Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 29 martie 2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 16 aprilie 2019
    Având în vedere faptul că prin prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 se redefinesc modalităţile de prestare a serviciului public de transport local, impunând abordarea într-o viziune nouă, integrată, a legislaţiei în vigoare,
    ţinând seama de dispoziţiile Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora serviciile de transport în regim de închiriere au fost excluse din sfera serviciilor publice de transport local, realizându-se astfel schimbarea regimului juridic al acestui tip de transport din serviciu de utilitate publică în transport comercial,
    având în vedere:
    - creşterea activităţilor de transport de persoane în regim de taxi cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent;
    – imposibilitatea sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane în regim de taxi, întrucât stabilirea caracterului repetitiv al faptei contravenţionale este imposibil de realizat;
    – că transportul de persoane în regim de taxi cu încălcarea prevederilor legale determină consecinţe negative asupra atingerii obiectivelor din strategiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa transportului public local, cu impact negativ inclusiv asupra mediului înconjurător;
    – că mediul concurenţial normal în care îşi desfăşoară activitatea operatorii care sunt autorizaţi să presteze serviciul de taxi este perturbat de activitatea de piraterie în domeniu, în condiţiile în care există un număr limitat al prestatorilor, prin eliberarea unui anumit număr de autorizaţii;
    – că, prin caracterul repetitiv atribuit faptei, obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi dovedite de agenţii de poliţie constatatori;
    – imposibilitatea sancţionării persoanelor fizice sau juridice care nu respectă prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, împrejurare ce a determinat perpetuarea efectuării transportului public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, şi implicit, a afectat calitatea serviciului de taxi şi a determinat creşterea evaziunii fiscale;
    – multiplele sesizări ale operatorilor serviciului public de taxi care îndeplinesc condiţiile legale şi a căror activitate este influenţată negativ de faptele de piraterie prestate în transportul public în regim de taxi şi în regim de închiriere,

    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciului de transport în regim de taxi, precum şi autorizarea, organizarea şi controlul efectuării transportului în regim de închiriere."

    2. La articolul 1^1, literele c), d), aa) şi ab) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "c) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizaţia de transport - document eliberat în condiţiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;
d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii sau a municipiului Bucureşti, după caz, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), pentru serviciul de transport în regim de taxi, în condiţiile legii, sau de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pentru transportul în regim de închiriere;
    ..................................................................................................
aa) RENT CAR - activităţile care vizează atât transportul de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;
ab) transport în regim de închiriere - transport de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;"

    3. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă şi literele c) şi n) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "ART. 2
    (1) Serviciile de transport în regim de taxi, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe:
    ...............................................................................................
    c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi;
    ................................................................................................
    n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi transportatorilor autorizaţi, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege;"

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.
    (2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing."

    5. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:"

    6. La articolul 10, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în gestiune.
    ...............................................................................................
(4) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul."

    7. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Autorizaţia taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condiţiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:"

    8. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul transportului în regim de închiriere, copia conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, după depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în copie."

    9. La articolul 11 alineatul (5), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi."

    10. La articolul 11 alineatul (7), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Modelul şi dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin metodologia de autorizare şi efectuare a transportului în regim de închiriere, aprobată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., şi vor conţine obligatoriu următoarele înscrisuri:"

    11. La articolul 13, partea introductivă, literele e) şi k) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "ART. 13
    În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau ale municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la:
    ................................................................................................
    e) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;
    ................................................................................................
    k) alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de transport în regim de taxi."

