Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2023  pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare  a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 din 26 mai 2023
    Proiectele de infrastructură, atât cele de interes local implementate de autorităţile administraţiei publice locale, cât şi cele de interes naţional implementate de autorităţile publice centrale, constituie o prioritate strategică la nivel naţional, întrucât asigură dezvoltarea României şi a comunităţilor locale pe termen lung, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi de viaţă, condiţiilor de mobilitate, dar şi a celor de dezvoltare economică pe termen lung.
    În implementarea proiectelor finanţate prin fonduri externe nerambursabile au fost semnalate probleme majore determinate de reglementarea insuficientă ce vizează anumite aspecte specifice ale aplicării legislaţiei în vigoare, în special Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării costurilor investiţiilor în diferite perioade de timp cu indici ai costurilor în construcţii comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, care generează diferenţe superioare ale valorii costurilor investiţiilor actualizate prin proiectele tehnice de execuţie faţă de valorile actualizate prin studiile de fezabilitate.
    De asemenea, prin programele operaţionale derulate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional, sunt stipulate perioade clare de implementare, nerespectarea acestora atrăgând după sine pierderea finanţării externe, cu consecinţa suportării categoriilor de cheltuieli specifice proiectelor de infrastructură din fonduri alocate prin bugetul de stat sau, după caz, bugetele locale.
    În plus, proiectele de infrastructură care sunt rezultat al activităţii de cercetare-dezvoltare sau sunt proiecte de specializare inteligentă care conţin activităţi de cercetare şi/sau inovare au nevoie de măsuri în regim de urgenţă pentru a asigura cash-flow-ul necesar implementării acestora prin măsuri precum implementarea amortizării accelerate specifice sau prin iniţierea unor măsuri care să determine implementarea acestora în regim de parteneriat bazat pe activităţi de transfer tehnologic între institutele naţionale de cercetare şi întreprinderile selectate în vederea operării transferului tehnologic.
    Totodată, proiectele de infrastructură de interes public, atât cele de importanţă naţională, cât şi cele de interes local, au nevoie de un cadru legal de implementare cât mai flexibil care să permită obţinerea de acorduri/avize/autorizaţii în regim de urgenţă, indiferent că este vorba de terenuri care sunt în proprietatea publică a statului român aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ sau a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. sau concesionate către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A., deoarece aceste categorii de proiecte au un impact deosebit asupra calităţii vieţii oamenilor şi a standardelor de locuire.
    De asemenea, pentru a accelera implementarea proiectelor de infrastructură, inclusiv pentru perioada de programare 2021-2027, sunt necesare măsuri care să asigure operaţionalizarea programelor pentru a garanta accesul la aceste fonduri în valoare de peste 46 mld euro.
    Deoarece pentru perioada de programare 2014-2020 sunt o prioritate strategică proiectele de infrastructură, atât cele la nivel naţional, cât şi cele la nivel local, dar şi faptul că la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă sunt în risc de decomitere aproximativ 9,2 miliarde de euro,
    luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de interes local şi naţional sunt de importanţă strategică şi contribuie la dezvoltarea României pe termen lung, iar finanţarea şi derularea într-un timp cât mai scurt a acestor proiecte asigură implementarea în termenul dat, respectiv absorbţia integrală a fondurilor externe nerambursabile alocate,
    în acest context se impune reglementarea de urgenţă a unor măsuri necesare implementării pentru soluţionarea situaţiilor de blocaj identificate, care să permită implementarea adecvată a tuturor proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi maximizarea absorbţiei acestora, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel naţional şi regional în raport cu Comisia Europeană.
    Ţinând cont de faptul că perioada de eligibilitate pentru actuala perioadă de programare se finalizează la 31 decembrie 2023, iar închiderea programelor operaţionale prin intermediul cărora s-au implementat proiectele/operaţiunile eligibile în perioada 2014-2020 trebuie realizată până la data de 15 februarie 2025,
    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare 2021-2024 şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) În vederea operaţionalizării programelor care fac parte din Politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional al acestora şi responsabil de implementarea acestora în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, poate transfera atribuţii/activităţi/responsabilităţi de la structurile autorităţilor de management ale programelor operaţionale existente în perioada de programare 2014-2020, pe care le gestionează, către structurile autorităţilor de management specifice programelor din perioada de programare 2021-2027 pe care le are în coordonare/implementare pentru a asigura operaţionalizarea sistemelor de management şi control, cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (2) Transferul de atribuţii/activităţi/responsabilităţi prevăzut la alin. (1) se face prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi cu respectarea cerinţelor privind sistemele de management şi control ale programelor operaţionale.
    (3) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al programelor şi responsabil cu implementarea acestora în calitate de ordonator principal de credite, care fac parte din Politica de coeziune 2021-2027, poate reorganiza activitatea unor structuri care gestionează programe din Politica de coeziune 2014-2020 prin fuzionarea acestora cu structuri care gestionează programele din Politica de coeziune 2021-2027, pentru a asigura operaţionalizarea sistemelor de management şi control ale programelor.
    (4) Reorganizarea prin fuziune a structurilor prevăzute la alin. (3) se realizează, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu respectarea cerinţelor privind sistemele de management şi control ale programelor operaţionale.

