Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000  privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 15 decembrie 2000
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    (1) Transportul rutier şi pe calea ferată, comercializarea şi recuperarea produselor: ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid se fac potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Prin recuperare se înţelege executarea de operaţiuni destinate extragerii acumulărilor întâmplătoare de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport.
    ART. 2
    Sunt autorizaţi să comercializeze ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid titularii acordurilor petroliere de exploatare, astfel cum sunt definiţi în Legea petrolului nr. 134/1995, precum şi agenţii economici care desfăşoară efectiv activităţi de import al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori cei care desfăşoară efectiv activităţi de prelucrare a acestor produse, abilitaţi în condiţiile legii.
    ART. 3
    Agenţii economici care desfăşoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), abilitaţi în condiţiile legii, sunt autorizaţi să transporte pe calea ferată sau cu mijloace auto, precum şi să comercializeze ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid, în măsura în care aceste activităţi sunt accesorii operaţiunii de transport prin conducte.
    ART. 4
    (1) Agenţii economici, persoane fizice şi juridice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 2 şi 3, care realizează venituri din vânzarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de comercializare emise de Ministerul Finanţelor.
    (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor.
    ART. 5
    Sunt autorizaţi să efectueze operaţiuni de recuperare agenţii economici care desfăşoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), abilitaţi în condiţiile legii, pentru acumulările întâmplătoare de ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid.
    ART. 6
    (1) Agenţii economici, persoane fizice şi juridice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5, care realizează venituri din recuperarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de executare a operaţiunilor de recuperare, emisă de Ministerul Finanţelor.
    (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea autorizaţiei de executare se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor.
    ART. 7
    (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toate livrările de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, efectuate de agenţii economici prevăzuţi la art. 2 şi art. 4 alin. (1), vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii, după caz, special tipărite de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
    (2) Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor avea un regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi tipărite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.
    (3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut mai sus se va inscripţiona cuvântul "Petrol".
    (4) Pe fiecare factură fiscală şi aviz de însoţire a mărfii se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a vânzătorului, cât şi a cumpărătorului.
    (5) La realizarea acestor documente cu regim special Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va aloca fiecărui agent economic o plajă specială de serii şi numere.
    (6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., contra cost, pe bază de comenzi scrise, aprobate de Ministerul Finanţelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
    (7) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenţei privind achiziţionarea şi utilizarea documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
    ART. 8
    Fiecare transport de ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid pe calea ferată sau cu mijloace auto va fi însoţit, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art. 7. Prin însoţire se înţelege, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, existenţa documentelor de livrare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid asupra delegatului aflat în mijlocul de transport sau asupra conducătorilor mijlocului de transport.
    ART. 9
    Comercializarea neautorizată a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amenda de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    ART. 10
    Comercializarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid fără respectarea regimului special de facturare prevăzut la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    ART. 11
    (1) Fapta de a transporta ţiţei, gazolină, condensat sau etan lichid fără ca marfa să fie însoţită efectiv de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Răspunderea contravenţională aparţine persoanei care asigură paza bunurilor transportate prevăzute la alin. (1).
    (3) Paza acestor bunuri aparţine delegatului, iar în lipsa acestuia, paza bunurilor revine conducătorului mijlocului de transport.
    ART. 12
    Executarea fără autorizaţie a oricărei operaţiuni de recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    ART. 13
    Sancţiunea amenzii pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 9-12 poate fi aplicată şi persoanelor juridice.
    ART. 14
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 9-11 se constată şi sancţiunile se aplică de organele de poliţie şi de organele Gărzii financiare.
    (2) Contravenţia prevăzută la art. 12 se constată şi sancţiunea se aplică de organele de poliţie.
    (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.
    ART. 15
    (1) Ţiţeiul, gazolina, condensatul sau etanul lichid, dobândite ori produse prin săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 9-12, se restituie persoanei vătămate.
    (2) În cazul în care persoana vătămată nu este cunoscută bunurile respective se confiscă şi se valorifică în condiţiile legii.
    (3) Lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 12 se confiscă, dacă sunt ale contravenientului, şi se valorifică în condiţiile legii.
    ART. 16
    Fapta persoanei de a efectua săpături în apropierea terenului în care se află conducta de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, în scopul sustragerii lor din conductă, constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale, şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    ART. 17
    Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

                             PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

                              Contrasemnează:
                              ---------------
                      Preşedintele Agenţiei Naţionale
                         pentru Resurse Minerale,
                              Mihail Ianas

                    Ministrul industriei şi comerţului,
                              Radu Berceanu

                          Ministru de interne,
                        Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul apelor, pădurilor
                         şi protecţiei mediului,
                             Romica Tomescu

                        p. Ministrul finanţelor,
                             Valentin Lazea,
                            secretar de stat

    Bucureşti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 271.    ANEXA 1

                      NOTA DE COMANDA Nr. ....../......
                      pentru documente fiscale speciale

    Denumirea agentului economic ..............................
    Codul de înregistrare fiscală .............................
    Sediul:
    localitatea ................, str. .......... nr. ....,
    sectorul ...., judeţul ................, telefon .........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                    Valoarea
    Felul Cantitatea U.M. Preţul Valoarea T.V.A. totală,
documentului solicitată unitar inclusiv
                                                                     T.V.A.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      0 1 2 3 4 5 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                              .......................................
                              (semnătura şi ştampila solicitantului)                        Ministerul Finanţelor

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                      Felul documentului aprobat

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

        Facturi fiscale (seria) Avize de însoţire a mărfii (seria)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    1.
    2.
    3.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

         Data aprobării comenzii ........................

                        ..........................
                          (semnătura şi ştampila)
    ANEXA 2

                                 EVIDENŢA
      privind achiziţionarea şi utilizarea documentelor fiscale speciale
                  în luna .................... anul .......

    Denumirea agentului economic ..........................
    Data ..................................................
    Sediul:
    localitatea ................., str. ........... nr. .....,
    sectorul ............, judeţul ............., codul fiscal ..........

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                          Numărul Numărul
 Nr. Explicaţii de de avize
crt. facturi de însoţire
                                                          fiscale a mărfii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Stocul la începutul lunii
 2. Achiziţii în cursul lunii
 3. Total I (rândul 1 + rândul 2)
 4. Cantitatea utilizată în cursul lunii
 5. Cantitatea anulată în cursul lunii
 6. Total II (rândul 4 + rândul 5)
 7. Stocul la sfârşitul lunii (rândul 3 - rândul 6)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                Certificată de conducerea agentului economic

                                Data ..............................
                                Numele şi prenumele ...............
                                Calitatea .........................
                                Semnătura .........................


                           --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016