Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022
    Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,
    ţinând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,
    luând în considerare Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România (2020/C 116/01), potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv,
    având în vedere necesitatea creării unui spaţiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susţinerea investiţiilor publice şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, profesionistă şi transparentă, cu efect multiplicator şi aport direct la formarea brută de capital fix,
    ţinând cont de faptul că pentru perioada 2023-2025 se impune o construcţie bugetară responsabilă şi credibilă, crearea de spaţiu fiscal, vital în economii în curs de dezvoltare în condiţiile unui cadru internaţional şi intern dificil,
    având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2023-2025, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023,
    având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente,
    ţinând cont că neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanţare suplimentar în anul 2023, rezultând un nivel nesustenabil al deficitului bugetului general consolidat de 10,3% din produsul intern brut, ceea ce va avea ca efect creşterea datoriei publice cu riscul înăspririi condiţiilor de finanţare a acesteia,
    luând în considerare că situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecinţe negative, în sensul că ar genera:
    a) un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice;
    b) întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, afectând posibilităţile de finanţare a acţiunilor de limitare a efectelor crizei energetice,

    având în vedere prevederile Programului de guvernare 2021-2024 referitoare la adoptarea unor măsuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii şi majorarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari,
    dat fiind grupul-ţintă căruia i se adresează, respectiv pensionarii sistemului public de pensii, măsurile de protecţie socială propuse au consecinţe pozitive pentru această categorie de persoane şi sunt menite să vină în sprijinul populaţiei atât prin majorarea valorii punctului de pensie, cât şi prin majorarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari.
    Luând în considerare reglementările din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc valoarea punctului de pensie,
    având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent şi ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială, în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile,
    în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, şi pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România,
    având în vedere categoria de persoane care face obiectul acestor măsuri, constituită din beneficiari ai sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială şi sărăcia,
    ţinând cont că indemnizaţia socială pentru pensionari, calculată ca diferenţă dintre nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată şi nivelul indemnizaţiei de 1.125 lei, se suportă din bugetul de stat, adoptarea acestei măsuri pentru anul 2023 este necesară pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2023.
    Luând în considerare necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre beneficiarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat, pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România în contextul mondial actual,
    dat fiind faptul că, prin liberalizarea preţurilor la energie, măsură impusă la nivel internaţional şi european, s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi la combustibil care au avut impact atât asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie, cât şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei,
    ţinând seama de faptul că o consecinţă imediată a creşterii preţurilor la utilităţile publice destinate populaţiei, precum şi a preţului bunurilor de consum, în special cele destinate hranei, a reprezentat-o creşterea ratei inflaţiei,
    luând în considerare că măsura de protecţie socială propusă are consecinţe pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat din România, fiind menită să vină în sprijinul acestor categorii de persoane ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei,
    având în vedere necesitatea efectuării unor corelări în vederea asigurării aplicării unitare a reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii,
    având în vedere mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică instituit începând cu 1 ianuarie 2023 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei,
    ţinând cont că în lipsa extinderii aplicării măsurii de simplificare a TVA prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi către comerciantul persoană impozabilă care are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziţie centralizată de energie electrică instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2022, viabilitatea acestui mecanism nu ar fi asigurată, ca urmare a dezechilibrelor financiare ce ar apărea între drepturile de încasare ale producătorilor pentru cantităţile de energie electrică vândute şi obligaţiile de plată ale operatorilor economici care cumpără energie conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2022.
    Având în vedere necesitatea corelării prevederilor din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative, în scopul stabilirii temeiului legal în baza căruia Autoritatea Vamală Română poate exercita atribuţiile privind emiterea de ordine în vederea aplicării cadrului legal în domeniul accizelor,
    luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de suspendare a obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare (declaraţiile informative cod 392A, 392B şi 393), care expiră la 31 decembrie 2022, astfel încât şi după această dată, atunci când vor avea loc inspecţii din partea Comisiei Europene pentru anii anteriori, se va putea permite, dacă va fi necesar, reintroducerea obligaţiei de depunere a respectivelor declaraţii,
    având în vedere că preţurile la utilităţi, precum şi cele la bunurile de larg consum au fost puternic influenţate de creşterile preţurilor la energie electrică, gaze naturale şi combustibili, determinând creşterea ratei inflaţiei, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale persoanelor cu venituri la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
    ţinând cont de faptul că preţurile ridicate la energie electrică, gaze naturale şi combustibili influenţează semnificativ şi activitatea angajatorilor,
    având în vedere că, în lipsa efectuării corelărilor tehnice necesare, neclaritatea prevederilor legale ar persista, generând confuzie la nivelul contribuabilului/angajatorului,
    luând în considerare că măsura suspendării stimulentului fiscal pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie încetează la data de 31 decembrie 2022 şi faptul că reglementarea actuală privind facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educaţia timpurie nu corespunde cu normele comunitare adoptate în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi accizelor şi nici cu cele naţionale din domeniul impozitului pe venitul din salarii,
    având în vedere că neadoptarea măsurii care vizează suspendarea stimulentului fiscal privind cheltuielile cu educaţia timpurie conduce la menţinerea situaţiei existente înainte de suspendarea acestor prevederi, în care subzistă inadvertenţe şi lacune nesoluţionate ce nu permit aplicarea, precum şi implicaţii bugetare semnificative, pentru a se putea da eficienţă reglementării şi pentru a se preîntâmpina afectarea în mod negativ a bugetului de stat se impune înlăturarea acestei situaţii, cu celeritate, prin prelungirea perioadei de suspendare a reglementărilor incidente până la data de 31 decembrie 2023.
    Considerând de maximă importanţă adoptarea măsurii fiscale propuse ce are ca scop protecţia angajaţilor al căror salariu este la nivelul salariului minim brut pe ţară,
    având în vedere necesitatea intervenţiei rapide a Guvernului cu măsuri prin care să combată efectele creşterii preţurilor şi a nivelului inflaţiei,
    întrucât reglementarea propusă nu poate fi adoptată printr-un alt instrument legislativ care să permită diminuarea rapidă a consecinţelor sociale negative generate de creşterea preţurilor,
    având în vedere inexistenţa pe piaţă, în prezent, a aparatelor de marcat electronice fiscale dedicate automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede şi, implicit, imposibilitatea respectării termenului de 31 decembrie 2022, de către operatorii economici vizaţi de obligaţia de dotare cu astfel de dispozitive,
    ţinând seama şi de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative în sensul că ar conduce la sancţionarea operatorilor economici care comercializează bunuri/prestează servicii prin intermediul automatelor comerciale, începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru neîndeplinirea obligaţiei de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale, în condiţiile în care fapta nu este imputabilă acestora,
    apreciind că sectorul construcţiilor reprezintă unul din domeniile prioritare ale economiei şi ţinând cont că activitatea de construcţii este decisivă pentru realizarea proiectelor de investiţii publice şi private şi având în vedere că sectorul construcţiilor se confruntă cu dificultăţi legate de asigurarea cu forţă de muncă specializată şi de o concurenţă neloială, este necesară adoptarea de măsuri legislative în vederea asigurării unei remuneraţii adecvate în acest domeniu, în corelare cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu anul 2023.
    Având în vedere faptul că prin dispoziţiile art. 386 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat faptul că toţi medicii specialişti pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, prin care aceştia dobândesc dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cei care nu au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate,
    întrucât condiţiile pentru implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate urmează să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului, care se elaborează cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2023,
    în considerarea faptului că în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescripţiile medicale, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice şi biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice sunt eliberate numai ca urmare a serviciilor medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate, respectiv consecinţa consultaţiei, şi, ca urmare, nu pot fi recunoscute şi validate de sistemul informatic unic integrat, ceea ce conduce la lipsa unui control asupra cheltuielilor suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
    având în vedere că la sistemul informatic unic integrat are acces doar personalul instituţiilor/furnizorilor de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru a asigura implementarea dispoziţiilor art. 386 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, dar şi pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este necesar să se asigure concordanţa cu dispoziţiile actelor normative care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru asigurarea compatibilităţii dintre sistemele informatice utilizate de furnizori cu cele din Platforma informatică din asigurările de sănătate şi, totodată, pentru respectarea regulilor referitoare la structura de securitate a PIAS sunt necesare analiza, identificarea de soluţii şi/sau, după caz, dezvoltarea de proiecte, prin care aceste dispoziţii să fie implementate în mod corespunzător.
    Ţinând cont de faptul că bugetul pentru anul 2023 nu a fost aprobat, fapt care conduce la necunoaşterea dimensiunii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală,
    luând în considerare faptul că insuficienţa fondurilor alocate bugetului fondului poate conduce la neacordarea serviciilor acordate de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate recomandate în biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, ceea ce conduce la încălcarea drepturilor prevăzute de lege de care beneficiază persoanele asigurate,
    luând în considerare faptul că Organizaţia Mondială a Sănătăţii menţine pandemia la nivel internaţional
    şi ţinând cont de faptul că structurile organizatorice ale unităţilor sanitare cu paturi implicate în acordarea îngrijirilor medicale pacienţilor diagnosticaţi cu virusul SARS-CoV-2 este necesar să fie adaptate rapid în contextul epidemiologic sus-menţionat,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor termene
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, pentru care nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară se stabileşte la nivelul reglementat pentru anul 2022 în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.
    (3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cuantumul salariului de bază în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 se stabileşte după aplicarea majorării prevăzute la alin. (1).
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2022.
    (5) În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
    (6) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru personalul militar, poliţişti şi poliţiştii de penitenciare actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se exceptează de la prevederile alin. (5).
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2022.
    (8) Pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.

