Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 355 din 11 aprilie 2022
    Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,
    pentru a asigura aplicarea măsurilor de sprijin acordate clienţilor finali astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite de aceştia să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică, a apărut necesitatea realizării unor modificări şi completări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 de natură să asigure conformitatea normelor cu intenţia de reglementare, înlăturând neclarităţile constatate de autorităţile competente.
    În scopul clarificării tuturor elementelor schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toţi operatorii din piaţa de energie cu consecinţa directă a bunei funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecţie sporită a consumatorilor,
    luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajaţi a apela la practici incorecte,
    întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieţei de energie şi un înalt nivel de protecţie a clienţilor finali, consumatori de energie electrică şi gaze naturale,
    având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăţi majore în aplicarea măsurilor de sprijin propuse atât de către autorităţile competente, cât şi de către operatorii economici implicaţi,
    în lipsa modificărilor propuse asupra anexelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, formulele de calcul incidente nu vor putea fi aplicate corespunzător, generând imposibilitatea determinării cantităţilor de gaze naturale reprezentând necesarul de consum pentru clienţii casnici, precum şi pentru producătorii de energie termică destinată populaţiei.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică."

    2. La articolul 1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în cazul clienţilor noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, precum şi în cazul operatorilor economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică. Prosumatorii nu sunt consideraţi producători de energie electrică în sensul prezentului articol. Lista beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, se va publica de Ministerul Energiei pe website-ul propriu după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    3. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pentru clienţii casnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), pentru clienţii noncasnici de energie electrică şi operatorii economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică prevăzuţi la art. 1 alin. (8) şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice ca sumă a următoarelor componente, după caz:"

    4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul clienţilor prevăzuţi la art. 5, preluaţi în regim de ultimă instanţă, componenta de achiziţie din preţul final facturat se determină similar preţului mediu de achiziţie realizat prevăzut la art. 3 alin. (3)."

    5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi valoarea componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."

    6. La articolul 16, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1)-(7^3), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Nerespectarea de către operatori a instrucţiunilor de încărcare a datelor prevăzute în anexele nr. 7-10 conform art. 23 alin. (2^2)constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţionala de la 25.000 lei la 50.000 lei.
(7^2) Nerespectarea de către operatori a termenului de rectificare a datelor încărcate pe platforma informatică şi redepunere a cererilor de decontare şi/sau a declaraţiilor pe propria răspundere prevăzute la art. 23 alin (2^1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000 lei la 50.000 lei.
(7^3) Contravenţiile prevăzute la alin. (7^1) şi (7^2) se constată şi se sancţionează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."

    7. La articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (7^1) şi (7^2) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum şi ale art. 29 din ordonanţa anterior menţionată."

    8. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, noţiunea de «furnizor» include furnizorul de energie electrică, furnizorul de gaze naturale, producătorul de energie electrică pentru clienţii racordaţi în instalaţiile sale şi operatorul de distribuţie de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice."

    9. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Ca urmare a efectuării procedurii de regularizare prevăzute la alin. (5), în situaţia în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei constată, ca urmare a verificărilor efectuate, erori, diferenţe, lipsa unor documente justificative, solicită furnizorilor rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică şi redepunerea cererilor de decontare lunare, inclusiv a declaraţiilor pe propria răspundere, în termen de 15 zile de la data comunicării către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
(2^2) Rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică pusă la dispoziţie de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei «spv.anre.ro», de către furnizori, conform alin. (2^1), se realizează potrivit anexelor nr. 7-10."

    10. La articolul 23 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) La sfârşitul perioadei de acordare a schemei-suport pentru mecanismul de plafonare a preţului aferent volumelor de energie electrică şi gaze naturale, pentru sezonul rece 2021-2022, se va efectua regularizarea sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale. În vederea regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, furnizorii transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data de 15 iulie 2022, pentru fiecare lună din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 şi pentru fiecare categorie de clienţi beneficiari ai preţului final plafonat, următoarele informaţii:"

    11. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    12. Anexa nr. 5 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La punctul 6, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim şi a necesarului de consum CC: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Q_Pkdep(furnizor i/PETj) -cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct;
    N_consum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;
    Q_Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;
    Q_Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;
c) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC şi PET în perioada 1 noiembrie 2022 -31 martie 2023: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Q_Pkc (furnizor i/PET j) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023."

    b) După punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:
    "14. În situaţia în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 6 lit. b) şi c) diferă de totalul producţiei disponibile a producătorilor, pentru perioada respectivă, obligaţia de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporţional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităţilor destinate fiecărui furnizor se determină aplicând cantităţilor calculate pentru aceştia ponderea obligaţiei ajustate în totalul cantităţilor calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităţilor destinate înmagazinării pentru CC şi PET se realizează proporţional cu ponderea consumului CC şi PET în necesarul de consum."


