Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2024  pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale şi judiciare internaţionale  şi concesionării proprietăţii publice a statului  şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale şi judiciare internaţionale şi concesionării proprietăţii publice a statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 357 din 16 aprilie 2024
    Având în vedere necesitatea continuării acţiunilor în vederea reducerii decalajelor faţă de economiile statelor din Europa de Vest prin investiţii strategice în infrastructură, educaţie, sănătate, inovare şi digitalizare,
    ţinând cont de faptul că scopul fundamental al Guvernului îl reprezintă dezvoltarea armonioasă dintre regiunile României, recuperarea decalajelor de dezvoltare între judeţe şi creşterea calităţii serviciilor publice la care să aibă acces cetăţenii, prin intermediul fondurilor europene şi al celorlalte programe naţionale pe care le desfăşoară,
    luând în considerare că Guvernul României este nevoit să susţină eforturile financiare necesare modernizării infrastructurii în următorii ani, ţinând cont că printre priorităţile pe termen mediu 2021-2024 se află creşterea ritmului de absorbţie a fondurilor europene şi încurajarea participării directe a instituţiilor din România la programe aflate în managementul direct al Comisiei Europene, inclusiv prin susţinerea cofinanţării unei astfel de participări acolo unde este posibil,
    având în vedere faptul că mai multe proiecte care au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2014-2020, în mod special prin Programul operaţional regional, dar şi prin altele, implementate de către autorităţile administraţiei publice locale, nu au fost finalizate sau au fost declarate nefuncţionale şi înregistrează întârzieri sau chiar se află în blocaj ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale pentru a asigura finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, precum şi faptul că nefinalizarea proiectelor conduce la majorări şi penalităţi de întârziere datorate operatorilor economici care execută lucrările sau furnizează bunuri prevăzute în proiecte, cu consecinţe grave asupra activităţii şi resurselor financiare ale acestora,
    având în vedere necesitatea asigurării unei accesabilităţi la atragerea de resurse financiare aferente proiectelor care au beneficiat de finanţare din fondurile europene, în special pentru acele unităţi administrativ-teritoriale de dimensiune mai mică, comune şi oraşe, a căror capacitate de finanţare prin credite bancare este redusă şi nu pot contracta finanţare rambursabilă în condiţii avantajoase de la bănci comerciale şi instituţii de credit,
    în acelaşi timp, efectuarea acestor plăţi în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale, fiind necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor şi finanţării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor realizate din fonduri externe nerambursabile.
    Având în vedere că termenul de eligibilitate a perioadei de programare bugetară 2014-2020 a fost 31 decembrie 2023 şi faptul că neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectelor nefinalizate sau nefuncţionale, cu efecte asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României şi, mai ales, asupra creşterii riscului de dezangajare automată a sumelor alocate de către Comisia Europeană, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum şi cu sumele suplimentare, reprezentând prejudiciu şi cheltuieli de judecată stabilite de către instanţele de judecată,
    având în vedere că plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pe anul 2024 a fost alocat integral autorităţilor publice solicitante în luna martie, iar cererile privind efectuarea de trageri în anul curent nu mai pot fi autorizate decât în situaţia în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru care au fost emise autorizări de trageri pentru anul 2024 vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, ceea ce va conduce la întârzieri la nivelul finalizării investiţiilor publice de interes local care se află în derulare sau care urmează a fi implementate,
    se impune o intervenţie de urgenţă asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi în faţa altor instanţe judiciare şi arbitrale internaţionale, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi reglementată şi modalitatea de atribuire a unor contracte de reprezentare juridică în situaţii punctuale, care impun o reacţie rapidă din partea Ministerului Finanţelor, astfel încât să nu fie prejudiciat bugetul de stat, prin imposibilitatea recuperării în termenele legale a unor sume datorate de diverse persoane şi prin neformularea unor apărări urgente.
    În lipsa acestei modificări normative apreciem că este afectată percepţia publică generală, care impune statului intervenţii urgente pentru protejarea intereselor sale financiare, şi se poate ajunge la lipsirea statului de unul dintre cele mai importante drepturi ale sale, respectiv dreptul la apărare în plan internaţional, întrucât perioadele de derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de reprezentare juridică depăşesc, în unele cazuri, termenele-limită în care se impune o apărare scrisă din partea României instituite prin regulile procedurale din diversele jurisdicţii străine.
    În ceea ce priveşte modificarea art. 315 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea are caracter de urgenţă pentru a proteja un interes public general, respectiv cel care impune statului să acţioneze pentru protejarea intereselor sale naţionale. Astfel, atunci când se justifică un uz şi interes public naţional cu privire la un anumit bun aflat în proprietatea unei terţe persoane, statul are obligaţia, pe de o parte, să acţioneze şi să aducă în proprietatea sa publică respectivul bun, în condiţiile legii şi prin achitarea prealabilă a contravalorii bunului, şi, pe de altă parte, să ia măsurile de reglementare aferente pentru ca nici patrimoniul societăţilor respective să nu fie afectat prin imposibilitatea de a mai putea să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale asumate anterior trecerii bunului în proprietatea publică a statului.
    În lipsa reglementării urgente şi eliminării riscurilor anterior menţionate, interesele financiare indirecte ale statului, precum încasarea unor dividende cât mai mari de la societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, vor fi afectate, deoarece acestea nu vor mai putea să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale asumate anterior în relaţia cu alte persoane juridice, context în care s-ar putea genera riscuri de a fi obligate la plata unor despăgubiri.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi ale art. 63 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Legii nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, referitoare la plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţile administrativ-teritoriale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, de la Ministerul Finanţelor, până cel târziu la data de 30 septembrie 2024, contractarea în anul 2024 a unor împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei, pentru:
    a) asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 17 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncţionale derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020;
    b) asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte;
    c) asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aflate în sarcina bugetului local, evidenţiate distinct în fiecare contract.

