Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34  din 5 mai 2017  privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
    Având în vedere Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 şi Protocolul 38c la Acordul Spaţiul Economic European, încorporat în Acordul Spaţiul Economic European prin Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei privind Mecanismul financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.102/2016, şi ale Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.101/2016,
    ţinând cont de necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea cadrului procedural, legal şi financiar pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismului financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021,
    având în vedere faptul că alocarea substanţială de fonduri din partea statelor donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein în valoare de 502,5 milioane euro trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă importantă pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element al sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,
    având în vedere calendarul de îndeplinire a responsabilităţilor ce revin autorităţilor române pentru anul 2017, stabilit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 şi ale Regulamentului privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021,
    ţinând cont de faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente pregătirii programelor stabilite în cadrul mecanismelor financiare a început din data de 26 iulie 2016 pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, respectiv 1 august 2016 pentru Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021,
    luând în considerare importanţa asigurării cadrului legal financiar la nivel naţional pentru perioada de programare 2014-2021, în lipsa căruia fondurile externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian necesare perioadei de pregătire a programelor nu pot fi utilizate, deşi disponibile, sumele corespunzătoare fiind asigurate din bugetul de stat, până la intrarea în vigoare a prezentului cadru financiar, conform prevederilor art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, ceea ce reprezintă o încărcare nejustificată a bugetului de stat,
    având în vedere necesitatea urgentării implementării programelor pentru a permite utilizarea în cele mai bune condiţii a fondurilor externe nerambursabile la nivelul programelor şi proiectelor în termenul maxim de implementare prevăzut de regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian,
    ţinând cont de faptul că România este prima ţară care a semnat memorandumurile de înţelegere cu statele donatoare pentru exerciţiul financiar 2014-2021, România putând beneficia astfel de avantajele demarării implementării cât mai rapide a programelor, ceea ce ar implica o mai eficientă utilizare a fondurilor externe nerambursabile alocate prin mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian,
    ţinând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile, aspect menţionat şi în Programul de guvernare 2017-2020,
    având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor reglementări poate avea consecinţe grave şi ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare,
    ţinând cont de faptul că în lipsa cadrului financiar supus aprobării este imposibilă asigurarea noilor poziţii de clasificaţie bugetară pentru evidenţierea corespunzătoare a proiectelor ce se vor implementa prin cele două mecanisme financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, ceea ce are ca efect necuprinderea în bugetele şi anexele acestora aferente ordonatorilor de credite cu rol de operatori de program a cofinanţării (15%), acolo unde este cazul, precum şi reflectarea sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile (grant) acordate de statele donatoare,
    având în vedere că, în lipsa cadrului financiar, România nu poate demara implementarea programelor aferente celor două mecanisme financiare, ceea ce, pe termen lung, ar putea duce la imposibilitatea implementării acestora în termenele prevăzute în regulamentele de implementare a celor două mecanisme financiare şi, implicit la pierderea unui procent din granturile alocate României prin intermediul memorandumurilor de înţelegere semnate între Guvernul României şi statele donatoare la 13 octombrie 2016,
    în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spaţiului Economic European, potrivit Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, respectiv Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum şi a cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, denumite în continuare mecanisme financiare.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile „punct naţional de contact“, „autoritate de certificare“, „autoritate de audit“, „program“ şi „proiect“ au înţelesurile prevăzute în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.
