Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020  privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 899 din 2 octombrie 2020
    Ţinând cont de faptul că activitatea aeroporturilor a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19, traficul aerian fiind oprit aproape complet în toată Uniunea Europeană, inclusiv în România, din cauza măsurilor aplicate în vederea diminuării impactului tipului de risc, materializate prin restricţii de zbor şi de trecere a frontierei,
    având în vedere necesitatea stringentă de identificare a resurselor pentru sprijinirea aeroporturilor regionale care facilitează funcţionarea în bune condiţii a pieţei unice europene şi constituie un nod de transport esenţial ce conectează persoane, produse şi servicii, pentru pierderile înregistrate ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie, în perioada martie-iunie 2020,
    luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene din 13 martie 2020, potrivit căreia pandemia de COVID-19 este calificată drept „eveniment extraordinar“, potrivit art. 107 alin. (2) lit. b) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene (TFUE), iar statelor membre li se permite a compensa pierderile companiilor pentru pagubele suferite în astfel de circumstanţe excepţionale,
    cunoscând faptul că aceste compensaţii pot fi acordate numai companiilor pentru daunele suferite în mod direct din cauza pandemiei de COVID-19, iar ajutorul trebuie limitat la ceea ce este necesar pentru a compensa aceste daune,
    ţinând cont de faptul că sprijinirea sectorului de transport public aerian se încadrează în politica Guvernului României de sprijin acordat companiilor afectate de criză prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru continuarea activităţilor economice şi pentru plata angajaţilor a căror activitate a fost întreruptă temporar, potrivit Planului naţional de investiţii şi relansare economică,
    întrucât neadoptarea unor măsuri de urgenţă duce la imposibilitatea acordării unui sprijin financiar aeroporturilor regionale care au înregistrat pierderi în perioada martie-iunie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce pune în pericol menţinerea acestora în stare operaţională,
    întrucât lipsa adoptării unor măsuri în regim de urgenţă pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice şi, implicit, la scăderea PIB-ului României,
    având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în Europa care a impus suspendarea sau reducerea semnificativă a operării curselor aeriene spre/dinspre majoritatea statelor europene,
    luând în considerare că sectorul aviaţiei este unul dintre cele mai afectate de noua criză, iar la nivel european toate statele caută soluţii de sprijin financiar pentru acei transportatori aerieni care sunt vitali pentru menţinerea conectivităţii rapide, stabile şi continue cu alte state,
    ţinând cont de faptul că Societatea BLUE AIR AVIATION se confruntă cu pierderi importante din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 şi se află în imposibilitatea continuării activităţii, în lipsa resurselor financiare necesare efectuării plăţilor curente, astfel încât activitatea de transport să fie desfăşurată în condiţii de siguranţă şi securitate,
    luând în considerare că prin Decizia C (2020) 5830 final din 20.08.2020 Comisia Europeană a autorizat acordarea unui ajutor de stat şi a unui ajutor de salvare Societăţii BLUE AIR AVIATION,
    pentru a facilita obţinerea de către Societatea BLUE AIR AVIATION a ajutorului de stat autorizat de către Comisia Europeană, prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19,
    întrucât neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative imediate asupra activităţii Societăţii BLUE AIR AVIATION, fapt ce poate avea implicaţii negative asupra asigurării continuităţii în condiţii de siguranţă a serviciilor de transport aerian, va influenţa negativ conectivitatea internaţională a României, poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor ce desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici care colaborează orizontal cu operatorul aerian şi poate conduce la încetarea activităţii Societăţii BLUE AIR AVIATION,
    ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an, pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020 ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie.
    (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei are calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1).
    (3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 22.284 mii lei.
    (4) Suma prevăzută la alin. (3) se alocă bugetelor locale ale judeţelor, cu respectarea prevederilor deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat emise de către Comisia Europeană şi în limita sumelor aprobate prin aceasta, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
    (5) Finanţarea schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor şi este destinată compensării pierderilor înregistrate de regiile autonome prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19.
    (6) Dispoziţiile prezentului articol intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, notificată potrivit art. 107 alin. (2) lit. b) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene (TFUE).
    (7) Consiliile judeţene, în calitate de autoritate publică tutelară, răspund de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) şi (6), precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate.

