Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019  privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 492 din 18 iunie 2019
    Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgenţă a măsurilor organizatorice a asigurării fondurilor pentru buna desfăşurare a Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“ şi utilizarea fondurilor alocate pentru scurta perioadă de timp rămasă din anul 2019.
    Luând în considerare recomandările juriului de experţi care, prin raportul final al juriului de experţi, precum şi prin rapoartele de monitorizare, au considerat o prioritate reglementarea de urgenţă a măsurilor organizatorice a asigurării fondurilor prin sprijin de la bugetul naţional pentru buna desfăşurare a Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“,
    ţinând cont că, potrivit prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, promovarea identităţii naţionale, inclusiv prin prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural, reprezintă obiectiv naţional de securitate,
    luând în considerare faptul că susţinerea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural reprezintă priorităţi urgente asumate prin Programul de guvernare, fiind de natură a duce la conştientizarea valorii acestuia pentru comunitate şi de a întări poziţionarea culturii ca pilon al dezvoltării durabile, adoptarea acestei ordonanţe în regim de urgenţă ar permite începerea implementării proiectelor din dosarul de candidatură, în special a proiectelor de infrastructură culturală şi urbană care trebuie finalizate până la sfârşitul anului 2020 şi care implică un proces complex, de durată.
    Aşa cum rezultă din Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1.622/2006/CE, care reglementează acţiunea „capitală europeană a culturii“, faza de pregătire dintre nominalizarea unui oraş şi anul pentru care este acordat titlul este de o importanţă crucială pentru succesul acţiunii „capitală europeană culturală“.
    Având în vedere că Guvernul susţine îmbunătăţirea şi modernizarea societăţii româneşti prin crearea unui sistem de priorităţi culturale, în funcţie de obiectivele Programului de guvernare şi de interesul naţional,
    ţinând cont de importanţa, complexitatea şi diversitatea proiectelor destinate realizării, extinderii, reabilitării, modernizării şi punerii în valoare a obiectivelor culturale şi a obiectivelor de investiţii care urmează să fie efectuate, precum şi de faptul că aceste proiecte sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu regim de finanţare diferit, se impune crearea mecanismelor de finanţare, care să asigure simplificarea procedurilor şi accesarea rapidă a surselor financiare.
    Având în vedere complexitatea procedurilor referitoare la investiţii, precum şi durata de realizare în timp a acestora, se impune îmbunătăţirea cadrului legal care să permită realizarea şi finalizarea acestor obiective semnificative pentru domeniul culturii.
    Asigurarea funcţionării mecanismului de finanţare, precum şi a organismelor şi instituţiilor la nivel local şi central se impune a fi realizată în regim de urgenţă, dată fiind necesitatea derulării şi finanţării acestor proiecte cu celeritate în cadrul programului.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de finanţare a Programului Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, ca program cultural naţional, conţinând un portofoliu de proiecte şi acţiuni multianuale, denumit în continuare Program.
    (2) Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea Programului revine Asociaţiei „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii“, denumită în continuare Asociaţia, organizaţie neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, apolitică şi independentă, cu caracter cultural şi educativ, având statut de utilitate publică, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Consiliului Judeţean Timiş.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile au semnificaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c)-j) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    În perioada 2019-2022, Programul se implementează, în limita sumei de 52.900 mii lei, pentru proiectele şi acţiunile finanţate prin Asociaţie. Alocările anuale destinate Programului se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

    ART. 4
    (1) Finanţarea nerambursabilă a Programului prevăzută la art. 3 se asigură anual pe baza unui contract de finanţare încheiat între Asociaţie şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
    (2) În vederea implementării Programului, Asociaţia poate utiliza un cuantum de maximum 5% din finanţarea nerambursabilă alocată anual, potrivit art. 3, pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi a cheltuielilor cu salarii. Din acest cuantum Asociaţia poate utiliza maximum 50% pentru cheltuielile cu salarii.
    (3) În completarea sumelor prevăzute la art. 3 în vederea susţinerii organizării şi desfăşurării Programului, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, municipiul Timişoara şi, după caz, judeţul Timiş pot încheia contracte de finanţare cu Asociaţia, în baza cărora vor acorda acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.
    (4) Începând cu anul 2020, alocarea sumelor prevăzute la alin. (3) şi art. 3 se va aproba numai după prezentarea de către Asociaţie la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi, după caz, Consiliul Judeţean Timiş, până la sfârşitul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic, a unui raport de activitate şi a unui raport financiar detaliat în legătură cu utilizarea sumelor alocate în anul precedent şi numai după aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului local al municipiului Timişoara, bugetului judeţului Timiş, în baza documentelor justificative prezentate de Asociaţie.
    (5) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul Asociaţiei.
    (6) Sumele rămase neutilizate din alocările primite de la bugetul de stat, respectiv bugetele locale ale Municipiului Timişoara şi judeţului Timiş se restituie acestor bugete sau se reportează în anul următor, după caz, potrivit destinaţiei.
    (7) Sumele acordate Asociaţiei de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale rămase neutilizate după data de 30 noiembrie 2022 se restituie de către aceasta bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv bugetelor locale.