    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează unele măsuri pentru ajustarea preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei în contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum şi în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiţii în cadrul contractelor de finanţare care au asigurate sursele financiare parţial sau integral din fonduri externe nerambursabile şi din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României."

    2. La articolul 3, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Pentru contractele de achiziţie care conţin clauze de ajustare de preţ, dar care nu acoperă creşterile de preţ generate de cauze imprevizibile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se pot aplica prevederile art. 17, sau după caz, ale art. 37, cu condiţia parcurgerii etapelor prevăzute la art. 10, întocmirii notei justificative de la art. 43 şi aplicării formulei de ajustare pentru valoarea rămasă de executat a contractului."

    3. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) După atingerea pragului maxim de 50% din preţul iniţial al contractelor prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări, care conţin clauze de ajustare de preţ în documentaţia de atribuire şi a căror formulă de ajustare a fost înlocuită cu formula de la art. 17 alin. (8) sau, după caz, cu formula de la art. 31, în scopul reechilibrării contractelor de lucrări până la efectuarea recepţiei acestora, în situaţia în care lucrările nu au fost recepţionate, autorităţile contractante, la solicitarea contractanţilor, pot recurge la aplicarea formulei de ajustare iniţială din contract, cu modificarea contractului în acest sens, prin încheierea de acte adiţionale, întocmind o notă justificativă.
(5) În sensul prevederilor alin. (4), utilizarea formulei de ajustare iniţiale din contract, ulterior înlocuirii acesteia cu formula prevăzută la art. 17 alin. (8) sau, după caz, cu formula prevăzută la art. 31, este asimilată situaţiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e), coroborat cu art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 240 alin. (2), coroborat cu art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, realizându-se prin aplicarea mecanismului contractual iniţial."

    4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat şi prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) şi celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul contractelor de achiziţie încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfăşurare, contractanţii pot transmite, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca şi pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) şi celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. În condiţiile aplicării art. 42, adresa poate fi iniţiată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adiţional la contractul de achiziţie, în vederea constituirii rezervei de implementare potrivit art. 9. Încheierea actelor adiţionale la contracte de achiziţie se realizează în termenul de valabilitate a contractelor şi cu respectarea prevederilor capitolului II."

    5. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puţin 50% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanţare, cu excepţia proiectelor finanţate prin PNDR, în cazul cărora procentul se stabileşte în conformitate cu procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Pentru proiectele care sunt structurate în faze/etape, procentul de 50% se va raporta la valoarea eligibilă a fazei/etapei;"

    6. La articolul 17, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Formulele de ajustare aplicabile sunt următoarele:
    a.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. a), exclusiv activitatea de proiectare, după caz, se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICC_r sau indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor ICC_mr nu sunt disponibili şi definitivi, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în următoarea situaţie de plată, atunci când indicii de cost în construcţii totali şi indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor vor fi publicaţi şi definitivi, cu excepţia situaţiei de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi consideraţi definitivi.
    În situaţia în care raportul între indicii de cost în construcţii, totali, realizat, respectiv prognozat, aplicaţi, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcţii total, prognozat, cu indicele de cost în construcţii total, realizat, şi se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICC_plr va avea valoarea indicelui de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă.
    În situaţia în care şi acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31 decembrie 2023, cu condiţia ca prin aplicarea raportului să nu se depăşească condiţia prevăzută la art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, preţul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:
    a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.
    Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate şi corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii, ponderi prevăzute în tabelul 15A din Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări, astfel:
    a) clădiri rezidenţiale noi;
    b) clădiri nerezidenţiale noi;
    c) construcţii inginereşti noi;
    d) clădiri rezidenţiale reparaţii capitale;
    e) clădiri nerezidenţiale reparaţii capitale;
    f) construcţii inginereşti reparaţii capitale;
    g) clădiri rezidenţiale reparaţii;
    h) clădiri nerezidenţiale reparaţii;
    i) construcţii inginereşti reparaţii.
    a.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. a), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)

    b.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:
    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrului IV al anului 2021 şi IVUI_TRr este aferent anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)

