Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 8 martie 2024  privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România  în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile  administraţiei publice locale din anul 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 8 martie 2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 195 din 8 martie 2024
    Având în vedere Declaraţia Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2023, prin care s-a luat act de faptul că următoarele alegeri pentru Parlamentul European vor avea loc în perioada care rezultă din aplicarea articolului 11 alineatul (2) primul paragraf din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct (JO L 278, 8.10.1976, p. 5), şi anume între 6 şi 9 iunie 2024,
    ţinând cont de faptul că alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024 vor avea loc într-un context deosebit, provocările politice cu care se confruntă Uniunea şi statele sale membre fiind semnificative,
    luând în considerare rolul definitoriu al alegerilor europene din iunie 2024 pentru viitorul Uniunii Europene în anii următori,
    văzând Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2023) 8626 din 12 decembrie 2023 referitoare la procese electorale incluzive şi reziliente în Uniune şi la consolidarea caracterului european şi a desfăşurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European,
    în vederea asigurării unei reprezentativităţi mai mari a membrilor din România în Parlamentul European şi consolidarea poziţiei României în Uniunea Europeană, prin transmiterea unui semnal clar că îşi doreşte să urmeze poziţia pro-UE şi proiectele pentru dezvoltarea Uniunii până în cele mai mici unităţi administrativ-teritoriale,
    pentru evitarea repetării incidentelor produse la secţiile de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 şi pentru prevenirea apariţiei unor disfuncţionalităţi majore în desfăşurarea procesului electoral din străinătate,
    luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor din străinătate şi necesitatea asigurării exercitării dreptului de vot de către alegătorii care în ziua votării desfăşoară activităţi care nu le permit să părăsească locul de muncă,
    în vederea eliminării blocajelor determinate de înscrierea olografă în listele electorale suplimentare a alegătorilor resortisanţi care în ziua votării se află în străinătate,
    ţinând cont de necesitatea asigurării unei fluidităţi constante a procesului de votare din străinătate şi a unei funcţionări optime a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, prin evitarea aglomerării şi a riscului ca unii dintre alegători să nu îşi poată exercita dreptul de vot,
    pentru asigurarea obiectivităţii, transparenţei, corectitudinii şi integrităţii modului de desfăşurare a procesului electoral în străinătate şi pentru prevenirea şi depistarea eventualelor fraude electorale,
    pentru crearea premiselor ca un număr cât mai mare de alegători să se prezinte la urne,
    în vederea reducerii perioadei electorale şi optimizării eforturilor, în condiţiile în care în România în anul 2024 se vor desfăşura 4 tipuri de scrutinuri electorale,
    văzând faptul că, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, alegerile europarlamentare se desfăşoară în mod frecvent, la aceeaşi dată cu cele locale,
    văzând prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    observând necesitatea reglementării primare a datelor personale care vor fi incluse în listele de susţinători, precum şi a implementării în context electoral a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), astfel încât partidele politice şi candidaţii independenţi să poată îndeplini formalităţile necesare depunerii candidaturilor, în considerarea termenului rămas până la data-limită a depunerii candidaturilor,
    ţinând cont de faptul că această situaţie este de natură să genereze disfuncţionalităţi instituţionale, administrative şi financiare, cu riscuri pentru securitatea şi integritatea procesului electoral, autorităţile cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 nedispunând de cadrul juridic, resursele şi garanţiile necesare pentru a asigura evitarea acestora,
    având în vedere consecinţele negative ale neadoptării, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, asupra bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, precum şi a angajamentelor asumate de statul român în materie electorală,
    în acord cu principiul periodicităţii alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, dar şi cu îndeplinirea condiţiei de tratament egal atât pentru autorităţile administraţiei publice locale aflate în exerciţiul mandatului, cât şi pentru cele care urmează să înceapă un nou mandat, pentru situaţia specială din anul 2024, când se propune ca data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale să fie în aceeaşi zi cu data desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European,
    având în vedere că o astfel de prevedere ţine cont de necesitatea de a nu li se încălca acestor persoane dreptul de asociere în partide politice şi dreptul de a fi ales, ca efect al deciziei de a decala alegerile autorităţilor administraţiei publice locale,
    ţinând cont de faptul că pierderea de drept a mandatelor de către aceste persoane, ca urmare a faptului că şi-au depus candidaturi din partea altui partid decât cel pe listele căruia au fost aleşi, s-ar transforma într-o sancţiune pentru dreptul lor de asociere în partide politice, inclusiv din perspectiva depunerii candidaturilor,
    prin raportarea exactă la momentul intrării în exerciţiul mandatului de către autorităţile administraţiei publice locale alese în 2024,
    măsurile propuse prin prezentul proiect nefiind de natură a afecta drepturile electorale, în înţelesul stabilit de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cum ar fi, de exemplu, deciziile Curţii Constituţionale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 şi nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală, şi nici nu îngreunează organizarea şi desfăşurarea alegerilor,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, în vederea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a asigurării condiţiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 se desfăşoară în ziua de duminică, 9 iunie 2024.
    (2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, denumite în continuare, generic, alegerile din data de 9 iunie 2024, perioada electorală începe la data de 12 martie 2024 şi se încheie la 3 zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 2
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice perioadei electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024 se înfiinţează: Biroul Electoral Central, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, birouri electorale de circumscripţie judeţeană, Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, birouri electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală, birouri electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi birouri electorale ale secţiilor de votare din ţară şi din străinătate.
    (2) Biroul Electoral Central este alcătuit din 21 de membri, după cum urmează:
    a) 7 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din care un preşedinte şi un locţiitor;
    b) preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente;
    c) membri propuşi de partidele politice parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;
    d) membri propuşi de partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
    e) un membru desemnat în baza propunerii grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor;
    f) membri propuşi de partidele politice care participă la alegerile din data de 9 iunie 2024, altele decât cele prevăzute la lit. c), d) şi e), în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 şi, în caz de egalitate, prin tragere la sorţi.