    13. Anexa nr. 6 se modifică după cum urmează:
    a) Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Potrivit definiţiei din │
│ │Legea energiei electrice│
│Pieţe de │şi a gazelor naturale │
│electricitate│nr. 123/2012, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Cantitatea livrată lunar│
│ │pe pieţele de │
│ │electricitate de │
│ │respectivul producător │
│ │de energie electrică din│
│ │producţia proprie şi/sau│
│ │achiziţionată sau │
│ │transferată din │
│ │portofoliul de producţie│
│ │în cel de furnizare │
│Cantitate │(care poate fi diferită │
│lunară │de cantitatea produsă │
│vândută - C_l│lunar de respectivul │
│(MWh) │producător) │
│ │Cantitatea de energie │
│ │electrică vândută de │
│ │producătorii de energie │
│ │electrică în condiţiile │
│ │menţionate la art. 14 │
│ │(C_l CPT) din ordonanţa │
│ │de urgenţă nu este luată│
│ │în considerare la │
│ │calculul venitului │
│ │suplimentar. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Veniturile obţinute din │
│ │vânzarea energiei │
│ │electrice cu livrare │
│ │fizică din producţia │
│ │proprie, din │
│Venituri │transferarea acesteia │
│lunare - V_l │din portofoliul de │
│(lei) │producţie în cel de │
│ │furnizare şi/sau │
│ │achiziţionată şi din │
│ │tranzacţiile financiare │
│ │derulate în luna │
│ │anterioară declarării │
│ │impozitului │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Sunt incluse │
│ │cheltuielile financiare │
│ │şi cheltuielile pentru │
│ │achiziţionarea energiei │
│ │electrice pentru │
│ │tranzacţii cu livrare │
│ │fizică, precum şi │
│ │cheltuielile legate de │
│Cheltuieli │accesul la pieţele de │
│lunare - │energie: tarif de │
│Che_l │injecţie (TG), │
│(lei) │cheltuieli de │
│ │administrare piaţă, │
│ │tarif de tranzacţionare │
│ │şi costul certificatelor│
│ │de CO_2. │
│ │Nu se includ │
│ │cheltuielile efective de│
│ │producţie, pentru │
│ │obţinerea unui MWh de │
│ │energie electrică. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Venit net │Diferenţa dintre │
│lunar - V_nl │veniturile lunare şi │
│(lei) │cheltuielile lunare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Preţul rezultat din │
│Preţul lunar │diferenţa dintre │
│de vânzare a │veniturile lunare şi │
│energiei │cheltuielile lunare │
│electrice - │raportată la totalul │
│P_lv │cantităţii de energie │
│(lei/MWh) │livrată fizic în luna │
│ │respectivă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Venitul lunar│ │
│suplimentar -│Venitul lunar supus │
│V_s │impozitării suplimentare│
│(lei) │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

"

    b) Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Venitul lunar suplimentar - V_s se determină în condiţiile în care P_lv > 450 lei/MWh şi se calculează ca produs între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh şi cantitatea lunară livrată fizic - C_l.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Pentru producătorii care vând energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor de transport şi distribuţie, în condiţiile stabilite în cadrul art. 14 din ordonanţa de urgenţă, venitul suplimentar se stabileşte ca produs între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh
    şi diferenţa dintre cantitatea lunară livrată fizic - C_l şi cantitatea de energie electrică livrată C_l CPT, după cum urmează:
 (a se vedea imaginea asociată)
"


    14. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

    15. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice“ şi „furnizorii/ operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice“ se modifică şi se înlocuiesc cu „furnizor“, respectiv „furnizorii“.


    ART. II
    Prevederile art. I pct. 6 şi 7 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu

    Bucureşti, 8 aprilie 2022.
    Nr. 42.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)
    MACHETĂ
    noiembrie 2021-ianuarie 2022
    privind datele, informaţiile şi documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)
    MACHETĂ
    februarie-martie 2022
    privind datele, informaţiile şi documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)
    MACHETĂ
    aprilie 2022-martie 2023
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)
    MACHETĂ
    regularizare perioada noiembrie 2021-martie 2023
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016