Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2024  privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024
    Luând în considerare faptul că Programul Incluziune şi Demnitate Socială pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 decembrie 2022 de aprobare a programului „Incluziune şi Demnitate Socială“ pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională şi Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ din România C (2022) 9635 final, prevede un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină aplicarea strategiilor naţionale şi locale pentru a contribui în mod direct la susţinerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei şi la susţinerea grupurilor vulnerabile în vederea depăşirii situaţiei de excludere socială, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale, contribuind astfel la atingerea ţintelor pe care România şi le-a asumat şi care vor fi monitorizate în cadrul Semestrului European,
    ţinând cont de faptul că în România se înregistrează, în medie, 190.000 de naşteri pe an, într-un trend descrescător, prin prezentul act normativ se are în vedere aplicarea unor măsuri de sprijin similare celor acordate prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020 (POAD).
    Având în vedere faptul că POAD a contribuit la consolidarea coeziunii sociale şi la reducerea sărăciei extreme, finanţând printre altele şi o măsură de sprijin pentru trusoul nou-născuţilor din familii defavorizate până la data de 31 decembrie 2023,
    luând în considerare faptul că obiectivul este de a răspunde nevoilor unui grup semnificativ de persoane vulnerabile din România, care se află într-o situaţie de deprivare materială severă, se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor preconizate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în vederea implementării acestei măsuri la nivel naţional pentru ca măsura să îşi atingă obiectivul şi să se acorde măsuri de sprijin similare şi după data de 31 decembrie 2023, astfel încât să se întreprindă acţiuni decisive pentru a soluţiona aceste probleme într-un mod eficace şi rapid care să contribuie la reducerea acestor riscuri şi la promovarea unei societăţi mai echitabile şi incluzive.
    Deoarece în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoria cuplurilor mamă-nou-născut defavorizate, prin accentuarea abandonului nou-născuţilor cauzat, în principal, de lipsa accesului la servicii de îngrijire fizică şi psihologică, precum şi de lipsa accesului la resurse financiare care să asigure posibilitatea îngrijirii nou-născutului, neadoptarea măsurii de sprijin poate avea consecinţe pe termen lung asupra indivizilor şi societăţii în ansamblu, accentuând inegalităţile şi afectând bunăstarea familiilor şi a copiilor.
    Totodată, ţinând cont de necesitatea instituirii unor măsuri prin care să se asigure un tratament corespunzător asociat situaţiilor diferite în care se află persoanele pentru care se impune acordarea de concedii medicale pentru afecţiuni grave, pentru care legiuitorul a instituit norme speciale pentru acordarea concediilor medicale, inclusiv în ceea ce priveşte durata acestora, pentru situaţiile care presupun urgenţe medico-chirurgicale în care viaţa pacienţilor este pusă în pericol, precum şi în cazuri speciale pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal şi îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, în caz contrar fiind afectată calitatea vieţii acestor persoane, fapt ce poate conduce inclusiv la degradarea stării de sănătate a acestora,
    având în vedere că elementele sus-menţionate sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc măsuri de sprijin pentru categoriile de cupluri mamă-nou-născut defavorizate şi constau în:
    a) acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    b) măsuri auxiliare.


    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Autoritatea de management pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 - direcţia generală din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu responsabilităţi şi competenţe în domeniul managementului şi coordonării fondurilor externe nerambursabile, care are în gestionare Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 şi decontează, cu respectarea normelor europene şi naţionale aplicabile, cheltuielile eligibile efectuate pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic, denumit în continuare AM PoIDS;
    b) beneficiar - structura din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu rol de beneficiar al finanţării nerambursabile aferente Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri externe nerambursabile, şi responsabil de iniţierea şi implementarea măsurilor prevăzute la art. 1;
    c) destinatar final –– cuplul mamă-nou-născut defavorizat, eligibil în categoria de grup-ţintă principal prevăzut în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027;
    d) entităţi responsabile - autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială;
    e) entităţi implicate - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin instituţiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia;
    f) măsuri auxiliare - activităţile care au scopul de a reduce deprivarea materială, care pot include şi nu se rezumă la indicaţii de îngrijire a nou-născutului, consiliere în alăptare, educaţie sanitară, educaţie de prim ajutor pentru nou-născuţi, educaţie cu privire la asigurarea igienei corporale şi a locuinţei, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, recomandări nutriţionale pentru bebeluşi necesare pentru diversificarea alimentaţiei;
    g) nou-născut - copilul cu vârsta de până la 3 luni;
    h) produse pentru îngrijirea nou-născutului - produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii nou-născutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru cuplul mamă-nou-născut;
    i) Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 - program finanţat din Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul social european Plus în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ din România, aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 decembrie 2022 de aprobare a programului „Incluziune şi Demnitate Socială“ pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională şi Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ din România C (2022) 9635 final, denumit în continuare PoIDS 2021-2027;
    j) măsură de sprijin material - ajutor pentru destinatarii finali prevăzut la art. 3 alin. (1) acordat prin tichete sociale pe suport electronic, în vederea achiziţionării produselor de îngrijire a nou-născutului;
    k) tichet social pe suport electronic - bilet de valoare pe suport electronic care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile necesare achiziţionării produselor pentru îngrijirea nou-născutului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
    l) unităţi afiliate - unităţi care comercializează produse de îngrijire pentru nou-născuţi, care se află pe lista unităţii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic;
    m) unităţi emitente - unităţi autorizate potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, care emit tichete sociale pe suport electronic.