    (3) Desemnarea judecătorilor prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se face în şedinţă publică, în termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale, prin tragere la sorţi, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dintre judecătorii în exerciţiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de prim-magistratul-asistent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care constituie actul de învestire. Data şedinţei pentru tragerea la sorţi se aduce la cunoştinţa publică prin presa scrisă şi audiovizuală, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 24 de ore înainte.
    (4) În termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui său, Biroul Electoral Central se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic şi al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi e), iar în termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic şi al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi e), în limita numărului de membri prevăzut la alin. (2).
    (5) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate este constituit din 3 judecători în exerciţiu ai Tribunalului Bucureşti, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi cel mult 10 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale şi participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024. Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor, de către preşedintele Tribunalului Bucureşti, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai acestuia. Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin presă, de preşedintele Tribunalului Bucureşti, cu cel puţin 24 de ore înainte. Tragerea la sorţi se face pe funcţii, preşedinte şi locţiitor, şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele Tribunalului Bucureşti, care constituie actul de învestire. Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit legii, urmând a fi completat în termen de 24 de ore cu reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente.
    (6) Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate se completează cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale care are membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale şi participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024. Până la această dată, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale şi participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 au obligaţia de a transmite numele şi prenumele reprezentantului lor biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
    (7) În termen de 5 zile de la expirarea termenului de completare a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale care are membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale şi participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 se va proceda la completarea biroului cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea care nu are membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale şi care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 de către preşedintele biroului, prin tragere la sorţi în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanţii. Până la această dată, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care nu au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale şi care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 au obligaţia de a transmite biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate numele şi prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
    (8) Biroul electoral de circumscripţie judeţeană, Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi birourile electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 sunt formate din preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din 12 reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    (9) Biroul electoral de circumscripţie orăşenească şi biroul electoral de circumscripţie municipală pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 sunt formate din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 9 reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    (10) Biroul electoral de circumscripţie comunală pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 este format din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    (11) Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, prevăzuţi la alin. (8)-(10), se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 35 de zile de la data începerii perioadei electorale. La alegerile din data de 9 iunie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă transmite preşedinţilor tribunalelor, cu cel puţin 48 de ore înaintea datei desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, prin intermediul poştei electronice, lista juriştilor înscrişi în Corpul experţilor electorali care au acceptat să fie desemnaţi în birourile electorale de circumscripţie şi care cuprinde numele, prenumele, codurile numerice personale, domiciliile, adresele de e-mail şi numerele de telefon ale acestora. Persoanele prevăzute în lista juriştilor înscrişi în Corpul experţilor electorali care au acceptat să fie desemnaţi în birourile electorale de circumscripţie şi care nu au fost desemnate preşedinţi ai birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitori ai acestora, conform art. 26 alin. (5) - (11) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor putea fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora.
    (12) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    (13) Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora se face cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data votării, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare nu se prezintă la secţia de votare la orele stabilite de lege, aceştia sunt înlocuiţi de îndată, cu aplicarea corespunzătoare a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) La alegerile din 9 iunie 2024, cu excepţia biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, completarea birourilor electorale se face, în prima etapă, cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obţinute, precum şi cu reprezentantul grupului organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor. În a doua etapă, completarea birourilor electorale se face cu câte un reprezentant al partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute. În caz de egalitate a numărului de mandate, departajarea se face prin tragere la sorţi. În a treia etapă, dacă au rămas locuri libere, completarea birourilor electorale se face cu reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice sau electorale, formaţiunilor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale neparlamentare în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripţia respectivă, altele decât cele cărora li s-au alocat reprezentanţi în primele două etape.
    (15) Secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului, comunică Autorităţii Electorale Permanente, la data începerii perioadei electorale, lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi numărul de mandate ale acestora.
    (16) Autoritatea Electorală Permanentă comunică preşedintelui Biroului Electoral Central, de îndată ce a fost ales, lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 şi lista prevăzută la alin. (15).