    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în anul 2023, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2023 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.
    (4) Personalului din instituţiile de apărare şi securitate naţională care execută serviciul de luptă permanent, desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum şi în situaţii de urgenţă i se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (3).
    (5) Plata majorării prevăzute la alin. (3) şi (4) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul poliţiştilor de penitenciare, limita de 3% se stabileşte la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (3) şi (4), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.
    (8) Condiţiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (3) şi (4) şi cele de încadrare în limitele stabilite la alin. (5) şi (6), precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    (9) Dispoziţiile alin. (3)-(8) nu aduc atingere prevederilor alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.
    (10) Ordonatorii de credite răspund în condiţiile legii de stabilirea şi acordarea drepturilor prevăzute la alin. (2)-(6) numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    ART. III
    (1) În anul 2023, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În anul 2023, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2023 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

    ART. IV
    (1) În anul 2023, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2022.
    (2) În anul 2023, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2022.

    ART. V
    În anul 2023, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    ART. VI
    (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, se va realiza astfel:
    a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
    b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
    c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
    d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
    e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

    (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, având ca obiect acordarea unor drepturi reprezentând diurnă, cazare, hrană sau facilitarea legăturii cu familia, prevăzute de legislaţia privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru perioade anterioare anului 2020.
    (3) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
    (4) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
    (5) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (6) La sumele actualizate în condiţiile alin. (5) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.
    (7) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

    ART. VII
    (1) În anul 2023 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

    ART. VIII
    (1) Pentru pensiile militare de stat recalculate, precum şi pentru cele stabilite până la data de 31.12.2017, cuantumurile brute indexate potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:
    a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 7,4%, fără să depăşească 3.154 lei;
    b) între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 5,1%, fără să depăşească 4.573 lei;
    c) între 4.401 lei şi 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 3,9%, fără să depăşească 5.981 lei;
    d) între 5.801 lei şi 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 3,1%, fără să depăşească 7.388 lei;
    e) între 7.201 lei şi 8.600 lei, se indexează cu 2,6%, fără să depăşească 8.782 lei;
    f) între 8.601 lei şi 10.000 lei, se indexează cu 2,1%, fără să depăşească 10.000 lei.

    (2) Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 1.01.2018, cuantumurile brute indexate potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:
    a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să depăşească 3.076 lei;
    b) între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%, fără să depăşească 4.485 lei;
    c) între 4.401 lei şi 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%, fără să depăşească 5.888 lei;
    d) între 5.801 lei şi 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%, fără să depăşească 7.295 lei;
    e) între 7.201 lei şi 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să depăşească 8.687 lei;
    f) între 8.601 lei şi 10.000 lei, se indexează cu 1%, fără să depăşească 10.000 lei.

    (3) În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat potrivit alin. (1) şi (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 60 alin. (2) şi (3) din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător.

    ART. IX
    Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei.

    ART. X
    (1) În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:
    a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;
    b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;
    c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

    (2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plăteşte în două tranşe, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:
    a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;
    b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;
    c) în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

    (3) Prin sintagma venituri lunare prevăzută la alin. (1) şi (2) se înţelege:
    a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
    b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
    c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excepţia veniturilor din indemnizaţiile acordate persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a veniturilor din drepturile acordate persoanelor prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii;
    d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.

