Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 21 martie 2024  privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naţionale  şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziţiei sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea  şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului  în aceste domenii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 21 martie 2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naţionale şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziţiei sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului în aceste domenii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 254 din 25 martie 2024
    Luând în considerare conflictul în desfăşurare din proximitatea graniţelor României şi starea actuală a înzestrării Armatei României, se impune adoptarea unor măsuri urgente care să asigure achiziţia de echipamente şi tehnică militară, destinate înzestrării categoriilor de forţe.
    Întrucât pentru realizarea şi menţinerea capabilităţilor aferente achiziţiilor Ministerului Apărării Naţionale este necesară atât instruirea personalului destinat exploatării noilor mijloace tehnice intrate în dotare, cât şi executarea unor activităţi de sprijin în derularea programelor de înzestrare,
    ţinând cont de necesitatea urgentării reglementării unor drepturi specifice personalului de specialitate din structurile care vor avea în dotare sistemele de avioane fără pilot la bord Bayraktar TB2, în mod asemănător personalului care exploatează avioanele multirol ale Forţelor Aeriene, sistemele de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) ori sistemele de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă (SIML),
    având în vedere timpul scurt avut la dispoziţie pentru reglementarea executării activităţilor de sprijin în derularea programului de înzestrare, precum şi de reglementare a acordării unor astfel de drepturi specifice,
    luând în considerare necesitatea reglementării executării unor astfel de activităţi de sprijin şi pentru alte programe de înzestrare ce urmează a fi derulate,
    având în vedere faptul că înzestrarea Armatei României trebuie corelată cu o politică activă privind retenţia personalului pentru asigurarea unei capacităţi de apărare credibile, de natură să genereze descurajare strategică,
    întrucât dotarea cu echipamente militare noi, sisteme de armament de ultimă generaţie înalt tehnologizate, precum şi cu alte categorii de tehnică de luptă modernă presupune deservirea acestora de către personal specializat şi înalt calificat,
    ţinând seama şi de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte pregătirea din timp a personalului de specialitate pentru utilizarea dotării în condiţii optime,
    având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri legislative cauzează dificultăţi privind identificarea, selecţionarea, instruirea şi menţinerea în activitate a personalului de specialitate, ceea ce determină întârzieri în derularea programelor de înzestrare, cu consecinţe negative majore asupra gradului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele de achiziţie încheiate,
    ţinând cont de necesitatea asigurării cu personal, fapt ce reclamă crearea unor mecanisme eficiente de atragere, recrutare, selecţionare şi formare a potenţialilor candidaţi, dar şi a creşterii gradului de retenţie în sistem a personalului activ,
    având în vedere că pentru configurarea şi realizarea pachetelor de forţe de luptă necesare pentru a răspunde oportun, în caz de necesitate, riscurilor şi ameninţărilor manifestate în zona de interes strategic a României se impune ca instruirea personalului prin exerciţii militare, trageri şi aplicaţii în poligoane sau în tabere de instrucţie să se desfăşoare în condiţii cât mai apropiate de cele ale spaţiului de luptă modern şi mediul hibrid, cu eforturi prelungite, în medii degradate şi condiţii meteo deosebite.
    Pentru crearea unui cadru legal unic privind salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi poliţiştilor de penitenciare pe perioada cursurilor de formare şi perfecţionare, precum şi cu privire la acordarea concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar şi a concediului de studii, precum şi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, pentru toate corpurile de personal militar,
    având în vedere prevederile art. 27 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont că pentru motivarea, evoluţia în carieră şi retenţia personalului, dar şi atragerea de personal nou în acest context este necesară stabilirea unei majorări salariale pentru personalul din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională care participă la realizarea şi menţinerea capacităţii operaţionale a structurilor/unităţilor, precum şi a altor drepturi specifice,
    ţinând cont de necesitatea asigurării pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti a unui tratament similar cadrelor militare în activitate şi din punctul de vedere al concediului de odihnă,
