Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 17 mai 2023  privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale  finanţate în perioada de programare 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 442 din 22 mai 2023
    Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 2006/1.083, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că, pentru perioada 2014-2020, România are la dispoziţie fonduri externe nerambursabile alocate pentru politica de coeziune în valoare de aproximativ 24 miliarde euro pentru domenii de intervenţie esenţiale pentru coeziunea economică, socială şi teritorială: dezvoltarea infrastructurii de transport, deşeuri, apă şi apă uzată, eficienţa energetică, sănătate, educaţie, inovare şi competitivitate economică, măsuri pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi pentru protecţia persoanelor şi familiilor defavorizate considerate vulnerabile din punctul de vedere al riscului de sărăcie extremă,
    luând în considerare faptul că, în vederea unei abordări unitare şi pentru a se putea respecta termenele de răspuns către Comisia Europeană, este necesară stabilirea cadrului legal naţional privind activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor finanţate în perioada 2014-2020 din Fondul european de dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR, Fondul social european, denumit în continuare FSE, Fondul de coeziune, denumit în continuare FC, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, denumit în continuare FEPAM, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, şi a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate prin Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, denumite în continuare IPA II 2014-2020, potrivit competenţelor,
    ţinând cont de faptul că închiderea programelor operaţionale prin intermediul cărora s-au implementat proiectele/operaţiunile eligibile în perioada 2014-2020 trebuie realizată până la data de 15 februarie 2025, prin întocmirea întregului pachet de documente pentru închiderea programelor operaţionale 2014-2020 şi transmiterea acestuia la Comisia Europeană, respectiv: conturile pentru ultimul exerciţiu contabil, declaraţia de gestiune pentru ultimul exerciţiu contabil şi rezumatul anual, raportul final de implementare a programului operaţional (cu excepţia ultimului raport anual de implementare al FEPAM, care se transmite până la data de 31 mai 2024, respectiv raportul final de implementare al FEAD, care se transmite până la data de 30 septembrie 2024) şi opinia de audit pentru ultimul exerciţiu contabil, însoţită de raportul final de control al Autorităţii de audit,
    întrucât cerinţele la diferite niveluri ale sistemului de implementare a fondurilor al fiecărui stat membru, inclusiv responsabilităţile generale ale diferiţilor actori în procesul de închidere a programelor operaţionale 2014-2020, sunt prevăzute în regulamentele UE, precum şi în Comunicarea Comisiei Europene intitulată Orientări referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune şi a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), publicată în JO C 474 din 14 decembrie 2022,
    având în vedere faptul că pentru a evita consecinţele pe care nerespectarea tuturor acestor termene le are asupra absorbţiei finale a fondurilor alocate României de Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 este necesar ca autorităţile de management să efectueze o serie de activităţi pentru finalizarea implementării programelor operaţionale, în principal: identificarea proiectelor/operaţiunilor care pot fi etapizate pe două perioade de programare, denumite în continuare proiecte/operaţiuni etapizate, identificarea proiectelor/operaţiunilor care urmează a fi declarate nefuncţionale care trebuie finalizate până la data de 31 decembrie 2026, denumite în continuare proiecte/operaţiuni nefuncţionale, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările Comisiei Europene referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune şi a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), precum şi a acelor categorii de proiecte care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv pentru care sunt sume suspendate de la procedura de declarare/certificare.
    Ţinând cont de faptul că, în perspectiva aplicării noilor dispoziţii privind etapizarea, este necesar ca autorităţile de management ale programelor operaţionale să evalueze portofoliul de proiecte finanţate în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020, pentru a identifica riscul de nefinalizare a investiţiilor în termenul de eligibilitate, mecanismele de asigurare a finalizării proiectelor, precum şi a îndeplinirii indicatorilor de realizare şi de rezultat asumaţi în cadrul programelor operaţionale, având în vedere faptul că nefinalizarea acestora poate conduce la o neîndeplinire gravă a obiectivelor selectate pentru cadrul de performanţă, caz în care Comisia Europeană va aplica o corecţie financiară în conformitate cu art. 22 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare faptul că, în acest scop, sistemul de monitorizare instituit la nivelul Acordului de parteneriat şi de către autorităţile de management pentru fiecare program operaţional 2014-2020 trebuie să asigure disponibilitatea unor informaţii cuprinzătoare privind progresele financiare şi fizice înregistrate la punctele-cheie de analiză, precum şi faptul că acesta trebuie să fie armonizat cu calendarul şi cerinţele analizei performanţei şi să sprijine procesul decizional al autorităţilor de management referitor la categoriile de proiecte etapizate, nefuncţionale sau nefinalizate, prin selectarea acţiunilor care contribuie cel mai eficient la atingerea ţintelor indicatorilor de realizare şi rezultat, precum şi a obiectivelor programelor operaţionale 2014-2020,
    dat fiind că proiectele finanţate în cadrul programelor operaţionale 2014-2020 pot fi etapizate în condiţiile prevăzute la art. 118 sau 118a, după caz, din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară asigurarea continuităţii în implementare pentru trasabilitatea şi responsabilitatea în cadrul intervenţiilor finanţate din fonduri europene, în vederea realizării obiectivelor şi ţintelor indicatorilor programelor operaţionale 2014-2020.
    Luând în considerare faptul că lipsa reglementării cadrului general unitar, respectiv lipsa reglementării măsurilor, activităţilor şi responsabilităţilor care revin autorităţilor de management şi actorilor instituţionali din sistemul de management şi control, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi Comisia Europeană, ar putea genera riscul dezangajării de sume alocate României,
    având în vedere că până la data de 30 septembrie 2023 trebuie identificate modificările necesare a fi aduse programelor operaţionale 2014-2020 şi programelor 2021-2027, precum şi contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, după caz, precum şi faptul că trebuie aprobate aceste modificări, că trebuie elaborate şi aprobate liste ale proiectelor/operaţiunilor etapizate şi ale proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale,
    întrucât aceste elemente vizează interesul public şi strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM).
    (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi programelor de cooperare transfrontalieră finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi prin Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA II), precum şi programelor operaţionale finanţate din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD).
    (3) Pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, autorităţile de management au responsabilitatea elaborării Raportului final de implementare şi a transmiterii acestuia către Comisia Europeană, până la data de 15 februarie 2025, respectiv 31 mai 2024 în cazul ultimului raport anual de implementare a programului operaţional finanţat din FEPAM şi până la data de 30 septembrie 2024 pentru transmiterea raportului final de implementare a programului operaţional finanţat din FEAD. Raportul final de implementare, respectiv ultimul raport anual de implementare în cazul FEPAM este însoţit, după caz, de anexele cuprinzând Lista cu operaţiunile etapizate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, lista cu operaţiunile nefuncţionale, lista cu proiectele/operaţiunile care fac obiectul unei proceduri judiciare/administrative cu efect suspensiv pentru care sunt sume suspendate de la procedura de declarare/certificare, lista cu proiectele majore etapizate şi lista cu proiectele majore declarate nefuncţionale.

    ART. 2
    (1) În ceea ce priveşte referirile la perioada de programare 2014-2020, termenii şi expresiile „Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)“, „Fondul social european (FSE)“, „Fondul de coeziune (FC)“, „Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM)“ au înţelesurile şi obiectivele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
    (2) În ceea ce priveşte referirile la perioada de programare 2014-2020, termenul „Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA II)“ are înţelesurile şi obiectivele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II), cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 447/2014.
    (3) În ceea ce priveşte referirile la perioada de programare 2014-2020, termenul „Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane“ are înţelesurile şi obiectivele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 223/2014.
    (4) Fondurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt denumite în continuare fonduri europene aferente perioadei de programare 2014-2020.
    (5) În ceea ce priveşte referirile la perioada de programare 2014-2020, termenii „program operaţional“, „program de cooperare transfrontalieră“ denumit în continuare program CT, „prioritate“, „obiectiv specific“, „beneficiar“, „operaţiune“, „operaţiune finalizată“, „instrumente financiare“ au înţelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, iar termenul „proiect major“ are înţelesul prevăzut la titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 447/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În ceea ce priveşte referirile la perioada de programare 2014-2020, termenul „raport final de implementare“ are înţelesul specificat la art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi face parte din documentele din pachetul final de documente care se transmite Comisiei Europene la închiderea programelor operaţionale, aşa cum este specificat la art. 138 şi 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 118 şi 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul FEPAM, prin „raport final de implementare“ se înţelege „ultimul raport anual de implementare“, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
    (7) În ceea ce priveşte referirile la perioada de programare 2021-2027, termenii şi expresiile „Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)“, „Fondul social european Plus (FSE+)“, „Fondul de coeziune (FC)“, „Fondul pentru tranziţie justă (FTJ)“ şi „Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură (FEAMPA)“ au înţelesurile şi obiectivele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060, denumite în continuare fonduri europene aferente perioadei de programare 2021-2027.
    (8) În ceea ce priveşte referirile la perioada de programare 2021-2027, termenii „program“, „prioritate“, „beneficiar“, „operaţiune“, „instrumente financiare“, „operaţiune de importanţă strategică“, „granturi supuse unor condiţii“ au înţelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, iar termenul „obiectiv specific“ se referă la obiectivele specifice ale fiecărui fond, aşa cum sunt definite la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.296/2013 şi la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune.
    (9) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul „buget rezervat“ reprezintă suma calculată ca procent sau în valoare absolută din alocarea publică totală aprobată de Comisia Europeană pentru un program aferent perioadei de programare 2021-2027, care cuprinde valoarea aferentă fondurilor europene 2021-2027 şi a cofinanţării publice naţionale, destinată finanţării etapei II a proiectelor/operaţiunilor care îndeplinesc condiţiile de etapizare şi pe care autoritatea de management o poate utiliza în acest scop.

