Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 179 din 19 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 179 din 19 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1226 din 20 decembrie 2022
    Având în vedere că eficienţa energetică este un obiectiv strategic de importanţă majoră la nivel european şi naţional, fiind subiect al angajamentelor asumate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi prin Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030, denumit în continuare PNIESC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021, şi prin Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, denumit în continuare SNRTL, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020,
    luând în considerare faptul că sunt necesare măsuri urgente pentru reglementarea activităţilor având ca scop eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru a stabili condiţiile de finanţare a acestora în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune 2021-2027, pentru ca beneficiarii autorităţi publice locale să poată pregăti din timp proiectele şi accesa fondurile externe nerambursabile,
    întrucât intervenţiile ce vizează creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe beneficiază de o alocare financiară totală în cadrul programelor regionale 2021-2027 de peste 600 de milioane euro, iar pentru lansarea apelurilor de proiecte aferente acestor fonduri este necesară reglementarea în regim de urgenţă a condiţiilor de finanţare a acestui tip de intervenţii, precum şi a unui nivel sustenabil al contribuţiilor care trebuie asigurate de la bugetul autorităţilor locale sau al asociaţiilor de proprietari,
    deoarece prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, sunt finanţate aceleaşi tipuri de intervenţii, fără obligaţia de a susţine o contribuţie de la nivelul autorităţilor locale sau al asociaţiilor de proprietari,
    luând în considerare necesitatea de a corela instrumentele de finanţare din cadrul Politicii de coeziune 2021-2027 şi al PNRR, pentru a reduce decalajele dintre condiţiile de finanţare şi pentru a asigura utilizarea fondurilor disponibile prin Politica de coeziune pentru eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe,
    având în vedere că în absenţa reglementării condiţiilor de finanţare pentru perioada 2021-2027 aferente Politicii de coeziune 2021-2027 se periclitează lansarea în primul trimestru al anului 2023 a apelurilor de proiecte ce vizează eficienţa energetică în clădiri rezidenţiale din cadrul programelor regionale 2021-2027, ceea ce poate conduce la nerealizarea ţintelor asumate prin programe şi la pierderea fondurilor nerambursabile alocate acestor intervenţii, conform art. 105 şi 86 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize,
    întrucât întârzierea apelurilor de proiecte ce vizează eficienţa energetică în clădiri rezidenţiale din cadrul programelor regionale 2021-2027 va conduce la nerealizarea ţintelor privind eficienţa energetică a clădirilor şi a ratelor anuale de renovare asumate prin PNIESC şi SNRTL, respectiv creşterea graduală a acestei rate de la 0,69% la 3,39% în perioada 2021-2030 şi la 3,79% până în 2040 şi, totodată, nu vor fi realizate ţintele asumate pentru anul 2030 privind economiile de energie care trebuie realizate în sectorul renovării clădirilor, respectiv 0,83 mil. tep şi al emisiilor de CO2, respectiv 2,34 mil. tone,
    deoarece finanţarea intervenţiilor ce vizează creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe reprezintă o măsură urgentă de sprijin, necesară în contextul crizei creşterii preţurilor la energie şi creşterii vulnerabilităţii populaţiei, fapt care impune asigurarea unor condiţii fezabile de implementare a acestor intervenţii prin Politica de coeziune 2021-2027,
    având în vedere existenţa cadrului legal necorelat în domeniul finanţării proiectelor de eficienţă energetică din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor regionale 2021-2027 în raport cu PNRR, fapt care poate genera sincope şi întârzieri în elaborarea proiectelor mature cu impact direct asupra nivelului de absorbţie în cadrul programelor regionale 2021-2027,
    deoarece în lipsa unor măsuri urgente privind reglementarea unor condiţii sustenabile de finanţare a proiectelor de eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe există posibilitatea promovării unui număr redus de proiecte mature, precum şi posibile întârzieri, blocaje şi dificultăţi în implementarea proiectelor, accentuându-se riscul pierderii resurselor disponibile alocate prin programele regionale 2021-2027, precum şi impactul negativ la nivelul populaţiei vulnerabile în contextul actualei crize energetice,
    luând în considerare că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea de către unităţile administrativ-teritoriale a proiectelor de eficienţă energetică finanţate din fonduri externe nerambursabile cu impact asupra combaterii efectelor negative generate de creşterea preţurilor la energie, precum şi în asigurarea utilizării angajamentelor bugetare nerambursabile alocate de Uniunea Europeană României pentru investiţii în eficienţa energetică, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13^1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 şi 13, finanţarea unor astfel de activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura din fonduri europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor prin care se asigură finanţarea unor astfel de intervenţii, după cum urmează:"

    2. După articolul 13^2 se introduce un nou articol, art. 13^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^3
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 şi 13, finanţarea unor astfel de activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura, pentru perioada de programare 2021-2027, din fondurile europene nerambursabile aferente Politicii de coeziune 2021-2027, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor prin care se asigură finanţarea unor astfel de intervenţii, cu asigurarea următoarelor cote de cofinanţare:
    a) în cazul regiunilor mai puţin dezvoltate, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003, cu modificările ulterioare:
    (i) 90% din fondurile europene nerambursabile şi din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul programelor, conform ratei de cofinanţare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
    (ii) 5% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor, reprezentând contribuţie suplimentară de la bugetul de stat faţă de contribuţia prevăzută la lit. a) subpct. (i);
    (iii) 5% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor şi nu poate depăşi 3%;
    b) în cazul regiunilor mai dezvoltate, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003, cu modificările ulterioare:
    (i) 90% din fondurile europene nerambursabile şi din alocaţii de la bugetul de stat şi din bugetele locale, în cazul regiunilor mai dezvoltate, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul programelor, conform ratei de cofinanţare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
    (ii) 5% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor, reprezentând contribuţie suplimentară de la bugetul de stat faţă de contribuţia prevăzută la lit. b) subpct. (i);
    (iii) 5% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, reprezentând contribuţie suplimentară de la bugetul local faţă de contribuţia prevăzută la lit. b) subpct. (i), precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând contribuţia suplimentară de la bugetul local, se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor şi nu poate depăşi 3%.
    (2) Cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale prevăzută la alin. (1) lit. a) subpct. (iii) şi lit. b) subpct. (iii) se stabileşte pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
    (3) Autoritatea publică locală aduce la cunoştinţa asociaţiei de proprietari posibilitatea finanţării activităţilor/lucrărilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), criteriile de acces la acest program de finanţare, precum şi cota de contribuţie ce revine asociaţiei de proprietari, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele procedurale specifice implementării programelor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Pentru a putea accede la programele de finanţare destinate lucrărilor de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, hotărârile asociaţiei de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităţilor/lucrărilor de intervenţie prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la cota contribuţiei fiecărui proprietar la fondul de reparaţii trebuie luate cu respectarea dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare."    ART. II
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 179.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016