Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022  privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale  în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate  de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 61 din 20 ianuarie 2022
    Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum şi instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost prelungită succesiv până în prezent prin hotărâri ale Guvernului adoptate lunar,
    luând în considerare hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în contextul evoluţiei defavorabile a situaţiei epidemiologice determinate de creşterea incidenţei coronavirusului SARS-CoV-2,
    având în vedere că măsurile adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au contribuit la menţinerea locurilor de muncă,
    ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi angajatorilor, precum şi asupra altor categorii de profesionişti care realizează venituri din activităţi independente sau alte activităţi care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    întrucât actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă, impunându-se acordarea unor măsuri de sprijin pentru consolidarea pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional, precum şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea contribui la scăderea veniturilor din economie concomitent cu creşterea şomajului la nivel naţional şi a riscului de excluziune socială, precum şi la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de pandemia de COVID-19 şi restul populaţiei,
    având în vedere că prelungirea stării de alertă produce efecte negative asupra raporturilor de muncă, impunându-se necesitatea reglementării unor măsuri atât pentru protejarea şi sprijinirea angajatorilor, cât şi pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvată angajaţilor,
    având în vedere faptul că Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nu are specialişti în realizarea unor atribuţii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, ceea ce conduce la imposibilitatea verificării documentelor de plată transmise de furnizori şi, implicit, la imposibilitatea decontării schemei de compensare aplicată consumatorilor casnici de energie electrică şi/sau gaze naturale, ceea ce ar afecta economic furnizorii de energie electrică şi de gaze naturale şi, mai ales, populaţia căreia îi este adresată schema de compensare,
    luând în considerare că aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa socială şi economică a populaţiei, precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe perioada stării de alertă declarate,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.
    (3) De acordarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) beneficiază şi salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.
    (4) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi se calculează corespunzător numărului de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 martie 2022.
    (5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (6) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.
    (9) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puţin un contract este activ pe perioada prevăzută la alin. (1), din care obţine venituri la nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), acesta nu beneficiază de indemnizaţia respectivă.
    (11) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
    (12) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator.
    (13) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).
    (14) În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (13) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.

    ART. 2
    (1) În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).
    (3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) se va face către conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.

    ART. 3
    (1) Documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
    (2) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).
    (3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (2).

    ART. 4
    (1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeaşi perioadă din lună, pentru salariaţi diferiţi, acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi decontarea indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii.
    (2) În cursul aceleaşi luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru acelaşi salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) şi de decontarea indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii.

    ART. 5
    Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) salariaţii următorilor angajatori:
    a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.


    ART. 6
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 martie 2022, în situaţia întreruperii activităţii ori a limitării capacităţii de funcţionare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori suspendării activităţii în baza deciziei direcţiei de sănătate publică ori a hotărârilor consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Consiliului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, beneficiază de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021 următoarele categorii de persoane:
    a) profesionişti prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acestea să nu realizeze în această perioadă venituri din alte surse ori activităţi;
    c) persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

    (2) Persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din iniţiativa structurii sportive. Suplimentar, structura sportivă şi persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) care nu se află în situaţiile prevăzute de alineatele menţionate beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Pentru indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) şi (2) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniştilor asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale.
    (2) Pentru indemnizaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Calculul obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (1) pentru indemnizaţia brută încasată de la agenţia teritorială se efectuează:
    a) de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori ai indemnizaţiei.

    (4) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (3) lit. a) se declară prin „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obţinute indemnizaţiile.
    (5) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (3) lit. b) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de plătitorul de venit prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata indemnizaţiei.
    (6) Indemnizaţiile acordate potrivit art. 6 alin. (1) şi (2) nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii, iar pentru acestea se aplică următoarele reguli, după caz:
    a) calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii;
    b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 şi 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile nu fac obiectul acordării bonificaţiei stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.


    ART. 8
    Perioada în care se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) şi (2) se consideră perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) şi (2) se acordă proporţional cu numărul de zile în care activitatea este interzisă ori suspendată sau capacitatea de funcţionare limitată.
    (2) Indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) şi (2) se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţită de copia documentului de identitate în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).
    (3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun electronic la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, astfel:
    a) de către persoană îndreptăţită în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b);
    b) de către cooperaţie, respectiv de către structura sportivă în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (2).

