Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 14 octombrie 2020  pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 14 octombrie 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 954 din 16 octombrie 2020
    Urmărind asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără stăpân, Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu completările ulterioare, reglementează situaţia tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfinţind o serie de drepturi şi obligaţii atât în sarcina deţinătorilor acestora, cât şi în sarcina autorităţilor şi instituţiilor statului,
    întrucât deţinătorii de animale au în mod obligatoriu şi responsabilităţi privind întreţinerea şi supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime şi violenţă,
    având în vedere existenţa unor fenomene de violenţă şi cruzime deosebită faţă de animale, în ultimii ani fiind raportate nenumărate abuzuri şi violenţe direcţionate asupra acestora, context care impune consolidarea de urgenţă a drepturilor şi motivării cetăţenilor de a avea un comportament adecvat faţă de animale,
    ţinând cont că autorităţile şi instituţiile publice au o obligaţie de a respecta toate animalele şi că este imperios necesar să fie adoptate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ pentru asigurarea protecţiei acestora,
    în considerarea obligaţiei statului de a institui un complex de măsuri de protecţie a animalelor, astfel încât acestora să le fie asigurate sănătatea şi bunăstarea şi să poată beneficia, cu celeritate, de servicii publice de adăpostire specializate în situaţia în care sunt supuse unor situaţii de pericol, servicii care să presupună preluarea, asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor,
    luând în considerare necesitatea stabilirii cu celeritate a măsurilor care să permită luarea, în cel mai scurt timp şi în parametri de eficienţă, a unor decizii strategice la nivelul Guvernului României privind gestionarea fenomenului de abuzuri sau cruzimi asupra animalelor,
    pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de eficientizare a activităţii autorităţilor publice cu atribuţii în gestionarea relelor tratamente aplicate animalelor, pentru ca acestea să constituie mecanisme performante şi competitive în raport cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene.
    Având în vedere că este necesară stabilirea cu celeritate a modalităţii de colaborare dintre autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală şi organizaţiile neguvernamentale de protecţie a animalelor în scopul intervenţiei de urgenţă în situaţia în care animalele sunt supuse unor situaţii de pericol care le afectează viaţa sau integritatea fizică, ca elemente ale condiţiilor de viaţă şi de bunăstare ale acestora,
    întrucât este necesară instituirea de urgenţă a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situaţie de pericol, prin abilitarea poliţiştilor din Poliţia Română de a emite ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă determinată, soluţie ce urmăreşte accelerarea ritmului de rezolvare a problemei animalelor asupra cărora se exercită, în mod direct sau indirect, comportamente inadecvate care le pot afecta în mod ireversibil viaţa sau bunăstarea,
    în cadrul acestui mecanism de protecţie fiind imperioasă implicarea în adăpostirea animalelor, în mod centralizat, a serviciilor publice de adăpostire ce se vor organiza la nivelul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a mecanismelor necesare pentru protecţia animalelor, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existenţa unor dificultăţi în aplicarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu completările ulterioare.
    Totodată, în contextul aceloraşi exigenţe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor instrumente legale şi a unor mecanisme adecvate care să permită gestionarea fenomenului de aplicare a relelor tratamente asupra animalelor.
    În egală măsură, promovarea şi adoptarea unei legi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu completările ulterioare, implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare autorităţile publice cu atribuţii în domeniu să se afle în situaţia de a nu-şi putea desfăşura activitatea în parametri dezirabili pentru prevenirea relelor tratamente aplicate animalelor, având în vedere că acestea, în prezent, întâmpină greutăţi în îndeplinirea atribuţiilor prin actuala reglementare,
    ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecinţe negative asupra capacităţii administrative executive şi asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,
    întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă,
    reţinându-se că în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse nu se poate asigura punerea în aplicare în mod eficient şi cu celeritate a demersurilor de eficientizare a mecanismelor de prevenire a relelor tratamente aplicate animalelor sau abuzurilor ori cruzimilor asupra animalelor, cu impact emoţional pentru cetăţeni, elemente care vizează interesul public general, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat, existând riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale, şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    După articolul 24 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu completările ulterioare, se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 „Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol“, cuprinzând articolele 24^1-24^5, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol
    ART. 24^1
    (1) Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.
    (2) În sensul alin. (1), prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) animal care a fost rănit sau schingiuit;
    b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
    c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
    d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
    e) animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
    f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică.
    (3) Poliţiştii constată existenţa situaţiei de pericol pe baza evaluării situaţiei de fapt şi a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:
    a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate întrun înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
    b) declaraţiile persoanelor implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de pericol prevăzute la alin. (2) sau ale persoanelor care au asistat la activităţile respective sau au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora;
    c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora;
    d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă;
    e) fişa de observaţie clinică întocmită de un medic veterinar.
    (4) Poliţiştii nu emit ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când constată că situaţia de pericol nu a fost generată de către deţinătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea dispoziţiilor art. 5.
    ART. 24^2
    (1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu privire la:
    a) data, ora şi locul unde este emis;
    b) numele, prenumele, calitatea şi unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care îl emite;
    c) date care să asigure identificarea deţinătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;
    d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;
    e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii şi indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situaţia de fapt şi starea fizică a animalului;
    f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
    g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;
    h) dreptul de a contesta ordinul de plasare a animalului în adăpost, termenul de exercitare a acestui drept şi instanţa la care se poate depune contestaţia.
    (2) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către poliţistul care îl emite şi se comunică entităţii responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum şi deţinătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.
    (3) Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deţinătorul animalului în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 24^3
    (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.
    (2) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) se asigură prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi:
    a) organizarea şi funcţionarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor;
    c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor.
    (3) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) constau în capturarea/preluarea/ridicarea, asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor, conform legislaţiei sanitar-veterinare.
    (4) În scopul cunoaşterii modalităţilor de asigurare a serviciilor publice prevăzute la alin. (1), consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţii privind datele de contact ale entităţilor care asigură serviciile respective şi ale locaţiilor în care se desfăşoară aceste activităţi.
    (5) După evaluarea stării de sănătate, animalele cazate în adăposturile prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi date în custodie temporară unor organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor, la cererea acestora, dacă fac dovada îndeplinirii condiţiilor de adăpostire şi îngrijire. Animalele date în custodie temporară se restituie adăpostului, la cererea acestuia.
    ART. 24^4
    (1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice prevăzute la art. 24^3 alin. (1), în prezenţa poliţistului care l-a emis.
    (2) Poliţistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în executare a ordinului de plasare a animalului în adăpost, menţionând în mod obligatoriu date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul şi mijlocul de transport utilizat.
    (3) În situaţia infracţiunilor prevăzute la art. 25, dacă poliţistul pătrunde, în condiţiile art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, într-o locuinţă sau într-un spaţiu delimitat ce aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimţământul acesteia sau al reprezentatului legal, în procesul-verbal întocmit cu această ocazie se înscriu şi menţiunile obligatorii prevăzute la alin. (2).
    (4) În scopul preluării în custodie temporară sau restituirii către deţinător, în condiţiile prezentei legi, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestora.
    ART. 24^5
    (1) Deţinătorul poate solicita entităţii care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. Prin excepţie, deţinătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 24^1 alin. (2) lit. f) pot solicita restituirea acestora şi în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.
    (2) În situaţia restituirii, deţinătorul are obligaţia de a plăti către consiliul judeţean sau către Consiliul General al Municipiului Bucureşti cheltuielile cu asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.
    (3) Animalul plasat în adăpost nu se restituie deţinătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravenţională.
    (4) În sensul alin. (1), aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art. 24^1 alin. (1) sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunţării de către instanţa de contencios administrativ a soluţiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.
    (5) Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deţinătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul prevăzut la alin. (1)."