    (4) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (3) şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei şi, respectiv, 3.000 lei.

    ART. XI
    Ajutorul financiar prevăzut la art. X alin. (1) se plăteşte, din oficiu, în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

    ART. XII
    (1) În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar prevăzut la art. X alin. (1) se acordă fiecărui urmaş în parte.
    (2) Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut la art. X chiar dacă veniturile plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei fracţiuni de lună.
    (3) În cazul pensionarilor şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 încasează diferenţe de drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, la determinarea plafonului prevăzut la art. X alin. (1) nu se iau în considerare aceste drepturi.

    ART. XIII
    (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. X se acordă pensionarilor şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii/caselor sectoriale de pensii, care au domiciliul în România.
    (2) Persoanele care au locul de şedere/reşedinţa obişnuită în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. X.

    ART. XIV
    (1) Casele de pensii organizate în cadrul sistemelor de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice toate informaţiile necesare solicitate de aceasta, în vederea aplicării prevederilor art. X.
    (2) Casa Naţională de Pensii Publice pune la dispoziţia caselor de pensii sectoriale informaţiile solicitate de acestea, existente în evidenţa proprie, în vederea aplicării prevederilor art. X.

    ART. XV
    (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. X nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul financiar prevăzut la art. X nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
    (3) Ajutorul financiar prevăzut la art. X nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei de plată pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi de îngrijire/asistenţă şi recuperare şi pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în condiţiile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ajutorul financiar prevăzut la art. X nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, stabilită prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XVI
    Ajutorul financiar prevăzut la art. X nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.

    ART. XVII
    (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. X nu este supus executării silite prin poprire.
    (2) Eventualele sume acordate cu titlu de ajutor financiar plătite necuvenit se recuperează în condiţiile art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 114 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XVIII
    (1) În anul 2023 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2022:
    a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din această lege;
    c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
    e) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
    h) indemnizaţia preşedintelui Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, republicată;
    i) indemnizaţiile acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;
    j) sprijinul material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
    k) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;
    l) indemnizaţiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) indemnizaţiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 alin. (5) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, drepturile acordate potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 5 din aceeaşi lege nu se indexează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (8) Prin derogare de la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023 indemnizaţiile pentru limită de vârstă stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

    ART. XIX
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna ianuarie 2023 persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o indemnizaţie compensatorie.
    (2) Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:
    a) în valoare de 368 lei pentru persoana cu handicap grav;
    b) în valoare de 279 lei pentru persoana cu handicap accentuat;
    c) în valoare de 64 lei pentru persoana cu handicap mediu.

    (3) Pentru copilul cu handicap, indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:
    a) în valoare de 316 lei pentru copilul cu handicap grav;
    b) în valoare de 184 lei pentru copilul cu handicap accentuat;
    c) în valoare de 64 lei pentru copilul cu handicap mediu.

    (4) Indemnizaţia compensatorie se plăteşte fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condiţiile legii.
    (5) Indemnizaţia compensatorie se acordă din oficiu persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3) pentru care s-au acordat în luna decembrie 2022 prestaţiile sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Indemnizaţia compensatorie nu se recuperează, nu se urmăreşte silit şi nici nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, precum nici la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările ulterioare.
    (7) Plata indemnizaţiei compensatorii se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. XX
    (1) În anul 2023, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2022.
    (2) Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 322/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2024.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul din luna decembrie 2022, de 6.240 lei.

    ART. XXI
    La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) începând cu data de 1 ianuarie 2024, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuţi la art. 3^1 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă."


    ART. XXII
    (1) Prevederile art. 8 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2024.
    (2) Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2024.

    ART. XXIII
    În anul 2023 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:
    a) art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) art. 210 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.


    ART. XXIV
    (1) Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.
    (2) Cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. XXV
    În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XXVI
    Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2024, iar termenul de aplicare se prorogă până la data de 31 decembrie 2026.

    ART. XXVII
    Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 aprilie 2023.

    ART. XXVIII
    Aplicarea prevederilor art. 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2024.

    ART. XXIX
    Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2024.

    ART. XXX
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor să plătească din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, de la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul VII „Alte transferuri“ - cod 55, articolul 55.03 „Contribuţia României la bugetul UE“ sumele reprezentând pierderi din resurse proprii, precum şi dobânzile de întârziere aferente, stabilite de Comisia Europeană.
    (2) Plăţile către bugetul Uniunii Europene se efectuează, de către ordonatorul principal de credite, pe baza documentelor justificative întocmite şi transmise de instituţiile responsabile cu atribuţii în gestionarea resurselor proprii.