    ART. 3
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiar din mediul de afaceri - întreprinderea care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare a acesteia, şi care are încheiat contract de finanţare în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, inclusiv operatori economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) documentele de închidere - pachetul de documente care trebuie transmise Comisiei Europene până la 15 februarie 2025, cu posibilitatea de prelungire până la data de 1 martie 2025 de către Comisie, conform prevederilor art. 138 şi ale art. 141 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46 alin. (5) din Regulamentul nr. 447/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare program operaţional/program CT din perioada de programare 2014-2020, respectiv până la 31 mai 2024 în cazul programelor operaţionale finanţate din FEPAM, conform prevederilor art. 114 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la 30 septembrie 2024 în cazul programelor operaţionale finanţate din FEAD, conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care conţine:
    (i) conturile contabile pentru ultimul exerciţiu contabil;
    (ii) declaraţia de gestiune pentru ultimul exerciţiu contabil şi rezumatul anual;
    (iii) raportul final de implementare a programului operaţional 2014-2020, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, ultimul raport anual de implementare al FEPAM pentru programul operaţional finanţat din FEPAM, respectiv raportul final de implementare al FEAD pentru programul operaţional finanţat din FEAD, cu respectarea termenelor aplicabile fiecărui fond, specificate la lit. b);
    (iv) opinia de audit pentru ultimul exerciţiu contabil, însoţită de raportul final de control al Autorităţii de audit;

    c) data finală de eligibilitate a cheltuielilor achitate de beneficiari - data până la care cheltuielile efectiv plătite de beneficiari pentru punerea în aplicare a operaţiunilor finanţate din fondurile europene 2014-2020, potrivit contractelor de finanţare legal încheiate, realizate cu aplicarea prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene aplicabile, sunt eligibile şi pot fi rambursate de Comisie, cu excepţia cheltuielilor efectuate în cadrul instrumentelor financiare, respectiv 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) progres financiar - se calculează ca raport procentual între valoarea eligibilă a cererilor de rambursare/cererilor de plată autorizate de autoritatea de management şi a cererilor de rambursare/cererilor de plată depuse la autoritatea de management pentru cheltuielile efectuate până la o dată de referinţă, care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2023, şi valoarea eligibilă a contractului de finanţare, pe de altă parte;
    e) proiecte de infrastructură publică de interes local/regional/ naţional - proiecte de infrastructură de transport indiferent de natura acesteia, alimentare cu apă, apă uzată, termoficare, infrastructură energetică, sisteme de management integrat al deşeurilor, biodiversitate, decontaminarea siturilor contaminate, infrastructură pentru prevenirea şi reducerea riscurilor naturale generate de schimbări climatice, infrastructură şi echipamente pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, infrastructură educaţională, sănătate, asistenţă şi protecţie socială, infrastructură de cercetare şi transfer tehnologic care au ca beneficiari entităţile publice, proiecte din domeniul energiei, infrastructurii de alimentare cu gaze naturale, valorificarea resurselor regenerabile care au ca beneficiari entităţile publice, proiecte de specializare inteligentă, indiferent de beneficiar, care au fost implementate experimental la nivelul regiunilor mai puţin dezvoltate din România, entităţi de transfer tehnologic, precum şi proiecte de infrastructură de interes local: drumuri judeţene, mobilitate urbană, spaţii verzi, regenerare urbană, eficienţă energetică şi alte categorii de proiecte de infrastructură care sunt proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi prin intermediul cărora se asigură prestarea unor servicii publice de interes local pe bază de contract de delegare de gestiune;
    f) proiect/operaţiune etapizat/ă - proiect/operaţiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanţare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 şi îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condiţiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz;
    g) proiect/operaţiune finalizat/ă - proiect/operaţiune încheiat/ă în mod fizic sau implementat/ă integral, pentru care toate plăţile aferente au fost suportate şi plătite de beneficiari, iar contribuţia publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;
    h) proiect/operaţiune funcţional/ă - proiect/operaţiune finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor priorităţilor relevante în momentul depunerii documentelor de încheiere;
    i) proiect/operaţiune nefuncţional/ă - proiect/operaţiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 şi/sau nu contribuie la obiectivele priorităţilor relevante, cu îndeplinirea condiţiilor cumulative referitoare la încheierea programelor operaţionale 2014-2020 adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune şi a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), pentru care beneficiarii îşi angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură funcţionalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2026;
    j) proiect/operaţiune nefinalizat/ă - operaţiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură funcţionalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepţiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaţionale 2014-2020 şi a programelor CT 2014-2020 şi nu înlocuieşte definiţia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) raportul final de control şi opinia de audit - documente elaborate de Autoritatea de audit în condiţiile art. 127 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se evaluează corectitudinea aplicaţiei de plată a soldului final, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor/proiectelor cuprinse în aplicaţia de plată intermediară finală, asigurarea fiabilităţii datelor referitoare la indicator, asigurarea faptului că suma cheltuielilor publice plătite beneficiarilor este cel puţin egală cu contribuţia din partea fondurilor, precum şi informaţii privind constatările deschise rezultate din auditurile efectuate de serviciile Comisiei Europene sau de Curtea de Conturi Europeană.


    CAP. II
    Prevederi referitoare la proiectele/operaţiunile etapizate
    ART. 4
    (1) Pentru a se asigura că proiectele/operaţiunile sunt finalizate şi contribuie la realizarea obiectivelor şi a ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat ale programului, fiecare autoritate de management, pentru fiecare program operaţional, pe baza analizei obiective şi în conformitate cu prevederile art. 118 şi, după caz, cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte lista proiectelor/operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2014-2020 care se etapizează în perioada de programare 2021-2027, denumită în continuare Lista operaţiunilor etapizate, cu excepţia instrumentelor financiare.
    (2) Lista operaţiunilor etapizate se anexează de către autoritatea de management la raportul final de implementare aferent programului operaţional finanţat din FEDR, FSE sau FC în perioada de programare 2014-2020, în cadrul căruia a fost finanţată prima etapă, denumită în continuare etapa I, şi se transmite Comisiei Europene până la data de 15 februarie 2025 sau, în situaţia în care Comisia Europeană decide prelungirea termenului, până la data de 1 martie 2025. Lista operaţiunilor etapizate aferente programului finanţat din FEPAM se anexează la ultimul raport anual de implementare, care se transmite Comisiei Europene până la data de 31 mai 2024. Raportul final de implementare aferent programului operaţional finanţat din FEAD se transmite Comisiei Europene până la data de 30 septembrie 2024.
    (3) Proiectele/Operaţiunile etapizate cu o valoare totală mai mare de 5 milioane euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) proiectele/operaţiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
    b) proiectul/operaţiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
    c) există pistă de audit separată, detaliată şi completă, care asigură că aceleaşi categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape şi este evitat în acest mod riscul dublei finanţări;
    d) a doua etapă a operaţiunii este eligibilă pentru cofinanţare din partea FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune sau a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură (FEAMPA) în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 şi este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027;
    e) raportul final de implementare a programului operaţional întocmit în conformitate cu art. 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027 sau în contextul FEPAM în ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de finalizare a proiectului.

    (4) În aplicarea prevederilor alin. (3), listele operaţiunilor etapizate elaborate la nivel de program operaţional 2014-2020, altele decât cele care vizează programele operaţionale finanţate din FSE şi FEPAM, cuprind proiectele/operaţiunile ale căror contracte de finanţare încheiate cu respectarea prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene au drept obiect proiecte de infrastructură publică de interes local/regional/naţional, indiferent de natura acestora, inclusiv proiecte de infrastructură de transport, indiferent de natura acestora, alimentare cu apă, apă uzată, termoficare, infrastructură energetică, sistemele de management integrat al deşeurilor, biodiversitate, decontaminarea siturilor contaminate, infrastructură pentru prevenirea şi reducerea riscurilor naturale generate de schimbări climatice, infrastructura şi echipamentele pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, infrastructura educaţională, sănătate, asistenţă şi protecţie socială, proiecte de infrastructură de cercetare şi transfer tehnologic care au ca beneficiari entităţile publice, proiecte din domeniul energiei, infrastructurii de alimentare cu gaze naturale, valorificarea resurselor regenerabile care au ca beneficiari entităţile publice, proiecte de specializare inteligentă, indiferent de beneficiar, care au fost implementate experimental la nivelul regiunilor mai puţin dezvoltate din România, entităţi de transfer tehnologic, precum şi pentru proiectele de infrastructură de interes local: drumuri judeţene, mobilitate urbană, spaţii verzi, regenerare urbană, eficienţă energetică şi alte categorii de proiecte de infrastructură asemenea, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. e).
    (5) Proiectele/Operaţiunile etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) proiectele/operaţiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
    b) proiectele/operaţiunile care fac obiectul etapizării au fost selectate pentru sprijin şi au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
    c) proiectul/operaţiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
    d) există pistă de audit separată, detaliată şi completă, care asigură că aceleaşi categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape, şi este evitat în acest mod riscul dublei finanţări;
    e) proiectul/operaţiunea se încadrează într-o acţiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant şi este atribuit/ă unui tip de intervenţie prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) ambele etape ale proiectului/operaţiunii etapizate fac obiectul tuturor condiţiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;
    g) raportul final de implementare a programului operaţional 2014-2020, întocmit în conformitate cu art. 138 şi 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru raportul de progres, transmiterea informaţiilor privind un proiect major, planul de acţiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, declaraţia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit şi raportul anual de control şi în ceea ce priveşte metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu şi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în ceea ce priveşte modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027 sau, în contextul FEPAM, în ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de finalizare a proiectului.

    (6) În aplicarea prevederilor alin. (5), listele operaţiunilor etapizate elaborate la nivel de program operaţional 2014-2020, altele decât cele care vizează programele operaţionale finanţate din FSE şi FEPAM, cuprind proiectele/operaţiunile ale căror contracte de finanţare încheiate cu respectarea prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene au drept obiect proiecte de infrastructură publică de interes local/regional şi naţional, indiferent de natura acestora, inclusiv proiecte de infrastructură de transport, indiferent de natura acestora, alimentare cu apă, apă uzată, termoficare, infrastructură energetică, sistemele de management integrat al deşeurilor, biodiversitate, decontaminarea siturilor contaminate, infrastructură pentru prevenirea şi reducerea riscurilor naturale generate de schimbări climatice, infrastructura şi echipamentele pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, infrastructura educaţională, sănătate, asistenţă şi protecţie socială, proiecte de infrastructură de cercetare şi transfer tehnologic care au ca beneficiari entităţile publice, proiecte din domeniul energiei, infrastructurii de alimentare cu gaze naturale, valorificarea resurselor regenerabile care au ca beneficiari entităţile publice, proiecte de specializare inteligentă, indiferent de beneficiar, care au fost implementate experimental la nivelul regiunilor mai puţin dezvoltate din România, entităţi de transfer tehnologic, precum şi pentru proiectele de infrastructură de interes local: drumuri judeţene, mobilitate urbană, spaţii verzi, regenerare urbană, eficienţă energetică şi alte categorii de proiecte de infrastructură asemenea, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. e).

    ART. 5
    (1) În vederea etapizării, proiectele/operaţiunile încadrate în categoria proiectelor majore potrivit regulamentelor europene, pe lângă respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3)-(6), trebuie să fie transmise la Comisia Europeană însoţite de o cerere de modificare a proiectului/operaţiunii aprobat/ă, care trebuie să urmeze aceeaşi procedură cu cea utilizată pentru notificarea sau pentru transmiterea iniţială a proiectului major către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) sau, respectiv, ale art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cererile de modificare a proiectelor majore în vederea etapizării pe parcursul a două perioade de programare prevăzute la alin. (1) trebuie înaintate Comisiei Europene de către autoritatea de management a programului operaţional până la data de 30 septembrie 2023.