    ART. II
    La articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:
    "16^1. desfăşoară activităţi specifice, direct sau în cooperare cu alte entităţi publice sau private, potrivit competenţelor stabilite prin lege, pentru protecţia animalelor;"


    ART. III
    (1) În vederea aplicării dispoziţiilor art. II, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2^2) şi (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, privind condiţia de ocupare a funcţiilor de poliţist prin concurs sau examen, pentru încadrarea funcţiilor de poliţist din structura Poliţiei Române cu atribuţii în protecţia animalelor, se pot transfera medici veterinari oficiali din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu acordul acestora, în numărul şi structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (2) Pentru dobândirea statutului de poliţist, personalului specializat prevăzut la alin. (1) i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist în condiţiile alin. (1) nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin 5 ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

    ART. IV
    Serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost se operaţionalizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. V
    (1) Pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, Ministerul Afacerilor Interne, Poliţia Română şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor desfăşoară activităţi de informare a populaţiei cu privire la dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a instituţiei, organizarea unor acţiuni specifice în trafic, ori cu ocazia executării unor misiuni de ordine publică.
    (3) Unităţile de poliţie asigură pregătirea profesională a poliţiştilor cu privire la cunoaşterea cadrului normativ şi la modul de acţiune şi intervenţie în materia protecţiei animalelor.
    (4) Pentru pregătirea profesională a poliţiştilor, potrivit alin. (3), unităţile de poliţie colaborează cu organizaţiile neguvernamentale de protecţie a animalelor, cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi cu alte entităţi publice sau private.

    ART. VI
    Dispoziţiile art. I referitoare la emiterea ordinului de plasare a animalului în adăpost se aplică la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                     Marcel Ion Vela
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Robert-Viorel Chioveanu
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 14 octombrie 2020.
    Nr. 175.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016