Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 165 din 8 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 165 din 8 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1178 din 8 decembrie 2022
    Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia,
    întrucât obiectivele Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2022, în anul 2018, sunt proiectate până în anul 2027, respectiv ca până în anul 2027 să se obţină reducerea numărului persoanelor aflate în deprivare materială severă cu cel puţin 20% faţă de valoarea de referinţă aferentă anului 2020,
    ţinând cont de faptul că emiterea şi distribuirea suporturilor electronice pentru tichete sociale au fost demarate pentru acordarea sprijinului financiar începând cu o primă tranşă în luna iunie 2022, urmând ca tranşa a IV-a să fie acordată în luna decembrie 2022,
    în considerarea faptului că întreruperea acordării sprijinului ar readuce categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă în risc de sărăcie extremă,
    având în vedere că în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă, prin creşterea riscului de sărăcie extremă,
    întrucât prin liberalizarea preţurilor la energie ca măsură impusă la nivel internaţional şi european se menţine trendul de creştere a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi la combustibil, cu un impact atât asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie, precum şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a standardului de viaţă al populaţiei şi în special a puterii de cumpărare a persoanelor cele mai vulnerabile,
    având în vedere categoria de persoane care face obiectul acestor măsuri, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială şi sărăcia,
    în scopul de a evita excluderea socială a categoriilor de persoane şi familii, beneficiare de sprijin material, denumit Sprijin pentru România,
    luând în considerare necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România în contextul mondial actual,
    având în vedere că preţurile la utilităţi, precum şi cele la bunurile de larg consum au fost puternic influenţate de creşterile preţurilor la energie electrică, gaze naturale şi combustibili, determinând creşterea ratei inflaţiei, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale persoanelor vulnerabile,
    ţinând cont de faptul că este necesară intervenţia rapidă a Guvernului cu măsuri prin care să combată efectele creşterii preţurilor şi a nivelului inflaţiei,
    întrucât reglementarea propusă nu poate fi adoptată printr-un alt instrument legislativ care să permită susţinerea rapidă a consecinţelor sociale negative generate de creşterea preţurilor,
    luând în considerare că elementele menţionate mai sus vizează interesul public, iar pentru a asigura îndeplinirea obiectivului asumat de evitare a riscului de deprivare materială severă, precum şi a riscului de sărăcire severă pentru persoanele vulnerabile vizate de actul normativ, însă şi de evitare a angajării unor cheltuieli nejustificate din bugetul de stat şi din fondurile europene alocate, se impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă şi modificarea, în consecinţă a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 10 mai 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect instituirea unor măsuri temporare, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2023, a unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de persoane vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."

    2. La articolul 3 alineatul (1), literele a)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranşele din anul 2023;
b) persoanele - copii şi adulţi - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranşele din anul 2023;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023;
e) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. La articolul 4 alineatul (1), literele e) şi f) se abrogă.
    4. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) şi j)-n), pentru anul 2022 şi semestrul I al anului 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate la nivelul anului 2021; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);"

    5. La articolul 4 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) şi j)-n), pentru semestrul II al anului 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2022; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2022, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);"

    6. La articolul 4 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), pentru anul 2022, la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situaţia în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate informaţiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 şi ultima lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declaraţia prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea totalului veniturilor realizate în anul 2022 la numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii şi asimilate salariilor;"

    7. La articolul 4 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), pentru anul 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2023, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2023 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situaţia în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate informaţiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2023 şi ultima lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declaraţia prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea totalului veniturilor realizate în anul 2023 la numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2023 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii şi asimilate salariilor;"

    8. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) pentru anul 2022, venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d), pentru veniturile realizate în anul 2021, cu venitul lunar determinat potrivit lit. e), pentru veniturile realizate în anul 2022;"

    9. La articolul 4 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:
    "g) pentru anul 2023, venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d^1), pentru veniturile realizate în anul 2022, cu venitul lunar determinat potrivit lit. e^1), pentru veniturile realizate în anul 2023."

    10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Serviciile de utilitate publică de etichetare, colectare şi distribuţie pe baza listelor de beneficiari comunicate periodic aferente tichetelor sociale pe suport electronic vor fi realizate de către Compania Naţională «Poşta Română» - S.A., în baza convenţiei încheiate cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la o valoare maximă de 20.000.000 lei."

    11. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Bugetul măsurii temporare «Sprijin pentru România», acordată prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic, pentru perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2023, se stabileşte la suma de 6.281.200 mii lei cu sursă de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi din fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu regulile de eligibilitate şi normele comunitare şi naţionale aplicabile Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială şi Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, prin unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile."

    12. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În sensul art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, pentru decontarea cheltuielilor din cadrul Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială este necesară încheierea deciziei de finanţare între unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Autoritatea de management a Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială, anterior datei de 31 decembrie 2023."

    13. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Prioritatea 9. Ajutorarea persoanelor defavorizate“ se înlocuieşte cu sintagma „Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate“.


    ART. II
    Pentru beneficiarii nou-introduşi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu ocazia actualizării listelor cu beneficiarii pentru ultima alimentare din anul 2023, respectiv pentru tranşa a 6-a din luna decembrie 2023 din cadrul măsurii temporare „Sprijin pentru România“ şi pentru care vor fi eliberate noi suporturi electronice în conformitate cu prevederile art. 11 ultima teză din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, distribuţia şi alimentarea suporturilor electronice nouemise pot fi efectuate până la 31 martie 2024.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 8 decembrie 2022.
    Nr. 165.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016