actualizările bazei de date referitoare la elementele de tip controller.

    ART. 16
    (1) Furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice au obligaţia de a asigura şi respecta condiţiile tehnice, stabilite prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1).
    (2) În cazul modificării unuia dintre amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT, furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice au obligaţia conectării noului amplasament cu reţelele proprii, într-un termen stabilit prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1).
    (3) În vederea asigurării redundanţei conectării Sistemului RO-ALERT, furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice au obligaţia de a asigura, suplimentar, prin intermediul infrastructurii proprii, câte o conexiune cu fiecare din amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT.
    (4) În cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi ale conexiunilor cu amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT, furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice iau toate măsurile necesare pentru remedierea acestora în maximum 8 ore de la notificarea defecţiunii de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 17
    (1) În vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT, furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice au următoarele obligaţii:
    a) asigură distribuirea mesajelor, în toate tehnologiile mobile de acces disponibile, indiferent de formă şi conţinut, fără a modifica/altera conţinutul acestora;
    b) configurează serviciul de distribuire a mesajelor RO-ALERT, astfel încât distribuirea acestora să fie prioritară faţă de traficul de voce şi date al utilizatorilor şi, în măsura posibilităţilor tehnice, faţă de celelalte tipuri de trafic;
    c) asigură procesarea simultană a unui număr de minimum 5 mesaje RO-ALERT diferite, pe secundă, în celulele radio dintrun amplasament;
    d) realizează toate actualizările de hardware/software, inclusiv configurări şi activări de licenţe, în vederea preluării şi distribuirii mesajelor în reţelele proprii;
    e) colaborează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea soluţionării operative a eventualelor disfuncţionalităţi şi incompatibilităţi identificate la transmiterea mesajelor RO-ALERT prin intermediul echipamentelor din cadrul reţelelor proprii.

    (2) Pe lângă obligaţiile prevăzute la alin. (1), furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice au obligaţia să asigure, în condiţiile şi termenele stabilite prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1), pentru fiecare mesaj RO-ALERT, livrarea unui mesaj cu privire la celulele radio din zonele afectate de situaţii de urgenţă care au transmis mesajul RO-ALERT.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţii ale operatoriilor economici
    ART. 18
    (1) Operatorii economici care comercializează telefoane mobile au obligaţia de a furniza şi a menţine atât pe paginile web proprii, cât şi la punctele de vânzare, pentru telefoanele mobile comercializate, informaţii privind:
    a) capabilităţile de recepţionare a mesajelor RO-ALERT;
    b) modalităţile de activare a acestor facilităţi pentru fiecare tip de telefon mobil comercializat.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în vederea publicării în portalul web RO-ALERT.

    ART. 19
    Telefoanele mobile care nu au activată posibilitatea recepţionării mesajelor RO-ALERT în toate reţelele publice mobile de comunicaţii electronice nu pot fi comercializate pe teritoriul României.

    CAP. V
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 20
    (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice mobile de comunicaţii electronice a obligaţiilor prevăzute la art. 15, art. 16 alin. (3) şi (4), art. 17 alin. (1) lit. a)-c);
    b) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice mobile de comunicaţii electronice a obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 17 alin. (2), în condiţiile şi termenele stabilite prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1);
    c) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice mobile de comunicaţii electronice a obligaţiei prevăzute la art. 16 alin. (1) referitoare la condiţiile tehnice stabilite în temeiul art. 14 alin. (1);
    d) nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1);
    e) nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la art. 19.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
    a) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);
    b) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d);
    c) cu amendă de la 35.000 lei la 75.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e).

    (3) În cazul aplicării sancţiunii amenzii pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. (1) lit. e), prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se dispune şi măsura complementară a confiscării.
    (4) Săvârşirea repetată a contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) sau e) se sancţionează astfel:
    a) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d);
    b) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e).


    ART. 21
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c) se constată de către personalul de control din cadrul ANCOM.
    (2) Sancţiunile pentru contravenţiile constatate potrivit alin. (1) se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, de către preşedintele ANCOM.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) şi e) se constată şi se sancţionează de către personalul de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
    (4) În vederea constatării şi sancţionării faptelor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c), ANCOM are acces la toate informaţiile necesare, deţinute de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice.
    (5) ANCOM este obligată să asigure, potrivit prevederilor art. 11, confidenţialitatea informaţiilor accesate potrivit alin. (4).

    ART. 22
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare, în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c), contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, despre această posibilitate făcându-se menţiune în procesul-verbal.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă aprobă prin hotărâre procedura operaţională prevăzută la art. 5.
    (2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, preşedintele ANCOM emite decizia prevăzută la art. 14 alin. (1).
    (3) Până la emiterea deciziei prevăzute la art. 14 alin. (1), obligaţia furnizorilor de reţele publice mobile de comunicaţii, prevăzute la art. 17 alin. (2), se îndeplineşte prin livrarea, într-un interval de 3 minute, în măsura posibilităţilor tehnice, pentru fiecare mesaj RO-ALERT, a unui mesaj cu privire la celulele radio din zonele afectate de situaţii de urgenţă care au transmis mesajul RO-ALERT.

    ART. 24
    (1) Dispoziţiile art. 20 şi 21 intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Dispoziţiile art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) se aplică la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. b) şi c) se aplică după 60 de zile de la data emiterii deciziei preşedintelui ANCOM, prevăzută la art. 14 alin. (1).                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel Sorinel Vasilca
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău
                    p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Adrian Daniel Găvruţă,
                    secretar general
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 25 iunie 2019.
    Nr. 46.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice