Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2022  pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 323 din 1 aprilie 2022
    Având în vedere situaţia generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, la nivelul Guvernului s-a constituit un task force având ca principale responsabilităţi monitorizarea situaţiei şi coordonarea măsurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru asigurarea funcţionării tuturor serviciilor publice.
    Luând în considerare că în cadrul reuniunilor acestui task force, organizate în zilele de 26 februarie 2022 şi 27 februarie 2022, au fost analizate situaţia din Ucraina şi implicaţiile acesteia pentru interesele României, inclusiv din punct de vedere umanitar, şi s-a stabilit să fie întreprinse în continuare demersuri în vederea asigurării de sprijin şi asistenţă umanitară pentru cetăţenii afectaţi de conflictul armat din Ucraina,
    ţinând cont de faptul că, în contextul actual al conflictului armat din Ucraina, lipsa unei reglementări care să asigure scutirea de la plata tarifului de utilizare poate genera întârzieri ale transporturilor umanitare şi ale misiunilor de protecţie civilă, prin evitarea tranzitării ţării noastre cu destinaţia Ucraina,
    în vederea alinierii măsurilor adoptate de statul român în raport cu celelalte state europene care au instituit măsuri similare în ceea ce priveşte scutirea de la aceste tarife, pentru facilitarea tranzitului acestor tipuri de transporturi pe teritoriul lor,
    luând în considerare evoluţia situaţiei din Ucraina care este într-o continuă dinamică, precum şi faptul că România, în deplină coordonare cu partenerii săi internaţionali, va urmări adoptarea şi implementarea celor mai bune variante de răspuns la provocările umanitare generate de această criză umanitară,
    ţinând cont de faptul că Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile aflate în coordonare operaţională, organizează şi participă la misiuni umanitare şi de protecţie civilă, atât prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, cât şi prin alte mecanisme internaţionale de cooperare în domeniul protecţiei civile şi cel umanitar,
    având în vedere că misiunile umanitare reprezintă un răspuns la o situaţie de criză, iar rolul acestora este de a sprijini şi a reduce consecinţele negative asupra populaţiei şi bunurilor,
    ţinând cont de tipurile de risc la care este expusă România, misiunile umanitare putând fi desfăşurate atât pe plan intern, cât şi internaţional, prin tranzitarea ţării,
    având în vedere că legislaţia în vigoare nu permite popotelor înfiinţate la nivelul unităţilor instituţiilor publice din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională încasarea de sume prin mijloace moderne de plată, se impune modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ţinând cont de faptul că este necesară derogarea de la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru accelerarea procesului de adoptare şi implementare a schemelor de ajutor de stat, iar procedura de notificare la CE a schemelor de ajutor de stat se va derula în paralel cu procedura de aprobare a acestora prin ordine de ministru,
    având în vedere că termenul pentru implementarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01 este data de 30 iunie 2022,
    apreciind că reglementarea acestei situaţii este posibilă doar pe calea unei intervenţii normative urgente şi că aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă.
    Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    După articolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
    (2) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu cel puţin o zi lucrătoare sau îndată ce primeşte informarea privind desfăşurarea misiunii prevăzute la alin. (1) pe teritoriul României, emiterea de roviniete cu titlu gratuit.
    (3) În vederea obţinerii scutirii prevăzute la alin. (1), autorităţile naţionale din statele care organizează misiunea sau organizaţiile internaţionale organizatoare au obligaţia de a comunica Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne informaţiile prevăzute la alin. (4), în termenul stabilit la alin. (2).
    (4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora, precum şi perioada de desfăşurare a transporturilor pe teritoriul României.
    (5) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. emite, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la data primirii solicitării, numărul minim de roviniete cu titlu gratuit, în funcţie de tipul vehiculului şi de duratele de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, prevăzute în anexa nr. 1, astfel încât să fie acoperită integral perioada menţionată la alin. (4) pentru desfăşurarea pe teritoriul României a transporturilor menţionate la alin. (1), aşa cum a fost solicitată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi îl informează cu privire la emiterea acestora.
    (6) Contravaloarea rovinietelor eliberate în baza prevederilor alin. (5) se decontează bianual Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din sumele alocate de către Guvern din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului sau alte sume legal constituite, prevăzute cu această destinaţie în legile bugetare anuale, pe baza situaţiei transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (5), pentru situaţii urgente în care termenele nu pot fi respectate, procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne."


    ART. II
    Ordinul prevăzut la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot încasa prin intermediul mijloacelor moderne de plată sumele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Instituţiile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (1^1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia."    ART. IV
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, programelor aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească nu le sunt aplicabile dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În baza programelor aprobate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, ajutoarele de stat se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    ART. V
    La articolul 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 18 martie 2022, alineatul (6) se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu

    Bucureşti, 30 martie 2022.
    Nr. 34.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016