    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III şi IV ale anului 2022 şi IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III şi IV ale anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)

    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III şi IV ale anului 2023 şi IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III şi IV ale anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)

    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţa va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În cazul în care indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, IVUI_Tr, nu este disponibil şi definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil, respectiv când valoarea va deveni definitivă, cu excepţia situaţiei de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi consideraţi definitivi.
    Atunci când raportul intre indicii valorii unitare - total, la import, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiţia încadrării în prevederile art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar suplimentări de produse, preţul acestora se va ajusta în următoarele condiţii:
    a) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, pentru cantităţile de produse care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, pentru cantităţile suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.
    b.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. b), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)

    c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. c), exclusiv activitatea de proiectare, după caz, al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional şi european, infrastructura majoră de apă-apă uzată şi deşeuri, se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICC_r, sau indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor ICC_mr nu sunt disponibili şi definitivi, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în următoarea situaţie de plată, atunci când indicii de cost în construcţii totali şi indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor vor fi publicaţi şi definitivi, cu excepţia situaţiei de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi consideraţi definitivi.
    În situaţia în care raportul între indicii de cost în construcţii, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitară, se poate opta ca aceasta să aibă valoarea 1 cu condiţia încadrării în prevederile art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, preţul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:
    a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.
    Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate şi corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale sau din diferite alte motive nu se poate stabili valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii, ponderi prevăzute în tabelul 15A din Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări, astfel:
    a) construcţii inginereşti noi;
    b) construcţii inginereşti reparaţii capitale.
    Preţul lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanţate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului şi neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rezerve de implementare altele decât cele introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va ajusta în următoarele condiţii:
    a) pentru lucrările/serviciile care au echivalent în oferta iniţială se va ajusta luând în considerare ca lună de referinţă pentru ajustarea preţului luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) pentru lucrările/serviciile care nu au echivalent în oferta iniţială se va ajusta luând în considerare că luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertelor de preţ pentru aceste lucrări/servicii.
    c.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)

    d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. d), precum şi pentru activitatea de proiectare din cadrul contractelor definite la alin. (3) lit. a) şi c), se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    Atunci când IPC_lr - indicele lunar al preţului de consum total este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Preţul serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanţate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului şi neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rezerve de implementare altele decât cele introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va ajusta în următoarele condiţii:
    a) pentru serviciile care au echivalent în oferta iniţială se va ajusta luând în considerare ca lună de referinţă pentru ajustarea preţului luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) pentru serviciile care nu au echivalent în oferta iniţială se va ajusta luând în considerare că lună de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertelor de preţ pentru aceste servicii.
    d.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
"

    7. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) În vederea modificării contractelor de finanţare/deciziilor de finanţare, în baza devizului general revizuit la faza SF/DALI/Proiect Tehnic de Execuţie, se poate actualiza devizul general potrivit prevederilor art. 19-29. Valoarea iniţială a investiţiei la momentul contractării proiectului poate fi ajustată, cu respectarea încadrării iniţiale a cheltuielilor eligibile/neeligibile, şi numai valoarea eligibilă a acestei ajustări va fi suportată de AM din fondurile nerambursabile pe care le gestionează.
    (2) În cazul în care valoarea actualizată a devizului la faza SF/DALI/Proiect Tehnic de Execuţie este mai mare decât valoarea devizului actualizat potrivit prevederilor art. 19-29, diferenţa de valoare va fi suportată de beneficiar.
    (3) În cazul în care valoarea devizului general revizuit la faza SF/DALI/Proiect Tehnic de Execuţie este mai mică decât valoarea devizului actualizat potrivit prevederilor art. 19-29, se consideră cheltuială eligibilă numai valoarea devizului general revizuit la faza Proiect Tehnic de Execuţie în baza căruia s-a lansat procedura de achiziţie.
    (4) Anul de referinţă/bază pentru actualizarea devizului general este anul în care a fost aprobat devizul general, care a stat la baza semnării contractului de finanţare/deciziei de finanţare."

