Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 323 din 1 aprilie 2022
    Având în vedere faptul că măsurile de sprijinire a sectorului economiei sociale au ca scop creşterea ocupării persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, definit la art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    întrucât întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie, care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupul vulnerabil, prevăzut la art. 6 lit. p) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe termen scurt sau mediu, sunt contribuitori de importanţă strategică la integrarea socioprofesională, precum şi la crearea de locuri de muncă pentru persoanele din grupul vulnerabil, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de măsuri care vizează creşterea accesului la finanţare,
    având în vedere că persoanele aparţinând grupului vulnerabil au dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, luând în considerare şi necesitatea scăderii dependenţei acestora de măsurile de protecţie socială, iar entităţile de economie socială oferă un cadru adecvat pentru a obţine statutul de persoană ocupată, fapt ce conduce la creşterea numărului de persoane la nivel naţional,
    luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care a necesitat adoptarea de către Guvernul României a unor măsuri administrative restrictive care au afectat inclusiv sectorul economiei sociale,
    ţinând cont de necesitatea redresării economice a economiei, implicit a sectorului economiei sociale afectat de criza generată de pandemia de COVID-19, care nu ar putea beneficia de condiţii de finanţare adecvată pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente în lipsa adoptării unor facilităţi de finanţare în regim de urgenţă,
    în considerarea necesităţii de a-şi atinge potenţialul economic şi social, este necesar ca domeniului economiei sociale să i se creeze mediul favorabil prin urgentarea creării de facilităţi fiscale.
    Ţinând seama că o lipsă de reacţie rapidă în contextul actual sau o neacordare a facilităţilor fiscale propuse ar conduce chiar la întreruperea activităţilor economice derulate de întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie vizate, afectând grav existenţa locurilor de muncă şi integrarea socioprofesională a persoanelor din grupul vulnerabil,
    având în vedere că întreprinderile sociale contribuie în mod sustenabil la dezvoltarea comunităţilor locale prin crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile, preluând din serviciile care nu pot fi satisfăcute de serviciile publice locale, iar autorităţile publice locale le sprijină prin acordarea unor facilităţi fiscale şi mecanisme de promovare şi susţinere, este imperios necesar ca autorităţile publice locale să aibă timp suficient de a se informa în privinţa noilor modificări legislative, să identifice măsuri, resurse financiare şi să elaboreze mecanisme de implementare.
    Ţinând cont de atribuţiile instituţiilor responsabile de implementarea reformelor şi/sau investiţiilor stabilite în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR), prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării PNRR al României din 29 octombrie 2021,
    având în vedere termenul scurt până la care a fost asumată îndeplinirea reformei 6 „Îmbunătăţirea legislaţiei privind economia socială“, respectiv 30 iunie 2022, jalon care prevede intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială,
    dat fiind faptul că accesul acestor entităţi de economie socială la surse de finanţare nu este facilitat, existând în acest sens un vid legislativ, neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă ar conduce la întârzierea relansării economice, periclitarea sustenabilităţii acestora şi, implicit, la neintegrarea socioprofesională a persoanelor din grupul vulnerabil.
    Ţinând cont că neluarea acestor măsuri cu caracter urgent ar conduce la neîndeplinirea de către România a obiectivelor şi neatingerea jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii, astfel cum sunt prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, respectiv sfârşitul trimestrului al II al anului 2022,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin prezenta lege se reglementează şi condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.
    (2) Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului sau excedentului, după caz, către asociaţi sau membri."

    3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În sensul prezentei legi, pot fi întreprinderi sociale:
    a) societăţile cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
    e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) cooperativele agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege."

    4. La articolul 4, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) proces decizional transparent şi responsabil în interesul colectivităţii pe care o deserveşte."

    5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Economia socială contribuie la:
    a) dezvoltarea comunităţilor locale;
    b) crearea de locuri de muncă;
    c) dezvoltarea incluziunii şi coeziunii sociale;
    d) tranziţia către economia circulară şi inovarea socială;
    e) implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice;
    f) accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele şi serviciile comunităţii."