    ART. XXXI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor semnează o declaraţie de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-2025.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor semnează o declaraţie ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2023 şi perspectiva 2024-2026 în ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-2025.
    (3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2023 şi perspectiva 2024-2026.

    ART. XXXII
    (1) În anul 2022, economiile înregistrate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, precum şi cele alocate pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică cu condiţia ca economiile să se menţină până la finele anului 2022, astfel încât la acele categorii de cheltuieli pentru care s-a diminuat finanţarea de la bugetul de stat să nu se înregistreze plăţi restante.
    (3) Este interzisă diminuarea sumelor destinate finanţării cheltuielilor cu bursele elevilor, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) lit. c) şi g) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Este interzisă diminuarea oricăror sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor pentru care, la data prezentei ordonanţe de urgenţă, există obligaţii de plată neachitate, până la stingerea acestor obligaţii.

    ART. XXXIII
    (1) Se autorizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, să asigure instruirea personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat, pe perioada valabilităţii Acordului de management al execuţiei privind proiectul de fond fiduciar pentru răspunsul la pandemie în sprijinul Ucrainei PRTF B/10, încheiat la data de 24 octombrie 2022 între Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, prin Divizia de Operaţiuni, şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
    (2) Cheltuielile reprezentând cazarea, masa, transportul, diurna se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumelor stabilite prin acordul prevăzut la alin. (1).
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin hotărâre a Guvernului pot fi asigurate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
    (4) Cheltuielile suportate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă potrivit alin. (2) se decontează de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, potrivit acordului prevăzut la alin. (1).
    (5) Sumele decontate potrivit alin. (4) se varsă integral la bugetul de stat, prin grija Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. XXXIV
    Articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2023."


    ART. XXXV
    Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 şi până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv.

    ART. XXXVI
    (1) Aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i^1) şi i^2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 şi până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv.
    (2) Pe perioada suspendării prevăzută la alin. (1), cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră sub incidenţa limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XXXVII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) şi ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
    b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.

    (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în acelaşi condiţii şi în următoarele cazuri:
    a) salariaţilor care desfăşoară activitate în sectorul agricol şi industria alimentară şi nu beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^2 şi la art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.

    (4) Suma de 200 de lei prevăzută la alin (1) se diminuează în funcţie de:
    a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menţinute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
    b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
    c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
    d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

    (5) Prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) şi ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6)-(5^9) şi ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează cu suma de 200 lei lunar.
    (6) Prevederile prezentului articol se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2023 inclusiv.

    ART. XXXVIII
    (1) Până la închiderea anului fiscal 2022, sumele reprezentând indemnizaţia pentru fiecare zi liberă, decontate în anul 2022 potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 163/2022, vor fi înapoiate, de la bugetul de stat, prin transfer din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, gestionat, potrivit art. 10 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumit în continuare Fondul de garantare.
    (2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sumele necesare potrivit alin. (1), estimate a fi decontate din Fondul de garantare până la data de 30 decembrie 2022.
    (3) După deschiderea creditelor bugetare, sumele solicitate potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în contul 28.A.42.83.00 „Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“, deschis pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (4) Până la data de 6 ianuarie 2023, subvenţia primită de bugetul Fondului de garantare, determinată ca diferenţă între suma încasată în contul 28.A.42.83.00 „Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“ şi plăţile efectuate în anul 2022 pentru destinaţiile stabilite conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 163/2022, se restituie în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care aceasta a fost încasată.
    (5) Restituirea prevăzută la alin. (4) se efectuează din contul 28.A.42.83.00 „Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“ în contul 23.A.56.03.00.51.01.78 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“ - „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj“ - „Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“, din care suma a fost încasată, deschis pe numele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului - OPT, în care la „Data emiterii“ se va înscrie data de 30 decembrie 2022.

    ART. XXXIX
    Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 54 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiecte culturale, spectacole şi concerte, ordonatorii de credite pot efectua plăţi în avans de până la 50%.

