Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022
    Luând în considerare că în data de 28 octombrie 2022, prin Comunicarea CE C(2022) 7.945 final, Comisia Europeană a adoptat versiunea cu modificările aduse Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, care cuprinde, printre altele, măsuri de ajutor de stat sub forma garanţiilor şi granturilor acordate de la bugetul de stat, a căror aplicabilitate s-a prelungit până la 31 decembrie 2023,
    având în vedere că prin modificările aduse Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei plafoanele maxime de ajutor de stat s-au majorat la 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv la 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii,
    luând în considerare necesitatea transpunerii de urgenţă în legislaţia naţională a acestor modificări, astfel încât companiile nefinanciare să poată beneficia de ajutoare de stat în limita noilor plafoane majorate,
    ţinând cont că modificările legislative propuse vor permite accesul la lichiditate companiilor afectate direct sau indirect de efectele invaziei, inclusiv cele generate de sancţiunile impuse Rusiei de către Uniunea Europeană şi partenerii săi internaţionali,
    întrucât sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2021-2024, în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un factor de importanţă strategică pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează, printre altele, creşterea accesului la finanţare,
    în circumstanţele excepţionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, care ar putea periclita atingerea obiectivelor de creştere asumate la nivel guvernamental.
    Având în vedere faptul că agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei, sancţiunile impuse şi contramăsurile luate au şi vor avea repercusiuni directe şi indirecte asupra performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare şi asupra economiei româneşti în general, mai ales prin impactul asupra dinamicii preţurilor, în special la energie şi materii prime, care trebuie susţinute prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare,
    luând în considerare că, în cazul neadoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii ar beneficia de condiţii de finanţare insuficiente sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru proiectele de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente,
    ţinând cont că, în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, majorarea costurilor cu materiile prime şi energia este de natură să adâncească pierderile existente, cu efecte negative asupra disciplinei la plată a companiilor nefinanciare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 30 iunie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) IMM INVEST ROMÂNIA, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-upuri, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST;
b) AGRO IMM INVEST, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;
c) IMM PROD, pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum şi de către întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, pentru următoarele obiective:
    - încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie;
    – reconversia de la intermediere la producţie;
    – digitalizarea activităţii;
    – alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie;
d) GARANT CONSTRUCT, destinată proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor şi unităţile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:
    - subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-upuri;
    – subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor;"

    2. În anexă, la articolul 2 litera a), punctele 2, 3, 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. Pentru componenta AGRO IMM INVEST, beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, asociaţiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor şi tutunului.
3. Pentru componenta IMM PROD, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri.
    ..................................................................................................
6. Pentru componenta INNOVATION, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi care au în componenta cheltuielilor legate de activitatea inovatoare a unei întreprinderi. Prin cheltuială cu caracter inovator se înţelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activităţi, creşterea productivităţii mijloacelor fixe, achiziţionate şi/sau dezvoltate în interiorul companiei indiferent de domeniul de activitate, precum şi cheltuielile aferente achiziţionării sau încorporării unor produse/soluţii noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, şi cheltuielile operaţionale accesorii finanţării obiectului de activitate prin programul INNOVATION.
7. Pentru componenta RURAL INVEST, beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatori economici constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, şi asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor şi tutunului."

    3. În anexă, la articolul 4, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor următorul cuprins:
    "(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei. Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăşi 10.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii. În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare în funcţie de categoria beneficiarului, respectiv:
    (i) pentru beneficiarii care depun situaţiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situaţiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum şi a balanţelor de verificare lunare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii;
    (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;
    b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi al UAT-urilor care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.
(3) Durata maximă a finanţărilor prevăzute la alin. (2) este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
(4) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru."

    4. În anexă, la articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit garantate conform art. 4 alin. (2), beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.000.000 de euro.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul în lei a 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii, şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.
(3) În cazul în care finanţarea este folosită pentru refinanţarea creditelor de investiţii, ajutorul de stat sub formă de garanţie se asimilează unui grant şi se cumulează cu grantul prevăzut la alin. (1), dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii."