    8. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Elementele de cost semnificative pentru proiectele din domeniile de infrastructură de transport local şi judeţean, domeniul reabilitării zonei costiere şi a infrastructurii navigabile, din domeniile eficienţă energetică, educaţie şi regenerare urbană se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură şi se aprobă prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene."

    9. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Naţional de Statistică, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a ordinelor ministrului investiţiilor şi proiectelor europene prin care se stabilesc elementele de cost semnificative pentru proiectele prevăzute la art. 32."

    10. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Formula pentru ajustare de preţ prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), aferentă contractelor în vigoare, contractelor aflate în derulare sau în curs de atribuire, prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), poate fi înlocuită cu formula prevăzută la art. 31, unde data cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei anterioară lunii ianuarie 2021 va fi asimilată cu ianuarie 2021, pentru a asigura echilibrarea contractuală în condiţii de imprevizibilitate, numai cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (13) şi numai după stabilirea indicilor de cost în construcţii specifici elementelor de cost semnificative prevăzute la art. 32 şi 33, respectiv parcurgerea procedurii prevăzute la art. 43 alin. (1) şi a procedurii prevăzute de art. 10. În acest caz, formula prevăzută la art. 31 se completează cu prevederile din cadrul art. 17 alin. (8) lit. c1) referitoare la modul de ajustare a lucrărilor suplimentare şi a lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanţate din rezervele de implementare. În baza actelor adiţionale încheiate potrivit art. 10, autorităţile de management ale programelor operaţionale au obligaţia de a parcurge procedura prevăzută la art. 20-27."

    11. După articolul 48 se introduce un nou articol, art. 48^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 48^1
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi contractelor care au asigurate sursele financiare parţial sau integral din fonduri aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, precum şi contractelor de finanţare aferente."

    12. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. III
    Articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 14 iulie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2023, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. VI
    Pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată care au încheiate contracte de finanţare sau au fost depuse pentru finanţare şi se află în evaluare în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, având prevăzute cheltuieli neeligibile ca urmare a încadrării aglomerărilor sub 2.000 de locuitori echivalenţi în proiecte sau pentru proiectele din care au fost eliminate aglomerările sub 2.000 de locuitori echivalenţi în procesul de pregătire a acestora, se alocă fonduri distinct, rezervate în acest scop, din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 458 din 29 mai 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Prevederi referitoare la mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu, specializare inteligentă şi infrastructură rutieră judeţeană
"

    2. La articolul 13, literele b.3) şi b.5) vor avea următorul cuprins:
    "b.3) cu unităţile administrativ-teritoriale pentru proiectele de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, sau cu unităţile administrativ-teritoriale în parteneriat cu unităţi de cult sau separat cu unităţi de cult pentru clădiri de patrimoniu, pe baza selecţiei de fişe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului operaţional regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea implementării proiectelor;
    ...................................................
b.5) cu Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse/unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate terenuri/infrastructuri pe care se pot înfiinţa/extinde/reabilita/ moderniza centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare sau parteneriate între acestea, în baza prioritizării realizate de agenţia pentru dezvoltare regională de la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, din categoria celor mai puţin dezvoltate conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS)."

    3. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.
    4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Proiectele privind centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţiilor cadastrale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să facă parte dintr-o strategie elaborată la nivel local, judeţean sau regional/naţional, după caz;
    b) să aibă valoarea estimată totală, fără TVA, echivalent în lei, a proiectului de minimum 200.000 euro şi maximum 3.000.000 euro."    ART. V
    Articolul 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 705 din 6 august 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia între MIPE prin AM-POC şi MAT, în parteneriat AIMMAIPE şi STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 11 alin. (4), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării care nu pot fi decontate din alocarea Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin realocări/economii înregistrate la nivelul programului sau, după caz, sunt declarate cheltuieli neeligibile de către autorităţile competente rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat."


    ART. VI
    Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 559 din 26 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Pentru proiectele de cercetare-dezvoltare, proiectele de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare în cadrul cărora se aplică scheme de ajutor de stat, beneficiarii finanţării pot opta pentru aplicarea metodei de amortizare accelerată specifică, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin amortizare accelerată specifică proiectelor de cercetare-dezvoltare se înţelege posibilitatea recuperării valorii de intrare în patrimoniu a activelor imobilizate utilizate în cadrul unui contract de finanţare din fonduri externe nerambursabile, în limita unui procent cuprins între 50% şi 75% din valoarea de intrare în patrimoniu a acestora, în primul an de funcţionare a activelor de natura clădirilor, echipamentelor, utilajelor şi altor active similare rezultate din implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi a proiectelor de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare, restul de valoare urmând a fi recuperată liniar pe durata rămasă până la sfârşitul duratei de utilizare a activelor imobilizate prevăzute conform cataloagelor tehnice în vigoare. Procentul din valoarea de intrare menţionat se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii beneficiare a finanţării.
    (3) Autorităţile de management care gestionează proiecte de cercetare-dezvoltare, precum şi proiecte de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, vor lua în considerare eligibilitatea cheltuielilor cu amortizarea accelerată specifică, în aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), şi vor efectua, după caz, regularizarea valorii cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi a proiectelor de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare care optează pentru metoda de amortizare accelerată specifică.
    (4) Sumele plătite de către autorităţile de management beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1), reprezentând avansuri plătite de către beneficiari furnizorilor activelor imobilizate utilizate în cadrul contractelor de finanţare, vor fi deduse proporţional din valoarea eligibilă a amortizării aferente inclusă în cererile de rambursare."


    ART. VII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 20 decembrie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 29 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, alcătuit din art. 29^1-29^3, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Autorizarea autorităţilor de management pentru încheierea de contracte de gestionare a instrumentelor financiare cu instituţiile financiare internaţionale
    ART. 29^1
    (1) Autorităţile de management ale programelor pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, în mod direct, contracte pentru executarea instrumentelor financiare cu instituţiile financiare internaţionale prevăzute la art. 59 alin. (3) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, în limita bugetelor alocate cu această destinaţie prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene.
    (2) Pentru încheierea contractelor pentru executarea instrumentelor financiare cu instituţiile financiare internaţionale prevăzute la alin. (1), autorităţile de management sunt mandatate prin memorandum aprobat de Guvernul României la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi cu avizul Ministerului Finanţelor.
    (3) Contractele încheiate pentru executarea instrumentelor financiare cu instituţiile financiare internaţionale prevăzute la alin. (1) şi (2) produc efecte după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    ART. 29^2
    (1) Autorităţile de management ale programelor pot atribui, în mod direct, contracte pentru executarea instrumentelor financiare cu organismele de execuţie a instrumentelor financiare, cu respectarea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 59 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, în limita bugetelor alocate cu această destinaţie prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene.
    (2) Pentru încheierea contractelor pentru executarea instrumentelor financiare cu organismele de execuţie a instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1), autorităţile de management sunt mandatate prin memorandum aprobat de Guvernul României la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi cu avizul Ministerului Finanţelor.
    ART. 29^3
    Contractele de executare a instrumentelor financiare cu alte organisme decât cele prevăzute la art. 29^1 şi 29^2, în limita bugetelor alocate cu această destinaţie prin programele aprobate prin decizie a Comisiei Europene, se încheie cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice."

    2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele pentru care autorităţile de management/ organismele intermediare ale programelor regionale au calitatea de beneficiar se supun controlului financiar preventiv propriu."

    3. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanţării, mecanismul cererilor de plată şi rambursare, precum şi recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător şi parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe din cadrul Programului Creşterea inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, Programului Sănătate şi programelor regionale."    ART. VIII
    La articolul 25 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Prin derogare de la prevederile art. 299 şi 300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la dispoziţiile art. 24 alin. (3) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin excepţie de la alin. (5), pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru proiectele a căror documentaţii tehnico-economice necesare pentru finanţare din fonduri externe nerambursabile se află în pregătire, exclusiv în scopul pregătirii şi implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul public al apelor, fără a face anterior dovada deţinerii imobilelor şi fără obligativitatea de a înscrie dreptul de administrare temporară în cartea funciară, exclusiv pe durata implementării şi monitorizării proiectelor prevăzute în contractele de finanţare. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului.
(9) Beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pot aloca fonduri pentru elaborarea, aprobarea documentaţiilor cadastrale necesare pentru înscrierea dreptului de administrare temporară în cartea funciară, dacă prin condiţiile de finanţare se prevede obligaţia beneficiarului de a deţine dreptul de administrare temporară înscris în cartea funciară. Intabularea în cartea funciară a dreptului legal de administrare temporară se efectuează în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, în cuprinsul căreia sunt precizaţi identificatorii imobilului - număr cadastral/topografic, număr de carte funciară, precum şi faptul că acestuia i se aplică dispoziţiile prezentului alineat. Radierea acestei înscrieri se dispune în baza dovezii finalizării duratei de implementare sau, după caz, a duratei de monitorizare a proiectului."