    (2) Termenul „neregulă“ şi expresia „creanţe bugetare rezultate din nereguli“ au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acord de implementare a programului - acord încheiat între punctul naţional de contact şi operatorii de programe, prin care sunt stabilite termenele şi condiţiile de implementare a programului finanţat în cadrul mecanismelor financiare, rolul şi responsabilităţile părţilor;
    b) acord de program - acord încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European/Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian şi punctul naţional de contact, care reglementează implementarea fiecărui program aprobat;
    c) acord de parteneriat - acord încheiat între promotorul de proiect şi partenerul de proiect şi, după caz, beneficiar şi partener, în conformitate cu art. 7.7 din regulamentele de implementare, ce stabileşte drepturile şi obligaţiile partenerului de proiect pentru implementarea proiectului;
    d) Autoritatea de certificare şi plată - structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care îndeplineşte funcţia de autoritate de certificare şi de autoritate pentru nereguli, în conformitate cu anexa A, comună memorandumurilor de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum şi dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021. Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de certificare sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 5.4, iar rolul şi responsabilităţile Autorităţii pentru nereguli sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 12.3;
    e) avans - parte din grantul programului necesară în vederea acoperirii părţii de cheltuieli justificate estimate ale programului până la efectuarea primei plăţi intermediare prevăzute la art. 9.3 paragraful 1 din regulamentele privind implementarea mecanismelor financiare Spaţiul Economic European, precum şi partea din grantul proiectului acordată către promotorii de proiect/beneficiari pentru începerea derulării proiectelor. Valoarea plăţilor în avans va fi stabilită în acordul de program, respectiv contractul de finanţare;
    f) beneficiar - persoană fizică sau juridică, publică sau privată, eligibilă pentru finanţare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică, al Fondului pentru relaţii bilaterale sau fondului bilateral la nivel de program, precum şi pentru finanţarea proiectelor proprii ale operatorului de program aferente asistenţei financiare „costuri de management“;
    g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către promotorii de proiecte, beneficiarii şi partenerii acestora, după caz, aferente proiectelor aprobate în cadrul mecanismelor financiare, care pot fi finanţate atât din grant, cât şi din cofinanţarea publică/cofinanţarea privată, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în regulamentele de implementare şi/sau acordurilor de program;
    h) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8.7 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, precum şi alte cheltuieli necesare implementării programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finanţate din grant şi cofinanţare;
    i) contribuţia naţională publică - suma necesară implementării programelor/proiectelor, formată din cofinanţarea publică şi fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;
    j) cofinanţarea publică - sumă asigurată de către operatorii de programe, instituţii publice/organismul de interes public, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită conform acordurilor de program;
    k) Comitetul Mecanismului Financiar - comitetul stabilit de către Comitetul permanent al statelor Asociaţiei Europene a Liberului Schimb pentru a administra Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi pentru a lua decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare;
    l) contractul de finanţare a proiectului - acord încheiat între operatorul de program/punctul naţional de contact şi promotorul de proiect/beneficiari care reglementează implementarea unui proiect specific;
    m) decizie/ordin de finanţare - actul administrativ emis de către operatorul de program/punctul naţional de contact în calitate de beneficiar pentru asistenţa financiară nerambursabilă;
    n) cofinanţarea privată - totalul sumelor, altele decât cele prevăzute la lit. j), asigurate de către promotorii de proiecte/ beneficiari şi de către partenerii acestora, alţii decât instituţiile publice, după caz, pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile, conform contractelor de finanţare;