    6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activitate de interes general - orice activitate din domeniul economic, cultural-artistic, social, educaţional, ştiinţific, al sănătăţii, sportului, locuirii, protecţiei mediului, menţinerii tradiţiilor, al cărei scop final este îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (2);
    b) activitate cu caracter social - activitate care urmăreşte interesul general, în realizarea nevoilor sociale ale grupurilor vulnerabile, a prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială şi a promovării incluziunii sociale;
    c) activitate economică - orice activitate generatoare de venit;
    d) impact social - consecinţele care rezultă din activitatea unei organizaţii (schimbări, beneficii, învăţare şi/sau alte efecte, atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt);
    e) comunitate de practică - un grup de oameni cu expertiză într-un domeniu comun, motivaţi de dorinţa de a depăşi graniţele organizaţionale, de a relaţiona unii cu alţii şi de a construi un corp de cunoştinţe utile prin coordonare şi colaborare;
    f) întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale şi care deţine un atestat de întreprindere socială;
    g) întreprindere socială de inserţie - întreprinderea socială atestată care deţine marca socială;
    h) atestat de întreprindere socială - forma prin care se recunoaşte contribuţia întreprinderilor sociale la dezvoltarea domeniului economiei sociale;
    i) marca socială - forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie în scopul recunoaşterii contribuţiei directe a acestora la realizarea interesului general şi/sau la îmbunătăţirea situaţiei grupului vulnerabil;
    j) grup vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale - instrumentul de evidenţă a întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie, atestate şi certificate, după caz, conform prezentei legi."

    7. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie;"

    8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, denumit în continuare atestat.
    (2) Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute la art. 3 pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.
    (3) Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale şi conformarea acesteia la principiile enunţate la art. 4.
    (4) Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care prevăd în actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea cumulativă a următoarelor criterii:
    a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
    b) alocă minimum 70% din profitul/excedentul realizat scopului social şi rezervei statutare;
    c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
    d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
    (5) Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie de ocupare.
    (6) Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.
    (7) Procedura de acordare a atestatului, precum şi condiţiile de suspendare, retragere, anulare, renunţare, emitere a unui duplicat după atestat se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (8) Întreprinderea socială atestată poate renunţa la acest statut prin notificarea agenţiei de ocupare."

    9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Întreprinderea socială are următoarele obligaţii:
    a) de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
    b) de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate anuale, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic;
    c) de a transmite agenţiei de ocupare, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic sau de la încheierea exerciţiului financiar specific categoriei de persoană juridică, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi consultate, la cerere, de către orice persoană interesată la sediul agenţiei judeţene de ocupare a forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, unde întreprinderea socială a fost atestată.
    (3) Întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială.
    (4) Controalele prevăzute la alin. (3) se realizează de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale conform Planului anual de control sau ori de câte ori este nevoie, precum şi de organele de control ale instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia."

    10. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) are cel puţin 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori aparţinând grupului vulnerabil sau timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi reprezintă cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;"

    11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Măsurile de acompaniament pot fi:
    a) informare şi consiliere profesională;
    b) acces la formare profesională;
    c) îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională;
    d) adaptarea şi accesibilizarea locului de muncă la capacitatea persoanei;
    e) alte măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială."

    12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Marca socială cuprinde certificatul prin care se recunoaşte statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau lucrărilor executate ori documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.
    (2) Statutul de întreprindere socială de inserţie instituie următoarele obligaţii:
    a) de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; compartimentul judeţean pentru economie socială are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
    b) de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, prevăzut la art. 27. Modelul extrasului situaţiilor financiare anuale se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului finanţelor, la iniţiativa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (3) Întreprinderile sociale de inserţie se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii, pentru a se verifica respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării mărcii sociale.
    (4) Controalele prevăzute la alin. (3) se realizează de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi de organele de control ale instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.
    (5) Întreprinderea socială de inserţie certificată prin eliberarea mărcii poate renunţa la acest statut prin notificarea agenţiei de ocupare."

    13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Procedurile de certificare şi acordare a mărcii sociale, a elementului specific de identitate vizuală, procedurile privind întocmirea Raportului social anual privind activitatea desfăşurată, precum şi condiţiile de suspendare, retragere, anulare, renunţare la cererea întreprinderii sociale de inserţie la marca socială, acordare a unui nou certificat şi procedura de eliberare a unui duplicat al certificatului/mărcii sociale se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

    14. Titlul secţiunii a 3-a „Finanţarea întreprinderilor sociale de inserţie şi mecanismele de sprijinire şi încurajare a acestora“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III^1
    Finanţarea întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie, mecanismele de sprijinire şi încurajare a acestora
"

    15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate din surse publice şi/sau private, naţionale ori internaţionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte sursele de finanţare."

    16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului, a mărcii sociale şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale."

    17. Articolul 17 se abrogă.
    18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de consiliere gratuită cu privire la procesul de atestare şi/sau certificare, oferită de agenţia de ocupare."