    în vederea eliminării inechităţilor existente între personalul reprezentanţelor militare ale României şi cel încadrat în misiunile diplomatice, oficiile consulare sau institutele culturale româneşti din străinătate este necesară completarea în acest sens a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ţinând cont de faptul că lipsa reglementării unitare a modului de suportare a contribuţiilor sociale obligatorii menţine suportarea diferenţiată a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, cu impact negativ asupra veniturilor acestuia,
    luând în considerare faptul că prin Programul de guvernare 2023-2024 - Viziune pentru naţiune, prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului, Guvernul are stabilit ca obiectiv principal, pe dimensiunea de ordine şi siguranţă publică, întărirea capacităţii de a acţiona în interesul cetăţenilor şi comunităţilor, astfel încât să devină un furnizor de încredere pentru instituţiile statului, eforturile urmând a fi concentrate pe creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, pe continuarea reformelor instituţionale şi rezolvarea problemelor structurale care au vulnerabilizat sistemul şi l-au expus unor riscuri semnificative,
    având în vedere că proiectele de securitate şi apărare realizate de Guvern pe baza orientărilor formulate de Strategia Naţională de Apărare a Ţării au ca componentă esenţială o resursă umană înalt educată şi foarte bine instruită,
    ţinând seama de faptul că, în prezent, salarizarea personalului militar, respectiv a poliţiştilor şi a poliţiştilor de penitenciare se dovedeşte a fi insuficientă pentru asigurarea rolului de recompensare, fidelizare şi, totodată, de creştere a atractivităţii liniei de muncă,
    luând în considerare că nepromovarea actului normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că ar determina posibilitatea migrării personalului specializat în alte domenii de activitate,
    în considerarea faptului că acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal care, în prezent, nu poate fi suplinit nici prin recrutare din instituţiile de învăţământ proprii, nici prin încadrare din sursă externă, generează o vulnerabilitate a sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, astfel încât principala sarcină instituţională legală, respectiv asigurarea unui serviciu public specializat în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, riscă să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanţă reale,
    având în vedere că legislaţia specifică aplicabilă personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională implică dreptul, în timp de pace, la echipament gratuit,
    având în vedere faptul că până în prezent aceste drepturi nu au fost actualizate, aspect care, în contextul evoluţiei preţurilor de consum, creează dificultăţi în echiparea corespunzătoare a efectivelor, iar nepromovarea actului normativ conduce la disfuncţionalităţi în efectuarea misiunilor operative specifice,
    ţinând cont de obligaţiile legale care revin instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a asigura drepturile instituite prin dispoziţiile legale pentru personalul propriu,
    având în vedere faptul că desfăşurarea anumitor acţiuni şi misiuni specifice împiedică asigurarea echipării, neactualizarea valorii financiare anuale a normei de echipare şi a valorii financiare a drepturilor de echipament fiind de natură a afecta semnificativ desfăşurarea în condiţii optime a misiunilor încredinţate,
    ţinând seama de faptul că interoperaţionalizarea misiunilor comune, inclusiv a celor desfăşurate pe teritoriul României implică stabilirea unui raport optim între resursele logistice şi financiare alocate, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele aşteptate,
    luând în considerare necesitatea armonizării dispoziţiilor legale referitoare la modul de acordare al unor drepturi specifice, precum şi necesitatea motivării personalului în vederea îndeplinirii în condiţii optime a atribuţiilor instituţionale,
    ţinând cont de faptul că se impune recunoaşterea principiului importanţei sociale a muncii şi principiului stimulării acestor categorii de personal bugetar, astfel încât să fie asigurat necesarul de personal calificat,
    ţinând cont de necesitatea implementării în legislaţia aplicabilă rezerviştilor voluntari a condiţiilor de muncă prin valorificarea în sistemul public de pensii,
    în considerarea efectelor negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv diminuarea capacităţii de reacţie a forţelor şi a celei operaţionale a structurilor din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
    având în vedere că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    În vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziţiei sistemelor de avioane fără pilot la bord Bayraktar TB2, Ministerul Apărării Naţionale trimite personal militar pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului naţional pentru executarea activităţilor de instruire pentru operare şi mentenanţă şi activităţilor de sprijin în derularea programului de înzestrare, în conformitate cu prevederile contractului de achiziţie încheiat.