    o) grant - sumă finanţată din fonduri externe nerambursabile, acordată pe programe/proiecte României de către statele donatoare prin mecanismele financiare;
    p) instituţii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) organism de interes public - Fondul Român de Dezvoltare Socială, astfel cum este definit la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare;
    r) Oficiul Mecanismului Financiar - oficiu care asistă Comitetul Mecanismului Financiar şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian în administrarea mecanismelor financiare, fiind responsabil pentru operaţiunile de zi cu zi ale mecanismelor financiare, servind ca punct de contact;
    s) Ministerul Afacerilor Externe norvegian - autoritatea care are responsabilitatea administrării Mecanismului financiar norvegian şi responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare;
    ş) operatorul de program - entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum şi organizaţii neguvernamentale, cu responsabilitate în pregătirea şi implementarea unui program; rolul şi responsabilităţile operatorului de program sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.6;
    t) plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, în contul operatorilor de program/punctului naţional de contact al grantului şi din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, după caz, al sumelor reprezentând avansul şi/sau prefinanţarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare;
    ţ) prefinanţare - o parte din grantul acordat pe program/proiect corespunzătoare cheltuielilor eligibile justificat estimate necesare pentru implementarea programului/ proiectului, acordată operatorilor de program/punctului naţional de contact/promotorilor de proiecte/beneficiarilor, potrivit acordurilor de programe/contractelor de finanţare;
    u) promotor de proiect - persoană fizică sau juridică, înregistrată fiscal în România, sau o organizaţie internaţională, în măsura în care aceasta este menţionată în mod explicit în acordul de program, având responsabilitate în iniţierea, pregătirea şi implementarea unui proiect, care semnează contractul de finanţare a proiectului şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanţării publice şi a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare, precum şi pentru implementarea proiectului;
    v) partener de proiect - persoană fizică sau juridică implicată activ in implementarea unui proiect ce împarte cu promotorul de proiect/beneficiarul un scop social şi economic comun, care urmează să fie realizat prin implementarea acelui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu promotorul de proiect/beneficiarul;
    w) raport financiar intermediar - raport întocmit de operatorii de program/punctul naţional de contact în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, certificat de către Autoritatea de certificare şi plată şi aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, care include: declaraţia cheltuielilor efectuate în perioada de raportare anterioară datei plăţii şi declaraţia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plăţii şi informaţii cu privire la progresul înregistrat în vederea realizării rezultatelor directe şi indirecte, după caz;
    x) regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - documente adoptate de către statele donatoare ce reglementează regulile generale ce guvernează Mecanismul financiar Spaţiul Economic European, respectiv Mecanismul financiar norvegian;
    y) ghiduri - documente adoptate de către statele donatoare ce reglementează modalitatea de aplicare a prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare;
    z) state donatoare - state din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, care asigură asistenţa nerambursabilă acordată României prin mecanismele financiare;
    aa) punct naţional de contact - entitate publică naţională desemnată de statul beneficiar ce deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, precum şi pentru implementarea prevederilor memorandumurilor de înţelegere. Rolul şi responsabilităţile punctului naţional de contact sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.3;
    bb) Autoritate de audit - entitate publică naţională, independentă funcţional faţă de punctul naţional de contact, de Autoritatea de certificare şi de operatorul de program, desemnată de statul beneficiar şi responsabilă pentru verificarea funcţionării eficiente a sistemului de management şi control. Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de audit sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 5.5.