    ART. XL
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, gratuitatea acordată elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval se asigură din bugetele locale.
    (2) Pentru unităţile administrativ-teritoriale care în anul 2023 finanţează din bugetele locale cheltuielile aferente gratuităţii acordate elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval, conform prevederilor alin. (1), se alocă de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea decontării cheltuielilor efectuate de unităţile administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor alin. (1), prin legea bugetului de stat vor fi alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în limita sumei maxime de 50 lei/lună/beneficiar.
    (4) În scopul alocării sumelor de la bugetul de stat, unităţile administrativ-teritoriale depun lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, copii ale documentelor justificative care atestă plăţile lunare efectuate, reprezentând contravaloarea gratuităţii acordate elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul local rutier şi naval, însoţite de listele beneficiarilor pentru care s-au efectuat plăţi.
    (5) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti verifică dacă beneficiarii din listele prevăzute la alin. (4), pentru care s-a acordat gratuitatea, au calitatea de elev şi, trimestrial, întocmesc situaţia centralizată la nivelul fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, care cuprinde denumirea unităţilor administrativ-teritoriale, numărul total de beneficiari pentru care s-a acordat gratuitatea, numărul de beneficiari pentru care s-a acordat gratuitatea şi care au calitatea de elev, sumele plătite de către fiecare unitate administrativ-teritorială, precum şi sumele maxime ce pot fi acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor alin. (3).
    (6) Situaţia centralizată prevăzută la alin. (5) se transmite direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, până la data de 25 a lunii următoare expirării fiecăruia din primele trei trimestre ale anului 2023, respectiv până la data de 8 decembrie 2023 pentru plăţile efectuate în perioada 1 octombrie-29 noiembrie 2023.
    (7) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii situaţiilor prevăzute la alin. (6), transmit Ministerului Finanţelor solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023, corespunzătoare sumei totale comunicate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (8) Ministerul Finanţelor înregistrează cererile şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7). Dacă suma solicitărilor transmise potrivit alin. (7) depăşeşte suma aprobată prin lege, aceasta se repartizează judeţelor direct proporţional cu sumele solicitate.
    (9) Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2023, pe care le comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.
    (10) Ordonatorii principali de credite răspund de realitatea documentelor depuse la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti potrivit alin. (4), precum şi de conformitatea documentelor depuse cu cele care au stat la baza înregistrării sumelor în contabilitatea proprie.

    ART. XLI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.
    (2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale. Recalcularea contribuţiilor şi a impozitului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prevederile art. 71 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2023.

    ART. XLII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 172 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a celor din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin act administrativ al directorilor executivi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi controlul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se vor face la solicitarea acestora.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 172 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea spitalelor private care asigură asistenţa medicală pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, în vederea asigurării condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi controlul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, se aprobă prin act administrativ al directorilor executivi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, la solicitarea acestora.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 30 iunie 2023.
    (4) Valabilitatea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, precum şi planurile de conformare ale spitalelor se prelungesc până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. XLIII
    Termenul prevăzut la art. 386 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la împlinirea termenului de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2025.

    ART. XLIV
    Prin derogare de la prevederile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, la calculul punctajului lunar se utilizează suma de 200 lei/lună, prevăzută la art. XXXVII din prezenta ordonanţă de urgenţă, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.

    ART. XLV
    Aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 şi până la data de 1 ianuarie 2024.

    CAP. II
    Modificarea şi completarea unor acte normative
    ART. XLVI
    Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 86 alineatul (2), după litera b^1) se introduce o nouă literă, lit. b^2), cu următorul cuprins:
    "b^2) la data de 1 ianuarie 2023 - 1.785 lei;"

    2. La articolul 86 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) începând cu anul 2024, valoarea prevăzută la lit. b^2) se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Majorarea şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

    3. La articolul 182 alineatul (1), partea introductivă şi litera b^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepţia:
    ....................................................
b^1) art. 86 alin. (2) lit. c), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024;"

    4. La articolul 182 alineatul (1), după litera b^2) se introduce o nouă literă, lit. b^3), cu următorul cuprins:
    "b^3) art. 86 alin. (2) lit. b^2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023;"    ART. XLVII
    Alineatul (1) al articolului 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:
    a) invalizilor de război:
    - 1.950 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
    – 1.300 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;
    – 1.170 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;
    b) veteranilor de război:
    - 780 de lei lunar;
    c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:
    - 780 de lei lunar."


    ART. XLVIII
    La articolul 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2^5) se introduce un nou alineat, alin. (2^6), cu următorul cuprins:
    "(2^6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 un punct-amendă este 145 lei."