    ART. II
    (1) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. I beneficiază de drepturile salariale prevăzute la art. 71 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Compensaţia lunară specifică prevăzută la art. 71 alin. (1) lit. c) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă personalului participant la misiunile prevăzute la art. I în cuantum de 100% aplicat la solda de funcţie.

    ART. III
    (1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. I, personalul beneficiază de drepturile de diurnă în valută, în cuantumurile stabilite la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    (2) Personalul prevăzut la art. I beneficiază de cazare, transport şi hrană asigurate, în mod gratuit, conform contractului de achiziţie încheiat.
    (3) În situaţia în care nu i se poate asigura dreptul de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (2), personalul beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, pe bază de documente justificative, în limita cuantumurilor prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 46/2020.
    (4) Pe durata îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. I, în zilele când personalului nu i se asigură hrana în condiţiile prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de alocaţie valorică de hrană în cuantumul stabilit la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 46/2020.
    (5) Pe durata misiunilor prevăzute la art. I, în zilele când personalul participant se află în ţară sau în concediu de odihnă, acesta nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1)-(4).

    ART. IV
    (1) Fondurile necesare participării la misiunile prevăzute la art. I se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
    (2) Pentru misiunile prevăzute la art. I drepturile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă cu deducerea cheltuielilor suportate de către partenerul contractual, în conformitate cu prevederile contractului de achiziţie încheiat.
    (3) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă şi cheltuielile determinate de pregătirea misiunii şi executarea acesteia, generate de:
    a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestuia;
    b) achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de specificul misiunii;
    c) cheltuielile de operare şi sprijin logistic necesare bunei desfăşurări a misiunii;
    d) selecţionarea personalului, vizita medicală, testarea, pregătirea, încheierea asigurărilor de sănătate, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activităţi;
    e) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate şi deces ale personalului;
    f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din zona de executare a misiunii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestuia;
    g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice;
    h) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităţilor necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile militare şi civile locale, precum şi cu populaţia civilă, asigurarea activităţilor de protocol.


    ART. V
    (1) Participarea personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale la misiunile prevăzute la art. I este condiţionată de semnarea în prealabil a unui angajament al cărui model este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) În situaţiile în care personalului militar îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale înainte de expirarea duratei stabilite prin angajamentul prevăzut la alin. (1), acesta este obligat să restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată.
    (3) Cheltuielile individuale de instruire se compun din:
    a) cheltuielile de instruire rezultate din contracte;
    b) cheltuielile de diurnă aferente perioadei de participare la misiuni;
    c) cheltuielile determinate de alocaţia valorică de hrană;
    d) cheltuielile de transport internaţional.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului participant la misiune în situaţia încetării activităţii din motive neimputabile acestuia.

    ART. VI
    Participarea personalului militar la misiuni în afara teritoriului naţional, pentru derularea unor programe de înzestrare similare celui prevăzut la art. I, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. II-V.

    ART. VII
    Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul II, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil, trimişi în interesul serviciului în delegare sau detaşaţi la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indemnizaţia de delegare sau de detaşare se acordă în cuantum dublu faţă de cel stabilit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, pe durata participării la misiuni de instrucţie, exerciţii militare şi aplicaţii, în tabere sau în poligoane, cu participare internaţională, cu o durată mai mare de 48 de ore, iar pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, pentru care specificul activităţilor nu permite înapoierea la sfârşitul zilei de lucru în localitatea în care îşi au locul permanent de muncă."

    2. La capitolul II articolul 38 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) pentru personalul tehnic-ingineresc de aviaţie care execută activităţi de pregătire pentru zbor, exploatează la sol şi în zbor sisteme de aeronave fără pilot la bord, exploatează şi întreţin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv, operatorii de aeronave fără pilot la bord şi operatorii la distanţă, prima de aterizare/lansare reprezintă un cuantum în limitele a 5-40% din solda de funcţie, pentru fiecare lansare, diferenţiat pe categorii şi tipuri de aeronave fără pilot la bord;"

    3. La capitolul II articolul 38 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, lit. k) şi l), cu următorul cuprins:
    "k) prima orară de zbor se acordă pilotului la distanţă, diferenţiat în funcţie de categoria de aeronave şi de condiţiile de zbor, în procente cuprinse între 2 şi 10% din 1/4 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de escadrilă/similar;
l) pentru operatorii sarcină utilă aeronave fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mare sau egală cu 150 kg, se acordă prima orară de zbor calculată în limitele a 50-85% din prima orară de zbor a pilotului la distanţă, în raport cu categoriile şi tipurile de aeronave fără pilot la bord, iar pentru operatorii sarcină utilă aeronave fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg, se acordă prima de aterizare/lansare calculată în limitele a 50-85% din prima de aterizare/lansare a operatorului de aeronave fără pilot la bord/operatorului la distanţă, în raport cu categoriile şi tipurile de aeronave fără pilot la bord."