    CAP. II
    Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
    ART. 3
    Fondurile acordate prin mecanismele financiare se alocă potrivit prevederilor art. 10.5 din Protocolul 38c al Acordului privind Spaţiul Economic European şi potrivit art. 10.5 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 şi se utilizează conform prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, precum şi conform prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei şi Guvernul României şi ale prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.

    ART. 4
    (1) Structura organizatorică cu rol de punct naţional de contact desemnată în anexa A la memorandumurile de înţelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 poartă responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare şi pentru implementarea celor două memorandumuri de înţelegere, precum şi responsabilitatea gestionării fondurilor aferente asistenţei tehnice şi Fondului pentru relaţii bilaterale.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă, aşa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare. Autoritatea de certificare şi plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul naţional de contact prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (3) Entităţile desemnate ca operator de program sau operator de fond dintr-un stat donator, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de înţelegere, asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare, în conformitate cu prevederile stabilite de statele donatoare.
    (4) Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare, toţi operatorii de program şi punctul naţional de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operaţiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanţaţi din Fondul pentru relaţii bilaterale şi asistenţă tehnică, şi efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.
    (5) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.
    (6) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menţionat la alin. (4), precum şi în conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de către operatorii de program sau punctul naţional de contact, se raportează anual către Autoritatea de certificare şi plată ca parte a raportului financiar intermediar. Autoritatea de certificare şi plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, anual, ca parte a raportului financiar intermediar, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (4) şi conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare. Dobânda raportată se virează de către Autoritatea de certificare şi plată către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.
    (7) Sumele aferente derulării programelor/proiectelor finanţate prin mecanismele financiare, existente în conturile operatorilor de program, punctului naţional de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte şi partenerilor acestora, după caz, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare a proiectelor/acordurilor de program, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Mecanismele financiare finanţează tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă, aşa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.
    (2) Sumele aferente asistenţei financiare nerambursabile pentru grantul acordat prin mecanismele financiare se primesc în conturile deschise la Banca Naţională a României şi se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată, pentru programele pe care aceasta le gestionează, în conturile în euro deschise la bănci comerciale de operatorii de program, respectiv punctul naţional de contact, în vederea finanţării cheltuielilor eligibile.
    (3) Sumele din Fondul pentru relaţii bilaterale cuvenite operatorilor de program conform prevederilor memorandumurilor de finanţare şi ale regulamentelor de implementare, reprezentând plăţi în avans sau prefinanţare, transferate de donatori şi primite de către punctul naţional de contact în contul în euro deschis la o bancă comercială, se transferă operatorilor de program în conturile acestora în euro deschise la bănci comerciale.
    (4) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare, instituţiile publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program/punct naţional de contact/promotor de proiecte/beneficiar/partener de proiect, au/are obligaţia să deschidă şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul naţional de contact în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanţaţi din Fondul de relaţii bilaterale şi asistenţă tehnică, primit prin mecanismele financiare, vor fi purtătoare de dobândă.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru primirea grantului şi derularea operaţiunilor financiare în euro aferente Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri, promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii utilizează conturi dedicate în euro la bănci comerciale, în conformitate cu prevederile lit. d) din anexa nr. 2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Operaţiunile financiare din cadrul Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri, aferente mobilităţilor transnaţionale, organizării de acţiuni/activităţi în străinătate, plăţii onorariilor pentru prestatorii de servicii din străinătate, şi transferul sumelor cuvenite promotorilor de proiecte/partenerilor de proiecte se vor derula în euro prin intermediul conturilor dedicate deschise în euro la bănci comerciale, aşa cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (4).
    (7) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane juridice, alţii decât instituţii publice, precum şi Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru acţiunile proprii, în calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operaţiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.
    (8) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane fizice derulează operaţiunile financiare în lei prin conturi în lei deschise la bănci comerciale.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele aferente Fondului pentru relaţii bilaterale prevăzute la alin. (3) se pot primi în avans, în euro, în sumă de maximum 50.000 euro, direct de la statele donatoare, în conturile operatorilor de program, în conformitate cu prevederile art. 4.6 alin. 4 din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare.
    (10) Sumele aferente costurilor de pregătire a programului se pot acorda sub formă de avans extraordinar în euro de la statele donatoare către statul beneficiar, conform art. 8.10 alin. 8 din regulamentele de implementare, operatorilor de program prin Autoritatea de certificare şi plată.