    (4) Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor prevăzute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare şi funcţionare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, platforma aici.gov.ro sau orice alt mijloc electronic de transmitere pus la dispoziţie de Agenţia Naţională Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    (5) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun lunar, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizaţia. În situaţia în care se depăşeşte acest termen, indemnizaţia aferentă lunii respective nu se mai acordă.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), cererea este întocmită, semnată, datată de reprezentantul legal şi este însoţită de lista cu persoanele beneficiare.

    ART. 10
    (1) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 6 se realizează de către agenţiile teritoriale, după cum urmează:
    a) direct beneficiarului pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b);
    b) prin cooperaţie pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c);
    c) prin structura sportivă pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2).

    (2) Plata se efectuează de către agenţiile teritoriale exclusiv în conturile bancare deschise la unităţile bancare de beneficiarii indemnizaţiei, în termen de 30 de zile de la ultima zi prevăzută pentru depunerea cererilor. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), contul bancar poate fi atât cel deschis pe numele persoanei, cât şi cel deschis în calitate de profesionist.

    ART. 11
    Modelele cererii şi documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 12
    (1) Prevederile art. 6 alin. (1) nu se aplică societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1).
    (3) Dacă o persoană întruneşte condiţiile pentru a beneficia atât de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1), cât şi de cea prevăzută la art. 6 alin. (1) şi (2), atunci aceasta va beneficia de o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut la art. 6 alin. (1).
    (4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care se depun documentele, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile teritoriale ale acesteia, verifică încadrarea persoanei şi comunică Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială lista persoanelor pentru care indemnizaţia se plăteşte din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Modalitatea de comunicare a listei persoanelor pentru care indemnizaţia se plăteşte din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică pe paginile de internet ale instituţiilor respective.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (3), documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) se depun la agenţiile teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (3)-(6).

    ART. 13
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) şi art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) şi (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizaţii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/ unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) şi (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nu se acordă facilităţi fiscale.

    ART. 14
    (1) Persoanele care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1), după încetarea întreruperii ori suspendării activităţii, pot beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului, în situaţiile şi condiţiile prevăzute la acelaşi alineat.
    (2) Într-o lună calendaristică, persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pot beneficia atât de indemnizaţia reglementată la art. 6 alin. (1), cât şi de indemnizaţia prevăzută de art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în situaţiile şi condiţiile prevăzute la acelaşi alineat, proporţional cu numărul de zile din lună în care persoana beneficiară s-a aflat în fiecare dintre situaţiile prevăzute.

    ART. 15
    La articolul 2 alineatul (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "y) au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţia prevăzută de art. 1 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi/sau de prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare."


    ART. 16
    La articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor realizate, determinată de situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiaşi alineat, beneficiază, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 318/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută de art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2."


    ART. 17
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, se raportează la nivelul câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

    ART. 18
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţii şi unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, creşe şi instituţii publice de cultură şi aşezăminte culturale aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se realizează astfel:
    a) de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru clienţii casnici prevăzuţi la lit. a);
    b) de către Ministerul Energiei pentru clienţii prevăzuţi la lit. b).
    (2) Decontarea către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale se realizează pe baza solicitării lunare a furnizorilor, depusă, după caz, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau la Ministerul Energiei. În cazul măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), solicitarea transmisă de furnizori are în vedere sumele aferente perioadei cuprinse între data de 1 a lunii pentru care se aplică compensarea şi ultima zi a respectivei luni.
    (3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori într-un eşantion de minimum 2% şi transmite Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.
    (5) Sumele necesare aplicării măsurilor schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:
    a) prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);
    b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).
    (6) Decontarea către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării prevăzute la alin. (2), prin plăţi directe, în conturile de tip escrow sau în conturile bancare indicate de către aceştia.
    (7) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
    (8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, şi Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori."

    3. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(3) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor."

    4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:
    "ART. 8
    Debranşarea de la reţea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică şi/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin."    ART. 19
    (1) Pe perioada aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, emitenţii facturilor de energie şi/sau gaze naturale întocmite cu încălcarea prevederilor art. 1 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi, din oficiu, să le refacă în maximum 15 zile de la data emiterii acestora. Pentru facturile deja emise, termenul de refacere a acestora este de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Facturile prevăzute la alin. (1) vor fi recalculate şi emise fără penalităţi.
    (3) Se suspendă executarea obligaţiei de plată a facturilor în curs de recalculare, până la emiterea noilor facturi cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute la art. 1 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor nr. 1.155/1.240/1.480/2021 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul sportului,
                    Novák Carol-Eduard
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul culturii,
                    Lucian Romaşcanu

    Bucureşti, 19 ianuarie 2022.
    Nr. 2.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016