Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 8 februarie 2023  pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 8 februarie 2023 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 115 din 9 februarie 2023
    Ţinând cont de competenţele Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, exercitate în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale care stabileşte, la nivel naţional, politica în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport şi care elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul său de activitate,
    având în vedere contractul de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin care Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R. - S.A., persoană juridică de interes strategic naţional, desfăşoară activităţi specifice în domeniul infrastructurii de transport rutier, respectiv activităţi de proiectare, construire, modernizare, reabilitare, reparare, administrare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, precum şi activităţi privind implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice, în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare,
    luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor,
    având în vedere faptul că autostrăzile şi drumurile expres care sunt în administrarea C.N.A.I.R. - S.A. fac parte din reţeaua europeană de transport TENT, precum şi necesitatea alinierii României la standardele europene privind circulaţia rutieră,
    ţinând cont de faptul că, potrivit obiectului său de activitate, C.N.A.I.R. - S.A. asigură condiţii de siguranţă a circulaţiei pe autostrăzi şi drumuri naţionale deschise circulaţiei publice, exercitând atribuţiile care îi revin conform legii,
    având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora C.N.A.I.R. - S.A. desfăşoară în principal activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare faptul că, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul desemnat al C.N.A.I.R. - S.A. realizează activitatea de autorizare, control şi de încasare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, prevăzute de ordonanţă, în cazul vehiculelor care circulă cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise,
    ţinând cont că masele şi dimensiunile maxime ale vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri şi de călători, admise în circulaţie în ţările membre ale Uniunii Europene, sunt prevăzute în Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional,
    având în vedere că prevederile acestei directive sunt transpuse în legislaţia naţională, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în contextul intensificării traficului intern şi internaţional al vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile cu depăşiri ale maselor maxime admise în circulaţie pe drumurile publice, aşa cum sunt ele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere că, potrivit art. 41 alin. (6) lit. a) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise,
    luând în considerare că în prezent circulaţia vehiculelor a căror încărcătură nu este indivizibilă poate fi autorizată până în limita unei mase totale de cel mult 60,0 tone, cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    a) masa totală să fie de cel mult 60,0 tone;
    b) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată;
    c) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;
    d) lăţimea să nu depăşească 3,20 metri;
    e) să nu fie depăşită înălţimea maximă admisă,

    având în vedere că circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, a căror încărcătură nu este indivizibilă, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită AST, eliberată în prealabil, fără discriminare, de către administratorul drumului pe care se circulă, şi prin care se stabilesc traseul ce urmează a fi parcurs, condiţiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate,
    ţinând cont de tendinţa ascendentă a transporturilor efectuate cu vehicule cu depăşiri ale maselor maxime admise, a căror încărcătură nu este indivizibilă, facilitată de condiţiile avantajoase de obţinere a autorizaţiilor speciale de transport existente în prezent,
    având în vedere că principalul factor de degradare a drumurilor şi a lucrărilor de artă îl constituie circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor maxime admise, aşa cum sunt ele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se impune reducerea masei totale până la care circulaţia acestor vehicule poate fi autorizată.
    Având în vedere că circulaţia vehiculelor care transportă mărfuri ce nu sunt indivizibile, cu depăşiri ale masei totale peste limitele maxime admise prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi interzisă, ţinând cont de angajamentele asumate pe plan internaţional de România, pe bază de reciprocitate, în susţinerea obiectivelor de apărare naţională, prin facilitarea circulaţiei vehiculelor care aparţin forţelor NATO/SOFA şi care sunt folosite de către ori pentru forţele Statelor Unite ale Americii şi a căror încărcătură poate fi constituită din componente care nu sunt indivizibile, precum şi cele aparţinând statelor părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace,
    având în vedere evoluţia dinamică şi imprevizibilă a situaţiei generate de conflictul militar din Ucraina, ca urmare a contextului geopolitic actual, în care România a devenit zona de importanţă strategică pentru fluxurile de marfă, se impune asigurarea cadrului legal necesar pentru autorizarea circulaţiei vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile, cu depăşirea masei totale maxime admise.
    Luând în considerare necesitatea efectuării transporturilor de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar şi a căror încărcătură poate fi constituită din componente care nu sunt indivizibile,
    având în vedere că circulaţia vehiculelor care transportă mărfuri ce nu sunt indivizibile, cu depăşiri ale masei totale peste limitele maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi interzisă, ţinând cont de consecinţele economice pe plan intern prin:
    a) afectarea majoră a dezvoltării infrastructurii rutiere prin costuri suplimentare şi întârzieri în termenele de execuţie a lucrărilor de construcţie autostrăzi, drumuri expres şi variante de ocolire, generate de reducerea capacităţii de transport până la limita de 40,0 tone, maximă admisă în cazul unui vehicul articulat;
    b) afectarea majoră a investiţiilor din domeniul construcţiilor, care înregistrează în prezent o dinamică generată de accesarea şi utilizarea fondurilor europene;
    c) impactarea negativă a întregului mediu de afaceri prin creşterea costurilor operaţionale cauzate de reducerea capacităţii de transport,

    luând în considerare elementele mai sus menţionate privind, pe de o parte, necesitatea protejării infrastructurii rutiere şi, pe de altă parte, obligativitatea respectării angajamentelor asumate, prin prezentul act normativ se modifică pct. (i) al lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin revizuirea masei totale care poate fi autorizată pentru circulaţia vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile.
    Luând în considerare limitele maxime admise ale maselor pe axe prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corelate cu configuraţiile vehiculelor comerciale utilizate pentru transportul mărfurilor care nu sunt indivizibile, prezentul act normativ stabileşte autorizarea acestor transporturi prin aplicarea procentului de 25% la masa totală maximă admisă prevăzută în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Luând în considerare că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru protejarea drumurilor de interes naţional ce constituie proprietate publică a statului.
    Luând în considerare starea de fapt independentă de voinţa Guvernului a situaţiei extraordinare, care este determinată de necesitatea armonizării prevederilor legale prin reglementarea circulaţiei vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile în interesul protejării infrastructurii rutiere,
    având în vedere că starea de fapt cuantificabilă a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgenţă a modificării pct. (i) al lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are drept consecinţă degradarea accelerată a reţelei de drumuri publice, cu impact în reducerea duratei normale de exploatare, ceea ce va genera costuri suplimentare pentru întreţinerea şi repararea infrastructurii rutiere,
    luând în considerare că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi strategic şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    La articolul 41 alineatul (6) litera c) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) masa totală să nu depăşească cu mai mult de 25% masa totală maximă admisă;"
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Adrian Foghiş,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 8 februarie 2023.
    Nr. 2.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016