    CAP. III
    Fonduri aferente mecanismelor financiare
    ART. 6
    (1) În bugetele operatorilor de program instituţii publice/organisme de interes public se cuprind:
    a) la poziţii distincte de transferuri, valoarea cofinanţării publice corespunzătoare valorii costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program, cu excepţia cofinanţării prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b);
    b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare şi/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari;
    c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b);
    d) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

    (2) În bugetul operatorilor de program instituţii publice/organisme de interes public, în calitate de beneficiari, se cuprind:
    a) sumele necesare cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate din costuri de management, conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare, atât fonduri externe nerambursabile, cât şi cofinanţarea aferentă, până la primirea avansurilor de la statele donatoare;
    b) sumele reprezentând cheltuieli eligibile, atât fonduri externe nerambursabile, cât şi cofinanţarea aferentă, necesare continuării proiectelor finanţate din costuri de management ale operatorului de program, în proporţie de maximum 10%, până la rambursarea tranşei finale de către donator;
    c) cheltuielile neeligibile aferente proiectelor proprii.

    (3) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
    (4) În cazul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură din bugetul de stat, ca subvenţii, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (5) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistenţă tehnică şi a programului Fondul pentru relaţii bilaterale, a căror finanţare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:
    a) sumele corespunzătoare creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv dobânzile, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele două programe;
    b) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian;
    c) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

    (6) Promotorii de proiecte şi partenerii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot asigura şi cofinanţare privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condiţiile prevăzute în acordurile de program aprobate şi contractele de finanţare a proiectelor.
    (7) După autorizarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) de către operatorii de program, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor se virează de către operatorii de program în conturile de venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la statele donatoare prin Autoritatea de certificare şi plată.

    ART. 7
    (1) Având în vedere prevederile art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 şi, respectiv, art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, sumele aferente grantului şi cofinanţării publice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor.
    (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziţii bugetare distincte de venituri şi cheltuieli, sumele încasate de către aceştia şi instituţiile din subordine/coordonare în calitate de promotori de proiecte/beneficiari.
    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarilor, în calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii şi în cele ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.
    (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziţii bugetare distincte de venituri şi cheltuieli, sumele încasate, potrivit alin. (3), de către aceştia şi instituţiile din subordinea/ coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.
    (5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să diminueze veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu sumele retrase din veniturile acestui buget şi virate conform contractelor de finanţare/acordurilor de parteneriat, ca urmare a economiilor rezultate din implementarea proiectelor, a unor modificări ale contractelor de finanţare/acordurilor de parteneriat sau restituirii avansului primit, după caz, pentru proiectele proprii şi ale instituţiilor din subordinea/coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.
    (6) În cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor/partenerilor instituţii publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile se aprobă potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile şi în cazul utilizării Fondului de asistenţă tehnică şi Fondului pentru relaţii bilaterale.
    (8) În cazul în care pentru sumele încasate potrivit alin. (2), (4) şi (7) ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora în calitate de promotori de proiecte/beneficiari şi/sau parteneri de proiecte sunt autorizaţi să majoreze creditul de angajament până la valoarea încasată, fără a depăşi valoarea totală prevăzută în contractul/decizia/ordinul de finanţare sau acordul de parteneriat.
    (9) Operaţiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) şi (4), precum şi fişele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale pentru sumele încasate de către aceştia şi/sau instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, precum şi operaţiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (5) împreună cu fişele actualizate ale proiectelor pentru sumele retrase din bugetul fondurilor externe nerambursabile de către aceştia şi/sau instituţiile din subordinea/coordonarea acestora.
    (10) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceştia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate/diminuate potrivit alin. (9).
    (11) Operatorii de program, cu excepţia Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor înregistraţi fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectuează plăţi în lei către partenerii înregistraţi fiscal în România sau plăţi în euro către partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat.
    (12) Toate operaţiunile financiare dintre Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în calitate de operator de program, şi promotorii de proiecte/beneficiarii şi partenerii acestora în cadrul Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri se vor derula în euro.
    (13) În cazul contractelor încheiate în euro cu beneficiari cu sediul în statele donatoare sau cu organizaţii interguvernamentale, operatorii de program/punctul naţional de contact transferă sumele cuvenite acestora în euro.
    (14) Promotorii de proiecte, beneficiarii şi partenerii acestora asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile ale proiectului.
    (15) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte, beneficiarii şi partenerii de proiecte din România asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ ordinul/decizia de finanţare.
    (16) Toate operaţiunile financiare derulate în euro de către ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de programe/promotori de proiecte/parteneri de proiecte/ beneficiari, reprezentând fonduri externe nerambursabile acumulate într-un cont distinct, vor fi cheltuite în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în scopul în care au fost acordate.
    (17) Pentru operaţiunile financiare prevăzute la alin. (16) se autorizează ordonatorii principali să cuprindă în bugetul fondurilor externe nerambursabile sumele în moneda naţională, respectiv în mii lei, calculate la cursul comunicat de Comisia Naţională de Prognoză şi utilizat pentru elaborarea bugetului pentru anul în curs.
    (18) În cazul în care promotorii de proiecte/beneficiarii/ partenerii de proiecte, instituţii publice, nu se regăsesc în coordonarea sau subordonarea unui ordonator principal de credite, autorizările prevăzute la alin. (2), (4), (5) şi (8) se aplică instituţiilor publice respective.

