Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 16 martie 2022  privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare  pentru economia românească    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 16 martie 2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 266 din 18 martie 2022
    Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,
    având în vedere că dezvoltarea şi îmbunătăţirea ecosistemului antreprenorial reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2021-2024, în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creşterea accesului la finanţare,
    întrucât este necesară crearea unui cadru legislativ favorabil pentru creşterea gradului de eligibilitate bancară a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a altor categorii de beneficiari eligibili şi de îmbunătăţire a accesului acestora la finanţare,
    întrucât s-a constatat existenţa unei tendinţe de îmbunătăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, care trebuie susţinută prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare,
    deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul real al economiei, caracterizat prin dinamism şi diversitate, necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de finanţare şi garantare specifice acestui sector,
    luând în considerare faptul că tot mai multe companii nefinanciare au raportat că nu au accesat finanţare de la instituţii de credit sau instituţii financiare nebancare, respectiv 77% dintre acestea, în creştere faţă de anul 2020, când 75% se aflau în această situaţie, potrivit ultimului sondaj privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România dat publicităţii de Banca Naţională a României în luna iunie 2021,
    având în vedere că o parte semnificativă dintre companiile nefinanciare autohtone respondente, care au accesat un credit în anul 2021, au semnalat cerinţele privind valoarea sau tipul garanţiei şi nivelul prea ridicat al dobânzilor şi comisioanelor ca provocări majore în procesul de aplicare în vederea obţinerii finanţării de la bănci şi instituţii financiare nebancare,
    variaţia produsului intern brut în anul 2022 ar putea înregistra o evoluţie negativă, ca urmare a manifestării efectelor pandemiei de COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acţiuni esenţiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.
    În circumstanţele excepţionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, care ar putea periclita atingerea obiectivelor de creştere asumate la nivel guvernamental.
    Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de COVID-19.
    Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la garantare şi creditare, în cadrul unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, în cadrul cărora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de garanţii de stat pentru creditele destinate realizării investiţiilor şi/sau pentru creditele/liniile de credit necesare pentru finanţarea capitalului de lucru.
    Ţinând cont că prin Programul de guvernare 2021-2024 Guvernul României îşi asumă modernizarea comunităţilor locale prin stimularea investiţiilor în mediul rural şi că este necesară susţinerea realizării obiectivelor de investiţii care creează premise favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri în toate localităţile din România,
    în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, operatorii economici care activează în sectoare prioritare ar beneficia de condiţii de finanţare necorespunzătoare sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru proiectele de investiţii.
    Consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ de întreprinderi mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate din România şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei mase semnificative a salariaţilor din România care în prezent sunt angajaţi în aceste societăţi.
    Luând în considerare actualele evoluţii geopolitice care amplifică gradul de incertitudine şi implicit conduc la adoptarea unui comportament mult mai rezervat al creditorilor cu efecte negative semnificative în rândul mediului de afaceri prin amânarea deciziilor de investiţii şi restrângerea activităţii ca urmare a imposibilităţii accesării capitalului de lucru,
    având în vedere că prevederile din Comunicarea Comisiei Europene - „Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01“ expiră la data de 30 iunie 2022, respectiv data până la care pot fi implementate schemele de ajutor de stat şi poate fi acordat sprijin companiilor, iar în situaţia în care acest termen nu se va prelungi schemele de ajutor de stat nu vor putea fi implementate sub acest Cadru,
    întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii economice, iar agricultura, susţinerea producţiei autohtone, a inovării şi a sectorului construcţiilor reprezintă priorităţi majore ale Guvernului şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României, menit să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgenţă a programelor conducând pe termen lung la contracţia economiei româneşti.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă programele de garantare în domeniile prioritare sub formă de scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat, care au ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăţi generate de pandemia de COVID-19, în vederea realizării proiectelor de investiţii şi asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii F.N.G.C.I.M.M - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi Fondul Român de Contragarantare - S.A., denumit în continuare F.R.C., pentru a acorda beneficiarilor eligibili ai programelor de garantare prevăzute la art. 2, 6 şi 8, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN, denumit în continuare F.G.C.R., pentru programul prevăzut la art. 4, în numele şi în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.
    (3) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M., F.R.C., respectiv F.G.C.R. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul programelor de garantare în domenii prioritare pentru economia românească este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50.
    (4) Facilităţile în vederea susţinerii accesului beneficiarilor eligibili la finanţare constau în:
    a) ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, aferente creditului garantat;
    b) ajutor de stat sub forma de grant, care acoperă integral valoarea comisionului de risc şi a comisionului de administrare pe toată perioada de valabilitate a garanţiei acordate, dobânda aferentă creditelor/liniilor de credit pe perioadele prevăzute în procedurile de implementare a fiecărui program, precum şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, după caz, în condiţiile prevăzute în procedurile de implementare.

    (5) Ajutoarele de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale.

    ART. 2
    (1) Se aprobă Programul IMM PROD pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru următoarele obiective:
    a) încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie;
    b) reconversia de la intermediere la producţie;
    c) digitalizarea activităţii;
    d) alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.

