Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 22 octombrie 2020  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 22 octombrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 993 din 27 octombrie 2020
    Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor pandemiei de COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economice şi de sprijinire a populaţiei,
    ţinând cont de faptul că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, s-a reglementat acordarea de zile libere plătite pentru părinţii care au copii în vârstă de până la 12 sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscrişi la unităţi de învăţământ, inclusiv antepreşcolar, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti,
    luând în considerare faptul că ulterior adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 a fost aprobat Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, prin care se reglementează scenariile de desfăşurare a cursurilor de învăţământ, cu implicaţii asupra prezenţei copiilor în unităţile de învăţământ, situaţie ce nu este reglementată în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020,
    în contextul în care Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020, cu modificările ulterioare, reglementează situaţia specială a copiilor cu boli care pot constitui un risc suplimentar în contextul răspândirii coronavirului SARS-CoV-2 şi pentru care procesul educaţional poate fi desfăşurat la distanţă, este necesar a fi inclusă şi această situaţie în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020,
    luând în considerare prevederile art. 11 din anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru toate instituţiile şi operatorii economici publici sau privaţi, se instituie obligaţia analizării modului de desfăşurarea a activităţii şi organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, fapt pentru care este necesar ca această obligaţie să fie respectată şi în cazul acordării zilelor libere pentru supravegherea copiilor în cazul aplicării scenariilor 2 şi 3 de desfăşurare a cursurilor şcolare, prevăzute în anexa nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020, cu modificările ulterioare,
    având în vedere faptul că sumele acordate în baza art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă vizează doar angajatorii ai căror angajaţi au efectuat cel puţin 15 zile în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă şi care au respectat prevederile legale privind transmiterea de date privind elementele raportului de muncă în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor REVISAL,
    luând în considerare situaţia epidemiologică din România şi riscul asupra sănătăţii populaţiei, precum şi necesitatea de a diminua riscul acordării unor drepturi necuvenite şi focalizarea resurselor financiare către cei care îndeplinesc condiţiile de acordare,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, pe de o parte ar putea afecta sănătatea copiilor şi siguranţa acestora în lipsa părinţilor care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii unităţilor de învăţământ şi ar creşte riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2, iar pe de altă parte ar conduce la posibilitatea ca unii angajatori să beneficieze de măsuri acordate ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor legale privind transmiterea de date în REVISAL,
    aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgentă se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare."

    2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (5^1) părintele va depune la angajator pe lângă actele prevăzute la alin. (3) şi o copie a adeverinţei eliberate de medicul de familie/medicul specialist."

    3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Datele prevăzute în listele menţionate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării."

    4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în situaţiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială prin rotaţie de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online» prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/ 1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), numărul zilelor libere se acordă în funcţie de perioada prevăzută de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 8, măsura acordării zilelor libere în situaţiile prevăzute la alin. (1) se face pe perioada stării de alertă instituită potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru."    ART. II
    La articolul 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării."
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 22 octombrie 2020.
    Nr. 182.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016