Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004  pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 334 din 16 aprilie 2004
    În vederea diminuării impactului social determinat de finalizarea procesului de restructurare a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa, societate comercială aflată în dificultate, situată într-o zonă monoindustrială caracterizată de o rată mare a şomajului,
    în vederea finalizării procesului de privatizare a acestei societăţi comerciale cu impact semnificativ asupra economiei naţionale, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumită în continuare APAPS, este mandatată să vândă pachetul de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Reşiţa" S.A. Reşiţa, denumită în continuare societatea, prevăzut la art. 2, precum şi acţiunile noi rezultate în urma conversiei în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorii de utilităţi şi Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la art. 4.

    ART. 2
    (1) APAPS este mandatată să vândă la preţul de 1 euro pachetul de acţiuni deţinut la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, compus din:
    a) acţiunile iniţiale deţinute de APAPS înainte de conversia efectuată în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 296/2003, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2001 privind acordarea unor facilităţi Societăţii Comerciale "C.S.R." - S.A. Reşiţa;
    b) acţiunile rezultate în urma aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.280/2001 privind conversia creanţelor deţinute de furnizorii de utilităţi şi de creditorii bugetari asupra societăţii, inclusiv acţiunile rezultate în urma conversiei creanţelor deţinute de Ministerul Finanţelor Publice reprezentând sume plătite de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant al băncilor împrumutătoare în contul creditelor externe contractate de societate, dobânzi şi comisioane aferente, precum şi comisionul datorat fondului de risc.

    (2) APAPS este mandatată să vândă în acelaşi preţ de 1 euro şi acţiunile care vor fi emise prin includerea în capitalul social a contravalorii terenurilor pe care sunt amplasate capacităţile de producţie şi celelalte utilităţi ale societăţii.

    ART. 3
    (1) Societatea beneficiază de următoarele înlesniri la plată, ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni:
    a) scutirea totală de plată a obligaţiilor restante datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare. Prin derogare de la dispoziţiile art. 280 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi ale art. 146 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, perioadele pentru care obligaţiile bugetare sunt scutite de la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
    b) scutirea totală de plată a obligaţiilor reprezentând creanţele proprii ale APAPS faţă de societate;
    c) scutirea de plată a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. a), cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2 şi neachitate;
    d) scutirea totală de plată a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. b), cuprinse în notificările emise de APAPS, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2 şi neachitate;
    e) scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor prevăzute la alin. (1), calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data emiterii ordinului comun prevăzut la alin. (5) şi neachitate, prin act adiţional la ordinul comun;
    f) scutirea de plată a tuturor dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere, aferente obligaţiilor bugetare care au fost achitate de societate, convertite sau anulate, calculate până la data stingerii lor.

    (2) La data scutirii de plată a obligaţiilor restante către APAPS ale societăţii se stinge la plată şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de către APAPS.
    (3) Pierderea reportată, acumulată de societate în exerciţiile financiare precedente, precum şi cea înregistrată de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2 se recuperează din profitul obţinut din scutirea totală de plată a obligaţiilor restante ale societăţii.
    (4) Profitul obţinut din scutirea de plată a obligaţiilor restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează exclusiv ca sursă proprie de finanţare.
    (5) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari şi APAPS.
    (6) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării APAPS ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.
    (7) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la cererea APAPS, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza actelor de control, efectuate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, precum şi în notificările emise de APAPS.
    (8) În cazul în care societatea nu achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data emiterii ordinului comun, în cel mult 90 de zile de la scadenţa acestora, înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare care fac obiectul acestui ordin se anulează împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.
    (9) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prin ordinul comun şi actul adiţional la ordinul comun atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.
    (10) Suspendarea executării silite prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, se extinde de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2 până la împlinirea ultimului termen de plată prevăzut în actele adiţionale la ordinele comune sau până la data anulării înlesnirilor acordate prin ordin comun sau prin act adiţional la ordinul comun.
    (11) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situaţia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2.

    ART. 4
    (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a creanţelor Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" S.A. - Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Reşiţa, denumită în continuare în prezentul articol furnizorul de energie electrică, asupra societăţii, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) totalul creanţelor furnizorului de energie electrică asupra societăţii, inclusiv majorările de tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente creanţelor furnizorului de energie electrică asupra societăţii, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, va face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune;
    b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă creanţelor prevăzute la lit. a) şi nerecuperată de către furnizorul de energie electrică, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin aceleaşi norme metodologice;
    c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă creanţelor prevăzute în prezentul alineat, se anulează la data conversiei în acţiuni a acestor creanţe;
    d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

    (2) Se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. care în calitate de acţionar unic la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" S.A. - Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Reşiţa îşi va mandata reprezentanţii să aprobe în adunarea generală conversia în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor.
    (3) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorul de energie electrică la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise, precum şi pentru ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social.
    (4) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora la un preţ conform ofertei finale ferme şi irevocabile formulate de cumpărător.
    (5) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (4) se virează de APAPS către furnizorul de energie electrică proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.
    (6) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de energie electrică, urmând ca ulterior această diferenţă să fie recuperată în totalitate din sursele stabilite potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante.