    ART. 6
    (1) În vederea elaborării Listei operaţiunilor etapizate, autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 realizează următoarele acţiuni:
    a) analizează portofoliul de proiecte/operaţiuni şi identifică proiectele/operaţiunile care pot face obiectul etapizării, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (3)-(6);
    b) estimează necesarul de finanţare pentru fiecare dintre proiectele care îndeplinesc condiţiile de etapizare, calculat ca diferenţă între valoarea contractată şi valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I, la momentul încheierii etapei I, respectiv al semnării contractului de finanţare/emiterii deciziei de finanţare pentru etapa II;
    c) colaborează cu autorităţile de management pentru programele 2021-2027 pentru a verifica încadrarea/eligibilitatea etapei II în condiţiile şi obiectivele specifice programelor din perioada 2021-2027 în cadrul cărora se realizează etapizarea şi ale fondurilor europene 2021-2027 din care sunt finanţate programele în care se etapizează respectivele proiecte/operaţiuni;
    d) în cazul proiectelor majore, parcurg etapa de modificare a deciziei Comisiei Europene, potrivit art. 5.

    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru proiectele/operaţiunile etapizate, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (3)-(6), autorităţile de management pentru programele operaţionale 2014-2020 elaborează metodologii aprobate prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, după informarea şi cu avizul Comitetului de monitorizare a programului operaţional în cauză, pentru realizarea analizei obiective a proiectelor/ operaţiunilor aflate în implementare şi evaluarea riscurilor, în vederea elaborării Listei operaţiunilor etapizate şi a cuantumului necesarului de finanţare aferent acestora.
    (3) Versiunea preliminară a Listei operaţiunilor etapizate se elaborează de autoritatea de management pentru programele operaţionale 2014-2020 până la data de 30 iunie 2023 şi se supune aprobării Comitetului de monitorizare a programului operaţional.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru programele CT 2014-2020 se aplică regulile stabilite la nivel de program, aprobate de Comitetul de monitorizare, după caz.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru programul operaţional 2014-2020 finanţat din FEPAM, metodologia prevăzută la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 7
    (1) Lista proiectelor/operaţiunilor propuse pentru etapizare şi necesarul de finanţare estimat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) se stabilesc de către autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 şi se comunică autorităţilor de management ale programelor 2021-2027 până la data de 30 septembrie 2023.
    (2) Autorităţile de management ale programelor 2021-2027 au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) rezervă bugetul destinat proiectelor/operaţiunilor etapizate din valoarea alocării publice totale pentru fiecare program, respectiv fonduri europene 2021-2027 şi cofinanţarea publică naţională a programelor pe care le gestionează;
    b) propun Comitetului de monitorizare a programului, în vederea aprobării, metodologia şi criteriile de evaluare şi selecţie pentru etapa II a proiectelor/operaţiunilor etapizate, în termen de 60 de zile de la data comunicării listei proiectelor etapizate, potrivit prevederilor alin. (1);
    c) colaborează cu autorităţile de management pentru programele operaţionale din perioada de programare 2014-2020 pentru a verifica încadrarea/eligibilitatea etapei II în condiţiile şi obiectivele specifice programelor 2021-2027 în cadrul cărora se realizează etapizarea şi ale fondurilor europene 2021-2027 din care sunt finanţate programele în care se etapizează respectivele proiecte/operaţiuni;
    d) în cazul proiectelor majore, colaborează cu autorităţile de management pentru programele operaţionale 2014-2020 pentru parcurgerea etapei de modificare a deciziei Comisiei Europene, potrivit art. 5;
    e) încheie contracte de finanţare pentru proiectele/operaţiunile etapizate, respectiv pentru etapa II a proiectelor care fac obiectul preluării în programul 2021-2027 gestionat de autoritatea de management în cauză, potrivit art. 8 alin. (1);
    f) iniţiază măsurile necesare, cu avizul Comitetului de monitorizare, pentru modificarea programelor din perioada de programare 2021-2027 pentru a asigura finanţarea acelor categorii de proiecte/operaţiuni etapizate care se încadrează în regulamentele europene specifice şi generale, dar nu se încadrează în obiectivele programelor, până la data de 30 noiembrie 2023, cu excepţia situaţiei în care este necesară introducerea de noi domenii/obiective specifice/acţiuni necesare proiectelor majore şi pentru care modificările programelor 2021-2027 trebuie realizate până la 30 septembrie 2023;
    g) îndeplinesc orice alte acţiuni care derivă din atribuţiile prevăzute de lege pentru a asigura finanţarea etapei II a proiectelor/operaţiunilor care fac obiectul etapizării.

    (3) Metodologia şi criteriile de evaluare şi selecţie pentru proiectele/operaţiunile etapizate se supun aprobării comitetelor de monitorizare ale programelor 2021-2027, la propunerea autorităţilor de management, în vederea încheierii contractelor de finanţare necesare pentru continuarea finanţării proiectelor/operaţiunilor etapizate din fondurile europene alocate în cadrul Politicii de coeziune 2021-2027.
    (4) În vederea asigurării finanţării, din fondurile europene aferente perioadei de programare 2021-2027, a etapei II a proiectelor/ operaţiunilor etapizate, cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), autorităţile de management pentru programele din perioada de programare 2021-2027 verifică, împreună cu autorităţile de management pentru programele operaţionale 2014-2020, încadrarea etapei II în condiţiile şi obiectivele specifice programelor şi fondurilor europene 2021-2027 în cadrul cărora se realizează etapizarea şi demarează, după caz, procedura de modificare a programelor din perioada de programare 2021-2027, cu respectarea condiţionalităţilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care proiectele/operaţiunile nu se încadrează în obiectivele programelor din perioada de programare 2021-2027, dar se încadrează în regulamentele europene specifice sau generale, autorităţile de management ale programelor iniţiază măsurile necesare modificării noilor programe 2021-2027 în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. f).
    (5) Necesarul de finanţare pentru etapa II a proiectelor/operaţiunilor etapizate, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), poate fi ajustat, pentru fiecare proiect/operaţiune care face obiectul etapizării, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023 sau, după caz, la data încheierii contractului de finanţare/emiterii deciziei de finanţare pentru etapa II, în funcţie de care survine prima.
    (6) Necesarul de finanţare determinat potrivit prevederilor alin. (5) constituie buget rezervat de către autorităţile de management din alocarea priorităţilor/obiectivelor specifice ale programelor din perioada de programare 2021-2027 pentru proiectele/operaţiunile etapizate.
    (7) În aplicarea prevederilor alin. (2), bugetul rezervat de autorităţile de management pentru programele 2021-2027 pentru necesarul de finanţare determinat conform prevederilor alin. (6) se poate calcula în limita a 15% din alocarea publică totală, respectiv din valoarea aferentă fondurilor europene 2021-2027 şi cofinanţării publice naţionale, pentru programul din perioada de programare 2021-2027 din care se finanţează etapa II a proiectului/operaţiunii etapizate.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pe baza propriilor analize şi estimări, autoritatea de management în cauză poate utiliza fondurile pentru necesarul de finanţare aferent etapei II, în limita de supracontractare prevăzută la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.
    (9) Cheltuielile aferente etapei II pentru proiectele etapizate se autorizează şi se decontează din alocarea publică, respectiv fondurile europene 2021-2027 şi cofinanţarea publică naţională a programului 2021-2027, pe măsura depunerii cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare.

    ART. 8
    (1) Autorităţile de management pentru programele 2021-2027 încheie contracte de finanţare/emit decizii de finanţare pentru etapa II a proiectelor/operaţiunilor etapizate cu asigurarea continuităţii implementării proiectelor/operaţiunilor.
    (2) Proiectele/Operaţiunile etapizate prevăzute la art. 7 alin. (1) se preiau în vederea finanţării etapei II de către autorităţile de management ale programelor 2021-2027 în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (7) şi (8).
    (3) Prevederile art. 7 alin. (7) nu se aplică în cazul Programului Dezvoltare durabilă 2021-2027 şi al Programului Transport 2021-2027.

    ART. 9
    (1) Proiectele/Operaţiunile care îndeplinesc condiţiile de etapizare potrivit art. 118 sau, după caz, potrivit art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi operaţiuni/proiecte selectate pentru sprijin de către autorităţile de management, pe baza metodologiilor şi criteriilor de evaluare şi selecţie pentru proiectele etapizate aprobate de comitetele de monitorizare ale programelor 2021-2027.
    (2) În vederea selectării pentru sprijin din fonduri a operaţiunilor/proiectelor care îndeplinesc condiţiile de etapizare potrivit prevederilor alin. (1), autorităţile de management pentru programele 2021-2027 aplică prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Până la data de 31 decembrie 2023, cu asigurarea continuităţii implementării, în condiţiile prevăzute de art. 118 sau, după caz, de art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile de management ale programelor 2021-2027 încheie contracte de finanţare/emit decizii de finanţare pentru etapa II a proiectelor/operaţiunilor care îndeplinesc cerinţele de etapizare, cu condiţia transmiterii modificării programului în sistemul informatic de comunicare - Structural Funds Communication (SFC), dacă este cazul, astfel încât să asigure continuitatea implementării acestora cu data de 1 ianuarie 2024 şi pentru a evita eventualele blocaje ce ar fi generate din întreruperea finanţării, în limita valorii rămase de finanţat actualizate conform prevederilor art. 7 alin. (5), cu încadrarea în limita prevăzută la art. 7 alin. (7) şi (8).
    (4) Proiectele/Operaţiunile enumerate în Lista operaţiunilor etapizate, anexă la Raportul final de implementare a programului operaţional 2014-2020, trebuie să fie funcţionale, respectiv să fie finalizate fizic sau implementate integral şi să contribuie la obiectivele priorităţilor relevante înainte de termenul stabilit pentru prezentarea pachetului de asigurare pentru ultimul exerciţiu contabil al perioadei de programare 2021-2027. Un proiect/O operaţiune astfel etapizat/ă este considerat/ă în ansamblu şi este considerat/ă finalizat/ă numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral şi au contribuit la obiectivele priorităţilor relevante.
    (5) Lipsa finalizării unei operaţiuni etapizate conform planului poate duce la corecţii financiare pentru ambele etape ale operaţiunii, respectiv, în situaţia în care, la termenul stabilit pentru prezentarea pachetului de asigurare pentru ultimul exerciţiu contabil al perioadei de programare 2021-2027, autoritatea de management constată că proiectele/operaţiunile etapizate şi finanţate nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (4), pot fi aplicate corecţii financiare, conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 103 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Pentru proiectele/operaţiunile care întrunesc condiţiile pentru etapizare, categoriile de cheltuieli care sunt considerate neeligibile în cadrul contractelor de finanţare încheiate pentru perioada de programare 2014-2020 potrivit regulilor specifice din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, dar care sunt eligibile potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentelor europene specifice aplicabile fondurilor europene 2021-2027 şi se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul programului 2021-2027 în care se etapizează pot fi incluse în valoarea eligibilă a contractelor de finanţare pentru etapa II.