    ART. 3
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi un număr între 1 şi 8 membri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, dintre care unul este preşedinte.
    (2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei votării. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetăţenilor cu drept de vot, semnate şi datate, prin care se declară şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) - e) şi g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, transmise prin poştă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora se comunică biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate care le aduce la cunoştinţa publică prin afişare pe site-ul propriu.
    (3) În 5 zile de la data desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale şi care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 transmit biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele reprezentanţilor lor în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, cuprinzând numele, prenumele, numerele de telefon, adresele de e-mail şi codurile numerice personale ale titularului şi ale supleanţilor, însoţite de declaraţiile lor de acceptare. O formaţiune politică poate avea un titular şi 2 supleanţi ai acestuia pentru fiecare secţie de votare. Supleanţii pot înlocui titularii când aceştia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    (4) În 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate completează birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ai căror preşedinţi şi locţiitori au fost desemnaţi. În această componenţă, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de lege. Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoştinţa publică prin afişare pe site-ul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi comunicate Ministerului Afacerilor Externe.
    (5) Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei votării.
    (6) În urma învestirii într-un birou electoral al secţiei de votare din străinătate, preşedintele, locţiitorul şi ceilalţi membri sunt obligaţi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform legii, aceştia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfăşurarea procesului electoral.
    (7) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formaţiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.
    (8) În situaţia în care birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot fi completate conform alin. (3) şi (7), acestea se completează de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de alte autorităţi publice, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării şi cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secţiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe.
    (9) În cazul în care numărul persoanelor propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau când acestea nu au confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau mesaj text, că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, acesta este completat cu supleanţii propuşi de aceeaşi formaţiune politică, până cel mai târziu cu două zile înaintea zilei votării, iar dacă aceştia nu confirmă prezenţa, se completează, inclusiv în ziua votării, de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
    (10) În cazul în care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, sunt înlocuiţi, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locţiitorii acestora. În cazul în care ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, sunt înlocuiţi, de îndată, de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
    (11) Cetăţenii români cu drept de vot prevăzuţi la alin. (8)-(10) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) - e) şi g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dovedite prin declaraţie pe propria răspundere.
    (12) Modelul cererilor prevăzute la alin. (2), modelul declaraţiei de acceptare prevăzută la alin. (3) şi modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la alin. (11) se stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 20 de zile de la data începerii perioadei electorale.

    ART. 4
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul III inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
    (2) După rămânerea definitivă a candidaturilor, persoanele aflate în situaţia de incompatibilitate prevăzute de alin. (1) sunt înlocuite de îndată din calitatea de membru în biroul electoral, la solicitarea celor care le-au propus.
    (3) În cazul în care membrul biroului electoral este chemat să participe la adoptarea unei decizii sau hotărâri care priveşte în mod direct sau indirect un candidat cu care are relaţii de rudenie de gradul IV, este obligat să informeze despre aceasta ceilalţi membri ai biroului electoral şi să nu ia parte la adoptarea hotărârii.
    (4) La alegerile din data de 9 iunie 2024, candidaţii nu pot fi desemnaţi operatori de calculator ai birourilor electorale.