    ART. IX
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193 din 12 decembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul XII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prin derogare de la prevederile art. 299 şi art. 300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, exclusiv în scopul implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor instituţii publice/autorităţi publice sau entităţi cu capital majoritar de stat un drept legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de delegare încheiat între administratorul de drept şi beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata implementării şi monitorizării prevăzută în contractele de finanţare aferente proiectelor, fără obligativitatea de a înscrie dreptul de administrare temporară în cartea funciară. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului. Beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pot aloca fonduri pentru elaborarea, aprobarea documentaţiilor cadastrale necesare pentru înscrierea dreptului de administrare temporară în cartea funciară, dacă prin condiţiile de finanţare se prevede obligaţia beneficiarului de a deţine dreptul de administrare temporară înscris în cartea funciară."

    2. La articolul XII, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru implementarea proiectelor de infrastructură de interes public, definite potrivit legii, a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile şi care au ca beneficiari instituţii publice/autorităţi publice, la solicitarea acestora, Ministerul Energiei va modifica, în condiţiile legii, contractele de concesiune încheiate cu S.C. Hidroelectrica - S.A., prin diminuarea obiectului contractului de concesiune cu suprafeţele de teren din domeniul public al statului, necesare implementării proiectelor.
(1^2) După modificarea contractelor de concesiune prevăzute la alineatul precedent, Ministerul Energiei, pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, exclusiv în scopul implementării acestor proiecte, va conferi beneficiarilor proiectelor instituţii publice/autorităţi publice sau entităţi cu capital majoritar de stat un drept legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de delegare încheiat între Ministerul Energiei şi beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata implementării şi monitorizării prevăzută în contractele de finanţare aferente proiectelor, fără obligativitatea de a înscrie dreptul de administrare temporară în cartea funciară. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului. Beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pot aloca fonduri pentru elaborarea, aprobarea documentaţiilor cadastrale necesare pentru înscrierea dreptului de administrare temporară în cartea funciară, dacă prin condiţiile de finanţare se prevede obligaţia beneficiarului de a deţine dreptul de administrare temporară înscris în cartea funciară.
(1^3) După încetarea dreptului de administrare temporară prevăzut la alin. (1^2), între Ministerul Energiei şi autorităţile administraţiei publice locale se încheie un protocol de delegare, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (5), în privinţa imobilelor aferente proiectelor prevăzute la alin. (1^2)."    ART. X
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13^3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 şi 13, finanţarea unor astfel de activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura, pentru perioada de programare 2021-2027, din fondurile europene nerambursabile aferente Politicii de coeziune 2021-2027, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor prin care se asigură finanţarea unor astfel de intervenţii, cu asigurarea următoarelor cote de cofinanţare:
    a) în cazul regiunilor mai puţin dezvoltate, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003, cu modificările ulterioare:
    (i) 90% din fondurile europene nerambursabile şi din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul programelor, conform ratei de cofinanţare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
    (ii) 5% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor, reprezentând contribuţie suplimentară de la bugetul de stat faţă de contribuţia prevăzută la lit. a) subpct. (i);
    (iii) 5% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor şi nu poate depăşi 3%. La cota maximă de 3% a contribuţiei proprii a autorităţilor administraţiei publice locale, prin hotărâre a consiliilor locale/judeţene, se pot adăuga cheltuielile pentru categoriile sociale de persoane prevăzute la art. 14 alin. (8), care nu se recuperează de la acestea;
    b) în cazul regiunilor mai dezvoltate, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003, cu modificările ulterioare:
    (i) 90% din fondurile europene nerambursabile şi din alocaţii de la bugetul de stat şi din bugetele locale, în cazul regiunilor mai dezvoltate, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul programelor, conform ratei de cofinanţare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
    (ii) 5% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor, reprezentând contribuţie suplimentară de la bugetul de stat faţă de contribuţia prevăzută la lit. b) subpct. (i);
    (iii) 5% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, reprezentând contribuţie suplimentară de la bugetul local faţă de contribuţia prevăzută la lit. b) subpct. (i), precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând contribuţia suplimentară de la bugetul local, se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor şi nu poate depăşi 3%. La cota maximă de 3% a contribuţiei proprii a autorităţilor administraţiei publice locale, prin hotărâre a consiliilor locale/judeţene, se pot adăuga cheltuielile pentru categoriile sociale de persoane prevăzute la art. 14 alin. (8), care nu se recuperează de la acestea."

