Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 8 mai 2019  privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală,  precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România  în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 8 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019
    Având în vedere Decretul nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum naţional în data de 26 mai 2019, simultan cu data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European,
    luând în considerare faptul că, potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea şi desfăşurarea unui referendum naţional simultan cu alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 se vor realiza conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
    văzând că, potrivit Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul convocării unui referendum naţional în data de 26 mai 2019, acesta se va realiza în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale, constituite potrivit legii,
    observând faptul că textul Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se referă în mod expres numai la prevederile Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, fiind necesare clarificări legislative cu privire la aplicabilitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
    constatând că sunt necesare clarificări legislative suplimentare referitoare la listele electorale, urnele de vot, ştampilele cu menţiunea „VOTAT“ şi timbrele autocolante, legea neprevăzând în mod expres că se utilizează liste electorale şi urne de vot separate sau că se folosesc aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT“ şi aceleaşi timbre autocolante,
    reţinându-se necesitatea obiectivă a punerii de acord cu prevederile Constituţiei a dispoziţiilor Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 143/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 mai 2019,
    văzând că, în contextul organizării unui referendum naţional împreună cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, este necesară asigurarea transparenţei tuturor cheltuielilor efectuate de competitorii electorali,
    observând necesitatea luării măsurilor necesare pentru clarificarea textului legislativ privind competenţa Autorităţii Electorale Permanente de a efectua controlul specializat al modului de utilizare a subvenţiilor acordate partidelor politice, mai ales în contextul necesităţii finalizării cu celeritate a controlului finanţării campaniei electorale şi a campaniei pentru referendum,
    luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă, în contextul unei cereri crescute în acest sens din partea societăţii civile,
    ţinând cont de creşterea volumului şi complexităţii activităţii organismelor electorale în cazul organizării unui referendum naţional concomitent cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019,
    văzând că, potrivit Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenţei Parlamentului European, mandatul suplimentar ce revine României în Parlamentul European depinde de retragerea efectivă a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană,
    dat fiind faptul că numărul de mandate ce vor fi repartizate ca urmare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 trebuie să fie stabilit la nivel de lege,
    observând că sunt imperioase eficientizarea activităţii infrastructurii implicate atât în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cât şi a referendumului naţional, precum şi înlăturarea vidului de reglementare în ceea ce priveşte
    desfăşurarea concomitentă a operaţiunilor electorale şi referendare, edictarea modificărilor propuse în regim de urgenţă fiind justificată de proximitatea momentului desfăşurării referendumului naţional pentru probleme de interes naţional declanşat de Preşedintele României,
    având în vedere consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act normativ asupra procedurii de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional convocat de Preşedintele României,
    întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înţelesul stabilit de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cum ar fi, de exemplu, deciziile Curţii Constituţionale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 şi nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală şi Codul de bune practici în materie de referendum, şi nici nu îngreunează organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumului naţional,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, în vederea desfăşurării în bune condiţii a referendumului naţional în mod simultan cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, precum şi a asigurării condiţiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 15^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) În situaţia în care referendumul naţional are loc la aceeaşi dată cu alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, după caz, alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, în acelaşi interval de timp, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea «VOTAT», pe buletine de vot separate, prezenţa la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), alegătorii pot opta să îşi exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine.
    (3) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secţie de votare din ţară optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezenţa alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ştampila cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului, conform modelului aprobat pentru alegerile care se organizează la aceeaşi dată cu referendumul naţional.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (1), organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, atribuţiile care revin autorităţilor publice, precum şi procedura de votare se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, după caz.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (1),operaţiunile necesare organizării şi desfăşurării referendumului naţional sunt îndeplinite de organismele electorale constituite pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, după caz.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (1), hârtia necesară pentru tipărirea buletinelor de vot şi tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul naţional se asigură potrivit prevederilor legale aplicabile alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, după caz.
    (8) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare scrutin.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (1), observatorii şi reprezentanţii mass-mediei acreditaţi să observe desfăşurarea votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, după caz, au dreptul să observe şi operaţiunile specifice referendumului naţional.
    (10) În situaţia prevăzută la alin. (1), Guvernul stabileşte prin hotărâre măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale aplicabile alegerilor care se organizează la aceeaşi dată cu referendumul naţional."

    2. În tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7“ se înlocuieşte cu sintagma „Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.“


    ART. II
    Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 38 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) cheltuieli aferente serviciilor de telefonie şi internet, cheltuieli de transport şi cazare ale candidaţilor, cheltuieli de hrană, cazare şi transport ale voluntarilor şi ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente, cheltuieli pentru vestimentaţia voluntarilor şi a membrilor partidului politic inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;"

    2. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat şi de Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. III
    După articolul 22 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    Primarii au obligaţia de a asigura accesibilitatea localurilor de vot, conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente."


    ART. IV
    (1) Indemnizaţiile preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, ale locţiitorilor acestora, precum şi ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se majorează cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.
    (2) Indemnizaţiile membrilor birourilor electorale judeţene, ale membrilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale membrilor biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.
    (3) Indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.
    (4) Majorarea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. V
    (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 vor fi repartizate 33 de mandate, acest număr fiind utilizat în operaţiunile prevăzute de art. 51 alin. (2) şi art. 52 alin. (1)şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Candidatul declarat ales căruia îi va reveni cel de-al 33-lea mandat îşi va prelua mandatul, conform Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenţei Parlamentului European, după data la care retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană va produce efecte juridice.
    (3) În cazul candidatului prevăzut la alin. (2), prevederile art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică de la data preluării efective a mandatului de parlamentar european.

    ART. VI
    (1) Cheltuielile pentru hârtia necesară tipăririi buletinelor de vot şi pentru tipărirea buletinelor de vot aferente referendumului naţional din data de 26 mai 2019 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, în limita sumelor destinate acţiunilor aferente alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
    (2) Cheltuielile pentru amenajarea secţiilor de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi referendumul naţional din 26 mai 2019 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.

    ART. VII
    Listele electorale utilizate la referendumul naţional din data de 26 mai 2019 se predau şi se arhivează potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă

    Bucureşti, 8 mai 2019.
    Nr. 29.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016