    ART. 3
    (1) Cuplurile mamă-nou-născut defavorizate care beneficiază de măsura de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic şi care au calitatea de destinatari finali prevăzute în grupul-ţintă principal sunt:
    a) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) mamele cu dizabilităţi care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
    c) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situaţii de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;
    d) mame care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate;
    e) mamele minore care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
    f) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict armat.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naşterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.
    (3) În situaţia sarcinii multiple, măsura de sprijin material se acordă pentru fiecare nou-născut.

    ART. 4
    (1) Bugetul măsurii de sprijin material pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic se stabileşte la suma 119.239,20 mii lei, echivalent a 24.000.000,00 euro la cursul InforEuro din luna martie 2024 cu sursă de finanţare Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027.
    (2) Măsura de sprijin material se implementează pe o perioadă de 4 ani, respectiv în perioada 2024-2027, în limita bugetului disponibil din cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 pentru această măsură şi în conformitate cu regulile de eligibilitate PoIDS 2021-2027.
    (3) Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2.000 de lei, acordată într-o tranşă unică pentru fiecare nou-născut, şi are în vedere sprijinirea cuplurilor mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic în vederea achiziţionării de produse de îngrijire a nou-născutului.
    (4) Vârsta de maximum trei luni a nou-născutului se verifică la momentul identificării cuplului mamă-nou-născut de către autorităţile administraţiei publice locale şi includerea acestuia în lista prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a).
    (5) Coordonatorul măsurii de sprijin material pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic este beneficiarul prevăzut la art. 2 lit. b).

    ART. 5
    (1) Măsura de sprijin material este completată de măsurile auxiliare prevăzute la art. 2 lit. f) şi se pun în aplicare de către entităţile implicate în derularea mecanismului de implementare a măsurii de sprijin material, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, singure sau în cooperare cu diverse organizaţii şi instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
    (2) Măsurile auxiliare prevăzute la art. 2 lit. f) vor fi aplicate în funcţie de nevoile individuale ale destinatarului final, fără a aduce atingere demnităţii persoanei.

    ART. 6
    (1) În vederea întocmirii listelor destinatarilor finali, entităţile responsabile şi entităţile implicate în derularea mecanismului de implementare a măsurii de sprijin au următoarele responsabilităţi:
    a) autoritatea administraţiei publice locale, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali, prin serviciile publice de asistenţă socială, identifică, întocmeşte şi îşi asumă, prin semnătura reprezentantului legal, listele destinatarilor finali, cu evidenţierea separată a categoriei de destinatari finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-f);
    b) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, centralizează la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti listele destinatarilor finali, cu evidenţierea separată a categoriei de destinatari finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-f), pe care le transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