    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc şi a structurii garanţiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către fiecare beneficiar, din surse proprii. Responsabilitatea privind evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc şi a structurii garanţiilor la valoare de piaţă constituite în favoarea statului potrivit alin. (2) şi (3) revine Eximbank - S.A.
    (2) Garanţia de stat acordată Societăţii BLUE AIR AVIATION este garantată în favoarea statului cu următoarele garanţii care să acopere cel puţin valoarea împrumutului, precum şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente:
    a) ipoteca imobiliară de rang I asupra terenului intravilan, situat în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 A, sectorul 1, în suprafaţă de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea Societăţii BLUE AIR INVESTIŢII - S.R.L.;
    b) ipoteca mobiliară de rang I asupra pădurii amplasate pe terenul intravilan, situat în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 A, sectorul 1, în suprafaţă de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea Societăţii BLUE AIR INVESTIŢII - S.R.L.;
    c) ipoteca mobiliară asupra aeronavelor aflate în proprietatea Societăţii BLUE AIR AVIATION;
    d) ipoteca mobiliară de rang I asupra acţiunilor deţinute de Societatea AIRLINE INVEST - S.A. şi Rada Mihai Cătălin în capitalul social al Societăţii BLUE AIR AVIATION - 75%;
    e) ipoteca mobiliară de rang I asupra acţiunilor deţinute de Rada Teodor Cristian şi Rada Mihai Cătălin în capitalul social al Societăţii AIRLINE INVEST - S.A. - 75%;
    f) ipoteca mobiliară de rang I asupra acţiunilor deţinute de Societatea AIRLINE INVEST - S.A. şi Societatea Aurora Engineering - S.R.L. în capitalul social al Societăţii BLUE AIR TECHNIC - S.R.L. - 100%;
    g) în situaţia în care garanţiile de la lit. a)-f) nu acoperă valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente, se vor aduce în completare alte garanţii mobiliare/imobiliare de rang I ale beneficiarului sau ale unor terţe persoane."

    2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Garanţiile prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) se constituie integral, chiar dacă prin cumul cu garanţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) acoperă mai mult de 100% din valoarea împrumutului, a dobânzilor şi comisioanelor aferente."

    3. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Împrumutul se acordă după constituirea garanţiilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ipotecile constituite drept garanţii potrivit alin. (2) lit. a), b) şi d)-f) devenind ipoteci de rang I după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) şi g)."

    4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Creanţele, inclusiv accesoriile rezultate din gestionarea garanţiei de stat aferente garanţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-c) şi g) şi alin. (3), se urmăresc şi se recuperează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale beneficiarilor, pe baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat care constituie în momentul emiterii titluri de creanţă, urmând să devină, potrivit aceleiaşi legi, titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu executoriu. Cu sumele recuperate se reîntregeşte disponibilul fondului de risc.
    (2) În situaţia executării garanţiei de stat, garanţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d)-f) se trec integral în proprietatea statului, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, statul devenind acţionar, urmând să decidă asupra portofoliului de acţiuni printr-un act normativ cu putere de lege."

    5. La articolul 12 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) după rambursarea împrumutului contractat de la Eximbank - S.A., în nume şi cont stat, şi plata accesoriilor aferente, precum şi răscumpărarea obligaţiunilor corporative emise către Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana şi plata accesoriilor aferente, ipotecile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi d)-f) devin ipoteci de rang I;"    ART. III
    Schema de ajutor de stat prevăzută la art. I se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru
                    Raluca Turcan
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 1 octombrie 2020.
    Nr. 167.
    ANEXA 1

    Regiile autonome beneficiare de ajutor de stat pentru compensarea
    pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19

┌────┬─────────────────────────┬─────────────┬──────┐
│ │ │Denumirea │Suma │
│Nr. │Unitatea │operatorului │maximă│
│crt.│administrativ-teritorială│economic │- mii │
│ │ │ │lei - │
├────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Regia │ │
│ │ │Autonomă │ │
│1 │Judeţul Cluj │Aeroportul │8.537 │
│ │ │Internaţional│ │
│ │ │Avram Iancu │ │
│ │ │Cluj │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Regia │ │
│ │ │Autonomă │ │
│2 │Judeţul Iaşi │Aeroportul │6.002 │
│ │ │Internaţional│ │
│ │ │Iaşi │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Regia │ │
│ │ │Autonomă │ │
│3 │Judeţul Sibiu │Aeroportul │3.966 │
│ │ │Internaţional│ │
│ │ │Sibiu │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Regia │ │
│ │ │Autonomă │ │
│4 │Judeţul Dolj │Aeroportul │630 │
│ │ │Internaţional│ │
│ │ │Craiova │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Regia │ │
│ │ │Autonomă │ │
│5 │Judeţul Bacău │Aeroportul │3.149 │
│ │ │Internaţional│ │
│ │ │George Enescu│ │
│ │ │Bacău │ │
├────┴─────────────────────────┴─────────────┼──────┤
│TOTAL │22.284│
└────────────────────────────────────────────┴──────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016