    ART. 5
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, alianţele electorale se constituie pe bază de protocol pentru fiecare scrutin în parte, în condiţiile Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Protocolul de constituire a alianţei electorale se depune la biroul electoral competent în termen de 10 zile de la data constituirii acestuia.
    (3) Protocolul de constituire a unei alianţe electorale, care a fost admis prin decizie a biroului electoral şi care a rămas definitiv, ca urmare a necontestării sau ca urmare a pronunţării instanţei competente, poate fi desfiinţat numai prin acordul părţilor semnatare ale protocolului de constituire a alianţei electorale.
    (4) Acordul de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale se depune la biroul electoral unde a fost înregistrat acesta cu cel puţin 4 zile înaintea termenului-limită de depunere a candidaturilor.

    ART. 6
    Semnele electorale se stabilesc şi se comunică Biroului Electoral Central de fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la fiecare scrutin în parte, cu cel puţin 60 de zile înainte de data alegerilor, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    La alegerile din data de 9 iunie 2024, o persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru Parlamentul European, precum şi pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean, de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, formularul listei susţinătorilor trebuie să cuprindă ziua votării, denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori numele şi prenumele candidatului independent, după caz, numele şi prenumele susţinătorului, data naşterii susţinătorului, denumirea, seria şi numărul actului de identitate al susţinătorului, precum şi semnătura acestuia.
    (2) Formularul listei susţinătorilor utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 va conţine şi declaraţia persoanei care a întocmit lista prin care se atestă veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. Declaraţia cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate ale persoanei care a întocmit lista de susţinători.
    (3) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor asigura informarea, prin orice mijloc, a susţinătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    (4) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, un alegător poate susţine mai multe liste de candidaţi sau candidaţi independenţi.

    ART. 9
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, în secţiile de votare din ţară, alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, în acelaşi interval de timp, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT“, pe buletine de vot separate, prezenţa la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), alegătorii pot opta să îşi exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutinuri.
    (3) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secţie de votare din ţară optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezenţa alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT“ şi data scrutinului, conform modelului aprobat.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe cartea electronică de identitate a alegătorului, astfel cum este prevăzută în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, nu se aplică timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT“ şi data scrutinului.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne pentru fiecare tip de buletin de vot.
    (7) La secţiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (8) În situaţia disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie şi cuprind rubrici pentru numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa alegătorului, precum şi semnătura acestuia.

    ART. 10
    (1) Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc şi se aduc la cunoştinţă publică de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (7) - (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua votării.
    (2) Lista secţiilor de votare din străinătate se publică pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe, Autorităţii Electorale Permanente, Biroului Electoral Central şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.

    ART. 11
    La alegerile din data de 9 iunie 2024, listele electorale permanente se întocmesc şi se tipăresc în conformitate cu dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare scrutin electoral în parte.

    ART. 12
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se utilizează Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal prevăzut de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal trebuie să permită evidenţierea prezenţei la vot pentru ambele tipuri de scrutin.
    (2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se aplică în mod corespunzător, numărul operatorilor de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală Permanentă trebuind să fie cu 20% mai mare decât numărul secţiilor de votare.
    (3) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc şi atribuţiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.
    (4) La alegerile din data de 9 iunie 2024, alegătorii prezintă actele de identitate, respectiv documentele de identitate operatorilor de calculator, care înscriu datele personale ale acestora în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (5) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege un act de identitate emis de statul român, respectiv cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, iar în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.

    ART. 13
    (1) Pentru scrutinul privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, în cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, din secţia de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:
    a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
    b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
    c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare;
    d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
    e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin;
    f) alegătorul resortisant se regăseşte în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;
    g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.

    (2) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
    a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot şi alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicţii permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“;
    b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“;
    c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“;
    d) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondaţi la altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul cu mobilitate redusă semnează în lista electorală suplimentară, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“;
    e) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“;
    f) permite alegătorilor prevăzuţi la art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, să îşi exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“; alegătorul care votează în străinătate semnează pe terminalul informatic din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

    (3) Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă prevăzuţi la alin. (2) lit. d) include persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, fără a se limita la acestea.
    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) privind alegătorii cu mobilitate redusă se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024.

    ART. 14
    Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (4^1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală cu mai puţin de 60 de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul.

    ART. 15
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, votarea începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 22.00.
    (2) La ora 22.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot.
    (3) La ora 22.00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.
    (4) Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Alegătorii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (4) pot vota până la ora 23.59.
    (6) 2 membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 22.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot, până la ora 23.59.