    ART. 5
    (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a creanţelor Societăţii Comerciale "Distrigaz Nord" S.A. Târgu Mureş, denumită în continuare în prezentul articol furnizorul de gaze naturale, asupra societăţii, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) totalul creanţelor furnizorului de gaze naturale asupra societăţii, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de acesta, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente creanţelor furnizorului de gaze naturale asupra societăţii, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, va face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune;
    b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă creanţelor prevăzute la lit. a) şi nerecuperată de către furnizorul de gaze naturale, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin aceleaşi norme metodologice;
    c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

    (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale furnizorului de gaze naturale să acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor.
    (3) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorul de gaze naturale asupra societăţii reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise, precum şi pentru ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social.
    (4) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora la un preţ conform ofertei finale ferme şi irevocabile formulate de cumpărător.
    (5) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (4) se virează de APAPS către furnizorul de gaze naturale proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.
    (6) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de gaze naturale, urmând ca ulterior această diferenţă să fie recuperată în totalitate din sursele stabilite potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003.

    ART. 6
    (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a creanţelor Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române "S.N.C.F.R." - R.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. Bucureşti - Sucursala Timişoara, C.N.C.F. C.F.R. - S.A. Regionala C.F. Timişoara, Regionala C.F. Timişoara Divizia Linii - Secţia L6 - Reşiţa, denumite în continuare în prezentul articol furnizori, asupra societăţii, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) totalul creanţelor furnizorilor asupra societăţii, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceştia, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente creanţelor furnizorilor, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, va face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune;
    b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor creanţe şi nerecuperată de către furnizori, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin aceleaşi norme metodologice;
    c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

    (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale furnizorilor să acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor.
    (3) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizori asupra societăţii reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise, precum şi pentru ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social.
    (4) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora la un preţ conform ofertei finale ferme şi irevocabile formulate de cumpărător.
    (5) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (4) se virează de APAPS către furnizori proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.
    (6) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizori, urmând ca ulterior această diferenţă să fie recuperată în totalitate din sursele stabilite potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003.

    ART. 7
    (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a creanţelor Administraţiei Naţionale Apele Române, denumită în continuare în prezentul articol furnizor de utilităţi, asupra societăţii, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) totalul creanţelor furnizorului de utilităţi asupra societăţii, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceştia, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente creanţelor furnizorului de utilităţi asupra societăţii, neîncasate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, va face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune;
    b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor creanţe şi nerecuperată de către furnizorul de utilităţi, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizorul de utilităţi, în condiţiile stabilite prin aceleaşi norme metodologice;
    c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

    (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale furnizorului de utilităţi să acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor.
    (3) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorul de utilităţi asupra societăţii reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise, precum şi pentru ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social.
    (4) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora la un preţ conform ofertei finale ferme şi irevocabile formulate de cumpărător.
    (5) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (4) se virează de APAPS către furnizorul de utilităţi proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.
    (6) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităţi, urmând ca ulterior această diferenţă să fie recuperată în totalitate din sursele stabilite potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003.

    ART. 8
    (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în perioada ianuarie 2002 - aprilie 2004, în calitate de garant al băncilor împrumutătoare, în contul creditelor externe contractate de societate, dobânzi, dobânzi penalizatoare şi comisioane aferente, precum şi comisionul datorat fondului de risc, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestor creanţe, acumulate din ianuarie 2002 până la data conversiei în acţiuni.
    (2) Conversia în acţiuni prevăzută la alin. (1) se realizează la valoarea nominală de 25.000 lei pe acţiune.
    (3) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora la un preţ conform ofertei finale ferme şi irevocabile formulate de cumpărător.
    (4) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (1) se virează de APAPS către Ministerul Finanţelor Publice proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.
    (5) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorul de utilităţi asupra societăţii reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise.

    ART. 9
    Sunt considerate plăţi în contul salariilor restante aferente anilor 2001 şi 2002 sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, Hotărârea Guvernului nr. 896/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, şi sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, Hotărârea Guvernului nr. 265/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, judeţului Caraş-Severin, Hotărârea Guvernului nr. 604/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, Hotărârea Guvernului nr. 804/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.371/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul asistenţă socială, ajutoare şi indemnizaţii plătite cu titlul de ajutoare sociale către salariaţii societăţii.

    ART. 10
    (1) Societatea vinde către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa terenurile aferente fostei Uzine Coxochimice şi a Aglomeratorului, în suprafaţă totală de 77,4 ha, la un preţ egal cu valoarea creanţelor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente acestor obligaţii.
    (2) Consiliul Local al Municipiului Reşiţa preia şi obligaţiile de mediu aferente terenurilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 11
    Prin derogare de la prevederile art. 34-36 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale societăţii de către APAPS cu Sinara Handel GmbH - Germania.

    ART. 12
    Toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare, precum şi executările silite iniţiate împotriva societăţii se suspendă pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 2, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 13
    Creditorii bugetari vor ridica toate gajurile, garanţiile sau sarcinile care grevează activele sau conturile bancare ale societăţii constituite în favoarea lor, aferente creanţelor bugetare restructurate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 14
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS va face notificarea către Consiliul Concurenţei în numele tuturor furnizorilor de ajutor de stat, într-un singur formular de notificare. Orice formă de ajutor de stat reglementată prin prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 143/1999 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

    ART. 15
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 4, art. 6 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 296/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 20 decembrie 2001.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Autorităţii pentru Privatizare
                    şi Administrarea Participaţiilor Statului,
                    Ovidiu Tiberiu Muşetescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Mihai Nicolae Tănăsescu
                    Ministru de stat,
                    ministrul economiei şi comerţului,
                    Dan Ioan Popescu
                    p. Ministrul transporturilor,
                    construcţiilor şi turismului,
                    Sergiu Sechelariu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 1 aprilie 2004.
    Nr. 16.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016