Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 23 aprilie 2024  privind desemnarea entităţii centrale de stocare din România şi pentru modificarea  şi completarea unor acte normative în domeniul rezervelor de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 23 aprilie 2024 privind desemnarea entităţii centrale de stocare din România şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul rezervelor de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 382 din 24 aprilie 2024
    Având în vedere dinamica impredictibilă a pieţei petroliere, precum şi necesitatea existenţei instrumentelor legale care să permită implicarea statului român în asigurarea stocurilor minime şi menţinerea unui nivel minim al stocurilor de ţiţei şi/sau produse petroliere, în scopul garantării siguranţei în aprovizionare, în cazul situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionare, al situaţiilor de urgenţă deosebită sau al situaţiilor de criză locală,
    luând în considerare faptul că până în prezent nu au fost identificate soluţii pentru înfiinţarea entităţii centrale de stocare din România, astfel cum se prevede în cuprinsul Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că entitatea centrală de stocare din România nu s-a putut constitui sub forma unei asociaţii, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, până la data-limită de 31 decembrie 2023, astfel cum prevede art. 20 alin. (1) din Legea nr. 85/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se impune ca aceasta să fie constituită ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
    Având în vedere faptul că Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale constituie singurul organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care deţine în patrimoniu capacităţi de stocare produse şi stocuri petroliere în rezervă de stat, rezultă că poate prelua de îndată calitatea de entitate centrală de stocare, sens în care se impune ca entitatea centrală de stocare să se constituie prin deţinerea acestei calităţi de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care va exercita competenţele aferente, în numele statului român, împreună cu unităţile teritoriale cu profil petrolier aflate în subordine.
    Ţinând cont de faptul că, la acest moment, pot fi puse la dispoziţie capacităţi de stocare şi stocuri de produse petroliere cu o valoare de peste un miliard de lei, fără a greva bugetul de stat, fapt de natură a reprezenta o contribuţie naţională majoră cu resurse existente pe teritoriul naţional, iar nu în zone îndepărtate de piaţa internă de consum,
    rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale, destinate intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale care afectează un interes public major, determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, atentate teroriste, accidente industriale şi/sau nucleare, fenomene sociale, disfuncţionalităţi ale economiei, conjuncturi externe şi în caz de război. Este necesar ca aceste rezerve să fie utilizate pentru îndeplinirea competenţelor entităţii centrale de stocare din România în domeniul rezervelor minime de produse petroliere şi pentru constituirea, menţinerea, gestionarea şi alocarea stocurilor de siguranţă stabilite prin legislaţia comunitară, precum şi pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu resurse necesare măsurilor defensive în sistem de aliat, conjuncturi externe şi în caz de război.
    Prin măsura de preluare a rolului entităţii centrale de stocare din România de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se asigură creşterea siguranţei aprovizionării populaţiei cu produse petroliere, în contextul în care se are în vedere soluţionarea oricăror dificultăţi în aprovizionare care s-ar putea prefigura într-un mediu internaţional complex.
    Desemnarea entităţii centrale de stocare din România contribuie la asigurarea disponibilităţii permanente şi din ce în ce mai crescute a nivelului stocurilor în ţara noastră, sens în care se garantează echilibrarea cantităţilor care există în ţară, faţă de cele care, în prezent, pot fi doar delegate în extern, la o mare distanţă de locul de consum, evitând astfel o serie de dificultăţi logistice imprevizibile. Statul român va asigura atât o accesibilitate fizică a stocurilor păstrate pe teritoriul său, cât şi verificarea lor, cu economii de cheltuieli.
    Desfăşurarea activităţilor specifice ale entităţii centrale de stocare din România conferă un avantaj statului român în demersul său de îndeplinire a obligaţiei de constituire a stocurilor minime, în sensul în care se poate deţine controlul asupra implementării acestor obligaţii, prin stocurile delegate şi/sau constituite la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale care va deţine calitatea de entitate centrală de stocare din România.