    ART. 16
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se utilizează o singură urnă specială. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială a respectivei secţii de votare.
    (2) Dacă un alegător se află în localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, dar nu se poate deplasa la secţia de votare din cauză de boală sau invaliditate, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri însoţite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, depusă la secţia de votare la care este arondat, după domiciliu sau reşedinţă, după caz, pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, pentru alegerile locale sau pentru ambele scrutinuri organizate în data de 9 iunie 2024.
    (3) Dacă un alegător se află în altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri, depusă la cea mai apropiată secţie de votare de locul unde se află, doar pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024.
    (4) În secţiile de votare din străinătate nu se utilizează urna de vot specială.

    ART. 17
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, prevederile art. 9^1, 87, 92^1, 103^1 şi art. 120 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    (2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, localurile secţiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.

    ART. 18
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, imprimarea tuturor buletinelor de vot, precum şi a publicaţiilor destinate birourilor electorale se asigură de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
    (2) Cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua votării, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ asigură imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cu cel puţin 25 de zile înaintea zilei votării, macheta buletinului de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 se prezintă membrilor Biroului Electoral Central de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“. La prezentarea machetei buletinului de vot sunt invitaţi şi delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi nu au reprezentanţi în Biroul Electoral Central, precum şi candidaţii independenţi. Operaţiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central şi delegaţii împuterniciţi au dreptul să solicite Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ modificarea machetei şi tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele candidaţilor, semnul electoral, denumirea partidelor politice, a alianţelor politice, a alianţelor electorale sau a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.
    (4) Cu cel puţin 15 zile înainte de ziua votării, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ asigură imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024 în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 20 de zile înaintea zilei votării, prin grija Autorităţii Electorale Permanente, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscripţie electorală, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscripţie judeţeană. Aceştia au dreptul să solicite Autorităţii Electorale Permanente retipărirea buletinelor de vot dacă numele candidaţilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a alianţelor politice ori a alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.
    (6) Hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură şi se livrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, la preţ de înregistrare în contabilitate la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în condiţiile legii.
    (7) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatului alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, respectiv a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024 în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
    (8) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (7), facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data publicării rezultatelor alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, respectiv a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024 în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (9) La alegerile din data de 9 iunie 2024, confecţionarea timbrelor autocolante este asigurată, în condiţiile legii, de Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei votării.
    (10) La alegerile din data de 9 iunie 2024, ştampila Biroului Electoral Central se confecţionează prin grija Autorităţii Electorale Permanente.
    (11) Ştampilele cu menţiunea «VOTAT» pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 se confecţionează, în condiţiile legii, de Regia Autonomă „Monetăria Statului“ până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei votării. Ştampila cu menţiunea «VOTAT» trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanţa dintre acestea.

    ART. 19
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale din ţară, precum şi funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea centrelor de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorilor de calculator.
    (4) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă şi a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (5) Personalul centrelor de intervenţie operativă prevăzute la alin. (2) şi informaticienii prevăzuţi la art. 22 alin. (5) au drept de acces în localul secţiei de votare pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral.
    (6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale efectuate pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor din data de 9 iunie 2024 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 20
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, prevederile art. 1 - 3, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se aplică în mod corespunzător Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
    (2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură resursele necesare pentru găzduirea şi gestionarea adreselor de poştă electronică ale Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
    (3) Se desemnează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze semnătură electronică calificată prin autoritatea de certificare proprie, destinată exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ce le revin.

    ART. 21
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură editarea şi tipărirea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor alegerilor.
    (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică constituie staţii de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, la nivelul Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi al birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea statisticienii asiguraţi de Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică.
    (3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin statisticieni se înţelege personalul Institutului Naţional de Statistică şi al direcţiilor teritoriale de statistică nominalizat prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, respectiv prin decizii ale directorilor executivi ai direcţiilor teritoriale de statistică să desfăşoare activităţi în cadrul staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor.
    (4) Dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, precum şi instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor în staţiile de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor se asigură de către Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică.
    (5) În cadrul staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură verificarea, scanarea şi centralizarea proceselor-verbale întocmite de către Birourile electorale ale secţiilor de votare, sub autoritatea Biroul Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi a birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (6) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Institutului Naţional de Statistică şi ale direcţiilor teritoriale de statistică se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2024, modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării se stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, cu avizul Institutului Naţional de Statistică, cu cel puţin 20 de zile înaintea zilei votării.