    ART. 10
    Nu pot face obiectul etapizării:
    a) instrumentele financiare;
    b) proiectele/operaţiunile pentru care contractele/deciziile de finanţare sunt în procedură de reziliere;
    c) proiectele/operaţiunile care nu au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanţare până la data de 30 septembrie 2023, cu excepţia proiectelor/operaţiunilor finanţate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020;
    d) nu au respectat graficul de implementare şi înregistrează întârzieri de 12 luni faţă de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023, cu excepţia proiectelor/operaţiunilor finanţate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020;
    e) proiectele finanţate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional şi/sau de minimis, cu excepţia celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.


    CAP. III
    Prevederi referitoare la proiectele/operaţiunile nefuncţionale
    ART. 11
    (1) Un proiect/O operaţiune poate fi declarat/ă nefuncţional/ă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) proiectul/operaţiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 şi/sau nu contribuie la obiectivele priorităţilor relevante;
    b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea şi operaţionalizarea proiectului/operaţiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
    c) proiectul/operaţiunea nu face parte din categoria proiectelor/ operaţiunilor etapizate;
    d) bugetul total al proiectului/operaţiunii este de peste 1 milion de euro, la cursul inforeuro de la data încheierii contractului de finanţare.

    (2) Proiectele/Operaţiunile declarate nefuncţionale sunt cuprinse în Lista operaţiunilor nefuncţionale, care se constituie ca anexă la Raportul final de implementare a programului operaţional 2014-2020/programului CT 2014-2020, respectiv la ultimul raport anual de implementare în cazul programului operaţional 2014-2020 finanţat din FEPAM.
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru proiectele/operaţiunile nefuncţionale, astfel cum sunt definite la alin. (1), autorităţile de management pentru programele operaţionale 2014-2020 elaborează metodologii aprobate prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, după informarea şi cu avizul Comitetului de monitorizare al programului operaţional 2014-2020, pentru analiza obiectivă a proiectelor/ operaţiunilor aflate în implementare şi evaluarea riscurilor, în vederea elaborării Listei operaţiunilor nefuncţionale, precum şi pentru adoptarea metodologiei de calcul al corecţiilor ce vor fi aplicate, cu respectarea principiului proporţionalităţii şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia nefinalizării/ neoperaţionalizării proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale incluse în această listă până la data la care realizările obţinute prin operaţiuni nefuncţionale să fie evaluate de Comisia Europeană, respectiv data de 15 februarie 2027.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru programele CT 2014-2020 se aplică regulile stabilite la nivel de program, aprobate de Comitetul de monitorizare.

    ART. 12
    În procesul de evaluare a portofoliului de proiecte/ operaţiuni în implementare pentru determinarea riscului de nefinalizare cel târziu la data de 31 decembrie 2026 şi pentru includerea în Lista operaţiunilor nefuncţionale, autoritatea de management ţine cont de plafonul total al cheltuielilor totale certificate Comisiei Europene pentru proiecte/operaţiuni nefuncţionale, de 20% din cheltuielile totale eligibile decise pentru respectivul programul operaţional.

    ART. 13
    (1) Proiectele/Operaţiunile incluse în Lista operaţiunilor nefuncţionale trebuie să devină funcţionale, respectiv să fie finalizate fizic sau implementate integral de către beneficiari şi să contribuie la realizarea obiectivelor priorităţilor relevante şi agregarea ţintelor indicatorilor asociaţi priorităţilor programului operaţional, până la data de 31 decembrie 2026.
    (2) Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 pot încheia acte adiţionale la contractele/deciziile/ordinele de finanţare pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor/operaţiunilor care urmează a fi declarate nefuncţionale, cu asigurarea continuităţii implementării, fără ca perioada de implementare să depăşească data de 31 decembrie 2026.
    (3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) includ, explicit, obligaţia ca beneficiarii să finalizeze fizic şi să implementeze proiectele/ operaţiunile cu suportarea, din bugetul propriu, a cheltuielilor plătite după data de 31 decembrie 2023, precum şi să înainteze raportul final de implementare al proiectului/operaţiunii până la data de 31 decembrie 2026.
    (4) Beneficiarii care refuză încheierea actului adiţional în condiţiile prevăzute la dispoziţiile alin. (2) şi (3) au obligaţia de a restitui sumele primite din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În situaţia în care proiectele/operaţiunile nefuncţionale nu au fost implementate integral, fizic şi/sau nu au realizat obiectivele şi indicatorii asumaţi până la data de 31 decembrie 2026 în condiţiile stipulate în actele adiţionale la contractele de finanţare încheiate în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), autoritatea de management decide încetarea contractelor de finanţare, precum şi restituirea de către beneficiari a sumelor primite din fonduri externe nerambursabile împreună cu cofinanţarea de la bugetul de stat şi plata eventualelor dobânzi şi penalităţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În situaţia în care, deşi proiectul/operaţiunea declarat/ă nefuncţional/ă este finalizat/ă fizic, dar nu este operaţional/ă, autoritatea de management recuperează de la beneficiari sumele datorate în relaţia cu Comisia Europeană aferente corecţiilor aplicate conform metodologiei de calcul prevăzute la art. 11 alin. (3) sau stabilite de Comisia Europeană.
    (7) Până la data de 30 septembrie 2023, autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020, cu excepţia programelor CT, emit instrucţiuni de încheiere a actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare pentru operaţiunile/ proiectele care urmează a fi declarate nefuncţionale, cu obligaţia ca beneficiarii să finalizeze fizic şi să implementeze proiectele/operaţiunile cu suportarea, din bugetul propriu, a cheltuielilor plătite după data de 31 decembrie 2023, precum şi să înainteze raportul final de implementare al proiectului/operaţiunii până la data de 31 decembrie 2026.

    ART. 14
    (1) Cheltuielile necesare finalizării proiectelor/ operaţiunilor nefuncţionale ai căror beneficiari se regăsesc în categoria „beneficiari din mediul de afaceri“ se suportă din bugetele proprii ale acestora.
    (2) Cheltuielile necesare finalizării proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale care au ca obiect proiecte de infrastructură publică de interes local/regional aflată în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ai/ale căror beneficiari sunt autorităţile publice locale şi/sau, după caz, entităţile publice aflate în coordonarea/ subordonarea/autoritatea autorităţilor publice locale, se suportă din bugetul local sau, după caz, din bugetul propriu al acestora aprobat în condiţiile legii, precum şi din transferuri/subvenţii ale bugetelor locale către entităţile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea acestora. Transferurile/Subvenţiile necesare finalizării proiectelor/ operaţiunilor declarate nefuncţionale se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale sau judeţene, după caz.
    (3) Cheltuielile necesare finalizării proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale care au ca obiect proiecte de infrastructură publică de interes naţional, în proprietatea publică a statului român, ai/ale căror beneficiari sunt autorităţile publice centrale şi/sau, după caz, entităţile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităţilor publice centrale, se suportă din bugetul de stat aprobat în condiţiile legii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, sau, după caz, prin transferuri/subvenţii alocate din bugetul de stat pentru entităţile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea acestora.
    (4) Din bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, pot fi alocate fonduri sub formă de transferuri/subvenţii către bugetele locale pentru finalizarea unor proiecte/operaţiuni care au drept obiect proiecte de infrastructură publică de interes local care sunt proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, la solicitarea autorităţilor publice locale/judeţene, din fonduri alocate cu această destinaţie în bugetul de stat.

    ART. 15
    (1) Plăţile pentru proiectele/operaţiunile nefuncţionale sunt eligibile pentru a fi declarate/certificate la Comisia Europeană dacă sunt suportate de beneficiarii proiectelor/operaţiunilor şi plătite de aceştia până la data de 31 decembrie 2023 şi în conformitate cu regulile de eligibilitate specifice programului operaţional 2014-2020/ programului CT 2014-2020 aferent.
    (2) Plăţile efectuate de beneficiari ulterior datei de 31 decembrie 2023 pentru operaţiunile/proiectele nefuncţionale sunt efectuate pentru finalizarea fizică şi implementarea acestora. Acestea reprezintă cheltuieli neeligibile în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020 şi în perioada de programare 2021-2027 şi sunt suportate de beneficiarii proiectelor/operaţiunilor din bugetul propriu.

    ART. 16
    (1) Nu pot face obiectul declarării ca proiecte/operaţiuni nefuncţionale:
    a) proiectele/operaţiunile pentru care contractele/deciziile de finanţare sunt în procedură de reziliere;
    b) proiectele/operaţiunile pentru care au fost încheiate contracte/ emise decizii/ordine de finanţare şi care nu au realizat până la data de 31 decembrie 2023 un progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d);
    c) nu au respectat graficul de implementare şi înregistrează întârzieri de 6 luni-1 an faţă de ultimul grafic de activităţi valabil la data de 30 septembrie 2023, cu excepţia programelor CT 2014-2020.

    (2) Plafonul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi majorat, pe baza analizei obiective şi de evaluare a riscurilor, prin decizia autorităţii de management pentru programul operaţional 2014-2020/programul CT 2014-2020 în cauză, care are obligaţia emiterii de instrucţiuni specifice pentru ajustare.

    CAP. IV
    Prevederi referitoare la proiectele/operaţiunile nefinalizate
    ART. 17
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru proiectele/operaţiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j), autorităţile de management pentru programele operaţionale 2014-2020 elaborează metodologii, aprobate prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, după informarea şi cu avizul Comitetului de monitorizare a programului operaţional în cauză, în vederea realizării analizei obiective a proiectelor/operaţiunilor aflate în implementare şi evaluării riscurilor, pentru a determina măsura în care acţiunile necesare pentru operaţionalizarea completă a investiţiei/infrastructurii în cauză sau, după caz, îndeplinirea tuturor cerinţelor şi condiţionalităţilor necesare pentru cuantificarea ţintelor aferente indicatorilor de realizare sau de rezultat sunt posibil de realizat până la data de 31 decembrie 2024, cu excepţia programelor CT 2014-2020, pentru care se aplică propriile reguli specifice stabilite la nivelul fiecărui program.
    (2) Un proiect/O operaţiune poate fi declarat/ă nefinalizat/ă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) proiectul/operaţiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 şi/sau nu contribuie la obiectivele priorităţilor relevante;
    b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea şi operaţionalizarea proiectului/operaţiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
    c) proiectul/operaţiunea nu face parte din categoria proiectelor/operaţiunilor etapizate sau a proiectelor/operaţiunilor care sunt declarate nefuncţionale.