    ART. 8
    (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/punctul naţional de contact/promotorii de proiecte/beneficiarii şi partenerii acestora, după caz, se includ la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2014-2021.
    (2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare şi nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
    (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite, precum şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar virări de credite de angajament şi de credite bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile, precum şi cheltuielile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi art. 11 alin. (6) necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare de către aceştia, precum şi de către instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, în calitate de promotori de proiecte/beneficiari/ parteneri de proiect, respectiv Fondul Român de Dezvoltare Socială, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în calitate de beneficiari.
    (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de program/punct naţional de contact, precum şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze în cursul întregului an virări de credite de angajament şi de credite bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (5).
    (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările prevăzute la alin. (3) şi (4) efectuate de către aceştia, precum şi de către instituţiile din subordine/coordonare, împreună cu fişele actualizate ale proiectelor asumate de ordonatorul principal de credite.
    (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceştia, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) şi (4), după caz.

    ART. 9
    (1) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.
    (2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele prevăzute la alin. (1) se restituie de către parteneri/lider de proiect instituţii publice în contul de, disponibil al liderului de proiect din care au fost primite sumele, până la data de 22 decembrie.
    (3) După încasarea sumelor potrivit alin. (2), liderul de proiect restituie sumele în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.
    (4) În limita sumelor restituite la finele anului precedent de către promotorul de proiect/liderul de proiect, operatorul de program virează acestora sumele reprezentând cofinanţarea rămase neutilizate, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, potrivit mecanismului prevăzut la art. 7 şi normelor metodologice de aplicare.
    (5) Sumele primite de către promotorii de proiecte/ beneficiarii/partenerii de proiecte, instituţii publice, reprezentând grant, rămase neutilizate la sfârşitul anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
    (6) Pentru sumele încasate potrivit alin. (4), precum şi pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplică prevederile art. 7 alin. (2) şi (4), după caz.

    ART. 10
    Orice dobândă generată de conturile deschise pentru granturile primite de la Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian până la transferarea către operatorii de program/punctul naţional de contact, precum şi de conturile deschise de către operatorii de program pentru granturile care vor fi transferate promotorilor de proiecte este considerată resursă pentru Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian. Raportarea şi transferarea acestor dobânzi sunt prevăzute la art. 9.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 şi, respectiv, art. 9.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