    ART. 5
    (1) Pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor şi acţiunilor culturale, Asociaţia va asigura respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În vederea finanţării acţiunilor şi proiectelor culturale, Asociaţia va asigura, potrivit Programului, respectarea următoarelor criterii:
    a) excelenţa artistică interdisciplinară şi/sau originalitatea: propunerile trebuie să combine în mod creativ, pe de o parte, forme artistice diverse, iar pe de alta - arta, cultura şi alte domenii diferite - social, educaţional şi economic; va fi încurajată fuziunea formelor artistice tradiţionale cu exprimările noi, inovatoare şi experimentale;
    b) dimensiunea europeană, care evidenţiază bogăţia diversităţii culturale europene: va fi încurajată o gamă largă de posibilităţi, de la schimburi creative la parteneriate sustenabile şi coproducţii între iniţiative deja existente, cum sunt festivalurile şi partenerii noi;
    c) dezvoltarea publicului: proiectele se vor adresa unuia sau mai multor niveluri de angajament, participare şi abordare a publicului, propunându-şi să inspire exprimarea de sine, să stimuleze conţinuturile culturale generate de către public, să dezvolte creaţia în comun sau să implice şi să formeze voluntari; se încurajează propuneri care includ grupuri vulnerabile şi/sau abordează teme sociale;
    d) cooperarea între instituţiile culturale consacrate şi grupurile sau artiştii în curs de afirmare, la nivel local şi internaţional;
    e) axarea pe valenţele spaţiului public şi contribuţia la deschiderea şi accesibilizarea oraşului;
    f) promovarea patrimoniului şi explorarea noilor tehnologii, în concordanţă cu Agenda Culturală Europeană: proiectele vor promova platforme deschise şi comune pentru conţinuturile culturale, oferind cetăţenilor posibilitatea de a dobândi abilităţi avansate de producere, accesare şi distribuire a produselor culturale;
    g) cultura ca promotor pentru dezvoltare şi inovaţie: proiectele vor promova forme noi de antreprenoriat cultural şi creativ, vor crea noi locuri de muncă în sectorul industriilor culturale şi creative şi vor contribui la transformarea Timişoarei şi a Banatului într-un centru de creativitate culturală;
    h) componenta educaţională va fi dezvoltată prin implicarea activă a şcolilor şi prin promovarea cooperării cu şcoli din diferite ţări europene; se vor puncta propunerile referitoare la formarea continuă şi îmbătrânirea activă;
    i) dezvoltarea sectorului turistic, de manieră atrăgătoare, atât pentru turişti, cât şi pentru populaţia locală; evenimentele vor fi distribuite uniform în oraş şi în împrejurimi, acoperind întreaga regiune;
    j) moştenirea pe termen lung, în concordanţă cu strategia culturală a oraşului pentru perioada 2014-2024, evaluată în funcţie de durabilitatea impactului cultural, economic şi social.


    ART. 6
    (1) Din finanţările nerambursabile acordate de către Asociaţie beneficiarii pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile de realizare a acţiunilor şi proiectelor culturale, precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii;
    b) achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectelor sau programului cultural;
    c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor;
    d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, seminare, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate;
    e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor, în limita maximă aprobată pentru invitaţii secretarilor generali ai ministerelor, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) diurnă pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, acordată în situaţia în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e);
    g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural.

    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
    (4) Finanţările nerambursabile acordate de către Asociaţie pentru realizarea de bunuri şi proiecte culturale nu pot fi folosite de către beneficiari, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, pentru acoperirea unor debite.
    (5) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

    ART. 7
    (1) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între Asociaţie şi beneficiari, în urma unei proceduri de selecţie derulate de către aceasta.
    (2) Finanţările nerambursabile se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul Asociaţiei în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranşă.
    (3) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor, şi se prevăd în contractul de finanţare.
    (4) Prima tranşă se acordă la semnarea contractului de finanţare. Următoarele tranşe se acordă în baza documentelor justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării nerambursabile.
    (5) Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării.
    (6) Justificarea fiecărei tranşe acordate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile conform art. 6 şi au fost efectuate în perioada executării contractului.