    (3) Pentru proiectele/operaţiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j), autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020/programelor CT 2014-2020 pot încheia acte adiţionale la contractele/deciziile/ordinele de finanţare, prin acordarea unui nou termen de finalizare a acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023, precum şi obligaţia beneficiarilor de a finaliza proiectul/operaţiunea în cauză şi de a înainta raportul final de implementare a proiectului până la data de 31 decembrie 2024.
    (4) În situaţia în care proiectele/operaţiunile nefinalizate nu sunt implementate integral şi nu sunt operaţionalizate până la data de 31 decembrie 2024, în condiţiile asumate de beneficiari prin actele adiţionale încheiate în baza prevederilor alin. (3), autoritatea de management decide încetarea contractelor de finanţare, precum şi restituirea de către beneficiari a sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, împreună cu cofinanţarea de la bugetul de stat şi plata eventualelor dobânzi şi penalităţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cheltuielile necesare operaţionalizării proiectelor/operaţiunilor nefinalizate, efectuate de beneficiari după data de 31 decembrie 2023, sunt cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiari din bugetele proprii.
    (6) Până la data de 30 septembrie 2023, autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 emit instrucţiuni de încheiere a actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor nefinalizate şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, din surse proprii ale beneficiarilor.
    (7) Autorităţile de management ale programelor CT 2014-2020 încheie acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor nefinalizate şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, din surse proprii ale beneficiarilor, în termenul individual stabilit la nivelul fiecărui program CT, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

    ART. 18
    (1) Nu pot fi încadrate ca proiecte/operaţiuni nefinalizate:
    a) proiectele/operaţiunile pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanţare sunt în procedură de reziliere;
    b) proiectele/operaţiunile pentru care au fost încheiate contractele/ emise deciziile/ordinele nu au realizat progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d).

    (2) Plafonul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi majorat, pe baza analizei obiective şi de evaluare a riscurilor, prin decizia autorităţii de management pentru programul operaţional 2014-2020/programul CT 2014-2020 în cauză, care are obligaţia emiterii de instrucţiuni specifice pentru ajustare.

    CAP. V
    Prevederi referitoare la proiectele afectate de anchete naţionale în curs sau suspendate printr-o procedură juridică sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare
    ART. 19
    (1) Cheltuielile aferente proiectelor/operaţiunilor care nu au fost incluse de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în declaraţiile de cheltuieli/aplicaţiile de plată/conturi conform prevederilor art. 19 alin. (3), (12) şi alin. (14) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se declară în ultima declaraţie de cheltuieli/aplicaţie de plată din ultimul exerciţiu contabil pentru a fi cuprinse în conturile anuale finale, în condiţiile în care anchetele sunt desfăşurate de organisme diferite de autorităţile de management.
    (2) Cheltuielile aferente proiectelor/operaţiunilor aflate în investigare la organele de cercetare penală de la nivel european sau la Oficiul European de Luptă Antifraudă, denumit în continuare OLAF, se declară de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată/Serviciul certificare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru programele CT în ultima declaraţie de cheltuieli/aplicaţie de plată din ultimul exerciţiu contabil, pentru a fi cuprinse în conturile anuale finale.
    (3) Cheltuielile aferente proiectelor/operaţiunilor afectate de potenţiale nereguli cuprinse în rapoarte ale OLAF, ale auditului Comisiei Europene sau ale Curţii Europene de Conturi şi pentru care autorităţile auditate solicită continuarea procedurii contradictorii se declară de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în ultima declaraţie de cheltuieli/aplicaţie de plată din ultimul exerciţiu contabil pentru a fi cuprinse în conturile anuale finale, cu aplicarea în prealabil a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Cheltuielile declarate în baza dispoziţiilor alin. (1)-(3) se evidenţiază de către autorităţile de management conform modelului prevăzut în anexa III la Comunicarea Comisiei Europene intitulată Orientări referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune şi a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), publicată în JO C 474 din 14 decembrie 2022, denumită în continuare Comunicarea Comisiei.

    ART. 20
    Cheltuielile aferente proiectelor/operaţiunilor prevăzute la art. 19 care sunt confirmate ca neeligibile ulterior investigaţiilor/ procedurilor contradictorii rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetului propriu al beneficiarului care a suportat aceste categorii de cheltuieli.

    ART. 21
    (1) Dacă în urma investigaţiilor realizate de organele de cercetare penală la nivel naţional sau, după caz, de organele de cercetare administrativă, persoanele responsabile sunt trimise în judecată şi există o hotărâre definitivă a instanţei, Comisia Europeană va proceda la recuperarea sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor pct. 8 din Comunicarea Comisiei şi reglementărilor europene în vigoare.
    (2) Dacă în urma investigaţiilor realizate de Parchetul European, persoanele responsabile sunt trimise în judecată şi există o hotărâre definitivă a instanţei, Comisia Europeană va proceda la recuperarea sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, potrivit prevederilor pct. 8 din Comunicarea Comisiei şi reglementărilor europene în vigoare.
    (3) Sumele care fac obiectul investigaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi corecţiile financiare care au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene ca urmare a unei proceduri contradictorii, fără a aduce atingere prevederilor art. 145 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se pot compensa cu sumele din cheltuielile suprarezervate, dacă sunt disponibile, în condiţiile prevăzute la pct. 4.4 şi la pct. 9 din Comunicarea Comisiei. În cazul în care nu există posibilitatea compensării cu sumele din cheltuielile suprarezervate, în condiţiile prevăzute la pct. 4.4 din Comunicarea Comisiei, Comisia va proceda la recuperarea sumelor în cauză potrivit prevederilor pct. 8 din Comunicarea Comisiei.
    (4) Sumele recuperate de Comisia Europeană potrivit prevederilor pct. 8 din Comunicarea Comisiei sau ca urmare a procedurii contradictorii prevăzute la art. 145 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management constituite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    Beneficiarii contractelor de finanţare care se află în situaţii de investigare la organele de cercetare penală de la nivel naţional sau european sau, după caz, de către organele de cercetare administrativă prealabilă, în situaţia constatării unor nereguli, au obligaţia să restituie sumele primite din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea naţională în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care nu se dispune altfel.

    ART. 23
    (1) Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 comunică Comisiei Europene rezultatul investigaţiilor în legătură cu proiectele/operaţiunile care au făcut obiectul cercetărilor de către organele de cercetare penală/organele de cercetare administrativă prealabilă.
    (2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020/ programelor CT 2014-2020, la solicitarea acestora, organele de cercetare penală şi structurile de control organizate în acest scop în cadrul acestora furnizează autorităţilor de management informaţiile necesare privind stadiul derulării investigaţiilor pentru a informa Comisia Europeană.

    ART. 24
    Proiectele/Operaţiunile ale căror cheltuieli au fost incluse de către Autoritatea de certificare şi plată în ultima aplicaţie de plată/conturi aferente ultimului exerciţiu contabil în vederea certificării, deşi se află în procedură de investigare la organele de cercetare penală sau la structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora sau, după caz, în procedură contradictorie cu auditul Comisiei Europene sau Curtea Europeană de Conturi, precum şi cele aferente unor operaţiuni care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv se cuprind de către autorităţile de management ale programelor 2014-2020/programelor CT 2014-2020 în anexă distinctă la raportul final de implementare.

    CAP. VI
    Sistemul de guvernanţă al închiderii programelor operaţionale. Atribuţii şi responsabilităţi
    ART. 25
    Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 au obligaţia realizării următoarelor activităţi principale, cu luarea în considerare a termenelor stabilite de Comisia Europeană:
    a) cereri de modificare a deciziilor Comisiei privind programele operaţionale/proiectele majore;
    (i) depunerea la Comisia Europeană a cererii de modificare a unei decizii pentru un program operaţional/program CT, inclusiv modificarea planului de finanţare pentru transferul de fonduri între priorităţile aceluiaşi program în cadrul aceluiaşi obiectiv şi al componentelor obiectivului şi în cadrul aceluiaşi fond, până la data de 30 septembrie 2023;
    (ii) depunerea la Comisia Europeană a cererii de modificare a unui proiect major, până la data de 30 septembrie 2023;

    b) prelungirea duratei contractelor de finanţare;
    În scopul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, autorităţile de management prelungesc prin acte adiţionale perioada de implementare a contractelor de finanţare după data de 31 decembrie 2023, cu respectarea termenului prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă cu privire la raportarea privind proiectele/operaţiunile nefuncţionale, respectiv până la data de 31 decembrie 2026, iar pentru cele nefinalizate raportul final se trimite până la data de 31 decembrie 2024. Cheltuielile necesare finalizării fizice a proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale, respectiv a proiectelor/operaţiunilor nefinalizate, se suportă de beneficiari în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (3), respectiv la art. 17 alin. (3);

    c) verificări cereri de rambursare/cereri de plată/cereri de rambursare aferente cererilor de plată/rapoarte de progres pentru programele CT:
    (i) urmărirea respectării de către beneficiari a termenelor contractuale/legale pentru depunerea cererilor de rambursare/rapoartelor de progres pentru cheltuielile plătite de aceştia până la data de 31 decembrie 2023;
    (ii) analiza/autorizarea, după caz, a cererilor de rambursare/ rapoartelor de progres primite de la beneficiari, aferente cheltuielilor plătite până la data de 31 decembrie 2023;
    (iii) realizarea verificărilor de management pentru cererile de rambursare/rapoartele de progres, conform regulamentelor europene aplicabile;

    d) raportări instrumente de inginerie financiară:
    - transmiterea către Comisia Europeană, după caz, a datelor privind instrumentele de inginerie financiară, conform regulamentelor europene aplicabile;

    e) analize şi verificări de management pentru cererea finală pentru o plată intermediară pentru ultimul exerciţiu contabil:
    (i) realizarea verificărilor de management, în conformitate cu regulamentele europene aplicabile pentru cheltuielile solicitate de beneficiari;
    (ii) asigurarea că cererea finală pentru o plată intermediară pentru ultimul exerciţiu contabil aferentă programului a fost şi poate fi reconciliată cu înregistrările din sistemul contabil aferent programului, respectiv cu cele din Sistemul unic de management al informaţiei/sistemului electronic de monitorizare e-MS;
    (iii) asigurarea că există o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarului, pentru fondurile Uniunii Europene şi pentru fondurile acordate de la bugetul de stat aferente acestora;
    (iv) reflectarea în declaraţia finală de cheltuieli pentru program a sumei aferente contribuţiei publice eligibile autorizate, în conformitate cu reglementările europene aplicabile, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană;
    (v) asigurarea întrunirii condiţiilor stabilite în regulamentele europene aplicabile cu privire la avansurile plătite beneficiarilor, în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi în contul instrumentelor de inginerie financiară;
    (vi) finalizarea investigaţiilor pentru toate suspiciunile de neregulă rezultate din verificările de management, verificările efectuate de Autoritatea de certificare şi plată/Serviciul certificare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru programele de cooperare teritorială europeană, auditurile de sistem şi de operaţiuni ale Autorităţii de audit, auditurile efectuate de către alte organisme naţionale şi auditurile Comisiei şi Curţii Europene de Conturi;
    (vii) stabilirea sumelor care reprezintă dobânda bonificată pentru prefinanţare şi care a fost alocată în cadrul programelor, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;
    (viii) calcularea deducerilor noi/suplimentare de venituri nete aferente proiectelor generatoare de venituri şi reflectarea corespunzătoare a acestora în declaraţia finală de cheltuieli;
    (ix) verificarea stadiului implementării proiectelor din lista proiectelor nefinalizate în perioada de eligibilitate, a căror finalizare trebuia asigurată de beneficiari din resurse proprii;
    (x) asigurarea că toate proiectele incluse în declaraţia finală de cheltuieli/aplicaţia finală de plată pentru programele de cooperare teritorială europeană sunt funcţionale sau vor fi incluse în lista operaţiunilor nefuncţionale;
    (xi) stabilirea listei operaţiunilor nefuncţionale conform modelului prevăzut în anexa II la Comunicarea Comisiei pentru aprobarea orientărilor privind închiderea programelor operaţionale;
    (xii) stabilirea listei operaţiunilor etapizate conform modelului prevăzut în anexa I la Comunicarea Comisiei pentru aprobarea orientărilor privind închiderea programelor operaţionale;
    (xiii) stabilirea listei proiectelor majore şi a informaţiilor incluse în anexa I la raportul final de implementare;
    (xiv) analiza operaţiunilor care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv şi stabilirea listei cu aceste operaţiuni, în funcţie de decizia de includere în conturile contabile a ultimului exerciţiu contabil, precum şi de includere în declaraţia de cheltuieli pentru autorizare/certificare, de înlocuire cu altă operaţiune eligibilă, respectiv din cheltuieli suprarezervate, ori de menţinere în program, conform modelului prevăzut în anexa III la Comunicarea Comisiei pentru aprobarea orientărilor privind închiderea programelor;
    (xv) luarea deciziei cu privire la solicitarea suportării de la bugetul general al Uniunii Europene a sumelor declarate conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile drept „Sume nerecuperabile“;