    2. La articolul 14, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    "(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (3), sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:
    a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
    b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
    c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/ supravieţuitoare ai/ale acestora;
    d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie;
    e) persoane aflate în sărăcie energetică, definită la art. 3 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, inclusiv persoane identificate ca şi consumatori vulnerabili de energie."    ART. XI
    Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, inclusiv a infrastructurilor şi echipamentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor nonaeronautice, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire - construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice centrale şi locale, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele de investiţii strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de dezvoltare şi regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale şi locale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivităţii laterale, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru împădurirea terenurilor degradate, lucrărilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducţiuni, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, lucrărilor de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, lucrărilor de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţii administrative, sociale, culturale, de învăţământ şi sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de conservare sau de amenajare a spaţiilor verzi, lucrărilor de regenerare urbană, lucrărilor de protecţie şi de restaurare a clădirilor de patrimoniu, lucrărilor de interes public local de amenajare a teritoriului şi de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, conform proiectului de strategie de dezvoltare urbană şi teritorială prevăzut de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sau studiului de fezabilitate propus şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, după caz, în domeniile reglementate de prezentul articol, precum şi cele prevăzute la art. 286 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, efectuate de stat prin autorităţile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri în baza unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, lucrărilor realizate în cadrul sistemelor de gestionare a deşeurilor efectuate de stat şi unităţile administrativ-teritoriale, lucrărilor de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologică şi lucrărilor de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea telecomunicaţiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcţionării acestora."

    2. La articolul 2 alineatul (3), literele a), c) şi e) vor avea următorul cuprins:
    "a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi prin Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A., pentru toate lucrările de construcţie de drumuri de interes naţional, prin Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru lucrările de construcţie, reabilitare, întreţinere prin înlocuire la rând a elementelor de suprastructură a căii şi extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A. pentru lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente sau prin municipiul Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului de infrastructură de transport «Tren metropolitan Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj», prin aeroporturile de interes naţional şi judeţean, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, inclusiv a infrastructurilor si echipamentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor nonaeronautice, precum şi pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcţia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, precum şi instituţiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii de transport naval, precum şi pentru lucrările portuare de transport feroviar şi rutier;
    ...................................................
c) Ministerul Turismului, prin beneficiarii obiectivelor de investiţii de interes naţional sau judeţean şi local care îşi exprimă acordul explicit prin act administrativ al autorităţii deliberative judeţene sau locale pentru realizarea etapelor de expropriere potrivit procedurilor prevăzute în prezenta lege, pe perioada derulării proiectelor, pentru toate lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, pentru lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii artificiale şi gheţii, de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    ..................................................
e) unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, inclusiv a infrastructurilor şi echipamentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor nonaeronautice, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente şi de amenajare de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană, pentru lucrările de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu şi pentru lucrările de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole."    ART. XII
    La articolul 9 din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2^2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^3)-(2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^3) Pentru asigurarea continuităţii lucrărilor de înregistrare sistematică contractate în cadrul Proiectului major «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România», Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va putea încheia acte adiţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin acordul părţilor, pentru prelungirea cu maximum 1 an a termenelor de prestare a serviciilor din contractele având ca obiect lucrări de înregistrare sistematică şi din acordurile-cadru încheiate, în care s-a prevăzut o clauză de reziliere de drept, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, cauzată de depăşirea cuantumului penalităţilor de întârziere, chiar şi în situaţiile în care aceasta este determinată de neîndeplinirea/întârzierea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor legale ce revin unor terţi.
(2^4) Modificările contractelor rezultate ca urmare a aplicării prezentului articol nu constituie o modificare substanţială a contractului, nefiind necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire, fiind asimilate situaţiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) coroborat cu art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2^5) Modificărilor aduse contractelor de servicii le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. XIII
    La articolul 2 din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În domeniul guvernanţei corporative, băncile de dezvoltare aplică dispoziţiile prezentei legi şi ale actelor emise în aplicarea acesteia. În măsura în care regulile de guvernanţă corporativă prevăzute de legislaţia specifică băncilor de dezvoltare nu dispun, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. XIV
    La articolul 1 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1268 din 29 decembrie 2022, după litera a) se introduc două noi litere, lit. a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) unităţi de cult care au în proprietate sau în administrare clădiri de patrimoniu în zonele de regenerare urbană.
a^2) parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) şi unităţi de cult care au în proprietate sau în administrare clădiri de patrimoniu în zonele de regenerare urbană, stabilite pe baza acordului de parteneriat încheiat conform prevederilor capitolului VIII - Proiecte implementate în parteneriat din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă"


    ART. XV
    În toate actele normative în vigoare care vizează gestionarea şi controlul fondurilor europene nerambursabile, aplicabile perioadei de programare 2021-2027, expresia „program operaţional“ se înlocuieşte cu termenul „program“.