    5. În anexă, la articolul 5, alineatele (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Granturile vor fi acordate cu respectarea prevederilor pct. 2.1 din Cadrul temporar Ucraina, respectiv:
    a) ajutorul total nu depăşeşte 2.000.000 de euro pe întreprindere în orice moment; toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    b) ajutorul se acordă cel târziu la data de 31 decembrie 2023;
    c) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;
    d) se poate acorda ajutor întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării de produse agricole, cu condiţia ca acest ajutor să nu fie transferat parţial sau total către producători primari; cuantumul ajutorului nu se stabileşte pe baza preţului sau a cantităţii de produse introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză sau achiziţionate de la producători primari, cu excepţia cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse pe piaţă, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum ar fi distilarea, metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză;
    e) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii, pe lângă criteriile prevăzute la pct. (b), respectiv (c), se aplică următoarele condiţii:
    a) ajutorul nu depăşeşte 250.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii primare, respectiv 300.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
    c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
    (f) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.000.000 de euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 250.000 de euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 300.000 de euro pe întreprindere.
(6) Pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2), cu excepţia creditelor acordate beneficiarilor componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii, Ministerul Finanţelor finanţează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii în procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 martie 2026 inclusiv.
(7) Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de maximum 12 luni de la data acordării creditului. Acordarea grantului se realizează conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat."

    6. În anexă, la articolul 5, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Decizia de acordare de sume ce reprezintă ajutor de stat sub formă de grant se poate lua numai în limita sumelor disponibile în bugetul aprobat."

    7. În anexă, la articolul 6 alineatul (1), literele f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, în cazul creditelor de investiţii, beneficiarul trebuie sa facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;
    ..................................................................................................
i) administratorii, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    8. În anexă, la articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) administratorii, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    9. În anexă, la articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În exercitarea atribuţiilor lor, F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. şi F.G.C.R. pot solicita informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    10. În anexă, la articolul 6, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(8) În cadrul componentei IMM INVEST ROMÂNIA pot fi finanţate activităţi din toate sectoarele/domeniile de activitate, cu excepţia:
    a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la alin. (7);
    b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST şi codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT.
(9) O întreprindere care face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau care este preluată de acesta nu este eligibilă pentru a beneficia de ajutoare de stat în cadrul prezentei scheme, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că dificultăţile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului şi că dificultăţile sunt prea grave pentru a fi soluţionate de către grup. În astfel de cazuri, se va solicita, de regulă, o contribuţie substanţială din partea grupului la costurile măsurii de solvabilitate."

    11. În anexă, la articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru componenta AGRO IMM INVEST, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt cele prevăzute la alin. (1), care sunt aferente beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea «sedii/activităţi autorizate», să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei AGRO IMM INVEST.
(3) Pentru componenta IMM PROD se pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli:
    a) achiziţia de echipamente şi utilaje inclusiv TVA, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producţie sau demararea de activităţi noi de producţie;
    b) achiziţia, amenajarea de terenuri şi achiziţia/construcţia de hale destinate producţiei inclusiv TVA;
    c) achiziţia de echipamente inclusiv TVA, softuri inclusiv TVA, consultanţă pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv TVA, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează şi dezvoltă proiecte în industria producătoare;
    d) achiziţia de echipamente inclusiv TVA în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficienţă energetică consumului propriu, panouri solare inclusiv TVA, staţii de biogaz inclusiv TVA, staţii de reciclare inclusiv TVA;
    e) finanţarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale şi mărfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuţii, alte sume datorate bugetului general consolidat, în cazul companiilor producătoare care deţin/nu deţin propriile lanţuri de distribuţie şi pentru firmele care intenţionează să deschidă/dezvolte/diversifice activităţi de producţie, inclusiv pentru internaţionalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producţie;
    f) cheltuielile de refinanţare a altor credite de investiţii, cheltuielile destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni."

    12. În anexă, la articolul 9 alineatul (4), punctele 2, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii:
    a) construcţii şi instalaţii - cheltuieli aferente activităţilor de construire/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului;
    b) cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi;
    c) cheltuieli de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi;
    ...............................................................................................
5. finanţarea capitalului de lucru pentru achiziţia de materiale de construcţii şi cheltuieli executare lucrări aferente activităţilor de construcţii, combustibil, energie şi alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie care derulează contracte în sectorul construcţii;
6. plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuţii, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie care derulează contracte în sectorul construcţii;"