    (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, utilizează modalităţi de identificare şi verificare a destinatarilor finali, aprobate prin dispoziţie a primarului.
    (3) Lista destinatarilor finali cuprinde: numele şi prenumele, adresa de domiciliu/adresa de reşedinţă şi codul numeric personal. Pentru mamele care nu deţin acte de identitate, informaţiile cu privire la datele personale se rezumă la: nume şi prenume, adresa de domiciliu/adresa de reşedinţă declarată de mamă şi o adeverinţă eliberată la solicitarea mamei care nu deţine acte de identitate, de serviciul public de asistenţă socială care să ateste încadrarea în categoria destinatarului final.
    (4) Listele destinatarilor finali de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se întocmesc şi se aprobă de către reprezentantul legal al autorităţii administraţiei publice locale şi ulterior se transmit agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti atât în format letric, cât şi în format electronic, potrivit modelului stabilit prin ordinul comun prevăzut la art. 12 alin. (6).
    (5) Listele destinatarilor finali, elaborate şi transmise conform alin. (3) şi (4), se centralizează de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială la nivel de judeţ, defalcate pe categoriile de destinatari finali prevăzute la art. 3, cu menţionarea autorităţii administraţiei publice locale de care aparţine fiecare destinatar final, şi se transmit către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.
    (6) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială centralizează informaţiile primite potrivit alin. (5) şi generează lista destinatarilor finali la nivel naţional, pe care o transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora.
    (7) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale transmite lunar către beneficiar lista destinatarilor finali la nivel naţional, prevăzută la alin. (6), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    (8) Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, actualizează lunar şi îşi asumă prin semnătura reprezentantului legal listele destinatarilor finali, cu reluarea mecanismului prevăzut la alin. (2)-(7).

    ART. 7
    (1) Beneficiarul, în baza listelor puse la dispoziţie de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, contractează serviciile privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
    (2) La estimarea contractului de achiziţie publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic.
    (3) Pe baza listei comunicate de beneficiar se emit tichetele sociale pe suport electronic de către unităţile emitente prevăzute la art. 2 lit. m).
    (4) Beneficiarul, pe baza contractului de achiziţie publică încheiat în temeiul alin. (1), transferă către unitatea emitentă valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic şi achită costul emiterii şi livrării suportului electronic.
    (5) Beneficiarul asigură coordonarea procesului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic de la unitatea emitentă către autorităţile administraţiei publice locale şi se asigură de implementarea măsurilor auxiliare prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (6) În baza listelor destinatarilor finali prevăzute la art. 6 alin. (7), agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti transmit/transmite lunar către comisiile judeţene privind incluziunea socială, respectiv către Comisia privind incluziunea socială a municipiului Bucureşti numărul de destinatari finali şi activităţile desfăşurate ca măsuri auxiliare, în vederea cuantificării măsurii 1.2.1.2 din Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, anexă la Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2022.

    ART. 8
    (1) Unitatea emitentă asigură livrarea tichetelor sociale pe suport electronic, împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate, către autorităţile administraţiei publice locale, conform listei finale a destinatarilor finali comunicate de beneficiar şi prevăzute la art. 6 alin. (7).
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale din care provin destinatarii finali transmit destinatarului final/reprezentantului legal al destinatarului final tichetul social pe suport electronic împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate de pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa.
    (3) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale asigură serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reşedinţa acestora.

    ART. 9
    (1) Unităţile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene lista unităţilor afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic.
    (2) Unităţile emitente sunt obligate să selecteze unităţile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, astfel încât să acopere întreaga arie de destinatari finali ai tichetelor sociale pe suport electronic şi să se asigure că sunt acoperite toate zonele ţării, astfel încât destinatarul final să poată achiziţiona de la o astfel de unitate afiliată produse de îngrijire pentru nou-născuţi.

    ART. 10
    (1) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi în baza contractului de achiziţie publică încheiat, virează către unitatea emitentă sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic, astfel:
    a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis de unitatea emitentă la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile deschise la instituţii de credit;
    b) costul aferent emiterii şi livrării suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichete sociale pe suport electronic de către unităţile emitente nu pot fi utilizate în alte scopuri.
    (3) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene transferă către unitatea emitentă sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic distribuite destinatarilor finali, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii suportului electronic de către destinatarii finali.
    (4) Sumele aferente tichetelor sociale emise pe suport electronic nu pot fi transferate destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru transfer, acesta nu a achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor în format electronic achiziţionate, inclusiv costurile aferente emiterii şi livrării acestora pe suport electronic.
    (5) În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzute de lege şi pentru emiterea tichetului social pe suport electronic prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (6) Pentru a putea desfăşura activitatea ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic, operatorul economic prevăzut la alin. (5) are obligaţia ca, anterior începerii activităţii, să notifice Ministerului Finanţelor faptul că deţine autorizaţie de funcţionare, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanţelor, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile.