    (2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii:
    a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:
    (i) 1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani inclusiv;
    (ii) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv;

    b) perioadă de rambursare: 1-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
    c) limita de îndatorare: exceptat de la prevederile art. 63 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) plafoane de contractare/tragere: exceptat;
    e) valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate administrativ-teritorială este:
    (i) nelimitat pentru comune;
    (ii) nelimitat pentru oraşe;
    (iii) 20.000 mii lei pentru municipii;
    (iv) 35.000 mii lei pentru judeţe.


    (3) Termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor care vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (16) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale este data de 30 septembrie 2024.
    (4) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate în atribuţia:
    a) unităţilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;
    b) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

    (5) Sumele din împrumuturile contractate pentru entităţile prevăzute la alin. (4) lit. b) se transferă de către unităţile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
    (6) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora, iar cu sumele rambursate se reîntregesc veniturile din privatizare. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
    (7) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform prevederilor alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.
    (8) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (9) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor în conturile indicate de titulari.
    (10) În cazul nerespectării prevederilor alin. (6), directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor.
    (11) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
    (12) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanţelor prevăzut la alin. (16).
    (13) Responsabilitatea cu privire la documentele care vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (16), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local.
    (14) Documentele care vor fi stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (16) se depun, până cel târziu la termenul prevăzut la alin. (3), la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.
    (15) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor.
    (16) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (17) Responsabilitatea cu privire la oportunitatea contractării de împrumuturi conform dispoziţiilor alin. (1) revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, în prealabil solicitării de acordare a unui împrumut potrivit alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale fac demersurile necesare în vederea identificării posibilităţii şi a condiţiilor şi termenilor aferenţi contractării de împrumuturi din piaţa financiară, urmând să decidă asupra oportunităţii contractării de împrumuturi conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. II
    Eventualele sume virate în plus de unităţile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“ deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale, faţă de obligaţiile aferente împrumuturilor contractate conform art. I alin. (1) se restituie unităţilor administrativ-teritoriale în conturile indicate de titulari.

    ART. III
    Împrumuturile contractate din venituri din privatizare de unităţile administrativ-teritoriale se pot refinanţa prin împrumuturi contractate de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit, în condiţiile prevăzute la art. 61-63 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 417/2023, în anul 2024 plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita căruia se pot efectua trageri, este de 4.500 milioane lei.

    ART. V
    Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi în faţa altor instanţe judiciare şi arbitrale internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Pentru reprezentarea în litigiile internaţionale prevăzute la art. 1, Ministerul Finanţelor selectează în mod transparent şi competitiv avocaţi din România şi/sau din străinătate, specializaţi în litigii arbitrale internaţionale şi/sau în legislaţia naţională specifică litigiilor judiciare internaţionale, după caz, pe baza unei proceduri proprii de selecţie aprobate de conducătorul instituţiei, în temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, încheind acorduri-cadru de prestări servicii. În funcţie de necesităţi, se acordă ulterior mandate de reprezentare în litigiile internaţionale prevăzute la art. 1."

    2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru reprezentarea în litigiile internaţionale prevăzute la art. 1, în temeiul unei analize punctuale de oportunitate, Ministerul Finanţelor selectează avocaţi din România şi/sau din străinătate, specializaţi în litigii arbitrale internaţionale şi/sau în legislaţia naţională specifică litigiilor judiciare internaţionale, după caz, pe baza unei proceduri proprii de selecţie aprobate de conducătorul instituţiei, în temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, încheind contracte de prestări servicii pentru reprezentarea juridică într-un anumit litigiu internaţional dintre cele prevăzute la art. 1."    ART. VI
    La articolul 315 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prin excepţie de la prevederile art. 312 alin. (1), bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 303 alin. (3)-(5), care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora, precum şi prin hotărâre a Guvernului pentru societăţile cu capital integral sau majoritar de stat care şi-au asumat anterior trecerii bunului în proprietatea publică diverse obligaţii juridice pentru aceste bunuri, pe perioada existenţei acestor obligaţii."


    ART. VII
    La articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 7 aprilie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2023, cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru plata primei anuale prevăzută la alin. (1), finanţată din Fondul pentru mediu, din veniturile prevăzute la art. 2, Administraţia Fondului pentru Mediu încheie anual un contract de finanţare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
(3^2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) în bugetul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se realizează potrivit prevederilor art. 15^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare."
                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 11 aprilie 2024.
    Nr. 35.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016