    f) întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor a declaraţiei finale de cheltuieli, respectiv autorizarea şi înaintarea spre certificare a declaraţiei finale de cheltuieli prin sistemul electronic de monitorizare e-MS pentru programele de cooperare teritorială europeană;
    g) concilierea rezumatului anual cu proiectul conturilor anuale;
    h) raportarea pentru ultimul exerciţiu contabil a debitelor constituite, care urmează să fie recuperate şi a celor nerecuperabile, dar înainte de depunerea documentelor de încheiere, cu excepţia programelor CT;
    i) implementarea recomandărilor din rapoartele de audit;
    j) elaborarea raportului final de implementare, consultarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi corelarea informaţiilor financiare cu cele incluse în declaraţia finală de cheltuieli, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană;
    k) transmiterea raportului final de implementare la Autoritatea de audit;
    l) furnizarea de informaţii şi justificări pentru fundamentarea şi adoptarea deciziilor statului membru pentru:
    (i) aprobarea de către Guvernul României a Listei operaţiunilor nefuncţionale, însoţită de angajamentul beneficiarilor de finalizare a proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale până la data de 31 decembrie 2026 şi de mecanismul de monitorizare a stadiului proiectelor/ operaţiunilor nefuncţionale, în vederea aprobării prin hotărâre;
    (ii) aprobarea de către Guvernul României a Listei operaţiunilor nefuncţionale, însoţită de angajamentul beneficiarilor de finalizare a proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale până la data de 31 decembrie 2026 şi de mecanismul de monitorizare a stadiului proiectelor/ operaţiunilor nefuncţionale, în vederea aprobării prin hotărâre;

    m) aprobarea raportului final de implementare:
    (i) definitivarea raportului final de implementare, pe baza constatărilor/recomandărilor preliminare de audit ale Autorităţii de audit şi a comentariilor rezultate din consultarea tuturor părţilor interesate;
    (ii) aprobarea de către Comitetul de monitorizare a programului operaţional 2014-2020 a raportului final de implementare, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;

    n) transmiterea la Comisia Europeană, prin sistemul electronic de schimb de date, denumit în continuare SFC 2014, până la data de 15 februarie 2025, a raportului final de implementare, cu excepţia ultimului raport anual de implementare al FEPAM/FEAD, pentru care regulamentele europene prevăd o altă dată, a declaraţiei de gestiune şi rezumatului anual;
    o) raportarea către Comisia Europeană privind stadiul proiectelor/operaţiunilor nefuncţionale, până la data de 15 februarie 2027, respectiv raportarea periodică, conform solicitărilor Comisiei Europene, cu privire la aspectul operaţional al proiectelor finalizate şi la măsurile luate pentru finalizarea proiectelor din Lista operaţiunilor declarate nefuncţionale;
    p) raportarea privind proiectele/operaţiunile afectate de anchete naţionale în curs sau suspendate printr-o procedură judiciară sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare: informarea permanentă a Comisiei cu privire la rezultatul procedurilor judiciare/administrative privind proiectele aferente proiectelor/operaţiunilor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2).


    ART. 26
    Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor/Serviciul certificare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru programele de cooperare teritorială europeană are obligaţia realizării următoarelor activităţi principale, cu luarea în considerare a termenelor stabilite de Comisia Europeană:
    a) verificări pentru întocmirea aplicaţiei de plată intermediară finală:
    (i) asigurarea că există suficiente informaţii de la autoritatea de management pentru certificarea sumelor declarate;
    (ii) asigurarea că debitele constituite sunt luate în considerare în aplicaţia de plată intermediară finală;
    (iii) solicitarea de informaţii suplimentare şi efectuarea de verificări proprii, dacă este necesar;
    (iv) deducerea din cheltuielile declarate Comisiei a veniturilor nete calculate pentru proiectele generatoare de venituri, în baza informaţiilor primite de la autoritatea de management;
    (v) elaborarea anexei la declaraţia de cheltuieli referitoare la instrumentele de inginerie financiară şi ajutoarele de stat, în baza informaţiilor primite de la autoritatea de management, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană;
    (vi) asigurarea că informaţiile financiare cuprinse în aplicaţia de plată intermediară finală sunt aliniate cu cele din SFC 2014;

    b) transmiterea la Comisie a aplicaţiei de plată intermediară finală până la data de 31 iulie 2024;
    c) elaborarea conturilor/conturilor finale şi a anexelor la acestea;
    d) transmiterea către Comisia Europeană, prin SFC 2014, a conturilor aferente ultimului exerciţiu contabil, până la data de 15 februarie 2025, cu posibilitatea de prelungire până la data de 1 martie 2025 de către Comisie.


    ART. 27
    (1) Autoritatea de audit efectuează auditul de închidere, elaborează opinia de audit şi raportul de control al programului în conformitate cu prevederile regulamentelor europene aplicabile.
    (2) Corelativ termenelor asumate de autoritatea de management şi de Autoritatea de certificare şi plată/Serviciul certificare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru programele de cooperare teritorială europeană, în acord cu recomandările Comisiei din orientările referitoare la închiderea programelor operaţionale 2014-2020/programelor CT 2014-2020, Autoritatea de audit realizează activităţile necesare elaborării documentelor pentru care este responsabilă din pachetul de închidere, cu luarea în considerare a termenelor stabilite de Comisia Europeană:
    a) până la data de 15 februarie 2025, cu posibilitatea de prelungire până la data de 1 martie 2025 de către Comisie: finalizarea verificării documentelor din pachetul de închidere:
    (i) solicitarea de completări şi clarificări de către autoritatea de management şi Autoritatea de certificare şi plată;
    (ii) comunicarea către Autoritatea de certificare şi plată/ Serviciul certificare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru programele de cooperare teritorială europeană a eventualelor corecţii/ observaţii care sunt necesar a fi avute în vedere la transmiterea prin SFC 2014, a conturilor aferente ultimului exerciţiu contabil;
    (iii) comunicarea către Autoritatea de certificare şi plată/ Serviciul certificare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru programele CT, a rezultatelor finale ale misiunilor de audit aferente documentelor de închidere;

    b) până la data de 15 februarie 2025, cu posibilitatea de prelungire până la data de 1 martie 2025 de către Comisie: transmiterea la Comisie, prin SFC 2014, a opiniei de audit şi raportului de control pentru fiecare program operaţional/program CT.


    CAP. VII
    Cheltuieli suprarezervate
    ART. 28
    (1) Cheltuielile suprarezervate la nivelul unui program operaţional 2014-2020, prevăzute la pct. 4.4 din Comunicarea Comisiei, se constituie atunci când autorităţile de management includ în declaraţiile de cheltuieli finale sau, după caz, în declaraţiile de cheltuieli intermediare, respectiv transmise la certificare pentru programele CT, cheltuieli autorizate la plată care depăşesc contribuţia maximă a fondurilor la nivelul unei priorităţi de investiţii stabilită în decizia comisiei de aprobare a programului operaţional.
    (2) Autoritatea de certificare şi plată include în ultimul exerciţiu contabil cheltuielile suprarezervate declarate de autorităţile de management/transmise spre certificare, respectiv acele categorii de cheltuieli plătite de beneficiarii finanţărilor, autorizate de autorităţile de management care depăşesc contribuţia maximă a fondurilor la nivelul unei priorităţi de investiţii.
    (3) Potrivit prevederilor punctului 4.4 din Comunicarea Comisiei, Autoritatea de certificare şi plată include în ultimul exerciţiu contabil categoriile de cheltuieli suprarezervate la nivelul programului operaţional, cu excepţia cazului în care:
    a) trebuie să le declare într-un exerciţiu contabil anterior pentru a înlocui sumele afectate de nereguli detectate, în limitele contribuţiei fondurilor sau a FEPAM pentru prioritatea respectivă;
    b) modifică planul de finanţare a programului pentru a creşte contribuţia fondurilor sau a FEPAM la prioritatea suprarezervată în conformitate cu normele aplicabile modificărilor aduse programului operaţional.


    ART. 29
    (1) Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 sunt obligate să includă în declaraţia finală de cheltuieli toate cheltuielile autorizate şi plătite care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de normele legale în vigoare chiar dacă acestea depăşesc contribuţia maximă a fondurilor la nivelul unei priorităţi de investiţii stabilită în decizia comisiei de aprobare a programului operaţional.
    (2) Cheltuielile suprarezervate se evidenţiază distinct în evidenţele contabile ale programului operaţional şi se includ în evidenţa contabilă a ultimului exerciţiu contabil.

    ART. 30
    Din cheltuielile suprarezervate se suportă cheltuieli care provin din:
    a) neregulile constatate pentru proiectele/operaţiunile pentru care se află în curs de desfăşurare anchete derulate de organisme naţionale diferite de autorităţile programului, cum ar fi: anchetele poliţiei, anchetele judiciare sau penale şi/sau la organismele europene sau pentru care au fost formulate suspiciuni de fraudă şi/sau care se află în investigare la Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Direcţia Naţională Anticorupţie;
    b) corecţiile financiare aplicate la nivelul programelor operaţionale în condiţiile prevăzute de regulamentele europene;
    c) sume reprezentând alte nereguli/corecţii financiare în condiţiile prevăzute de regulamentele europene.