    19. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale:
    a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;
    b) sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
    c) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii.
    (2) Pentru acordarea facilităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), autorităţile administraţiei publice locale îşi pot aproba în bugetele proprii sumele necesare.
    (3) Modalitatea de acordare a facilităţilor prevăzute la alin. (1) se reglementează în normele metodologice."

    20. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, astfel cum sunt aceştia definiţi în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate angajatori de inserţie şi beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru această categorie de angajatori.
    (2) Întreprinderile sociale prevăzute la alin. (1) beneficiază şi de prevederile art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile sociale prevăzute la alin. (1) care organizează programe de formare profesională desfăşurate de furnizori de formare profesională autorizaţi, pentru angajaţii proprii care aparţin grupului vulnerabil, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională."

    21. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat pentru întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie, prevăzute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi vor fi implementate prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local."

    22. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se organizează un compartiment cu atribuţii în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul economiei sociale, promovarea şi sprijinirea întreprinderilor sociale, precum şi furnizarea de informaţii către persoanele fizice şi juridice interesate."

    23. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Principalele atribuţii ale compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare sunt:
    a) analizează şi evaluează solicitările persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale în vederea acordării, după caz, a atestatului sau a mărcii sociale;
    b) emit deciziile de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv a mărcii sociale;
    c) informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserţie;
    d) propun suspendarea sau retragerea, după caz, a atestatul ori a mărcii sociale;
    e) actualizează Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale cu informaţiile privind întreprinderile sociale atestate, respectiv întreprinderile sociale de inserţie certificate;
    f) monitorizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti activitatea întreprinderilor sociale atestate, respectiv a întreprinderilor sociale de inserţie certificate, pe baza rapoartelor anuale transmise de acestea;
    g) propun conducerii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă efectuarea de controale pentru verificarea îndeplinirii criteriilor şi principiilor care au stat la baza atestării/certificării întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserţie;
    h) întocmesc raportul anual de activitate aferent judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    i) propun Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă măsuri de îmbunătăţire şi dezvoltare a domeniului de economie socială;
    j) elaborează, prin consultare cu întreprinderile sociale de inserţie, planul de inserţie socioprofesională judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, definit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
    k) publică raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet;
    l) organizează, în colaborare cu întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie, autorităţile publice locale, alte entităţi relevante, activităţi de consultări, evenimente, grupuri de lucru, seminare, evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, precum şi acţiuni de consultare cu privire la acest domeniu."

    24. La articolul 26, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia naţională va avea o reprezentare paritară, va fi compusă din 8 membri şi va fi condusă de un preşedinte.
    Comisia va avea în componenţă:
    a) câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Finanţelor, la nivel de secretar de stat;
    b) 2 reprezentanţi din partea întreprinderilor sociale;
    c) 2 reprezentanţi ai întreprinderilor sociale de inserţie.
    .................................
(5) Organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale se reglementează prin regulament intern, aprobat prin ordin comun al miniştrilor reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) lit. a)."

    25. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale are calitatea de preşedinte al Comisiei naţionale."

    26. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Registrul este administrat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cuprinde, după caz, următoarele informaţii cu privire la întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie atestate, respectiv certificate în România referitoare la:
    a) date de identificare a întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie;
    b) date referitoare la numărul de angajaţi/membri;
    c) date referitoare la numărul de angajaţi/membri din rândul persoanelor din grupul vulnerabil;
    d) date referitoare la numărul total de voluntari;
    e) date despre atestare/certificare;
    f) abateri şi sancţiuni constatate/aplicate în raport cu statutul de întreprindere socială/întreprindere socială de inserţie.
(3) Întreprinderile sociale de inserţie sunt obligate să transmită documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) agenţiilor de ocupare, în termen de 5 zile de la data la care se demonstrează că persoana angajată aparţine grupului vulnerabil sau, după caz, de la data la care au intervenit modificări în documentele furnizate cu privire la acestea."

    27. La articolul 29, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru necomunicarea către agenţia de ocupare a oricăror modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a)."

    28. La articolul 30, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru contravenţiile prevăzute la art. 29 lit. a)-c), e) şi f);"



    ART. II
    Dispoziţiile art. I pct. 28 intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. III
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va modifica şi completa în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016.

    ART. IV
    Până la data intrării în vigoare a prevederilor art. III, acordarea atestatelor de întreprindere socială, respectiv a certificatelor de întreprindere socială de inserţie se realizează conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016.

    ART. V
    Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.



                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 30 martie 2022.
    Nr. 33.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016