    ART. 8
    Procedura de selecţie a beneficiarilor, prevăzută la art. 7 alin. (1), care vor primi finanţare nerambursabilă acordată de către Asociaţie pentru acţiuni şi proiecte culturale, precum şi modalitatea de finanţare vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, cu consultarea Consiliului Concurenţei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 9
    În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acţiunii sau proiectului cultural, beneficiarul este obligat să depună la sediul Asociaţiei documentele justificative pentru ultima tranşă şi raportul final de activitate.

    ART. 10
    (1) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.
    (2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, Asociaţia are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1).

    ART. 11
    Modul de utilizare de către beneficiari a sumelor acordate de către Asociaţie sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului acesteia, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Ministerului Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în conformitate cu prevederile legale în materie.

    ART. 12
    (1) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va asigura finanţarea obiectivului de investiţii „Extindere Sala Studio a Teatrului Naţional Mihai Eminescu din Timişoara, reabilitare faţade şi echipare cu mecanisme de scenă“.
    (2) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente obiectivului de investiţii prevăzut la alin. (1) se realizează anual, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în limita sumei aprobate cu această destinaţie.

    ART. 13
    (1) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente categoriilor de cheltuieli pentru obiectivele de investiţii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează, anual, în perioada 2019-2022, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în limita sumei aprobate cu această destinaţie.
    (2) Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru obiectivele de investiţii, alocate de la bugetul de stat, se cuprind în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ şi se acordă de către acesta sub formă de transfer către bugetele locale ale municipiului Timişoara, respectiv judeţului Timiş, după caz.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar de către municipiul Timişoara, respectiv judeţul Timiş, după caz, se reportează şi rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiţii, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2022. Sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiţie se restituie la bugetul de stat, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2022.
    (4) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
    (5) În completarea sumelor alocate conform alin. (1), municipiul Timişoara, respectiv judeţul Timiş, după caz, alocă, în condiţiile legii, sume din bugetele proprii, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexă.
    (6) Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii prevăzute în anexă se aprobă cu respectarea Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 13 răspund, potrivit legii, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii de produse/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, precum şi de modul de utilizare a sumelor repartizate, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

    ART. 15
    (1) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va asigura, prin structurile sale de specialitate, precum şi prin instituţiile de specialitate din subordine, monitorizarea şi sprijinul tehnic necesar desfăşurării activităţii Asociaţiei pentru realizarea Programului, precum şi promovarea internă şi internaţională a activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia.
    (2) Controlul privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de Asociaţie de la bugetul general consolidat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Valer-Daniel Breaz
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 12 iunie 2019.
    Nr. 42.
    ANEXA 1

    OBIECTIVE DE INVESTIŢII

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Refuncţionalizare clădire din │
│funcţiunea de spital de dermatologie │
│în clădire cu funcţiunea de spaţiu │
│multicultural Timişoara │
├───────────────────────┬──────────────┤
│Hotărârea de aprobare a│H.C.L. nr. 201│
│indicatorilor │/2016 │
│tehnico-economici │ │
├───────────────────────┼───┬──────────┤
│Valoarea C + M din │ │ │
│valoarea totală a │mii│11.525,116│
│investiţiei inclusiv │lei│ │
│TVA │ │ │
├───────────────────────┴───┴──────────┤
│2. Denumirea investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Reabilitare termică şi reamenajare │
│parţială nivel parter corpuri A1, A2 │
│şi B ale Palatului Culturii Timişoara │
├───────────────────────┬──────────────┤
│Hotărârea de aprobare a│H.C.L. nr. 585│
│indicatorilor │/2018 │
│tehnico-economici │ │
├───────────────────────┼───┬──────────┤
│Valoarea C + M din │ │ │
│valoarea totală a │mii│5.849,290 │
│investiţiei, inclusiv │lei│ │
│TVA │ │ │
├───────────────────────┴───┴──────────┤
│3. Denumirea investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Reabilitare Cinematograf Victoria │
│Timişoara │
├───────────────────────┬──────────────┤
│Hotărârea de aprobare a│H.C.L. nr. 278│
│indicatorilor │/2019 │
│tehnico-economici │ │
├───────────────────────┼───┬──────────┤
│Valoarea C + M din │ │ │
│valoarea totală a │mii│4.660,281 │
│investiţiei, inclusiv │lei│ │
│TVA │ │ │
├───────────────────────┴───┴──────────┤
│4. Denumirea investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Reabilitarea clădirii din Piaţa │
│Libertăţii nr. 3 - sediul central al │
│Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin │
│Titel“ │
├───────────────────────┬──────────────┤
│Hotărârea de aprobare a│H.C.J. nr. 119│
│indicatorilor │/2019 │
│tehnico-economici │ │
├───────────────────────┼───┬──────────┤
│Valoarea C + M din │ │ │
│valoarea totală a │mii│8.778,985 │
│investiţiei, inclusiv │lei│ │
│TVA │ │ │
└───────────────────────┴───┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016