    Ţinând cont de prevederile Legii nr. 85/2018, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora entitatea centrală de stocare din România are obligaţia de a publica cu cel puţin 7 luni în avans condiţiile în care se acceptă delegarea obligaţiilor de stocare şi prestarea serviciilor aferente, în vederea asigurării funcţionării optime a acestei entităţi, care presupune adoptarea unor acte subsecvente până la data de 1 iulie 2024, nepromovarea acestui act normativ poate avea consecinţe strategice ce constituie o situaţie de urgenţă.
    Având în vedere rolul entităţii centrale de stocare de a publica informaţii complete despre produsele petroliere, astfel încât acestea să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, activitate ce presupune o documentare laborioasă, iar titularii obligaţiilor de stocare vor putea apela prompt la capacităţile şi stocurile existente aflate la dispoziţia entităţii centrale de stocare, nepromovarea acestui act normativ poate avea consecinţe negative, ceea ce constituie o situaţie extraordinară şi urgentă.
    Luând în considerare că prezentele prevederi se impun a fi adoptate în regim de urgenţă, având în vedere contextul geopolitic regional şi internaţional, caracterizat printr-o precaritate a lanţurilor de aprovizionare, transport şi exploatare a resurselor specifice acestui sector, nepromovarea actului normativ conduce la imposibilitatea statului român de a se implica în asigurarea stocurilor minime, ce constituie o situaţie extraordinară.
    Prin resursele propuse se are în vedere necesitatea consolidării apărării şi securităţii naţionale pe flancul estic, dar şi asigurarea rezilienţei necesare protecţiei populaţiei afectate în caz de dezastre, calamităţi şi diferite tipuri de crize umanitare sau hibride, precum şi în cazul altor perturbări ale pieţei cauzate de sincope în aprovizionare şi penuria de resurse strict necesare în anumite perioade de timp.
    În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, fiind o prioritate a strategiei de guvernare în garantarea rapidă a tuturor resurselor strict necesare consumului naţional la nivelul populaţiei şi funcţionării pieţei fără perturbări majore, şi constituie o situaţie de urgenţă extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, se desemnează ca entitate centrală de stocare din România şi exercită competenţele aferente acestei calităţi, în numele statului român, la nivelul aparatului propriu, împreună cu unităţile teritoriale cu profil şi/sau cu activităţi în domeniul petrolier aflate în subordine.
    (2) Organizarea şi funcţionarea entităţii centrale de stocare din România se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Administraţiei Naţionale şi a autorităţii competente.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 85/2018, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Naţionale în calitate de entitate centrală de stocare din România se asigură integral din bugetul de stat.
    (4) În aplicarea art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile proprii prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 85/2018, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul activităţii de asigurare a constituirii, menţinerii, gestionării şi operaţiilor de înlocuire a stocurilor minime şi de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de depozitare aferente acestora, pe lângă Administraţia Naţională şi pe lângă unităţile teritoriale prevăzute la alin. (1).
    (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, competenţelor şi obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. b)-d) şi art. 15 alin. (1) lit. d), i) şi l) din Legea nr. 85/2018, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă definită la art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cooperează cu Administraţia Naţională, în calitate de entitate centrală de stocare din România, care emite avize sau este notificată în acest sens de către operatorii economici titulari ai obligaţiilor de stocare.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. XVII alin. (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului se aprobă suplimentarea cu 9 posturi a numărului maxim de posturi al Administraţiei Naţionale, începând cu data de 1 iulie 2024, în scopul îndeplinirii calităţii de entitate centrală de stocare din România.
    (7) Prin derogare de la art. XXIX alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile cumulative aplicabile instituţiilor publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordinea/autorităţilor administraţiei publice centrale/locale nu se aplică la nivelul Administraţiei Naţionale.