    4. La capitolul II articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie şi, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut şi de gradaţii, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite."    ART. VIII
    (1) Personalul din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care participă la realizarea şi menţinerea capacităţii operaţionale a structurilor/unităţilor, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, beneficiază de o majorare salarială în cuantum de până la 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.
    (2) Structurile/Unităţile se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
    (3) Perioada, categoriile de personal şi mărimea majorării salariale se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei.

    ART. IX
    Articolul 14 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Regulile privind durata şi acordarea concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar şi a concediului de studii, precum şi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate."


    ART. X
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 153 alineatul (1), după litera f^5) se introduce o nouă literă, lit. f^6), cu următorul cuprins:
    "f^6) unităţile trimiţătoare, pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate;"

    2. La articolul 157 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau unui statut special prevăzut de lege;"

    3. După articolul 157^4 se introduce un nou articol, art. 157^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 157^5
    Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^6)
    Pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă câştigul brut realizat din veniturile din salarii care cuprind salariile de bază sau, după caz, soldele de funcţie corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară, la care se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii."

    4. La articolul 168, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alin. (1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^4) Persoanele prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^6) calculează şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate."

    5. La articolul 168, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menţionate la art. 157, 157^1, 157^3, 157^4 sau 157^5, după caz."

    6. La articolul 169 alineatul (1), litera a^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a^1) plătitorii de venit prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. f^4)-f^6);"    ART. XI
    Pentru personalul militar, poliţişti şi poliţiştii de penitenciare, cuantumul actualizat al soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se acordă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel:

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Cuantumul │
│ │ │actualizat │
│ │ │al soldei de│
│Nr. │Grad militar/ │grad/ │
│crt.│profesional │salariului │
│ │ │gradului │
│ │ │profesional │
│ │ │deţinut │
├────┴────────────────────┴────────────┤
│A. Ofiţeri │
├────┬────────────────────┬────────────┤
│ │General, amiral, │ │
│1. │chestor general de │3.135 lei │
│ │poliţie │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │General-locotenent, │ │
│2. │viceamiral, │3.069 lei │
│ │chestor-şef de │ │
│ │poliţie │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │General-maior, │ │
│3. │contraamiral, │3.003 lei │
│ │chestor principal de│ │
│ │poliţie/penitenciare│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │General de brigadă, │ │
│ │general de flotilă │ │
│4. │aeriană, │2.937 lei │
│ │contraamiral de │ │
│ │flotilă, chestor de │ │
│ │poliţie/penitenciare│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Colonel, comandor, │ │
│5. │comisar-şef de │2.838 lei │
│ │poliţie/penitenciare│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Locotenent-colonel, │ │
│6. │căpitan-comandor, │2.706 lei │
│ │comisar de poliţie/ │ │
│ │penitenciare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Maior, │ │
│7. │locotenent-comandor,│2.607 lei │
│ │subcomisar de │ │
│ │poliţie/penitenciare│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Căpitan, inspector │ │
│8. │principal de poliţie│2.508 lei │
│ │/penitenciare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Locotenent, │ │
│9. │inspector de poliţie│2.409 lei │
│ │/penitenciare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Sublocotenent, │ │
│10. │aspirant, │2.310 lei │
│ │subinspector de │ │
│ │poliţie/penitenciare│ │
├────┴────────────────────┴────────────┤
│B. Maiştri militari │
├────┬────────────────────┬────────────┤
│1. │Maistru militar │2.277 lei │
│ │principal │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│2. │Maistru militar │2.211 lei │
│ │clasa I │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│3. │Maistru militar │2.145 lei │
│ │clasa a II-a │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│4. │Maistru militar │2.079 lei │
│ │clasa a III-a │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│5. │Maistru militar │1.980 lei │
│ │clasa a IV-a │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│6. │Maistru militar │1.881 lei │
│ │clasa a V-a │ │
├────┴────────────────────┴────────────┤
│C. Subofiţeri şi agenţi de poliţie/ │
│penitenciare │
├────┬────────────────────┬────────────┤
│ │Plutonier adjutant │ │
│ │principal/şef, │ │
│1. │agent-şef principal │2.277 lei │
│ │de poliţie/ │ │
│ │penitenciare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Plutonier adjutant, │ │
│2. │agent-şef de poliţie│2.211 lei │
│ │/penitenciare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Plutonier major, │ │
│3. │agent-şef adjunct de│2.145 lei │
│ │poliţie/penitenciare│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Plutonier, agent │ │
│4. │principal de poliţie│2.079 lei │
│ │/penitenciare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Sergent major, agent│ │
│5. │de poliţie/ │1.980 lei │
│ │penitenciare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│6. │Sergent │1.881 lei │
├────┴────────────────────┴────────────┤
│D. Soldaţi şi gradaţi profesionişti │
├────┬────────────────────┬────────────┤
│1. │Caporal clasa I │1.848 lei │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│2. │Caporal clasa a II-a│1.782 lei │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│3. │Caporal clasa a │1.716 lei │
│ │III-a │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│4. │Fruntaş │1.650 lei │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│5. │Soldat │1.584 lei │
└────┴────────────────────┴────────────┘    ART. XII
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională acordă valoarea financiară anuală a normei de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament la nivelul actualizat al acestora, potrivit prevederilor legale specifice în vigoare.