    12. Articolul 14^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme obţinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deţinătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi, obţinute în condiţiile prezentei legi.
    (2) Drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate contractelor de atribuire în gestiune delegată.
    (3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi să încheie cu terţi contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.
    (4) Cesionarea parţială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operaţiuni:
    a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naştere unui nou transportator;
    b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naştere unor noi transportatori;
    c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi în favoarea unor angajaţi ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;
    d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naştere unui nou transportator.
    (5) Ca urmare a înfiinţării noilor transportatori în urma uneia dintre operaţiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizaţiilor taxi, deţinute de titularii iniţiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii iniţiali şi transportatorii nou-înfiinţaţi, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor şi transportatorii nou-înfiinţaţi.
    (6) Pe baza autorizaţiilor taxi obţinute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele iniţiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultaţi în urma derulării operaţiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiaşi termen de valabilitate a contractului/contractelor iniţial/iniţiale.
    (7) Prevederile alin. (4) şi (5) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înfiinţaţi nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operaţiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (6) se pot aplica numai sub rezerva ca aceşti transportatori să devină transportatori autorizaţi într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (4).
    (8) Prevederile alin. (3)-(6) sunt aplicabile corespunzător şi în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2)."

    13. La articolul 14^2, alineatele (1)-(5), (9) şi (11) se modifică şi voraveaurmătorulcuprins:
    "ART. 14^2
    (1) Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum şi pe baza numărului de autorizaţii taxi sau de copii conforme, după caz, obţinute prin procedura de atribuire prevăzută la alin. (5) şi (6) sau prin alte proceduri prevăzute în prezenta lege.
    (2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate condiţiile în care se desfăşoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizaţiilor taxi atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deţinute şi utilizate conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul deţinut este autorizaţia taxi eliberată pentru aceasta, în condiţiile prezentei legi.
    (4) Serviciile de transport în regim de taxi se atribuie în executare transportatorilor autorizaţi, prin concesiune, în gestiune delegată, respectându-se următoarele proceduri:
    a) procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizaţi câştigători;
    b) eliberarea autorizaţiilor taxi, în conformitate cu prevederile art. 11;
    c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, în conformitate cu numărul autorizaţiilor taxi.
    (5) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, utilizat în condiţiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor. În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură. În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declaraţiei pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanţia se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire în condiţiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător garanţia depusă.
    ...............................................................................................
    (9) În cazul în care un transportator autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi, când acestea se retrag sau se majorează numărul lor în condiţiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (5).
    ..................................................................................................
    (11) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, numărul de autorizaţii taxi atribuite poate fi limitat, după caz, în condiţii similare celor prevăzute la art. 14, dacă aşa se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."

    14. La articolul 14^3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14^3
    (1) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în cazul transportului în regim de taxi, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective."

    15. La articolul 14^3 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului, ale regulamentului de organizare a serviciului de transport sau, după caz, ale metodologiei de autorizare şi efectuare a transportului în regim de închiriere, respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului;"

    16. La articolul 14^3 alineatul (5), litera a) se abrogă.
    17. La articolul 25, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport de persoane executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie să deţină certificatul de atestare a pregătirii profesionale şi să fie angajat al transportatorului autorizat.
    ..................................................................................................
    (7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe următoarele documente sau însemne, respectiv:
    a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;
    b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
    c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
    d) contractul de închiriere a autoturismului şi documentele de plată anticipată a serviciului."

    18. La articolul 37 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier."

    19. La articolul 55 punctul 3, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3)."

    20. În tot cuprinsul legii, sintagma „serviciul de transport în regim de închiriere“ se înlocuieşte cu sintagma „transport în regim de închiriere“.


    ART. II
    (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. exercită atribuţiile ce revin potrivit Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, referitoare la autorizarea şi efectuarea transportului în regim de închiriere.
    (2) În realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate de autorizare.

    ART. III
    (1) Autorizaţiile pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi păstrează valabilitatea 5 ani de la ultima viză aplicată.
    (2) Copiile conforme ale autorizaţiilor pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi păstrează valabilitatea până la expirare.

    ART. IV
    (1) Prevederile art. I şi II intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează metodologia de autorizare şi efectuare a transportului în regim de închiriere, care va fi publicată pe site-ul acesteia.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) dispoziţiile art. I pct. 19 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan

    Bucureşti, 29 martie 2019.
    Nr. 21.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016