    ART. II
    Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale, destinate intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale care afectează un interes public major, determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, atentate teroriste, accidente industriale şi/sau nucleare, fenomene sociale, disfuncţionalităţi ale economiei, conjuncturi externe şi în caz de război, precum şi pentru îndeplinirea competenţelor entităţii centrale de stocare din România în domeniul rezervelor minime de produse petroliere şi pentru constituirea, menţinerea, gestionarea şi alocarea stocurilor de siguranţă stabilite prin legislaţia comunitară, precum şi pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu resurse necesare măsurilor defensive în sistem de aliat.
    (2) Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se organizează şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, precum şi ca instituţie publică din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (3) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator principal de credite.
    (4) Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exercită conducerea activităţilor specifice desfăşurate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în calitate de entitate centrală de stocare din România. Pentru organizarea şi operaţionalizarea optimă a activităţilor desfăşurate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în calitate de entitate centrală de stocare din România, mandatul preşedintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit prin decizia prim-ministrului.
    (5) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale are în subordine unităţi teritoriale, cu personalitate juridică, ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite, în funcţie de profilul de activitate sau zona de competenţă, stabilite conform dispoziţiilor art. 11."

    2. La articolul 1^1, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) activităţi finanţate din venituri proprii - activităţi înfiinţate pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă unităţile teritoriale, de intervenţii operative, constituire a nivelului de rezilienţă şi reîntregire a stocurilor rezervă de stat diminuate, susţinere a capacităţii de administrare a rezervelor de stat, precum şi de asigurare a constituirii, menţinerii, gestionării şi operaţiilor de înlocuire a stocurilor minime şi de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de depozitare aferente acestora;
    ......................................
g) stoc de urgenţă - cantitatea de produs deficitară sau inexistentă în stocul rezervă de stat la un moment dat, a cărei necesitate imediată pentru intervenţie implică proceduri de achiziţie în regim de urgenţă, având înţeles distinct de stocurile petroliere care se constituie şi se menţin pe teritoriul Uniunii Europene, de către titularii obligaţiei de stocare, direct sau prin delegare, inclusiv în situaţia în care se referă la acelaşi tip de produs administrat de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;"

    3. La articolul 1^1, după litera ş) se introduc două noi litere, lit. t) şi ţ), cu următorul cuprins:
    "t) capacităţi de stocare destinate entităţii centrale de stocare - capacităţi de depozitare disponibile în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale organizate la nivelul unităţilor teritoriale cu profil şi/sau activităţi în domeniul petrolier, pentru păstrarea corespunzătoare a stocurilor petroliere delegate sau angajate ca stocuri specifice, în numele statului român;
ţ) stocuri petroliere destinate entităţii centrale de stocare - cantităţi existente de produs petrolier în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale care depăşesc nivelurile aferente stocurilor intangibile şi nivelul destinat intervenţiilor operative ale rezervei de stat, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în corelare cu nivelul maxim de constituire prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat."

    4. După articolul 4^2 se introduce un nou articol, art. 4^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^3
    Repartizarea eventualelor capacităţi de stocare destinate activităţii desfăşurate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în calitate de entitate centrală de stocare din România şi a stocurilor petroliere destinate activităţii desfăşurate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în calitate de entitate centrală de stocare din România se stabilesc prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale."    ART. III
    La articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 4 iunie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 31/2021, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se finanţează integral din bugetul de stat."


    ART. IV
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2024, activităţile derulate de Administraţia Naţională în calitate de entitate centrală de stocare din România se realizează cu încadrarea în bugetul aprobat al Administraţiei Naţionale şi se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Începând cu 1 ianuarie 2025, preşedintele Administraţiei Naţionale are calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) În anul 2025, până la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2025, finanţarea cheltuielilor Administraţiei Naţionale se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

    ART. V
    Durata mandatului prevăzut la art. 1 alin. (4) teza finală din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se calculează începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
                    Georgian Pop
                    p. Ministrul energiei,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 aprilie 2024.
    Nr. 37.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016