    ART. 22
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii necesari de către Institutul Naţional de Statistică.
    (2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi al biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă şi prefecţi, iar statisticienii necesari de către Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică.
    (3) La alegerile din data de 9 iunie 2024, personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, iar statisticienii necesari de către Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică.
    (4) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală este asigurat de către primari.
    (5) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie vor face parte, în mod obligatoriu, şi informaticieni.
    (6) Informaticienii prevăzuţi la alin. (5) vor fi desemnaţi de către prefecţi la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, numai pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (7) Informaticienii prevăzuţi la alin. (5) asigură sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (8) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari de către Institutul Naţional de Statistică.
    (9) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripţie judeţeană, biroul electoral de circumscripţie al sectorului municipiului Bucureşti sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
    (10) La cerere, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc adeverinţe de la preşedinţii Birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care atestă activitatea desfăşurată în secţia de votare.

    ART. 23
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, pentru activitatea desfăşurată în cadrul birourilor electorale şi pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizaţii:
    a) 330 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator;
    b) 240 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a);
    c) 300 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi pentru preşedintele Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai acestor birouri electorale;
    d) 300 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală, precum şi pentru locţiitorii acestora;
    e) 170 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală;
    f) 170 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni;
    g) 170 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru statisticienii acestora, acolo unde este cazul;
    h) 350 de lei pe zi de activitate pentru preşedintele Biroului Electoral Central, locţiitorul acestuia şi ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central;
    i) 250 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, precum şi pentru statisticienii acestuia;
    j) 330 de lei pe zi de activitate pentru preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pentru locţiitorul acestuia, precum şi pentru ceilalţi membri ai acestui birou electoral;
    k) 250 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi pentru statisticienii acestuia;
    l) 730 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    m) 660 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc şi atribuţiile operatorilor de calculator;
    n) 600 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, alţii decât cei prevăzuţi la lit. l) şi m).

    (2) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române, au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 35 de lei de persoană pentru fiecare zi de activitate.
    (3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române, beneficiază de o indemnizaţie pe zi de activitate de 250 de lei.
    (4) Personalul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, inclusiv personalul unităţilor subordonate acesteia, care asigură centralizarea, manipularea, transportul, livrarea, distribuirea, restituirea şi/sau predarea hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot, respectiv preluarea hârtiei rămase neutilizată, au dreptul la o indemnizaţie de 170 de lei pe zi de activitate.
    (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se datorează şi se virează numai impozitul pe venit, conform legii.

    ART. 24
    Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024, după încheierea votării, listele electorale utilizate în secţiile de votare se predau şi se arhivează, potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Guvernul asigură sediul şi dotarea Biroului Electoral Central, prin Autoritatea Electorală Permanentă.
    (2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecţi, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară. La sesiunile de instruire asistă şi membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi ai birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (3) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile privind dotarea, funcţionarea şi întreţinerea Biroului Electoral Central;
    b) cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot şi a publicaţiilor destinate birourilor electorale;
    c) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor Biroului Electoral Central şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“;
    d) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;
    e) indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor şi ale personalului tehnic auxiliar al acestuia;
    f) indemnizaţiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române, la Biroul Electoral Central;
    g) cheltuielile pentru plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot.


    ART. 26
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti;
    b) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie, precum şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară;
    c) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor prevăzute de lege;
    d) cheltuielile pentru asigurarea suportului logistic pentru instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară;
    e) cheltuielile pentru ambalarea, transportul şi distribuirea buletinelor de vot, materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege, precum şi pentru transportul şi distribuirea publicaţiilor destinate birourilor electorale;
    f) cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară;
    g) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, ale statisticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, ale operatorilor de calculator şi ale informaticienilor.

    (2) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului:
    a) decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al operatorilor de calculator la şi de la şedinţele de instruire din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, precum şi în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
    b) decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care însoţesc dosarele prevăzute la art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al operatorilor de calculator de la biroul electoral al secţiei de votare la biroul electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, precum şi de la biroul electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti la localitatea de domiciliu sau reşedinţă a acestora.