    CAP. IV
    Modalităţi de finanţare: avansul, prefinanţarea şi rambursarea
    ART. 11
    (1) Aplicarea modelului prefinanţării în cadrul unui/unei contract/decizii/ordin de finanţare a proiectului reprezintă transferarea de către operatorii de program/punctul naţional de contact a grantului şi cofinanţării publice, după caz, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3), în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia.
    (2) Operatorii de program aplică numai modelul prefinanţării la încheierea de contracte/decizii/ordine de finanţare cu promotorii de proiecte/beneficiarii, instituţii publice.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), operatorii de program, în calitate de beneficiari, pot aplica modelul rambursării pentru sumele aferente costurilor de management, până la primirea avansului de la statele donatoare, respectiv în limita a 10% din aceste costuri de management, până la rambursarea tranşei finale de către donator.
    (4) Pentru promotorii de proiecte/beneficiari, alţii decât instituţiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul rambursării, caz în care promotorii de proiecte/beneficiarii, alţii decât instituţiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare, fie modelul prefinanţării.
    (5) Punctul naţional de contact, în calitate de gestionar al programului Asistenţă tehnică şi programului Fondul pentru relaţii bilaterale, finanţate 100% din grant, poate aplica la încheierea de contracte/decizii/ordine de finanţare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanţare, cât şi modelul rambursării.
    (6) Beneficiarii, instituţii publice, sunt autorizaţi să îşi cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de finanţare/ deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu punctul naţional de contact, sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării.
    (7) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de program/punctul naţional de contact către promotorii de proiecte/beneficiari, cărora li se aplică modelul prefinanţării, se virează de către operatorii de program/punctul naţional de contact în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte/beneficiari, în vederea efectuării plăţilor aferente proiectelor, cu excepţia sumelor acordate în cadrul Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri, care vor fi virate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în conturile în euro deschise de către promotorii de proiecte.
    (8) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor instituţii publice, cărora li se aplică modelul rambursării potrivit prevederilor alin. (5), se virează de către punctul naţional de contact după autorizarea cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei naţionale, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate iniţial cheltuielile respective.
    (9) Sumele acordate prin mecanismele financiare, cuvenite a fi rambursate promotorilor de proiecte/beneficiarilor, alţii decât instituţiile publice, cărora li se aplică modelul rambursării, se virează de către operatorii de program/punctul naţional de contact, după autorizarea cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei naţionale, în conturile de disponibil prevăzute în contractele de finanţare, cu excepţia sumelor acordate în cadrul Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri, care vor fi virate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în conturile în euro deschise de către promotorii de proiecte.
    (10) Pentru ambele modele de finanţare, respectiv modelul prefinanţării şi modelul rambursării, promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), pentru începerea derulării proiectelor, conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare şi ale normelor de aplicare.
    (11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul naţional de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanţării, se virează de către operatorii de program/punctul naţional de contact, în condiţiile alin. (1) şi (7), după şi ţinând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepţia plăţii avansului, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit.e), precum şi a cazurilor justificate de constrângeri bugetare ale promotorilor de proiect/beneficiarilor când operatorii de program/punctul naţional de contact pot/poate face plăţi înaintea autorizării cheltuielilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4).

    ART. 12
    Grantul acordat României prin mecanismele financiare se primeşte de la statele donatoare, pe bază de plăţi în avans, intermediare şi ale balanţei finale, în conformitate cu responsabilităţile, cerinţele şi prevederile regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.

    CAP. V
    Proiecte implementate în parteneriat
    ART. 13
    Proiectele finanţate în cadrul mecanismelor financiare pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare, cu condiţia desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entităţi înregistrate fiscal în România.

    ART. 14
    Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 13, autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat din România, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind selecţia partenerilor din sectorul privat, cu excepţia parteneriatelor din cadrul Programului educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri, unde se aplică modelul proiectelor similare din programele Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională şi tineret.

    ART. 15
    Aspectele legale, financiare şi de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanţate în cadrul programelor mecanismelor financiare, se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    CAP. VI
    Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
    ART. 16
    (1) Proiectele/Programele implementate în cadrul mecanismelor financiare sunt considerate acţiuni multianuale.
    (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice aferente programelor/proiectelor implementate în cadrul mecanismelor financiare, pot fi anuale sau multianuale.
    (3) Operatorii de program instituţii publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, efectuează angajarea cheltuielilor aferente programelor, precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora în baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la art. 17 alin. (1)-(3).
    (4) Operatorii de program instituţii publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, au obligaţia să organizeze evidenţa contabilă a angajamentelor bugetare şi legale.