    ART. XIII
    Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea art. XI şi XII, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, la titlul „Cheltuieli de personal“, fără îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute la alin. (4)-(6) ale aceluiaşi articol.

    ART. XIV
    La articolul 364^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile art. 291 alin. (4), pentru donaţiile făcute către stat pentru o instituţie publică şi care au ca obiect bunuri mobile necesare asigurării bazei tehnico-materiale la nivelul structurilor/unităţilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care intră în proprietatea privată a statului, valoarea de înregistrare a bunului la donator este asimilată valorii de piaţă a bunului, cu condiţia să fi fost acceptată pentru statul român de către instituţia publică competentă după obiectul sau scopul donaţiei."


    ART. XV
    Articolul 5 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 17 iunie 2021, se completează după cum urmează:
    1. La alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:
    "k) încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate sau soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, după caz."

    2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Unităţile militare virează contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator în cotele prevăzute la art. 138 lit. b) şi c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aferente condiţiilor de muncă prevăzute în Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Cota procentuală pentru alte condiţii este similară cu cea pentru condiţii speciale."    ART. XVI
    Prevederile art. X se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Marian-Cătălin Predoiu
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                    Romeo-Cristian Bizadea
                    Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
                    Petru Gabriel Vlase
                    p. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
                    Victor-Sorin Pena
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan
                    Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
                    Georgian Pop
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 21 martie 2024.
    Nr. 26.
    ANEXA 1

    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    (denumirea structurii)
    (ZZ.LL.AAAA)
    Nr. ............ din ..............
    (localitatea)
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a)^1, .............................., născut(ă) în anul...., luna ......., ziua ........., domiciliat(ă) în localitatea ………….............................., str. .............................. nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ..., judeţul/sectorul ..................................., încadrat(ă) în funcţia de ............................ la ...........................................^2, mă oblig ca, după încheierea misiunii în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziţiei sistemelor de avioane fără pilot la bord Bayraktar TB2, să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale pe o perioadă de 5 ani, în specializarea/calificarea dobândită pe timpul misiunii de instruire, fără a depăşi vârsta prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi să nu divulg, potrivit legii şi regulamentelor interne, date sau informaţii de care am luat la cunoştinţă pe perioada executării misiunii.
    ^1 Se înscriu gradul militar, numele şi prenumele, după caz.
    ^2 Se completează indicativul numeric al unităţii şi garnizoana.

    Mă oblig să restitui cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată, în situaţia în care, înainte de expirarea duratei stabilite, voi înceta prezentul angajament prin trecerea în rezervă în oricare dintre situaţiile prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. a^1) şi e^1), dacă militarul nu este de acord cu reînnoirea contractului, precum şi de art. 85 alin. 1 lit. g)-i), i^1), j)-n) şi art. 87 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    De asemenea, aceeaşi obligaţie de restituire a cheltuielilor individuale de instruire pe timpul misiunii îmi revine în situaţia în care nu voi finaliza activitatea de instruire din motive ce îmi sunt imputabile.
    Data ...........................................
    Semnătura ................................................
    C.I./B.I. seria ................... nr. …….............
    eliberat de .................................................
    la data de ..................................................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016