Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 25 martie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 25 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 299 din 28 martie 2022
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României,
    având în vedere Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru finanţarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR,
    luând în considerare orizontul de timp determinat până la care a fost asumată îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor asociate investiţiilor-cheie şi reformelor majore aferente componentei Valul renovării, în acord cu cei şase piloni principali stabiliţi prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021, respectiv tranziţia verde, transformarea digitală, creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii puternice, coeziune socială şi teritorială, sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională,
    se impune intervenţia legislativă de urgenţă în vederea respectării de către România a calendarului asumat în faţa Comisiei Europene prin PNRR, conform anexei la Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, prin aducerea unor contribuţii esenţiale la atingerea jaloanelor şi ţintelor privind tranziţia verde, cu impact asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României.
    Subliniind faptul că România şi-a asumat, prin PNRR componenta 5 Valul renovării, să renoveze energetic cel puţin 4,3 milioane m^2 de clădiri rezidenţiale şi cel puţin 2,3 milioane m^2 de clădiri publice, prin instituirea unei scheme naţionale de sprijin pentru renovare ce vizează asigurarea eficienţei energetice şi renovarea integrată, jalon care trebuie atins până la data de 31 martie 2022, prin publicarea ordinului ministerial de stabilire a schemei de finanţare,
    consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă o constituie faptul că România nu îşi poate respecta obligaţiile asumate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, întrucât aplicabilitatea schemei naţionale de sprijin pentru renovare ce vizează asigurarea eficienţei energetice şi renovarea integrată care trebuie lansată până la 31 martie 2022 este strict dependentă de modificările aduse prin prezentul act normativ.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Lucrările de intervenţie/Activităţile pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, eligibile în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt:
    a) lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
    b) lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;
    c) lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
    d) lucrări de înlocuire a lifturilor sau lucrări de modernizare a lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor de persoane, precum şi lucrări de reparare/înlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, conform măsurilor prevăzute în raportul tehnic de specialitate;
    e) lucrări care au ca scop asigurarea calităţii aerului interior prin montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de ventilare, inclusiv în spaţiile comune, respectiv prevederea de soluţii de ventilare mecanică centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanţă ridicată;
    f) lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în spaţiile de utilizare comună ale clădirii;
    g) montarea de sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
    h) alte activităţi care conduc la creşterea performanţei energetice a clădirii;
    i) instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora -, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanţare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) lucrări de instalare a infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri electrice, pentru fiecare loc de parcare, care să permită instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.
    (2) Lucrările de reabilitare termică a anvelopei prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind:
    a) izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate;
    b) izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
    c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua;
    d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
    e) izolarea termică a planşeelor sau a pereţilor care formează anvelopa clădirii ce delimitează spaţiul încălzit de alte spaţii comune neîncălzite;
    f) asigurarea unui nivel ridicat de etanşeitate la aer a anvelopei clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât şi prin aplicarea de tehnologii de reducere a permeabilităţii la aer a elementelor de anvelopă opace, cu asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul anvelopei clădirii.
    (3) Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:
    a) repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
    b) repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO_2.
    (4) Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, includ montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canalul termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice.
    (5) Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. e) se referă la:
    a) prevederea de soluţii de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
    b) prevederea de soluţii de ventilare mecanică centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanţă ridicată.
    (6) Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. f) cuprind:
    a) reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
    b) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED;
    c) instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/ prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.
    (7) Montarea de sisteme de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la creşterea performanţei energetice a clădirii, prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h), se referă la:
    a) montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
    b) montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică;
    c) realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;
    d) realizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiei de încălzire interioară cu distribuţie orizontală la nivelul apartamentelor şi modul de apartament, inclusiv cu reglare şi contorizare inteligentă;
    e) implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.
    (8) Odată cu executarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, şi următoarele lucrări conexe, în condiţiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic:
    a) repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
    b) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
    c) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
    d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
    e) repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
    f) realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;
    g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum;
    h) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
    i) repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz.
    (9) Lucrările prevăzute la alin. (8) lit. d)-g) se realizează numai cu acceptul proprietarilor."

    2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât nivelul optim din punctul de vedere al costurilor acestor lucrări să se situeze în intervalul nivelurilor de performanţă pentru care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este pozitivă. Măsurile propuse pentru renovarea energetică trebuie să conducă la o reducere cu minimum 50% a consumului anual specific de energie finală calculat pentru încălzirea spaţiilor, precum şi la o reducere cu minimum 30% a consumului anual de energie primară totală, faţă de valorile calculate înainte de realizarea lucrărilor de intervenţie."

    3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    Indicatorii de program necesari implementării programelor locale multianuale şi a programului naţional multianual, prevăzute la art. 2 lit. b) şi c), vor fi stabiliţi prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza valorilor-limită maxime ale consumului specific de energie primară totală, ale emisiilor echivalente de CO_2, precum şi ale cerinţelor minime pentru elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, stabilite prin metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor elaborată conform art. 5 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată."

    4. După articolul 13^1 se introduce un nou articol, articolul 13^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^2
    Prin excepţie de la prevederile art. 12 şi 13, finanţarea activităţilor/lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv realizarea auditului energetic, elaborarea certificatului de performanţă energetică, a expertizei tehnice, proiectarea lucrărilor de intervenţie, verificarea documentaţiilor tehnico-economice pentru autorizare, a proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie de către verificatori de proiecte atestaţi, elaborarea certificatelor de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, inclusiv realizarea lucrărilor de intervenţie, se poate asigura integral din fondurile aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării acestuia."    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se vor actualiza în mod corespunzător.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă renumerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 25 martie 2022.
    Nr. 31.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016