    13. În anexă, la articolul 9, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru componenta INNOVATION cheltuielile eligibile sunt următoarele:
    a) cheltuieli ocazionate de participarea la târguri internaţionale de profil în vederea promovării produselor companiei pe pieţele internaţionale:
    - transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora;
    – depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizare acţiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale;
    b) cheltuieli cu achiziţionarea mijloacelor de transport aferente serviciilor de distribuţie pentru activitatea de export;
    c) cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale;
    d) cheltuieli cu obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor;
    e) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru desfăşurarea activităţii;
    f) cheltuieli cu achiziţionarea echipamentelor hardware TIC şi dispozitivelor şi echipamentelor aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune;
    g) cheltuieli cu construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru;
    h) cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului; soluţii software cu rol de gestionare, evaluare şi monitorizare: cheltuieli pentru achiziţia unui website de prezentare a companiei, achiziţia unui domeniu şi găzduirea pe server; cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service, cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller, cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/reţele, activităţi de vânzări prospectare clienţi, managementul lead-urilor, managementul portofoliului de clienţi activi, managementul relaţiei cu clienţii prin soluţii software de tip Customer Relationship Management - CRM; gestionarea problemelor trimise de clienţi în sisteme de ticketing; activitatea financiară - facturi, contabilitate, managementul documentelor - contracte, oferte, documente specifice unei industrii; analiza şi gestionarea corectă a proceselor de business prin soluţii software de tip Business Process Management - BPM; colectarea datelor specifice obiectivelor şi profilului fiecărei companii/industrii; activităţi de comunicare internă şi externă şi de rapoarte;
    i) cheltuieli cu plata salariilor, chiriilor pentru sediile în care îşi desfăşoară activitatea şi alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care la secţiunea sedii/activităţi autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;
    j) cheltuieli legate de activitatea de inovare şi invenţie a întreprinderii. Toate activităţile care încorporează inovaţie şi invenţie sunt eligibile în cadrul componentei INNOVATION, respectiv orice activitate care încorporează progres tehnologic poate fi finanţată în cadrul componentei; de asemenea orice produs încorporat sau dezvoltat de un beneficiar care este asimilat invenţiei (produse/servicii noi) validate prin brevete, licenţe, mărci. Toate cheltuielile accesorii realizării obiectivelor, precum salarii, chirii, stocuri, energie, combustibil, impozite, taxe, pot fi finanţe prin INNOVATION.
(6) Pentru componenta RURAL INVEST destinaţiile finanţării sunt: achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA; achiziţie de active necorporale: software/licenţe programe/brevete, inclusiv TVA; achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/comercial/depozitare/ terenuri pentru construcţie, inclusiv TVA; achiziţie de părţi sociale şi acţiuni; construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale/depozitare, inclusiv TVA; cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA; alte cheltuieli aferente planului de investiţie, inclusiv TVA; active biologice productive, inclusiv TVA; cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare lucrări şi/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/ prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilităţi; impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligaţie de plata este în sarcina beneficiarului pentru toate activităţile desfăşurate de către acesta; alte costuri de operare; active biologice de natura stocurilor şi produse agricole, precum şi cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea „sedii/activităţi autorizate“, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL INVEST;"

    14. În anexă, la articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2), în baza garanţiei acordate de stat. Instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale este obligată să înştiinţeze din oficiu organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a participa la distribuirea preţului."

    15. În anexă, articolele 16 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Programul IMM INVEST PLUS va deveni operaţional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare aferente programului vor fi emise până la 31 decembrie 2023. Plata dobânzilor se efectuează până la data de 31 martie 2026 inclusiv.
    (2) Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, este de 20.250.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 4.110.340.000 de euro.
    (3) Plafoanele garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul schemei de ajutor de stat pentru fiecare componentă prevăzută la art. 1 alin. (2) se stabilesc prin ordinul comun al ministrului finanţelor şi miniştrilor de resort stabilit la art. 3 din ordonanţa de urgenţă.
    (4) Plafonul anual total alocat pentru componentele gestionate de un fond de garantare poate fi realocat între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, la propunerea fondului de garantare care are calitatea de administrator, cu acordul Ministerului Finanţelor, în limita plafonului total alocat administratorului respectiv pentru acordarea de garanţii în cadrul programului, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor.
    (5) Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant este de maximum 2.881,679 de milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 584,922 de milioane euro, şi se implementează numai în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale şi numai cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (10).
    ART. 17
    Prin implementarea schemei de ajutor de stat se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 26.708 de beneficiari."    ART. II
    (1) Pentru acordurile de finanţare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin care s-a stabilit un ajutor de stat sub formă de grant a cărui valoare a fost dimensionată pentru încadrarea în plafoanele maxime de 500.000 euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii primare şi 75.000 euro pentru întreprinderile din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, fără a se asigura componenta de dobândă pe 12 luni, pentru modificarea valorii componentei de dobândă până la maximum 12 luni fără a depăşi plafonul maxim total de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv 250.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii primare şi 300.000 euro pentru întreprinderile din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, se întocmesc acte adiţionale la acordurile de finanţare, în baza solicitărilor instituţiilor de credit, după comunicarea de către acestea a noii valori a dobânzii transmise către administratorii Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.
    (2) Ajutoarele de stat stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a acesteia de către Comisia Europeană.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Tudoriţa Lungu,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general

    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 180.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016