    ART. 17
    (1) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program, inclusiv cele aferente sumelor din Fondul pentru relaţii bilaterale cuvenite operatorilor de program, se stabilesc având în vedere memorandumurile de înţelegere şi se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program.
    (2) În anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, se reflectă sumele acordate prin Fondul de asistenţă tehnică şi Fondul bilateral.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării programului se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială cu rol de operator de program, în anexă la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării cu rol de operator de program.
    (4) Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, ca operator de program, parcurg fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la alin. (3).
    (5) Fondul Român de Dezvoltare Socială încheie contracte de finanţare cu promotorii de proiecte, respectiv decizii/ordine de finanţare, în limita creditelor de angajament, şi efectuează plăţi în limita creditelor bugetare cuprinse în anexă la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
    (6) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor să modifice creditele bugetare şi creditele de angajament, inclusiv cele aferente anului precedent, precum şi valoarea totală a programelor, cu încadrarea în sumele prevăzute în memorandumurile de înţelegere, la solicitarea şi pe răspunderea operatorilor de program/punctului naţional de contact în cauză, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de punct naţional de contact.
    (7) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze dezangajări din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, în baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare, la propunerea operatorilor de program/punctului naţional de contact.
    (8) Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul întregului exerciţiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
    (9) Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (6) şi (7), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
    (10) Operatorii de program au responsabilitatea efectuării trimestriale a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale promotorilor de proiecte pentru operaţiunile gestionate în cadrul mecanismelor financiare.

    ART. 18
    Punctul naţional de contact şi operatorii de program utilizează finanţarea pe bază de sume forfetare, bareme standard de costuri unitare sau rată fixă, după caz, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.

    CAP. VII
    Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
    ART. 19
    (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate în cadrul mecanismelor financiare se exercită la nivelul promotorilor de proiecte, al operatorilor de program sau organismelor de implementare, al Autorităţii de certificare şi plată şi punctului naţional de contact în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul operatorilor de program/Autorităţii de certificare şi plată/structurii organizatorice cu rol de punct naţional de contact din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care aceştia au calitatea de beneficiari.

    ART. 20
    (1) Operatorii de program, punctul naţional de contact, promotorii de proiecte, partenerii de proiecte şi beneficiarii au obligaţia asigurării arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectelor/programelor potrivit prevederilor regulamentelor de implementare şi ale contractului/ordinului/deciziei/acordului de finanţare a proiectului/ programelor.
    (2) Operatorii de program, promotorii de proiecte, beneficiarii şi partenerii de proiect au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, punctului naţional de contact şi Autorităţii de certificare, Autorităţii de audit, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii şi partenerii acestora, după caz, sunt obligaţi să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Punctul naţional de contact şi operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanţarea publică şi asistenţa financiară externă nerambursabilă, iar punctul naţional de contact în ceea ce priveşte asistenţa financiară externă nerambursabilă gestionată de acesta.
    (2) În scopul realizării activităţii de prevenire, constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, operatorii de program şi punctul naţional de contact aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Neregulile identificate în cadrul asistenţei financiare externe nerambursabile se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României şi ale prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.
    (4) Entităţile desemnate ca operator de program sau operator de fond dintr-un stat donator, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de înţelegere, sunt responsabile pentru prevenirea, constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite necuvenit potrivit regulilor stabilite de statele donatoare.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    (1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligaţia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele şi în formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finanţare a proiectului, completate cu informaţii corecte şi complete.
    (2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare, precum şi cofinanţarea publică către promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) În situaţia în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăţilor cuvenite partenerilor/contractorilor şi pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.
    (4) Operatorii de program/punctul naţional de contact au/are obligaţia ca, în termen de maximum 45 de zile de la primirea documentelor aferente proiectelor de la promotorii de proiecte/beneficiari în conformitate cu prevederile alin. (1), să autorizeze, potrivit legislaţiei naţionale şi prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor, indiferent de aplicarea modelului prefinanţării sau rambursării cheltuielilor. Termenul de maximum 45 de zile se suspendă în perioada necesară obţinerii de clarificări de la promotorii de proiect/beneficiari cu privire la documentele aferente proiectelor transmise.

    ART. 23
    Prezenta ordonanţa de urgenţă se completează cu dispoziţiile Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

    ART. 24
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene şi al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    SORIN MIHAI GRINDEANU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Sevil Shhaideh
                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Rovana Plumb
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Viorel Ştefan

    Bucureşti, 5 mai 2017.
    Nr. 34.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016