    (2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), se pot finanţa următoarele cheltuieli:
    a) achiziţia de echipamente şi utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producţie sau demararea de activităţi noi de producţie;
    b) achiziţia, amenajarea de terenuri şi achiziţia/construcţia de hale destinate producţiei;
    c) achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează şi dezvoltă proiecte în industria producătoare;
    d) achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficienţă energetică consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare;
    e) finanţarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale şi mărfuri (în cazul companiilor producătoare care deţin propriile lanţuri de distribuţie) şi a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenţionează să deschidă/dezvolte/diversifice activităţi de producţie, inclusiv pentru internaţionalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producţie.


    ART. 3
    (1) Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului IMM PROD este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari.
    (2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM PROD este de 1.500.000.000 lei.

    ART. 4
    (1) Se aprobă Programul RURAL INVEST pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către beneficiarii eligibili care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.
    (2) În cadrul programului prevăzut la alin. (1) sunt eligibile următoarele destinaţii ale finanţărilor aferente creditelor de investiţii şi capital de lucru:
    a) achiziţia de terenuri agricole şi achiziţia de părţi sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;
    b) dotare/retehnologizare şi automatizare;
    c) alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficienţă şi independenţă energetică;
    d) refinanţare credite de investiţii şi/sau credite pentru capital de lucru;
    e) adeverinţe de depozitare pentru producătorii de cereale;
    f) agricultură, industrie alimentară, piscicultură şi acvacultură.

    (3) Activităţile eligibile la finanţare în cadrul Programului RURAL INVEST asociate destinaţiilor prevăzute la alin. (2), caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului, categoriile de beneficiari eligibili, modalitatea şi condiţiile de acordare a garanţiilor, de monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor, precum şi modelul convenţiei cu instituţiile finanţatoare se stabilesc prin ordinul comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. 12 alin. (3).

    ART. 5
    (1) Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului RURAL INVEST este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari.
    (2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului RURAL INVEST este de 2.500.000.000 lei.

    ART. 6
    (1) Se aprobă Programul GARANT CONSTRUCT destinat proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-teritoriale.
    (2) În cadrul programului prevăzut la alin. (1) se aprobă Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor şi Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor.
    (3) În cadrul programului prevăzut la alin. (1) sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) achiziţia de echipamente şi utilaje de construcţii, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii;
    b) construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii;
    c) achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcţii;
    d) achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficienţa consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare;
    e) finanţarea capitalului de lucru pentru achiziţia de materiale de construcţii, combustibil, energie;
    f) plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcţii.


    ART. 7
    (1) Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului GARANT CONSTRUCT este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari.
    (2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT este de 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţii şi 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţi administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor.

    ART. 8
    (1) Se aprobă Programul INNOVATION în vederea sprijinirii capacităţii de inovare, susţinerii activităţilor la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerţ şi servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro, care activează în industria exportatoare, nepoluantă.
    (2) Finanţările în cadrul programului prevăzut la alin. (1) pot avea următoarele destinaţii:
    a) stimularea exporturilor româneşti;
    b) susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate;
    c) stimularea comerţului online şi a digitalizării;
    d) retehnologizarea companiilor locale;
    e) achiziţii software şi certificate de e-commerce şi de administrare a unei firme;
    f) obţinerea brevetelor de invenţie privind produse, strategii, mediu, digitalizare.


    ART. 9
    (1) Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului INNOVATION este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari.
    (2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului INNOVATION este de 1.000.000.000 lei.

    ART. 10
    (1) În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare.
    (3) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (1) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., după caz, şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiari, în limita creditului contractat.
    (4) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (1) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul naţional de publicitate mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare.

    ART. 11
    (1) Între Ministerul Finanţelor şi F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R., respectiv F.R.C. se încheie câte o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat, al cărei model va fi aprobat prin ordin de ministru.
    (2) Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. şi F.R.C. acordă garanţiile în cadrul programelor de garantare prevăzute la art. 2, 4, 6 şi 8 constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (3) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul programelor sunt asimilate creanţelor bugetare ale căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (4) Pentru sumele prevăzute la alin. (3) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (5) În cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor, valorificarea activelor finanţate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (3) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (6) Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile programului.
    (7) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., după caz, prin program, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., după caz, şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (8) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către instituţia de credit şi statul român, prin Ministerul Finanţelor.
    (9) După efectuarea plăţii prevăzute la alin. (7), Ministerul Finanţelor informează F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., după caz, cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., după caz, întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.
    (10) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (9), F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., după caz, transmite înscrisul prevăzut la alin. (9) debitorului beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre informare instituţiei de credit finanţatoare.
    (11) Înscrisul prevăzut la alin. (9), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în schemele de ajutor de stat asociate programelor aprobate prin prezenta ordonanţa de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (5) a activelor finanţate din creditul de investiţii garantat în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporţional cu procentul de garantare, se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, între statul român, prin Ministerul Finanţelor, şi instituţia de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
    (13) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să înştiinţeze din oficiu instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (14) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.
    (15) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la alin. (11), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea.
    (16) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

    ART. 12
    (1) Programele prevăzute la art. 2, 4, 6 şi 8 se implementează prin intermediul unor scheme de ajutor de stat care vor fi notificate Comisiei Europene în baza Comunicării Comisiei Europene - „Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01“.
    (2) Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.
    (3) Schema de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (4) Schema de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.
    (5) Schema de ajutor de stat asociată Programului INOVATION se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.
    (6) Schemele de ajutor de stat se aprobă după emiterea deciziei de autorizare de către Comisia Europeană, cu respectarea procedurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 16 martie 2022.
    Nr. 24.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016