    ART. 11
    (1) Tichetele sociale pe suport electronic emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
    (2) Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate, şi numai pentru achiziţionarea produselor pentru nou-născuţi pentru care au fost emise.
    (3) Se interzice unităţilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic.
    (4) Unităţile afiliate au obligaţia să comercializeze produse sigure şi care să respecte condiţiile prescrise sau declarate, să nu practice preţuri nejustificat de mari şi să nu limiteze, în mod nejustificat, vânzarea bunurilor.
    (5) Suporturile electronice vor fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la art. 4 alin. (3).
    (6) Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate numai la unităţile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/ convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (7) Unităţile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a evidenţia pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria produselor pentru îngrijirea nou-născutului, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic.
    (8) Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9, „Alte metode“, din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligaţia să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „TRUSOU NOU-NĂSCUT“, atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.
    (9) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se ia în considerare la stabilirea venitului net lunar definit la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Fiecare tichet social pe suport electronic este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi va conţine următoarele informaţii înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:
    a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
    b) data emiterii suportului electronic şi perioada de valabilitate a acestuia;
    c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale destinatarului final/reprezentantului legal;
    d) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

    (2) Destinatarul final sau reprezentantul legal al acestuia poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate, cu excepţia mamelor care nu deţin acte de identitate. În cazul destinatarului final care nu deţine acte de identitate, tichetele sociale pe suport electronic se utilizează pe baza adeverinţei eliberate de autorităţile publice locale, care atestă încadrarea în categoria destinatarului final.
    (3) Măsura de sprijin material acordat prin tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizată în termen de maximum şase luni de la data emiterii suportului electronic.
    (4) Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic se returnează, în condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, beneficiarului, de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3).
    (5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic are obligaţia ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica reţeaua de unităţi afiliate acestora de pe raza localităţii de domiciliu al acestora.
    (6) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic şi mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 13
    (1) Ministerul Finanţelor poate dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cazul nerespectării dispoziţiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Ministerul Finanţelor poate dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în următoarele situaţii:
    a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare;
    b) în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 10 alin. (2).

    (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către o echipă de specialişti a cărei componenţă se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.
    (4) Acordarea autorizaţiei de funcţionare unităţilor emitente şi dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către o comisie ale cărei componenţă şi procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.

    ART. 14
    (1) Entităţile implicate şi entităţile responsabile în implementarea şi distribuirea măsurii de acordare de tichete sociale pe suport electronic, prevăzute la art. 6, care deţin şi furnizează date răspund pentru actualitatea, realitatea şi integralitatea datelor furnizate, precum şi pentru respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate şi a măsurilor de securitate şi confidenţialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.
    (2) Datele personale ale destinatarilor finali sunt colectate, stocate şi gestionate de entităţile implicate în implementarea şi distribuirea măsurii de acordare de tichete sociale pe suport electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi a celorlalte acte normative aplicabile domeniului protecţiei datelor.-
    (3) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

    ART. 15
    (1) Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se suportă din bugetul de stat şi reprezintă cheltuieli neeligibile, care se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului.
    (2) Cheltuielile efectuate cu acordarea de tichete sociale pe suport electronic, care depăşesc alocarea financiară prevăzută la art. 4 alin. (1), nu pot fi decontate din cadrul PoIDS 2021-2027, se suportă de la bugetul de stat şi reprezintă cheltuieli neeligibile, se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului şi se cuprind în anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dacă este cazul.

    ART. 16
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 154 alineatul, (1) litera i) va avea următorul cuprins:
    "i) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau unor boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aflate în concedii medicale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care indemnizaţiile nu sunt cuprinse în categoriile de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 155 alin. (1) lit. i), pentru indemnizaţiile aferente certificatelor medicale;"

    2. La articolul 155 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
    "i) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aferente concediilor medicale pentru codurile de indemnizaţie 01, 07 şi 10, prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 157 alineatul (1), litera v) va avea următorul cuprins:
    "v) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. i)."    ART. 17
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 16 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Dispoziţiile art. 155 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi pentru indemnizaţiile aferente concediilor medicale a căror perioadă de acordare încetează după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 18
    Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) şi art. 2 lit. e) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 24/2024, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 august 2024.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Luminiţa Zezeanu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Natalia-Elena Intotero
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Mihaela Ion

    Bucureşti, 11 aprilie 2024.
    Nr. 34.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016