    CAP. VIII
    Prevederi specifice pentru închiderea programelor operaţionale 2014-2020
    ART. 31
    (1) Autoritatea de management a Programului operaţional regional 2014-2020 transmite lista proiectelor/operaţiunilor care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 şi 5 până la data de 30 septembrie 2023 către autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027.
    (2) Proiectele etapizate prevăzute la alin. (1) au valoarea determinată pentru restul de finanţat actualizată la nivelul contractelor de finanţare, la data de 31 decembrie 2023, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contractele de finanţare pentru proiectele etapizate se încheie de către autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 până la data de 31 decembrie 2023, cu asigurarea continuităţii implementării, în condiţiile prevăzute de art. 118 sau, după caz, ale art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi ale art. 7-9 din prezenta ordonanţă de urgenţă, la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de executat şi în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile şi a cofinanţării bugetului de stat în condiţiile prevăzute de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (4) Contractele pentru construirea spitalelor regionale de urgenţă (SRU) Cluj, Iaşi şi Craiova, finanţate în cadrul axei 14 a Programului operaţional regional 2014-2020, aprobate de Comisia Europeană ca proiecte majore planificate a se executa în două etape, continuă implementarea în cadrul Programului Sănătate 2021-2027. În acest sens, autoritatea de management pentru Programul Sănătate 2021-2027 se va subroga în drepturile şi obligaţiile autorităţii de management pentru Programul operaţional regional 2014-2020 pentru restul de implementat, prin încheierea de contracte de finanţare aferente etapei II. Contractele de finanţare cuprind obiectivele generale, specifice, rezultatele aşteptate, indicatorii de rezultat şi de realizare din proiectele majore şi respectă integral indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii, potrivit studiilor de fezabilitate care au stat la baza aprobării proiectelor majore.
    (5) Contractele de finanţare aferente investiţiilor necesare spitalului judeţean de urgenţă finanţat prin mecanismul ITI Delta Dunării în cadrul axei 8 a Programului operaţional regional 2014-2020 se vor etapiza în cadrul Programului Sănătate 2021-2027. În acest sens, autoritatea de management pentru Programul Sănătate 2021-2027 se va subroga în drepturile şi obligaţiile autorităţii de management pentru Programul operaţional regional 2014-2020 pentru restul de implementat, prin încheierea de contracte de finanţare asigurând continuitatea implementării cu data de 1 ianuarie 2024, la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de executat. Autoritatea de management pentru Programul sănătate 2021-2027 ia măsurile necesare care se impun, dacă este cazul, pentru modificarea programului.
    (6) Contractul de finanţare pentru proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România“, finanţat în cadrul axei 11 a Programul operaţional regional 2014-2020, va fi finalizat integral după data de 31 decembrie 2023, cu respectarea obiectivelor generale, specifice, rezultatelor aşteptate, indicatorilor de rezultat şi de realizare, prin utilizarea resurselor financiare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    (7) Contractele de finanţare pentru proiectele finanţate din Programul operaţional regional 2014-2020 care sunt etapizate în condiţiile prevăzute la art. 118 sau, după caz, la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, art. 6 alin. (2) şi la art. 8 alin. (2) şi (3) se încheie de către autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027, asigurând continuitatea implementării cu data de 1 ianuarie 2024 la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de executat şi în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile, a cofinanţării bugetului de stat şi a valorii supracontractării prevăzute de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (8) Autorităţile de management pentru programele regionale 2021-2027, respectiv Programul sănătate 2021-2027, au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2023 să ia măsurile necesare care se impun, dacă este cazul, pentru modificarea programelor în vederea includerii la finanţare a proiectelor/operaţiunilor din Lista de proiecte propuse pentru etapizare, comunicată de autoritatea de management a Programului operaţional regional (POR) 2014-2020, care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 şi 5.

    ART. 32
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (3), pentru proiectele/operaţiunile finanţate din Programul operaţional regional 2014-2020 pentru care există contracte de finanţare încheiate, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene, în baza unor scheme de ajutor de stat, etapizarea acestora se realizează prin încheierea unor acte adiţionale la contractele de finanţare existente prin care autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 se subrogă în drepturile şi obligaţiile autorităţii de management a POR 2014-2020 pentru etapa II şi finalizarea implementării proiectului/operaţiunii în cauză.
    (2) Actele adiţionale de subrogare în drepturi şi obligaţii prevăzute la alin. (1) se încheie până la data de 31 decembrie 2023 pentru asigurarea continuităţii implementării cu data de 1 ianuarie 2024 şi nu pot conţine clauze care să conducă la modificarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat valabile la data încheierii contractului de finanţare.
    (3) Schemele de ajutor de stat valabile la data încheierii contractului de finanţare se actualizează şi se aprobă prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, anterior încheierii actelor adiţionale la contractele de finanţare pentru proiectele/operaţiunile etapizate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, ţinând cont de următoarele:
    a) modificarea furnizorului de ajutor de stat;
    b) modificarea sursei de finanţare, respectiv asigurarea sursei de finanţare din Fondul european de dezvoltare regională pentru perioada de programare 2021-2027;
    c) prelungirea perioadei în care se efectuează plăţile în cadrul schemei de ajutor în cauză;
    d) alte informaţii necesare pentru actualizarea schemei de ajutor de stat.

    (4) Nu se pot modifica/actualiza informaţii/date financiare ale schemei de ajutor de stat valabile la data încheierii contractelor de finanţare.
    (5) Proiectele/Operaţiunile care fac obiectul etapizării, conform prevederilor alin. (1), prin încheierea de acte adiţionale la contractele de finanţare potrivit alin. (1), trebuie să fie funcţionale, respectiv să fie finalizate fizic sau implementate integral şi să contribuie la obiectivele priorităţilor relevante înainte de termenul stabilit pentru prezentarea pachetului de asigurare pentru ultimul exerciţiu contabil al perioadei de programare 2021-2027. Conform prevederilor pct. 6 din Comunicarea Comisiei, un proiect/o operaţiune astfel etapizat(ă) este considerat(ă) în ansamblu şi este considerat(ă) finalizată numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral şi au contribuit la obiectivele priorităţilor relevante.

    ART. 33
    (1) Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 transmite lista proiectelor/ operaţiunilor de infrastructură de transport care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare, prevăzute la art. 4 şi 5, până la data de 30 septembrie 2023, către autoritatea de management a Programului transport 2021-2027.
    (2) Proiectele etapizate prevăzute la alin. (1) au valoarea determinată pentru restul de finanţat, actualizată la nivelul contractelor de finanţare la data de 31 decembrie 2023, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contractele de finanţare pentru proiectele etapizate se încheie de către autoritatea de management a Programului transport 2021-2027 pentru asigurarea continuităţii implementării cu data de 1 ianuarie 2024, în condiţiile prevăzute la art. 118 sau, după caz, la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi la art. 6 alin. (2), la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de actualizat şi în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile, a cofinanţării bugetului de stat şi a valorii supracontractării prevăzute de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.

    ART. 34
    (1) Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 transmite lista proiectelor/ operaţiunilor de echipamente şi infrastructură specifică de sănătate care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 şi 5 până la data de 30 septembrie 2023 către autoritatea de management a Programului dezvoltare durabilă 2021-2027.
    (2) Proiectele etapizate prevăzute la alin. (1) au valoarea determinată pentru restul de finanţat actualizată la nivelul contractelor de finanţare la data de 31 decembrie 2023, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contractele de finanţare pentru proiectele etapizate se încheie de către autoritatea de management a Programului dezvoltare durabilă 2021-2027 începând cu data de 1 ianuarie 2024, în condiţiile prevăzute la art. 118 sau, după caz, la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi ale art. 6 alin. (2), la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de actualizat şi în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile, a cofinanţării bugetului de stat şi a valorii supracontractării prevăzute de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (4) Autoritatea de management a Programului dezvoltare durabilă 2021-2027 are obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2023 să ia măsurile necesare care se impun pentru modificarea programului, dacă este cazul, în vederea includerii la finanţare a proiectelor/operaţiunilor de echipamente şi infrastructură specifică de sănătate transmise de autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 şi 5.

    ART. 35
    (1) Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 transmite lista proiectelor/ operaţiunilor care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 şi 5 până la data de 30 septembrie 2023 către autoritatea de management a Programului dezvoltare durabilă 2021-2027.
    (2) Proiectele etapizate prevăzute la alin. (1) au valoarea determinată pentru restul de finanţat actualizată la nivelul contractelor de finanţare la data de 31 decembrie 2023, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contractele de finanţare pentru proiectele etapizate se încheie de către autoritatea de management a Programului dezvoltare durabilă 2021-2027 pentru a asigura continuitatea implementării proiectelor începând cu data de 1 ianuarie 2024, în condiţiile prevăzute la art. 118 sau, după caz, la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi la art. 6 alin. (2), la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de actualizat şi în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile, a cofinanţării bugetului de stat şi a valorii supracontractării prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru beneficiarii operatori regionali de apă, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele aferente prefinanţării acordate proiectelor etapizate finanţate din POIM 2014-2020 şi rămase nerecuperate la momentul finalizării etapei I rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi justificate, după semnarea contractului de finanţare pentru etapa II a proiectelor etapizate în cadrul Programul dezvoltare durabilă 2021-2027, în condiţiile alin. (3).
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiarii proiectelor etapizate pentru care etapa I a proiectului este finanţată din Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 nu mai primesc tranşe suplimentare de prefinanţare alocate din cadrul acestui program operaţional.
    (6) Sumele necesare finalizării proiectelor implementate de beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare 2014-2020 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite.
    (7) Autoritatea de management a Programului dezvoltare durabilă 2021-2027 are obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2023 să ia măsurile care se impun pentru modificarea programului operaţional, dacă este cazul, în vederea includerii la finanţare a proiectelor/ operaţiunilor cuprinse în Lista proiectelor/operaţiunilor propuse a fi etapizate, transmisă de autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, şi care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 şi 5.