    (3) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, indemnizaţiile personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române, prevăzute la art. 23 alin. (2) şi (3), cu excepţia indemnizaţiilor de protocol de la art. 25 alin. (3) lit. f) şi art. 27 alin. (1) lit. d).
    (4) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile de mentenanţă ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente.
    (5) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii şi siguranţei publice se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 27
    (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
    b) cheltuieli pentru confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    c) indemnizaţiile membrilor biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, ale statisticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum şi ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    d) indemnizaţiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române, la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate.

    (2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul, distribuirea materialelor, documentelor, terminalelor informatice şi a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate, precum şi pentru serviciile de comunicaţii din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (3) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale locţiitorilor acestora, ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate desemnaţi de Ministerul Afacerilor Externe în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    Pentru buna desfăşurare a alegerilor din data de 9 iunie 2024, cheltuielile pentru sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi cheltuielile pentru amenajarea şi dotarea secţiilor de votare din ţară se asigură din bugetele locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.

    ART. 29
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi de la prevederile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a zilei votării, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne:
    a) calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
    b) cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor, mecanismul, beneficiarii, precum şi numărul de zile pentru care se acordă indemnizaţiile;
    c) măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi de la prevederile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024, modelele ştampilelor electorale şi modelul timbrului autocolant se stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 10 zile de la începerea perioadei electorale.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerea membrilor României în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024, modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorală specială, al listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală suplimentară, modelul listei susţinătorilor, modelul buletinului de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente în termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale.

    ART. 30
    Prin derogare de la prevederile art. 53 şi 54 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data 9 iunie 2024 se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 108 - 111 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
    Prin derogare de la prevederile art. 73 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi de la prevederile art. 27 alin. (3), art. 39 alin. (2) şi art. 83 alin. (2)(4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile din data 9 iunie 2024 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 89 şi 90 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    Prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024 pot fi efectuate cheltuieli pentru dotarea birourilor electorale constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024, a staţiilor de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor de pe lângă acestea, a centrelor de intervenţie operativă, a Centrului de suport tehnic şi a Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 33
    (1) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, deţin un mandat de ales local se pot înscrie în orice partid politic pentru a candida din partea acestuia la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, fără să le înceteze, în condiţiile art. 160 alin. (1) lit. h), art. 193 alin. (2) şi art. 204 alin. (2) lit. j), după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul deţinut, pe care îl pot exercita până la momentul intrării în exerciţiul mandatului autorităţilor administraţiei publice locale alese în anul 2024, în condiţiile prevăzute de art. 34.
    (2) Persoanele care au candidat în condiţiile alin. (1) şi care au fost declarate alese pot fi validate, depun jurământul şi intră în exerciţiul mandatului, conform art. 34, cu condiţia apartenenţei acestora la partidul politic din partea căruia au candidat sau pe listele căruia au fost alese.
    (3) Procedura comunicării îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 34
    Prin derogare de la prevederile art. 113 alin. (1), art. 114 alin. (1) şi (3), art. 115 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. a), art. 149 alin. (1), art. 150 alin. (1) şi art. 187 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru intrarea în exerciţiul mandatului autorităţilor administraţiei publice locale alese în anul 2024, termenele reglementate în cuprinsul acestor articole încep să curgă de la data de 27 septembrie 2024.

    ART. 35
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 45 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, finanţarea cheltuielilor ordonatorilor principali de credite aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European, alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, alegerilor pentru Preşedintele României şi alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în limita sumelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de o zi lucrătoare de la data solicitării Ministerului Finanţelor, creditele de angajament şi creditele bugetare reţinute în proporţie de 10%.
    (3) În situaţia în care ordonatorul principal de credite nu răspunde la solicitarea şi în termenul prevăzute la alin. (2), Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, de drept, modificările necesare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului ordonatorului principal de credite.

    ART. 36
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) şi (16), art. 22 alin. (13) şi (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările ulterioare, şi de la art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum şi la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentului articol în anexele la bugetele acestora.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi de la prevederile art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 2, art. 3 alin. (5) - (7), anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 din Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, cu sumele cedate potrivit alin. (1) se pot depăşi, după caz, plafonul soldului bugetului general consolidat şi cel al cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente, precum şi plafonul soldului primar al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii.
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor să modifice volumul şi structura veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare „Finanţarea externă nerambursabilă“ şi „Fonduri europene nerambursabile“ cedate conform alin. (1).

    ART. 37
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Toni Greblă
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 8 martie 2024.
    Nr. 21.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016