    ART. XLIX
    La articolul 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 15 iulie 2022, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale. Din acest cont pot fi alocate, prin hotărâre a Guvernului, fonduri pentru finanţarea şi altor investiţii şi activităţi de restructurare în domeniul energiei, precum şi pentru alimentarea contului prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. L
    La articolul 20 din Legea nr. 256/2018, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 15 iulie 2022, după alineatul (11) se introduc şase noi alineate, alin. (12)-(17), cu următorul cuprins:
    "(12) Sumele prevăzute la alin. (8), reprezentând investiţii şi activităţi de restructurare în domeniul energiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pot fi acordate şi prin bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat.
(13) Pentru punerea în aplicare a alin. (12) se autorizează Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să vireze sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor principali de credite.
(14) Se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora cu sumele virate potrivit alin. (13).
(15) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (14) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorare.
(16) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (13) şi plăţile efectuate, se virează de către ordonatorii principali de credite din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.
(17) Sumele virate potrivit alin. (16) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului bugetar următor de către ordonatorii principali de credite în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (13), urmând procedura prevăzută la alin. (14)-(15), şi se utilizează în anul bugetar următor cu aceeaşi destinaţie."


    ART. LI
    La articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Ministerul Energiei reîntregeşte veniturile rezultate din privatizare în lei utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu, cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinaţie, până cel târziu în data de 30 septembrie 2023."


    ART. LII
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situaţia în care, ulterior depunerii formularului de redirecţionare potrivit alin. (4), impozitul pe profit datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit legii, aceştia datorează bugetului de stat diferenţa de impozit pe profit care a fost redirecţionată în plus. Procedura privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    2. La articolul 56, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) În situaţia în care, ulterior depunerii formularului de redirecţionare potrivit alin. (2^1), impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit legii, aceştia datorează bugetului de stat diferenţa de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus. Procedura privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    3. La articolul 60 punctul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale;"

    4. La articolul 76 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) primele de asigurare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii acestora, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4^1) lit. f);"

    5. La articolul 331 alineatul (2) litera e), teza introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul care deţine licenţa pentru organizarea şi administrarea pieţelor organizate de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică, precum şi cel care are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziţie centralizată de energie electrică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:"

    6. La articolul 402, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) În cursul deplasării în regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinaţia, prin intermediul sistemului informatizat, şi poate indica o nouă destinaţie, care trebuie să fie una dintre destinaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 ori 3 sau la alin. (3), după caz, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    7. La articolul 456 alineatul (1), litera h) a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) clădirile unităţilor sanitare publice şi private, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie;"    ART. LIII
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. LII intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii:
    a) prevederile pct. 3 şi 4 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023;
    b) prevederile pct. 5 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.


    ART. LIV
    Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul I punctul 39, alineatul (4^1) partea introductivă şi alineatul (4^2) ale articolului 76 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4^1) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii:
    ......................................................
(4^2) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (4^1) se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii se stabileşte de angajator."

    2. La articolul I punctul 67, partea introductivă şi ultima teză a literei aa^1) a articolului 142 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "aa^1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii:
    .......................................................
    Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-7 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii se stabileşte de angajator."    ART. LV
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. LIV intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

    ART. LVI
    Articolul IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. IV
    Până la data de 31 decembrie 2023, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. LVII
    La articolul 14 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Unităţile, categoriile de personal şi mărimea compensaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite."


    ART. LVIII
    Alineatul (2) al articolului 25 din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 25 iulie 2022, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 32^1 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024."


    ART. LIX
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 14 aprilie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    1. La articolul VII, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), în centrele de evaluare se pot acorda servicii medicale, care se contractează şi decontează de către casele de asigurări de sănătate, pentru persoanele asigurate din sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru unele afecţiuni, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii."

    2. La articolul VIII, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi cele prevăzute la art. VII alin. (1^1) se acordă şi se decontează conform prevederilor referitoare la spitalizarea de zi din cuprinsul contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi al normelor de aplicare ale acestuia, precum şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă."    ART. LX
    În cazul în care impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru anul 2021 se rectifică în sensul diminuării, prevederile art. LII pct. 1 şi 2 se aplică indiferent de data rectificării acestor impozite.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul sportului,
                    Novák Carol-Eduard
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    p. Ministrul afacerilor interne
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 8 decembrie 2022.
    Nr. 168.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016