    ART. XVI
    (1) Dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru proiectele care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 9/2019, în situaţia în care unităţile administrative-teritoriale partenere au încheiat acte adiţionale la contractele de achiziţie, după utilizarea unui procent de 50% din valoarea eligibilă alocată respectivului partener, potrivit ordinelor de finanţare specifice.
    (2) Dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi ale art. 27^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi procedurilor de atribuire aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Dispoziţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi contractelor aflate în derulare sau în curs de atribuire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi proiectelor de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare în cadrul cărora se aplică scheme de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, care beneficiază de finanţare din fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi perioadei de programare 2021-2027.
    (5) Autorităţile de management ale programelor care gestionează proiecte de cercetare-dezvoltare, precum şi proiecte de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare, prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, emit instrucţiuni în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru stabilirea cheltuielilor eligibile cu amortizare accelerată specifică.
    (6) Autorităţile de management ale programelor operaţionale care operează cu proiecte de cercetare-dezvoltare, precum şi cu proiecte de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, la autorizarea cheltuielilor, vor lua în considerare eligibilitatea cheltuielilor cu amortizarea accelerată specifică, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Aplicarea metodei de amortizare accelerată specifică se realizează inclusiv pentru proiectele de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru proiectele de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru echipamentele achiziţionate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi în cadrul proiectelor de specializare inteligentă cu activităţi de cercetare şi/sau inovare aflate în derulare, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se poate opta pentru metoda de amortizare specifică, fiind posibilă recalcularea amortizării, dacă echipamentele utilizate sunt în cadrul unui contract de finanţare în vigoare şi se aplică pe durata de implementare a proiectului.
    (7) Contractanţii au obligaţia de a solicita încheierea actelor adiţionale prevăzute la art. 9 alin. (2^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (8) Actele adiţionale prevăzute la art. 9 alin. (2^3) din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (9) Prelungirea termenelor de execuţie prin actele adiţionale prevăzute la art. 9 alin. (2^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu reprezintă un caz de stingere a penalităţilor datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul energiei,
                    Pavel-Casian Niţulescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 mai 2023.
    Nr. 44.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022)
    Recalcularea valorii estimate în preţuri actualizate şi a rezervei de ajustare a preţurilor
    1. Calculul valorii estimate, respectiv al costului investiţiei revizuit, în preţuri actualizate, se realizează utilizând:
    a) valoarea estimată în lei, exprimată în anul de bază (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sau 2021, după caz). Aceasta este valoare în preţuri constante, fără TVA şi fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de preţuri;
    b) indicii costurilor în construcţii total pentru fiecare an - coeficienţi publicaţi de către Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2014-2021, din tabelul următor:

┌──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│An │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │
│bază │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ICC │101,77│99,72│101,21│107,92│124,11│134,54│136,06│152,54│
└──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    c) ultimul indice de cost în construcţii total, publicat de către Institutul Naţional de Statistică, la data actualizării devizului general al investiţiei;
    d) coeficientul de ajustare al devizului general al investiţiei va fi egal cu raportul dintre ultimul indice al costului în construcţii total, lunar, definitiv, publicat de Institutul Naţional de Statistică la data actualizării devizului general, şi indicele mediu de bază raportat la anul în care a fost întocmit devizul general iniţial.
    Exemplu: pentru actualizarea la data de 14 octombrie 2022 a unui deviz general al unei investiţii la nivelul anului 2016, indicele folosit va fi egal cu raportul dintre ultimul indice de cost în construcţii total, publicat de INS (187,1 - pentru iulie 2022) şi indicele mediu de bază raportat la anul 2016 (101,21 - conform tabelului), respectiv 187,1/101,21 = 1,8486


    2. Calculul rezervei de ajustare a preţurilor se realizează utilizând:
    a) costul investiţiei revizuit (determinat conform pct. 1) pentru procedurile de achiziţie publicate/nepublicate, respectiv pentru proceduri de achiziţie publică în situaţia de a fi reluate;
    b) creşterea costului în construcţii (%) - medie anuală pentru anul 2022, respectiv anul 2023, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în „Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici“ la „Evoluţia preţurilor şi a cursului de schimb“, la data actualizării devizului general al investiţiei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016