    ART. 36
    (1) Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 transmite lista proiectelor/operaţiunilor de infrastructură de cercetare şi transfer tehnologic, care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 până la data de 30 septembrie 2023, către autoritatea de management a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027.
    (2) În situaţia declarării ca nefuncţional a proiectului major „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)“, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 1, beneficiarul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ are obligaţia îndeplinirii obiectivelor proiectului până la data de 31 decembrie 2026.
    (3) Cheltuielile aferente proiectului prevăzut la alin. (2) realizate după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, prin bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.
    (4) În situaţia declarării ca nefuncţionale a proiectelor implementate de institute de cercetare de drept public în cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, beneficiarii au obligaţia îndeplinirii obiectivelor proiectelor până la data de 31 decembrie 2026.
    (5) Cheltuielile aferente proiectelor prevăzute la alin. (4) realizate după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.
    (6) Proiectul „HUB de servicii MMPS-SII-MMPS“ finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2, având ca beneficiar Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, se poate etapiza în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cadrul Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027. Prin excepţie, în situaţia declarării acestui proiect ca nefuncţional, beneficiarul Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are obligaţia îndeplinirii obiectivelor proiectului până la data de 31 decembrie 2026.
    (7) Cheltuielile aferente proiectului prevăzut la alin. (6) realizate după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, prin bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (8) Proiectele etapizate prevăzute la alin. (1) au valoarea determinată pentru restul de finanţat actualizată la nivelul contractelor de finanţare la data de 31 decembrie 2023, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Contractele de finanţare pentru proiectele etapizate se încheie de către autoritatea de management a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare pentru a asigura continuitatea implementării cu data de 1 ianuarie 2024, în condiţiile prevăzute la art. 118 sau, după caz, la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 şi la art. 6 alin. (2), la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de actualizat şi în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile, a cofinanţării bugetului de stat şi a valorii supracontractării prevăzute de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (10) Autoritatea de management a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027 are obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2023 să ia măsurile care se impun pentru modificarea programului operaţional în vederea includerii la finanţare a proiectelor/operaţiunilor cuprinse în Lista proiectelor/operaţiunilor propuse a fi etapizate transmisă de autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, şi care îndeplinesc condiţiile pentru etapizare prevăzute la art. 4 şi 5.
    (11) Proiectele „Sistem informatic pentru registrele de sănătate - RegInterMed“ şi „Sistem informatic pentru evidenţa clinică a secţiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)“, finanţate prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2, se pot etapiza, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cadrul Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027, urmând ca autoritatea de management a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027 să aloce sumele necesare finanţării celor două proiecte.

    CAP. IX
    Modificarea programelor operaţionale 2014-2020 în vederea închiderii acestora
    ART. 37
    (1) Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a programelor operaţionale 2014-2020 şi pregătirea la timp a închiderii acestora, autorităţile de management transmit Comisiei Europene cereri de modificare a programelor operaţionale/programelor CT, inclusiv modificări ale planurilor de finanţare pentru transferul de fonduri între axele prioritare ale aceluiaşi program operaţional/program CT în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond până la data de 30 septembrie 2023, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile în vigoare.
    (2) Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 notifică Comisiei Europene tabelele financiare revizuite ale programelor operaţionale pentru transferurile fără impact major în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (5) şi (6) şi pentru modificările legate de rata de cofinanţare în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data finală de eligibilitate, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.
    (3) Cererile de modificare a programelor operaţionale 2014-2020/ programelor CT 2014-2020 prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă în vedere următoarele:
    a) realocări de fonduri între axele prioritare ale aceluiaşi program operaţional, în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond în funcţie de execuţia bugetară la nivelul axelor prioritare;
    b) realocări de fonduri în funcţie de execuţia bugetară de la axele prioritare unde va avea loc etapizarea proiectelor/operaţiunilor, în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond;
    c) realocări de fonduri în funcţie de execuţia bugetară de la axele prioritare unde se înregistrează întârzieri în implementarea proiectelor/ operaţiunilor şi există riscul de decomitere a fondurilor alocate programului operaţional la nivelul axei prioritare;
    d) revizuirea cadrului de performanţă a programului operaţional în funcţie de realocările de fonduri între axele prioritare ale aceluiaşi program operaţional, în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond, precum şi în funcţie de etapizarea operaţiunilor/ proiectelor;
    e) modificarea planurilor de finanţare ale programelor operaţionale ca urmare a transferului de fonduri între axele prioritare ale aceluiaşi program operaţional în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond.

    (4) Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 răspund de fundamentarea cererilor de modificare a programelor operaţionale, revizuirea cadrului de performanţă şi modificarea planurilor de finanţare astfel încât să se poată reduce la minimum riscul de dezangajare a programelor operaţionale 2021-2027.

    ART. 38
    (1) Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 propun Comisiei Europene, în vederea aprobării, o revizuire a obiectivelor printr-o modificare a programelor operaţionale în cazuri justificate în mod corespunzător, cum ar fi o modificare semnificativă a condiţiilor economice, de mediu şi de pe piaţa muncii, şi atunci când revizuirea este o consecinţă a modificărilor alocărilor pentru o anumită prioritate până la data de 30 septembrie 2023.
    (2) Revizuirea obiectivelor programului operaţional 2014-2020 potrivit prevederilor alin. (1) este determinată, după caz, şi de etapizarea proiectelor/operaţiunilor şi/sau de posibilele implicaţii în lipsa realizărilor estimate în cazul includerii în program a proiectelor/ operaţiunilor identificate ca posibil a fi declarate nefuncţionale pentru care există contract de finanţare valabil încheiat, situaţie în care sunt avute în vedere următoarele:
    a) realocări de fonduri în funcţie de execuţia bugetară de la axele prioritare unde va avea loc etapizarea proiectelor/operaţiunilor şi/sau unde proiectele/operaţiunile identificate ca nefuncţionale, în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond;
    b) revizuirea cadrului de performanţă a programului operaţional în funcţie de realocările de fonduri între axele prioritare ale aceluiaşi program operaţional, în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond, în funcţie de etapizarea operaţiunilor/proiectelor şi/sau de proiectele/operaţiunile identificate ca nefuncţionale;
    c) modificarea planurilor de finanţare ale programelor operaţionale ca urmare a transferului de fonduri între axele prioritare ale aceluiaşi program operaţional în cadrul aceleiaşi categorii de regiuni şi al aceluiaşi fond ca urmare a etapizării proiectelor şi/sau ca urmare a proiectelor/operaţiunilor identificate ca nefuncţionale.


    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 39
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii au obligaţia de a transmite cererea de rambursare finală în termen de 60 de zile de la data încheierii perioadei de implementare, respectiv în termen de 30 de zile de la data încheierii perioadei de implementare pentru proiectele finanţate prin Fondul social european.
    (2) Beneficiarii proiectelor a căror perioadă de implementare este încheiată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a transmite cererea de rambursare finală în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia proiectelor finanţate prin Fondul social european, pentru care termenul de depunere a cererii de rambursare finală este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În cazul în care beneficiarii nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea de management procedează la emiterea documentelor finale pe baza progresului tehnic şi financiar validat în cererile de rambursare anterior depuse. Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt dezangajate de către autoritatea de management şi sunt suportate de către beneficiari din resurse proprii.
    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile programelor CT 2014-2020.

    ART. 40
    În scopul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, autorităţile de management pot prelungi, prin acte adiţionale la contractele/deciziile/ordinele de finanţare, durata de implementare pentru proiectele/operaţiunile nefuncţionale, după data de 31 decembrie 2023, cu suportarea cheltuielilor aferente ulterioare de către beneficiari şi cu respectarea celorlalte termene prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 41
    (1) Proiectele/Operaţiunile care nu îndeplinesc condiţiile de etapizare, nu sunt/nu pot fi declarate nefuncţionale, nu sunt posibil de încadrat în categoria proiectelor/operaţiunilor nefinalizate trebuie finalizate fizic şi implementate la data prevăzută în contractul de finanţare pentru implementarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023.
    (2) Pentru proiectele/operaţiunile a căror implementare nu s-a finalizat fizic la data de 31 decembrie 2023, care nu îndeplinesc condiţiile de etapizare, nu sunt/nu pot fi declarate nefuncţionale şi nu sunt posibil de încadrat în categoria proiectelor/operaţiunilor nefinalizate se va proceda la aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, restituirea de către beneficiar a sumelor primite din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare de la bugetul de stat în condiţiile prevăzute de acelaşi act normativ.

    ART. 42
    (1) Cu excepţia proiectelor/operaţiunilor finanţate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi a celor finanţate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, contractele/deciziile/ordinele de finanţare aferente proiectelor/ operaţiunilor care la data de 30 septembrie 2023 nu au realizat minimum 5% progres financiar se reziliază. Autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 pot decide, prin instrucţiuni emise în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ajustarea în sensul majorării acestui prag, astfel încât să fie asigurate condiţiile implementării programelor operaţionale în condiţii de performanţă.
    (2) Pentru proiectele/operaţiunile finanţate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 pentru care până la data de 30 iunie 2023 nu s-au depus cereri de rambursare în valoare cumulată de minimum 10% din valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanţare, autoritatea de management/organismul intermediar procedează la rezilierea contractului de finanţare, cu recuperarea integrală a sumelor plătite.
    (3) Pentru proiectele/operaţiunile finanţate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 pentru care până la data de 30 iunie 2023 nu s-au transmis rapoarte tehnice prin care să se demonstreze atingerea unui grad de îndeplinire a indicatorilor la nivel global de minimum 20%, autoritatea de management/organismul intermediar poate proceda, pe baza analizei obiective şi a riscurilor identificate, la rezilierea contractului de finanţare, cu recuperarea integrală a sumelor plătite.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014-2020 au obligaţia de a iniţia procedurile legale de încetare a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, beneficiarii în cauză având obligaţia de a restitui sumele primite din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare de la bugetul de stat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 43
    Plata salariilor şi a veniturilor asimilate acestora aferente activităţilor desfăşurate pe parcursul lunii decembrie 2023 în proiectele finanţate în cadrul programelor operaţionale 2014-2020/programelor CT 2014-2020 se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. 44
    Cheltuielile necesare după data de 31 decembrie 2023 pentru finalizarea proiectelor pentru care au fost modificate contractele de finanţare în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, se suportă din bugetul beneficiarilor.

    ART. 45
    În termen de 20 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene se constituie un grup de lucru interinstituţional format din reprezentanţi ai autorităţilor de management, Autorităţii de certificare şi plată, Autorităţii de audit, Direcţiei generale programare şi coordonare sistem din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), coordonat de un secretar de stat din cadrul MIPE, care analizează periodic stadiul realizării etapelor calendarului de închidere a programelor operaţionale 2014-2020 şi propune măsuri corective în scopul evitării blocajelor şi pentru recuperarea eventualelor întârzieri.

    ART. 46
    (1) Lista operaţiunilor care sunt propuse pentru etapizare, lista operaţiunilor care sunt declarate nefuncţionale, lista proiectelor/ operaţiunilor afectate de anchete naţionale în curs sau suspendate printr-o procedură juridică sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare care urmează a fi incluse ca anexă la raportul final de implementare sunt avizate de comitetele de monitorizare a programelor operaţionale/programelor CT la propunerea autorităţilor de management.
    (2) Listele de proiecte/operaţiuni menţionate la alin. (1) pot fi reavizate la solicitarea autorităţii de management dacă acest lucru este necesar în procesul de aprobare a raportului final de implementare a programului operaţional.

    ART. 47
    Modificarea programelor operaţionale 2014-2020/ programelor CT 2014-2020, gestiunea financiară în relaţia cu Comisia Europeană, tratamentul neregulilor, depunerea şi conţinutul documentelor de închidere, plata soldului final se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a regulamentelor europene aplicabile pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru perioada de programare 2012-2027, după caz, şi care sunt detaliate în Comunicarea Comisiei.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Răulea,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 17 mai 2023.
    Nr. 36.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016